Terug naar Decorati
Terug naar de index

Vlag - Vijzelaar

Vlag, Frederik A.

Geboren op 26 oktober 1915.
Bekende onderscheidingen: KV,VHK

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 21 van 21 december 1949
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend door in December 1944 verbinding te krijgen met één van de inlichtingengroepen van het Bureau Inlichtingen van de Nederlandse Regering en vele belangrijke berichten, voornamelijk betreffende het raketwapen, het Duitse Leger en de opstellingen in Zuid-Holland, snel over te doen brengen aan de Geallieerden.
Voorts, toen de leider van zijn groep in Maart 1945 werd gevangen genomen, diens werk op zeer goede wijze voort te zetten.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; VHK blz. 234

Vlaswinkel, A.J.

Bekende onderscheidingen: ON.GEM

Gouden Eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau
   K.B. no. [2?] van 6 augustus 1941
   Adjudant der Mariniers (1375M)
   Wegens:

Het zich onderscheiden door moed en voortvarendheid tijdens de dagen van strijd in en om Vlissingen, en vervolgens op uitstekende wijze zijn diensten verrichten als cipier en als oudste instructeur bij de marineopleidingen te Holyhead.

Vliegen, J. van

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 7 van 10 augustus 1944
   Korporaal-vliegtuigschutter (18036) der Marine Luchtvaartdienst
   Wegens:

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 242

Vlielander, A.J.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 13 van 30 maart 1945
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandsche Koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32/239

Vlielander Hein, Benjamin Marius ("Ben")

Heer van Rockanje
Geboren te 's-Gravenhage op 29 januari 1914. Overleden op 16 maart 1992.
Bekende onderscheidingen: VK,DFC

Vliegerkruis
   K.B. no. 44 van 15 maart 1948
   Officier-zeewaarnemer der tweede klasse der Marine Luchtvaartdienst, bij het R.A.F. no. 139 Squadron

Heeft zich door daden van initiatief, moed en volharding onderscheiden, door in 1944 en in 1945 tot einde maart als waarnemer een groot aantal vluchten, waaronder verschillende als doelaangever, met "Mosquito" bommenwerpers naar Duiste bases te maken onder dikwijls hachelijke omstandigheden, waarbij tijdens deze vluchten zijn vliegtuig enige malen werd getroffen en op 7 Juli 1944 zodanig werd beschadigd dat een noodlanding in Zweden noodzakelijk was.

Distinguished Flying Cross (GB)
   24 september 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 30 van 24 november 1945
   Officier-zeewaarnemer der tweede klasse

Bron: Meijer et al. (1997), p. 211,242 ; 320 Sqdr. blz. 225 ; Allied Awards to the Dutch [126] ; Overlijdensadvertentie

Vlielander Hein, mr. François Émile ("Frans")

Bekende onderscheidingen: MBE

Honorary Member of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 28 november 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 20 maart 1946
  

Bron: PRO WO 373/155, WO 373/187 ; Allied Awards to the Dutch [321]

Vlielander Hein, Max Adolf

Geboren te 's-Gravenhage op 3 januari 1919. Omgekomen te Leersum op 14 mei 1940.
Woonde van 05-10-1936 t/m 07-10-1938 in Zeist.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 6 mei 1946 (postuum)
   Reserve-wachtmeester van het Wapen der Cavallerie, 3 R.H.

Bron: Meijer (1990), p. 286 ; www.ogs.nl ; Met dank aan de heer R.P.M. Rhoen

Vlierden, Antonie van

Geboren te Amsterdam op 18 maart 1894. Overleden te Dordrecht op 14 februari 1977.
Dpl.sld.d.Genie (17-01-1914), mil-kpl.d.Genie (25-05-1914), sgt-maj-mstr-wrkmn (18-03-1928), aoo-mstr-trmn (04-11-1946), e.o. 01-11-1950.
Bekende onderscheidingen: MWO.4,OHK.1,G.Med.,Mk

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 2 van 15 juni 1946
   Sergeant-majoor-timmerman van het Wapen der Genie
   Wegens:

Heeft zich in den strijd door uitstekende daden van moed, beleid en trouw onderscheiden, door zich op zeer actieve wijze met levensgevaar in te zetten in den strijd. Hoewel militair werkman zijnde, heeft hij van 11 tot 13 Mei 1940 deelgenomen aan de verdediging van een der toegangen van het hart der stad DORDRECHT.
Toen op 13 Mei 1940 de opstelling, waarin hij zich bevond, moest worden verlaten, heeft hij de terugtocht met veel beleid en moed, onder hevig vijandelijk vuur doen uitvoeren en zich daarbij, ten einde het moreel van zijn groep te herstellen, persoonlijk bloot gegeven.
Op dezelfden dag heeft hij vrijwillig deelgenomen aan een poging om een achtergebleven stuk pantserafweergeschut en een lichten mitrailleur onder vijandelijk vuur terug te halen.
Hij slaagde er in den lichten mitrailleur te bemachtigen.

Bron: Maalderink blz. 105

Vliet, A.A. van

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 5 van 3 augustus 1944
   Korporaal-vliegtuigmaker der Marine Luchtvaartdienst, bij het R.A.F. No. 321 (R.D.N.A.S.) Squadron

Bron: Meijer et al. (1997), p. 242

Vliet, J.A. van d.

Administrateur bij de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij.
Bekende onderscheidingen: ON.5x

Bron: K.P.M. blz. 325

Vliet, J.C. van

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 14 van 28 oktober 1943
   Dienstplichtig sergeant

Het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland, waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9042

Vliet, J.H.M. van de

Gezagvoerder ter Koopvaardij, bij de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 11 van 19 juni 1945
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandsche Koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 242 ; K.P.M. blz. 325

Vlot, Arie

Geboren te Dordrecht op 20 augustus 1910. Gesneuveld te Hoge en Lage Zwaluwe op 10 mei 1940.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 14 van 17 maart 1947 (postuum)
   Dienstplichtig soldaat bij Groep 1B van de 1e Veerdienst van het Korps Pontonniers en Torpedisten

Bron: Meijer (1990), p. 286 ; www.ogs.nl

Vlot, mr. Cornelis

Geboren te Koudekerke, Zeeland, op 29 november 1906. Gefusilleerd bij de St.Bavokerk te Haarlem op 26 oktober 1944.
Bekende onderscheidingen: VZK,VHK

Verzetskruis 1940-1945
   K.B. no.17 van 7 mei 1946 (postuum)
   Hoofdbestuurslid van het Nationaal Jongeren Verbond
   Wegens:

Voor onder gevaarlijke omstandigheden betoonden moed, inititatief, volharding, offervaardigheid en toewijding in den strijd tegen den overweldiger van de Nederlandsche onafhankelijkheid en voor het behoud van de geestelijke vrijheid,
daarbij in hem eerende een der uitingsvormen van het verzet, dat in zijn veelzijdige activiteit van 15 Mei 1940 tot 5 Mei 1945 in stijgende mate den vijand heeft geschaad en op onvergetelijke wijze tot de bevrijding van het Vaderland heeft bijgedragen.

Bron: VZK blz. 149 ; VHK blz. 234 ; www.ogs.nl

Vlotman, Christiaan Johan

Geboren in 1915.
Res-tltn.-vl.d.ML (01-03-1944), res-eltn. (05-03-1948).
Bekende onderscheidingen: VK,DFC

Vliegerkruis
   K.B. no. 30 van 5 oktober 1944
   Reserve-tweede luitenant-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart, bij het R.N.Z.A.F. No. 488 Squadron

Distinguished Flying Cross (GB)
   17 augustus 1944
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 6 van 28 september 1944
   Pilot Officer, R.A.F.V.R. (174839), R.N.Z.A.F. No. 488 Squadron.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 206,211,217,242 ; NRLL 1956 blz. 437

Vlugt, Abraham Jan Theodoor van der

Overleden te Helsingfors, Finland, op 8 januari 1954.
Hr.Ms. buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister te Finland
Bekende onderscheidingen: NL.3,WRF.3,MoF.bp

Bron: Leidsch Dagblad, 11 januari 1954

Vogel, J.H.W.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 6 van 22 juni 1948
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Bron: Meijer (1990), p. 235

Vogelaar, M.A.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 18 van 17 februari 1947
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandsche Koopvaardijvloot waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 726

Voigt, H.W.

