Terug naar Decorati
Terug naar de index

Woensdregt - Wouw

Woensdregt, dr. Marius Marinus Gerrit

Geboren te 's-Gravenhage op 7 november 1887. Overleden te Amsterdam op 15 oktober 1956.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 13 van 15 augustus 1950
   Arts te Pengalengan (Bandoeng)

Bron: Spaans (2004), p. 209

Woerd, Gijsbertus van der

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te Barneveld

Bron: Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 25

Woerkom, Cornelis van

Bekende onderscheidingen: MoF.sp

Medal of Freedom with silver palm (US)
   General Orders van 11 december 1946 ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 4 september 1946
   Burger, woonachtig te Sliedrecht

Woerkom-van der Wal, mevrouw Antoinette Johanna

Geboren te Haarlem op 10 maart 1897. Overleden aldaar op 29 juli 1978.
Huwde op 17 april 1934 te Semarang met D. van Woerkom.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 13 van 15 augustus 1950
   Burger, woonachtig te Semarang

Bron: Spaans (2004), p. 209-210

Woestenburg, Frederik J.

Geboren te Enkhuizen op 4 januari 1909.
Bekende onderscheidingen: VHK,CEAC,MoF,KMC

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Kapelaan, woonachtig te Schijndel

Bron: Heuvel et al. (1985), p. 246 ; Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 30

Woestijne, Pieter van de

Geboren te Domburg op 29 augustus 1899.
Mar. (06-10-1920), Wmr-tit.Kmar (13-03-1927), Wmr.KMar (01-12-1929), Wmr1.KMar (25-03-1938), naar Engeland ontkomen (11-06-1940), OWmr.Kmar (01-01-1945), AOO.KMar (17-03-1949).
Bekende onderscheidingen: ON.ZEMx,KV,OHK.1,G.Med.

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 1 van 25 mei 1944
   Wachtmeester der eerste klasse van het Wapen der Koninklijke Marechaussee, bij het bewakingsdetachement te Maidenhead
   Wegens:

Uitstekende plichtsvervulling en getoonde zelfbeheersing tijdens een luchtaanval op Zondag 20 Februari 1944, door vijandelijke vliegtuigen op de woning, waarin Wij Ons bevonden, bij welke aanval een zware bom, welke op enkele meters van deze woning insloeg en ontplofte, tengevolge waarvan een marechaussee op slag werd gedood, een marechaussee levensgevaarlijk werd gewond en een opperwachtmeester werd gewond, door op voorbeeldige wijze en in goede samenwerking met elkaar de op dat ogenblik noodzakelijk zijnde maatregelen te nemen.

Wolderling, Carel Eduard

Geboren te Tjilatjap, Java (NEI) op 11 maart 1919. Overleden te Leidschendam op 20 mei 2000.
LTZ3 (01-04-1940), LTZ2 (01-04-1942), LTZ1 (01-11-1950), KLTZ (01-09-1959), KTZ (01-07-1965), CDR (01-11-1969), e.o. 01-05-1970.
Bekende onderscheidingen: ON.4x,BK.3,OHK.4,XXX,KLO,MNSD

Bronzen Kruis
   K.B. no. 45 van 13 juni 1946 (3e toekenning)
   Luitenant-ter-zee der derde klasse, aan boord van Hr.Ms. 'Johan Maurits van Nassau'

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 4 mei 1944 (2e toekenning)
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse, aan boord van Hr.Ms. Onderzeeboot 'O 21'

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 20 april 1944
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse, aan boord van Hr.Ms. Onderzeeboot '0 21'

Bron: Meijer (1990), p. 72 ; Overlijdensadvertentie

Wolf, A.J. de

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Kapitein-vlieger-waarnemer der Militaire LUchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. No. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: Meijer et al. (1997), p. 243

Wolf, Cornelis de

Bekende onderscheidingen: BL,OHK,DSM

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 90 van 7 maart 1947
   Bootsman, aan boord van Hr.Ms. onderzeeboot 'O.16'

Bron: Meijer (1990), p. 236

Wolf, Gerrit van der ('Flip')

Geboren in 1916.
Tltn.d.Inf. (01-08-1938), eltn.d.Inf. (01-12-1941), kapt.-vl.wnr.d.ML (15-05-1948), maj.-vl.wnr.d.KLu (15-08-1952), ltkol. (16-02-1955), ltgen.
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.4x,VK,OHK.2,XV,IM.1948,H.1962,KLO,TMPT,EKL.4,DFC

Vliegerkruis
   K.B. no.4 van 4 mei 1944
   Eerste luitenant van de Staf der Infanterie

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Distinguished Flying Cross (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 26 maart 1946
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 46 van 21 juni 1946
   Tijdelijk kapitein-vlieger-waarnemer van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Bron: Meijer et al. (1997), p. 211,243 ; 320 Sqdr. blz. 222,226 ; NRLL 1956 blz. 411

Wolf, H.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 2 van 18 september 1941
   Machinist

die als machinist van het m.s. "REIGER", dat op 7 September, 1940 in de Surrey Commercial Docks te Londen lag, groote onverschrokkenheid betoonde bij het blusschen van door luchtaanvallen teweeggebrachte branden.

