Terug naar Decorati
Terug naar de index

Zaadnoordijk - Zitter

Zaadnoordijk, W.

Geboren in 1893.
Mil.Apoth.2 KNIL (27-07-1920), Mil.Apoth.1 (09-05-1928).
Bekende onderscheidingen: XXV,MBE

Honorary Member of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 24 september 1949
   Major, Dutch Army Medical Services

Major Zaadnoordijk accomplished a most amazing scientific feat while a Prisoner of War. He succeeded in making pure anaesthetic ether and triumphed over the most incredible difficulties.
When he started on his task he had no materials available and it was only by improvisation of most extraordinary objects that he was able to achieve his purpose.
It took him many months to prepare pure alcohol from sugar and katching idjoe (a small green pea) or the husks of rice, known as dedsk, and for testing he succeeded in making his own free agents. Eventually he managed to obtain from outside Japanese sources, a supply of five litres of rather adulterated sulphuric acid. Realizing it would be impossible to obtain more acid he purified the quantity held and worked out a method whereby he recovered most of the acid after each process of distilling it with absolute alcohol.
The Doctor made ether for St. Vincentius Hospital, Marter Delerosa Hospital and other hospitals, for nearly a year. This ether was the means of saving at least 30 to 40 lives in St. Vincentius Hospital alone and never gave any trouble in the slightest in its use.
Finally he succeeded in recovering Barum Sulphate after use in the X-ray department, from a small supply obtained from Japanese and outside sources and by this effort about 120 patients were able to receive a Barum Sulphate X-ray.
His whole conduct was worthy of the highest praise.

Bron: PRO WO 373/155, WO 373/187 ; NRL 1939 blz. 571

Zaaijer, G.J.

Geboren te 's-Gravenhage op 19 maart 1917. Overleden te Berkel en Rodenrijs op 11 juli 2008.
LTZ3 KMR (01-04-1938), LTZ2 KMR (01-04-1946), LTZ1 KMR (01-12-1948), KLTZ KMR (01-10-1966).
Bekende onderscheidingen: KV,OHK,OV,XXV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 5 van 27 maart 1943
   Derde machinist, aan boord van het s.s. 'Sitoebondo'

Bron: NKM 1968 blz. 45 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Zaaijer, dr. J.H.

Geboren in 1907.
Res-tltn.d.Pont. en Torp. (01-01-1930), res-eltn. (29-08-1933).
Bekende onderscheidingen: BL,OHK.1

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 10 van 13 november 1946
   Reserve-kapitein van het Wapen der Genie

Bron: NRLL 1939 blz. 326 ; BL/BK blz. 237

Zaaijer, ir. Johannis Willem

Geboren te Rotterdam op 29 juni 1907. Overleden te Bosch en Duin op 23 oktober 2003.
Hoofdadministrateur van de Deli Batavia Rubber Maatschappij.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Gewezen landstormsergeant van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 122-123 ; overlijdensadvertentie De Telegraaf dd. 25 oktober 2003

Zand, D.M.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Schipper (6014)

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, aan boord van Onze onderzeeboot “O 23”, welke boot in den nacht van 13 op 14 Mei 1940 door den met vele magnetische mijnen onveilig gemaakten Nieuwen Waterweg is uitgevaren, in zijn dienst aan boord eene koelbloedigheid en vastberadenheid betoond, waaraan het mede te danken is, dat de boot veilig Engeland bereikte in niet in handen van den vijand viel.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; BL/BK blz. 290

Zandhuizen, D.A.

Gezagvoerder ter Koopvaardij, bij de Koninklijke Paketvaart Maatschappij.
Bekende onderscheidingen: BK,OBE

Bronzen Kruis
   K.B. no. 4 van 6 april 1944
   Gezagvoerder ter Koopvaardij, kapitein van het m.s. 'Tegelberg'

Bron: BL/BK blz. 290 ; K.P.M. blz. 325

Zandvliet, Franciscus van

Geboren te Rotterdam op 18 september 1926. Overleden aldaar op 26 juni 1945.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 12 juli 1945
   Soldaat-oorlogsvrijwilliger bij het Wapen der Infanterie, bij de Koninklijke Nederlandse Brigade 'Prinses Irene'

Bron: www.ogs.nl

Zandvliet, F.J.M.

