Home -> Medailles -> Militaire herinneringsmedailles -> Herinneringsmedaille voor Humanitaire Hulpverlening bij Rampen

Herinneringsmedaille voor Humanitaire Hulpverlening bij Rampen

Ingesteld bij Koninklijk besluit van 17 augustus 1971 (Staatsblad 589) als zijnde de Herinneringsmedaille Rampenbrigade en uitgereikt aan personen die, deel uitmakend van of tezamen met de krijgsmacht, ter plaatse van een door de Minister van Defensie aangewezen rampgebied in dienstverband daadwerkelijk aan de hulpverlening hebben deelgenomen. De herinneringsmedaille wordt toegekend met een van de volgende gespen:

Gesp Besluit Voor
ALBANIË 1999 KB 01-02-2000 (Staatsblad 89) in verband met de hulpverlening in Nederlands militair verband bij de leniging van nood van vluchtelingen uit Kosovo in de periode april tot en met augustus 1999 in Albanië.
BAHAMA'S 2019 MB 05-12-2019 (Staatscourant 68953)   in verband met de hulpverlening in militair verband bij de leniging van de nood van slachtoffers van de orkaan Dorian op de Bahama's, waarbij in de periode van 11 september 2019 tot en met 26 september 2019 op het eiland Abaco en vanaf het schip Zr.Ms. Johan de Witt en het vaartuig Zr.Ms. Snellius hulp werd verleend.
BOVENWINDSE EILANDEN 2017 KB 20-06-2018 (Staatsblad 237)   in verband met de hulpverlening in Nederlands militair verband bij de leniging van de nood van slachtoffers van de orkaan Irma op Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius en van slachtoffers van de orkaan Maria op Dominica in de periode van 7 september 2017 tot en met 25 oktober 2017.
DOMINICA 2015 KB 02-06-2016 (Staatsblad 259)   in verband met de hulpverlening in Nederlands militair verband bij de leniging van de nood van slachtoffers van de tropische storm Erika op Dominica in de periode van 3 september 2015 tot en met 22 september 2015.
EGEÏSCHE ZEE 2016 KB 02-06-2016 (Staatsblad 259)   in verband met de hulpverlening in Nederlands militair verband bij de leniging van de nood van migranten op en rond de Egeïsche Zee vanaf 4 januari 2016.
HAÏTI 2010 KB 29-06-2010 (Staatsblad 301)   in verband met de hulpverlening in Nederlands militair verband bij de leniging van de nood van slachtoffers van de aardbeving in Haïti in de periode 12 januari 2010 tot en met 24 februari 2010.
HAÏTI 2016 KB 20-06-2018 (Staatsblad 237)   in verband met de hulpverlening in Nederlands militair verband bij de leniging van de nood van slachtoffers van de orkaan Matthew in Haïti in de periode van 11 oktober 2016 tot en met 27 oktober 2016.
LIBISCHE ZEE 2016 KB 20-06-2018 (Staatsblad 237)   in verband met de hulpverlening in Nederlands militair verband bij de leniging van de nood van migranten in de Middellandse Zee vanaf 7 maart 2016 tot en met 15 juli 2016.
PAKISTAN 2005 KB 15-03-2006 (Staatsblad 278)   in verband met de hulpverlening in Nederlands militair verband bij de leniging van de nood van slachtoffers van de aardbeving in Pakistan in de periode 9 oktober 2005 tot en met 15 februari 2006.
RWANDA 1994 MB 12-09-1994 (Staatsblad 703)   voor militairen van de krijgsmacht die in augustus en september 1994 hebben deelgenomen aan de hulpverlening bij de leniging van nood van Rwandese vluchtelingen in de Republiek Zaïre.
SOEDAN 1974 MB 07-10-1974 (Staatsblad 662)   voor militairen van de Koninklijke Landmacht die in de periode september tot oktober 1974 in de droogtegebieden van de Republiek Soedan hebben deelgenomen aan de hulpverlening bij de voedseldistributie.
TSUNAMI 2004 KB 09-01-2006 (Staatsblad 265)   in verband met de hulpverlening in Nederlands militair verband bij de leniging van de nood van slachtoffers van de tsunami in Azië en Afrika in de periode december 2004 tot en met december 2005.

Op 31 januari 2006 uitgereikt aan 141 hulpverleners.
TUNESIË 1969/1970 KB 17-08-1971 (Staatsblad 589)   voor militairen van de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Luchtmacht die in de periode van 4 november 1969 tot 8 maart 1970 in de Republiek Tunesië hebben deelgenomen aan de hulpverlening ter verlichting van de watersnoodramp die dat land in het najaar van 1969 getroffen heeft.
WEST-AFRIKA 2014 KB 16-03-2015 (Staatsblad 133)   in verband met de hulpverlening in Nederlands militair verband bij de leniging van de nood van slachtoffers van de ebola-epidemie in West-Afrika in de periode 6 november 2014 tot en met 24 januari 2015. Op 24 april 2015 uitgereikt aan 221 personen.

Herinneringsmedaille voor Humanitaire Hulpverlening bij Rampen met gesp Albanie 1999De medaille is een ronde gebrand zilveren medaille met een middellijn van 35 millimeter. De voorzijde vertoont (op de verticale deellijn) een naar beneden gericht in de schede gestoken zwaard hetwelk is omkranst door een lauwertak. Links onder en rechts boven, iets over het zwaard reikend, twee naar elkaar gerichte rechterhanden. Rechts onder zijn in kapitale letters aangebracht de woorden: "DE HELPENDE HAND WERD GEBODEN".
De keerzijde vertoont het Rijkswapen.

