Terug naar Decorati
Terug naar de index

Wesenhagen - Winter

Wesenhagen, dr. Wilhelm Martin

Geboren te Paramaribo op 21 januari 1893. Overleden te 's-Gravenhage op 10 mei 1964.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950
   Reserve-officier van gezondheid der eerste klasse

Bron: VOA blz. 188-189

Westdorp, Pieter

Bekende onderscheidingen: BL,MoF.bp

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 11 van 30 november 1948
   Burger, lid van het verzet

Medal of Freedom with bronze palm (US)
   ? ; uitgereikt te Amsterdam op 21 november 1946
   Burger, woonachtig te Tiel

Bron: BL/BK blz. 236 ; Dagblad voor Amersfoort, donderdag 21 november 1946

Westenberg, Frans

Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949 (postuum)
   Timorees sergeant der eerste klasse klasse van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 54

Westerduin, Hendrik

Overleden te Rijswijk op 4 mei 2006.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 6 november 1941
   Matroos der derde klasse zeemilicien, Koninklijke Marine

Bron: BL/BK blz. 289 ; Brons nummer 57, blz. 33

Westerhof, P.M.

Geboren op 30 april 1920.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 31 van 29 juni 1951
   Eervol ontslagen dienstplichtig sergeant van het Wapen der Artillerie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in de vroege morgen van 10 Mei 1940, ingedeeld als stukscommandant van een stuk van 7.5 tl. bij de 77e Batterij Luchtdoel Artillerie, welke batterij was opgesteld op pier 7 van de Waalhaven te ROTTERDAM ter bescherming van het vliegveld Waalhaven, onder zeer moeilijke omstandigheden tot het uiterste te blijven standhouden.
In het bijzonder door onder zwaar vijandelijk vuur, bombardementen en branden in zijn nabijheid en op het vliegveld Waalhaven op koelbloedige wijze het commando over zijn stuk te blijven voeren.
Voorts door, toen vijandelijke valschermjagers op verrassende wijze afsprongen, dank zij zijn grote reactiesnelheid, tijdig gevolg te geven aan het bevel om direct vuur met zijn stuk op de valschermjagers af te geven.
Tenslotte door, toen de batterij zich gereedmaakte om de rechtstreekse aanval van goedbewapende vijandelijke valschermjagers te kunnen afslaan, met de batterij-officier iedereen van voldoende infanterie-munitie te voorzien totdat hij bij het daaropvolgende gevecht zwaar werd gewond en na zijn verwonding deze officier nog aan te raden de strijd voort te zetten.
Door dit optreden er veel toe bij te dragen dat de batterij gedurende anderhalf uur gericht vuur kon afgeven, waarbij de vijand verliezen werden toegebracht.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Westerveld, Heymen F.

Geboren op 20 augustus 1896. Overleden in 1980.
Bekende onderscheidingen: KV,VHK,KMC

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 21 van 22 juli 1953
   -

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend, tijdens de bezetting van NEDERLAND in de jaren 1940-1945, in het verzet te AMSTERDAM.
Hij heeft het leven van zijn familie en van zichzelf in groot gevaar gebracht door het verlenen van huisvesting aan personen behorende tot de top van een zeer belangrijke ondergrondse Verzets-organisatie in bezet NEDERLAND.

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   18 oktober 1948
   Koster van de Koepelkerk te Amsterdam, lid van het verzet

For service in the Resistance Movement

Bron: VHK blz. 242 ; Six blz. 73,74,76,79,146 ; niet meer bekende Legerkoerier ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Westerveld, Johan Hendrik

Geboren te Haarlem op 21 augustus 1880. Gefusilleerd in het concentratiekamp Sachsenhausen op 3 mei 1942.
Tltn.d.Art. (01-08-1901), pensioen 1920, gemobiliseerd als ltkol.d.Art. (30-10-1939), gedemobiliseerd 30-05-1940.
Bekende onderscheidingen: VZK,XV,Mk

Verzetskruis 1940-1945
   K.B. no. 17 van 7 mei 1946 (postuum)
   Reserve-luitenant-kolonel van het Wapen der Artillerie, bedrijfsleider bij de firma Van den Bergh & Jurgens te Rotterdam
   Wegens:

Voor onder gevaarlijke omstandigheden betoonden moed, inititatief, volharding, offervaardigheid en toewijding in den strijd tegen den overweldiger van de Nederlandsche onafhankelijkheid en voor het behoud van de geestelijke vrijheid,
daarbij in hem eerende een der uitingsvormen van het verzet, dat in zijn veelzijdige activiteit van 15 Mei 1940 tot 5 Mei 1945 in stijgende mate den vijand heeft geschaad en op onvergetelijke wijze tot de bevrijding van het Vaderland heeft bijgedragen.

Bron: VZK blz. 152-153 ; Six blz. 146 ; www.ogs.nl

Westra Hoekzema, Willem Aldert

Geboren op 8 februari 1926. Overleden op 23 december 2002.
Bekende onderscheidingen: BL,VHK

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 113 van 1 april 1950
   Reserve-tweede luitenant van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Bron: BL/BK blz. 236 ; VHK blz. 242 ; Overlijdensadvertentie

Westra Hoekzema-Storm van Leeuwen, A.

Zie Storm van Leeuwen, A.

Westrus, mevrouw Anna Maria Cornelia, echtgenote van Bus

Geboren te Amsterdam op 15 Mei 1888. Overleden te Zwolle op 22 Okt 1951, begraven in Meppel.
Bekende onderscheidingen: VHK,FCG.eb

Croix de Guerre 1939-1945 avec Etoile de Bronze (F)
   Cite a l'ordre du Regiment de 16 Juillet 1948
   Demeurant à Staphorst

Résistance courageuse, lors des combats des 6, 7 Avril 1945 et jours suivants, a apporté une généreuse assistance à des parachutistes français, leur donnant des soins et leur procurant ce dont ils avaient besoin en dépit des dangers qu'elle encoursit.

Bron: VHK blz. 90 ; met dank aan Hans Bus (kleinzoon)

Wetering, Cornelis van de

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 2 van 15 juni 1946
   Sergeant van het Korps Politietroepen

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in den strijd tegenover den vijand onderscheiden als Commandant van de brugwacht bij den spoorbrug te BUGGENUM op 10 Mei 1940, door op eigen initiatief opdracht te geven de spoorbrug te doen springen, waardoor de brug, waarop zich reeds een aantal vijanden bevond, op het juiste oogenblik werd vernield; vervolgens uit kazemat Noord met veel beleid met succes vuur doen afgeven op een vijandelijken pantsertrein.

