Terug naar Decorati
Terug naar de index

Vermoet - Vissers

Vermoet, W.A.

Bekende onderscheidingen: KV.2

Kruis van Verdienste (2e toekenning)
   K.B. no. 11 van 30 maart 1945
   Derde stuurman ter Koopvaardij

die als 3e stuurman aan boord van het m.s. "OLIVIA", dat op den 14en Juni 1942 door een drietal vijandelijke schepen tot zinken werd gebracht, moedig optrad en van groot uithoudingsvermogen blijk gaf door onder zeer hachelijke omstandigheden als commandant van de reddingsloep op doortastende wijze leiding te geven bij het verzorgen der gewonden, de rantsoeneering der levensmiddelen en de navigatie, tengevolge waarvan vier van de twaalf inzittenden na gedurende 30 dagen groote ontbering te hebben geleden, tenslotte de kust van Madagascar konden bereiken.

Kruis van Verdienste
 p;nbsp; K.B no. 2 van 11 september 1941
   Derde Stuurman

omdat dezen als leden der bemanning van het m.s. "ADINDA", dat den 8en Februari, 1941, te 8.48 ure, in de haven van Tobruk op een vijandelijken, magnetischen mijn stootte, onder gevaarvolle omstandigheden moedig en beleidvol optraden, bij het vijf dagen durende blusschingswerk, tengevolge waarvan het schip voor vernietiging behouden bleef.

Bron: met dank aan H.J. Huisman.
Vermolen, Johannes Mattheus

Geboren te Leiden op 6 juni 1919. Overleden te 's-Gravenhage op 24 mei 1940.
Woonde sinds 05-01-1933 in Zeist.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 6 van 19 juli 1946 (postuum)
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Genie, 5-III-Dep. Genietr.

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in den strijd tegenover den vijand onderscheiden, in de gevechten te ROTTERDAM op 10 Mei 1940, door zijn Commandant en de manschappen van zijn patrouille voor te gaan en eerstgenoemden bij het leiden van zijn patrouille te steunen; is daarbij gewond en sindsdien aan de verwondingen overleden.

Bron: Meijer (1990), p. 235 ; www.ogs.nl ; Met dank aan de heer R.P.M. Rhoen

Verpalen, A.

Bekende onderscheidingen: LII.5p,BOK.p,MWB,MHB

Ridder in de Orde van Leopold II met palm en Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 25 september 1954
   ?, woonachtig te Bergen op Zoom

Bron: Nieuwe Leidsche Courant, woensdag 29 september 1954, blz. 6

Verschoor, M.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 4 van 26 augustus 1941
   Tweede stuurman

die als gezagvoerder en tweede stuurman van het s.s. "SCHIELAND", dat op 19 Juni, 1941, te omstreeks 23.45 uur, door een Duitsch vliegtuig werd aangevallen en in brand gestoken, onder gevaarvolle omstandigheden moedig opgetreden bij de redding van den zwaar gewonde eersten stuurman en den ernstig gekwetsten marconist.

Bron: met dank aan de heer H.J. Huisman

Verschure, Joannes Adrianus Cornelis Bernardus

Geboren te 's-Hertogenbosch op 7 juni 1893. Overleden in het concentratiekamp Bergen-Belsen op 29 april 1945.
Bekende onderscheidingen: MoF.bp

Medal of Freedom with bronze palm (US)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 7 mei 1953
   Burger, lid van het verzet

... for their outstanding services in underground activities connected with the organized civil and Armed Forces resistance movement in Holland during the period of occupation of that country by the Germans, from 7 December 1941 to include various dates of such meritorious service leading to the liberation in May 1945. ...

Bron: www.ogs.nl ; met dank aan de heer P.J. Schlegel

Verschuur, H.P.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 januari 1950
   -

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in September 1942 als medewerker toe te treden tot een inlichtingengroep, welke groep later uitgroeide tot een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied in bezet Nederland.
In het bijzonder door zeer vele verkenningen te verrichten in de provincie Zuid-Holland en in de Betuwe en gesteund door, door hem gelegde, contacten, door weten te dringen tot geheime bijzonderheden van het vijandelijke verdedigingssysteem.
Voorts door, nadat hem gedurende het laatste jaar van de oorlog de leiding was toevertrouwd van een gebied, omvattende de gehele Betuwe, Dordrecht, de Zuid-Hollandse eilanden, het Westland en Rotterdam, tot aan de bevrijding in 1945 over dit gebied steeds waardevolle inlichtingen te verstrekken.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Versendaal, Antoine Catharinus van

Geboren te Amersfoort op 19 juni 1904. Gesneuveld a/b Hr.Ms. mijnenveger 'Prins van Oranje', Straat Makassar, op 12 januari 1942.
Ondieptewater-mijnenveger naar hem genoemd, welke te water is gelaten op 4 december 1961.
LTZ3 (18-08-1926), LTZ2 (18-08-1928), LTZ1 (23-05-1938).
Bekende onderscheidingen: BL,OHK.2,XV

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 67 van 8 oktober 1948 (postuum)
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse, commandant van Hr.Ms. Mijnenveger 'Prins van Oranje'

Bron: Meijer (1990), p. 235 ; www.ogs.nl (N.B.: spelt eerste voornaam als Anthonie en maakt geen melding van BL!)

Versluis, Cornelis

Geboren te Hardinxveld op 12 december 1909. Overleden te Mill en Sint Hubert op 22 mei 1940.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 6 van 9 mei 1954 (postuum)
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Genie

Bron: Meijer (1990), p. 235 ; www.ogs.nl

Versnel, F.H.

Hoofdwerktuigkundige ter Koopvaardij, bij de Koninklijke Paketvaart Maatschappij.
Bekende onderscheidingen: KV

Bron: K.P.M. blz. 325

Verspyck, Mathilde Adrienne Eugénie

Geboren te Semarang (Nederlands-Indië) op 16 juni 1908. Omgekomen in het concentratiekamp Ravensbrück op 11 februari 1945.
Bekende onderscheidingen: VZK,MoF

Verzetskruis 1940-1945
   K.B. no. 1 van 22 oktober 1946 (postuum)
   Burger, bij het verzet

wegens onder gevaarvolle omstandigheden betoonden moed, initiatief, volharding, offervaardigheid en toewijding in den strijd tegen den overweldiger van de Nederlandsche onafhankelijkheid en voor het behoud van de geestelijke vrijheid.

