Home -> Medailles -> Onderscheidingen voor verdienste -> Koninklijke Erepenning / Erepenning van Verdienste

Koninklijke Erepenning

Bij Koninklijk besluit no. 2 van 24 februari 1965 werd een Erepenning van Verdienste ingesteld. Deze kon worden toegekend aan verenigingen of instellingen van filantropische, wetenschappelijke, culturele of maatschappelijke aard, dan wel sportverenigingen, die zich op hun gebied verdienstelijk hadden gemaakt.

Bij Koninklijke beschikking van 25 juli 1981 wijzigde Koningin Beatrix de onderscheiding. Deze zou vanaf dan Koninklijke Erepenning heten. In 1991 zijn voor het eerst richtlijnen voor de onderscheiding vastgesteld:

Na zijn inhuldiging werd de Koninklijke Erepenning ook onder Koning Willem-Alexander voortgezet.

Type 1 (Erepenning van Verdienste)

Zilveren ronde penning met een middellijn van 50 millimeter en voorzien van een kroon. Vanuit het boloog kan de penning via een ring worden bevestigd aan een vaandel.
De voorzijde van vertoont de linksgewende beeltenis van Koningin Juliana met het randschrift "JULIANA KONINGIN DER NEDERLANDEN". Op de keerzijde staat het opschrift: "EREPENNING VAN VERDIENSTE".

Type 2 (Koninklijke Erepenning)

Ronde penning met een middellijn van 50 millimeter en voorzien van een beweegbare kroon. De penning en kroon zijn vervaardigd van argentaan witkoper.
De voorzijde vertoont de linksgewende beeltenis van Koningin Beatrix met het randschrift: "BEATRIX KONINGIN DER NEDERLANDEN". Op de keerzijde staat het opschrift: "KONINKLIJKE EREPENING".

Het ontwerp van dit type is van Kathinka de Bruyn-van Rood.

Type 3 (Koninklijke Erepenning)

Ronde penning met een middellijn van 50 millimeter en voorzien van een beweegbare kroon. De penning en kroon zijn vervaardigd van argentaan witkoper.
De voorzijde vertoont de linksgewende beeltenis van Koning Willem-Alexander met het randschrift: "WILLEM-ALEXANDER KONING DER NEDERLANDEN". Op de keerzijde staat het opschrift: "KONINKLIJKE EREPENING".


Bronnen

Hovinga, H.S. (2002, november). De Koninklijke Erepenning. In: Decorare, 8, p. 25-26.
Rijpkema, R.W. (2003, maart). De Erepenning van Verdienste. In Decorare, 9, p. 17-21.
Sanders, G.P. (2017). Kathinka van Rood (1913-2000), ontwerpster van munten, penningen en onderscheidingen. Een oeuvrecatalogus. In: Jaarboek Oranje-Nassau 2017. Apeldoorn: Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau, p. 108-140.