Vierder stuurman ter Koopvaardij, bij de Koninklijke Paketvaart Maatschappij.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 2 van 7 oktober 1943
   Vierde stuurman ter Koopvaardij

die als vierde stuurman van het s.s. “VAN HEEMSKERK”, dat op den 14den April 1943, varende in de Milne Bay door vijandelijke duikbommenwerpers werd aangevallen en in brand gebombardeerd, onder gevaarvolle omstandigheden, moedig en beleidvol optrad bij de pogingen om het schip te behouden.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9042 ; K.P.M. blz. 325

Volkersz, Gerard

Geboren te Lisse op 15 mei 1919.
OVL3 (15-11-1941), OVL2 (01-08-1942).
Bekende onderscheidingen: VK,MID.2

Vliegerkruis
   K.B. no. 16 van juni 1945
   Officier-vlieger der tweede klasse der Marine Luchtvaartdienst, gedetacheerd bij de Fleet Air Arm

Gedurende geruimen tijd, als jachtvlieger, vanaf Britsche vliegkampschepen of ingedeeld zijnde bij R.A.F. Squadrons, in oorlogsvluchten tegen den vijand, blijk gegeven van moed, volharding, bekwaamheid en plichtsbetrachting.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 242 ; NKM 1947 blz. 69

Volkmann, James H.

Bekende onderscheidingen: BSTR

Bronze Star Medal (US)
   ?
   Luitenant-kolonel

Bron: Schlegel blz. 163 (N.B.: geeft geen zekerheid dat Volkmann überhaupt Nederlander is of dat de BSTR is toegekend)

Vollema-Nijenhuis, mevrouw Geertruida Johanna

Geboren te Zeist op 26 april 1917. Overleden te 's-Gravenhage op 24 december 2006.
Bekende onderscheidingen: KV

Bron: overlijdensadvertentie De Telegraaf dd. 29 december 2006

Vollers, J.

Bekende onderscheidingen: BL

Kruis van Verdienste met Gesp
   K.B. no. 3 van 29 september 1942 ; later ingetrokken en vervangen door de Bronzen Leeuw
   Gezagvoerder ter Koopvaardij, kapitein van het s.s. 'Wilhelmina'

Bron: Meijer (1990), p. 235 ; Koopv. blz. 5,49

Vonk, Cornelia Diderika ("Conny")

Zie Kan-Vonk, Cornelia Diderika

Vonk, Jacob

Geboren te Leiden op 21 oktober 1910. Gesneuveld bij Naaldwijk op 10 mei 1940.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 9 van 6 mei 1946 (postuum)
   Reserve-eerste luitenant-vlieger-waarnemer van het Wapen der Militaire Luchtvaart, bij het 3-V-2 Lv.R.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 242 ; www.ogs.nl

Vonk, Johannes

Bekende onderscheidingen: VK,DFC

Vliegerkruis
   K.B. no. 5 van 3 augustus 1944
   Officier-vlieger der tweede klasse der Koninklijke Marine Reserve, bij het R.A.F. No. 321 (R.D.N.A.S.) Squadron

Distinguished Flying Cross (GB)
   29 oktober 1943 ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 6 van 2 december 1943
   Officier-vlieger der tweede klasse Koninklijke Marine Reserve voor Speciale Diensten

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9042 ; Meijer et al. (1997), p. 206,211,242

Vonk, J.J.

Geboren op 1 oktober 1907.
Legernummer 07.10.01.005.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 34 van 22 december 1951
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden gedurende de oorlogshandelingen van 10 Mei 1940 als Reserve 1e Luitenant bij de Technische Hogeschool Compagnie te DELFT. In de vroege morgenuren van die dag geraakte hij geheel alleen in gevecht met twee Duitse parachutisten, die zich door de vlucht aan zijn vuur wisten te onttrekken.
Even later stond hij plotseling tegenover twee andere parachutisten, die hij door kordaat en snel optreden zodanig overblufte, dat zij zich overgaven.
Vervolgens was het aan zijn rustige leiding te danken dat de compagnie het zelfvertrouwen herkreeg en er patrouilles konden worden uitgezonden ter bezetting van de voornaamste toegangswegen tot de binnenstad en naar het Kruithuis, alwaar een aanval van parachutisten werd afgeslagen.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Voogd, C.J. de

Bekende onderscheidingen: ZHMS.z,ZHMS.hm

Zilveren Medaille van de Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen
   26 oktober 1941
   Matroos aan boord van de motorreddingboot 'President J.V. Wierdsma' van Hoek van Holland

Voogd van der Straaten, A.A. de

Geboren in 1913.
LTZ2jc-vk (01-07-1962), LTZ2oc-vk (01-07-1965), e.o. 01-09-1965.
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.3,OV.1,G.Med.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 90 van 7 maart 1947
   Sergeant-telegrafist der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. onderzeeboot "K18"

Voogt, Frederik Theodorus Cornelis ('Frank')

Geboren te Cheribon, Nederlands-Indië, op 23 juni 1923. Overleden te Den Helder op 17 oktober 2009.
Bekende onderscheidingen: VK,OHK.1,OV.3,NGK,G.Med.

Vliegerkruis
   K.B. no. 8 van 18 januari 1945
   Korporaal-vliegtuigtelegrafist zeemilicien
   Wegens:

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand, blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 242 ; Brons nummer 65 blz. 29 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Voogt, ir. M.W., JEzn.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 15 van 16 augustus 1950
   -

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in het tijdvak van 10-13 Mei 1940 als 1e Luitenant, wnd. Commandant van het mobiele vendel van de Burgerwacht te ROTTERDAM, met dit onderdeel belast met de bewaking van de Rotterdamse Waterleiding en, na bekomen machtiging, ook ter verdediging van dit complex met de wapens, deze taak onder vijandelijk vuur op zeer goede wijze te verrichten.
Voorts door op 11 Mei 1940, toen zijn onderdeel door een legeronderdeel - een sectie - zou worden afgelost, vrijwillig met zijn detachement ter plaatse te blijven en met de commandant van deze sectie ook verder het terrein van de Rotterdamse Waterleiding vast te houden.
Tenslotte door op 12 Mei 1940, toen enige sleepboten aan de overzijde van de Maas gingen opstoken en de commandant der sectie van het leger daartegen steun van pag. had verkregen, op flinke wijze op te treden toen de commandant van deze pag. als gevolg van ontvangen vijandelijk vuur geen verdere steun wilde verlenen en te bereiken dat de pag. toch bleef vuren, zodat het verwachtte overzetten van vijandelijke troepen werd verhinderd.
Eerst op 13 Mei 1940 met zijn detachement wegens te grote vermoeidheid van het personeel zijn taak te beëindigen.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Voorde, C.J. ten

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 21 februari 1942
   Sergeant-monteur der Koninklijke Marine

omdat zij als opvarenden van Onze onderzeeboot O 21 bij meerdere gelegenheden tijdens aanraking met den vijand onder veelal gevaarvolle omstandigheden zich onderscheiden hebben door moed, vastberadenheid en groote plichtsbetrachting en daardoor bijgedragen hebben tot het bereiken van belangrijke successen.

Bron: Meijer (1990), p. 286

Voordouw, W.W.

Bekende onderscheidingen: BK,OHK.1

Bronzen Kruis
   K.B. no. 42 van 20 maart 1950
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Oorspronkelijk was de soldaat Voordouw op 21 mei 1940 door zijn commandant (de majoor J.J.N. Cramer) voorgedragen voor de M.W.O. Deze voordracht luidde als volgt:

... op 10 Mei 1940 de opdracht kwam met een roeibootje te Katwyk aan den Ryn den Ouden Ryn over te steken, teneinde de vyandelyke Duitschers aan den anderen kant te kunnen verdryven. Zonder dralen meldden zich de dpl.soldaten G. de Lange, W. van den Burg, W. Voordouw, W.J. Koolloos en gelukte het ondanks het voortdurende vuur en de laagvliegende vliegtuigen den overkant te bereiken en daar vasten voet te verkrygen. Door dit moedige optreden van bovengenoemde soldaten is het later gelukt vrywel de geheele Verbindings Afdeeling over te kunnen zetten.