Medal of Freedom (US)
   General Orders no. 315, 1 november 1946 (postuum) ; General Orders no. 5, 20 maart 1947 (correctie) ; uitgereikt te St-Pieters-Woluwe, Belgisch Brabant, op 16 februari 1947
   Burger, lid van de Comète-escape Line

Mademoiselle VERSPYCK joined an escape organisation soon after the capitulation and is considered by the head of the group to have rendered considerable and remarkable service to his evasion line. Not only did she shelter numbers of evaders but she also carried on considerable convoy activities. She was always a willing and tireless helper, who could be called upon to carry out a difficult and dangerous task at short notice.
Mademoiselle VERSPYCK was arrested on 15 April 1944 because of her evasion activities and transporterd to VUGHT (Holland) in June 1944. She was deported to Ravensbruck concentration kamp on 6 September 1944, where she died on 11 February 1945 owing to the hardship and ill treatment to which she had been subjected.
Mademoiselle VERSPYCK was a brave woman who was a devoted believer in the cause of freedom, for which she later sacrificed her life.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; VZK blz. 148 ; www.ogs.nl (NB.: geeft naam als Verspijck!) ; Met dank aan Peter Verstraeten!

Versteeg, mr. Cornelis Joost Johannes

Geboren te Scheveningen op 9 november 1903. Overleden te Kanchanaburi, Thailand, op 3 maart 1945.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 27 van 14 april 1951 (postuum)
   Reserve-kapitein der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger en hoofdredacteur van het Bataviaansch Nieuwsblad

Bron: VOA blz. 215-216 ; www.ogs.nl

Versteeg, J.P.J.

Geboren in 1908.
OvG.2 (25-07-1938), OvG.1 (01-09-1945).
Bekende onderscheidingen: ON.5x

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
   K.B. no. 53 van 15 april 1947
   Officier van gezondheid der tweede klasse

Moedige, zelfbewuste en loffelijke houding tegenover den Japanschen overweldiger in krijgsgevangenschap, daarbij niet terugdeinzend voor lijfstraffen van den vijand en waardoor het aan hen te danken is, dat vele medegevangenen van een wissen dood werden gered.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; NKM 1947 blz. 114

Versteegen, Johannes Jan

Geboren te Wageningen op 5 mei 1918. Gesneuveld te Overschie op 13 mei 1940.
Op 10 oktober 1938 als dienstplichtige bij de Cavalerie ingedeeld.
Bekende onderscheidingen: MWO.4

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 6 van 9 mei 1946 (postuum bijgeschreven in het register)
   Dienstplichtig wachtmeester van het Wapen der Cavalerie, bij het 1e Regiment Huzaren Motorrijders
   Wegens:

Heeft zich in den strijd door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw onderscheiden, door op 10 en 11 Mei 1940 bewijzen te geven van moed en beleid bij de gevechten nabij OVERSCHIE, alsmede door op 13 Mei d.a.v. aan te sluiten bij een aanval van het Depôt Luchtstrijdkrachten op een in aantal sterkere en zwaar bewapende vijandelijke afdeeling te OVERSCHIE.
Zich daarbij vrijwillig beschikbaar gesteld voor de verovering van vijandelijke mitrailleurnesten; is daarbij gesneuveld.

Bron: Maalderink blz. 104 ; www.ogs.nl

Versteegh, J.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Militie-sergeant-luchtradiotelegrafist der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. No. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: Meijer et al. (1997), p. 241

Versteegh, Johan Gerard

Geboren op 11 februari 1920 en overleden op 20 april 1994.
Bekende onderscheidingen: KV,OHK,VHK

Bron: VHK blz. 232 ; Overlijdensadvertentie

Versteegh, Pierre Marie Robert

Geboren te Kedoengbanten (Nederlandsch-Indië) op 6 juni 1888. Gefusileerd in het concentratiekamp Sachsenhausen (Duitsland) op 3 mei 1942.
Tltn.d.Art. (1909), eltn. (1912), eltn.d.KMar (1919), kapt. (1925), maj.-cdt. 4e Divisie (01-11-1936).
Bekende onderscheidingen: VZK,ON.5x,XXX,Mk

Verzetskruis 1940-1945
   K.B. no. 17 van 7 mei 1946 (postuum)
   Luitenant-kolonel van het Wapen der Koninklijke Marechaussee
   Wegens:

Voor onder gevaarlijke omstandigheden betoonden moed, inititatief, volharding, offervaardigheid en toewijding in den strijd tegen den overweldiger van de Nederlandsche onafhankelijkheid en voor het behoud van de geestelijke vrijheid,
daarbij in hem eerende een der uitingsvormen van het verzet, dat in zijn veelzijdige activiteit van 15 Mei 1940 tot 5 Mei 1945 in stijgende mate den vijand heeft geschaad en op onvergetelijke wijze tot de bevrijding van het Vaderland heeft bijgedragen.

Bron: VZK blz. 149 ; DNR blz. 823 ; Six blz. 27,29-31,33,43,145 ; NRL 1939 blz. 339 ; www.ogs.nl

Verstelle, Petrus Mattheus

Overleden te Sassenheim op 13 juni 1967.
Gezagvoerder ter Koopvaardij, bij de Koninklijke Paketvaart Maatschappij.
Bekende onderscheidingen: BK,KV,OBE

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 6 juni 1944
   Gezagvoerder ter Koopvaardij, kapitein van het m.s. 'Ruys'

Bron: Meijer (1990), p. 286 ; K.P.M. blz. 325 ; overlijdensadvertentie Leidsch Dagblad, 14 juni 1967, blz. 4

Verster, G.B.

Geboren op 8 januari 1924.
Legernummer 24.01.08.020.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 31 van 29 juni 1951
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend door het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet NEDERLAND, waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, ENGELAND werd bereikt.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Verster, T.M.

