Terug naar Decorati
Terug naar de index

Waal - Wernink

Waal, Arie de

Geboren te Wijk en Aalburg op 4 juli 1917. Gefusilleerd te Huizen op 28 september 1944.
Agent van Politie.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 17 van 5 december 1952 (postuum)
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Artillerie

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als lid ener verzetsgroep in het GOOI, die zich onder meer verdienstelijk makte met distributie van wapens.
In September 1944 kwam hij bij de vervulling van een hoogst gevaarlijke semi-militaire opdracht door verraad in handen der Duitsers en werd 28 September gefusilleerd.

Bron: www.ogs.nl

Waal, G.W.G.

Bekende onderscheidingen: MH.3

Bronzen Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon
   K.B. no. 14 van 9 december 1947
   Militie-soldaat van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (stamb.nr. 162618)

wegens het met levensgevaar redden van zijn mede-krijgsgevangene F.J. Vijzelman uit de Mekongrivier nabij het Kanchunburrykamp (Siam), op of omstreeks 19 Januari 1944.

Bron: MH blz. 223

Waal, Martien Willem van de

Geboren te Bussum op 3 augustus 1918. Overleden in het Subkommando Bevern, Duitsland, op 24 april 1945.
Adjunct-directeur van de V.V.V.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 33 van 2 mei 1953 (postuum)
   Dienstplichtig sergeant-titulair van het Wapen der Infanterie

heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als agent van een geheime inlichtingendienst, die hem tijdens de jaren 1940-1945 uitzond naar door de vijand bezet gebied, alwaar hij onder uiterst moeilijke omstandigheden een levensgevaarlijke taak had te vervullen, die door vijandelijke tegenactie tenslotte tot zijn dood leidde.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; Meijer (1990), p. 287 ; www.ogs.nl

Waal, P.M. de

Bekende onderscheidingen: LII.5p,BOK.p,MWB,MHB

Ridder in de Orde van Leopold II met palm en Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 25 september 1954
   ?, woonachtig te Terneuzen

Bron: Nieuwe Leidsche Courant, woensdag 29 september 1954, blz. 6

Waal, Simon de

Geboren te Breda op 21 april 1896. Overleden te 's-Gravenhage op 1 april 1970.
Tltn.d.Inf. KNIL (25-09-1917 KB 35), eltn.d.Inf. KNIL (11-03-1919), genmaj.d.Inf. KNIL (21-05-1946 KB 26), e.o. 24-01-1949 KB 37.
Bekende onderscheidingen: MWO.4,XXX,Mk

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 19 van 27 december 1948
   Generaal-majoor der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
   Wegens:

Het zich in de strijd onderscheiden hebben door uitstekende daden van moed, beleid en trouw door als Troepencommandant op het eiland Tarakan na intensieve oefening van de troepen en oordeelkundige voorbereiding van de verdediging van dit eiland - toen op 11 Januari 1942 een overmachtige vijand na geslaagde landingen aanvallen op de olietanks grondig had doen vernielen, dank zij zijn voortreffelijke leiding en zijn voortvarend en moedig voorgaan met veronachtzaming van zijn eigen levensgevaar op verscheidene gedeelten van het front de troep tot het bieden van de uiterste weerstand te bezielen, ondanks de overtuiging dat de strijd nagenoeg hopeloos was.
tenslotte door zijn fiere en ongebroken houding tegenover de vijand bij het in de loop van 12 Januari 1942 staken van de fekke weerstand.

Bron: Maalderink (1982), p. 247 ; KNIL blz. 66

Waal, W. van de

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 12 van 12 mei 1945
   Reserve-sergeant-vlieger

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand, blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 242

Waaldijk, F.H.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 68 van 1 april 1947
   Sergeant-majoor-instructeur der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Meijer (1990), p. 235

Waals, Gerrit Hendricus Maria van der

Geboren te Soerabaja op 24 april 1920. Overleden te Moskou, Rusland, op 11 augustus 1948.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 51 van 3 april 1948
   Tweede luitenant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Meijer (1990), p. 287 ; KNIL blz. 57 ; Hartog blz. 359,372 ; www.ogs.nl

Waard, ir. P. de

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 21 van 21 december 1949
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend door in Mei 1944 als medewerker toe te treden tot een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied in bezet Nederland en tot de bevrijding van Nederland in Mei 1945 als zodanig werkzaam te blijven.
In het bijzonder door als electrotechnisch ingenieur ten behoeve van deze groep enige radiozenders te bouwen of zendklaar te maken en één van deze zenders naar het spergebied Walcheren te brengen en te Vlissingen te installeren.
Voorts door van September 1944 af op goede wijze militair verkenningswerk op zich te nemen.
Tenslotte door, na in November 1944 te zijn belast met de leiding van de sector Leiden, deze sector tot de bevrijding van Nederland in Mei 1945 te blijven beheersen, vooral tijdens de aanwezigheid daarin van een vijandelijke parachutistendivisie.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618

Waard, Willem de

Geboren te Vlaardingen op 6 mei 1917. Overleden te 's-Gravenhage op 20 februari 2009.
Bekende onderscheidingen: BK,VHK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 6 november 1941
   Korporaal van het Wapen der Infanterie

Bron: Heuvel et al. (1985), p. 239 ; Meijer (1990), p. 287 ; Checkpoint, nummer 3, april 2009, p. 61

Waarde, Jacob Johannes van der

Geboren te Deventer op 20 september 1899. Overleden te Zwolle op 16 juli 1974.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 11 van 16-1-1950
   Reserve-majoor-titulair der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Spaans (2004), p. 135

Waardenburg, Cornelis

Geboren te Schipluiden op 12 september 1920. Omgekomen te Dunsfold, County Surrey (Groot Britannië), bij een vliegongeluk op 30 augustus 1944.
Bekende onderscheidingen: BL,BK,VK,DFC

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 6 van 24 augustus 1946 (postuum)
   Reserve-tweede luitenant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in den strijd tegenover den vijand onderscheiden, door op 12 Mei 1940 tijdens voorpostengevechten bij STOUTENBURG, Noord van HAMERSVELD, als Commandant van een patrouille het eerst een in het voorterrein gelegen boerderij binnen te dringen en van vijanden te zuiveren, waardoor zijn patrouille werd aangespoord, onbevreesd weder voorwaarts te gaan, alsmede door herhaaldelijk alleen het voorterrein in te gaan teneinde verkenningen te verrichten.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 6 november 1941
   Vaandrig van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Vliegerkruis
   K.B. no.7 van 13 juli 1944
   Reserve-eerste luitenant-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart
   Wegens:

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Distinguished Flying Cross (GB)
   18 mei 1944
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no.10 van 13 juli 1944
   Flight Lieutenant, R.A.F.V.R., R.A.F. No. 139 Squadron

Bron: Meijer (1990), p. 235 ; Meijer et al. (1997), p. 206,211,242 ; 320 Sqdr. blz. 222,226 ; www.ogs.nl

Waardt, Theodorus Joseph de (ook: Wart)

Geboren te Linden op 1 december 1916. Gesneuveld te Samarinda II op 24 januari 1942.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 1 van 1 mei 1942 (postuum)
   Reserve-eerste luitenan-vlieger der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Meijer et al. (1997), p. 242 ; www.ogs.nl

Waart, Piet van

Geboren in 1916.
OVL3 (14-04-1937), OVL2 (04-08-1938), OVL1 (01-05-1947), KLTZ-vl. (16-06-1955), KTZ-vl. (01-03-1960), pensioen 16-03-1967.
Bekende onderscheidingen: ON.4x,VK,OHK.2,OV.4,XXV,NOC,FNM.3,DFC,NOM.e

Vliegerkruis
   K.B. no. 5 van 29 april 1943
   Officier-vlieger der tweede klasse

Als vliegtuigcommandant bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk gedurende ongeveer acht maanden blijk gegeven van moed, voortvarendheid, bekwaamheid en doorzettingsvermogen tijdens vele dag- en nacht oorlogsvluchten waarbij meerdere geslaagde bomaanvallen op de vijandelijke scheepvaart werden verricht onder vaak zwaar vijandelijk afweervuur, terwijl meermalen aanvallen van vijandelijke jachtvliegtuigen moesten worden afgeslagen.

Distinguished Flying Cross (GB)
   3 april 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 4 van 7 juni 1945
   Lieutenant, R.D.N.A.S, R.A.F. No. 254 Squadron.