Bron: Meijer (1990), p. 286 ; F. Oorschot (www.mei1940.nl)

Vooren, Cornelis Bastiaan van

Geboren te Schiedam op 25 april 1890. Overleden te Soekamiskin, Bandoeng (Java) op 15 oktober 1944.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949 (postuum)
   Reserve-kapitein van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 73 ; www.ogs.nl

Vooren, Marinus

Geboren te Batang (Nederlandsch-Indië) op 20 mei 1889. Overleden te Doorwerth op 2 juli 1980.
Tltn.d.Inf.KNIL (17-09-1913 KB 35), eltn.d.Inf.KNIL (28-03-1917), kol.d.Inf.KNIL (14-02-1941 GB 3), e.o. 20-02-1946 GB 6.
Bekende onderscheidingen: MWO.4,OHK.1,OV,XXX,Mk,DRK.8

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 10 van 27 januari 1948
   Kolonel der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
   Wegens:

Heeft zich door uitstekende daden van moed, beleid en trouw in de strijd tegenover de vijand onderscheiden, in het tijdvak van 7 December 1941 tot 27 Maart 1942 als Territoriaal Commandant Bevelhebber der Troepen in Zuid-Celebes bij het aanvoeren van de troepen onder zijn bevel.
In het bijzonder door, ondanks de uiterst geringe hem ter beschikking staande militaire middelen, de op Celebes gelande overmachtige Japanse strijdkrachten onder het herhaaldelijk toebrengen van verliezen zolang weten op te houden en te binden, dat deze troepen niet aan de actie tegen Java konden deelnemen.
Voorts door, toen hij met zijn troepen uit de Tjambastelling als gevolg van sterke vijandelijke druk naar Enrekang terugtrekkend na een zesdaagse uitputtende mars bij Kampong Rala werd aangevallen, persoonlijk met grote koelbloedigheid in de voorste lijn het gevecht te leiden en daarbij, slechts door enkele militairen bijgestaan, de laatste weerstand te bieden tot hij werd gevangen genomen.
Tenslotte door ondanks herhaalde bedreiging met de dood te weigeren gevolg te geven aan de eis der Japanners de troepen onder zijn bevel, te Enrekang te gelasten zich over te geven.

Bron: Maalderink blz. 245 ; KNIL blz. 66

Voorspuij, H.J.

Geboren in 436.
Res-tltn.-vl.d.ML (01-06-1941), res-eltn. (01-06-1943).
Bekende onderscheidingen: VK,OHK.2

Vliegerkruis
   K.B. no. 6 van 26 mei 1944
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Militaire Luchtvaart
   Wegens:

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 242 ; NRLL 1956 blz. 436

Voorst, J.C. van

Administrateur bij de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij.
Bekende onderscheidingen: KV

Bron: K.P.M. blz. 325

Voorst Evekink, David van

Geboren te Amsterdam op 31 december 1890. Overleden te Londen op 16 maart 1950.
Tltn.d.Cav. (29-07-1911), eltn. (29-07-1915), ritm. (21-01-1927), maj. (01-11-1936), ltkol. (01-11-1938), militair attaché te Brussel/Parijs; generaal-majoor, per okt. 1945 militair attaché te Londen.
Bekende onderscheidingen: ON.5x,WN26.b,XXX,Mk,NOC,CB,PR.4,Z.3a,D.3b,LII.3,BMK.1

Honorable Companion in the Military Division of the Most Honourable Order of the Bath (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 11 juni 1947
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 28 januari 1948
   Uitgereikt op 4 juni 1948
   Major-General, Military Attache and General Officer Commanding Netherlands Forces in the United Kingdom

Arriving in England in January, 1941 as Colonel, he served at the Netherlands War Office in London till appointed to command the Netherlands Brigade in September of the year. In January 1942 he proceeded on a mission to the Far East and co-operated with C.O.G. Ceylon, till June. Returning as Head of the Netherlands General Staff Branch in the United Kingdom in December, 1942, he prepared the organisation of the new Netherlands Army in England in conjunction with the War Office and in January, 1945 assumed the appointment of General Officer Commanding Netherlands Forces in the United Kingdom.
General Evekink throughout has proved himself a great friend of Britian and made no small contribution to the mutual friendship and understanding already existing.

Militair Kruis 1e klasse (B)
   Besluit van de Belgische Ministerraad no. 138 van 22 oktober 1943
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 12 van 2 december 1943
   Generaal-majoor

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9042 ; PRO WO 373/155, WO 373/184 ; Allied Awards to the Dutch [9, 1341] ; DNR blz. 830 ; NRL 1939 blz. 228

Voorst tot Voorst, Clemens Louis Willem Marie baron van

Geboren te 's-Gravenhage op 6 mei 1911. Overleden te Deventer op 2 december 2000.
Sgt.-tit. (1933). vdg. (1935), res-tltn. (01-01-1936), res-eltn. (1940), res.kapt. (1944), kapt.d.inf. (01-06-1948), maj. (01-11-1953), e.o. 1968.
Mede-oprichter, voorzitter en erelid van de Vereniging Dragers Bronzen Leeuw-Bronzen Kruis.
Bekende onderscheidingen: ON.5,BK,XXV,VL.4,MBE,HDN.5

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 januari 1950
   Kapitein van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door, na nimmer gevolg te hebben gegeven aan het bevel om zich te melden teneinde in Duitse krijgsgevangenschap te worden gevoerd, zich op 7 September 1944 onmiddellijk bereid te verklaren om, op diens verzoek, een leider van een inlichtingengroep, werkzaam in bezet Nederland, te vergezellen, die in verband met aanwijzingen ontvangen van het Bureau Inlichtingen der Nederlandse Regering de Geallieerde troepen tegemoet ging.
In het bijzonder door deze zeer moeilijke en gevaarlijke tocht, welke bijna een maand duurde, te volbrengen, waarbij onder vuur zowel van de Geallieerden als van de Duitsers herhaaldelijk werd getracht ondanke groot gevaar voor eigen leven door te dringen en tenslotte door alles op alles te zetten de vijandelijke linies en niemandsland werden gepasseerd.

Honorary Member of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   14 oktober 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 30 maart 1946
   Captain

Commander of Transit Camp in concert with Allies.

Bron: PRO WO 373/155 ; NA 1959 blz. 231-232 ; NRL 1939 blz. 205 ; NRL 1956 blz. 50 ; Allied Awards to the Dutch [314] ; Roger Suykerbuyk "Na Dolle Dinsdag. Het oorlogsdagboek van baron Clemens L.W.M. van Voorst tot Voorst" ; met dank aan de heren M. van Voorst tot Voorst (kleinzoon) en B. Keers

Voorst tot Voorst, Ernest Joan baron van

Geboren te 's-Gravenhage op 29 januari 1918. Overleden te Ommen op 6 februari 1996.
Eltn.d.Cav. (01-05-1946), ritm. (15-05-1948), maj.d.GS. (01-08-1953); gepensioneerd als kol.d.Cav.
Territoriaal commandant van Overijssel.
Bekende onderscheidingen: ON.4x,BK,KV,OHK.3,XV

Bronzen Kruis
   K.B. no. 14 van 17 maart 1947
   Eerste luitenant van het wapen der Cavalerie, Koninklijke Nederlandse Brigade 'Prinses Irene'
   Wegens:

Heeft zich door moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden, door op 25 October 1944 nabij TILBURG tijdens een verkenning onder vijandelijk vuur zijn gepantserd verkenningsvoertuig te verlaten en met een ander officier, die eveneens zijn voertuig had verlaten, een militair, die met zijn verkenningsvoertuig achteruit rijdend ondersteboven in een sloot was terecht gekomen, voor een zekeren verdrinkingsdood te behoeden, daar deze zichzelf daaruit niet meer kon redden.

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 11 van 25 februari 1943
   Reserve-eerste luitenant

wegens het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: Prinses Irene blz. 114 ; NRLL 1956 blz. 14 ; NA 1980 blz. 226

Voort, mejuffrouw Wilhelmina van de

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Burger, woonachtig te Meerssen

Bron: Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 23

Vorst, J. van der

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 3 van 1 maart 1945
   Maitre d'hotel

die als maitre d’hotel aan boord van het troepentransportschip “MARNIX VAN ST. ALDEGONDE” van groote plichtsbetrachting blijk gaf bij de uitvoering van zijn werkzaamheden tijdens de deelneming van dit schip aan de landingsoperaties op Sicilië en te Salerno, alsmede moedig optrad door, na de torpedeering van dit schip, op uitstekende wijze behulpzaam te zijn bij het, met behulp van een reddingsloep, in veiligheid brengen van troepen en passagiers op een der ter hulp gesnelde schepen.