Bron: BL/BK blz. 236

Wetering, Cornelis Johan Wilhelm van de ("Kees")

Bekende onderscheidingen: MBE

Honorary Member of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 14 oktober 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 20 maart 1946
   Captain, Staff C.N.F.

Recruitment of Warvolunteers for the Royal Netherlands Army in concert with Allies. Adjudant of Chief of Staff C.N.F.

Bron: PRO WO 373/155 ; Allied Awards to the Dutch [322]

Wetters, Benjamin

Geboren te Semarang op 27 oktober 1913. Gesneuveld bij een treinoverval nabij Tjikampek (Poerwakarta) op 23 juni 1948.
Bekende onderscheidingen: VK.2

Vliegerkruis
   K.B. no. 63 van 9 januari 1948 (2e toekenning)
   Eerste luitenant-kortverband-vlieger der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. No. 18 (N.E.I.) Squadron

Vliegerkruis
   K.B. no. 3 van 18 oktober 1943
   Eerste luitenant-kortverband-vlieger der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Als commandant, tevens vuurleider, van een patrouille van 3 vliegtuigen bij de uitvoering van een bombardementsopdracht op 18 Februari 1943 aangevallen door een Japansche jager, door een uitstekende vuurleiding deze jager weten te doen afschieten. Kort hierop, aangevallen door 3 vijandelijke jagers, en bemerkende, dat een vliegtuig zijner patrouille door kogelschade het verband niet meer kon houden en de vijandelijke vliegtuigen hun aanval op dit toestel concentreerden, het in nood verkeerende vliegtuig te hulp gevlogen en de vijand verdreven.

Bron: VK blz. 242 ; ARA 2.02.14 inv. 9042 ; KNIL blz. 49 ; www.ogs.nl

Wetzels, Edmond Willem Hubertus Antonius

Geboren te Heerlen op 24 juni 1900.
res-tltn.d.Inf. (25-11-1920), res-eltn. (25-11-1924), res-kapt. (26-03-1938).
Bekende onderscheidingen: LoM.3,MBE

Legion of Merit, Officer (US)
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 50 van 21 juli 1947
   Department of the Army General Orders no. 6 van 23 januari 1948 (?)
   Tijdelijk reserve-majoor van het Wapen der Infanterie en battaljonscommandant van het 1e Battaljon van het 13e Regiment Infanterie

(...) for exceptionally meritorious conduct in the performance of outstanding services as Commanding Officer, 1st Battalion, 13th Infantry Regiment (Dutch), serving with the 9th United States Army.

Honorary Member of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 14 oktober 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 20 maart 1946
   Major, I-13 R.I.

Did excellent work as Commander in operational tasks under 21 Army Group.

Bron: PRO WO 373/155 ; Allied Awards to the Dutch [288, 637] ; Schlegel blz. 258 ; Wiegand, 2003 DA blz. 59 ; NRL 1939 blz. 533

Weve, mr. J.J.

Geboren op 14 oktober 1918.
Legernummer 181014012.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 33 van 2 mei 1953 (postuum)
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Cavalerie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als geheim agent van het Bureau Bijzondere Opdrachten te LONDEN.
Hij werd in de laatste dagen van Maart 1945 neergelaten in de nabijheid van ROTTERDAM en nam contact op met de B.S. (Binnenlandse Strijdkrachten) aldaar waarna hij de verbinding tussen de B.S. (Binnenlandse Strijdkrachten) en LONDEN onderhield en instructie gaf in wapens en sabotagemateriaal. Een maand later kwam de bevrijding.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618

Weyde, H.J. van der (Weijde?)

Geboren in 1904.
LTZ3 KMR (10-09-1930), LTZ2 KMR (19-02-1940), LTZ1 KMR (16-09-1944), e.o. 25-10-1964.
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.4,OV,XXV

Bronzen Kruis
   K.B. no. 3 van 23 oktober 1940
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse Koninklijke Marine Reserve

Voor het verrichten van uitstekende militaire diensten, in tijd van oorlog, voor het Vaderland, te weten, als opvarende van Hr.Ms. Mijnenlegger "Willem van der Zaan", welk schip in de periode van 5 Juli - 1 October 1940 ingedeeld was bij een Britsche mijnenleggerafdeeling, met koelbloedigheid en bekwaamheid zijn taak verricht, waardoor het mede aan hem te danken is geweest, dat op uitstekende wijze mijnenlegopdrachten in de Noordzee en in het Engelsche Kanaal, onder moeilijke en gevaarvolle omstandigen, konden worden uitgevoerd.

Bron: NKM 1968 blz. 326

Weijden, Jan Lodewijk van der

Bekende onderscheidingen: BK,KCBC

Bronzen Kruis
   K.B. no. 34 van 8 juni 1946
   Sergeant voor speciale diensten

King's Commendation for Brave Conduct (GB)
   11 juni 1947
   Second Lieutenant (4470), Royal Netherlands Army

Bron: PRO WO 373/184 ; BL/BK blz. 288

Weijdert, Jan

Geboren te Arnhem op 26 mei 1906. Overleden te Saint Pancras, Londen, Engeland, op 13 december 1943.
Bekende onderscheidingen: BK.2

Bronzen Kruis
   K.B. no. 12 van 28 januari 1949 (postuum)
   Matroos der eerste klasse der Koninklijke Marine

Bronzen Kruis
   K.B. no. 19 van 30 januari 1941
   Matroos der eerste klasse (8750) der Koninklijke Marine

voor uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog aan het Vaderland bewezen, t.w. als opvarenden van Hr.Ms. communicatievaartuig “DE MOK I” – welke boot in de periode van 31 Mei – 4 Juni 1940 op voortreffelijke wijze assistentie verleende bij de evacuatie van de “British Expeditionary Force” uit Duinkerken onder heftige bomaanvallen en onder hevig mitrailleurvuur van vijandelijke vliegtuigen en tenslotte door aanvaring met een Franschen torpedobootjager verloren ging – eene koelbloedigheid en vastberadenheid betoond, waaraan het mede te danken is geweest, dat belangrijke afdeelingen van dit expeditieleger met dit vaartuig naar Engeland konden worden overgebracht.

Bron: BL/BK blz. 288 ; ARA 2.02.20 inv. 9035 ; www.ogs.nl

Weijerman, Frederick G.L.