As pilot and navigator respectively these officers have completed many sorties. On the night of 26/27 March, 1945, they were detailed for an anti-shipping patrol in the Heligoland Bight. Heavy ant-aircraft fire was encountered and their aircraft was hit and damaged; one engine was rendered useless. Nevertheless, these officers continued their mission and delivered an attack in the face of intense opposition. On the return flight a second engine failed and adverse weather prevailed. Displaying great skill and courage Lieutenant Van Waart brought the aircraft down on to the sea and then they succeeded in paddling the dinghy to the shore. Throughout their operational careers both officers have shown initiative, keenness and devotion to duty of an exceptionally high standard.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 208-209,211,213,242 ; NKM 1968 p. 329

Wackwitz, Johan Godfried

Geboren te Haarlem op 2 oktober 1893. Overleden te Haarlem op 8 september 1971.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 21 van 11 november 1950
   Dagorder no. 30 der Koninklijke Landmacht, Commando Nederlandse Bataljons in Indonesië, dd. 20 december 1950
   Directeur van de Handelsvereniging Amsterdam

Heeft zich gedurende de japanse bezetting bijzonder onderscheiden door daden van geestkracht, karaktervastheid en gemeenschapszin.
De Heer Wackwitz werd door de japanse autoriteiten opgedragen de leiding op zich te nemen van een in Kesilir (Oost-java) op te richten Europeanenkolonisatie.
De Heer Wackwitz heeft zich eerst met hand en tand tegen dit denkbeeld verzet en heeft niet nagelaten steeds weer met klem er tegen op te komen dat in een slechte en met malaria besmette streek voor het zware landbouwwerk in de tropen totaal ongeschikte Nederlanders bijeen zouden worden gebracht.
Pas toen het hem duidelijk werd dat de Japanners hun kolonisatieplannen in ieder geval toch tot iedere prijs zouden doorvoeren heef Wackwitz de taak als leider aanvaard. Van de weinige tijd die hem nog restte voor hij ingesloten werd heeft hij gebruik gemaakt om een doeltreffende voorziening van het kamp in het leven te roepen – dit al buiten medeweten van de Japanners - met medicijnen, waterzuiveringspreparaten enz. en bovendien contacten gelegd voor de medische verzorging en verstrekking van geldmiddelen.
Door zijn onbevreesde en onverzettelijke houding heeft hij voor de kolonisten meer gedaan kunnen krijgen dan in de gegeven omstandigheden verwacht had mogen worden. Ook na de inrichting van het Kolonisatieterrein, dat tenslotte enkele duizenden inwoners telde heeft de Heer Wackwitz steeds onverschrokken voor zijn mensen op de bres gestaan. Het is goeddeels aan hem te danken dat Kesilir een der minst slechte kampen van Java was en wat haast nog belangrijker is het karakter heeft behouden van een Nederlandse gemeenschap. Aan het krachtig en onverzettelijk optreden van de Heer Wackwitz is het toe te schrijven dat de later zo berucht geworden "ballenjongens" staande onder leiding van de Europeanenhater Van den Eekhout in Kesilir onder de duim konden worden gehouden.
Na de opheffing van Kesilir in 1944 heeft deze groep zijn kans gekregen. Ook de Heer Mackwitz heeft het toen moeten ontgelden. In Tangerang werd hij op aanstoken van deze raddraaiers ernstig door de Japanners mishandeld.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; Spaans (2004), p. 214

Wackwitz, J.G.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 9 van 26 mei 1944
   Dienstplichtig sergeant

Het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland, waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: met dank aan de heer B. Winckel

Waesberghe, S.L.M. van

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 9 van 25 februari 1943
   Matroos der derde klasse zeemilicien (90475 Z) der Koninklijke Marine

Het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland, waarna hij er in slaagde na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland te bereiken.

Wagenaar, Gerben

Geboren te Amsterdam op 27 september 1912. Overleden te Amsterdam op 31 augustus 1993.
Electricien-instrumentenmaker te Amsterdam, ijker en meterhersteller Gemeentelijk Energie Bedrijf te Amsterdam, leider van het Militair Contact (de 'Mil') buiten Amsterdam (05-1941/05-1943), lid van de Raad van Verzet (05-1943/11-1944), voorzitter en bevelhebber van de Raad van Verzet (11-1944/05-1945), vertegenwoordiger van de Raad van Verzet bij de leiding van de Binnenlandse Strijdkrachten (11-1944/05-1945), lid van de gemeenteraad van Amsterdam (11-1945/1947), lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (20-11-1945/20-03-1959), fractievoorzitter van de CPN in de Tweede Kamer der Staten-Generaal (06-1946/07-1952), lid der Provinciale Staten van Noord-Holland (01-07-1958/03-07-1962), handelsvertegenwoordiger voor diverse kleine ondernemingen.
Bekende onderscheidingen: -

Legion of Merit, Legionnaire (US)
   ?
   Eerste luitenant, actief als leider van een grote sabotagegroep bij het verzet in Nederland
   Stuurde de onderscheiding retour nadat generaal Eisenhouwer hem op 10 januari 1951 een onderhoud weigerde
   For:

(...) service as the leader of one largest sabotage groups in Holland. Lieutenant Wagenaar contributed much to the organization and direction of sabotage work during the last eight (8) months of the German occupation of that country.

Bron: Schlegel blz. 255 ; Leidsche Courant, vrijdag 12 januari 1951, blz. 1 ; Nieuwe Leidsche Courant, vrijdag 12 januari 1951, blz. 3 ; www.parlement.com

Wagner, Antonius Johannes

Geboren te 's-Gravenhage op 9 juni 1903. Gefusilleerd in de duinen nabij Overveen op 25 september 1942.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 33 van 2 mei 1953 (postuum)
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als agent van een geheime inlichtingendienst, die hem tijdens de jaren 1940-1945 uitzond naar door de vijand bezet gebied, alwaar hij onder uiterst moeilijke omstandigheden een levensgevaarlijke taak had te vervullen, die door vijandelijke tegenactie tenslotte tot zijn dood leidde.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; www.ogs.nl

Waisapy, Lucas

Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 23 van 6 december 1954
   Bestuurs-assistent te Kamiri (Biak)

Bron: Spaans (2004), p. 276

Waker, H.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 8 van 26 augustus 1941
   Kapitein

die als gezagvoerder van het m.s. "ZEUS", gedurende de periode van 12 tot 18 Mei, 1940 onder gevaarvolle omstandigheden moedig en beleidvol optrad, alsmede bekwaam navigeerde, bij de uitvoering van hem door de militaire gezaghebbers verstrekte opdrachten, terwijl hij tenslotte zijn vaartuig behouden naar het Vereenigde Koninkrijk overbracht, alwaar het vervolgens aan de ge-allieerde oorlogsvoering werd dienstbaar gemaakt.

Bron: met dank aan H.J. Huisman

Wakker, H.A.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 8 juli 1943
   Korporaal-torpedomaker (11235)

Als opvarenden van Onze Onderzeeboot "O 23" gedurende geruimen tijd in krijgsverrichtingen tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: met dank aan de heer H.J. Huisman

Walboom, Leendert Teunis

Geboren te Willemstad (Noord-Brabant) op 28 november 1920. Overleden in Australië op 19 september 2001.
Tltn. (08-06-1942), eltn. (01-04-1949), kapt. (01-05-1952), maj. (01-05-1959), ltkol. (01-04-1965), kol. (01-11-1970), briggen.d.Inf. (01-05-1973).
Bekende onderscheidingen: VOA,OHK.1,OV.1,KRV,XXV,UNKOR,KOMM.3b,BSTR,KWM

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no.27 van 14 april 1951
   Eerste luitenant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Spaans (2004), p. 221-222 ; NRLL 1974 blz. 51

Walch-Sorgdrager, mevrouw drs. Gijsbertha Berendina

Geboren te Haarlem op 15 april 1882. Overleden te Haarlem op 28 mei 1964.
Huwde op 2 mei 1918 te Haarlem met E.W. Walch.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950
   Arts te Semarang

Bron: Spaans (2004), p. 187

Wall, Jacobus Hendrik van de

Geboren te 's-Gravenhage op 3 april 1915. Overleden te Zwolle op 2 september 1981.
OvA.3 (17-08-1935), OvA.2 (15-08-1937), OvA.1 (16-08-1946), LTZ(A)1 (01-01-1949), KLTZ(A) (20-10-1954), KTZ(A) (01-01-1960), pensioen 01-06-1964.
Bekende onderscheidingen: ON.4x,VOA,OHK.2,OV.1,XXV,KLO,NOC

