Home -> Medailles -> Vaardigheidsonderscheidingen -> Eereteeken voor Meester-Kanonnier der Koninklijke Marine

Eereteeken voor Meester-Kanonnier der Koninklijke Marine

Ingesteld bij Koninklijk besluit no. 41 van 19 maart 1909 (Ministeri?le Beschikking no. 56 van 20 maart 1909). Het ereteken werd eenmaal per jaar, na afloop van de jaarlijkse schietwedstrijd der Koninklijke Marine, uitgereikt aan de beste kanonnier.

Het ereteken bestaat uit een achtpuntige geribde ster met in het midden een blauw geëmailleerd medaillon. Op het medaillon is een verticaal geplaats goudkleurig klaar anker waaronder twee zilveren gekruiste kanonnen. Het medaillon is omgeven door een goudgerande oranje band, waarop in gouden letters de tekst "VOOR GOED SCHIETEN". Er zijn tevens varianten bekend met het opschrift "MEESTER-KANONNIER".
De keerzijde is vlak.

Groep onderscheidingen van een marineman met het Eereteeken voor Meester-Kanonnier

Bij de eerste keer behalen werd de ster in zilver uitgereikt. Bij een tweede keer behalen in verguld zilver. Afmeting van de ster is 50 millimeter, dat van het medaillon met rand is 27 millimeter.

Naar het batonsoverzicht

Bij instelling werd het lint omschreven als van roode moiré zijde. Het latere lint is verdeeld in drie gelijke banen rood, wit en blauw.
Wordt alleen een baton gedragen, dan draagt men hier een zilveren klaar anker op.

Het ereteken werd vervaardigd bij de firma Citroen in 's-Gravenhage. Hoewel nooit officieel afgeschaft zijn er sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog geen exemplaren meer verleend.


Literatuur

Bax, dr. W.F. (1973, integrale herdruk). Ridderorden, eereteekenen, draagteekens en penningen, betreffende de Weermacht van Nederland en Koloniën (1813-heden). Maastricht: A.G. van der Dussen B.V.
Bax, dr. W.F., Biemans, R. & Boutier, H. (2021). De geïllustreerde Bax. Ridderorden, eretekens, draagtekens en penningen (1813-1945). A Algemene draagtekens en penningen. Wageningen: Zonder uitgever, p. 160-161.
Biemans, R.W.H. & Rijpkema, R.W. (2023). Reader Seminar Onderscheidingstekens voor Fysieke Prestaties. Bronbeek, 1 december 2023.Zeist: Studiekring Ridderorden en Onderscheidingen, p. 8.
Meijer, H.G., C.P. Mulder & B.W. Wagenaar (1984). Orders and Decorations of the Netherlands. Venray: eigen uitgave, p. 136-137.
Meijer, H.G. & B.W. Wagenaar (2000). Onderscheidingen, Ertekens en Sportprijzen voor Vaardigheid. Venray: H.G. Meijer.

Met dank aan de heer H. Borsje voor de afbeelding.