Vos, Hendrik Koop

Bekende onderscheidingen: KCBC

Commendation (GB)
   Juli 1945
   Captain, Eastern & Australian Steam Ship Company Limited, passenger s.s. “Nellore”

  The s.s. “Nellore”, sailing alone from Bombay to Sydney, was torpedoed in the Indian Ocean.
  Captain Vos and Capain Janssonius, who were travelling as passengers on the “Nellore”, did excellent work throughout. They were in another boat, and between them navigated it for 11 days, eventually making a good landfall and so bringing the occupants to safety.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 759

Vos, J. de

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 5 van 3 augustus 1944
   Sergeant-vliegtuigmaker der Marine Luchtvaartdienst, bij het R.A.F. No. 321 (R.D.N.A.S.) Squadron

Bron: Meijer et al. (1997), p. 242

Vos, J.I. de

Gezagvoerder ter Koopvaardij, bij de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 3 van 8 December 1944
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandsche Koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogsvoering bewees door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijkehandelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv.nr. 239 ; K.P.M. blz. 325

Vos, J.W.F. de

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 10 van 12 oktober 1944
   Sergeant-vliegtuigtelegrafist
   Wegens:

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 242

Vos, K.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 17 van 20 oktober 1944
   Reserve-tweede luitenant-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart
   Wegens:

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 242

Vos, Matthias Johannes

Geboren te Den Helder op 30 juli 1911. Overleden te 's-Gravenhage op 18 maart 1991.
LTZ3 (28-08-1930), LTZ2 (28-08-1932), LTZ1 (15-11-1941), Sbn. (01-09-1960), pensioen 15-08-1963.
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.4x,OHK.1,OV,XXX,KLO,NOC,DSC,SAL.3,LoM.3

Bron: NOKM 1947 blz. 13

Vos, P. de

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 3 van 3 januari 1944
   Tweede luitenant-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. No. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: Meijer et al. (1997), p. 242

Vos, Pieter de ('Bram')

Geboren te Soestdijk op 20 mei 1925. Overleden te Apeldoorn op 6 juni 2009.
Res-eltn.AD. (01-01-1949).
Bekende onderscheidingen: BL,KV,OHK,VHK,KMC

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 50 van 29 maart 1946
   Uitgereikt door Koningin Wilhelmina te 's-Hertogenbosch op 2 augustus 1946
   Reserve-eerste luitenant voor algemene dienst

Bij de uitvoering van zeer belangrijke opdrachten in bezet Nederlandsch gebied, zich onderscheiden door bijzonder moedig, en voortvarend optreden. Daarbij herhaaldelijk blijk gegeven van groot doorzettingsvermogen en initiatief en alle gevaren ten spijt, zich steeds met groote zelfopoffering gewijd aan het dienen van de Nederlandsche zaak.

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 23 oktober 1948
   Lieutenant

Bron: PRO WO 373/155 ; Meijer (1990), p. 169,194,234 ; NRLL 1956 blz. 161 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Vos, ir. Pieter Jan Cornelis

Geboren te 's-Gravenhage op 14 juli 1903. Overleden te Amsterdam op 23 februari 1953.
Res-tltn.-wnr.ML (30-08-1928), res-eltn. (30-08-1932).
1935-1940 bedrijfsingenieur bij Fokker, 1945-1953 technisch directeur bij Fokker.
Bekende onderscheidingen: VK,XV,OBE

Vliegerkruis
   K.B. no. 24 van 16 januari 1941
   Reserve-kapitein-waarnemer van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Voor moedig en beleidvol optreden bij het voorbereiden en uitvoeren van hun ontsnapping uit door den vijand bezet gebied in een op dien vijand buitgemaakt vliegtuig en het landen daarmede op geallieerd grondgebied, hoewel dat vliegtuig de vijandelijke kenteekenen droeg.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 242 ; NRL 1939 blz. 285 ; Niet schieten... we are Dutch!

Vos, Pieter Johannes de

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 77 van 22 april 1948
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, door op 10 Mei 1940, op onverschrokken wijze, aa de verdediging van de Maas te CUYK, uit een schuttersput, deel te nemen en door zeer goed gericht geweervuur, ondanks zwaar artillerievuur en het verschillende malen treffen van zijn schild door ’s vijands mitrailleurvuur, een groot aantal vijanden buiten gevecht te stellen.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Vos, Ritze

Geboren te Bunne op 8 mei 1924. Overleden te Gouda op 9 december 1995.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 15 van 26 mei 1952
   Burger

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als lid ener K.P. (Knokploeg)-groep in Noord-Drente, die zich verdienstelijk maakte met het organiseren van zogenaamde droppings van wapenen, welke bij de bevrijding in April 1945 daadwerkelijk zijn gebruikt onder anderen in de gevechten bij Smilde en Appelscha.
Hij nam persoonlijk deel aan een aantal droppings, zomede aan de overval op het Huis van Bewaring te Assen op 11 December 1944 toen 29 verzetslieden werden bevrijd en weder in het verzet konden worden ingeschakeld.
Aan de gevechten rond Appelscha tussen Duitse troepen en Franse paratroepen, gesteund door K.P. (Knokploeg)-groepen, nam hij een werkzaam aandeel.

Bron: overlijdensadvertentie ; met dank aan de heer B. Keers

Vos, ir. Teunis Arij

Geboren te Vlaardingen op 10 juni 1906. Overleden bij een verkeersongeluk te Zwolle op 25 oktober 1976.
OMSD.3 (18-08-1926), OMSD.2 (18-08-1928), OMSD.1 (11-11-1940), LTZ(T)1 (01-01-1949), KLTZ(T) (01-04-1949), e.o. 13-01-1953, pensioen 10-06-1966.
Studie TH Delft, werktuigbouwkundig ingenieur (09-1936/09-1938); a/b Hr.Ms. ‘O 19’ (09-1941/01-04-1944); a/b Hr.Ms. ’O 24’ (10-11-1944/08-1945); chef technische dienst fa. Vinke & Co., cargadoors te Amsterdam (vanaf 13-01-1953).
Bekende onderscheidingen: ON.5x,BK.2,OV.1,XXV

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
   K.B. no. 2 van 13 november 1943
   Officier Marinestoomvaartdienst der eerste klasse

Als Hoofd der Machinekamer van Onze Onderzeeboot “O 19” onder moeilijke omstandigheden uitnemend initiatief, groote bekwaamheid en loffelijk verantwoordelijkheidsgevoel betoond en uitstekende leiding gegeven bij het met eigen middelen verrichten van urgente reparaties aan Onze onderzeeboot “O 21” eind 1942 te Simonstad, welke voorzieningen de bedrijfsgereedheid van de eigen onderzeeboot in hooge mate beinvloedden.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 41 van 31 december 1946 (2e toekenning)
   Officier Marinestoomvaartdienst der eerste klasse

Bronzen Kruis
   K.B. no. 3 van 14 januari 1943
   Officier Marinestoomvaartdienst der eerste klasse

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9042 ; Meijer (1990), p. 286 ; Wo.2072 ; T.1391 ; NKM 1968 blz. 347

Vos van Steenwijk, mr. Albrecht Nicolaas baron de

Geboren te Arnhem op 4 februari 1912. Overleden te Wageningen op 14 augustus 1996.
LTZ3 (21-08-1931), VAdm. (01-10-1962), e.o. 01-08-1971.
Oud-commandant Zeemacht Nederland, lid Hoge Raad van Adel, oud-coadjutor Johanniter Orde.
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.4x,BK,OHK.3,OV.1,XXV,IM.1948,Jr,KLO,NSF,TMPT,O.3b

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 15 april 1943
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse, a/b van Hr.Ms. 'Tromp'

Bron: Meijer (1990), p. 287 ; Nederland's Adelsboek 1980, p. 252 ; Nederland's Adelsboek 1983, p. 301