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950
   Luitenant-ter-zee van Administratie der eerste klasse van de Koninklijke Marine

Bron: Spaans (2004), p. 187-188 ; Wo.2415 ; NKM 1968 blz. 349

Wall, ds.Jan J. van de

Gebore op 22 december 1916.
Bekende onderscheidingen: VHK,KMC

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 4 april 1949
   Predikant, woonachtig te Kerk-Avezaath

Bron: Heuvel et al. (1985), p. 239 ; Nieuwe Leidsche Courant, 7 april 1949, p. 5

Wall Bake, Alexander Vasmer van den

Geboren te Arnhem op 6 juni 1911.
Tltn. (02-08-1931), eltn. (29-08-1933), kapt. (18-08-1939), maj. (23-10-1948), ltkol. (16-06-1951), kol. (01-11-1953), tijd. briggen., genmaj. (01-11-1957), ltgen. (01-11-1961).
Chef van de Generale Staf, oud-gouverneur der Koninklijke Militaire Academie.
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.3x,BK,XXX,H.1937,ALF.2

Bronzen Kruis
   K.B. no. 62 van 1 maart 1948
   Kapitein van het Wapen der Genie

Bron: Six blz. 115,145 ; NRLL 1956 blz. 6 ; NP 1985 blz. 31

Wall Bake, mevrouw Hermance Wilhelmina Alexandra van den, echtgenote van De Vries

Geboren te Hilversum op 27 november 1915.
Huwde op 28 mei 1946 te Amsterdam met Karel Louis de Vries. Scheiding uitgesproken op 26 juli 1972.
Bekende onderscheidingen: BL,MoF.bp,KMC,MWB,MHB

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 21 van 22 juli 1953
   Burger, lid van het verzet

Medal of Freedom with bronze palm (US)
   ? ; uitgereikt te Amsterdam op 21 november 1946
   Burger, woonachtig te Amsterdam

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   30 april 1947
   Uitgereikt te Den Haag op 18 oktober 1948
   Burger, lid van het verzet

Bron: ARA 2.05.118 inv. 2570 ; Meijer (1990), p. 235 ; Dagblad voor Amersfoort, 19 oktober 1948 ; met dank aan de heer J. Howes

Wall Bake, Johan Willem Hugo van den

Geboren te Bussum op 29 mei 1901.
Hoofd van de Sectie Arbeidszaken van het Militair Gezag (1943-1945), oud-coördinator industrial relations en personeelsadministratie van de N.V. Bataafsche Petroleum Maatschappij.
Bekende onderscheidingen: ON.4,OBE,LoM.3

Honorary Officer of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 28 november 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 20 maart 1946
   Lieutenant-Colonel (2738), Netherlands Military Administration

This Officer has worked in close co-operation with this Directorate in the organisation and pay of some 36,000 civilians employed by 21 Army Group.
It is undoubtedly due to his efforts, in which he far exceeded his normal duties, that the labour was organised at a vital time and had a great bearing on the successful conclusion of the campaign.

Legion of Merit, Officer (US)
   General Orders No. 53 van 11 juni 1946
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 4 van 19 juli 1946
   Uitgereikt te 's-Gravenhage op 16 augustus 1946
   Luitenant-kolonel, Hoofd van de Sectie Arbeidszaken van het Militair Gezag

Bron: PRO WO 373/155, WO 373/187 ; Allied Awards to the Dutch [356, 645] ; Schlegel blz. 256 ; NP 1985 blz. 16-17 ; Leidsch Dagblad, 17 augustus 1946, blz. 2

Wallin, Pieter Johan

Geboren te Oud-Beijerland op 9 november 1923. Omgekomen te Muntjoa, aan boord van B-25 N5-255, op 4 september 1945.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   ?
   Reserve-eerste luitenant-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. No. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: Meijer et al. (1997), p. 242 ; www.ogs.nl

Wallis de Vries, J.C. (ook J.G.)

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 7 van 10 augustus 1944
   Officier-zeewaarnemer der derde klasse der Koninklijke Marine Reserve tijdelijk verband

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 242

Walraeven, Pieter Leonardus

Geboren te Amsterdam op 30 januari 1909. Omgekomen nabij Born op 10 mei 1940.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 77 van 22 april 1948 (postuum)
   Dienstplichtig soldaat-telefonist

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, door in de vroege morgen van 10 Mei 1940, ingedeeld als telefonist bij het detachement, belast met de verdediging van het object “BORN” aan het Julianakanaal, geheel vrijwillig, onder vijandelijk vuur, te helpen aan het stellen van een vechtwagen-hindernis en daarna de terugtocht van het detachement tegenover een sterk opdringende, overmachtige vijand tot het uiterste te dekken, waarbij hij sneuvelde.

Bron: www.ogs.nl ; met dank aan de heren A.M.A. Goossens en B. Keers

Walraven, Johannes Cornelis Pieter

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 6 van 19 juli 1947
   Adjudant-onderofficier-magazijnbeheerder van het Wapen der Artillerie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in den strijd tegenover den vijand onderscheiden, door op 10 Mei 1940, als Beheerder van het Kruithuis aan de Schie nabij DELFT, waar nog zeer veel artillerie-munitie aanwezig was, hoewel slechts met een revolver bewapend, het Kruishuis, waaromheen Duitsche parachutisten neerkwamen, te verdedigen. Dit, nadat hij versterking kreeg van zeven recruten, met succes ten uitvoer gebracht, niettegenstaande voortdurende aanvallen van een overmacht vijandelijke valschermtroepen, die werden teruggeworpen zelfs nadat zij de poort hadden geforceerd en zijn woning waren binnen gedrongen.

Bron: Meijer (1990), p. 236

Walsma, Auke

Geboren te Nes W.D. op 3 april 1918. Overleden te Bolsward op 16 juli 2004.
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.1

Bronzen Kruis
   K.B. no. 70 van 12 september 1947
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Artillerie

Bron: Meijer (1990), p. 287 ; Leeuwarder Courant, 19 juli 2004

Walstra, G.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 2 van 18 september 1941
   Stuurman

die als stuurman van het m.s. "REIGER", dat op 7 September, 1940 in de Surrey Commercial Docks te Londen lag, groote onverschrokkenheid betoonde bij het blusschen van door luchtaanvallen teweeggebrachte branden.

Bron: met dank aan H.J. Huisman

Walt van Praag, Hendrik Maurits van

Geboren op 7 maart 1912.
Bekende onderscheidingen: KV,VHK

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 26 van 12 november 1947
   Tijdelijk benoemd reserve-kapitein van het wapen der infanterie

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend, door het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland, waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: Heuvel et al. (1985), p. 240 ; met dank aan de heer B. Keers

Wams, A.J.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 12 van 20 oktober 1944
   Sergeant-vliegtuigtelegrafist zeemilicien

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 242

Wannée, Johannes C.

Bekende onderscheidingen: MBE,MoF.sp

Honorary Member in the Civil Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 8 juli 1948
   Burger, woonachtig te 's-Gravenhage

Medal of Freedom with silver palm (US)
   General Orders van 11 december 1946
   Uitgereikt te 's-Gravenhage op 4 september 1946
   Burger, woonachtig te 's-Gravenhage

Bron: Decorare 10 blz. 28 ; Nieuwe Leidsche Courant, 7 juli 1948, blz. 1

Wanner, mevrouw Christine A., echtgenote van Epen

Geboren op 5 augustus 1912.
Bekende onderscheidingen: KV,VHK

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 21 van 21 december 1949
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend door, nadat zij zich eerst zeer verdienstelijk had gemaakt bij het ontsnappen van geallieerde piloten, in begin 1944 als medewerkster toe te treden tot een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied en als zodanig dienst als koerierster te verrichten in Oostelijk Noord-Brabant, haar woning beschikbaar te stellen als verbindingscentrum voor alle koerierslijnen uit Limburg en Zuid-Oostelijk Noord-Brabant en onder zeer moeilijke omstandigheden de verbindingslijnen in stand weten te houden tot aan de bevrijding van Noord Brabant.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; VHK blz. 106

Wanrooij, S.H.M.

