Home -> Medailles -> Civiele herinneringsmedailles -> Herinneringsmedaille Buitenlandse Bezoeken

Herinneringsmedaille Buitenlandse Bezoeken

Ingesteld bij Koninklijk besluit van 20 december 2000, als beloning voor hen, die betrokken zijn bij de voorbereiding en uitvoering van buitenlandse bezoeken van en aan de Nederlandse Monarch. De medaille kan slechts éénmaal aan dezelfde persoon worden toegekend.

Type 1: Koningin Beatrix

Herinneringsmedaille Buitenlandse Bezoeken (type 1)

Dit is een ronde zilveren medaille, 35 millimeter in middellijn. De voorzijde vertoont het naar links gewende portret van de Monarch.
De keerzijde vertoont het Rijkswapen.

Het ontwerp van de medaille is van Kathinka van Rood

Type 2: Koning Willem-Alexander

Herinneringsmedaille Buitenlandse Bezoeken (type 2)

Na de inhuldiging van Koning Willem-Alexander is het portret aan de voorzijde gelijk geworden aan de Inhuldigingsmedaille 2013. Ook het formaat werd aangepast. De medaille heeft nu een middellijn van 30 millimeter.

Naar het batonoverzicht

Het lint, voor type 1 37 millimeter en voor type 2 27 millimeter breed, is oranje met aan weerszijden 1,5 millimeter brede strepen van rood, wit en blauw, de rode banen steeds aan de rand.


Literatuur

"Besluit van 25 maart 2014, houdende wijziging van het Besluit Herinneringsmedaille Buitenlandse Bezoeken", Staatsblad 2014, no. 391
"Besluit Herinneringsmedaille Buitenlandse Bezoeken", Staatsblad 2000, no. 74

Bartels, J.A.C. & B. Kist (1999). Véél Veren! Frans Smits, Militair Stylist. Zaltbommel: Europese Bibliotheek, p. 124.
Sanders, G.P. (2017). Kathinka van Rood (1913-2000), ontwerpster van munten, penningen en onderscheidingen. Een oeuvrecatalogus. In: Jaarboek Oranje-Nassau 2017. Apeldoorn: Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau, p. 108-140.
Zuidema, A.C. et al. (2013). Koninklijke Medailles. Amsterdam: Boom, p. 26-27.