Terug naar Decorati
Terug naar de index

Zoest - Zuydland

Zoest, Arie van

Geboren op 9 juni 1905. Overleden op 31 maart 1992.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Majoor-machinist (8904)

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, aan boord van Onze onderzeeboot “O 24”, welke boot in den nacht van 13 op 14 Mei 1940 door den met vele magnetische mijnen onveilig gemaakten Nieuwen Waterweg is uitgevaren in zijn dienst aan boord eene koelbloedigheid en vastberadenheid betoond, waaraan het mede te danken is, dat de boot veilig Engeland bereikte en niet in handen van den vijand viel.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; BL/BK blz. 291 (NB. geeft voorletter als zijnde D.) ; met dank aan mevr. A. Rippens (kleindochter)

Zoet, W.J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 42 van 20 maart 1950
   Reserve-tweede luitenant van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 291

Zoeter, W.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 26 van 23 juli 1947
   Kwartiermeester der Koninklijke Marine, bij de Onderzeedienst

Bron: BL/BK blz. 291

Zoethout, J.

Geboren in 1919.
Res-tltn.-vl.d.ML (24-12-1943), res-eltn. (01-03-1948), res-kapt. (01-10-1950).
Bekende onderscheidingen: VK,OHK.1

Vliegerkruis
   K.B. no. 20 van 8 mei 1945
   Reserve-tweede luitenant-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart, gedetacheerd bij het R.A.F. Coastal Command

Bron: VK blz. 243 ; NRLL 1956 blz. 434

Zomer, Jacobus Johannes Robertus Hendricus

Geboren te Amsterdam op 16 juli 1901.
Identiteitsnummer N.S.T.C.: 354013 ; Gezagvoerder bij de Koninklijke Paketvaart Maatschappij, kapitein van de s.s. ‘Van der Lijn’ (01-06-1943/06-09-1943), s.s. ‘Van Swoll’ (07-9-1943/04-11-1943), s.s. ‘Van der Lijn’ (01-12-1943/14-01-1944), s.s. ‘Van den Bosch’ (15-02-1944/31-03-1944), s.s. ‘Khoen Hoea’ (05-04-1944/12-08-1944), s.s. ‘Fort Amsterdam’ (25-09-1944/30-04-1945), s.s. ‘El Liberator’ (23-08-1945/21-09-1945).
Bekende onderscheidingen: KV,OHK.2

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 11 van 19 juni 1945
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandsche Koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9051, 2.16.32 inv. 242, 933 ; K.P.M. blz. 325

Zomer, Jacobus Jozias

Geboren te Den Helder op 11 april 1895. Overleden op 18 mei 1969.
Tltn.d.MA.KNIL (16-09-1920), eltn. (16-09-1923), kapt. (30-09-1932), maj. 31-08-1939, ltkol.-vl.d.ML-KNIL (16-09-1941).
Bekende onderscheidingen: ON.4x,XX,NOC.5,Mk,OBE

Honorary Officer of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 9 van 16 oktober 1943
   Luitenant-kolonel van het Wapen der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger
   Conform het request tot verlof door de Minister van Koloniën van 12 October 1943, No. 2857/010104, toegekend wegens:

die tot vlak voor den val van Singapore aldaar te werk was gesteld als liaison-officier voor de luchtmacht en zich van zijn taak met groote voortvarendheid en intelligentie heeft gekweten.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9042 ; NRL 1939 blz. 562 ; Australian War Memorial ; met dank aan mevrouw K. de Graaf-Zomer (kleindochter)

Zomer, Johan Jacob

Geboren te Probolingo op 6 november 1920. Geëxecuteerd in het Concentratiekamp 'Oranienburg' te Sachsenhausen op 11 mei 1942.
Sgt.Adb. Zeedienst ; als marconist neergelaten boven bezet Nederland 13 juli 1941 ; gearresteerd te Bilthoven op 31 augustus 1941 ; ter dood veroordeeld bij het 'Ordedienst'-proces te Maastricht.
Ondieptemijnenveger naar hem vernoemd op 4 maart 1961.
Bekende onderscheidingen: BL,OHK.1

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 16van 4 december 1948 (postuum)
   Sergeant-adelborst der Koninklijke Marine, bij het Bureau Inlichtingen

