Home -> Medailles -> Civiele herinneringsmedailles / Koninklijk Huis -> Herinneringsmedaille 1926

Herinneringsmedaille 1926

Ingesteld ter gelegenheid van het zilveren huwelijk van Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik op 7 februari 1926. De medaille werd toegekend aan leden van de hofhouding, gasten en vertegenwoordigers.

Herinneringsmedaille 1926Het is een ronde medaille met een middellijn van 28 millimeter. De voorzijde vertoont de naar links gewende portretten van Konigin Wilhelmina en Prins Hendrik. Onder aan de nek van Prins Hendrik is nog net de inscriptie van de ontwerper te lezen: "Jac.J. van Goor".
De keerzijde vertoont de verstrengelde initialen "W" en "H". Hierboven is een Koninklijke kroon geplaatst. Het geheel wordt omgeven door een tweetal takken van oranjeloof. Op het punt van samenkomst is een lint aangebracht met het opschrift "1901 7 FEBR 1926".

De medaille is geslagen bij Koninklijke Begeer te Voorschoten.

Naar het batonoverzicht

Het lint, 28 millimeter breed, is donker oranje met aan weerszijden een brede lichtblauwe baan en een smalle lichtoranje en rode baan. De rode banen steeds aan de buitenzijde. De kleuren staan symbool voor de huizen Oranje-Nassau en Mecklenburg-Schwerin.

In totaal zijn er 775 medailles geslagen. Hoeveel hiervan daadwerkelijk zijn uitgereikt valt niet meer te achterhalen.


Literatuur

Bax, dr. W.F. (1951). De Nederlandse ridderorden en onderscheidingen. Rotterdam/ís-Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar N.V., p. 44.
Meijer, H.G., C.P. Mulder & B.W. Wagenaar (1984). Orders and Decorations of the Netherlands. Venray: eigen uitgave, p. 121.
Thornit, P. (1984). The Royal Commemorative and Inauguration Medals of the Netherlands 1898-1980. Kopenhagen: Ordenshistorisk Selskab, p. 13-15.
Zuidema, A.C. et al. (2002). Koninklijke Medailles. Amsterdam: Boom, p. 29-31.
Zuidema, A.C. et al. (2013). Koninklijke Medailles. Amsterdam: Boom, p. 41-43.

Met dank aan de heer Paul Gelton voor het leveren van de afbeelding