Geboren in 1897.
Kol.d.Gen.KNIL, militair attaché in Washington.
Tltn.d.Gen.KNIL (25-07-1917), eltn.d.Gen.KNIL (24-07-1920), kapt. (25-07-1931), maj. (25-07-1939).
Bekende onderscheidingen: XXV,Mk,LoM.2

Legion of Merit, Commander (US)
   ?
   Generaal-majoor der Genie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Schlegel blz. 74 ; NRL 1939 blz. 555

Weyhenke, Robert

Geboren op 3 september 1923.
Bekende onderscheidingen: BK,VHK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 3 van 26 juli 1943
   Dienstplichtig sergeant

Bron: BL/BK blz. 288 ; VHK blz. 244

Weyhenke, Willy

Geboren te Batavia op 9 februari 1921. Overleden te 's-Gravenhage op 17 november 2003.
Ere-voorzitter van de H.Z. & P.C.
Bekende onderscheidingen: BK,VHK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 3 van 26 juli 1943
   Dienstplichtig sergeant

Bron: BL/BK blz. 288 ; VHK blz. 244 ; Overlijdensadvertentie De Telegraaf dd. 19 november 2003

Weijns, G.

Bekende onderscheidingen: PKZ.3x

Cross of Merit with swords in bronze (PL)
   Uitgereikt door kolonel dr. Z.M. Lubicz Szydlowski te Axel op 12 september 1947
   te Axel

Bron: Provinciale Zeeuwse Courant, 190e jaargang, nummer 216, zaterdag 13 september 1947, blz. 2

Weijs, P.J. ("Hannes") (ook: Weys)

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 24 van 3 februari 1950 ; uitgereikt door Z.K.H. Prins Bernhard op 19 juni 1950
   Burger, lid van het verzet

Bron: BL/BK blz. 205,236

Weijsters, A.H.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 11 van 21 december 1944
   Sergeant-vliegtuigschutter der Marine Luchtvaartdienst, bij het R.A.F. no. 320 (R.D.N.A.S.) Squadron
   Wegens:

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 242

Wezel, Gerrit van

Geboren te Hengelo op 19 juni 1908. Overleden te Laren op 30 maart 1981.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Gewezen stadswacht-soldaat te Medan

Bron: VOA blz. 120

Wiardi, Jan

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 2 van 15 juni 1946
   Sergeant-capitulant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in den strijd tegenover den vijand onderscheiden, door op 10 Mei 1940 als commandant van kazemat 121 nabij VENLO grooten moed en beleid te betoonen bij de hardnekkige verdediging van zijn opstelling tegen een overmachtigen vijand, die in rubberbooten de Maas overtrok.
Hierbij niet geschroomd met zijn mitrailleur de kazemat te verlaten om beter schootsveld te krijgen en den vijand belangrijke verliezen toegebracht. Is daarbij gewond.

Bron: BL/BK blz. 236

Wiardi Beckman, dr. Herman Bernard

Geboren te Nijmegen op 4 februari 1904. Omgekomen in het concentratiekamp Dachau, Duitsland, op 15 maart 1945.
Bekende onderscheidingen: VZK

Verzetskruis 1940-1945
   K.B. no. 17 van 7 mei 1946 (postuum)
   Voormalig lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (SDAP) en hoofdredacteur van de Arbeiderspers-dagbladen
   Wegens:

Voor onder gevaarlijke omstandigheden betoonden moed, inititatief, volharding, offervaardigheid en toewijding in den strijd tegen den overweldiger van de Nederlandsche onafhankelijkheid en voor het behoud van de geestelijke vrijheid,
daarbij in hem eerende een der uitingsvormen van het verzet, dat in zijn veelzijdige activiteit van 15 Mei 1940 tot 5 Mei 1945 in stijgende mate den vijand heeft geschaad en op onvergetelijke wijze tot de bevrijding van het Vaderland heeft bijgedragen.

Bron: VZK blz. 154-155 ; Six blz. 146 ; www.ogs.nl ; www.parlement.com

Wiebes, R.

Bekende onderscheidingen: BK.2

Bronzen Kruis
   K.B. no. 2 van 4 november 1943 (2e toekenning)
   Hoofdmachinist ter Koopvaardij

die als hoofdmachinist van het m.s. “Tiba”, dat in het tijdvak van 4 Maart tot en met 31 Maart, 1943, herhaalde malen vijandelijke lucht- en duikbootaanvallen had te doorstaan, onder gevaarvolle omstandigheden, zich op moedige en beleidvolle wijze heeft gekweten van de hem door den gezagvoerder gegeven opdrachten, mede tengevolge waarvan de taak van dit schip bij de krijgsverrichtingen op de Noord-Afrikaansche kust met goed gevolg werd uitgevoerd en het schip, alsmede de lading oorlogsmateriaal, behouden bleven.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 8 van 15 april 1943
   Hoofdmachinist ter Koopvaardij

Bron: BL/BK blz. 289

Wieffering, Hermanus

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 6 van 19 juli 1946
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in den strijd tegenover den vijand onderscheiden op 13 Mei 1940 bij een aanval - waarvoor hij zich vrijwillig had gemeld - van een afdeeling van het Depot Luchtstrijdkrachten op een in aantal sterkere en zwaar bewapende vijandelijke afdeeling te OVERSCHIE; den vijand groote verliezen toegebracht en nadat zijn groepscommandant gewond was, dezen op uitstekende wijze vervangen.

Bron: BL/BK blz. 236

Wiegman, H.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Sergeant-machinist zeemilicien (5223)

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, op den 10den Mei 1940 zijn dienst op Onze torpedoboot “Z 5”, welke torpedoboot te Rotterdam den overgang van de Duitsche troepen van den zuidelijken naar den noordelijken Maasoever over de Maasbrug moest bemoeilijken, onder heftig mitrailleur- en lichtgeschutvuur met kalmte en nauwgezetheid verricht, waardoor hij medegewerkt heeft, dat het schip, waarop 7 opvarenden tijdens deze actie werden gewond, niet dan nadat de munitie was opgeschoten, zonder verdere schade kon worden teruggetrokken.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; BL/BK blz. 289

Wiel, Adrianus J. van der

Geboren op 2 januari 1915.
Bekende onderscheidingen: KV,VHK

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 17 van 20 januari 1953
   Reserve-eerste luitenant der infanterie van de Nationale Reserve

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als leider van een O.D./K.P. (Ordedienst/Knokploeg)-groep op de Veluwe, tijdens de bezettingsjaren 1940-1945, die zich verdienstelijk maakte met de ontvangst en distributie van zogenaamde “gedropte” wapens; het opzoeken, huisvesten en transporteren van leden van geallieerde vliegtuigbemanningen, zomede van verstrooide luchtlandingstroepen na de slag om ARNHEM; het saboteren van het verkeer per spoor en op de weg, zomede van de landbouwwerktuigen, die de snelle levering van koren aan de bezetter moesten bevorderen.
Hij heeft deze groep vier jaar lang met moed en volhording geleid, terwijl het klein getal slachtoffers getuigt van het juiste en voorzichtige beleid dat hij voerde.

