Home -> Medailles -> Civiele herinneringsmedailles / Koninklijk Huis -> Inhuldigingsmedaille 1980

Inhuldigingsmedaille 1980

Ingesteld bij Koninklijk besluit van 24 april 1980 ter gelegenheid van de inhuldiging van Hare Majesteit Koningin Beatrix op 30 april 1980. De medaille werd uitgereikt aan allen die zich voor of tijdens de inhuldiging hebben ingezet voor een goed verloop van de plechtigheden.

Inhuldigingsmedaille 1980Het is een zilveren medaille met een middellijn van 30 millimeter. De voorzijde vertoont het naar links gewende portret van Koningin Beatrix.
De keerzijde vertoont de gekroonde initiaal "B" met het onderschrift "30 APRIL 1980" en het randschrift "BEATRIX KONINGIN DER NEDERLANDEN".

Het ontwerp van de medaille is van Kathinka Bruyn-van Rood.

Naar het batonoverzicht

Het lint, 27 millimeter breed, is donker oranje met in het midden drie smalle Nassau blauwe banen. De drie banen staan voor de derde inhuldigingsmedaille (Wilhelmina had één baan, Juliana twee en Beatrix dus drie).

Een register, waarin alle decorandi zijn opgenomen, berust bij de Kanselarij der Nederlandse Orden te 's-Gravenhage.


Literatuur

Meijer, H.G., C.P. Mulder & B.W. Wagenaar (1984). Orders and Decorations of the Netherlands. Venray: eigen uitgave, p. 123.
Sanders, G.P. (2017). Kathinka van Rood (1913-2000), ontwerpster van munten, penningen en onderscheidingen. Een oeuvrecatalogus. In: Jaarboek Oranje-Nassau 2017. Apeldoorn: Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau, p. 108-140.
Thornit, P. (1984). The Royal Commemorative and Inauguration Medals of the Netherlands 1898-1980. Kopenhagen: Ordenshistorisk Selskab, p. 39-43.
Zuidema, A.C. et al. (2002). Koninklijke Medailles. Amsterdam: Boom, p. 55-59.
Zuidema, A.C. et al. (2013). Koninklijke Medailles. Amsterdam: Boom, p. 67-71.

Met dank aan de heer W. Kraak voor het beschikbaar stellen van de afbeelding