Home -> Medailles -> Vaardigheidsonderscheidingen -> Schietprijsster van het K.N.I.L.

Schietprijsster van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger

Ingesteld bij Legerorder in 1936 als vervanging van de in 1897 ingestelde Schietprijs-emblemen. Het werd toegekend aan hen, die bij de jaarlijkse schietwedstrijden van het K.N.I.L. het daarvoor gestelde aantal punten wist te behalen.

Het insigne werd slechts eenmaal op 's Rijks kosten uitgereikt. Na 31 december 1936 mochten alleen schietprijzen van het nieuwe model worden gedragen. Dragers van de oude schietprijzen mochten een daarvan kosteloos inruilen tegen een schietprijs van het nieuwe model, dan wel het nieuwe model tegen betaling aanschaffen.
Tot 1 januari 1937 bestond tevens de mogelijkheid om de oude zilveren schietprijzen in te leveren tegen ontvangst van de zilverprijs (toenmalig f 0,60 per prijs).

Versiersel

Schietprijsster van het KNILHet is een vijfpuntige ster van dof brons, 36 millimeter breed, met in het midden een door een goudkleurige lauwerkrans omgeven schietschijf. De schietschijf is, inclusief de lauwerkrans, 19 millimeter in middellijn.
De keerzijde is vlak.

Lint

Naar het batonsoverzicht

Het lint, 41 millimeter breed, is donker oranje met een 10 millimeter brede groene middenbaan.
Als het lint als baton wordt gedragen, worden gespen hier NIET op aangegeven.

Gespen

Op het lint worden gespen gedragen om de discipline aan te geven waarin de schietprijsster behaald is. Deze gespen waren vervaardigd uit brons en hadden een afmeting van 40 bij 5 millimeter. De volgorde waarin de gespen worden geplaatst, is van boven naar beneden:

Fabricant

De medaille en gespen werden vervaardigd door Gerritsen en Van Kempen te Zeist.


Literatuur

Bax, dr. W.F. (1973, integrale herdruk). Ridderorden, eereteekenen, draagteekens en penningen, betreffende de Weermacht van Nederland en Koloniën (1813-heden). Maastricht: A.G. van der Dussen B.V.
Bax, dr. W.F., Biemans, R. & Boutier, H. (2021). De geïllustreerde Bax. Ridderorden, eretekens, draagtekens en penningen (1813-1945). A Algemene draagtekens en penningen. Wageningen: Zonder uitgever, p. 186-187.
Biemans, R.W.H. & Rijpkema, R.W. (2023). Reader Seminar Onderscheidingstekens voor Fysieke Prestaties. Bronbeek, 1 december 2023.Zeist: Studiekring Ridderorden en Onderscheidingen, p. 9.
Meijer, H.G., C.P. Mulder & B.W. Wagenaar (1984). Orders and Decorations of the Netherlands. Venray: eigen publicatie, p. 135-136.
Meijer, H.G. & B.W. Wagenaar (2000). Onderscheidingen, Eretekens en Sportprijzen voor Vaardigheid. Venray: eigen publicatie.
Zonder auteur (1936, 1 oktober). Nieuwe modellen. In: De Indische Courant, p. 1.