Geboren in 1911.
Kapt.wnr.d.ML (15-05-1948), maj.-wnr.d.KLu (16-08-1952), ltkol. (16-02-1955).
Bekende onderscheidingen: VK.2,XX

Vliegerkruis
   K.B. no. 5 van 3 augustus 1944 (2e toekenning)
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse Koninklijke Marine Reserve, bij het R.A.F. No. 321 (R.D.N.A.S.) Squadron

Vliegerkruis
   K.B. no. 6 van 19 november 1942
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse Koninklijke Marine Reserve

Bron: VK blz. 242 ; NRLL 1956 blz. 411

Ward, O.G.

Geboren in 1921.
Tltn. KLu (14-10-1947), eltn. (13-05-1949), kapt. (01-05-1953), maj. (01-05-1960), ltkol. (01-11-1965).
Bekende onderscheidingen: VK,OHK.2,OV.1,XXV

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Eerste luitenant-luchtvaarttelegrafist der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. No. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: VK blz. 242 ; NRLL 1974 blz. 11

Waringa, Gerhard

Geboren in 1889. Overleden op 10 september 1961.
Tltn.d.MA (13-09-1911), eltn. (13-09-1915), kapt. (16-08-1928).
Bekende onderscheidingen: BK,MH.3,XXXV,Mk

Bronzen Kruis
   K.B. no. 15 van 16 augustus 1950
   Tijdelijk benoemd reserve-luitenant-kolonel voor algemene dienst

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in het tijdvak van 10-14 Mei 1940, ingedeeld als administrateur, tevens verplegingsofficier van het Depot Luchtstrijdkrachten te ROTTERDAM, verscheidene malen ten behoeve van een brugbezetting beWesten ROTTERDAM, welke op korte afstand in gevechtsaanraking met vijandelijke parachutisten stond en waarvoor de compagniescommandant wegens het daaraan verbonden gevaar geen maatregelen ter verpleging had genomen, hoewel dit geenszins tot zijn taak behoorde, zich persoonlijk onder vijandelijk vuur per auto daarheen te begeven tot het verstrekken van een maaltijd, waarna hem bij terugkomst na een dezer tochten bleek dat de auto enige malen was getroffen.

Bron: BL/BK blz. 288 ; MH, blz. 215 [5153] ; NRL 1939 blz. 346 ; Leeuwarder Courant, 14 september 1961

Warmerdam, Marinus Johannes ("Rinus")

Geboren te Leiden op 25 februari 1918. Gesneuveld te Wassenaar op 12 mei 1940.
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.1

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 6 mei 1946 (postuum)
   Dienstplichtig huzaar van het Wapen der Cavalerie

Bron: BL/BK blz. 288 ; www.ogs.nl

Warmerdam, Petrus Wilhelmus

Geboren te Sloten (N.H.) op 22 november 1898. Omgekomen in de Javazee, aan boord van Hr.Ms. Kruiser 'Java' op 27 februari 1942.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 95 van 10 augustus 1946 (postuum)
   Opperschipper, aan boord van Hr.Ms. Kruiser 'Java'

Bron: BL/BK blz. 288 ; www.ogs.nl

Warnaar, W.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 10 van 10 juni 1948
   Sergeant-majoor-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Bron: VK blz. 242

Warnaars, ir. Ferdinand Hendrik

Geboren te Amsterdam op 19 oktober 1901. Overleden te Maarn op 13 maart 1977.
Res-tltn.d.Inf. (17-12-1926 KB 31), lt-kol.d.Inf. (20-09-1960 KB 49), e.o. 15-02-1967 KB 28.
Bekende onderscheidingen: MWO.4,XL

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 6 van 19 juli 1946
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Infanterie
   Wegens:

Heeft zich in den strijd door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw onderscheiden door op 10 Mei 1940, niettegenstaande nagenoeg de geheele bezetting van het vliegveld Ypenburg zich reeds voor de Duitschers had teruggetrokken of zich aan hen had overgegeven, gedurende den geheelen dag met een sectie zware mitrailleurs, welke niet onder zijn rechtstreeksch bevel stond en nadat hij deze door beleidvol ingrijpen in de hand had gekregen, op het vliegveld stand te houden.
Ondanks herhaalde zware luchtbombardementen en aanvallen van gelande vijandelijke troepen geruimen tijd alleen de verdediging gevoerd en hierbij den vijand ernstige verliezen toegebracht.
Gedurende hevige bombardementen door vijandelijke vliegtuigen en beschieting door laag vliegende jachtvliegtuigen zich herhaaldelijk bewogen tusschen de onder zijn commando staande opstellingen van zware mitrailleurs en daarbij leiding gegeven in alle opzichten.
Voorts heeft hij een sommatie tot overgave met het pistool in de hand geweigerd.

Bron: Maalderink blz. 106

Warners-Braams, mevrouw Geertje (“Greet”)

Geboren te Odoorn op maart 1902. Overleden te Rijswijk op 17 december 1987.
Huwde op 25 maart 1948 te 's-Gravenhage met ir. C.J. Warners.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 25 van 22 december 1952
   Controleur der eerste klasse bij de P.T.T. in Nederlandsch-Indië

Bron: VOA blz. 255-256

Wasch, W.E.F.

Geboren in 1905.
Tltn.d.Inf. (16-07-1926), maj. (20-10-1948), ltkol. (01-11-1949).
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.2,OV.4,XXV

Bronzen Kruis
   K.B. no. 75 van 27 januari 1947
   Kapitein der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 288 ; NRLL 1956 blz. 43

Wastenecker, Johan Gerard Marinus

Geboren op 28 januari 1883.
Bekende onderscheidingen: VHK,LoM.4

Legion of Merit, Legionnaire (US)
   ?
   Luitenant-kolonel, actief als districtscommandant van het verzet in Noord-Holland
   For:

(...) service as Commander of the District of North Holland

Bron: VHK blz. 240 ; Schlegel blz. 257

Waterman, J.D.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 12 van 12 mei 1945
   Uitgereikt door Prins Bernhard te Soestdijk op 30 april 1946
   Reserve-sergeant-vlieger

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand, blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 242

Watimena, Johnny

Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Burger, woonachtig te Soerabaja

Bron: VOA blz. 120

Wattimena, R.F.

Bekende onderscheidingen: DSM

Distinguished Service Medal (GB)
   ? ; Uitgereikt door de Britse consul-generaal te Batavia, Sir Francis Shepherd, in december 1948
   Ambonees matroos

good service, determination and devotion to duty in war patrols in H.N.M. Submarine O.19
Able Seaman Wattimena, a native of Amboyna in the Netherlands East Indies has served in ,,O.19” throughout her war service. The high example of steadfastness and loyalty which he has shown, and of coolness in action and under depth charge attack, is typical of the magnificent record of service in the Netherlands Royal Navy, and in the submarines in particular.

Bron: Nieuwe Leidsche Courant, 20 december 1948, blz. 3 ; De Locomotief, 21 december 1948, blz. 2

Watrin, G.A.

Bekende onderscheidingen: MH.3

Erepenning voor menslievend hulpbetoon in brons
   K.B. no. 1 van 1 januari 1942
   Reserve-eerste luitenant der Militaire Luchtvaart voor bijzondere diensten bij het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Wegens het met gevaar voor eigen leven redden van een medemensch uit het brandend wrak van een vliegtuig in Oost-Borneo.

Bron: ARA 2.04.76 inv. 124 (NB. hele besluit, inclusief vier andere namen, komt niet voor in MH!)

Wawo Roentoe, dr. Alex Frederik

Geboren te Menado op 22 december 1898. Overleden te Padang op 27 december 1943.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949 (postuum)
   Veearts te Padang

Bron: VOA blz. 78

Waij, Kees de

Geboren te Tandjoeng Morowa, Sumatra, op 15 augustus 1922. Overleden op 16 september 2006.
LTZ3 (01-04-1942), LTZ2 (01-04-1944), KTZ (01-07-1967), e.o. 15-08-1972.
Bekende onderscheidingen: ON.4x,OHK.2,OV.3,XXX,MID

Wo.2722 ; overlijdensadvertentie De Telegraaf dd. 19 september 2006

Wee, G.J. van der

Bekende onderscheidingen: VK.2

Vliegerkruis
   K.B. no. 16 van 26 juli 1945 (2e toekenning)
   Sergeant-vliegtuigschutter

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand, blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Vliegerkruis
   K.B. no. 5 van 29 november 1941
   Marinier der eerste klasse

Het bij een succesvollen aanval met een vliegtuig op een vijandelijk konvooi als mitrailleurschutter betoonen van moed, initiatief en volharding door, nadat de 1e vlieger doodelijk was gewond, den commandant op uitstekende wijze terzijde te staan, waardoor het vliegtuig behouden kon worden binnengebracht.