Geboren op 4 december 1916.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 31 van 29 juni 1951
   Eervol ontslagen dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in de morgen van 10 Mei 1940 te ROTTERDAM, ingedeeld bij de 2e Compagne Intendancetroepen, zich vrijwillig te melden om met een groep van tien militairen, eveneens vrijwilligers, te trachten de opmars van de vijand van de Zuidelijke naar de Noordelijke Maasoever te vertragen.
In het bijzonder door, toen hij met zijn groep het kruispunt Brede Hilledijk - Maashaven had bereikt, nadat hij eerst nog van langs hem terugvloeiende troepen uit de richting van Waalhaven twee lichte mitrailleurs had overgenomen, op kordate en beleidvolle wijze op te treden tegen een naderende Nederlandse auto met twee Duitse officieren, waardoor deze buiten gevecht werden gesteld.
Vervolgens door met een vijandelijke, zwaarbewapende patrouille van 15 man, gezeten op motorrijwielen met zijspan, komende uit de richting van de Putselaan, een gevecht aan te gaan en van geen wijken te weten, ook niet toen deze vijanden tot op een afstand van ongeveer tien meter waren genaderd en in dekking gingen achter hun motoren.
Tensloote door te blijven standhouden en zelf aan het vuurgevecht deel te nemen totdat hij op een zodanige wijze werd gewond, dat hij zijn commando moest overgeven.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Zandvliet, Johannes

Geboren te Rotterdam op 22 december 1918. Omgekomen te Budel op 5 september 1944.
Bekende onderscheidingen: VHK,LII.5+p,BOK.p,BHGW

Ridder in de Orde van Leopold II met palm en Oorlogskruis met Palm (B)
   ? (postuum)
   Marechaussee, Brigade Budel, lid van de Belgische 'Witte Brigade'

Bron: VHK blz. 250 ; www.ogs.nl

Zanten, Henri van

Geboren te Zeist op 3 februari 1918. Geëxecuteerd te Fort de Kock op 25 oktober 1943.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 16 van 25 juli 1951 (postuum)
   Eerste luitenant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 226-227 ; KNIL blz. 56 ; www.ogs.nl

Zanten, Johannes van

Geboren te Culemborg op 1 juni 1911. Gefusilleerd te Apeldoorn op 2 december 1944.
Bekende onderscheidingen: BL,VHK

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 98 van 31 maart 1952 (postuum)
   Uitvoerder bij de Nederlandse Heide Maatschappij

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden tijdens de bezetting van Nederland door reeds spoeding na Mei 1940 op zeer actieve wijze deel te nemen aan het verzet in de West-Betuwe en later, in 1943, als leider van de Knokploeg te KESTEREN.
Tijdens de geallieerde luchtlandingen bij ARNHEM in September 1944 heeft hij aan 18 geallieerde militairen, die nabij KESTEREN moesten afspringen, onderdak verschaft, (niettegenstaande KESTEREN en omgeving door de vijand was bezet), en na vijf dagen naar bevrijd gebied doen brengen, waarhij hij hen zelf tot de Waal begeleidde.
Vele ondergedoken geallieerde parachutisten van de luchtlandingen bij ARNHEM zijn nadien door zijn tussenkomst naar bevrijd gebied teruggevoerd.
Ook heeft hij in zijn gebied verkenningen verricht en gegevens omtrent vijandelijke stellingen, troepenbewegingen, troepen sterkte en geschutsopstellingen met een door hem zelf ingestelde koeriersdienst aan de geallieerden in bevrijd gebied doorgegeven.
Nadat hij op een vergadering voor de organisatie van de Binnenlandse Strijdkrachten te UTRECHT werd gevangen genomen, is hij begin December 1944 te APELDOORN gefusilleerd.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; BL/BK blz. 237 ; VHK blz. 250 ; www.ogs.nl