Bron: VHK blz. 244 ; Arnhem blz. 203 ; met dank aan de heer B. Keers

Wiele, E.V. de

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 2 van 24 augustus 1940
   Eerste machinist ter Koopvaardij

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten:
als opvarenden van het Nederlandsche motorschip “Omlandia”, welk schip - op den 8sten Augustus 1940 in verband met vijf andere schepen op weg zijnde van Southamption naar Falmouth - aangevallen werd door een twaalftal vijandelijke vliegtuigen, een koelbloedigheid en vastberadenheid betoond, door niettegenstaande de zware bomaanslagen rond het schip en heftig mitrailleurvuur der vliegtuigen, waardoor het schip zwaar beschadigd werd, op post te blijven en den gezagvoerder ter zijde te staan.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; BL/BK blz.

Wiele, H.H. van der

Geboren op 18 oktober 1910.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 34 van 22 december 1951
   Dienstplichtig sergeant-majoor-administrateur van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden tijdens de bezetting van Nederland.
Hij behoorde tot een zelfstandige inlichtingen- en koeriersgroep, welke belangrijke militaire gegevens naar Engeland en naar bevrijd gebied heeft doorgezonden.
Als één van de leiders van deze groep zorgde hij voor een goede organisatie van het personeel dat militaire gegevens moest verzamelen en verzenden, zodat het verlies aan mensenlevens tot een lofwaardig klein percentage werd beperkt.
Door dit optreden heeft hij belangrijke diensten aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Zaak bewezen.

Bron: BL/BK blz. 236

Wiele, Jan van der

Geboren te Hellevoetsluis op 26 mei 1894.
Adj.mach. (06-08-1914), off.mach.3 (16-08-1917), off.mach.2 (22-12-1920), OMSD2 (05-04-1923), HOMSD2 (01-08-1946), pensioen 01-08-1946.
Bekende onderscheidingen: ON.4x,OHK.2,XXX,Mk

Officier in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
   K.B. no. 28 van 6 juni 1947
   Gepensionneerd hoofdofficier van de Marinestoomvaartdienst der tweede klasse

Heeft zich gedurende Japanse krijgsgevangenschap onderscheiden door geheel belangeloos en aanvaardende het daaraan verbonden risico, verboden gereedschap in bezit te houden, daarmede meer dan twaalfhonderd brillen van zijn lotgenoten te herstellen, alsmede een volkomen bruikbare bloeddrukmeter te vervaardigen en het onderhoud en de reparatie van de chirurgische instrumenten te verzorgen, waardoor vele operaties konden worden uitgevoerd.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; T.1293

Wiele, J. van der

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 3 van 4 mei 1944
   Matroos der tweede klasse zeemilicien (3718z)
   Wegens:

Dienende aan boord van Ons wachtschip "Noord-Brabant", tijdens de strijd in Nederland op 12 Mei 1940 te Vlissingen, moed en grote kalmte getoond, door als uitkijk in de voormars op uiterst koelbloedige wijze gedurende een langdurig en hevig luchtbombardement van het Marine-complex, telefonisch een doorlopend ooggetuigenverslag aan zijn commandant te geven van hetgeen er om hem heen geschiedde, waarbij o.a. brokstukken van Onze mijnenlichter “Bulgia”, welke door een voltreffer explodeerde, langs hem heen vlogen.

Wielhouwer, S.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 3 van 23 oktober 1940
   Kwartiermeester (12266), aan boord van Hr.Ms. Mijnenlegger 'Willem van der Zaan'
   Wegens:

Voor het verrichten van uitstekende militaire diensten, in tijd van oorlog, voor het Vaderland, te weten, als opvarende van Hr.Ms. Mijnenlegger "Willem van der Zaan", welk schip in de periode van 5 Juli - 1 October 1940 ingedeeld was bij een Britsche mijnenleggerafdeeling, met koelbloedigheid en bekwaamheid zijn taak verricht, waardoor het mede aan hem te danken is geweest, dat op uitstekende wijze mijnenlegopdrachten in de Noordzee en in het Engelsche Kanaal, onder moeilijke en gevaarvolle omstandigen, konden worden uitgevoerd.

Wienen, A. van

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 3 van 23 april 1942
   Matroos o/g ter Koopvaardij

die als matroos o/g van het s.s. “FARSUM”, dat den 7den December, 1940, kort na het invallen van de duisternis, in den Noord-Atlantischen Oceaan werd getorpedeerd en daardoor zonk, gedurende 10 dagen en tijdens zeer zwaar weder in een open reddingsboot zich moedig gedroeg en groote plichtsbetrachting betoonde.

Wierenga, Pieter Johannes

Geboren te Assen op 18 mei 1911.
Algemeen stamboeknummer KNIL 95837.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 11 van 16 januari 1950
   Korporaal van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 136

Wiersma, Andries

Bekende onderscheidingen: KCBC

Commendation (GB)
   1943
   Gunner, m.v. 'Aagtekerk'

The ship, a tanker of 7493 tons, was hit by a torpedo in the night of 6th/7th March, after picking up the crew of another ship which had been sunk earlier. The ship at once sank nine feet by the stern, but the engines were undamaged and the Master ordered full speed ahead. Then the Master saw the periscope of a submarine two points on his starboard bow and at once put the helm over and one minute later rammed the submarine. The submarine came up on the port quarter with its tail about ten or fifteen feet in the air. The Master carried on full speed ahead and as soon as his gun would bear, opened fire and hit the conning tower with his third shot. He then proceeded at full speed back to Glasgow as the ship was badly damaged. The submarine was after attacked by one of His Majesty’s ships and scuttled herself.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 772 ; Koopv. blz. 53

Wiersma, A.J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 2 van 17 mei 1941
   Olieman-kanonnier ter Koopvaardij, aan boord van het m.s. 'Mijdrecht'

omdat deze als leden van de bemanning van een koopvaardijschip moedig en beleidvol optraden, mede als gevolg waarvan een vijandelijk schip tot zinken werd gebracht.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 88 ; BL/BK blz. 289

Wiersma, mejuffrouw Elisabeth

Geboren te Zwolle op 25 augustus 1922. Overleden te Ravensbrück, Duitsland, op 17 januari 1945.
Bekende onderscheidingen: LII.5p,BOK.p,MHB,MWB

