Terug naar Decorati
Terug naar de index

Wirth - Wittert van Hoogland

Wirth, dr. Henri Philippe

Geboren te Utrecht op 21 december 1893. Overleden te Amsterdam op 11 december 1951.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Scheepsarts bij de Koninklijke Rotterdamse Lloyd

Bron: VOA blz. 120-121

Wirth, Ludwig Adriaan Jan

Bekende onderscheidingen: MC

Military Cross (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring d.d. 28 november 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 20 maart 1946
   Lieutenant, Royal Netherlands Army, attached to Headquarters 15 Scottish Division

Lt WIRTH, Royal Netherlands Army, was attached to 15 (S) Inf Division throughout the campaign in North West Europe, and performed a number of most gallant acts. When attached to 9 CAMERONIANS on 10 Jul 44, he entered the village of ETERVILLE with the forward elements, while there were still many enemy in the orchards and houses, and while the shelling was intense. In full view of the enemy, he entered an important enemy HQ, and recovered many important documents, including their order of battle. At CAUMONT on 30 Jul 44, he arrived on the objective of SEPT VENTS well ahead of Bn Tac HQ, and was in a position to give the Commanding Officer most useful information about the position of the enemy and our own troops.
In Nov 44, he was attached to HQ 46 (H) Inf Bde, which was holding the line opposite BLERICK. It was believed that the defences were always manned by the enemy in daylight, but Lt WIRTH personally reached the line of the enemy wire, whilst sending Dutch agents into the enemy lines to obtain information.
For the last six months of the campaign, Lt WIRTH was attached to HQ 15 (S) Inf Division as Senior Dutch Liaison Officer. Throughout this period his conduct was one of intense enthusiasm and hard work. He was tireless in his efforts to obtain information of value to the British by interrogation of PW, collection of captured documents, and by liaison with French, Belgian and Dutch underground movements. The results achieved, often at great personal risk, were of great value to the Allied cause.

Bron: PRO WO 373/155, WO 373/187 ; Allied Awards to the Dutch [158]

Wiselius, A.J.

Geboren op 5 juli 1919.
Legernummer 190705022 ; tltn.d.Art. (08-06-1941), kapt. (01-07-1950).
Bekende onderscheidingen: KV,OHK.1,OV.5

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 98 van 31 maart 1952
   Kapitein van het Wapen der Artillerie

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend door het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland, waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; NRLL 1956 blz. 196

Wisman, Albert

Geboren op 17 januari 1918.
Legernummer 180117007.
Bekende onderscheidingen: BK,VHK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 17 van 5 december 1952
   Eervol ontslagen reserve-eeste luitenant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in de eerste oorlogsjaren een dertigtal leden van geallieerde vliegtuigbemanningen over de Brabantse grens naar BELGIE te brengen.
De laatste jaren der bezetting was hij aangesloten bij de K.P. (Knokploeg) in TWENTE en nam hij deel aan de sabotage aan de spoorwegen naar DUITSLAND, aan het opvangen en distribueren van “gedropte” wapens enz.
Meermalen moest hij zich met de wapens in de vuist een doortocht forceren wanneer arrestatie dreigde. Hij deinsde niet terug voor de grootste gevaren doch wist daarbij met beleid op te treden.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; VHK blz. 245

Wissel, F.J.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 2 van 21 maart 1944
   Officier-vlieger der eerste klasse Koninklijke Marine Reserve

Bron: VK blz. 243

Wit, Abraham de

Bekende onderscheidingen: MBE

Honorary Member of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 14 oktober 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 20 maart 1946
   Major, 2nd in Comm., 1 Pion. Gp.

Made preparations for Pioneer Corps.

Bron: PRO WO 373/155 ; Allied Awards to the Dutch [279]

Wit, A.F. de

Bekende onderscheidingen: ON.BEMx

Bronzen Eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
   K.B. no. 2 van 26 augustus 1941
   Korporaal-machinist (11105), aan boord van Hr.Ms. Mijnenveger 'Jan van Gelder'
   Wegens:

Het zich onderscheiden aan boord van Onzen mijnenveeger "Jan van Gelder" door een onafgebroken plichtsbetrachting en de voortvarende wijze waarbij hij leiding heeft gegeven bij werkzaamheden in de machinekamer onder vaak moeilijke omstandigheden.

Wit, E.K. de

Gezagvoerder van het: s.s. 'Spar' (05-1940/08-1942), s.s. 'Trompenberg' (10-1942/01-1943).
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 10 van 16 januari 1946
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als kapitein bij de Nederlandsche koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogsvoering bewees door gedurende meer dan 2 jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 724

Wit, G.A. de

Bekende onderscheidingen: KMC

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   ? ; uitgereikt op het Binnenhof te 's-Gravenhage op 8 juli 1948
   Burger, woonachtig te Nijmegen

Bron: De Gelderlander, 7 juli 1948

Wit, George Henri Oscar de

Geboren te Batavia op 16 juni 1912. Overleden te Amersfoort op 8 november 2002.
Legernummer 121816003 ; tltn.d.inf.KNIL (04-08-1935), eltn. (04-08-1938), kapt. (01-11-1946).
Bekende onderscheidingen: ON.4x,VOA,VHK,XV

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 13 van 15 augustus 1950
   Kapitein der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 208-209 ; VHK blz. 246 ; KNIL blz. 96 ; overlijdensadvertentie

Wit, Herman de

Geboren te Oudkarspel op 16 april 1919.
LTZ3 KMR (07-03-1941), e.o. & OVL3 (01-11-1941), OVL2 (01-03-1943), LTZ1-vl (01-12-1951), e.o. 01-04-1953.
Bekende onderscheidingen: VK,OHK.4,DSC,MID.2

Vliegerkruis
   K.B. no. 16 van 2 juni 1945
   Officier-vlieger der tweede klasse

Gedurende geruimen tijd, als jachtvlieger, vanaf Britsche vliegkampschepen of ingedeeld zijnde bij R.A.F. Squadrons, in oorlogsvluchten tegen den vijand, blijk gegeven van moed, volharding, bekwaamheid en plichtsbetrachting.