Zee, Herman Hendrik van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 26 van 12 november 1947
   Dienstplichtig hospitaalsoldaat

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, door in het tijdvak van 10 - 14 Mei 1940 als ziekendrager steeds geheel vrijwillig - wanneer anderen daarvoor aarzeling vertoonden - op voorbeeldige en onverschrokken wijze onder zwaar vijandelijk vuur een groot aantal gewonden uit de voorste lijn te gaan halen en over te brengen naar de hulpverbandplaats.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Zee, J.M. van der

Geboren op 26 oktober 1905.
Legernummer 05.10.26.001 ; res-maj.d.NatRes. (22-10-1948).
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.1,XXV

Bronzen Kruis
   K.B. no. 31 van 29 juni 1951
   Reserve-majoor van het Wapen der Koninklijke Marechaussee

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden in de morgen van 10 Mei 1940 nabij ODOORNERVEEN (DRENTHE) nadat sterke vijandelijke cavalerie de grens was overschreden en in de richting van SCHOONOORD oprukte.
In het bijzonder door, na eerst van de grens ingevolgde zijn opdracht op SCHOONOORD te zijn teruggetrokken en aldaar bevel te hebben ontvangen om met een sectie infanterie enige opstellingen o.m. gelegen aan het Oranjekanaal nabij ODOORNERVEEN te bezetten, toen de groep van zijn sectie waarbij hij zich had aangesloten in gevecht geraakte met een sterke afdeling vijandelijke cavalerie, tenslotte met drie door zijn voorbeeld tot blijvend verzet aangespoorde soldaten van deze groep het gevecht vol te houden en toen nog twee soldaten mede door verwonding uitvielen, met de derde soldaat de strijd te blijven voortzetten in een boerderij totdat hij door de overmachtige vijand werd omsingeld en zich moest overgeven.

Bron: NRLL 1956 blz. 392 ; met dank aan de heer B. Keers

Zee, K. van der

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 56 van 18 oktober 1945
   Matroos, a/b van Hr.Ms. 'Z 5'

Bron: BL/BK blz. 237

Zeeland, Cornelis J.M. van

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage
   Burger, woonachtig te Elshout

Bron: Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 29

Zeelen, H.H.G.A.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Militie-sergeant-luchtschutter der Militaire Luchtvaart van het Koninlijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. no. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: VK blz. 243

Zeelenberg, Hendrik ('Henk')

Geboren te Nieuwerkerk aan den IJssel op 13 oktober 1918. Overleden te Capelle aan den IJssel op 11 november 2001.
Bekende onderscheidingen: KV,OHK,VHK,OV.2,ZMed,BNMO.x,DIG

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 12 van 28 oktober 1943
   Marinier der tweede klasse (5384M)

Het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland, waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9042 ; Schakel blz. 405-427 (geeft achternaam als Zeelenbergh)

Zeeman, K.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 2 van 23 oktober 1941
   Matroos

omdat deze als matroos van het s.s. "MONTFERLAND", dat den 27en Juni, 1941 te omstreeks 23.30 ure, nabij Methil door vijandelijke vliegtuigen werd aangevallen, moedig optrad en groote plichtsbetrachting betoonde door, ondanks het gevaar voor eigen leven, zijn post niet te verlaten dan na hiertoe opdracht van den gezagvoerder te hebben gekregen.