Ridder in de Orde van Leopold II met palm en Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   Uitgereikt te Den Haag op 25 september 1954
   -, woonachtig te Breda

Bron: Nieuwe Leidsche Courant, woensdag 29 september 1954 ; www.ogs.nl

Wiersma, Joseph

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Burger, woonachtig te Eijsden

Bron: Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 30

Wierts van Coehoorn, mevrouw Johanna Cornelia, echtgenote van Valderpoort

Geboren te Wijchen op 1 november 1892. Overleden te Vlissingen op 1 september 1984.
Huwde op 10 september 1918 te Nijmegen met P.G.W. Valderpoort.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 21 van 11 november 1950
   Dagorder no. 30 der Koninklijke Landmacht, Commando Nederlandse Bataljons in Indonesië, dd. 20 december 1950
   Burger

Heeft zich gedurende de Japanse bezetting bijzonder onderscheiden door daden van geestkracht, karaktervastheid en gemeenschapszin.
Mevrouw Valderpoort werd door de toenmalige resident der Molukken uitgekozen om als leidster op te treden van het evacuatiekamp voor militaire en civiele vrouwen en kinderen te Ambon. Na de val van Ambon werden in dit kamp mede ondergebracht de civiele mannen van Ambon, gevolgd in de loop van de volgende maanden door die uit de overige Molukken. Ook van dit gemengde kamp bleef Mevrouw Valderpoort de leidster terwijl zij na splitsing van dit kamp in November 1942 leidster bleef van het vrouwenkamp. Mevrouw Valderpoort heeft door haar fiere, onverzettelijke en toch tactvolle houding tegenover de Japanner veel voor haar lotgenoten weten te bereiken. Zo heeft zij weten te voorkomen dat jonge vrouwen ter beschikking van de Japanners werden gesteld. Steeds stond zij voor haar kampgenoten op de bres en heeft vaak voor fouten en tekortkomingen van anderen de klappen opgevangen en opsluiting in het gevangenislokaal ondergaan. Dit is haar nimmer een beletsel geweest om haar moeilijke taak op voortreffelijke wijze te vervullen. Ook de beide keren dat het kamp door Australische en Amerikaanse brisant- en brandbommen ten koste van vele doden en gewonden met de grond gelijk werd gemaakt is haar voorbeeld de anderen tot grote steun geweest.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; VOA blz. 213

Wigman, E.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 11 december 1941
   Olieman, aan boord van het s.s. 'Costa Rica'

die als olieman van het s.s. “COSTA RICA”, dat op den 27en April, 1941, in de Middellandsche zee door Duitsche vliegtuigen bij voortduring werd aangevallen en tenslotte tot zinken werd gebracht, onder gevaarvolle omstandigheden moedig en beleidvol is opgetreden en groote plichtsbetrachting heeft betoond, door zijn werk in de door het binnenstroomende water bedreigde machinekamer tot het laatste oogenblik toe te blijven uitvoeren

Bron: BL/BK blz. 271

Wild, A.P. de

Gezagvoerder van het: s.s. 'Mangkalinat' (07-1940/09-1941), 'Noesanivi' (05-1942/12-1942), 'Poeloelaut' (06-1943/10-1944).
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 10 van 16 januari 1946
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als kapitein bij de Nederlandsche koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogsvoering bewees door gedurende meer dan 2 jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 724

Wilde, B.H. de

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 12 van 10 november 1949
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door op 10 Mei 1940, behorende tot de 5e Compagnie van het IV Depôtbataljon Infanterie, welke Compagnie, bestaande uit slechts drie maanden geoefende soldaten, was aangewezen om het vliegveld Ypenburg, hetwelk nagenoeg geheel door de vijand was veroverd, te helpen hernemen, daarbij op onverschrokken wijze op te treden. In het bijzonder door, toen zijn groep tot het vliegveld onder vijandelijk vuur was doorgedrongen en zich ten gevolge van een bombardement van Britse bommenwerpers in één van de cantines van het vliegveld had teruggetrokken, deze cantine daarna door vijandelijk mitrailleurvuur werd doorzeefd en hij de opdracht kreeg met zijn lichte mitrailleur in stelling te komen in de deuropening om het vuur te beantwoorden, dit op onverschrokken wijze uit te voeren.
Voorts door, toen het vijandelijk vuur zweeg en hij met zijn lichte mitrailleur naar de stellingen terug moest keren en niemand hem volgde, aldaar alleen met zes gevulde trommels, welke hij met een touw om zijn middel had gebonden, aan te komen en daarna in overleg en in samenwerking met de bemanning van een eigen zware mitrailleuropstelling verschillende vijandelijke, op het vliegveld liggende, vliegtuigrompen, van waaruit met tussenpozen zwaar mitrailleurvuur werd afgegeven, te bestrijden en toen zijn mitrailleur defect raakte de strijd met de karabijn voort te zetten. Door dit optreden er veel toe bij te dragen, dat zich bij het invallen van de duisternis ruim honderd vijanden met hun gewonden overgaven.

Bron: BL/BK blz. 236

Wildeboer, Dirk

Geboren op 28 mei 1903.
Legernummer 03.05.28.003.
Bekende onderscheidingen: BL,MoF.gp

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 54 van 10 april 1953
   Reserve-kapitein der Infanterie van de Nationale Reserve

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden als leider van de O.D. (Ordedienst) in het Zuidwestelijk deel van de Veluwe, later districtscommandant van EDE en plaatsvervangend Gewestelijk Commandant voor Gewest 6 (Veluwe).
Hij had nauw contact met agenten-parachutist en marconisten van de geallieerden en stond zodoende in rechtstreekse verbinding met de geallieerde legerleiding tijdens en na de luchtlandingen bij ARNHEM.
Daardoor was het hem ook mogelijk belangrijke diensten te bewijzen bij de afvoer van resten der “Airborne”-Divisie over de Rijn, voor welke actie hij ook de nodige gidsen leverde. Het succes van de massale afvoer van 120 man van 22 op 23 October 1944 kan voor een groot deel aan zijn leiding worden toegeschreven. De mislukking van een tweede massale afvoer van 17 op 18 November is te wijten aan een noodlottig toeval.
Hij wist een groot aantal spionnen om zich te verzamelen en het verkregen inlichtingenmateriaal op doeltreffende wijze aan de geallieerden door te geven.
Zijn werk is voor de geallieerde oorlogvoering onmiskenbaar van waarde geweest.

