Home -> Medailles -> Vaardigheidsonderscheidingen -> Eereteeken voor scherpschutters 1e klasse

Eereteeken voor scherpschutters 1e klasse

Dit ereteken werd ingesteld bij Koninklijk besluit van 25 januari 1910 en werd toegekend aan hen die de graad van scherpschutter 1e klasse hadden behaald.

Het is een rechthoekige medaille met afgesneden hoeken. De voorzijde vertoont twee gekruiste geweren onder een door een koninklijke kroon gedekte "W". Op de achtergrond is een schietschijf afgebeeld binnen een krans van eikenloof. De schietschijf wordt vanaf de onderzijde van de medaille in het hart geraakt door een bliksemschicht. De medaille is aan het lint verbonden door middel van een ornament welke een gevulde patroonhouder moet voorstellen.
De keerzijde van de medaille is geheel egaal.
Het geheel is gemaakt in Berlijns zilver en heeft een afmeting van 35 bij 28 millimeter.

Naar het batonsoverzicht

Het lint is 38 millimeter breed en geheel Nassausch blauw.

Bij koninklijk besluit no. 52 van 29 oktober 1927 is het ereteken afgeschaft.


Literatuur

"Besluit van den 25sten Januari 1910, tot hernieuwde vaststelling van het onderscheidingsteeken voor scherpschutter bij de Infanterie en Landweer-Infanterie", Staatsblad 1910, nummer 35

Bax, dr. W.F. (1973, integrale herdruk). Ridderorden, eereteekenen, draagteekens en penningen, betreffende de Weermacht van Nederland en Koloniën (1813-heden). Maastricht: A.G. van der Dussen B.V.
Bax, dr. W.F., Biemans, R. & Boutier, H. (2021). De geïllustreerde Bax. Ridderorden, eretekens, draagtekens en penningen (1813-1945). A Algemene draagtekens en penningen. Wageningen: Zonder uitgever, p. 164.
Biemans, R.W.H. & Rijpkema, R.W. (2023). Reader Seminar Onderscheidingstekens voor Fysieke Prestaties. Bronbeek, 1 december 2023.Zeist: Studiekring Ridderorden en Onderscheidingen, p. 8
Meijer, H.G., C.P. Mulder & B.W. Wagenaar (1984). Orders and Decorations of the Netherlands. Venray: eigen publicatie, p. 136.
Meijer, H.G. & B.W. Wagenaar (2000). Onderscheidingen, Eretekens en Sportprijzen voor Vaardigheid. Venray: eigen publicatie.