Vos van Steenwijk, ir Carel baron de

Geboren te Teteringen op 16 juni 1920. Overleden te Arnhem op 12 augustus 1973.
Landbouwkundig ingenieur, directeur N.V. Pulpontginningsmaatschappij, reserve-eerste luitenant der cavalerie.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 21 van 11 september 1951
   Voormalig, als zodanig tijdelijk benoemd, reserve-eerste luitenant voor algemene dienst

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend.
Nadat op 17 September 1944 Britse luchtlandingen nabij ARNHEM hadden plaats gevonden en Duitse legeronderdelen van de Noordelijke Rijnoever naar de BETUWE wilden vluchten via het LEXKESVEER bij WAGENINGEN, heeft hij met risico voor zijn leven de aanvoerder deze troepen overreed om de motorveerpont niet te vernietigen doch slechts tot zinken te brengen; toen deze raad was opgevolgd en de Duitse troepen uit het zicht waren verdwenen, heeft hij eigenhandig de reeds geopende buitenboordskranen van de pont gesloten en zodoende het zinken voorkomen.
Kort daarna, toen een Brits zweefvliegtuig een noodlanding in de BETUWE maakte, heeft hij zich over de Rijn begeven en de bemanning van dit zweefvliegtuig per jeep naar de Westerbouwring gebracht.
Op 26 September daaraanvolgende, toen hij Britse troepen aan de Zuidzijde van de Rijn waarnam, is hij des nachts de Rijn overgezwommen om zich bij de Britse commandant te melden en heeft de volgende weken met zijn terreinkennis van WAGENINGEN en omstreken de Geallieerde Oorlogvoering gediend, onder meer door het brengen en weder terugbrengen over de rivier bij WAGENINGEN van Amerikaanse artilleriewaarnemers.

Bron: NA 1980 blz. 252 ; Arnhem blz. 203

Vos van Steenwijk-gravin van Rechteren Limpurg, E.D. barones de

Zie E.D. gravin van Rechteren Limpurg.

Voss, Harry Frederik

Geboren te Parimaribo (Suriname) op 12 maart 1912. Geëxecuteerd te Kota Tjane op 29 mei 1943.
Sld.d.Inf. KNIL (30-10-1934), sgt.d.Inf. KNIL (31-10-1940).
Bekende onderscheidingen: MWO.4,VHK,B.Med.

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 45 van 8 augustus 1950 (postuum bijgeschreven in het register)
   Sergeant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
   Wegens:

Heeft zich door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door, aanvankelijk als krijgsgevangene ondergebracht in een kamp te Lawe Segalagala (Atjeh), in Mei 1943 een request mede te ondertekenen met het verzoek om het besluit, waarbij Indo-Europeanen als Indonesiers werden aangemerkt en zodoende als "Heiho" soldaten in dienst van het Japanse Leger moesten treden, in te trekken en ander te beslissen dat de Indo-Europeanen als Nederlandse krijgsgevangenen zouden blijven beschouwd en als zodanig zouden worden behandeld, met het gevolg dat de ondertekenaars van dit rekest door de daarover gebelgde Japanners werden gevangen gezet.
Voorts door in zijn weigering om in Japanse dienst te treden te blijven volharden, waarop hij op 28 Mei 1943 naar Kota Tjane werd gevoerd om aldaar ten aanschouwen van al het volk te worden terechtgesteld.
Vervolgens door, toen daarbij een Japans officier onder de indruk van zijn trouw en standvastigheid hem een laatste gunst toestond, luide in het Maleis, zodat allen het konden horen, te antwoorden: "Japanner, ik wil dat een rood-wit-blauwe vlag om mijn borst wordt gewikkeld en schiet dan maar raak."
Voorts door, toen aan zijn wens gevolg was gegeven en hem was toegestaan nogmaals een wens te doen, aan de Japanners mede te delen, dat zij geen eerlijke soldaten waren, omdat zij hem tot verraad aan zijn Koningin wilden dwingen; dat zij wel meenden de oorlog te hebben gewonnen, doch dat de eindoverwinning aan de Geallieerden zou zijn en dat, zolang er nog één Hollander leefde, zij geen rust in dit land zouden kennen.
Ten slotte door, toen de Japanners hem wilden blinddoeken, dit op heldhaftige wijze af te wijzen met de woorden: "Ik ben een Hollander en durf te sterven", en, nadat reeds enige schoten op hem waren gelost, doch hij nog leefde, luidkeels te roepen: "Leve de Koningin", totdat nog een schot een einde aan zijn leven maakte, waarna zijn lijk de volgende morgen in de Alasrivier werd geworpen.

Bron: Maalderink blz. 246 ; VHK blz. 236 ; www.ogs.nl

Vossenaar, Theodoor

Bekende onderscheidingen: MM

Military Medal (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 28 november 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 20 maart 1946
   Serjeant (102408), 21 Army Group Interpreters Pool Dutch Army, attached to Essex Scottish Regiment

Sergeant Vossenaar, Dutch Interpreter attached to the Intelligence Section of the Essex Scottish Regiment since November 1944, has at all times during the campaign in Northern Holland and Germany displayed great gallantry and devotion to duty.
On the 12th April 1945, The Essex Scottish Regiment was advancing north through Holland to the strongly fortified provincial capital of ASSEN. Sergeant Vossenaar travelled with the leading company commander. Strong opposition was encountered from small enemy pockets armed with machine guns and bazookas and several times Sergeant Vossenaar left the tank on which he was riding to personally assist in wiping out these pockets. He obtained much valuable information regarding the enemy from prisoners and friendly civilians enabling 'B' Company to deal with enemy resistance with few casualties.
About midnight, 'B' Company entered the outer defences of ASSEN. Sergeant Vossenaar learned from a prisoner that the leading platoon had passed by a strong pocket of enemy armed with machine guns and bazookas. Accompanied by the prisoner, Sergeant Vossenaar persuaded seven Germans to give themselves up and personally led a section of 'B' Company which accounted for eight others with grenade and bayonet.
Sergeant Vossenaar was wounded on the 30th April 1945 when an enemy machine gun and bazooka team ambushed a reconnaissance patrol he was accompanying as interpreter.
Such acts of gallantry as these, cheerfully and willingly performed with total disregard of personal safety have characterized Sergeant Vossenaar's entire career with The Essex Scottish Regiment. In every engagement in which he has taken part his conduct has been far beyond the call of duty.

Bron: PRO WO 373/155, WO 373/187 ; Allied Awards to the Dutch [168]

Vredevoogd, Albert Nicolaas Johannes

Geboren te Medan op 29 juni 1900. Geëxecuteerd te Thambuysayat op 27 december 1943.
Gehuwd met C. Hendriksz.
Bekende onderscheidingen: KV

Bron: VOA blz. 185 ; www.ogs.nl

Vredevoogd-Hendriksz, mevrouw Carolina

Geboren op 21 mei 1900.
Huwde met A.N.J. Vredevoogd.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950
   Burger, woonachtig in Atjeh

Bron: VOA blz. 186

Vree, Bouke

Geboren te Weesp op 2 augustus 1921. Overleden te Rijswijk op 9 september 2000.
Bekende onderscheidingen: ON.4,KMC

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 8 juli 1948
   Burger, woonachtig te Utrecht

Bron: Dagblad voor Amersfoort, 7 juli 1948, blz. 4 ; www.wildbergh.nl

Vreede, Bastiaan

Geboren op 13 oktober 1910. Overleden op 13 december 1997.
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.2

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 20 oktober 1944
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse

Bron: Meijer (1990), p. 287 ; overlijdesadvertentie

Vreede, M.J.H. de

Bekende onderscheidingen: BK.2

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 13 juli 1944 (2e toekenning)
   Matroos der eerste klasse

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Matroos der tweede klasse (14914)

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, op den 10den Mei 1940 zijn dienst op Onze torpedoboot “Z 5”, welke torpedoboot te Rotterdam den overgang van de Duitsche troepen van den zuidelijken naar den noordelijken Maasoever over de Maasbrug moest bemoeilijken, onder heftig mitrailleur- en lichtgeschutvuur met kalmte en nauwgezetheid verricht, waardoor hij medegewerkt heeft, dat het schip, waarop 7 opvarenden tijdens deze actie werden gewond, niet dan nadat de munitie was opgeschoten, zonder verdere schade kon worden teruggetrokken.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; BL/BK blz. 287

Vreeling, G.P.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 3 van 23 oktober 1940
   Korporaal-machinist (12086)

Voor het verrichten van uitstekende militaire diensten, in tijd van oorlog, voor het Vaderland, te weten, als opvarende van Hr.Ms. Mijnenlegger "Willem van der Zaan", welk schip in de periode van 5 Juli - 1 October 1940 ingedeeld was bij een Britsche mijnenleggerafdeeling, met koelbloedigheid en bekwaamheid zijn taak verricht, waardoor het mede aan hem te danken is geweest, dat op uitstekende wijze mijnenlegopdrachten in de Noordzee en in het Engelsche Kanaal, onder moeilijke en gevaarvolle omstandigen, konden worden uitgevoerd.

