Home -> Medailles -> Civiele herinneringsmedailles / Koninklijk Huis -> Huwelijksmedaille 1901

Huwelijksmedaille 1901

Ingesteld ter gelegenheid van het huwelijk van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina der Nederlanden met de Duitse Hertog Hendrik van Mecklenburg-Schwerin. De medaille werd in zilver aan de leden van de Huishouding, aan de gasten , de begeleidingsofficieren en vertegenwoordigers uitgereikt en in brons aan de lagere hoffunctionarissen die zich voor of tijdens het huwelijk hebben ingezet voor een goed verloop van de plechtigheden.

Huwelijksmedaille 1901Het is een ronde medaille met een middellijn van 32,6 millimeter. De voorzijde vertoont de naar links gewende portretten van Konigin Wilhelmina en Hertog Hendrik. Onder aan de nek van Koningin Wilhelmina is nog net de inscriptie van de ontwerper te lezen: "P Pander" (Pier Pander).
De keerzijde vertoont de verstrengelde initialen "W" en "H". Hierboven is een Koninklijke kroon geplaatst. Het geheel wordt omgeven door een tweetal takken van oranjeloof. Op het punt van samenkomst is een lint aangebracht met het opschrift "7 FEBR 1902". Onder het lint zijn de letters "BU" te lezen (Koninklijke Utrechtsche Fabriek van Zilverwerken van C.J. Begeer).

Naar het batonoverzicht

Het lint, 28 millimeter breed, is donker oranje met aan weerszijden een brede lichtblauwe baan en een smalle lichtoranje en rode baan. De rode banen steeds aan de buitenzijde. De kleuren staan symbool voor de huizen Oranje-Nassau en Mecklenburg-Schwerin.


Literatuur

Bax, dr. W.F. (1951). De Nederlandse ridderorden en onderscheidingen. Rotterdam/ís-Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar N.V., p. 44.
Meijer, H.G., C.P. Mulder & B.W. Wagenaar (1984). Orders and Decorations of the Netherlands. Venray: eigen uitgave, p. 121.
Thornit, P. (1984). The Royal Commemorative and Inauguration Medals of the Netherlands 1898-1980. Kopenhagen: Ordenshistorisk Selskab, p. 9-12.
Zuidema, A.C. et al. (2002). Koninklijke Medailles. Amsterdam: Boom, p. 23-26.
Zuidema, A.C. et al. (2013). Koninklijke Medailles. Amsterdam: Boom, p. 35-39.

Met dank aan de heer Paul Gelton voor het leveren van de afbeelding