Bron: VK blz. 242

Weeda, F.

Bekende onderscheidingen: ON.BEMx

Eremedaille in brons, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
   K.B. no. 44 van 12 juni 1947
   Landstorm-matroos

Heeft zich in de Japanse krijgsgevangenkampen in Thailand als ziekenverpleger onderscheiden door met nauwgezetheid en toewijding zijn dienst als zodanig te vervullen. Gaf zich tijdens een cholera-epidemie op als vrijwilliger om de slachtoffers te verplegen, wetende, dat er geen ontsmettingsmiddelen aanwezig waren en volbracht deze levensgevaarlijke taak met volharding en opgewektheid.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618

Weeda, Gerrit

Bekende onderscheidingen: ON.ZEMx,BEM

Zilveren Eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
   K.B. no. 2 van 26 augustus 1941
   Schipper

Het verrichten van uitstekende diensten van Juni 1940 tot Januari 1941 en daarna vanaf Maart 1941 als Chef d'equipage bij het 320e Squadron, waarbij hij door zijn gode militaire aanleg, plichtsbetrachting en ervaring, in hoge mate heeft bijgedragen tot het verhoogen van de discipline onder het personeel, waardoor een ordelijke parate eenheid is verkregen.

British Empire Medal (GB)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 6 van 28 februari 1941
   Schipper (4791) der Koninklijke Marine

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9035 ; 320 Sqdr. blz. 291

Weelde, Huibert Hendrik van

Geboren te Bussum op 4 februari 1922. Overleden te Ottawa (Canada) op 22 februari 1997.
LTZ3 (01-04-1942), Sbn. (16-06-1971), e.o. 01-07-1977.
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.4x,BK,OHK.4,XXXV

Bronzen Kruis
   K.B. no. 4 van 9 maart 1944
   Luitenant-ter-zee der derde klasse, aan boord van Hr.Ms. 'Flores'

Bron: Meijer (1990), p. 288 ; Wo.2724 ; overlijdensadvertentie

Weelinck, drs. Harm Roelf ("Harry")

Geboren te Wijhe, Overijssel, op 23 januari 1925. Overleden te Amsterdam op 17 juli 2010.
LTZ3SD (16-06-1945), LTZ2 (01-07-1947), e.o. en LTZ2 KMR (01-11-1951), LTZ1 KMR (01-01-1959), KLZT 16-12-1969.
Bekende onderscheidingen: ON.4x,BK,OHK.1,VHK,XXXV,DIV,KMC

Bronzen Kruis
   K.B. no. 8 van 30 augustus 1948
   Luitenant-ter-zee van speciale diensten der derde klasse

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door, na op 2 April 1945 als marconist-parachutist in het Oostelijk deel van bezet Nederland te zijn neergelaten, zijn opdracht om de verbinding met Engeland, welke ter plaatse door arrestaties vrijwel geheel was verbroken, te herstellen, op moedige en beleidvolle wijze uit te voeren en daarmede de Geallieerde oorlogs-voering zeer goede diensten te bewijzen.

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 23 oktober 1948
   Sergeant

Bron: PRO WO 373/155 ; BL/BK blz. 288 ; NKM 1968 blz. 48 (NB.: claimt MoF ipv KMC) ; Brons nummer 67, blz. 25 ; met dank aan de heer W.F.J. Elgers

Weener, W.

Geboren in 1917.
LTZ.vk.2jc (01-01-1966).
Bekende onderscheidingen: ON.ZEM,BK,OHK.1,G.Med.,DSM

Bronzen Kruis
   K.B. no. 15 van 26 juli 1945
   Sergeant-torpedomaker der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. Onderzeeboot 'Zwaardvis'

Bron: BL/BK blz. 288 ; NKM 1968 blz. 197

Weerd, Gerard Marius van der ("Ger")

Geboren te Laren op 5 april 1914.
Ambtenaar van de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer van het departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart.
Bekende onderscheidingen: BK,KV.2,OHK.1,VHK,KMC,MoF

Bronzen Kruis
   K.B. no. 11 van 30 november 1948
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te Rotterdam

Bron: BL/BK blz. 288 ; VHK blz. 240 ; Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 25 ; Leende in en rond de Tweede Wereldoorlog

Weerden, H. van

Geboren in 1916.
Tltn.KV-vl.ML.KNIL. (01-01-1937).
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Kruis met Eervolle Vermelding
   G.B. no. 1z van 24 februari 1942 ; later ingetrokken en vervangen door de Bronzen Leeuw
   Eerste luitenant-kortverband-vlieger der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 236 ; VK blz. 146

Weerdt, B.A.A. van der

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 70 van 12 september 1947
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Genie

Bron: BL/BK blz. 236

Weert, C.J. van der

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   G.B. no. 1z van 24 februari 1942
   Brigadier der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VK blz. 146

Wees, A. van der

Gezagvoerder van het: m.s. 'Magdale' (04-1941/01-1942), m.s. 'Sistula' (04-1943/10-1943), m.s. 'Agatha' (1942/1943).
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 38 van 26 juni 1946
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandsche Koopvaardijvloot waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 725

Wees, J. van der

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 25 van 19 januari 1952
   Tweede stuurman ter Koopvaardij

Bron: BL/BK blz. 236

Weezel, H.G.J.A. van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   G.B. no. 1z van 24 februari 1942
   Sergeant-luchtvaartradiotelegrafist der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VK blz. 146

Wefers Bettink, Willem Cornelis Hendrik

Geboren te Utrecht in 1892.
Bekende onderscheidingen: OBE

Honorary Officer of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 14 oktober 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 20 maart 1946
   Lieutenant-Colonel, Staff C.N.F.

Organiser of medical care for Netherlands units under Allied command.

Bron: WO 373/155 ; Allied Awards to the Dutch [253]

Wegberg, Eduard H. van

Geboren op 14 mei 1916.
Bekende onderscheidingen: VHK,MoF,KCBC

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Burger, woonachtig te Heythuizen

King's Commendation for Brave Conduct (GB)
   19 april 1947
   Burger, woonachtig te Heythuizen

... in recognition of the valuable services rendered (...) to the Escape Organisation during the war.

Bron: VHK blz. 241 ; Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 28 ; met dank aan de heer R. Rijks

Wegen, C. van der

Bekende onderscheidingen: BME.2p,BOK.p

Militair Ereteken 2e klasse met palm en Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   ? ; uitgereikt in januari 1948
   Korporaal van het Wapen der Infanterie

Bron: Nieuwe Leidsche Courant, maandag 19 januari 1948, blz. 3

Wegerif, Cornelis

Geboren te Dordrecht op 20 december 1919. Gefusilleerd te Leusden op 20 juli 1943.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 januari 1950 (postuum)
   -

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door reeds sinds eind 1941 ten behoeve van een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied in bezet Nederland belangrijk werk te verrichten en verschillende verbindingen te leggen, waardoor hij vele inlichtingen over de vijand wist te verzamelen en door te geven.
Bij deze arbeid een grote activiteit te ontplooien, totdat hij door de vijand eind April 1942 werd gevangen genomen en in Juli daaraanvolgende werd gefusilleerd.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: met dank aan de heer B. Keers ; www.ogs.nl

Wegner, Antonius Johannes

Geboren te Leiden op 20 september 1915. Gefusilleerd te Mauthausen op 7 september 1944.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 33 van 2 mei 1953 (postuum)
   Dienstplichtig Sergeant van het Wapen der Infanterie, gedetacheerd bij het Bureau Bijzondere Opdrachten

Bron: Nieuwe Rotterdamse Courant, 17 februari 1954

Weidner, Gabrielle

Geboren te Brussel, België, op 17 augustus 1914. Omgekomen in het concentratiekamp Frankfurt-an-der-Oder op 15 februari 1945.
Bekende onderscheidingen: VZK

Verzetskruis 1940-1945
   K.B. no. 1 van 23 mei 1950 (postuum)
   Burger, lid van het verzet in Parijs

wegens onder gevaarvolle omstandigheden betoonde moed, initiatief, volharding, offervaardigheid en toewijding in de gezamenlijke strijd tegen de gemeenschappelijke vijand tot het behoud van de onafhankelijkheid en van de geestelijke vrijheid.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; VZK blz. 151 ; www.ogs.nl