Bron: met dank aan H.J. Huisman

Wolf, Menno

Bekende onderscheidingen: MBE

Honorary Member of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 14 oktober 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 20 maart 1946
   Major, 1 Pion.Gp.

Did excellent work as Commander in operational tasks under 21 Army Group.

Bron: PRO WO 373/155 ; Allied Awards to the Dutch [289]

Wolferen, H.F.P. van

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 6 van 19 november 1942
   Korporaal-vliegtuigmaker (12659), Marine Luchtvaartdienst

Gedurende 3 achtereenvolgende maanden tijdens respectievelijk 300, 280 en 280 vlieguren blijkgegeven van moedig en beleidvol gedrag, zoowel op de bases als gedurende talrijke acties van groepvliegtuigen 2 van Onzen Marine Luchtvaartdienst in Nederlandsch-Indië tegen den vijand en boven voor den vijand beheerscht gebied, waarbij in het bijzonder valt te vermelden het tot tweemaal toe ontwijken en afslaan van vijandelijke jachtvliegtuigen en bommenwerpers op 31 Januari en 2 Februari 1942 bij het uitvoeren van belangrijke verkenningsopdrachten en het tot zinken brengen van een afgeladen 6000 tons transportschip bij de Api-passage op 6 Februari 1942, waarbij zij dienst deden respectievelijk als eerste mecano-mitrailleurschutter in het groepsvliegtuig, telegrafist-mitrailleurschutter en tweede mecano-mitrailleurschutter in de volgvliegtuigen, hierbij onder uiterst moeilijke omstandigheden hun taak verricht, waarbij het afschieten en verdrijven der genoemde vijandelijke vliegtuigen grootendeels te danken is aan hunne scherpe waakzaamheid en uitnemende bekwaamheid in het bedienen der mitrailleurs.

Bron: VK blz. 243

Wolff, Henri

Geboren te Salatiga op 20 oktober 1903. Geëxecuteerd te Kota Tjane op 28 mei 1943.
Algemeen stamboeknummer KNIL 56403.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949 (postuum)
   Landstormsoldaat der Artillerie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 79-80

Wolff, dr. Jan Willem de

Geboren te Amsterdam op 22 november 1892. Overleden te Hilversum op 23 oktober 1984.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 27 van 14 april 1951
   Arts, bacterioloog

Bron: VOA blz. 222

Wolff, dr. Simon Willem de

Geboren te Meester Cornelis op 25 april 1889. Overleden te Batavia op 28 juni 1949.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950 (postuum)
   Oud-Inspecteur van de Dienst der Volksgezondheid

Bron: VOA blz. 146-147 ; www.ogs.nl

Wolff, Wilhelmus de

Geboren in 1918.
Kapt.-vl.d.ML. (20-05-1948), maj.-vl. KLu (16-08-1952), ltkol. (01-09-1956), kol. (01-11-1964), cdre. (01-11-1970).
Bekende onderscheidingen: VK,OHK.3,XXX,DFC

Vliegerkruis
   K.B. no. 20 van 8 mei 1945
   Reserve-kapitein-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart, bij het R.A.F. No. 322 (Dutch) Squadron

Distinguished Flying Cross (GB)
   5 april 1946
   Reserve kapitein-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart, bij het R.A.F. No. 322 (Dutch) Squadron

Bron: VK blz. 211,243 ; NRLL 1974 blz. 6

Wolffensperger, dr. W.

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage
   Burger, woonachtig te Bladel

Bron: Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 30

Wolfraad, H.

