Terug naar Decorati

Dutch awards to Danish nationals for World War II

Hansen, H.C.W. (R.H.?)

Known awards: KV,LSMMS

Kruis van Verdienste
Cross of Merit
   Royal Decree no. 3 of 13 January, 1944
   Greaser, tug 'Hudson'

die als olieman van de zeesleepboot "HUDSON", liggende te Algiers op den 16den Juli 1943, moedig en doortastend optrad door zich zonder aarzelen aan boord van een fel branded ammunitie schip te begeven als gevolg waarvan dit schip na een aantal vergeefsche pogingen uit de haven kon worden gesleept en verscheidene vaartuigen voor schade konden worden behoed.

Source: ARA 2.16.32 inv. 802 ; Koopv. p. 9,31 ; with special thanks to Mr. H.J. Huisman

Larsen, dr.med. Victor

Known awards: EM1

Erkentelijkheidsmedaille in zilver
Medal of Recognition in silver

   Decree of the Minister of Foreign Affairs no. 14 of 8 July, 1947
   -, at Copenhagen

wegens zijne verdiensten voor de Nederlandse zaak.

Source: Archive of the Netherlands Red Cross, sub "Onderscheidingen", inventory number 110

Munck, Oluf Friehling

Born in Copenhague on 14 October, 1886. Executed in Antjol (Java) on 23 July, 1943.
Known awards: VOA,VHK

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
Resistance Star East Asia 1942-1945
   Royal Decree no. 8 of 8 August, 1951
   Medical Doctor

Source: VOA p. 236-237 ; VHK p. 174