Geboren op 19 oktober 1922.
Legernummer 22.10.19.010.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 31 van 29 juni 1951
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend door het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet NEDERLAND, waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, ENGELAND werd bereikt.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Verstrijden, Ludovicus Franciscus

Geboren te Amsterdam op 11 november 1918. Vermoord te Oraniënburg, Duitsland, op 11 mei 1942.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 61 van 5 mei 1953 (postuum)
   Assistent-inkoper, woonachtig te Amsterdam

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als een der eerste verzetslieden in AMSTERDAM. Reeds in 1940 kwam hij in contact met Theo Dobbe en werd besloten actieve sabotage te plegen. Hiertoe werd een aanslag voorbereid op een commandopost, die de vliegtuigacties op Schiphol controleerde en regelde.
De aanslag gelukte en had ontwrichting van het militaire luchtverkeer tengevolge.
Na arrestatie in October 1941 volgde de veroordeling tot de doodstraf, mede op grond van dit gepleegde feit, welke straf 11 Mei 1942 werd voltrokken.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; Legerkoerier juli 1953 ; www.ogs.nl

Verver, Siebrand

Geboren te Leerdam op 21 maart 1915. Overleden te Amerongen op 21 juni 2015.
Legernummer 15.03.21.003 ; adj.d.MA.
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.1,BMed,DIV

Bronzen Kruis
   K.B. no. 34 van 22 december 1951
   Adjudant-onderofficier-administrateur van het Dienstvak der Militaire Administratie (destijds sergeant der 1e klasse)

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden in de morgen van 10 Mei 1940 als Commandant van een patrouille van ongeveer 20 man bij het bestrijden van de vijand te ROTTERDAM.
In het bijzonder heeft hij, na eerst tegen de vijand nabij het Beursstation te ROTTERDAM te zijn opgetreden, zich met zijn patrouille naar Hotel Weimar begeven waarbij hij het vijandelijk mitrailleurvuur, hetwelk hij van de overzijde van de Oude Haven uit het Witte Huis ontving, tijdelijk tot zwijgen heeft gebracht.
Voorts heeft hij, toen hem bekend werd dat er in de kromming van het Bolwerk nabij de Vier-Leeuwenbrug (Koningsbrug) een vijandelijk pantsergeweer lag, sporngsgewijze onder eigen vuursteun over een afstand van ruim 200 meter dit pantsergeweer opgehaald, waarbij hij tijdens zijn terugkeer vijandelijk vuur ontving.

Bron: met dank aan de heren B. Keers en W.F.J. Elgers

Vervoorn, Johannes Dirk

Geboren te Putten op 26 april 1923. Overleden te Voorburg op 27 september 2012.
Bekende onderscheidingen: ON.4,BL,OHK,VHK,OV,DIV

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 29 van 12 mei 1951
   -

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden in het tijdvak van 18 September 1944 tot midden October 1944 onder het aanvaarden van zeer grote risico’s, na kort van tevoren reeds pogingen in het werk te hebben gesteld om spoorlijnen en bruggen te doen springen.
In het bijzonder:
1e. door zich op 18 September 1944 als lid van de K.P. te KESTEREN met enige andere verzetslieden naar de Kesterense polder te begeven teneinde zich met een groep van twintig Geallieerde parachutisten, wier vliegtuig op de route naar ARNHEM was neergestort, in verbinding te stellen.
Hoewel zijn groep aanvankelijk door deze parachutisten onder vuur werd genomen in de veronderstelling dat het vijand was, op beleidvolle wijze er in te slagen toch het contact tot stand te brengen en het daarna te KESTEREN onder te brengen.
2e. door daarna dagelijks met de leider van de K.P.-ploeg, de commandant van de Geallieerde parachutisten, militaire gegevens omtrent de vijand te KESTEREN en omgeving te verzamelen.
3e. door, nadat op 21 September d.a.v. was gebleken dat de groep Geallieerde parachutisten KESTEREN moest verlaten omdat de vijand aldaar huizen ging vorderen, in de nacht van 21 op 22 September de Waal met deze groep weten te bereiken, per boot naar LEEUWEN over te steken en de groep parachutisten ook verder in veiligheid te brengen.
4e. door zich in de nacht van 25 op 26 December d.a.v., geheel alleen, per bootje weer naar de Noordelijke oever van de Waal te begeven om het contact met zijn verzetsgroep te KESTEREN weer op te nemen.
Daarna te KESTEREN, daarbij geholpen door andere verzetslieden, opnieuw zoveel mogelijk militaire gegevens omtrent de vijand te verzamelen.
5e. door, om een stel stafkaarten van geheel NEDERLAND ter beschikking te krijgen, zich als arbeider vermomd over de door de vijand gecontroleerde pont van RHENEN te begeven, de kaarten van de verzetsgroep aldaar over te nemen en daarmede per kano de streng bewaakte Rijn over te steken om naar KESTEREN terug te kunnen keren.
6e. door in de vroege morgen van 29 September 1944 opnieuw door de Duitse linie te gaan en, terwijl hij niet bepaald goed kon zwemmen, met de verzamelde militaire gegevens en de stafkaarten, welke op een opgeblazen auto-binnenband waren geborgen, de Waal bij LEEUWEN over te zwemmen en daarna de gegevens en kaarten ter beschikking te stellen van de Commandant van de Geallieerde parachutisten te NIJMEGEN.
7e. door, na te LEEUWEN te zijn gestationneerd, met drie andere verzetslieden uit KESTEREN behulpzaam te zijn bij het overzetten over de Waal van spionnen van en naar het door de vijand bezette gebied, veranderingen in vijandelijke militaire opstellingen door te geven en hulp aan de burgerbevolking te verlenen telkens wanneer vijandelijke eenheden de Waal overstaken om brand te stichten.
Door dit bijzonder moedige en beleidvolle optreden belangrijke diensten aan de Geallieerde Oorlogvoering en de Nederlandse zaak te bewijzen.

Bron: Meijer (1990), p. 235 ; VHK blz. 232 ; met dank aan de heren B. Keers en W.F.J. Elgers

Vervoort, C.T.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 11 van 15 december 1947
   Sergeant-vliegtuigmaker (A) der Marine Luchtvaartdienst

Heeft zich onderscheiden door, behorende tot Onze Groepvliegtuigen 8, blijk te geven van moed, volharding, bekwaamheid en plichtsbetrachting bij het in December 1941 en in Januari en Februari 1942 uitvoeren van talrijke oorlogsvluchten tegenover de vijand in Nederlandsch-Indië. In het bijzonder door in het tijdvak van 21 - 23 Februari 1942 behulpzaam te zijn bij het, met groot risico, redden van overlevenden van Onze torpedobootjager “Van Nes” en van het ss. “Sloet van de Beele” in de Java Zee.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 241

Verwayen, Henri Bernardus

Geboren te Haarlem op 14 maart 1910. Overleden te Londen op 3 oktober 1972.
Algemeen stamboeknummer KNIL 87511.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950
   Onderluitenant van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 183

Verwey, R.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 7 van 18 september 1947
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandse Koopvaardijvloot waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaar op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend grote gevaren van vijandelijke handelingen werden gelopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 729

Verwoord, Ernst Christiaan Lodewijk

Geboren te Bandoeng op 24 juli 1906. Overleden te Roermond op 11 januari 1983.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950
   Ambtenaar der eerste klasse te Bandoeng

Bron: VOA blz. 183-184

Vester, M.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   G.B. no. 6z van 5 februari 1942
   K.B. no. 90 van 7 maart 1947
   Stoker-olieman

wegens moedig en beleidvol optreden tegenover vijand door nadat schip waarop hij diende en waarmede detachement KNIL werd overgevoerd door vijandelijke vliegtuigen werd beschoten gebombardeed tengevolge waarvan commandant sneuvelde leiding op zich nemen en vaartuig op kustrif zetten waardoor het mogelijk gemaakt dat overlevenden waaronder eenige door hem verbonden zwaargewonden door vliegtuigen konden opgespoord en overgebracht naar veiliger plaats.