Bron: BL/BK blz. 237 ; Wo.2689 ; www.ogs.nl

Zomer, P.H.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 31 december 1942
   Tweede stuurman ter Koopvaardij, aan boord van het s.s. 'Pieter de Hoogh'

Bron: BL/BK blz. 291

Zon, A. van

Bekende onderscheidingen: ON.BEMx,OHK.2,WM2,DM

Bronzen Eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
   K.B. no. 2 van 26 augustus 1941
   Kok der eerste klasse zeemilicien (05979z)

Het met grooten ijver en plichtsbetrachting vervullen van zijn taak bij het 320e Squadron, dikwijls onder voor hem moeilijke omstandigheden, waardoor hij op zijn gebied veel heeft bijgedragen tot de verzorging en voeding van het personeel.

Bron: 320 Sqdr. blz. 219

Zondag, T.

Geboren op 10 juni 1889.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 15 van 26 mei 1952
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als lid ener verzetsgroep in de Achterhoek, waar hij ettelijke zogenaamde “wapendroppings” meemaakte en zich verbeten aan het van hem gevraagde verzetswerk wijdde, ondanks zijn betrekkelijk hoge ouderdom voor deze dikwijls hachelijke ondernemingen.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Zonderop, H.H.

Bekende onderscheidingen: BK,OHK.1

Bronzen Kruis
   K.B. no. 11 van 24 juni 1950
   Sergeant-oorlogsvrijwilliger

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door op 10 Mei 1940, toen bleek dat een gewonde eigen soldaat dichtbij een kerk te KATWIJK AAN DE RIJN lag en reeds door enkele militairen was getracht hem aldaar weg te halen, hetgeen in verband met het vuur van vijandelijke valschermjagers niet mogelijk bleek, geheel vrijwillig naar hem onder dit vuur over een afstand van ruim 50 meter te rennen.
Voorts door onder deze gewonde te kruipen, waar door hij hem op zijn rug nemende kruipende over dezelfde afstand uit ’s vijands vuur wist weg te slepen.
Voorts door op 11 Mei daaraanvolgende deel te nemen aan een actie van acht man onder bevel van een officier en met een motorboot, vertrekkende uit de Jachthaven te WASSENAAR een aantal vijandelijke valschermjagers, die zich in een nabijgelegen molen bevonden, gevangen te nemen.

Oorspronkelijk werd de toenmalige dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie Zonderop op 24 Mei 1940 door zijn commandant (de kapitein C. Boosten) voorgedragen voor de Eervolle Vermelding. Deze voordracht luidde als volgt:

Genoemd soldaat zag op 10 Mei 1940 nabij de R.K. Kerk te Katwijk aan den Rijn, dat een ernstiggewonde soldaat van 2-II-4 RI (Verhaal) door een kameraad werd medegenomen naar de stelling onzer Compagnie. De betrokkene was echter niet in staat alleen den gewonde te vervoeren. Zonder aarzelen heeft Zonderop zich in het voorterrein begeven, hetwelk onder vijandelijk vuur lag en is er in geslaagd beiden in veiligheid te brengen.

Bron: BL/BK blz. 291 ; F. Oorschot (www.mei1940.nl)

Zoutewelle, Anthonie

Geboren in 1898.
Res-tltn.d.Inf. (12-04-1919), res-eltn. (12-04-1923), res-kapt. (01-02-1937).
Bekende onderscheidingen: BK,XX,Mk

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 19 juli 1947
   Reserve-kapitein van het Wapen der Infanterie

Heeft zich tijdens de krijgsverrichtingen door zijn moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden door in het tijdvak van 11 tot 13 Mei 1940 met zeer veel moed en beleid en voorbeeldige kalmte de verdediging te leiden van de brug bij Keizersveer en van de naburige overgangen over de Bergsche Maas, waardoor het mogelijk werd, dat een groot aantal militairen uit Noord-Brabant over deze brug kon terugtrekken.

Bron: BL/BK blz. 291 ; NRLL 1939 blz. 135

Zuidema, Tjaart

Geboren te Eenrum op 27 september 1897. Overleden te Sassenheim op 1 oktober 1975.
Identiteitsnummer N.S.T.C.: 355011 ; Gezagvoerder bij de Koninklijke Paketvaart Maatschappij, achtereenvolgens in de periode 05-09-1941 t/m 03-09-1945 kapitein van de s.s. ‘Van Spilbergen’ (03-1942/08-1944), s.s. ‘Van Swoll’, s.s. ‘Patras’ (08-1944/05-1945) en de s.s. ‘Both’.
Bekende onderscheidingen: KV.2,OHK.3

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 38 van 26 juni 1946 (2e toekenning)
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandsche Koopvaardijvloot waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden gelopen.