Medal of Freedom with gold palm (US)
   Uitgereikt te 's-Gravenhage op 4 september 1946
   General Orders van 11 december 1946
   Burger, woonachtig te Ede

Bron: BL/BK blz. 236 ; Decorare 10 blz. 27 ; met dank aan de heer B. Keers

Wilden, Pieter van der

Geboren te Haarlem op 8 mei 1914. Gefusilleerd te Mauthausen, Duitsland, op 6 september 1944.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 33 van 2 mei 1953 (postuum)
   Tijdelijk aangesteld dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als agent van een geheime inlichtingendienst, die hem tijdens de jaren 1940-1945 uitzond naar door de vijand bezet gebied, alwaar hij onder uiterst moeilijke omstandigheden een levensgevaarlijke taak had te vervullen, die door vijandelijke tegenactie tenslotte tot zijn dood leidde.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 www.ogs.nl

Wilden, Willem van der

Geboren te Hillegom op 1 juni 1910. Gefusilleerd te Mauthausen op 6 september 1944.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 33 van 2 mei 1953 (postuum)
   Tijdelijk aangesteld dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als agent van een geheime inlichtingendienst, die hem tijdens de jaren 1940-1945 uitzond naar door de vijand bezet gebied, alwaar hij onder uiterst moeilijke omstandigheden een levensgevaarlijke taak had te vervullen, die door vijandelijke tegenactie tenslotte tot zijn dood leidde.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; www.ogs.nl

Wilderink, Eduard Rudolf

Geboren te Lawang op 3 december 1901. Overleden te Ambarawa op 19 april 1945.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 27 van 14 april 1951 (postuum)
   Kapitein der Artillerie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 216 ; KNIL blz. 49 ; www.ogs.nl

Wilderink, Frans Johan

Geboren op 1 mei 1923.
Bekende onderscheidingen: KV,VHK

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 26 van 12 november 1947
   -

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend, door het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland, waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: VHK blz. 245 ; met dank aan de heer B. Keers

Wildschut, J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 23 oktober 1941
   Vierde Stuurman

die als vierde stuurman van het S.S. "Montferland", dat op den 27en Juni, 1941, te omstreeks 23.30 ure, nabij Methil door vijandelijke vliegtuigen werd aangevallen, onder gevaarlijke omstandigheden moedig is opgetreden bij den afweer tegen de herhaalde aanvallen.

Wildschut, Johannes Wilhelmus

Geboren te 's-Hertogenbosch op 28 november 1913. Omgekomen in het concentratiekamp Leonberg (Duitsland) op 31 januari 1945.
Bekende onderscheidingen: VZK

Verzetskruis 1940-1945
   K.B. no. 14 van 16 december 1952 (postuum)
   Gedemobiliseerd wachtmeester-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart, distributie-ambtenaar

Bron: VZK blz. 156 ; www.ogs.nl

Wildschut, Pieter Hendrik

Geboren op 10 december 1917.
Bekende onderscheidingen: VK,VHK

Vliegerkruis
   K.B. no. 9 van 19 juli 1946
   Reserve-eerste luitenant-waarnemer van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Heeft zich tijdens de krijgsverrichtingen door zijn moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden door op 10 Mei 1940 als waarnemer-commandant van een T.V.-vliegtuig, na tijdens het bombardement van Schiphol gestart te zijn, herhaalde malen een formatie van 9 vijandelijke vliegtuigen aan te vallen en daarvan een vliegtuig neer te schieten.
Op 11 Mei 1940 deelgenomen aan de gevaarlijke opdracht tot bombardeeren van de Maasbrug te Rotterdam.

Bron: VK blz. 243 ; VHK blz. 245

Wilhelmina Helena Pauline Maria, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, Hertogin van Mecklenburg, Gravin van Buren, enz.

Geboren te 's-Gravenhage op 31 augustus 1880. Overleden op Het Loo op 28 november 1962.
Bekende onderscheidingen: MWO.1,HO.1,VHK,I.1898,H.1902,H.1926,H.1937,IM.1948,H.1962,Mk,WMk,ZHMS.gg,LB.1,EL.1,KG,RVA.1,KJ,
PZ.1,PL,PSI,C1,SMC1,SML,WK*+k,PFL.1,SE.1,SR.1,WA.1,JAJ,Mdg,EK.1,HV.1,PJs

Ridder 1e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 1 van 14 september 1948 ; uitgereikt door Koningin Juliana te Sonsbeek op 7 oktober 1948
   Prinses der Nederlanden, Moeder van het Verzet, Moeder der Engelandvaarders
   Verleend zonder mutatie

Honorary Lady Companion in the Most Noble Order of the Garter (GB)
   24 september 1944
   Koningin der Nederlanden

Dame Grand Cross in the Most Venerable Order of the Hospital of St.John of Jerusalem (GB)
   19 juni 1944
   Koningin der Nederlanden

Bron: Maalderink blz. 51-53,336-338 ; BL/BK blz. 188 ; VHK blz. 12

Wilkens, Leonard

Geboren te Tiel op 21 juli 1920. Overleden te Hurwenen op 13 april 1945.
Bekende onderscheidingen: BL,MoF.bp

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 11 van 30 november 1948 (postuum)
   Burger, lid van het verzet

Medal of Freedom with bronze palm (US)
   ? ; uitgereikt te Amsterdam op 21 november 1946
   Burger, woonachtig te Tiel

Bron: BL/BK blz. 236 ; Dagblad voor Amersfoort, donderdag 21 november 1946 ; www.ogs.nl

Willems, Jan Hendrik Jacob

Bekende onderscheidingen: MBE

Honorary Member of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 14 oktober 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 20 maart 1946
   Major, C.-Corps Interpreters

Commander Corps Interpreters, responsible for recruitment of interpreters for SHAEF requirements.

Bron: PRO WO 373/155 ; Allied Awards to the Dutch [306]

Willems, L.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 90 van 7 maart 1946 (andere bron: 1942)
   Vliegtuigmakermaat (M) (20170 LV) der Marine Luchtvaartdienst

Bron: VK blz. 243

Willemsz Geeroms, Johannes Bernardus Herman

Geboren te Kediri op 1 oktober 1902. Geëxecuteerd te Manokwari in mei 1944.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 18 van 12 april 1945 (postuum)
   Kapitein der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Aanvankelijk als leider in den guerillakrijg bij de landing van Japansche troepen in Maart 1942 nabij Manokwari op Nieuw Guinea bijzonderen moed, beleidvol optreden en doorzettingsvermogen getoond waardoor een sterke vijandelijke troepenmacht werd gebonden en zware verliezen werd toegebracht. In begin 1944 door verraad in Japansche handen gevallen en in gevangenschap gedood.