Vreugdenhil, C.

Geboren in 1917.
Tltn.d.Inf. (01-12-1939), kapt. (30-01-1949), maj. (01-11-1955), ltkol. (01-05-1962).
Bekende onderscheidingen: BL,OHK.2,OV.4,XXX

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 10 van 13 november 1946
   Reserve-tweede luitenant van het Wapen der Infanterie

Bron: Meijer (1990), p. 235 ; NRLL 1974 blz. 55

Vries, A. de

Derde werktuigkundige ter Koopvaardij, bij de Koninklijke Paketvaart Maatschappij.
Bekende onderscheidingen: KV

Bron: K.P.M. blz. 325

Vries, A.C. de

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 104 van 6 augustus 1946
   Bediende zeemilicien (10547z)
   Wegens:

Heeft zich door moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden door op 15 Mei 1940 aan boord van Onzen mijnenlegger "Hydra" tijdens de beschieting in het Zijpe naar de stookplaat te gaan en den aldaar achtergebleven korporaal-machinist te helpen de vuren te trekken.

Vries, mr. Alexandre Louis François Jacques de

Geboren te Amsterdam op 4 oktober 1900. Gesneuveld nabij Achterveld op 12 mei 1940.
Advocaat en procureur te Amsterdam.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 6 van 9 mei 1946 (postuum)
   Reserve-ritmeester der Huzaren, bij het 8e Eskadron Wielrijders
   Wegens:

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden, door op 12 mei 1940 als Eskadrons Commandant te Achterveld met bijzondere moed, beleid en voortvarendheid zijn eskadron aan te voeren tegen een overmachtige vijand. Gewond zijnde bleef hij voortstrijden en sneuvelde bij een poging de vijand door een aanval met de bajonet terug te werpen.

Bron: Meijer (1990), p. 235 ; www.ogs.nl

Vries, Cornelis de

Bekende onderscheidingen: BK,KV,BSTR

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 januari 1950
   Burger, lid van het verzet

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 21 van 21 december 1949
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend door het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland, waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bronze Star Medal (US)
   General Orders no. 70 van 15 maart 1946
   Sergeant bij het United States Office of Strategic Services

In 1943 Sergeant de Vries escaped from German-occupied Holland to the United Kingdom to enlist in the Dutch Army, and in September 1944 he volunteerd for espionage work in Holland with the Office of Strategic Services. After succesfully completing his training as a radio operator, he was briefed and scheduled for dispatch on such a mission. When this was cancelled at the last moment for operational reasons beyond his control, Sergeant de Vries, disregarding the great personal risks involved, volunteered to be dropped in civilian clothes by parachute during the dark moon period in the redoubt area of southern Germany, a region with which he was hitherto totally unfamiliar. From his previous experience in enemy-occupied territory, Sgt. de Vries was fully aware of the extreme hazards involved in such an undertaking, as well as the additional peril of dropping in complete darkness into the most rugged terrain in Germany.
On the night of 24 April 1945 Sgt.de Vries and his radio equipment, together with other members of the Virginia-Georgia mission, where parachuted to a point approximately 15 miles South-East of Kufstein. Sgt. de Vries landed on a heavily wooded and rocky slope and only escaped serious injury because of a heavy snowfall a few days earlier. He and his companions were met by another Office of Strategic Operations mission and by local partisans, who conducted them to a partisan hut in the mountains. There they learned of a new danger that confronted them: the local underground chief, who had been advised of their coming and was completely informed of all espionage and underground activities in the region, had mysteriously disappeared a day or two before, so that Sgt. de Vries and his team-mates faced the prospect of immediate betrayal and capture. Despite this, when it became evident that the local underground seemed either unwilling or unable, in view of the circumstances, to escort them to their second objective, Zell am See, on 1 May Sgt. de Vries and one of his team-mates exercising high initiative and bravery, set out on foot through the woods for their objective, carrying their radio equipment. En route, at Kitzhubel, they made contact with a resistance leader who furnished them with shelter. Learing that Kitzhubel was a more important objective than Zell am See, and finding their shelter unsatisfactory as a base of operations, they moved to the house of another resistance leader in the very center of Kitzhubel. Sgt. de Vries boldly set up his W/T equipment in a house on the outskirts of the town, and made immediate radio contact with London. Thereafter, despite the known presence of enemy radio locator units in the vicinity and strict Gestapo controls in the town intself, Sergeant de Vries made his way daily throught the center of the town in broad daylight to and from his transmitting station, and succeeded in sending to London five intelligence messages containing tactical information on troop movements and dispositions of men and materiel. In addition, he and his team-mate recruited and sent through enemy lines a courier with additional tactical intelligence which materially assisted the rapid American occupation of the region.
On 8 May the town was occupied by American forces. Sergeant DE VRIES and his team-mate disclosed themselves to G-2 and CIC and for the next few days were of material assistance in locating remnants of Nazi resistance, escapees and suitable persons for Military Government. On 19 May Sergeant DE VRIES, in accordance with orders, returned to London, having, through the exercise of great personal courage, outstanding technical ability and uniformly good judgment, successfully accomplished an extremely difficult and hazardous mission.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; Meijer (1990), p. 287 ; Schlegel blz. 164-165

Vries, Franciscus de

Geboren te Overveen op 27 oktober 1897. Overleden te Utrecht op 30 augustus 1963.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950
   Administrateur bij een landbouwonderneming

Bron: VOA blz. 186

Vries, F. de

Geboren op 10 april 1921.
Legernummer 21.04.10.010.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 15 van 26 mei 1952
   Voormalig, tijdelijk benoemd, reserve-tweede luitenant voor algemene dienst

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als vooraanstaand lid van de verzetsgroep Aalten, die zich op schier elk gebied bewoog waar aan de bezetter afbreuk kon worden gedaan. Hij was in de Achterhoek terechtgekomen na ontvluchting uit een concentratiekamp, waar hij was opgesloten in verband met een mislukte poging om naar Engeland over te steken. Nadat hij opnieuw was gearresteerd, wist hij tijdens het vervoer naar Vught, op gedurfde wijze te ontsnappen om zich onmiddellijk weder aan het verzet te wijden.
Hij was aanwezig bij de zogenaamde "wapendroppings" en nam een werkzaam aandeel aan de instructie van zijn groep in het gebruik der wapens en de opleiding in militair verband.
Na de bevrijding van de Achterhoek kon mede door zijn hulp het zogenaamde “Dutch National Battalion” als gevechtseenheid aan de zijde der geallieerde legers optreden.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Vries, mejuffrouw Froukje T. de

Bekende onderscheidingen: MoF

Medals of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te Meppel

Vries, Henricus Johannes de

Bekende onderscheidingen: KCBC

Commendation (GB)
   1942
   Carpenter, s.s. 'Achilles'

The ship was attacked by a German aircraft, which dropped four bombs. Under the Master’s direction, return fire was at once opened by the defensive armament. The Gunners shot so accurately and with such coolness that the enemy was crippled. The coup de grâce was given by the fire of an escort ship, and the aircraft fell into the sea.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 766 ; Koopv. blz. 53

Vries, Hendrik Johannes de

Geboren te Spaarndam op 12 januari 1889. Overleden te Makasser op 14 december 1945.
Res-maj.SD.KNIL, Hoofd Luchtbeschermingsdienst en directeur van Gemeentelijke Werken.
Bekende onderscheidingen: KV

Bron: www.ogs.nl

Vries, H.P. de

Bekende onderscheidingen: BK,DSM

Bronzen Kruis
   K.B. no. 15 van 26 juli 1945
   Sergeant-monteur der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. Onderzeeboot 'Zwaardvisch'