Zeeman, Pieter Rudolph

Geboren op 10 november 1919.
Bekende onderscheidingen: KV,VHK

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 26 van 12 november 1947
   -

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend, door het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland, waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: VHK blz. 250 ; met dank aan de heer B. Keers

Zeeman, Willem Hendrik

Geboren te Amsterdam op 23 april 1923. Gesneuveld aldaar op 7 mei 1945.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 17 van 20 januari 1953 (postuum)
   Student

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als sergeant-toegevoegd van de commandant Object I (Centraal Station) in de gevechten op 7 Mei 1945 bij een aanval van de “Grüne Polizei” op het Centraal Station in de namiddag van die dag.
Hij had juist getelefoneerd op de politiepost aan het Centraal Station, toen deze post door de Duitsers werd bezet, zodat hij zich ternauwernood in de tunnel aan de achterzijde kon terugtrekken, waarbij hij van zijn vuurwapen gebruik maakte uit zelfverdediging en om de groepscommandant in de hal van het station van de nadering van vijanden te waarschuwen. Bij dit vuurgevecht is hij gesneuveld.

Bron: www.ogs.nl ; met dank aan de heer B. Keers

Zeep, John Herman van der

Geboren te Semarang, Java, op 19 december 1921.
Ad1 (01-01-1948), LTZ3 (01-01-1949), LTZ2 (01-01-1951), LTZ1 (01-01-1958), KLTZ (01-10-1967), e.o. 19-12-1971.
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.3,OV.1,XX

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 4 mei 1944
   Korporaal-telegrafist, aan boord van Hr.Ms. Onderzeeboot 'Dolfijn'

Bron: BL/BK blz. 290 ; KIM 4053

Zeeuw, Bastiaan de

Geboren te Vuren op 3 november 1915. Gesneuveld te Duinkerken op 20 mei 1940.
Tltn.d.Inf. (01-08-1938).
Bekende onderscheidingen: BL,OHK.1,H.1937

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 6 van 9 mei 1946 (postuum)
   Tweede luitenant van het Wapen der Infanterie, bij de M.C.-III-30 R.I.

Bron: BL/BK blz. 237 ; NRLL 1939 blz. 112 ; www.ogs.nl

Zeeven, E.H.J.

Bekende onderscheidingen: BL,OBE

Bronzen Kruis met Eervolle Vermelding
   K.B. no. 8 van 3 april 1941
   Ontving bij brief van 28 juni 1945 een Bronzen Leeuw ter vervanging van deze onderscheiding
   Gezagvoerder ter Koopvaardij, kapitein van het s.s. 'Batavier IV'

Honorary Officer in the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   ?
   Captain, Master of the s.s. 'Batavier IV'

Bron: ARA 2.16.32 inv. 253 ; BL/BK blz. 237 ; Koopv. blz. 6,25,51

Zegers, Julianus Lucius ("Jules")

Geboren te Leeuwarden in 1897. Overleden te Amersfoort op 25 mei 1970.
Landmacht (1915), eltn. (31-12-1923), ged. LuVA (1924), kapt. (26-03-1938), maj. (09-10-1948), ltkol. (15-10-1948), kol. (01-05-1949), cdre. (01-07-1952), genmaj. (01-10-1953).
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.4x,BL,OHK.1,XL,Z.2b

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 6 van 22 juni 1948
   Tijdelijk luitenant-kolonel-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door in het tijdvak van 10 - 14 Mei 1940 als Commandant van de vliegschool op het vliegveld “De Vlijt” eiland Texel op voorbeeldige en onverschrokken wijze verrassende vijandelijke aanvallen uit de lucht op dit vliegveld met succes te bestrijden.
Voorts door op 11 Januari 1944 uit het krijgsgevangenenkamp voor Nederlandse officieren te Stanislau te ontsnappen, onder zeer moeilijke en gevaarvolle omstandigheden Nederland te bereiken en daarna te trachten over België - Frankrijk naar Engeland te ontkomen.
Tenslotte door, na in Parijs weer door de vijand te zijn gevangen genomen, opnieuw weten te ontsnappen door uit de rijdende, door militairen bewaakte, trein te springen. Daarna zich aan te sluiten bij de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten in het “District Amersfoort” en bij het naderen van de Geallieerde troepen in het voorjaar van 1945 op flinke wijze als militair commandant van de Binnenlandse Strijdkrachten aldaar op te treden.

