Home -> Medailles -> Vaardigheidsonderscheidingen -> Kruis van de KVNRO voor de TMPT

Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserve-Officieren

De Algemeene Vereniging van Nederlandse Reserve-Officieren werd opgericht op 22 december 1917 als belangenvereniging voor de reserve-officieren uit alle krijgsmachtdelen. Op 20 april 1977 ontving zij het predikaat Koninklijk. Sinds die tijd luidt de naam van de vereniging dan ook: Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserve-Officieren (KVNRO).

Kruis voor de Tweedaagse Militaire Prestatietocht

Dit kruis werd in 1936 ingesteld als beloning voor het behalen van de Tweedaagse Militaire Prestatietocht. Hierdoor staat het kruis ook wel bekend als het TMPT-Kruis.

Deze tocht wordt jaarlijks gehouden en heeft als doel om de deelnemers de gelegenheid te geven om aan te tonen dat zij in staat zijn binnen twee achtereenvolgende dagen grote afstanden per motorvoertuig, te voet en per rijwiel af te leggen, zonder dat daarbij persoonlijke ongelukken voordoen en zonder abnormale eisen aan het motorvoertuig te stellen.

Kruis van de KVNRO voor de TMPT voor 10e deelnameKruis van de KVNRO voor de TMPT met miniatuurHet is een zilverkleurig achtarmig leliekruis (39 millimeter in breedte). De diagonale armen zijn korter dan de horizontale- en verticale armen. Het kruis is aan het lint bevestigd door middel van een zilverkleurige kroon. De lengte van het kruis mét kroon is 54 millimeter.
In het midden van het kruis is een medaillon geplaatst waarop de Nederlandse Leeuw met zwaard en pijlenbundel is afgebeeld. De keerzijde van het kruis is vlak met, oorspronkelijk, op elk der horizontale- en verticale armen een letter van de afkorting "TMPT". Tegenwoordig staat deze afkorting gewoon achter elkaar in het midden van het kruis.

Oorspronkelijk werd er bij een tweede deelname een roset aan het lint toegevoegd. Hoe lang dit is gedaan is niet bekend. Op een in 1963 behaald kruis trof ik in ieder geval een cijfer twee aan, dus de roset moet voor die tijd zijn afgeschaft.

Bij een tiende deelname aan de TMPT worden de armen van het kruis blauw geëmailleerd en bij een 25e deelname wordt het kruis in rood geëmailleerde uitvoering verleend.

Het kruis en het lint zijn ontworpen door de reserve-eerste luitenant bij het 5e Regiment Veldartillerie A.R. Klein, welke tevens de eerste algemene leider van de T.M.P.T. was.

Het lint van het kruis verdeeld in 7 banen van rood en blauw. De buitenste banen zijn rood.

Naar het batonoverzicht

Op het lint van het kruis worden zilverkleurige cijfers gedragen.

Het kruis staat tevens model voor het logo van de KVNRO en wordt ook gebruikt als Kruis van Verdienste van deze vereniging.

Z.K.H. Prins Bernhard behaalde het TMPT-kruis in 1939. Zijn kleinzoon, Prins Pieter Christiaan, behaalde het kruis in 1993.


Literatuur

Bax, dr. W.F. (1973, integrale herdruk). Ridderorden, eereteekenen, draagteekens en penningen, betreffende de Weermacht van Nederland en Koloniën (1813-heden). Maastricht: A.G. van der Dussen B.V.
Bax, dr. W.F., Biemans, R. & Boutier, H. (2021). De geïllustreerde Bax. Ridderorden, eretekens, draagtekens en penningen (1813-1945). A Algemene draagtekens en penningen. Wageningen: Zonder uitgever, p. 168-169.
Biemans, R.W.H. & Rijpkema, R.W. (2023). Reader Seminar Onderscheidingstekens voor Fysieke Prestaties. Bronbeek, 1 december 2023.Zeist: Studiekring Ridderorden en Onderscheidingen, p. 23-25.
Meijer, H.G., C.P. Mulder & B.W. Wagenaar (1984). Orders and Decorations of the Netherlands. Venray: eigen publicatie, p. 145.
Meijer, H.G. & B.W. Wagenaar (2000). Onderscheidingen, Eretekens en Sportprijzen voor Vaardigheid. Venray: eigen publicatie.

Met dank aan de heer Herman Vaalburg