Home -> Medailles -> Civiele herinneringsmedailles -> Herinneringspenning van de Tweede Internationale Vredesconferentie

Herinneringspenning van de Tweede Internationale Vredesconferentie

Van 15 juni tot 18 oktober 1907 werd in de Ridderzaal te Den Haag de Tweede Internationale Vredesconferentie gehouden. Aan hen, die aan de Vredesconferentie hadden deelgenomen is een gedenkpenning toegekend. Deze is ingesteld bij Koninklijk besluit no. 2 van 22 juli 1907. Bij Koninklijk besluit no. 67 van 19 november 1907 werd tevens een legpenning ingesteld om de toegevoegde secretarissen en de mensen die zich voor de Vredesconferentie verdienstelijk hebben gemaakt, te kunnen decoreren.

Het versiersel is een ovale zilveren medaille. Aan de voorzijde vertoont zij de voorkant van de Ridderzaal te Den Haag. De medaille is verder versiert met Jugendstil decoraties. In de onderste helft is te lezen: 'HAGAE COMITIS / MCMVII'.
De medaille is in verschillende uitvoeringen verleend. Voor al deze uitvoeringen (op die voor Tsaar Nicolaas II na) geldt dat de keerzijde op de achterzijde een tekst binnen Jugendstil versieringen had en in de onderste 1/3 helft van de medaille een vlakke ruimte waarin de naam van de gedecoreerde gegrafeerd staat.

Draagmedaille voor gevolmachtigde gedelegeerden
Draagmedaille voor gevolmachtigde gedelegeerdenDe keerzijde vertoont de tekst 'AD SECUNDUM PACIS CONVENTUM LEGATO'.

Draagmedaille voor toegevoegde gedelegeerden
De keerzijde vertoont de tekst 'AD SECUNDUM PACIS CONVENTUM DELAGATOR AD.LAT.'.

Draagmedaille voor het secretariaat
De keerzijde vertoont de tekst 'IN MEMORIAM SECONDI PACIS CONVENTUS'.

Draagmedaille voor Tsaar Nicolaas II van Rusland
Aan Tsaar Nicolaas II van Rusland werd een speciale uitvoering van de draagmedaille in goud gegeven. Deze werd op 21 oktober 1907 te Sint Petersburg uitgereikt door de Nederlandse gezant aldaar, Baron Sweerts de Landas Wyborg.
De keerzijde vertoont, binnen Jugendstil versieringen, de tekst 'WILHELMINA / NEERLANDIAE / REGINA / ALTISSIMO EXIMIO / MAGNANIMO / POTENTISSIMO / AUCTORI / CONVENTUUM PACIS / NICOLAO II / RUSSIAE / IMPERATORI / SALUTEM DAT. / GRATIASQUE / AGIT'.

Legpenning
Uitgereikt aan de toegevoegde secretarissen van delegaties (tenzij reeds gedecoreerd met de draagmedaille) en aan personen die zich voor de Vredesconferentie verdienstelijk hebben gemaakt.
De keerzijde vertoont de tekst 'IN MEMORIAM SECONDI PACIS CONVENTUS'.

Naar het batonoverzicht

De medailles zijn vermoedelijk ontworpen door mr. Dirk Baron van Hogendorp, Chef Protocol van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, in samenspraak met J.C. Wienecke, medailleur aan 's Rijks Munt. De medailles zijn geslagen bij 's Rijks Munt.

In totaal zijn er de volgende aantallen uitgereikt:
Draagmedaille voor gevolmachtigde gedelegeerden     106
Draagmedaille voor toegevoegde gedelegeerden 63
Draagmedaille voor het secretariaat 30
Legpenning 163

Naast de officieel uitgereikte stukken zijn er ook diverse stukken bekend met de opschriften 'VERZAMELING'S AFSLAG' of 'EXEMPLAIRE DE COLLECTION'.


Literatuur

Gulik, P.A. van (2007, november). Sir Ernest Satow en de Tweede Haagse Vredesconferentie. Decorare. 18, p. 32-33.
Meijer, H.G., C.P. Mulder & B.W. Wagenaar (1984). Orders and Decorations of the Netherlands. Venray: eigen uitgave, p. 147-148.
Mulder, C.P. & B.W. Wagenaar (1986). De Medaille van de Tweede Internationale Vredesconferentie 1907. Rotterdam/Castricum: eigen uitgave.
Peters, R. (2022, juni). Mauriky Prozor: Herinneringsmedaille Tweede Vredesconferentie Den Haag 1907. In: Decorare, 47, p. 45-46.

Met dank aan de heer P.A. van Gulik voor de afbeelding.