Bron: BL/BK blz. 237 ; NRLL 1956 blz. 408 ; Nederlandse Luchtmacht Mei 1940

Zegers de Beijl, Gerhard Johan

Geboren te Batavia op 30 april 1913.
Bekende onderscheidingen: VK,DSC

Vliegerkruis
   K.B. no. 28 van 4 april 1946
   Officier-vlieger der tweede klasse der Marine Luchtvaartdienst, gedetacheerd bij de Fleet Air Arm

Distinguished Service Cross (GB)
   1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 6 van 15 februari 1945
   Officier-vlieger der tweede klasse der Marine Luchtvaartdienst, bij het F.A.A. no. 1840 Squadron

Bron: VK blz. 208,210,243

Zegers Veeckens, George Frederik

Geboren te Amsterdam op 1 januari 1911. Overleden in de Golf van Bengalen, tijdens Japans krijgsgevangenschap, op 15 januari 1943.
LTZ3 (21-08-1931), LTZ2 (21-08-1933).
Bekende onderscheidingen: BL,OHK.2

Bronzen Kruis met Eervolle Vermelding
   K.B. no. 7 van 19 november 1942
   Later ingetrokken en vervangen door de Bronzen Leeuw
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse, aan boord van Hr.Ms. Torpedobootjager 'Piet Hein'

Bron: BL/BK blz. 237 ; www.ogs.nl

Zeggeren, W.G. van

Gezagvoerder ter Koopvaardij, bij de Koninklijke Paketvaart Maatschappij.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 3 van 8 December 1944
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandsche Koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogsvoering bewees door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijkehandelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 239 ; K.P.M. blz. 325

Zeiler, George

Geboren te Bergen (NH) op 27 februari 1919. Overleden te 's-Gravenhage op 3 mei 1991.
LTZ3 (01-04-1940), KTZ (01-01-1965), e.o. 01-10-1969.
Bekende onderscheidingen: ON.4,BK,OHK.5,OV.2,XXV

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Luitenant-ter-zee der derde klasse

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, op den 10den Mei 1940 zijn dienst op Onze torpedoboot “Z 5”, welke torpedoboot te Rotterdam den overgang van de Duitsche troepen van den zuidelijken naar den noordelijken Maasoever over de Maasbrug moest bemoeilijken, onder heftig mitrailleur- en lichtgeschutvuur met kalmte en nauwgezetheid verricht, waardoor hij medegewerkt heeft, dat het schip, waarop 7 opvarenden tijdens deze actie werden gewond, niet dan nadat de munitie was opgeschoten, zonder verdere schade kon worden teruggetrokken.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; BL/BK blz. 291 ; Wo.2565 ; KIM 2565

Zeilstra, Auke

Geboren te Marum op 13 maart 1922. Gefusilleerd te Ermelo op 10 oktober 1944
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 17 van 20 januari 1953 (postuum)
   Slager

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend in het jaar 1944 toen hij zich aansloot bij de K.P. (Knokploeg)-groep te APELDOORN en onder andere deelnam aan vele zogenaamde “droppings” van wapens en aan het vervoer dezer wapens. Ook was hij werkzaam bij de sabotage aan de spoorlijnen rond APELDOORN, die in opdracht der geallieerden werden uitgevoerd.
Bij en razzia in de bossen benoorden APELDOORN op 10 October 1944 werd hij gepakt en vervolgens bij VIERHOUTEN gefusilleerd.

Bron: www.ogs.nl ; met dank aan de heer B. Keers

Zeldenrijk, Jacob

Geboren op 3 september 1915.
Legernummer 150903005.
Bekende onderscheidingen: KV,VHK

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 17 van 5 December 1952
   Tijdelijk benoemd reserve-eerste luitenant voor algemene dienst

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als leider van een K.P. (Knokploeg)-groep in het GOOI, die zich onder meer verdienstelijk maakte bij sabotage op de weg, de verspreiding van wapens en de ontvangst van zogenaamde “droppings”, waarvan er ongeveer vier onder zijn leiding zijn geweest.
Door zijn handig en voorzichtig optreden is een berucht provocateur niet geslaagd in het oprollen van zijn ploeg.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; VHK blz. 250

Zelissen, J.R.