Bron: Meijer (1990), p. 286

Vestering, Jan

Geboren in 1919.
Res-tltn.d.Inf. (19-04-1946), res-eltn. (19-04-1948).
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 19 juli 1946
   Vaandrig van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door tijdens de krijgsverrichtingen door zijn moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden door op 10 Mei 1940 met zeer veel moed en beleid zijn sectie in een kazematopstelling bij Katwijk aan de Maas aan te voeren en niettegenstaande zijn kazematten onder zwaar vuur van vijandelijke houwitsers lagen, drie tot vier overgangspogingen met succes afgeslagen. Heeft zich tijdens het gevecht voortdurend van kazemat naar kazemat begeven om zijn manschappen moed in te spreken, heeft persoonlijk een lichten mitrailleur bediend en een anderen lichten mitrailleur gerepareerd.

Bron: Meijer (1990), p. 286 ; NRLL 1956 blz. 92

Vet, Nicolaas Franciscus Bernardus de

Geboren te Maastricht op 21 augustus 1919. Overleden te Den Helder op 14 oktober 1970.
Lichtmatr. (03-05-1937), kwrtmstr. (19-02-1942), LTZ.vk.2oc (20-06-1969 KB 53)
Bekende onderscheidingen: MWO.4,Z.Med.

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 7 van 19 november 1942
   Matroos der eerste klasse (14596), aan boord van Hr.Ms. Torpedobootjager 'Piet Hein'
   Wegens:

Als matroos der 1e klasse aan boord van Onzen Torpedobootjager "Piet Hein" tijdens en na het zeegevecht in Straat Lombok op 19 Februari 1942 en volgende dagen, boven anderen uitgeblonken door moedig en beleidvol gedrag, groote bekwaamheid, voortvarendheid, inititatief, plichtsbetrachting en doorzettingsvermogen door:
ten eerste, terwijl het schip stil lag, in brand stond en niet meer vuurde, als leider van een groep matrozen opnieuw het defecte kanon 2 te bezetten en schietklaar te maken, roepende: "zijn er dan geen kanonniers onder jullie Hollandsche matrozen? Wij zullen schietend ondergaan"; waarna het vuur weer geopend werd;
ten tweede, herhaaldelijk de leiding te nemen bij het reddingswerk, waartoe hij o.m. na het vrijzetten van reddingsvlotten als één der laatsten het zinkend schip verliet en voorop ging bij diverse pogingen om het personeel uit deze vlotten veilig op den Baliwal te landen, vanwaar ten slotte na het overwinnen van groote moeilijkheden per prauw naar Java werd gezeild.

Bron: Maalderink blz. 244

Vet, Teunis ("Teun")

Geboren te Rotterdam op 16 september 1893. Overleden te Maassluis op 23 juni 1957.
Bekende onderscheidingen: ON.5,BL,R.2,OHK.3,DSC,KCBC

Bronzen Kruis met Eervolle Vermelding
   K.B. no. 32 van 23 december 1943
   Later ingetrokken en vervangen door de Bronzen Leeuw
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als gezagvoerder van de zeesleepboot “ZWARTE ZEE”, bij het uitbreken van den oorlog te Vlissingen gelegen, op den 12den Mei 1940 order gekregen hebbende den in aanbouw zijnde torpedobootjager “ISAAC SWEERS” naar Engeland te sleepen, van goede zeemanschap en beleid heeft blijk gegeven bij het uitvoeren van deze opdracht en moedig is opgetreden bij het ontwijken van door vijandelijke bommenwerpers afgeworpen magnetische mijnen, als gevolg waarvan beide vaartuigen op 13 Mei 1940 behouden in Engeland aankwamen en ter beschikking van de geallieerde strijdkrachten konden worden gesteld

Commendation (GB)
   1943
   Captain, Master of the tug 'Zwarte Zee'

  The ship broke down 400 miles from land in hurricane weather on 19th November 1941. On 23rd November a Tug made contact and began towing, but the hawsers parted. The Tug stood by and again began towing on 27th. Three days later her hawsers again parted. The ship then drifted for nearly a thousand miles, while the Tug put back to refuel.
  Contact was again made with her on 14th December; on that day another Tug had also found her and had begun towing. The ship was then brought a further thousand miles to Belfast Lough, which she reached on 19th December. For a full month there was neither light nor heath on board except in the galley. The Master of the Tug “Zwarte Zee” showed determination and good seamanship.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9042, 2.16.32 inv. 769 ; Meijer (1990), p. 235 ; R. blz. 145-147 ; Koopv. blz. 6,50,53 ; Dagblad voor Amersfoort, 24 juni 1957, blz. 1 (NB.: noemt MID ipv KCBC)

Veth, Arie

Geboren te Dodrecht op 24 oktober 1913.
Bekende onderscheidingen: BOK.bl,MWB,MHB

Oorlogskruis 1940 met bronzen leeuw (B)
   Uitgereikt te 's-Gravenhage op 25 september 1954
   Burger, woonachtig te Utrecht

Bron: ARA 2.05.118 inv. 2570 ; Nieuwe Leidsche Courant, woensdag 29 september 1954, blz. 6

Veuger, H.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 6 van 19 november 1942
   Korporaal-telegrafist (15612), Marine Luchtvaartdienst

Gedurende 3 achtereenvolgende maanden tijdens respectievelijk 300, 280 en 280 vlieguren blijkgegeven van moedig en beleidvol gedrag, zoowel op de bases als gedurende talrijke acties van groepvliegtuigen 2 van Onzen Marine Luchtvaartdienst in Nederlandsch-Indië tegen den vijand en boven voor den vijand beheerscht gebied, waarbij in het bijzonder valt te vermelden het tot tweemaal toe ontwijken en afslaan van vijandelijke jachtvliegtuigen en bommenwerpers op 31 Januari en 2 Februari 1942 bij het uitvoeren van belangrijke verkenningsopdrachten en het tot zinken brengen van een afgeladen 6000 tons transportschip bij de Api-passage op 6 Februari 1942, waarbij zij dienst deden respectievelijk als eerste mecano-mitrailleurschutter in het groepsvliegtuig, telegrafist-mitrailleurschutter en tweede mecano-mitrailleurschutter in de volgvliegtuigen, hierbij onder uiterst moeilijke omstandigheden hun taak verricht, waarbij het afschieten en verdrijven der genoemde vijandelijke vliegtuigen grootendeels te danken is aan hunne scherpe waakzaamheid en uitnemende bekwaamheid in het bedienen der mitrailleurs.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 241

