Home -> Medailles -> Brandweer -> Onderscheidingen van de Nederlandse Vereniging van Brandweercommandanten

Nederlandse Vereniging van Brandweercommandanten

De Nederlandsche Vereeniging van Brandweercommandanten (N.V.B.C.) werd in 1945 opgericht.

De onderscheidingen

Volgens een helaas ongedateerd "Reglement op het toekennen van oorkonden en/of onderscheidingen" had de N.V.B.C. de beschikking over de volgende onderscheidingen:

  1. Oorkonde met bronzen medaille voor hen die door omstandigheden buiten hun schuld de brandweerdienst voortijdig moeten verlaten;
  2. Oorkonde met bronzen kruis voor 12½ jaar brandweerdienst;
  3. Oorkonde met zilveren kruis voor 25 jaar brandweerdienst;
  4. Verzilverde gesp al of niet met oorkonde voor elke 5-jarige periode boven de 25 jaar brandweerdienst;
  5. Kruis van Verdienste
  6. Legpenning met draagmedaille voor daden van moed en zelfopoffering;
  7. Legpenning met draagmedaille voor bijzondere verdiensten of prestaties op brandweergebied;
  8. Kruis voor buitenlandse vertegenwoordigers op congressen, vergaderingen, en dergelijke.

Daarnaast kende de N.V.B.C. nog een prijspenning voor wedstrijden.

Kruis voor brandweerdienst

Kruis voor 25 jaar brandweerdienst van de Nederlandsche Vereeniging van BrandweercommandantenDit betreft een bronzen of zilveren vierarmig kanonnenkruis met afgeronde armen. De armen van het kruis zijn rood geëmailleerd. Die van het bronzen kruis hebben tevens nog een wit geëmailleerde rand. In het midden van het kruis is een medaillon in de metaalkleur van het kruis. Dit medaillon vertoont het embleem van de N.V.B.C.: Een tros touw waarachter een elkaar kruisende ladder, brandweerbijl en pikhaak geplaatst zijn. Tussen de brandweerbijl en de pikhaak, maar boven de tros is een brandweerhelm geplaatst. Het geheel is gesitueerd binnen een cirkelvormige brandweerspuit en het omschrift "NEDERL. VEREEN. VAN BRANWEERCOMMANDANTEN".
De keerzijde van het kruis is vlak.

Naar het batonsoverzicht

Het lint van het kruis is 27 millimeter breed en verdeelt in drie gelijke banen rood, wit en blauw.

Het kruis werd in 1967 afgeschaft toen de K.N.B. samen met de Nederlandse Vereniging van Brandweercommandanten een uniform onderscheidingsteken ging gebruiken. Dit is het Kruis voor langdurige brandweerdienst van de KNBV en de NVBC.

Kruis van Verdienste

Dit betreft een vijfarmig kruis, vervaardigt uit brons, zilver of goud. In het midden van dit kruis is een medaillon geplaatst in het zelfde metaal als het kruis. Dit medaillon vertoont het embleem van de N.V.B.C.: Een tros touw waarachter een elkaar kruisende ladder, brandweerbijl en pikhaak geplaatst zijn. Tussen de brandweerbijl en de pikhaak, maar boven de tros is een brandweerhelm geplaatst. Het geheel is gesitueerd binnen een cirkelvormige brandweerspuit en het omschrift "NEDERL. VEREEN. VAN BRANWEERCOMMANDANTEN".
Op de armen van het kruis staat in de metaalkleur van het kruis de afkorting "N/V/B/C". Op de bovenste arm is een vlam afgebeeld.

Het gouden kruis, bestaande in twee afwijkende formaten, is wit geëmailleerd. Dit kruis werd uitgereikt voor verdiensten jegens de Nederlandse brandweer en wegens verdiensten jegens de N.V.B.C.

Het zilveren kruis is blauw geëmailleerd en is lange tijd gereserveerd geweest voor verdienste op het gebied van brandweerwedstrijden. Het droeg dan ook een ander omschrift op het medaillon dan de andere kruizen: "ALGEMEEN BRANDWEERWEDSTRIJD COMITE".

Naar het batonsoverzicht

Het lint van de gouden en zilveren kruizen is geel, met in het midden en aan de weerszijden een smalle rode baan.

Naar het batonsoverzicht

Het bronzen kruis is oranje geëmailleerd en wordt uitgereikt bij uitgaande en binnenkomende bezoeken aan en van buitenlandse brandweereenheden. Daarom staat het ook wel bekend als het Brandweerkruis voor Buitenlandse Betrekkingen. Het werd dan ook alleen aan buitenlandse brandweerlieden uitgereikt. Het lint verschilt van de andere Kruizen voor Verdienste: het is geel met in het midden drie smalle banen in de kleuren rood, wit en blauw.

Medaille voor bijzondere verdiensten

Draagmedaille voor bijzondere verdiensten van de Nederlandsche Vereeniging van BrandweercommandantenDeze medaille werd uitgereikt als legpenning (50 millimeter) en werd vergezeld van een draagmedaille (20 millimeter).

De voorzijde vertoont het embleem van de N.V.B.C.: Een tros touw waarachter een elkaar kruisende ladder, brandweerbijl en pikhaak geplaatst zijn. Tussen de brandweerbijl en de pikhaak, maar boven de tros is een brandweerhelm geplaatst. In de onderste helft is een afgelijnd gedeelte waarbinnen in drie regels: "VOOR / BIJZONDERE / VERDIENSTEN". Langs de rand het randschrift: "NED. VER. VAN BRANDWEERCOMMANDANTEN".
De keerzijde is vlak en vertoont een lauwerkrans, waarbinnen ruimte voor inscriptie.

Naar het batonsoverzicht

Het lint van de draagmedaille is gelijk aan dat van het Kruis van Verdienste: geel, met in het midden en aan de weerszijden een smalle rode baan.

Prijspenning

Prijspenning van de Nederlandsche Vereeniging van BrandweercommandantenPrijspenning van de Nederlandsche Vereeniging van Brandweercommandanten

Dit betreft een ronde penning met aan de voorzijde het embleem van de N.V.B.C.: Een tros touw waarachter een elkaar kruisende ladder, brandweerbijl en pikhaak geplaatst zijn. Tussen de brandweerbijl en de pikhaak, maar boven de tros is een brandweerhelm geplaatst. Het geheel is gesitueerd binnen een cirkelvormige brandweerspuit en het omschrift "NEDERL. VEREEN. VAN BRANWEERCOMMANDANTEN".
De keerzijde is vlak en vertoont een lauwerkrans, waarbinnen ruimte voor inscriptie.

De penning is bekend in meerdere maten (in ieder geval 30 en 50 millimeter) en kan zowel met als zonder boloog en ring voorkomen.


Bronnen

Doolaard, ing. P.G. (1993). De Commissie Brandweeronderscheidingen van de KNBV en de NVBC. Veenendaal: Commissie Brandweeronderscheidingen.