Home -> Medailles -> Reddingmedailles -> Erekruis voor uitmuntend dienstbetoon van de A.N.W.B. Wegenwacht

Erekruis voor uitmuntend dienstbetoon van de A.N.W.B. Wegenwacht

Het Erekruis voor buitengewoon dienstbetoon is ingesteld in 1958 ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Nederlandse Toeristenbond A.N.W.B. De onderscheiding wordt toegekend voor uitmuntend dienstbetoon aan een inspecteur of wegenwacht, die zich in het voorafgaande dienstjaar in de uitoefening van zijn ambt, door moedig gedrag gepaard gaande met gevaar voor eigen leven, heeft onderscheiden. De onderscheiding werd ingesteld met terugwerkende kracht over de laatste drie jaar.

Erekruis voor uitmuntend dienstbetoon van de A.N.W.B. WegenwachtHet is een vierarmig kanonnenkruis met aan de punten van de kruisarmen ballen. In het midden een medaillon met daarop het embleem der Wegenwacht over een krans van laurierbladeren. Op elk der armen een verdiept gearceerd veld met op elke arm en andere letter van de afkorting A N W B.
De keerzijde is vlak met in drie regels de tekst: "VOOR UITMUNTEND DIENSTBETOON".

Naar het batonoverzicht

Het kruis wordt gedragen aan een blauw-wit lint met een gele middenstreep (de ANWB- en Wegenwacht-kleuren).

Het kruis is vermoedelijk geslagen bij Koninklijke Begeer, ondanks dat het niet terugkomt in de boeken van Von Weiler, noch er een merkteken in het kruis zelf te vinden is.

De ontvangers

De A.N.W.B. heeft geen dossier bijgehouden over de toekenningen. Er is daardoor ook geen compleet register van verleningen.

Ik kom zelf op twaalf uitreikingen (drie keer in 1958, twee keer in 1961, en één keer in 1962, 1964, 1965, 1969, 1981, 1982 en 1985).


Literatuur

Müller, E.H. (2022, juni). Het Erekruis voor uitmuntend dienstbetoon van de A.N.W.B. Wegenwacht. In: Decorare, 47, p. 41-44.

Met dank aan Leo van Luxemburg, senior medewerker historisch archief A.N.W.B. en Gerrit van Weeghel.