Home -> Medailles -> Civiele herinneringsmedailles / Koninklijk Huis -> Huwelijksmedaille 2002

Huwelijksmedaille 2002

Ingesteld ter gelegenheid van het huwelijk van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem-Alexander met mevrouw Máxima Zorreguita op 2 februari 2002. De medaille werd uitgereikt aan hen die zich voor of tijdens het huwelijk hebben ingezet voor een goed verloop van de plechtigheden.

Huwelijksmedaille 2002Het is een zilveren medaille. De voorzijde vertoont de naar elkaar gewende gestylleerde portretten van Prins Willem-Alexander en Prinses Máxima, met tussen beide hoogheden in een Koninklijk kroontje.
De keerzijde vertoont de verstrengelde initialen "W" en "M" welken worden afgedekt door een Koninklijke kroon. Hier omheen het omschrift "TWEE TWEE TWEEDUIZENDTWEE MAXIMA - WILLEM-ALEXANDER".

Naar het batonoverzicht

Het lint, 27 millimeter breed is donker oranje, met aan weerszijden banen blauw, geel en zwart. De blauwe banen steeds buiten en de zwarte banen steeds binnen.


Literatuur

Zuidema, A.C. et al. (2002). Koninklijke Medailles. Amsterdam: Boom, p. 9-15.
Zuidema, A.C. et al. (2013). Koninklijke Medailles. Amsterdam: Boom, p. 77-83.

Met dank aan de heer Paul van Straaten voor het beschikbaar stellen van de afbeeldingen.