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 2 van 12 augustus 1943
   Gezagvoerder ter Koopvaardij, kapitein van het s.s. 'Van Spilbergen'

die als gezagvoerder van het S.S. "VAN SPILBERGEN", dat in begin 1942 eenige troepen te Oosthaven (Sumatra) zou debarkeeren, zeer doortastend en beleidvol optrad, alsmede uitstekende zeemanschap betoonde bij het, zonder loods, veilig naar buiten brengen van zijn schip, onder moeilijke navigatorische omstandigheden.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 725,933 ; K.P.M. blz. 325 ; met dank aan dhr. G. van Weeghel

Zuiderhof, B.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 11 van 24 juni 1950
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door op 11 en 12 Mei 1940, ingedeeld als seiner bij een compagnie infanterie, op onverschrokken en voorbeeldige wijze onder vijandelijk vuur deel te nemen aan een aanval op het dorp VALKENBURG (Z.H.) na zich bij een sectie te hebben aangesloten toen hij bemerkte, dat reeds enige secties uit elkaar waren gevallen en het merendeel van het ingedeelde kader geen overwicht meer op de troep bezat.
Voorts door, geheel uit eigen beweging, een vijandelijke mitrailleuropstelling onder vuur te nemen, waardoor het mogelijk werd een paar eigen gewonden in veiligheid te brengen.
Tenslotte door versterking op t e halen om de vijandelijke mitrailleuropstelling te kunnen opruimen, hetgeen hij echter, na versterking te hebben ontvangen, o.a. tengevolge van munitiegebrek moest opgeven.

Bron: BL/BK blz. 291

Zuidert, K.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 10 van 11 januari 1950
   Inspecteur van politie der eerste klasse te Nederlands-Indië

Bron: BL/BK blz. 237

Zuidwijk, F.J.M.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Militie-sergeant-luchtradiotelegrafist der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. no. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: VK blz. 243

Zuidijk, M.G.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 1 van 24 februari 1943
   Adelborst voor de Zeedienst
   Wegens:

het betoonen van moed en doorzettingsvermogen door uit bezet Nederland via België en Frankrijk naar Spanje te ontkomen, waarna hij er in slaagde na groote ontberingen en opsluiting in gevangenissen en een concentratiekamp te hebben doorstaan, Engeland te bereiken.

Zut, C.J.

Bekende onderscheidingen: BK.2

Bronzen Kruis
   K.B. no. 41 van 31 december 1946 (2e toekenning)
   Korporaal-machinist der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. onderzeeboot 'O 19'

Bronzen Kruis
   K.B. no. 12 van 3 juli 1945
   Korporaal-machinist der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. onderzeeboot 'O 19'

Bron: BL/BK blz. 291

Zuyderhoudt, Johannes Willem

Geboren te Amsterdam op 19 juli 1901.
Identiteitsnummer N.S.T.C.: 355012 ; Gezagvoerder bij de Koninklijke Paketvaart Maatschappij.
Bekende onderscheidingen: KV,OHK.3

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 2 van 16 december 1943
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als gezagvoerder van het m.s. “MIJER”, dat den 27sten Januari 1942 tijdens het lossen der lading in Emmahaven (Sumatra) door vijandelijke bommenwerpers werd aangevallen en getroffen, moedig en beleidvol optrad, door onder gevaarvolle en hachelijke omstandigheden, en slechts bijgestaan door den 1sten stuurman, den 3den stuurman en een havenloods, zijn schip veilig buiten de brandende haven te brengen, tengevolge waarvan schip en lading behouden bleven.

Bron: ARA 2.02.20 inv. 9042, 2.16.32 inv. 933 ; K.P.M. blz. 325

Zuydland, Willem Barend Albertus

Geboren te Dordrecht op 29 januari 1906. Geëxecuteerd te Antjol, Java, op 23 september 1943.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950 (postuum)
   Employé bij het Algemeen Landbouw Syndicaat te Batavia

Bron: VOA blz. 147