Naar het batonoverzicht

Het lint is goudgeel met aan de boorden diep donkerblauwe banden, overvloeiende in het goudgeel. In het midden drie banen, elk 1½ millimeter breed in de kleuren rood, wit en blauw.
Als het model- of miniatuurversiersel gedragen wordt, worden de gespen op het lint gedragen. De onderste gesp is dan de eerst verkregen. Op het lint mogen sinds 20 juni 2018 maximaal vier gespen gedragen worden.

Als alleen het lint wordt gedragen (in batonvorm), dan werden tot 20 juni 2018 de gespen hier op aangegeven met een achtpuntige, gebombeerde zilveren ster. Op de baton werden maximaal vier sterren gedragen. Bij Koninklijk besluit van 20 juni 2018 werd ook dit gewijzigd. Vanaf dan draagt men op het lint een achtpuntige ster, met bij meerdere toekenningen, een Arabisch cijfer op de ster.


Literatuur

"Wijziging Regeling gespen Herinneringsmedaille Humanitaire Hulpverlening bij Rampen", Staatscourant 2024, nummer 10561
"Wijziging van Regeling gespen Herinneringsmedaille Humanitaire Hulpverlening bij Rampen in verband met de toevoeging van de gesp Albanië", Staatscourant 2023, nummer 16566
"Wijziging Regeling gespen Herinneringsmedaille Humanitaire Hulpverlening bij Rampen", Staatscourant 2023, nummer 33394
"Wijziging Regeling gespen Herinneringsmedaille Humanitaire hulpverlening bij Rampen", Nederlandse Staatscourant 2019, nr. 68953
"Besluit van 20 juni 2018 tot wijziging van het Besluit Herinneringsmedaille Humanitaire hulpverlening bij Rampen in verband met een veranderde instellingsprocedure van gespen en in verband met de hulpverlening in diverse gebieden", Staatsblad 2018, nr. 237
"Besluit van 2 juni 2016 tot wijziging van het Besluit Herinneringsmedaille Humanitaire hulpverlening bij Rampen in verband met de hulpverlening op Dominica en in verband met de hulpverlening op en rond de Egeïsche Zee", Staatsblad 2016, nr. 259
"Besluit van 16 maart 2015 tot wijziging van het Besluit Herinneringsmedaille Humanitaire hulpverlening bij Rampen in verband met de hulpverlening in West-Afrika", Staatsblad 2015, nr. 133
"Besluit van 29 juni 2010 tot wijziging van het Besluit Herinneringsmedaille Humanitaire hulpverlening bij Rampen in verband met de hulpverlening in Haпti", Staatsblad 2010, nr. 301
"Besluit van 15 maart 2006 tot wijziging van het Besluit Herinneringsmedaille Humanitaire hulpverlening bij Rampen in verband met de hulpverlening in Pakistan", Staatsblad 2006, nr. 278
"Besluit van 9 januari 2006 tot wijziging van het Besluit Herinneringsmedaille Humanitaire hulpverlening bij Rampen", Staatsblad 2006, nr. 265
"Besluit van 13 juli 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 1946, houdende nieuwe regelen betreffende de instelling van een Eerepenning voor menschlievend hulpbetoon (Stb. G 199), het koninklijk besluit van 23 juli 1951, houdende instelling van het Kruis voor Recht en Vrijheid (Stb. 126), het Besluit Herinneringsmedaille Humanitaire hulpverlening bij Rampen, het Besluit militaire medailles en het koninklijk besluit van 10 april 1931, nr. 21, houdende bepalingen betreffende eretekenen en medailles", Staatsblad 2002, nr. 496
"Besluit van 1 februari 2000, houdende hernieuwde instelling van het besluit tot instelling van de Herinneringsmedaille voor Humanitaire Hulpverlening bij Rampen", Staatsblad 2000, nr. 89
"Besluit van 12 september 1994 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 17 augustus 1971 (Stb. 589), houdende de instelling van de Herinneringsmedaille Rampenbrigade", Staatsblad 1994, nr. 703
"Besluit van 7 oktober 1974 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 17 augustus 1971 (Stb. 589), houdende de instelling van de Herinneringsmedaille Rampenbrigade", Staatsblad 1974, nr. 662
"Besluit van 17 augustus 1971, houdende instelling van de Herinneringsmedaille Rampenbrigade", Staatsblad 1971, nr. 589

Evers, mr. C.H. (2001). Onderscheidingen. Leidraad voor de decoraties van het Koninkrijk der Nederlanden. Amsterdam: De Bataafsche Leeuw.
Keers, B. (2017). De Herinneringsmedaille voor Humanitaire Hulpverlening bij Rampen. In: Decorare. 38, p. 18-30.
Keers, B. (2022). De medailleontwerpen van Frans Smits sr. (1946-2003). Zeist: Vereniging Studiekring Ridderorden en Onderscheidingen, p. 38-39.
Meijer, H.G., C.P. Mulder & B.W. Wagenaar (1984). Orders and Decorations of the Netherlands. Venray: eigen uitgave, p. 106.
Rijks, R. (2013, december). Onderscheidingen voor het Sahel detachement 1974. Decorare. 30, p. 49-54.

Met dank aan de heer D. de Groot voor het leveren van de afbeelding.