Bron: BL/BK blz. 236 ; KNIL blz. 49 ; Kokkelink blz. 253 ; www.ogs.nl

Willigen, M. de

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 1 van 25 januari 1945
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandsche Koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogsvoering bewees door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv.nr. 240

Willigen, G.G. van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 19 november 1942
   Korporaal-torpedomaker (13099), aan boord van Hr.Ms. 'Piet Hein'

Willigen, J.H. van der

Geboren in 1913.
Res-kapt.-wnr.d.ML (15-04-1948).
Bekende onderscheidingen: VK,OHK.2

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Reserve-eerste luitenant-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. No. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: VK blz. 243 : NRLL 1956 blz. 433

Willigen, Peter van

Geboren te Amersfoort op 17 december 1905. Overleden te Ermelo op 2 juli 1990.
LTZ3 KMR (01-04-1927), LTZ2 KMR (21-08-1931), LTZ1 KMR (01-10-1942), e.o. en KLTZ (01-03-1953), KTZ (01-06-1957), pensioen 01-05-1962.
Employé bij de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij.
Bekende onderscheidingen: ON.4x,BL,OHK.2,OV.2,XXXV,DSC

Onbekend
   K.B. no. 11 van 2 september 1942 ; later ingetrokken en vervangen door de Bronzen Leeuw
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse der Koninklijke Marine Reserve, aan boord van Hr.Ms. 'Van Amstel'

Bron: BL/BK blz. 236 ; K.P.M. blz. 325 ; NOKM 1947 blz. 28 ; NKM 1985 blz. 310 ; Overlijdensadvertentie

Willinge-Sligcher, mevrouw Maria Suzanne

Zie Sligcher, M.S.

Wils, E.J.

Geboren in 1916.
Res-tltn-vl. ML (01-06-1941), res-eltn-vl. ML (01-06-1943), e.o. en OVL2 (01-06-1943), LTZ1-vl. (01-04-1952), pensioen 01-10-1966.
Bekende onderscheidingen: VK,OHK.2,OV.3,XXV

Vliegerkruis
   K.B. no. 6 van 26 mei 1944
   Officier-vlieger der tweede klasse der Marine Luchtvaartdienst, bij het R.A.F. no. 320 (R.D.N.A.S.) Squadron
   Wegens:

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 243 ; NKM 1968 blz. 331

Wilt, Bastiaan van der

Bekenden onderscheidingen: BL,KCBC

Bronzen Kruis met Eervolle Vermelding
   K.B. no. 2 van 17 mei 1941
   Ontving bij brief van 28 juni 1945 een Bronzen Leeuw ter vervanging van deze onderscheiding
   Hoofdmachinist, aan boord van het m.s. 'Mijdrecht'

omdat deze als gezagvoerder en hoofdmachinist van een koopvaardijschip moedig en beleidvol optraden, mede als gevolg waarvan een vijandelijk vaartuig tot zinken werd gebracht.

Commendation (GB)
   1943
   Chief Engineer, m.v. 'Mijdrecht'

The ship, a tanker of 7493 tons, was hit by a torpedo in the night of 6th/7th March, after picking up the crew of another ship which had been sunk earlier. The ship at once sank nine feet by the stern, but the engines were undamaged and the Master ordered full speed ahead. Then the Master saw the periscope of a submarine two points on his starboard bow and at once put the helm over and one minute later rammed the submarine. The submarine came up on the port quarter with its tail about ten or fifteen feet in the air. The Master carried on full speed ahead and as soon as his gun would bear, opened fire and hit the conning tower with his third shot. He then proceeded at full speed back to Glasgow as the ship was badly damaged. The submarine was after attacked by one of His Majesty’s ships and scuttled herself.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 88,253,772 ; BL/BK blz. 236 ; Koopv. blz. 6,37,53

Wilting, F.J.

Bekende onderscheidingen: KMS

King's Medal for Service in the Cause of Freedom (GB)
   ? ; uitgereikt te Den Haag op 8 juli 1948
   Burger, woonachtig te Nijmegen

Bron: De Gelderlander, 7 juli 1948

Winck, B.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   G.B. no. 1z van 24 februari 1942
   Vaandrig der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VK blz. 146

Winckel, mr. Christiaan Philip Karel ("Flip")

Geboren te Batavia op 16 april 1919. Overleden te Wassenaar op 18 september 2009.
Eltn.d.Inf.KNIL, subst. auditeur-militair temporaire krijgsraden
Bekende onderscheidingen: BK,OHK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 26 mei 1944
   Dienstplichtig sergeant

In tijd van oorlog met levensgevaar ontsnapt uit bezet NederIand en rechtstreeks naar Engeland gekomen, met het doel zich in dienst te stellen van de Nederlandsche Regeering.

Bron: BL/BK blz. 290 ; met dank aan de heer B. Winckel

Winckel, Willem Frederik Auguste ("Gus")

Geboren te Muntok, Banka, op 3 november 1912.
Kapt.-vl-wnr.ML.KNIL.
Bekende onderscheidingen: BL,VK,OHK.3,OV.3,DM

Bronzen Kruis met Eervolle Vermelding
   K.B. no. 4 van 23 april 1942 ; later ingetrokken en vervangen door de Bronzen Leeuw
   Tweede luitenant-vlieger der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Eerste luitenant-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. No. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: VK blz. 243 ; KNIL blz. 71,79 ; met dank aan dhr. B. Winckel

Wind, G.L.

Geboren op 28 september 1912.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 17 van 5 December 1952
   Voormalig dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als leider ener verzetsgroep in MARIENBERG (OVERIJSSEL), die op de vijand afbreuk deed met sabotage tegen spoorlijnen en op de weg, bij een van welke acties hij door een schot werd gewond, en een kameraad gedood.
Hij ontving op het afwerpterrein een grote hoeveelheid wapens, die over het gehele gewest werden verdeeld.
Hij werkte samen met een agent-parachutist.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618

Winde, Pieter Hendrik de

Geboren te Breskens (Zeeland) op 5 maart 1925. Overleden te Amersfoort op 19 oktober 1997.
Adb.1 (01-01-1948), LTZ1 (13-01-1958), e.o. en LTZ1 KMR (01-02-1958), KLTZ KMR (01-01-1972), e.o. 01-10-1976.
Bekende onderscheidingen: BL,OHK.1,VHK,KRV,XXV,UNKOR,KWM

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 4 van 6 oktober 1952
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse

Bron: BL/BK blz. 236 ; VHK blz. 245 ; Wo.4051

Windhausen, Henricus Josephus Paulus

Geboren te Roermond op 19 mei 1903. Overleden te Rijsbergen op 4 oktober 1944.
Bekende onderscheidingen: BL,VHK

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 13 van 11 september 1952 (postuum)
   Leraar aan het Onze Lieve Vrouwe Lyceum te Breda

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden onderscheiden als commandant van een geheime zendpost in het Zuiden des lands, van waaruit na 22 September 1944 radiocontact werd onderhouden met het centraal bureau van een belangrijke inlichtingendienst in NEDERLAND.
Hij zorgde mede voor de bewaking van deze post, zodat in totaal 13 mensen in de boerderij waar de zender werkte waren ondergebracht.
Op 4 October werd de post door een overmachtige vijand overvallen waarbij van de vijand drie man en aan de eigen zijde vijf man, waaronder de commandant, sneuvelden. De andere acht lieten de volgende dag voor het vuurpeloton het leven.