Vierhout, Antonius Marcus

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 26 van 12 november 1947
   -

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, door als tolk in Britse dienst in het tijdvak van October 1944 tot Februari 1946 de zaak der Geallieerden te dienen en zich niet alleen op zeer goede wijze van deze taak als zodanig te kwijten, doch bovendien steeds onverschrokken, hetzij uit eigen beweging, hetzij ingevolge opdracht deel te nemen aan enkele malen met levensgevaar verbonden verkenningen of kleine ondernemingen.
  In het bijzonder door in April 1945 voor het geallieerde bruggehoofd over de Weser bij Stolzenau, hetwelk, ook uit de lucht, zeer krachtig werd aangevallen, onder zwaar artillerievuur - hoewel dit niet tot zijn eigenlijke taak behoorde - te helpen munitie aan te voeren, gewonden en gesneuvelden af te voeren en troepen, welke hun levensmiddelen tengevolge van deze aanval hadden verloren, daarvan weder te voorzien.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Vilder, F. de

Geboren in 1925.
Res-tltn.d.Inf. (01-09-1947), res-eltn. (01-09-1949).
Bekende onderscheidingen: OV.2,KMC

Bron: NRLL 1956 blz. 439

Villeneuve, Jonkheer mr. Carel Huibert Valchaire de

Geboren te Lochem op 6 juli 1897. Overleden te Barcelona op 12 maart 1974.
Bekende onderscheidingen: VOA,KCBC

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950
   Hoofdambtenaar, ter beschikking van de Secretaris van Staat voor Economische Zaken

King's Commendation for Brave Conduct
   ? ; uitgereikt te Batavia door Sir Francis Shepherd in december 1948
   ?

Bron: VOA blz. 184 ; Nieuwe Leidsche Courant, maandag 20 december 1948, blz. 3

Vin, Renier H. van der

Geboren op 8 maart 1902.
Bekende onderscheidingen: VHK,MoF.bp

Medal of Freedom with bronze palm (US)
   General Orders No. 28 van 18 april 1947 ; Headquarters European Command ; uitgereikt te Amsterdam op 21 november 1946
   Burger, woonachtig te Neeritter

Bron: VHK blz. 232

Vink, J.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 10 van 12 oktober 1944
   Officier-zeewaarnemer der derde klasse Koninklijke Marine Reserve tijdelijk verband, bij het R.A.F. no. 320 (R.D.N.A.S.) Squadron

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 242

Vink, Pieter Carel

Bekende onderscheidingen: MBE

Honorary Member of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 28 november 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 20 maart 1946
   Second Lieutenant (102349), Royal Netherlands Army, attached to 202 Mil Gov Det.

Lt VINK enlisted in the Netherlands Army as an Interpreter 22.10.44 and joined 202 Mil Gov Det attached to 51st Highland Div. From 23.10.44 onwards he took part in nearly all the actions fought by the 51st. The attack in Holland south of the rivers and West of the line EINDHOVEN NIJMEGEN, being present at SCHIJNDEL, ST. MICHIELS GESTEL, BOXTEL, VUGHT, UDENHOUT, WAALWIJK, HEUSDEN, CAPELLE and small villages. On 22 Nov 44 in the Souther part of Holland to clear the Eastside of the MEUSE and the crossing of the canal. In Dec 44 in the counter attack in the Ardennes, LA ROCHE etc and in Feb 45 in the clearance of the West of the RHINE; Reichswald, GENNEF, WESSEL, GOCH etc. He was commissioned on 14 Jan 45. During this time he was offered promotion in the Militaire Gezag but refused, preferring acting with the 51st. He has at all times given outstanding service and has shown courage and devotion to duty of a high order.

Bron: PRO WO 373/155, WO 373/187 ; Allied Awards to the Dutch [335]

Vinken, J.C.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 13 van 30 maart 1945
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandsche Koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 239

Vinkesteijn, Gerardus Joannes Franciscus

Geboren te Schiedam op 22 maart 1907. Gefusilleerd op de Leusderheide op 29 juli 1943.
Bekende onderscheidingen: BL,VHK

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 24 van 14 december 1949 (postuum)
   -

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door sinds einde 1940 ten behoeve van een belangrijke verzetsorganisatie in bezet Nederland gedurende geruime tijd velerlei illegaal werk te verrichten waaraan op verschillend gebied grote risico’s waren verbonden, in het bijzonder bij het plegen van sabotage, het verzamelen en het vervoeren van wapenen, het verzamelen en doorgeven van spionnageberichten en het vervalsen van papieren.
Voornemens zijnde zich naar Engeland te begeven om vandaar weer als valschermspringer terug te keren, hieraan in Januari 1942 een begin van uitvoering te geven totdat hij enige dagen na zijn vertrek door de vijand werd gevangen genomen en gefusilleerd.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: Meijer (1990), p. 235 ; VHK blz. 233 ; www.ogs.nl ; met dank aan de heer B. Keers

Vintges, Arnold J.M.

Geboren op 11 februari 1917.
Tltn.d.Inf. (01-08-1938), eltn. (02-04-1947), kapt. (05-01-1949), maj. (01-05-1955).
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.2,VHK,OV.4,XV,BSTR

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 januari 1950
   Kapitein van het Wapen der infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, door na eind Januari 1944 uit krijgsgevangenschap te ontsnappen en zich op 17 September 1944 aan te sluiten bij de Amerikaanse luchtlandingstroepen die in de omgeving van NIJMEGEN waren geland; deze onmiddellijk zoveel mogelijk inlichtingen omtrent de vijand in zijn gebied te verschaffen en daarbij zelf vijanden krijgsgevangen te maken, of te bewegen zich over te geven.
Voorts door, nadat hem was gebleken, dat de vijand de bevolking uit het gehele gebied, waarin hij werkzaam was, wilde evacueren en het voor hem geen zin meer had in dit gebied verder te verblijven, eind October 1944 met zijn commandant de vijandelijke linie te passeren teneinde zich bij de Britse troepen aan te sluiten, alwaar aangekomen hij plotseling slechts op enkele meters afstand hevig automatisch afgegeven vuur ontving, waarbij zijn commandant zeer zwaar werd gewond.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en aan de Nederlandse Regering.

