Home -> Medailles -> Militaire Herinneringsmedailles -> Luchtmachtmedaille

Luchtmachtmedaille

Op 26 juli 2005 is de Luchtmachtmedaille ingesteld. Dit is een onderscheiding en blijk van waardering voor langdurige operationele dienst. In aanmerking komt al het actieve militair personeel dat gedurende driehonderd nachten van huis is geweest in het kader van het verrichten van de volgende meerdaagse operationele diensten:

 • oefeningen opgenomen in de Activiteitenkalender Tactische Luchtmacht voorzover door de Commandant Tactische Luchtmacht daartoe aangemerkt;
 • missies in een uitzendgebied waarop de Regeling Voorzieningen bij Vredes- en Humanitaire operaties van toepassing is (VVHO), en waarvoor geen andere onderscheiding is toegekend;
 • inzet in het kader van militaire steunverlening in het openbaar belang alsmede andere door de Minister van Defensie te bepalen vormen van bijzondere inzet voor zover door de Commandant Tactische Luchtmacht daartoe aangemerkt;
 • LuchtmachtmedailleDe medaille is rond, is vervaardigd van bronskleurig metaal en heeft een middellijn van 35 millimeter. De voorzijde vertoont het westelijk halfrond met daarop het KLu-embleem (een naar links vliegende albatros (volgens andere bronnen: adelaar), waarboven een kleine koninklijke kroon), oprijzend uit de Atlantische Oceaan. De keerzijde vertoont het gebruikelijke Rijkswapen.

  Naar het batonsoverzicht

  Het lint is 27 millimeter breed. Het lint heeft vijf banen in de kleuren van respectievelijk blauw, oranje, geel, oranje, blauw in breedtes van respectievelijk 9, 3½, 2, 3½ en 9 millimeter.


  "Instellingsbesluit Luchtmachtmedaille", Staatscourant van 2005, nr. 142 / pag. 6
  Met dank aan Paul Gelton voor het aanleveren van de afbeelding

  Smit, J. (2006, januari). Luchtmachtmedaille: Erkenning voor langdurige operationele belasting. In: De Vliegende Hollander, 62 (1), p. 24.