Batons - sheet 10

Niet-officiële Nederlandse onderscheidingen 3

Militaire verenigingen

Het Ereteken voor Bijzondere Verdienste van de Algemeene Militaire Pensioenbond
Kruis voor Bijzondere Verdienste van de Algemeene Vereniging van Reserve Militairen
Onderscheidingsteken van de Bond Insulinde
Gouden Bondskruis van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers
Zilveren Kruis van Verdienste van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers
Algemeene Militaire Pensioenbond
Ereteken voor Bijzondere Verdienste
Algemeene Vereniging van Reserve Militairen
Kruis voor Bijzondere Verdienste
Bond "Insulinde"
Onderscheidingsteken
Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers
Gouden Bondskruis
Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers
Zilveren Bondskruis
Bronzen Kruis van Verdienste van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers
Bondsmedaille voor meerjarig lidmaatschap van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers
Draagteken van de Bond van Vereenigde werklieden der Koninklijke Nederlandsche Marine
Krijgsgevangenenmedaille Comitas Gentium
Verenigingskruis van Verdienste van de Bond van Wapenbroeders
Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers
Bronzen Bondskruis
Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers
Bondsmedaille voor meerjarig lidmaatschap
Bond van Vereenigde werklieden der Koninklijke Nederlandsche Marine
Draagteken
Bond van Wapenbroeders
Krijgsgevangenenmedaille "Comitas Gentium"
Bond van Wapenbroeders
Verenigingskruis van Verdienste
Bondsmedaille van de Bond van Wapenbroeders
Herinneringsmedaille Fort Honswijk 1915
Reьnistenkruis Fort Honswijk 1934
Vaardigheidsmedaille van de Koninklijke Nederlandsche Brigade 'Prinses Irene' (lint type 2)
Vaardigheidsmedaille van de Koninklijke Nederlandsche Brigade 'Prinses Irene' (lint type 1)
Bond van Wapenbroeders
Bondsmedaille
Fort Honswijk
Herinneringsmedaille 1915
Fort Honswijk
Reünistenkruis1934
Koninklijke Nederlandsche Brigade 'Prinses Irene'
Vaardigheidsmedaille (lint type 2)
Koninklijke Nederlandsche Brigade 'Prinses Irene'
Vaardigheidsmedaille (lint type 1)
Koude Oorlog Herinneringsmedaille in goud
Koude Oorlog Herinneringsmedaille in goud
Koude Oorlog Herinneringsmedaille in goud (oud)
Koude Oorlog Herinneringsmedaille in zilver
Koude Oorlog Herinneringsmedaille in zilver (oud)
Koude Oorlog Vereniging voor Oud-Militairen
Koude Oorlog Herinneringsmedaille in goud met jaarteken 'XV'
Koude Oorlog Vereniging voor Oud-Militairen
Koude Oorlog Herinneringsmedaille in goud
Koude Oorlog Vereniging voor Oud-Militairen
Koude Oorlog Herinneringsmedaille in goud (oud)
Koude Oorlog Vereniging voor Oud-Militairen
Koude Oorlog Herinneringsmedaille in zilver
Koude Oorlog Vereniging voor Oud-Militairen
Koude Oorlog Herinneringsmedaille in zilver (oud)
Koude Oorlog Herinneringsmedaille in brons
Koude Oorlog Herinneringsmedaille in brons (oud)
Eremedaille van het Nationaal Katholiek Thuisfront
Kruis van Verdienste van de Nederlandse Bond voor Oud-Strijders (en Dragers van het Mobilisatiekruis)
Kruis van Verdienste van de Nederlandse Bond voor Oud-Strijders (en Dragers van het Mobilisatiekruis)
Koude Oorlog Vereniging voor Oud-Militairen
Koude Oorlog Herinneringsmedaille in brons
Koude Oorlog Vereniging voor Oud-Militairen
Koude Oorlog Herinneringsmedaille in brons (oud)
Nationaal Katholiek Thuisfront
Eremedaille
Nederlandse Bond voor Oud-Strijders (en Dragers van het Mobilisatiekruis)
Kruis van Verdienste
Nederlandse Bond voor Oud-Strijders (en Dragers van het Mobilisatiekruis)
Kruis van Verdienste
Verenigingskruis van Verdienste van de Nederlansdse Bond van Oud-Strijders - Veteranen Legioen Nederland
Kruis van Verdienste van de Koninklijke Vereeniging van Nederlandsch-Indische Oud-Strijders van Land & Zeemacht
Kruis van Verdienste van de KVNRO
Herinnerings- en erkentelijkheidsmedaille Stichting Peloton 48
Kruis van Verdienste van de Unie van Nederlandse Veteranen
Nederlandse Bond van Oud-Strijders - Veteranen Legioen Nederland
Verenigingskruis van Verdienste
Koninklijke Vereeniging van Nederlandsch-Indische Oud-Strijders van Land & Zeemacht "Je Maintiendrai"
Kruis van Verdienste
Koninklijke Vereninging van Nederlandse Reserve-officieren
Kruis van Verdienste
Stichting Peloton 48
Herinnerings- en erkentelijkheidsmedaille
Unie van Nederlandse Veteranen
Kruis van Verdienste
Ereteken van Erkentelijkheid in goud van de Unie van Nederlandse Veteranen
Ereteken van Erkentelijkheid in zilver van de Unie van Nederlandse Veteranen
Ereteken van Erkentelijkheid in brons van de Unie van Nederlandse Veteranen
Lid van Verdienste van de Vereniging Contact Oud-Mariniers
Erkenningsmedaille van de Vereniging Oud-Mariniers
Unie van Nederlandse Veteranen
Ereteken van Erkentelijkheid in goud
Unie van Nederlandse Veteranen
Ereteken van Erkentelijkheid in zilver
Unie van Nederlandse Veteranen
Ereteken van Erkentelijkheid in brons
Vereniging Contact Oud-Mariniers (COM)
Lid van Verdienste
Vereniging Oud-Mariniers (VOMARNS)
Erkenningsmedaille
Verenigingskruis van Verdiensten van de Vereniging Oud-Mariniers
 
 
 
 
Vereniging Oud-Mariniers (VOMARNS)
Verenigingskruis van Verdiensten