Home -> Medailles -> Civiele herinneringsmedailles / Koninklijk Huis -> Herinneringsmedaille Erewacht 1933

Herinneringsmedaille Erewacht 1933

Toen Koningin Wilhelmina op 6 september 1898 werd ingehuldigd, stond langs de route van het Koninklijk Paleis naar de Nieuwe Kerk een erewacht opgesteld. Deze erewacht bestond uit 32 cadetten en 32 adelborsten. Van deze 64 militairen waren in 1933 reeds 10 overleden. Drie van hen bevonden zich in Indië. Kolonel Romswinkcel en generaal-majoor Kies, beiden in de oorspronkelijke erewacht van 1898 kwamen op het idee om vijfendertig jaar na dato, tijdens de Nationale Huldiging, wederom uit de oorspronkelijke personen een erewacht op te stellen. Niet iedereen was hier voor te vinden, doch op 6 september stonden 18 oud-cadetten en 18 oud-adelborsten nogmaals als erewacht opgesteld. Deze keer echter bij de toegang van het Olympisch Stadion. Voor de inhuldiging in 1898 kregen ze de bronzen legpenning. Nu kregen ze van de koningin een zilveren draagmedaille.

Herinneringsmedaille Erewacht 1933Deze ronde medaille had een middellijn van 45 millimeter en vertoont aan de voorzijde een naar links gewend portret van de jonge Koningin Wilhelmina. Hier omheen het randschrift "WILHELMINA KONINGIN". Rechts naast het portret de naam van de ontwerper: J.H. Baars.
De keerzijde vertoont een dikke krans van oranjebladeren, door linten omslingerd. Hierbinnen het opschrift: "1898 / EEREWACHT / CADETTEN & ADELBORSTEN / 1933".

Naar het batonoverzicht

De medaille hangt van een oranje lint met een brede Nassausch blauwe middenbaan.

De penning werd geslagen bij 's Rijks Munt.


Decorandi

De namen van de decorandi zijn bekend.


Literatuur

Bax, dr. W.F. (1951). De Nederlandse ridderorden en onderscheidingen. Rotterdam/ís-Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar N.V., p. 45.
Bax, dr. W.F. (1973, integrale herdruk). Ridderorden, eereteekenen, draagteekens en penningen, betreffende de Weermacht van Nederland en KoloniŽn (1813-heden). Maastricht, A.G. van der Dussen B.V.
Meijer, H.G., C.P. Mulder & B.W. Wagenaar (1984). Orders and Decorations of the Netherlands. Venray: eigen uitgave, p. 121.
MŁller, E.H. (2006, maart). De Herinneringsmedaille Erewacht 1933. In: Decorare. 15, p. 11-14.
Thornit, P. (1984). The Royal Commemorative and Inauguration Medals of the Netherlands 1898-1980. Kopenhagen: Ordenshistorisk Selskab, p. 17-20.
Zuidema, A.C. et al. (2002). Koninklijke Medailles. Amsterdam: Boom, p. 33-35.
Zuidema, A.C. et al. (2013). Koninklijke Medailles. Amsterdam: Boom, p. 45-47.

Met dank aan Paul Gelton voor het aanleveren van de afbeelding