Home -> Medailles -> Vaardigheidsonderscheidingen -> Vaardigheidsmedaille van het K.N.I.L.

Vaardigheidsmedaille van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger

Ingesteld bij besluit van de Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië no. 35 van 17 november 1919. De medaille wordt toegekend aan hen, die hebben voldaan aan de eisen gesteld voor de vaardigheidsproeven. Bij een eerste voldoende deelneming ontvangt men een bronzen medaille. Bij een tweede deelname een bronzen cijfer twee ; derde deelname een zilveren medaille ; vierde deelname een zilver cijfer vier ; vijfde deelname een gouden medaille ; zesde, zevende, etc. deelname het betreffende Arabische cijfer in goud.
De proeven werden onderverdeeld in drie categoriën:
1. proef met eisen voor hen met een leeftijd onder de 28 jaar of met 7 of minder dienstjaren;
2. proef met eisen voor hen met een leeftijd tussen de 28 en 25 jaar of met 7 tot en met 14 dienstjaren;
3. proef met eisen voor hen met een leeftijd van 36 jaar of hoger of met meer dan 14 dienstjaren.
Het aantal dienstjaren is van toepassing wanneer de leeftijd van de deelnemer niet bekend is. Dit kwam namelijk bij veel inlandse militairen voor.

De proeven werden eenmaal per jaar afgenomen en militairen beneden de rang van officier ontvingen tevens een gratificatie van f 25,00.

Vaardigheidsmedaille KNILHet is een ronde medaille met een middellijn van 41 millimeter. De voorzijde is gemaakt naar een opwaarts gesneden stempel van D. Scholtus. Hij toont een toont een naakte athleet in snelloop naar links. In zijn rechterhand houdt hij de palm der overwinning. Op de achtergrond een in Griekse stijl gebouwde stad. Het geheel binnen het omschrift "VOOR    VAARDIGHEID".
De keerzijde is ontworpen door W. Enderman van het atelier van Koninklijke Begeer en toont drie cirkels, twee boven en één onder, waarin de letters "N", "I" en "L" (Nederlands Indisch Leger). Tussen de cirkels wordt de ruimte opgevuld door gestyleerde lauwerbladen.

Naar het batonsoverzichtNaar het batonsoverzichtNaar het batonsoverzicht

Het lint, 40 millimeter breed, is verdeeld in vijf gelijke banen donkerblauw/oranje/donkerblauw/oranje/donkerblauw.

Met de opheffing van het Koninklijk Nederlands Indonesisch Leger in 1951 kwam een einde aan het uitreiken van de medaille.

Van de medaille zijn miniaturen bekend met een middellijn van 16 millimeter. Deze zijn vervaardigd bij Koninklijke Begeer.


Literatuur

Bax, dr. W.F. (1973, integrale herdruk). Ridderorden, eereteekenen, draagteekens en penningen, betreffende de Weermacht van Nederland en Koloniën (1813-heden). Maastricht: A.G. van der Dussen B.V.
Bax, dr. W.F., Biemans, R. & Boutier, H. (2021). De geïllustreerde Bax. Ridderorden, eretekens, draagtekens en penningen (1813-1945). A Algemene draagtekens en penningen. Wageningen: Zonder uitgever, p. 166-167.
Biemans, R.W.H. & Rijpkema, R.W. (2023). Reader Seminar Onderscheidingstekens voor Fysieke Prestaties. Bronbeek, 1 december 2023.Zeist: Studiekring Ridderorden en Onderscheidingen, p. 10.
Meijer, H.G., C.P. Mulder & B.W. Wagenaar (1984). Orders and Decorations of the Netherlands. Venray: eigen publicatie, p. 143-144.
Meijer, H.G. & B.W. Wagenaar (2000). Onderscheidingen, Eretekens en Sportprijzen voor Vaardigheid. Venray: eigen publicatie.