Bekende onderscheidingen: BL,MID

Bronzen Kruis met Eervolle Vermelding
   K.B. no. 6 van 15 april 1943
   Ontving per brief van 28 juni 1945 een Bronzen Leeuw ter vervanging van deze onderscheiding
   Sportleider aan boord van het m.v. 'Dempo'

Mentioned in Despatches (GB)
   ?
   Sixth Officer, m.v. 'Dempo'

Bron: ARA 2.16.32 inv. 253 ; BL/BK blz. 236 ; Koopv. blz. 6,28,52

Wolsink, Gerhard Hendrik

Geboren te Hengelo (Gld.) op 14 oktober 1916. Overleden te Wöbbelin, Landkreis Ludwigslust (D), op 3 mei 1945.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 13 van 11 september 1952
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der genie

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol gedrag onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als lid van de bedieningsploeg van een radiostation in de Achterhoek, dat deel uitmaakte van een netwerk van stations, die in bezet gebied werkten voor een belangrijke inlichtingendienst.
Op 30 December 1944 werd deze zender, vermoedelijk als gevolg van verraad, overvallen. Hij werd gearresteerd en overleed begin Mei 1945 in een concentratiekamp.

Bron: niet meer bekende Legerkoerier ; www.ogs.nl (NB.: maakt geen melding van KV!)

Wolterbeek, D.J.B.

Geboren in 1909.
Eltn.SD. (01-12-1954).
Bekende onderscheidingen: BL,OHK,OV

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 68 van 1 april 1947
   Adjudant-onderofficier der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 236 ; NRLL 1956 blz. 326

Wolterbeek, mevrouw Maria Elisabeth, echtgenote van Greter

Geboren te Oosterbeek op 5 februari 1902. Overleden te Arnhem op 19 mei 1993.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 3 van 11 oktober 1949
   Helpster, Rode Kruis-verpleegster

Bron: met dank aan de heer H.J. Huisman

Wolterbeek, Willem Pieter

Geboren te Amsterdam op . Overleden te Antjol (Java) op 23-9-1943.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949 (postuum)
   Employé bij het Algemeen Landbouw Syndicaat te Batavia

Bron: VOA blz. 80 ; www.ogs.nl

Woltering, Johannes H.E.

Geboren op 2 april 1916.
Bekende onderscheidingen: KV,VHK

Bron: VHK blz. 248 ; niet meer bekende Legerkoerier

Wolters, Lukas Lute

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 26 van 12 november 1947
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, door op 13 en 14 Mei 1940 tijdens de gevechten op de Grebbeberg, behorende tot de Staf van het 8e Regiment Infanterie, op onverschrokken wijze onder zwaar vijandelijk vuur deel te nemen aan de verdediging van een gedeelte van de Regimentscommandopost tegenover een overmachtige vijand, waarbij hem het verdedigen van het Noordelijk gedeelte er van werd opgedragen, zodat het mede door zijn voorbeeld en leiding gelukte deze post tot het einde vast in de hand te houden.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Wolthuis, dr. Frits Herman

Geboren te Sappemeer op 5 december 1910. Overleden te Krimpen aan den IJssel op 5 september 1986.
Legernummer 102045000 ; OvG2.KNIL (30-06-1936), OvG1 (03-12-1945).
Bekende onderscheidingen: VOA,MBE

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21-12-1949
   Officier van gezondheid der eerste klasse van Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Honorary Member of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 24 september 1949
   Captain, Netherlands East Indies Army Medical Services

In July, 1945, this Medical Officer was in charge of a mixed party of British and Dutch heavy sick Prisoners of War, going by rail to a base hospital.
One of the patients developed cholera in the train.
At the next stop the Japanese refused to allow the man to remain on the train or station and ordered him to be abandoned in the jungle.
Lieutenant Wolthuis refused to abandon the sick man and knowing there was a camp hospital about 1 km. distant, removed his shirt and himself carried the man there, thus prevented other man risking infection by contact. At the hospital, at great personal risk, he overcame the Japanese guards refusal of admission and handed over his patient to the Prisoner of War staff, washed himself in much disinfectant as was available and rejoined the train under escort.

Bron: PRO WO 373/155, WO 373/187 ; VOA blz. 121 ; KNIL blz. 132

Wolthuis, J.J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 19 november 1942
   Matroos der tweede klasse (15109), aan boord van Hr.Ms. 'Piet Hein'

Woltjer, ir. Johannes Emanuel

Geboren te Amsterdam op 11 december 1907. Overleden te Breda op 15 mei 1996.
OMSD.2 KMR SD (04-04-1941).
Directeur van de Dok- en Werfmaatschappij Wilton-Fijenoord N.V.
Bekende onderscheidingen: ON.4,BK,OHK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 6 november 1941
   Officier Marinestoomvaartdienst der tweede klasse Koninklijke Marine Reserve

Bron: Meijer (1990), p. 290 ; Naamlijst Officieren Konlijkijke Marine 1947, p. 110 ; overlijdensadvertentie

Woltman, Jacob D.