Weidner, Jean Henri (Jan Hendrik)

Geboren te Brussel op 22 oktober 1912. Overleden te Monterey Park, California (USA), op 21 mei 1994.
Bekende onderscheidingen: ON.4,VHK,MoF.gp,LEF.4,MBE,FCG,FMR,LII.?,YV

Officier in de Orde van Oranje-Nassau
   K.B. no. ? van 6 augustus 1947br>    Burger van Nederlandse nationaliteit, eigenaar van een textielzaak in Lyon (F), leider van de Dutch-Paris Line

Medal of Freedom with gold palm (US)
   Uitgereikt te 's-Gravenhage op 4 september 1946
   General Orders van 22 november 1946
   Kapitein, woonachtig te Parijs

Captain John H. Weidner, Subject of the Netherlands, for oustanding heroism performed with great courage and magnificant fortitude in the service of the Allied Nations from November, 1944, during which time the vast international escape route known as 'Dutch-Paris,' organized and commanded by him, successfully conveyed 112 Americans and other Allied airmen out of Holland, through Belgium and France, across the Pyrenees into Spain. A great patriot typifying the spirit of the underground. Captain John H. Weidner, for indomitable courage and unexcelled leadership in his priceless contribution to the defense of liberty has gained the profound gratitude and highest admiration of all freedom-loving peoples.

Honorary Member of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 11 juni 1947
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 28 januari 1948
   Captain (00314), Dutch Security Service

In 1941, the nucleus of an Underground Organisation, which was to prove the very heart of Dutch Resistance, was originated in HOLLAND, BELGIUM and FRANCE by the efforts and initiative of Captain J.H. WEIDNER, then Dutch Security Officer for PARIS. The Organisation concerned itself throughout with every type of Underground work, including the transmission of information to ENGLAND and SWITZERLAND, the passage of numerous Dutch refugees out of Europe and the maintenance of Dutch Resistance in both FRANCE and BELGIUM.
During the course of these activities, members of the Underground Movement had occasion to aid Allied evaders, who were evading capture, and passed them along the same Escape Lines that the various Dutch refugees were using. The Line started in HOLLAND and passed into BELGIUM at MAASTRICHT, to BRUSSELS, and through PARIS to TOULOUSE and the Spanish frontier. In December 1943 contact was made with two other Evasion Groups, who were operating along the same route; subsequently a three way coalition was formed which undoubtedly enhanced the efficiency and escape facilities of all three Organisations.
Captain WEIDNER's Organisation first linked up with other Evasion Groups and started to help evaders in September 1943; their work for Allied Evasion may however started before this date, since the Group was exceedingly well organised and consequently attracted little attention. Reliable records confirm that during the course of their activities some sixty Allied evaders were evacuated along the Escape Line into safety, but the actual numbers may have been considerably greater.
The NETHERLANDS-PARIS Line continued to operate most efficiently for Evasion purposes until February 1944, when the denunciations of a certain helper resulted in mass arrests in the PARIS area. After this date work was restricted; members of the Organisation were obliged to suspend many of their activities and concentrated chiefly on their Resistance work. Nevertheless, they continued with their activities until the Liberation.
It is difficult - if not impossible - to dissociate the individual capabilities and accomplishments of Captain Weidner from the combined achievements of his Organisation as a whole. He was constantly active and vigilant, and great credit is due to him for his work in every field. He as in every sense of the word the very "pulse" of a manifold and far-reaching Underground Movement - symbol of heroic Dutch Resistance during the four years of German occupation.

Bron: PRO WO 373/155, WO 373/184 ; VHK blz. 241 ; Allied Awards to the Dutch [355] ; Dutch Awards to the Allies [3342] ; Rotterdamsch Nieuwsblad, 5 september 1946, blz. 1 ; Decorare 10, blz. 27-29 ; Ford, H. (1966). Flee the Captor. The Story of the Dutch-Paris underground and its compassionate leader, John Henry Weinder. . Zonder plaats: Southern Publishing Association.

Weisglas, prof.dr. Max

Geboren te 's-Gravenhage op 23 mei 1921. Overleden aldaar op 18 maart 2003.
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.4,KV, Erepenning Universiteit van Amsterdam

Wekking, H.H.A.

Geboren op 6 november 1917.
Legernummer 17.11.06.004.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 34 van 22 december 1951
   Dienstplichtig adjudant-onderofficier-administrateur van het Dienstvak der Militaire Administratie

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend in de jaren 1941 en 1942 bij het vervoer van enige tientallen ontsnapte geallieerde krijgsgevangen en leden van vliegtuigbemanningen, die hij van LICHTENVOORDE naar NOORD-BRABANT en over de Nederlands-Belgische grens bracht. Hij was de oprichter van de later tot een degelijke organisatie uitgegroeide ontsnappingslijn en werd in Augustus 1942 gearresteerd, waardoor aan zijn werk een einde kwam.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Wel, Pieter M. van der

Geboren op 26 november 1918.
OVL3 KMR (01-01-1945), OVL2 KMR (01-01-1947), e.o. en LTZ1-vl. (01-03-1956), pensioen 01-02-1969.
Bekende onderscheidingen: KV,VK,OHK.2,VHK,OV.4,XX,KNVvLb

Vliegerkruis
   K.B. no. 14 van 24 februari 1945
   Officier-vlieger der derde klasse

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand, blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 242 ; VHK blz. 241 ; NKM 1968 blz. 73

Wel, Wilhelmus George van de

Geboren te Amsterdam op 11 januari 1921. Gesneuveld op de rede van Merak, aan boord van Hr.Ms. 'Soemba', op 28 februari 1942.
Bekende onderscheidingen: BK+EV

Onbekend
   K.B. no. 9 van 23 april 1942 (postuum)
   Matroos der eerste klasse (16429) der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. Kanonneerboot 'Soemba'

Moedig gedrag tijdens een luchtaanval van Japansche vliegtuigen op Onzen Kanonneerboot “Soemba” op 7 Februari 1942 te Merak, waarbij hij als richter van het kanon van 7½ c.m. a.l. dienst doende door een mitrailleurkogel in den buik doodelijk werd gewond, doch door bleef vuren tot de aanval geeindigd was, waarna hij in elkaar zakte en spoedig daarop overleed.

Bron: BL/BK blz. 236 ; www.ogs.nl (NB.: maakt geen melding van BL, noch BK!)

Welbergen, E.J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Stoker der eerste klasse (14233)

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, op den 10den Mei 1940 zijn dienst op Onze torpedoboot “Z 5”, welke torpedoboot te Rotterdam den overgang van de Duitsche troepen van den zuidelijken naar den noordelijken Maasoever over de Maasbrug moest bemoeilijken, onder heftig mitrailleur- en lichtgeschutvuur met kalmte en nauwgezetheid verricht, waardoor hij medegewerkt heeft, dat het schip, waarop 7 opvarenden tijdens deze actie werden gewond, niet dan nadat de munitie was opgeschoten, zonder verdere schade kon worden teruggetrokken.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; BL/BK blz. 288

Welbergen, Johan Christoph

Geboren te Groningen op 26 augustus 1876. Overleden te Velp op 3 augustus 1965.
Bekende onderscheidingen: NL.b

Broeder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
   K.B. van 21 september 1942
   Rijksrechercheur der eerste klasse

Welcker, J.W.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 24 van 14 december 1949
   -

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door, na November 1943 op zeer goede wijze mede te werken als Bureauhouder Rotterdam, daarna als chef van geheel West-Nederland van een grote inlichtingengroep, welke groep samenwerkte met het Bureau Inlichtingen van de Nederlandse Regering.
Voorts door, toen hij eind 1944 door de vijand werd gevangen genomen, niettegenstaande hij tot tweemaal toe bij een ontvluchtingspoging zeer zwaar was mishandeld en ondanks zware verhoren en lichamelijke uitputting, te blijven zwijgen.
Door dit optreden, zich steeds aanpassende aan de gewijzigde omstandigheden en zijn omgeving steeds opnieuw weten te begeesteren en te leiden, belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: BL/BK blz. 236 ; met dank aan de heer B. Keers

Well Groeneveld, Carel Adrianus Johannes van

Geboren te Meester Cornelis (Nederlandsch-Indië) op 12 mei 1906. Gesneuveld te Soerabaja op 4 maart 1942 (vermist).
LTZ3 (01-09-1927 KB 188), LTZ1 (11-02-1939 KB 36).
Bekende onderscheidingen: MWO.4,OHK.2,DSO

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 4 van 15 januari 1942
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse, commandant van Hr.Ms. Onderzeeboot "K XIV"
   Wegens:

Als Commandant van Onzen onderzeeboot K 14 op 23 December 1941 in de nabijheid van Straat Api, onder moeilijke navigatorische en zeer gevaarvolle omstandigheden, 3 Japansche troepentransportschepen en een Japansch tankschip, welke schepen deel uitmaakten van een convooi, bestaande uit 5 schepen, hetwelk werd beschermd door een kruiser en twee torpedobootjagers, tot zinken te brengen.