Bekende onderscheidingen: BSTR

Bronze Star Medal (US)
   General Orders no. 129 van 3 mei 1946
   Soldaat bij het 1e Battaljon van het Regiment Stoottroepen

For courage and loyalty on many occasions while engaging the enemy.

Bron: Schlegel blz. 167

Zelst, Johannes Petrus Jacobus van

Bekende onderscheidingen: BL,OHK.1

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 6 van 19 juli 1946
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Genie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in den strijd tegenover den vijand onderscheiden bij een gevecht met een sterkere vijandelijke afdeeling te DELFGAUW op 10 Mei 1940, waarbij deze afdeeling tot overgave werd gedwongen. Daarna zich vrijwillig aangemeld voor een gevaarlijke opdracht en deze met succes uitgevoerd.

Bron: ARA 2.02.20 inv. 9450 ; BL/BK blz. 237

Zembsch-Schreve, Guido

Overleden te Rhode-Saint-Genese, Frankrijk, op 1 februari 2003.
Bekende onderscheidingen: BK,OHK,MBE e.v.a.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 32 van 20 november 1945
   Tijdelijk reserve-tweede luitenant van Algemene Dienst

Moed, beleidvol optreden en groot doorzettingsvermogen getoond bij het organiseeren en in stand houden van een geallieerde "escaperoute" voor Nederlanders door Frankrijk vanaf 1943.

Honorary Member of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 5 september 1946
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 3 december 1946
   Captain, Royal Netherlands Army

Lieut. ZEMBSCH-SCHREVE, an officer of Dutch nationality was seconded to the British Services for a special mission in July, 1943. In that month, he was parachuted into occupied FRANCE to take over an existing network of agents and expand it into an escape organisation for the passing of bodies and special materials.
Lieut. ZEMBSCH-SCHREVE fulfilled his mission with energy and soon had extended the network to cover the whole of FRANCE from the Belgian to the Spanish frontier. Up to the time of his arrest in March, 1944, Lieut. ZEMBSCH-SCHREVE was using his circuit most successfully for the exfiltration of quantities of special precision instruments urgently needed in this country. In addition his organisation was also entrusted with the distribution of wireless and other equipment to agents of other sections at various addresses. It is thought that a betrayal by one of these outside contacts was responsible for the arrest of Lieut. ZEMBSCH-SCHREVE in March, 1944, at the time when his efforts had reached a culminating point bringing his circuit into full operation.
Lieut. ZEMBSCH-SCHREVE's coolness and quick thinking enabled him to deceive the Gestapo as to the existence of his real activities and he succeeded in concealing his identity under a pseudonym which he had previously used. He was thus able to cover his connections with his own circuit, which suffered no repercussion from his arrest. He did this in knowledge that any efforts to trace him by his organisation would be rendered useless by his change of identity.
Lieut. ZEMSCH-SCHREVE, after considerable ill-treatment as a result of an attempt to smuggle a message out of prison, was deported to GERMANY from FRESHES on the 10th of August. In GERMANY he suffered the usual privations and ill-treatment in the camps of BUCHENWALD and DOHA before finally escaping during the evacuation of his camp to the east. After being over-run by the Russians, Lieut. ZEMBSCH-SCHREVE led a party of eleven men, including two American airmen through the Russian lines, and successfully crossed over into the American zone whence he made his way to Holland.
Both before and after his arrest Lieut. ZEMBSCH-SCHREVE showed great resource and courage. His conduct following his arrest was responsible for saving all those with whom he was in contact, and his escape from East Prussia to HOLLAND through both German and Russian lines indicates his determination and resourcefulness.