Geboren op 27 oktober 1895.
Legernummer 95.10.27.000 ; res-tltn.d.Inf. (08-05-1916), res-eltn. (01-09-1921), ltkol.
Bekende onderscheidingen: VHK,Mk,MoF,KMC

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Verlof verleend tot aanemen en dragen bij KB no. 36 van 13 sept. 1952
   Burger, woonachtig te Apeldoorn

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij KB no. 36 van 13 sept. 1952
   Eervol ontslagen reserve-luitenant-kolonel van het Wapen der Infanterie

Bron: Heuvel et al. (1985), p. 248 ; NRL 1923 blz. 234 ; Legerkoerier november 1952, blz. 22 ; Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 30

Wolzak, C.A.

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te Eerbeek

Bron: Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 30

Wonnink, Hendrik

Geboren te Soerabaja op 23 juli 1914. Overleden te Poso op 12 augustus 1942.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 20 van 13 september 1947 (postuum)
   Sergeant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Meijer (1990), p. 236 ; www.ogs.nl

Workum, Willem Theodorus van

Bekende onderscheidingen: MM

Military Medal (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 28 november 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 20 maart 1946
   Serjeant (102411), 21 Army Group Interpreters Pool Dutch, Les Fusiliers Mont Royal, Canadian Infantry Corps

Sergeant Van Workum, a Dutch interpreter, reported for duty to Les Fusiliers Mont Royal in 28 November 1944 and faithfully served that battalion throughout the remainder of the campaign. His ability, courage, and disregard for enemy fire on many occasions has won for him the greatest admiration and friendship of all ranks in the battalion.
On 3 April 1945 a carrier patrol was ordered out to obtain information about the enemy defences on the outskirts of ZUTPHEN. This Non-commissioned Officer was in the lead carrier which, on rounding the corner, came under fire from well-concealed machine gun posts. The patrol immediately retaliated with light machine gun fire. Sergeant Van Workum, acting on his own initiative, made his way forward and shouted to the defenders that if they did not surrender, flame throwers would be used against them. The thirty-two defenders immediately surrendered, thus avoiding the risk of heavy casualties had an attack become necessary.
On 17 April 1945 the Commanding Officer, with this interpreter negotiated the surrender of the garrison of Groningen at the German headquarters in that city. It was due to the efficient translation by Sergeant Van Workum of the commanding officer's persuasive order, that the surrender was quickly effected. After the garrison surrendered, this Non-commissioned Officer was largely responsible for the orderly disarming of the prisoners of war and by his power of control was instrumental in preventing civilian demonstrators from mobbing the prisoners.
Sergeant Van Workum has on many occasions carried out tasks which were beyond the normal call of duty, and his devotion to duty, initiative, and unceasing efforts have been inestimable value to Les Fusiliers Mont Royal.

Bron: PRO WO 373/155, WO 373/187 ; Allied Awards to the Dutch [169]

Wortman, Albertus

Geboren te Utrecht op 4 april 1909. Overleden te Harderwijk op 18 november 1993.
Tltn.d.Art. (01-01-1933), kapt. (02-04-1947), maj. (01-12-1951).
Bekende onderscheidingen: VOA,OHK,OV,XX

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950
   Reserve-eerste luitenant der Artillerie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Spaans (2004), p. 190 ; NRLL 1956 blz. 192

Woude, K. van d.

Gezagvoerder van het: m.s. 'Undima' (1940), m.s. 'Hermes' (1941-1943).
Bekende onderscheidingen: KV.2

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 10 van 16 januari 1946 (2e maal)
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als kapitein bij de Nederlandsche koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogsvoering bewees door gedurende meer dan 2 jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 724

Woudenberg, Cornelis

Geboren te Utrecht op 26 september 1905. Geëxecuteerd te Singapore op 31 januari 1945.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Reserve-kapitein der Genie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Spaans (2004), p. 80 ; www.ogs.nl

Woudenberg, Karl Wilhelm

Geboren op 15 februari 1915. Overleden te Nijmegen op 7 juni 1996.
Kol.-vl. KLu.
Bekende onderscheidingen: VK,OHK.1,XX,KLO

Vliegerkruis
   K.B. no. 1 van 23 augustus 1948
   Tijdelijk reserve-kapitein-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Bron: Meijer et al. (1997), p. 145,243 ; overlijdensadvertentie

Woudstra, Bienso M.