Bronze Star Medal (US)
   General Orders No. 129 van 3 mei 1946
   Eerste luitenant, compagniescommandant bij het 3e Battaljon van het Regiment Stoottroepen

First Lieutenant Vintgens proved himself as a leader of great coolness and daring. He directed his company in taking an active part in the Rhine Offensive. Under his command a large number of German prisoners of war were evacuated from the front lines under a severe barrage of enemy fire.

Bron: Meijer (1990), p. 286 ; VHK blz. 233 ; Schlegel blz. 159 ; NRLL 1956 blz. 51 (NB.: maakt geen melding van BSTR!)

Visée, Frans

Geboren te Utrecht op 13 januari 1921. Overleden te 's-Gravenhage op 26 augustus 2007.
LTZ3 (01-09-1940), LTZ2 (01-07-1943), LTZ1 (01-10-1951), KLTZ (01-10-1960), KTZ (01-01-1966), CDR (01-05-1970), e.o. 16-01-1971.
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.4x,BK,OHK.3,OV.2,XXV,KLO,Z.3a

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 13 juli 1944
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse, aan boord van Hr.Ms. 'MTB240'

Bron: Meijer (1990), p. 286 ; Wo.2662 ; overlijdensadvertentie

Visscher, N.J.

Bekende onderscheidingen: BSTR

Bronze Star Medal (US)
   General Orders no. 129 van 3 mei 1946
   Eerste Luitenant, compagniescommandant bij het 3e Battaljon van het Regiment Stoottroepen

For outstanding courage and coolness in repulsing and assisting in the annihilation of German parachutists in the vicinity of Bardenberg, Germany.

Bron: Schlegel blz. 160

Visser, B.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 7 van 18 september 1947
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandse Koopvaardijvloot waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaar op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend grote gevaren van vijandelijke handelingen werden gelopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 729

Visser, B.C.

Gezagvoerder van het: s.s. 'Blommersdijk' (04-1940/03-1941), s.s. Sommelsdijk (05-1941/eind 1941), s.s. 'Edam' (01-1942/08-1942), m.s. 'Sloterdijk' (12-1942/09-1943), s.s. 'Fort Orange' (12-1943/05-1944), s.s. 'Edam' (06-1944/11-1944).
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 10 van 16 januari 1946
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als kapitein bij de Nederlandsche koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogsvoering bewees door gedurende meer dan 2 jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 724

Visser, C.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 4 van 11 november 1943
   Vierde stuurman ter Koopvaardij

die als vierde stuurman, belast met de leiding van het luchtafweergeschut, aan boord van het s.s. “Ittersum”, dat op den 20sten, 21sten en 27sten Januari 1943, door vijandelijke vliegtuigen werd aangevallen, moedig en beleidvol is opgetreden bij de leiding der afweermaatregelen, mede tengevolge waarvan het schip en de opvarenden behouden bleven.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9042

Visser, C.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 8 van 30 augustus 1948
   Burger, lid van het verzet

Bron: Meijer (1990) p. 235

Visser, C.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 63 van 9 januari 1948 (postuum)
   Sergeant-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Meijer (1990), p. 235

Visser, C.Ph.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 1 van 8 augustus 1941
   Chefhofmeester ter Koopvaardij

die als gezagvoerder en leden van de bemanning van het s.s. “MOENA”, dat in de Victoria Docks te Londen lag, toen deze van 7 tot en met 10 September, 1940 aan hevige luchtbombardementen bloot stond, onder zeer gevaarvolle omstandigheden moedig optraden, tengevolge waarvan het eigen schip behouden bleef, en tevens het m.s. “ABBEKERK” voor verdere averij kon worden behoed.

Visser, E.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 3 van 23 oktober 1940
   Adspirant Korporaal-machinist zeemilicien (12918z), aan boord van Hr.Ms. Mijnenlegger 'Willem van der Zaan'
   Wegens:

Voor het verrichten van uitstekende militaire diensten, in tijd van oorlog, voor het Vaderland, te weten, als opvarende van Hr.Ms. Mijnenlegger "Willem van der Zaan", welk schip in de periode van 5 Juli - 1 October 1940 ingedeeld was bij een Britsche mijnenleggerafdeeling, met koelbloedigheid en bekwaamheid zijn taak verricht, waardoor het mede aan hem te danken is geweest, dat op uitstekende wijze mijnenlegopdrachten in de Noordzee en in het Engelsche Kanaal, onder moeilijke en gevaarvolle omstandigen, konden worden uitgevoerd.

Visser, E.J.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Reserve-eerste luitenant-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. No. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: VK blz. 242

Visser, F.P.

Geboren in 1909.
LTZ.vk.2jc (01-01-1959), LTZ.vk.2oc (01-01-1962), e.o. 01-01-1964.
Bekende onderscheidingen: ON.5,BK,OHK.3,G.Med.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 8 juli 1943
   Sergeant-machinist (9900)

Als opvarenden van Onze Onderzeeboot "O 23" gedurende geruimen tijd in krijgsverrichtingen tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: Meijer (1990), p. 286 ; NKM 1968 blz. 371 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Visser, Gerrit Willem

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 26 van 12 november 1947
   Dienstplichtig wachtmeester van het Wapen der Cavalerie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, door op 13 Mei 1940 als commandant van een stuk pantserafweergeschut bij de verdediging van de viaduct te Rhenen, welke onder zwaar vijandelijk artillerie- en mitrailleurvuur lag, op onverschrokken wijze tot het uiterste te blijven standhouden en eerst wegens munitiegebrek en na nagenoeg te zijn omsingeld op bevel terug te trekken.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Visser, H.J.W.

Geboren in 1909.
Tltn. (31-07-1933), kapt. (02-04-1947), maj. (01-11-1949), ltkol.d.AAT. (01-05-1954).
Bekende onderscheidingen: BL,OHK.1,OV,XX

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 68 van 1 april 1947
   Kapitein der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Meijer (1990), p. 235 ; NRLL 1956 blz. 164

Visser, Hugo

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 26 van 12 november 1947
   Vaandrig voor speciale diensten

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend, door het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland, waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Visser, ir. Jan

Geboren in Sliedrecht op 25 december 1925. Overleden in Bennekom op 7 maart 2000.
Bekende onderscheidingen: ON.5,MoF,KCBC

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947 Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te

Bron: Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 30 ; overlijdensadvertentie

Visser, J.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 8 van 30 augustus 1948
   Burger, lid van het verzet

Bron: Meijer (1990), p. 235

Visser, J.F.J.

