Home -> Medailles -> Civiele herinneringsmedailles / Koninklijk Huis -> Inhuldigingsmedaille 1980

Inhuldigingsmedaille 2013

Ingesteld bij Koninklijk besluit van 24 april 2013 ter gelegenheid van de inhuldiging van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander op 30 april 2013. De medaille werd uitgereikt aan hen die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de inhuldiging, welke bijdrage hun dagelijkse werkzaamheden betekenisvol te boven ging. Voorts is deze herinneringsmedaille toegekend aan een beperkt aantal personen die aanwezig waren bij de inhuldigingsplechtigheid.

Het is een zilveren, ronde medaille met een middellijn van 30 millimeter. De medaille vertoont aan de voorzijde de naar links gewende beeldenaar van Willem-Alexander.
De keerzijde vertoont een gekroond monogram houdende de letters "W" en "A", de tekst "30 APRIL 2013" en het omschrift: "WILLEM-ALEXANDER KONING DER NEDERLANDEN".

Naar het batonoverzicht

Het lint, 27 millimeter breed, is donker oranje met in het midden vier smalle Nassau blauwe banen van ieder 2 millimeter. De vier banen staan voor de vierde inhuldigingsmedaille (de inhuldigingsmedaille van Wilhelmina had één baan, die van Juliana twee en die van Beatrix drie blauwe banen in het lint).


Literatuur

Besluit van 24 april 2013, houdende de instelling van een herinneringsmedaille ter gelegenheid van de inhuldiging van Onze zoon Willem-Alexander

Keers, B. (2013, juni). De Inhuldigingsmedaille 2013. Decorare. 29, p. 37-40.
Zuidema, A.C. et al. (2013). Koninklijke Medailles. Amsterdam: Boom, p. 9-15, 26-27.