Geboren te De Rijk op 3 mei 1909. Overleden in 1973.
Bekende onderscheidingen: MoF,MWB,MHB

Medal of Freedom (US)
   Uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te Drachtercompagnie

Bron: ARA 2.05.118 inv. 2570 ; Netherlands Master List: Grade 4 (NA) p. 31

Woudstra, Egon

Geboren te Enschede op 14 oktober 1923. Overleden te Haarlem op 18 april 2008.
Bekende onderscheidingen: KV

Bron: overlijdensadvertentie NRCH dd. 21-04-2008

Woudt, Cornelis Johannes Ysbrand van 't

Geboren te Overschie op 16 december 1897. Gefusilleerd te Oraniënburg op 11 mei 1942.
Bekende onderscheidingen: BK,VHK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 januari 1950 (postuum) ; reg.nr. 2815
   Kapitein van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door van Augustus 1940 als één van de eersten baanbrekend werk te verrichten om te geraken tot een goed werkende inlichtingendienst ten behoeve van de Geallieerde oorlogvoering en daartoe, behalve het verzamelen van gegevens, uiterst belangrijk werk te verrichten door het samenstellen van rapporten en het organiseren van verbindingen met Engeland.
Voorts door, toen hij als gevolg van zijn optreden als zodanig in September 1941 door de vijand werd gevangen genomen, ondanks zware verhoren acht maanden lang te blijven zwijgen, totdat hij op 11 Mei 1942, waarschijnlijk in Duitsland, werd gefusilleerd. Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en aan de Nederlandse Regering.

Bron: Heuvel et al. (1985), p. 248 ; Meijer (1990), p. 290 ; www.ogs.nl

Wouters, Antonius M.

Geboren op 12 april 1914.
Bekende onderscheidingen: KV,VHK

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 34 van 22 december 1951
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend in de jaren 1942, 1943 en 1944 bij de ontvangst, de verzorging en het transport van enige honderden ontsnapte geallieerde krijgsgevangenen en leden van vliegtuigbemanningen, die over de Nederlands-Belgische grens kwamen en via LICHTENVOORDE naar het Zuiden des lands werden afgevoerd op hun verdere reis naar Belgie, Frankrijk of Engeland. Hij liep groot risico bij deze arbeid en moest in Mei 1944 onderduiken nadat de ontsnappingslijn verraden was.

Bron: Heuvel et al. (1985), p. 248 ; met dank aan de heer B. Keers

Wouters, F.A.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 10 van 12 oktober 1944
   Sergeant-vliegtuigschutter

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 243

Wouters, Gerrit Pieter

Geboren te 's-Gravenhage 7 december 1889. Overleden te 's-Gravenhage 27 februari 1964.
Adb1 (24-08-1910), LTZ2 (24-10-1912), e.o. 01-01-1919.
Inspecteur 1e klasse der NS, Chef van de Dienst Economische Zaken der NS.
Bekende onderscheidingen: Mk,FCG+ea

Bron: Wo.1500

Woutman, Ernst Erik

Geboren te Victoria, Hongkong, op 14 januari 1923. Gefusilleerd te Limmen op 7 januari 1945.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 17 van 20 januari 1953 (postuum)
   Student

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als lid ener verzetsgroep in AMSTERDAM-Centrum, die zich bezighield met het verzamelen van vuurwapens, het plegen van sabotage enz. Op 19 December 1944 werd de groep door verraad opgerold en werd hij als een der vooraanstaande leden begin Januari 1945 gefusilleerd.
In 1943 had hij een poging ondernomen tezamen met enkele anderen om via de Pyreneeën naar ENGELAND te komen. In het Zuiden van FRANKRIJK werden zijn tochtgenoten gearresteerd, terwijl hijzelf door een toeval niet werd gepakt. Hij is toen tweemaal naar NEDERLAND gereisd om valse papieren te halen, met behulp waarvan het aan de anderen gelukt is te ontsnappen.

Bron: www.ogs.nl ; met dank aan de heer B. Keers

Wouw, Melchior Franciscus van den

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 6 van 19 juli 1946
   Sergeant-capitulant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in den strijd tegenover den vijand onderscheiden, door op 10 Mei 1940 nabij NOOTDORP als commandant van een mitrailleurgroep met deze groep van 5 man terugtrekkende valschermjagers op eigen verzoek te achtervolgen; daarbij stuitend op een andere afdeeling, deze tezamen met andere groepen aan te vallen en tot overgave te dwingen, waarbij 2 officieren en 33 man gevangen werden gemaakt.
Op 12 Mei 1940 nabij DEN HOORN zich met veel beleid en grooten moed naar voren begeven om zijn Sectie-commandant te ontzetten, waarbij hij werd gewond.

Bron: NB.: niet vermeldt in BL/BK