Bron: BL/BK blz. 236 ; VHK blz. 245 ; Legerkoerier, jaargang 1952, nummer 11 ; www.ogs.nl

Windhorst, H.F.W.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 2 van 11 september 1941
   Eerste machinist

omdat dezen als leden der bemanning van het m.s. "ADINDA", dat den 8en Februari, 1941, te 8.48 ure, in de haven van Tobruk op een vijandelijken, magnetischen mijn stootte, onder gevaarvolle omstandigheden moedig en beleidvol optraden, bij het vijf dagen durende blusschingswerk, tengevolge waarvan het schip voor vernietiging behouden bleef.

Bron: met dank aan H.J. Huisman

Wink, Bob

Geboren te Nijmegen op 8 mei 1918.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950
   Reserve-erste luitenant-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 189-190

Winkel, C.

Bekende onderscheidingen: FCG.eb

Croix de Guerre 1939-1945 avec étoile en bronze (F)
   ? ; uitgereikt te Apeldoorn op 9 juni 1950
   Burger, woonachtig te Leeuwarden

Bron: Leeuwarder Courant, 10 juni 1950

Winkel, mr.dr. Hans

Geboren te Rotterdam op 11 december 1909.
1933-1940 advocaat Rotterdam; 1940-1947 militaire dienst Ministerie van Oorlog (Londen) en Generale Staf; 1948-1949 jurist Bataafsche Petroleum Maatschappij; vanaf 1949 rechter.
res-tltn.d.KArt. (01-01-1932), res-eltn.d.KArt. (01-01-1936).
Bekende onderscheidingen: LoM.4

Legion of Merit, Legionnaire (US)
   Department of the Army General Orders no. 6 van 23 januari 1948
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 4 van 19 juli 1946
   Reserve-majoor van het Wapen der Artillerie, hoofd van de Sectie Organisatie van het Nederlands Militair Gezag
   For:

(...) was primarily responsible for implementing the staff organization of the Netherlands Military Organization. (...) So closely was the integration activity worked out by Major (then Captain) WINKEL that both in the planning stages in England and during military operations in The Netherlands, Dutch officers were working side by side in various functions and responsebilities. This helped to achieve in practice the greatest possible efficiency in translating the wishes of the Supreme Commander into action by the Netherlands authorities. During the progressive liberation of Netherlands territory he was always present with the forward echelons of the Supreme Headquartres, Allied Expeditionary Force, Mission to the Netherlands, labouring with unstenting activity to continue the closest possible integration of operations.

Bron: Schlegel blz. 259-260 ; Wiegand, 2003 DA blz. 60

Winkelman, Henri Gerard

Geboren te Maastricht op 17 augustus 1876. Overleden te Soesterberg op 27 december 1952.
Tltn.d.Inf. (11-08-1896), eltn. (25-11-1901), kapt.d.GS. (01-04-1913), maj. & chef staf veldleger (1923), kol. (1929), genmaj & cdt. 4e divisie (1931), ltgen.-tit. & pensioen 1934, 1939 gemobiliseerd, e.o. 01-10-1945.
In Nunspeet is de Generaal Winkelmankazerne naar hem vernoemd.
Bekende onderscheidingen: NL.1,ON.5x,OHK.1,XL,Mk,Z.2b,O.3,WL.3

Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw
   K.B. van 14 april 1946 (bij bevordering)
   Uitgereikt door Koningin Wilhelmina te Soesterberg op 20 juni 1946
   Gepensioneerd generaal, oud-opperbevelhebber van Land- en Zeemacht

Bron: Maalderink blz. 339-340 ; NRLL 1923 blz. 39,117 ; DNR blz. 298,848 ; Standaard Encyclopedie

Winkels, Wilhelmus Bernardus

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 26 van 12 november 1947
   Dienstplichtig huzaar van het Wapen der Cavalerie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, door op 13 Mei 1940 zich vrijwillig te melden voor de verdediging van de viaduct te Rhenen, welke onder zwaar vijandelijk artillerie- en mitrailleurvuur lag.
  Op onverschrokken wijze, na het op uitstekende wijze verrichten van dienst als ordonnans, eerst per motorrijwiel, doch toen dit was stuk geschoten te voet, tot het uiterste te blijven standhouden en eerst wegens munitiegebrek en na nagenoeg te zijn omsingeld, op bevel terug te trekken.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Wint, Heinrich Hermann

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 26 van 12 november 1947
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door als commandant van de Regimentspatrouille van het 8e Regiment Infanterie in het tijdvak van 11 tot 14 Mei 1940 onder vijandelijk vuur op voorbeeldige en onverschrokken wijze geheel zelfstandig gevaarlijke opdrachten uit te voeren en ondanks alles door te zetten, waarbij in het bijzonder dienen te worden genoemd op 11 Mei 1940 een patrouille onder dicht vijandelijk artillerievuur naar de voorposten van het Regiment en op 13 en 14 Mei het verdedigen van een gedeelte van de regimentscommandopost.
Tenslotte door op 14 Mei 1940, slechts vergezeld van één sergeant, bij duisternis in de onmiddellijke nabijheid van de vijand op beleidvolle wijze over de bogen van de vernielde spoorbrug over de Rijn te Rhenen te kruipen, teneinde overgansmaterieel te kunnen aanvoeren ten behoeve van het naar de Betuwe overbrengen van de laatste verdedigers van de Grebbeberg onder bevel van de Regimentscommandant.

Bron: BL/BK blz. 236

Winter, Th. de

Bekende onderscheidingen: BL.2,E.1

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 20 van 13 september 1947
   Reserve-eerste luitenant der Artillerie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bronzen Kruis met Eervolle Vermelding
   K.B. no. 6 van 29 oktober 1942 ; later ingetrokken en vervangen door de Bronzen Leeuw
   Reserve-eerste luitenant der Artillerie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 64,69,236