Bron: Maalderink blz. 248 ; Wo.2032

Welleman, Jacobus Cornelis

Geboren op 29 februari 1916. Overleden te Arnhem op 19 november 2004.
Tltn. (05-10-1938), eltn. (01-05-1942), kapt. (15-05-1948), maj.d.GS. (01-08-1953); gepensioneerd als brigade-generaal.
Bekende onderscheidingen: ON.4x,BK,KV,OHK.1,OV.4

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 24 november 1950
   Eerste luitenant van het Wapen der Infanterie

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 11 van 25 februari 1943
   Eerste luitenant

wegens het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: BL/BK blz. 288 ; NRLL 1956 blz. 14 ; Brons nr. 51 blz. 28 ; overlijdensadvertentie De Telegraaf dd. 23 november 2004 ; met dank aan Meerten Welleman (zoon)

Welter, mr. Louis Joseph

Geboren te Buitenzorg op 18 oktober 1910. Overleden te Batavia-Antjol op 15 mei 1943.
Bekende onderscheidingen: BL,VHK

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 18 van 3 juni 1950 (postuum)
   Reserve-eerste luitenant der Cavalerie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 236 ; VHK blz. 241

Welter, Marinus Anne

Geboren te 's-Gravenhage op 4 augustus 1904. Overleden te Laren op 1 januari 1970.
OMSD.3 (16-08-1927), OMSD.2 (16-08-1929), OMSD.1 (03-04-1941), LTZ(T)1 (01-01-1949), pensioen 16-08-1950.
Hr.Ms. ‘Medusa’ (26-08-1939/15-05-1940), Hr.Ms. ‘O 10’ (24-05-1940/01-11-1940), Hr.Ms. ‘Colombia’ (01-06-1941/27-02-1943), Hr.Ms. ‘O 21’ (30-12-1943/01-03-1944), Hr.Ms. ‘Flores’ (01-03-1944/01-07-1945).
Bekende onderscheidingen: OHK.3,XXV,MID

Bron: T.1400 ; NKM 1968 blz. 348

Weltevreden, Benjamin Christiaan Pieterszoon ("Ome Ben")

Geboren te Maassluis op 14 september 1898. Overleden te aldaar op 13 november 1954.
Bekende onderscheidingen: ON.ZEM,BL,OHK.2,MBE,LSMMS

Kruis van Verdienste met Gesp
   K.B. no. 2 van 13 januari 1944 ; in 1956 vervangen door de Bronzen Leeuw
   Gezagvoerder ter Koopvaardij, kapitein van de sleepboot 'Hudson'

die als gezagvoerder van de zeesleepboot "HUDSON", van Juni 1940 tot November 1942 te Freetown gestationneerd en aldaar vele malen op uitstekende wijze sleepboot assistentie verleende, op den 16den Juli 1943 te Algiers tijdens uiterst gevaarvolle omstandigheden moedig initiatief betoonde en van kundig vakmanschap blijk gaf bij het op snelle wijze wegslepen van een troepenschip, een hospitaalschip en een brandend ammunitie schip, als gevolg waarvan verscheidene vaartuigen voor schade konden worden behoed.

Honorary Member in the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   5 april 1944
   Captain, Master of the tug 'Hudson'

When ammunition was being placed on board a vessel at Algier Harbour an explosion took place and a ship loading petrol and oil at neighbouring berth, was set on fire and became a threat to the safety of the port.
Captain Weltevreden who was in charge of the tug "Hudson" displayed great courage and coolness. Under exceptionally dangerous circumstances, he took the burning ship in tow. The tow parted on three seperate occassions but, although ammunition was exploding continually, Captain Weltevreden places his ship alongside the burning vessel and ultimately succeeded in getting her in tow again. The removal of the vessel from the harbour undoubtedly saved the port from a very serious disaster.
Sailor Fillikes showed outstanding courage throughout. When the tow parted they boarded the burning ship to make fast a further tow. At this time the wind was driving the flames over the after gun platform, where ammunition was exploding.

Lloyd’s Silver Medal for Meritorious Services
   November 1944
   Captain, Master of the tug 'Hudson'

... as an acknowledgement of the part, which they played in removing a burning ship from harbour in July 1943.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 802 ; Kapitein B.C. Weltevreden - 'Een meeslepend levend' ; BL/BK blz. 236 ; Koopv. blz. 5,31,51 (NB.: zowel BL/BK als Koopv. geeft naam als Weltevrede ; B.C. Weltevrede is echter een andere gezagvoerder) ; Bezemer blz. 1207

Weltevreden, B.C. Wzn.

Gezagvoerder van de: slb. 'Witte Zee' (05-1940/11-1940), slb. 'Goliath' (1941/1942), slb. 'Ebro' (1943), slb. 'Schelde' (1944).
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 38 van 26 juni 1946
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandsche Koopvaardijvloot waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 725

Wenckebach, mr. H.P.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 14 van 4 januari 1949
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 236

Wendels, N.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 26 van 12 november 1947
   Dienstplichtig huzaar van het Wapen der Cavalerie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, door op 13 Mei 1940, alhoewel gewond, zich vrijwillig te melden voor de verdediging van de viaduct te Rhenen, welke onder zwaar vijandelijk artillerie- en mitrailleurvuur lag.
  Na enige malen munitie te hebben gehaald, waarbij de kolf van zijn karabijn werd afgeschoten, op onverschrokken wijze tot het uiterste te blijven standhouden en eerst wegens munitiegebrek en nagenoeg te zijn omsingeld, op bevel terug te trekken.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Wennekendonk, Theodorus Wilhelmus Antonius

Bekende onderscheidingen: BK,OHK.1,KLO.2

Bronzen Kruis
   K.B. no. 45 van 6 februari 1947
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden door op 10 mei 1940 nabij Maasdam (Beijerland) geheel op eigen initiatief een patrouille te vormen en op onverschrokken wijze daarmede in het terrein genestelde vijandelijke valschermjagers aan te vallen met gevaar voor eigen leven, waarbij vier gevangenen werden gemaakt.

Bron: BL/BK blz. 288 ; met dank aan de heer C.J. Wennekendonk (zoon)

Wentink, Hendrik Jacob

Geboren te Doorn op 14 augustus 1904. Overleden te Tjilatjap op 19 juni 1942.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 2 van 21 maart 1944 (postuum)
   Sergeant-vliegtuigmaker der Marine Luchtvaartdienst

Bron: VK blz. 242 ; www.ogs.nl

Wepster, Jan Pieter

Geboren te Stellendam op 10 juli 1886. Omgekomen in de Atlantische Oceaan op 2 november 1942.
Koninklijke Marine: Adb.1 KMR (01-10-1910), e.o. 09-08-1914
Koopvaardij: Holland America Lijn, diploma derde rang (04-11-1905), tweede stuurman (09-07-1907), diploma tweede rang (29-07-1908), diploma eerste rang (29-11-1911), eerste stuurman (07-02-1913), kapitein (16-06-1921).
Bekende onderscheidingen: BL,Mk,ZHMS.g,OBE

Kruis van Verdienste met Eervolle Vermelding
   K.B. no. 3 van 15 maart 1941 ; in 1956 postuum vervangen door de Bronzen Leeuw
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

voor moedig en beleidvol optreden als gezagvoerder van het s.s. “VOLENDAM”, dat op Vrijdag, 30 Augustus 1940, om 23.00 uur in den Noord-Atlantischen Oceaan werd getorpedeerd, en waarbij door de zorgen van den Kapitein, en de als gevolg daarvan uitstekende geoefendheid van het personeel, het reddingswerk van 878 personen, w.o. 335 kinderen, succesvol verliep, terwijl het schip behouden kon worden binnengebracht.

