Home -> Medailles -> Civiele herinneringsmedailles / Koninklijk Huis -> Huwelijksmedaille 1937

Huwelijksmedaille 1937

Op 7 januari 1937 trad prinses Juliana in het huwelijk met de Duitse prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld. Dit huwelijk werd voltrokken op het Stadshuis van 's-Gravenhage. Na afloop werd een medaille uitgereikt aan de gasten, het hofpersoneel en allen die zich voor of tijdens het huwelijk hebben ingezet voor een goed verloop van de plechtigheden.

Huwelijksmedaille 1937 met lint in de opmaak voor damesHet is een zilveren medaille met een middellijn van 27,7 millimeter. De voorzijde vertoont de naar links gewende portretten van prinses Juliana en prins Bernhard. De prins draagt het uniform van een kapitein van de Nederlandse Weermacht.
De keerzijde toont de gespiegelde initialen "J" en "B" onder een Koninklijke kroon. Hieromheen "1937" (boven) en "7 JANUARI" (onder).
De voorzijde is ontworpen door A. Dupuis, de keerzijde door J.J. van Goor.

Naar het batonoverzicht

Het lint, 27 millimeter breed, is donker oranje met aan weerszijden smalle banen rood en geel. In het midden drie smalle banen rood, geel en lichtblauw. De kleuren in het lint staan symbool voor de huizen Oranje-Nassau en Lippe-Biesterfeld.

Er zijn ongeveer 1.200 medailles uitgereikt.

Van de medaille zijn tevens miniaturen bekend met een middellijn van 16 of 10 millimeter.


Literatuur

Bax, dr. W.F. (1951). De Nederlandse ridderorden en onderscheidingen. Rotterdam/ís-Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar N.V., p. 44.
Meijer, H.G., C.P. Mulder & B.W. Wagenaar (1982). Orders and Decorations of the Netherlands. Venray: eigen uitgave, p. 122.
Thornit, P. (1984). The Royal Commemorative and Inauguration Medals of the Netherlands 1898-1980. Kopenhagen: Ordenshistorisk Selskab, p. 21-24.
Weiler, Jhr. ir. A.C. von (1960). Naamloze Venootschap Koninklijke Begeer Ateliers voor Edelsmeed- en Penningkunst Voorschoten. Penningen geslagen of gegoten in de jaren 1935-1960. Deel V. Leiden: A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V., p. 19 [1084/6]
Zuidema, A.C. et al. (2002). Koninklijke Medailles. Amsterdam: Boom, p. 37-39.
Zuidema, A.C. et al. (2013). Koninklijke Medailles. Amsterdam: Boom, p. 49-51.

Met dank aan de heer Paul Gelton voor het beschikbaar stellen van de afbeelding