Home -> Medailles -> Civiele herinneringsmedailles / Koninklijk Huis -> Medaille bezoek in 2013 aan het Caribisch deel van het Koninkrijk

Medaille bezoek in 2013 aan het Caribisch deel van het Koninkrijk

Ingesteld bij Koninklijk besluit van 13 december 2013 ter gelegenheid van het eerste bezoek van Koning Willem-Alexander aan het Caribisch deel van het Koninkrijk na zijn inhuldiging op 30 april 2013.

Het is een zilveren, ronde medaille met een middellijn van 30 millimeter. De medaille vertoont aan de voorzijde de naar links gewende beeldenaar van Willem-Alexander.
De keerzijde vertoont een gekroond monogram houdende de letters "W" en "A", de tekst "30 APRIL 2013" en het omschrift: "WILLEM-ALEXANDER KONING DER NEDERLANDEN".

Naar het batonoverzicht

Het lint, 27 millimeter breed, is Nassaus blauw met in het midden vier smalle oranje banen van ieder 2 millimeter.

De medaille is identiek aan de Inhuldigingsmedaille 2013. Alleen het lint is aangepast. Waarom er niet is gekozen voor een aparte keerzijde, zoals bij de Herinneringsmedaille bezoek Nederlandse Antillen 1980, is niet duidelijk.


Literatuur

Besluit van 13 december 2013, houdende instelling herinneringsmedaille «Medaille bezoek in 2013 aan het Caribisch deel van het Koninkrijk»
Zuidema, A.C. et al. (2013). Koninklijke Medailles. Amsterdam: Boom, p. 17-27.