Distinguished Service Cross (GB)
   ?, verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no.11 van 12 oktober 1945
   Officier-vlieger der tweede klasse, Marine Luchtvaartdienst, gedetacheerd bij de Fleet Air Arm

Bron: VK blz. 210,243 ; NKM 1947 blz. 69 ; NKM 1968 blz. 331

With, Klaas de

Bekende onderscheidingen: MoF

Medals of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Agent van Politie, woonachtig te Gorinchem

Bron: Nieuwsblad voor Gorinchem en omstreken, woensdag 19 maart 1947, blz. 1

Witholt, Arent Winter

Geboren te Soerabaja, Nederlands-Indië, op 25 april 1912. Overleden te Warmond op 17 augustus 1987.
OVL3 (28-12-1934), OVL2 (25-09-1936), OVL1 (01-07-1944).
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.4x,KV,VK,DSO,KB.4p,BOKp

Vliegerkruis
   K.B. no. 5 van 3 augustus 1944
   Officier-vlieger der eerste klasse der Marine Luchtvaartdienst, bij het R.A.F. No. 321 (R.D.N.A.S.) Squadron

Distinguished Service Order (GB)
   ?, verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 36 van 1 oktober 1946
   Hoofdofficier-vlieger der tweede klasse der Marine Luchtvaartdienst, bij het R.A.A.F. No. 1 Squadron

Officier in de Kroonorde met palm en Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 29 januari 1948
   Officier-vlieger der eerste klasse

Bron: VK blz. 210,243 ; Belgische onderscheidingen aan Nederlanders verleend [1245,3379] ; Allied Awards to the Dutch [24,1303,1365] ; NKM 1947 blz. 67

Witkamp, G.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 52 van 20 maart 1950
   Reserve-majoor van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 236

Witt Puyt, J.F.C. de

Geboren in 1915.
Res-tltn.d.Inf. (01-01-1938), res-eltn. (02-04-1947), res-kapt. (05-01-1949).
Bekende onderscheidingen: OHK.2,XV,BSTR

Bronze Star Medal (US)
   General Orders no. 129 van 3 mei 1946
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 50 van 21 juli 1947
   Reserve-kapitein van het Wapen der Infanterie en battaljonscommandant van het 2e Battaljon van het Regiment Stoottroepen.

Captain De Witt Puyt demonstrated exceptional leadership and tactical ability in directing the activities of his Battalion. Under his guidance his troops were of the greatest assistance in the operations of the 9th United States Army.

Bron: Schlegel blz. 166 ; NRLL 1956 blz. 86

Witte, Cornelis

Geboren te Kruiningen op 27 september 1888. Overleden te Goes op 31 mei 1966.
Technisch hoofdambtenaar Rijkswaterstaat.
Bekende onderscheidingen: ON.5,KMC

Bron: Provinciale Zeeuwsche Courant, 209e jaargang, nummer 125, woensdag 1 juni 1966, blz. 6

Witte, T.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 4 van 22 juli 1943
   Matroos der eerste klasse (13487), aan boord van Hr.Ms. Mijnenveger 'Abraham Crijnssen'
   Wegens:

Blijk gegeven van moed, bekwaamheid en hoog moreel door onder gevaarvolle en moeijlijke oorlogsomstandigheden aan boord van Onzen Mijnenveger "Abraham Crijnssen" zijn dienst op uitnemende wijze te verrichten, zoodat mede aan hem te danken is, dat het schip na vertrek uit Soerabaja veilig Australië bereikte.

Wittermans, T.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 12 van 20 oktober 1944
   Officier-zeewaarnemer der derde klasse Koninklijke Marine Reserve tijdelijk verband

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 243

Wittert van Hoogland, Jonkheer Reyndert Willem Carel Godard Adriaan ("René")

Geboren te 's-Gravenhage op 1 januari 1906. Overleden te Valkenswaard op 19 november 2004.
Res-tltn.d.Art., res-tltn.-vl.ML. (01-01-1929), res-eltn.-vl.d.ML. (18-03-1933).
1929-1938 ML; 1938-1942 KLM; 1942-1947 ML KNIL; 1947-1951 insp.-gen. KLM; 1951-1955 commandant vliegbasis Twente; 1956- militair attaché Ned. Ambassade Ottawa (Can.).
Bekende onderscheidingen: ON.4x,VK,OHK.2,OV,XXXV,SMOMN,KVNRK,NOC,KNVvLz

Vliegerkruis
   K.B. no. 3 van 3 januari 1944
   Reserve-majoor-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, ondercommandant van het R.A.A.F. No. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: VK blz. 128,242 ; NA 1980 blz. 339 ; overlijdensadvertentie De Telegraaf dd. 23 november 2004.