Bekende onderscheidingen: BK.2

Bronzen Kruis (2e toekenning)
   K.B. no. 7 van 8 juli 1943
   Sergeant-torpedomaker (10966)

Als opvarenden van Onze Onderzeeboot "O 24" gedurende geruimen tijd in krijgsverrichtingen tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Korporaal-torpedomaker (10966)

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, aan boord van Onze onderzeeboot “O 24”, welke boot in den nacht van 13 op 14 Mei 1940 door den met vele magnetische mijnen onveilig gemaakten Nieuwen Waterweg is uitgevaren in zijn dienst aan boord eene koelbloedigheid en vastberadenheid betoond, waaraan het mede te danken is, dat de boot veilig Engeland bereikte en niet in handen van den vijand viel.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; Meijer (1990), p. 286 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Visser, J.K. de

Geboren in 1887.
Tltn.d.Inf. (26-10-1910), eltn.d.Inf. (24-03-1914).
Bekende onderscheidingen: BL,OHK.1,XXV,H.1937,KLO,NOC,MVK,Mk

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 5 van 21 juni 1949 (postuum)
   Majoor der Jagers

Bron: Meijer (1990) p. 235

Visser, Klaas

Geboren te Schiermonnikoog op 31 december 1891. Overleden te Leeuwarden op 12 juni 1959.
Bekende onderscheidingen: KV,R.1,OHK.1

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 4 van 9 november 1944
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Kapitein van het s.s. “ITTERSUM” gedurende de periode van Mei 1940 tot November 1942, alsmede van April 1943 tot Augustus 1943, op moedige en beleidvolle wijze het gezag over dit schip voerde, in gebieden waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: Nationaal Archief 2.16.32 inv.nr. 238 ; Boer (2007), p. 118-119

Visser, Mattheus

Geboren te Rotterdam op 24 juni 1908. Overleden te San Francisco in januari 1982.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950
   Reserve-eerste luitenant voor Speciale Diensten der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Heeft zich door geestkracht, karaktervastheid en gemeenschapszin op bijzondere wijze onderscheiden tijdens de Japanse bezetting.
Begin 1942 als tolk op het "Plaatsbureau" te Tjimahi dienstdoend, werd Luitenant Visser als spoedig wegens zijn onbuigzame houding tegenover de Japanner naar het Militair Hospitaal eveneens te Tjimahi overgeplaatst. Ook hier weer vervulde hij de ondankbare taak van tolk, doch genoot daarbij het volle vertrouwen van alle krijgsgevangenen.
Luitenant Visser viel vooral op door zijn tactvol, beheerst maar bovenal moedige houding tegenover de vijand. Voor het opkomen voor de belangen van zijn lotgenoten (betere ligging, extra medicijnen, voedsel, enz.) ontving hij menige lichamelijke kastijding, soms tot bloedens toe.
Het mocht hem echter herhaalde malen gelukken voor de krijgsgevangenen ongunstige maatregelen te voorkomen dan wel belangrijk te verzachten.
In bepaalde kring zorgde deze Officier tevens voor de verspreiding van clandestien binnengekomen nieuwsberichten en was hij betrokken bij het contact opnemen tussen de kampbewoners en de aanvankelijk nog buiten wonende vrouwen en familieleden.
Veel en nuttig werk werd door Luitenant Visser verricht bij het binnensmokkelen van ontbrekende medicijnen en extra voedsel voor de zieken.
In de periode van 1944/1945 bevond hij zich als kampcommandant van het z.g. kamp VII te Lipat Kain en voorts in diverse andere krijgsgevangenkampen in het Pakan Baroese (Sumatra). Met een onverflauwde ijver en wederom eigen belangen en veiligheid op de achtergrond schuivend, stelde Luitenant Visser ook in deze kampen alles in het werk betere interne toestanden te scheppen, teneinde het sterftecijfer zo laag mogelijk te houden.
Botsingen met de vijand konden dan ook hier niet uitblijven, zodat Luitenant Visser herhaaldelijk zware lichamelijke kastijdingen had te ondergaan.
Deze sterke figuur, algemeen gewaardeerd en geacht, heeft door zijn bijzondere houding ongetwijfeld vele levens gered.

Bron: Nationaal Archief 2.05.246 inv.nr. 329 ; Spaans (2004), p. 184-185

Visser, M.

Bekende onderscheidingen: BL,MID

Bronzen Kruis met Eervolle Vermelding
   K.B. no. 7 van 14 januari 1943 ; later ingetrokken en vervangen door de Bronzen Leeuw
   Volmatroos-kannonier aan boord het m.s. 'Ondina'

Mentioned in Despatches (GB)
   ?
   Able Seaman, m.v. 'Ondina'

Bron: Meijer (1990) p. 235 ; Koopv. blz. 6,39,52

Visser, Pieter

Bekende onderscheidingen: MoF.bp

Medal of Freedom with bronze palm (US)
   ? ; uitgereikt te Amsterdam op 21 november 1946
   Burger, woonachtig te Amsterdam

\

Bron: Dagblad voor Amersfoort, donderdag 21 november 1946

Visser, P.A. ("Peter")

In 1951 Craftsman bij de Royal Canadian Electrical and Mechanical Engineers School te Kingston.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 29 van 12 mei 1951
   Tijdelijk aangesteld dienstplichtig korporaal van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door, na zich reeds in 1942 geheel vrijwillig te hebben gemeld voor indeling bij een Brits zogenaamd “Commando” of ander onderdeel:
1e. op 29 September 1944, ingedeeld bij de 1 Allied Airborne Army, nabij NIJMEGEN goede diensten te bewijzen.
2e. op 1 November 1944, ingedeeld bij No. 47 Royal Marine Commando, onder zwaar vijandelijk vuur nabij WESTKAPELLE te landen en op 3 November d.a.v. onder zwaar vijandelijk artillerie- en mitrailleurvuur deel te nemen aan het bestormen van de laatste vijandelijke versterkingen nabij ZOUTELANDE, waarbij hij, toen vijandelijke mortiergranaten midden in zijn groep vielen, werd gewond.

Bron: Meijer (1990) p. 285 ; Globe and Mail, 27 september 1951

Visser, P.C.