Distinguished Service Medal (GB)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 6 van 5 april 1945
   Sergeant-monteur der Koninklijke Marine (7880)

Bron: Meijer (1990), p. 287

Vries, J.A.J. de

Bekende onderscheidingen: LoM.4

Legion of Merit, Legionnaire (US)
   Department of the Army General Orders no. 4 van 21 januari 1948
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 4 van 19 juli 1946
   Uitgereikt in februari 1947
   Reserve-luitenant-kolonel voor algemene dienst, directeur Censuur bij het Nederlandse Militair Gezag
   For:

Upon returning to the NETHERLANDS in November 1944, Lt.Col. de VRIES was responsible for the organization of the EINDHOVEN Censorship Station which, in accordance with the directives of Supreme Headquarters EAF, controlled communications from the part of the NETHERLANDS then liberated and which was an area being used by the Allied forces as a base in preparation for the northwest push.
Subsequently, when all of the NETHERLANDS had been liberated, Lt.Col. de VRIES was transferred to The HAGUE and was responisible for the expansion of censorship as required to control the communication of the whole of the NETHERLANDS. Lt.Col. de Vries personal efforts were instrumental in creating the censorship required for the security of the Allied armed forces and necessary to ensure the accomplishment in Europe of the censorship mission assigned to the Supreme Commander AEF.

Bron: Schlegel blz. 254 ; Wiegand, 2003 DA blz. 18 ; Nieuwe Leidsche Courant, 7 februari 1947, blz. 1

Vries, Johan H.

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Burger, woonachtig te Weert

Bron: Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 30

Vries, Johannes Gerardus Maria de ("Jan")

Geboren te Goirle op 8 december 1918. Overleden te Voorburg op 26 mei 1940.
Bekende onderscheidingen: BL,OHK.1

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 9 van 6 mei 1946 (postuum)
   Dienstplichtig huzaar van het Wapen der Cavalerie

Bron: Meijer (1990), p. 235 ; www.ogs.nl (NB.: spreekt van BK ipv. BL!)

Vries, Karel Albert de

Geboren te Makassar op 29 juni 1914. Overleden te Amsterdam op 19 december 1998.
Tltn. (02-08-1936), kapt. (20-05-1948), maj.d.GS. (01-08-1953).
Bekende onderscheidingen: VOA,OHK.1,OV.2,RV.1,XV,UNKOR,BSTR,KWM

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950
   Eerste luitenant der Infanterie

Bron: VOA blz. 186 ; NRLL 1956 blz. 14 ;

Vries, K. de

Geboren in 1909.
LTZ.vk.2jc (01-07-1958), LTZ.vk.2oc (01-07-1961), pensioen 01-07-1962.
Bekende onderscheidingen: ON.ZEMx,VK,OHK.2,OV,G.Med.

Vliegerkruis
   K.B. no. 4 van 7 januari 1943
   Sergeant-vliegtuigmaker der Marine Luchtvaartdienst

Bron: Meijer et al. (1997), p. 242 ; NKM 1968 blz. 370

Vries, Karel Louis de

Geboren op 10 oktober 1918. Overleden op 24 september 2008.
Bekende onderscheidingen: ON.4,BL,YV

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 34 van 22 december 1951
   Dienstplichtig korporaal van het Wapen der Artillerie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden tijdens de bezetting van Nederland.
Hij behoorde tot een zelfstandige inlichtingen- en koeriersgroep, welke belangrijke militaire gegevens naar Engeland en naar bevrijd gebied heeft doorgezonden.
Als één van de leiders van deze groep zorgde hij, vooral na de spoorwegstaking in September 1944, dat de militaire gegevens langs de door hem op doeltreffende wijze georganiseerde koerierslijnen zo snel mogelijk werden doorgegeven en dat deze koerierslijnen, dikwijls onder zeer moeilijke omstandigheden, in stand werden gehouden.
Door dit optreden heeft hij belangrijke diensten aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Zaak bewezen.

Bron: Meijer (1990), p. 235 ; overlijdensadvertentie NRCH

Vries, Leendert de

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 19 juli 1946
   Sergeant van het Korps Politietroepen

Heeft zich door moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden bij het verhinderen van een poging van den vijand tot het overvallen van de wacht aan de Oostzijde van den spoorbrug te BUGGENUM op 10 Mei 1940, waarbij hij meermalen is gewond.

Bron: Meijer (1990), p. 287

Vries, Maarten de

Geboren te Haarlem op 14 oktober 1885. Gesneuveld bij de Haagsche Schouw te Leiden op 10 mei 1940.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 6 mei 1949 (postuum)
   Adjudant-onderofficier bij het Wapen der Artillerie, instructeur bij de 4e batterij van het IIe Depot Bereden Artillerie

Bron: Meijer (1990), p. 287 ; www.ogs.nl

Vries, M.V. de

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 4 augustus 1941
   Korporaal-machinist V.R.H. der Koninklijke Marine

Als Chef van de wacht in de machinekamer dienst doende a/b van onzen trawler-mijnenveger ROTTERDAM welk schip in Britsche wateren reeds vele mijnen heeft geveegd ook tijdens het in de nabijheid ontploffen van mijnen op rustige wijze uitvoeren van zijne werkzaamheden en door zijn optreden en flinkheid een uitmuntend voorbeeld geweest voor de overige leden van het machinekamerpersoneel.

Bron: Meijer (1990), p. 287

Vries, P.W. de

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 11 van 24 juni 1950
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zioh door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in het tijdvak 10 - 14 Mei 1940, ingedeeld als ordonnans bij de Ie Batterij 6 Veld, geheel vrijwillig op onverschrokken en voorbeeldige wijze deel te nemen aan een aantal gevaarvolle verkenningen in de richting van het vliegveld VALKENBURG en zich steeds beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van andere gevaarvolle opdrachten.
In het bijzonder door op 13 Mel 1940, ingedeeld bij een verkenningspatrouille onder bevel van een officier, over open terrein tot op het vliegveld VALKENBURG weten door te dringen, alwaar hij onder zwaar vijandelijk vuur kwam, waaraan hij zich op koelbloedige wijze terugkerend wist te onttrekken.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Vries, René Henri Jules

Geboren te Paramaribo op 5 augustus 1913. Gesneuveld op de rede van Balikpapan, aan boord van Hr.Ms. Vliegboot 'X 21', op 22 januari 1942.
Vierde stuurman ter Koopvaardij, bij de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij.
Bekende onderscheidingen: BL

Vliegerkruis met Eervolle Vermelding
   K.B. no. 2 van 21 maart 1944 ; later ingetrokken en vervangen door de Bronzen Leeuw
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse der Koninklijke Marine Reserve, aan boord van Hr.Ms. Vliegboot 'X 21'

Bron: Meijer (1990), p. 235 ; Meijer et al. (1997), p. 242 ; K.P.M. blz. 325 (N.B.: spreekt van directe toekenning BL!) ; www.ogs.nl (N.B.: spreekt van VK)

Vries, Tina Wilhelmina de

Overleden op 17 augustus 2005.
Bekende onderscheidingen: MoF,KMC

Medals of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te Meppel

Bron: met dank aan de heer B.W. Wagenaar

Vries, Willem de

Geboren te Vlissingen op 28 februari 1923. Overleden op 10 novemver 1985.
Bekende onderscheidingen: VK,OHK.1,OV.2,NGHK,XV,DFM

Vliegerkruis
   K.B. no. 48 van 7 februari 1946 (registernummer 459)
   Sergeant-majoor-vlieger (19123)

Gedurende geruimen tijd, gedetacheerd bij het 322ste Squadron van de Royal Air Force in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand, blijk gegeven van moed, volharding, bekwaamheid en plichtsbetrachting.