Bron: PRO WO 373/155, WO 373/184 ; Meijer (1990), p. 291 ; Allied Awards to the Dutch [352] ; overlijdensadvertentie

Zewald, C.A.

Geboren in 1903.
LTZ3 KMR (03-09-1927), LTZ2 KMR (16-01-1936), LTZ1 KMR (16-01-1942), e.o. 01-10-1958.
Bekende onderscheidingen: ON.5x,OHK.1,OV.2,XXV

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
   K.B. no. 26 van 17 mei 1947
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse Koninklijke Marine Reserve

Moedig, zelfbewust en loffelijk optreden door, na zich vrijwillig gemeld te hebben voor de bescherming van de vrouwenkampen in Midden-Java, onder uiterst moeilijke en gevaarvolle omstandigheden, leiding te geven en verbeteringen aan te brengen en door tactvol optreden tegenover de extremisten de vrouwen en kinderen daadwerkelijk te beschermen.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; NKM 1947 blz. 35 ; NKM 1968 blz. 326

Zeijdel, Paul Leo

Geboren te Modjokerto op 10 augustus 1917. Overleden aan verwondingen te Waipagu op 8 oktober 1943.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 63 van 9 januari 1948 (postuum)
   Reserve-tweede luitenant-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. no. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: VK blz. 243 ; www.ogs.nl

Zeylemaker, J.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 75 van 23 juni 1948
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als gezagvoerder bij de Nederlandse Koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend grote gevaren van vijandelijke handelingen werden gelopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 732

Zimmermann, J.C.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 27 van 8 juni 1950
   Sergeant-majoor der Mariniers

Bron: BL/BK blz. 291

Zindel, Johannes Jacobus

Geboren te 's-Gravenhage op 12 december 1912. Gesneuveld te Kampong Kedang Ulu op 3 mei 1942.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 51 van 3 april 1948 (postuum)
   Sergeant-majoor-instructeur der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 237 ; www.ogs.nl

Zinnicq Bergmann, mr. Robbert Jacques Emile Marie van ("Robbie")

Geboren te 's-Hertogenbosch op 11 april 1917. Overleden te Vorden op 15 juni 2004.
Tltn (08-06-40), eltn (08-06-1942), kapt (15-05-1948), maj (15-08-1952), ltkol (16-02-1955), kol (01-11-1961), cdre-tit. KLu.
1942 bij de RAF; 1944 bij 182 Squadron RAF (Typhoons); 1945 Flight Commander 182 Sqn RAF ; oud-adjudant van koningin Wilhelmina en hofmaarschalk onder drie vorstinnen ; Huis van H.M. de Koningin, Honoraire Hofhouding: Grootofficier, Jagermeester honorair, Adjudant i.b.d., Kamerheer honorair.
Bekende onderscheidingen: ON.4x,HO.3,KTVz,KV,VK,OHK.1,IM.1948,KCVO,D.2a,KB.2,EL.2,SNV.2,O.4,LB.5p,DFC,BOK.p,S3945,FGS,WM2

Vliegerkruis
   K.B. no. 75 van 22 september 1945
   Uitgereikt door Prins Bernhard te Soestdijk op 30 april 1946
   Kapitein-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart, bij het R.A.F. no. 181 Squadron

Distinguished Flying Cross (GB)
   15 mei 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 13 van 16 januari 1956
   Flight Lieutenant, R.A.F.V.R., bij het R.A.F. no. 181 Squadron

Ridder in de Leopoldsorde met palm en Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 16 januari 1956
   Luitenant-kolonel

Bron: VK blz. 135,211,243 ; Belgische onderscheidingen aan Nederlanders, 636, 3411 ; NRLL 1956 blz. 411 ; NA 1980 blz. 256 ; overlijdensadvertentie

Zitter, Th.J.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 60 van 29 december 1948
   Kok der eerste klasse der Koninklijke Marine

Bron: BL/BK blz. 237