Home -> Medailles -> Militaire Herinneringsmedailles -> Marinemedaille

Marinemedaille

Op 18 januari 1985 werd de Marinemedaille ingesteld. Dit is een onderscheiding en blijk van waardering voor langdurige operationele dienst. De medaille wordt toegekend aan de militair die op of na 18 januari 1985 in werkelijke dienst is en die:

MarinemedailleDe medaille is cirkelvormig met een middellijn van 35 millimeter en vervaardigd van bronskleurig metaal. De voorzijde van de medaille vertoont het westelijk halfrond met een onklaar anker, voorzien van de kroon, oprijzend uit de Atlantische Oceaan; de achterzijde vertoont het gebruikelijke Rijkswapen.

Naar het batonsoverzicht

Het lint, 27 millimeter breed, is Nassau blauw, met in het midden een lichtblauwe baan van 4 millimeter breed, aan het linker boord een groene baan van 4 millimeter breed en aan het rechter boord een gele baan van 4 millimeter breed.


"Besluit tot wijziging van het Vernieuwd instellingsbesluit marinemedaille", Staatscourant van 12 juli 2017, nr. 38846
"Vernieuwd instellingsbesluit marinemedaille", Staatscourant van 24 oktober 2002, nr. 205 / pag. 14
"Onderscheidingen - Leidraad voor de decoraties van het Koninkrijk der Nederlanden", door mr. C.H. Evers, 2001