Honorary Officer in the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   ?
   Captain, s.s. 'Volendam'

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9035 (N.B.: vermeldt echt KV+EV ipv KVG) ; BL/BK blz. 236 ; Koopv. blz. 5,48,51 ; ZHMS blz. 98 ; Conquered Sea p. 59,86 ; www.ogs.nl (N.B.: maakt geen melding van BL!)

Werd, Gerrit Jan van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 19 juli 1946
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden, door zich op 10 Mei 1940 nabij NOOTDORP geheel vrijwillig bij een mitrailleurgroep te voegen om terugtrekkende valschermjagers te achtervolgen. Er veel toe bijgedragen dat een groot aantal gevangenen kon worden gemaakt.

Bron: BL/BK blz. 288

Werd, Johannes Cornelis de

Geboren op 24 maart 1911.
Legernummer 11.03.24.002.
Bekende onderscheidingen: BL,VHK

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 54 van 10 april 1953
   Reserve-majoor van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden als Commandant van de zogenaamde Biesboschgroep in de tweede helft 1944 toen deze groep zich toelegde op het onschadelijk maken, met geweld óf door gevangenneming, van terugtrekkende Duitse militairen, die zich óf aan de oorlog wilden onttrekken óf de route door de Biesbosch kozen om DORDRECHT te bereiken.
In totaal kon een 75-tal van deze vijanden worden ontwapend en tijdelijk opgeborgen in woonschepen, totdat zij begin November aan de Brabantse wal als gevangenen aan de geallieerden werden overgegeven.
In deze bewogen maanden van voortdurende dreiging dat de Biesbosch zou worden “uitgekamd” heeft de Werd zijn groep van ongeveer 40 man met beleid en waar nodig gestrengheid aangevoerd en zelf het voorbeeld gegeven aan zijn mannen, zodat het beoogde doel volledig werd bereikt.

Bron: BL/BK blz. 236 ; VHK blz. 241 ; met dank aan de heer B. Keers

Werdmüller von Elgg, Ferdinand Eugène

Geboren te Tjilatap, Nederlands-Indië, op 24 maart 1923. Overleden te Nieuwegein op 29 april 2000.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Militie-sergeant-majoor-luchtradiotelegrafist der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. No. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: VK blz. 242 ; met dank aan de heer J. Werdmüller von Elgg (zoon)

Werdmüller von Elgg, Otto Richard

Geboren te Blitar op 25 april 1902. Overleden te California (USA) in augustus 1976.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 11 van 16 januari 1950
   Accountant te Bandoeng

Bron: VOA blz. 135

Werf, W. van der

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 11 van 24 juni 1950
   Dienstplichtig fourier van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door, hoewel ingedeeld als fourier en dienstdoend administrateur van een Compagnie Infanterie, zich op 11 Mei 1940, toen hij bemerkte dat de secties van de compagnie uiteen waren gevallen en het merendeel van het ingedeelde kader geen overwicht meer op de troep bezat, onmiddellijk enige korporaals en soldaten van verschillende secties te verzamelen met het doel daarmede deel te nemen aan de bevolen aanval van KATWIJK naar VALKENBURG (Z.H.) en daarmede onder vijandelijk vuur voorwaarts te gaan totdat hij het bevel kreeg terug te trekken.
Voorts door op 12 Mei 1940 opnieuw aan de aanval op het dorp VALKENBURG deel te nemen en na zich van een geweer met munitie daarvoor uit een trommel van een lichte mitrailleur te hebben voorzien, op onverschrokken en voorbeeldige wijze als commandant van enige soldaten op te treden, aan het vuurgevecht deel te nemen en op moedige wijze huizen te doorzoeken.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Werff, Ate van der

Geboren op 21 oktober 1910. Overleden op 14 juni 2003.
Oud-directeur van de Rabobank Drachten e.o.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 11 van 24 juni 1950
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in de avond van 11 Mei 1940, ingedeeld als sectiecommandant tijdens een aanval op het dorp VALKENBURG (Z.H.), toen reeds dadelijk tengevolge van vijandelijk vuur twee korporaals werden gewond en in zijn omgeving het moreel van de troep gevoelig was aangetast, op voorbeeldige en bezielende wijze zijn sectie onder zeer moeilijke omstandigheden te blijven aanvoeren en naar voren te brengen.

Bron: BL/BK blz. 288 ; Leeuwarder Courant, 16 juni 2003

Werff, Franciscus Johannes Antonius van der

Overleden te Nijmegen op 21 januari 2006.
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.1,Z.Med.,NRK4045

Bronzen Kruis
   K.B. no. 70 van 12 september 1947
   Dienstplichtig wachtmeester van het Wapen der Koninklijke Marechaussee

Bron: BL/BK blz. 181 ; Brons nummer 56 blz. 22

Werff, P. van der

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 21 februari 1942
   Matroos der eerste klasse

omdat zij als opvarenden van Onze onderzeeboot O 24 bij meerdere gelegenheden tijdens aanraking met den vijand onder veelal gevaarvolle omstandigheden zich onderscheiden hebben door moed, vastberadenheid en groote plichtsbetrachting en daardoor bijgedragen hebben tot het bereiken van belangrijke successen.

Bron: Meijer (1990), p. 288

Werff, P.H. van der

Bekende onderscheidingen: BK.2

Bronzen Kruis (2e toekenning)
   K.B. no. 7 van 8 juli 1943
   Opper-monteur (6207)

Als opvarenden van Onze Onderzeeboot "O 23" gedurende geruimen tijd in krijgsverrichtingen tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Majoor-monteur (6207)

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, aan boord van Onze onderzeeboot “O 23”, welke boot in den nacht van 13 op 14 Mei 1940 door den met vele magnetische mijnen onveilig gemaakten Nieuwen Waterweg is uitgevaren, in zijn dienst aan boord eene koelbloedigheid en vastberadenheid betoond, waaraan het mede te danken is, dat de boot veilig Engeland bereikte in niet in handen van den vijand viel.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; Meijer (1990), p. 288 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Weringh, A. van

Geboren op 21 juni 1906.
Legernummer 06.06.21.000
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 15 van 26 mei 1952
   Reserve-kapitein van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als lid van een K.P. (Knokploeg) in Noord-Drente, die zich ondermeer bezighield met het ontvangen en distribuëren van zogenaamde gedropte wapens.
Hij verborg grote hoeveelheden van dit materiaal in een inrichting, waar hij werkzaam was en wist op gedurfde en listige wijze bij huiszoeking en vordering van percelen deze gevaarlijke artikelen steeds uit ’s vijands handen te houden.
Bij de bevrijding van Noord-Drente was hij zelfstandig en actief behulpzaam bij het gevangen nemen van losse verbanden van Duitse troepen-eenheden.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Werlemann, Charles Jules Gustave

Geboren te Utrecht op 11 december 1911. Gesneuveld op de Javazee, aan boord van Hr.Ms. 'Java', op 27 februari 1942.
OMSD.3 (05-09-1933), OMSD.2 (05-09-1935).
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.2

Bronzen Kruis
   K.B. no. 95 van 10 augustus 1948 (postuum)
   Officier Marinestoomvaartdienst der tweede klasse, aan boord van Hr.Ms. 'Java'

Bron: Meijer (1990), p. 288 ; Wo.2277 ; T.1428 ; www.ogs.nl

Wernecke, C.F.W.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 19 van 30 januari 1941
   Matroos zeemilicien (9762z) der Koninklijke Marine

voor uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog aan het Vaderland bewezen, t.w. als opvarenden van Hr.Ms. communicatievaartuig “DE MOK I” – welke boot in de periode van 31 Mei – 4 Juni 1940 op voortreffelijke wijze assistentie verleende bij de evacuatie van de “British Expeditionary Force” uit Duinkerken onder heftige bomaanvallen en onder hevig mitrailleurvuur van vijandelijke vliegtuigen en tenslotte door aanvaring met een Franschen torpedobootjager verloren ging – eene koelbloedigheid en vastberadenheid betoond, waaraan het mede te danken is geweest, dat belangrijke afdeelingen van dit expeditieleger met dit vaartuig naar Engeland konden worden overgebracht.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9035 ; Meijer (1990), p. 289

Wernink, Arnoldus Lambertus Jacques

Geboren te Deventer op 2 januari 1917. Onthoofd te Antjol (Java) op 12 december 1944.
Bekende onderscheidingen: VOA,VHK

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949 (postuum)
   Reserve-kapitein der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 79 ; VHK blz. 242 ; www.ogs.nl