Distinguished Flying Medal (GB)
   5 april 1946
   Sergeant-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart, bij R.A.F. No. 322 (Dutch) Squadron.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 211,242 ; Müller (2016:VK), p. 93

Vries, Willem Lambertus Harminus de

Geboren te Leeuwarderadeel op 1 juni 1922 Overleden te Voorhout op 8 november 1948.
Bekende onderscheidingen: KMC

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 23 oktober 1948
   Postuum uitgereikt op 31 maart 1950
   Second Lieutenant

Bron: PRO WO 373/155 ; Leeuwarder Courant, 30 maart 1950

Vries, Wopke Johan de

Geboren te Amsterdam op 29 november 1909.
LTZ3 (18-08-1932), LTZ2 (18-08-1934), LTZ1 (16-08-1942), pensioen 16-08-1951.
Bekende onderscheidingen: BL.2,BK,OHK.4,OV,XV,NOC,DSO,DSC,MID

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 27 van 9 maart 1948 (2e toekenning)
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse

Bronzen Kruis met Eervolle Vermelding
   K.B. no. 19 van 30 januari 1941 ; later ingetrokken en vervangen door de Bronzen Leeuw
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse

voor uitstekende daden in tijd van oorlog tegenover den vijand voor het Vaderland bedreven, t.w. in de periode van 31 Mei - 4 Juni 1940 als Commandant van Hr.Ms. communicatievaartuig “DE MOK I” onder heftige bomaanvallen en hevig mitrailleurvuur van vliegtuigen op voortreffelijke wijze assistentie verleend bij de evacuatie van de “British Expeditionary Force” uit Duinkerken, waarbij het hem gelukte met dit vaartuig belangrijke afdeelingen van dit expeditieleger naar Engeland over te brengen en waarbij tenslotte het vaartuig door aanvaring met een Franschen torpedojager, geheel buiten zijn schuld, verloren ging.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 3 van 2 december 1943
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse

Gedurende geruimen tijd, laatstelijk als Commandant van Onze Onderzeeboot “O 24”, in krijgsverrichtingen tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Distinguished Service Cross (GB)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 3 van 2 april 1942
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse

Mentioned in Despatches (GB)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 3 van 2 april 1942
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9035 ; Meijer (1990), p. 69,235,287 ; Wo. 2.272 ; NKM 1968 blz. 317

Vries-van den Wall Bake, mevrouw H.W.A. de

Zie Wall Bake, H.W.A. van den

Vries Humel, C.J. de

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 10 van 12 oktober 1944
   Sergeant-vliegtuigtelegrafist
   Wegens:

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 242

Vrins, ir. Theodoor Johan

Geboren in 1917. Overleden te 's-Gravenhage op 22 juni 2000.
1937 adspirant-reserve-officier-waarnemer, res-tltn.-wnr.d.ML (19-11-1938), res-eltn. (02-04-1947), eervol ontslag 1957, mijnbouwkundig ingenieur.
Bekende onderscheidingen: BL,OHK.1,XV

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 2 van 15 juni 1946
   Reserve-tweede luitenant-waarnemer van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in den strijd tegenover den vijand onderscheiden, door op 12 Mei 1940 vrijwillig deel te nemen aan een onbeschermd bombardement op vijandelijke artillerie ten Oosten van WAGENINGEN door drie C-V vliegtuigen van toenmaals zeer verouderd type. Gevaarlijke opdracht met moed en beleid uitgevoerd; hierbij aangevallen door vijandelijke jagers, waardoor twee der vliegtuigen werden afgeschoten en het derde toestel - hoewel beschadigd - op zijn basis kon terugkeeren. Is hierbij gewond.

Bron: Meijer (1990), p. 235 ; NRL 1939 blz. 309 ; NRLL 1956 bls. 437 ; Nederlandse Luchtmacht Mei 1940

Vrolijk, Wouter J.

Geboren op 9 mei 1903. Overleden op 16 augustus 1996.
Bekende onderscheidingen: KV,MH.2,OHK.3

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 42 van 19 oktober 1945
   Eerste Stuurman ter Koopvaardij

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 34 van 1 november 1945
   Ingetrokken bij kabinetsrescript no. 42 van 21 januari 1946 (dubbele toekenning)
   Eerste Stuurman ter Koopvaardij

Bron: Mulder (2005), p. 217 ; overlijdensadvertentie ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Vroome, A. de

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 4 augustus 1941
   Sergeant-machinist V.R.H. der Koninklijke Marine

Als Chef van de Machinekamer aan boord van onzen trawler-mijnenveger OMMERING welke reeds vele mijnen in Britsche wateren heeft geveegd uitmuntende zorg betoond aan de aan hem toevertrouwde technische installatie.

Bron: Meijer (1990), p. 287

Vrij, Jacob ('Jacques')

Geboren te Emmer-Compascuum op 19 april 1916. Overleden te Delft op 25 december 2007.
Bekende onderscheidingen: ON.3,MoF.bp,KMC

Medal of Freedom with bronze palm (US)
   ? ; uitgereikt te Amsterdam op 21 november 1946
   Burger, woonachtig te Maastricht

Bron: Dagblad voor Amersfoort, donderdag 21 november 1946 ; overlijdensadvertentie Dagblad De Limburger, 28 december 2007

Vrijburg, ir. G.S.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   G.B. no. 9 van 10 januari 1942
   Reserve-kapitein-waarnemer der Militaire Luchtvaart

wegens het als waarnemer-bommenrichter van het commandovliegtuig eener patrouille zware bommenwerpers, op beleidvolle wijze zijne keuze doen uit vijandelijke scheepsdoelen en door bekwame uitvoering zijner verrichtingen den vijand ondanks diens tegenweer belangrijke verliezen toebrengen.

Bron: met dank aan H.J. Huisman

Vugteveen, Martinus

Geboren te Nieuw Amsterdam op 13 januari 1920. Overleden te Assen op 24 mei 2009.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 70 van 12 september 1947
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, door in de vroege morgen van de 10e Mei 1940 nabij Coevoerden, ingedeeld bij een post bij een te vernielen kanaalbrug, op onverschrokken wijze enige uren met groot succes onder zwaar vijandelijk vuur in een eenvoudig onderkomen weerstand te bieden aan een zeer overmachtige, met pantserwagens bwapende vijand, waardoor diens doordringen gedurende die tijd werd belet en hem naar verhouding zeer zware verliezen werden toegebracht; daarbij tot de laatste patroon stand te blijven houden.

Bron: Brons nummer 62, blz. 19-24

Vullers, G.J.H.

Geboren in 1918.
Kapt. (01-11-1949), maj.-vl. KLu (30-04-1954), ltkol. (30-10-1960), kol. (01-05-1967), cdre. (01-05-1971), genmaj. (17-04-1972).
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.4x,VK,OHK.1,XXX,PLZ.4

Vliegerkruis
   K.B. no. 27 van 17 augustus 1945
   Reserve-eerste luitenant-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart, bij het R.A.F. No. 126 Squadron

Bron: Meijer et al. (1997), p. 131,242 ; NRLL 1974 blz. 5

Vullinghs, Henricus Jacobus (Hendrik Jacob)

Geboren te Sevenum 4 september 1883. Overleden te Bergen Belsen op 9 april 1945.
Pastoor te Roermond (1932/1938), pastoor te Grubbenvorst (1939/1944), voorzitter van de Nederlandse Sint Gregoriusvereniging, mede-oprichter van het WARD instituut, gearresteerd 01-05-1944.
Bekende onderscheidingen: LEF.5,FCG.p

Chevalier de la Légion d'Honneur en Croix-de-Guerre 1939-1945 avec palme (F)
   ? ; uitgereikt op 18 juni 1949
   Pastoor te Grubbenvorst

Bron: Peel en Maas, Weekblad voor Venray en Omstreken, zaterdag 25 juni 1949, blz. 2 ; www.ogs.nl

Vulpen, H.C. van

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 13 van 30 maart 1945
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandsche Koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 239

Vijver, Johannes Frederik van der

Geboren te Amsterdam op 7 juli 1880.
Tltn.d.Inf. (08-1901), eltn. (02-1905), kapt. (01-1915), maj. (04-1927), ltkol. (05-1930), kol. (05-1932), genmaj. (11-1934), ltgen., pensioen 1938 ; 1940 weer actief; 1940-1944 werkzaam op het Departement van Oorlog, Londen; 1944 weer met pensioen.
Bekende onderscheidingen: ON.5x,XXXV,Mk,LoM.2,WRF.4

Legion of Merit, Commander (US)
   General Orders no. 28 van 28 maart 1946
   Luitenant-generaal en staatssecretaris van het Departement van Oorlog

For service as acting permanent Under Secretary of State for War, Netherlands Government.

Bron: Schlegel (2000), p. 253 ; DNR blz. 835

Vijzelaar, F.J.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 8 van 14 september 1944
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Militaire Luchtvaart
   Wegens:

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 242