Bekende onderscheidingen: VK.2

Vliegerkruis
   K.B. no. 5 van 3 augustus 1944 (2e toekenning)
   Majoor-vliegtuigmaker der Marine Luchtvaartdienst, bij het R.A.F. No. 321 (R.D.N.A.S.) Squadron

Vliegerkruis
   K.B. no. 2 van 7 mei 1942
   Majoor-vliegtuigmaker der Marine Luchtvaartdienst

Bron: VK blz. 242

Visser, P.H.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 5 van 3 augustus 1944
   Sergeant-telegrafist der Marine Luchtvaartdienst, bij het R.A.F. No. 321 (R.D.N.A.S.) Squadron

Bron: VK blz. 242

Visser, Rodes Barendrecht ('Rokus')

Geboren op 13 mei 1914. Overleden in Indonesië 1 april 1977.
Bekende onderscheidingen: BK,OHK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 29 van 12 mei 1951
   Dienstplichtig sergeant van het wapen der infanterie (legernummer 14.05.13.001)

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door, na zich reeds in 1942 geheel vrijwillig te hebben gemeld voor indeling bij een Brits zogenaamd "Commando" of ander onderdeel:
1e. op 17 September 1944, ingedeeld bij de 101e American Airborne Division, na op de Sonse heide (N.Br.) uit de lucht te zijn geland, onder vijandelijk vuur zich naar VEGHEL te begeven om zich met een leider van het ondergrondse verzet in dit gebied in verbinding te stellen.
Voorts door in het tijdvak van 17 September tot half October d.a.v. nabij VEGHEL, in EERDE en HOOGMOET aan de enigszins verwarde strijd te blijven deelnemen, waarbij hij zich zeer verdienstelijk maakte bij het gevangen nemen van vijandelijke afdelingen, die zich wilden overgeven.
2e. door op 1 November 1944, ingedeeld als chauffeur van één van de 19 “Weasels” bij No. 47 Royal Marine Commando, onder zwaar vijandelijk artillerie- en mitrailleurvuur nabij WESTKAPELLE trachten te landen, hetgeen tengevolge van het in brand geraken van de meeste “Weasels” en geleden verliezen niet mogelijk was, zodat bevolen werd terug te keren.
Vervolgens door in de vroege morgen van 2 November d.a.v. weer naar WESTKAPELLE, thans als commandant van enige "Weasels", koers te zetten en aldaar onder zeer moeilijke omstandigheden te landen, om zich daarna naar DOMBURG te begeven.
Voorts door op 3 November 1944 met enige "Weasels" naar VERE te gaan voor de aanvoer van munitie en de afvoer van gewonden, waarbij veel vuur van vijandelijke scherpschutters uit bomen werd ontvangen.

Bron: Brons 95, p. 12

Visser, Tjerk

Geboren te Vlieland op 23 september 1888. Overleden te New York, Verenigde Staten van Amerika, op 25 april 1945.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 7 van 18 september 1947 (postuum)
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandse Koopvaardijvloot waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaar op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend grote gevaren van vijandelijke handelingen werden gelopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 729 ; www.ogs.nl

Visser, W.

Bekende onderscheidingen: ON.5,KV

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
   K.B. no. 17 van 21 september 1948
   Oud-gezagvoerder ter Koopvaardij

heeft gedurende de oorlog zijn lichamelijk lijden ondanks ondragelijke pijnen, verzwegen, zulks uit angst om voor de vaart ter zee afgekeurd te worden, waardoor hij de op zich genomen taak, nl. om zijn schip, na beeindiging der vijandelijkheden weder in een Nederlandse haven binnen te brengen, niet zou kunnen vervullen.

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 5 van 9 november 1944
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Kapitein van, achtereenvolgens de s.s. “LINGE”, “HILVERSUM”, “WILLEMSPLEIN”, “ITTERSUM” en “WINSUM”, gedurende de periode van Mei 1940 tot Augustus 1943, op moedige en beleidvolle wijze het gezag over deze schepen voerde, in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 237, 737

Visser, Willem Gerard (ook: William Gerard)

Geboren te Great Falls (USA) op 31 juli 1918. Overleden te 's-Gravenhage op 7 april 2002.
Was vanaf 1943 actief als agent voor het Bureau Inlichtingen (B.I.) van de Nederlandse regering, later Geheime Dienst Nederland. Hij had te Nijmegen gedurende de oorlog een eigen bureau als dekmantel voor zijn werkzaamheden onder de naam Algemeen Nederlands Efficiency Instituut.
Bekende onderscheidingen: ON.4,BK,VHK,BSTR

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 januari 1950
   -

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door als vrijwillig valschermspringer, na in opdracht van het Bureau Inlichtingen der Nederlandse Regering te zijn ingedeeld bij de “Secret Intelligence Branch of the Office of Strategic Services” van het Amerikaanse Leger en op 24 April 1945 achter de vijandelijke linies in TIROL per valscherm in burgerkleding te zijn neergekomen, aldaar ten behoeve van de Geallieerde oorlogvoering onder moeilljke omstandigheden verkenningen omtrent de vijand te verrichten en te doen overseinen welke inlichtingen van grote waarde waren voor het snel veroveren en bezetten van verschillende plaatsen in Zuid-Duitsland en Oostenrijk.

Bronze Star Medal (US)
   General Orders no. 8 van 7 januari 1946
   Sergeant bij het United States Office of Strategic Services
   The recommendation (for a Silver Star) reads as follows:

During 1943 and the first half of 1944, Sergeant Visser played an active part in the Dutch underground movement in the vicinity of Arnhem. In November 1944, having been forced to go underground himself, he volunteered for espionage work with the Office of Strategic Services. He was then brought to the United Kingdom, trained in agent procedure, and scheduled for despatch on such a mission. At the last moment operational reasons compelled the abandonment of the project; Sergeant Visser, disregarding the great personal risk involved, volunteered to be parachuted in civilian clothes during the dark moon period into the redoubt area of southern Germany, a region with which he was hitherto totally unfamiliar. Sgt. Visser was fully aware, from his long experience in the Dutch underground, of the extremely hazardous nature of the project, which was increased by the danger of injury in a descent in total darkness into such mountainous country.
On the night of 24 April 1945, Sgt. Visser was dropped by parachute with the other members of his mission approximately 15 miles south-east of Kufstein. The dropping point proved to be a heavily wooded and rocky slope, and Sgt. Visser was saved from serious injury only by dropping in deep snow. Upon landing they were met by another Office of Strategic Services mission and local partisans, who took them to a partisan hut in the mountains. There they discovered that the local underground leader who knew of their expected arrival as well as of all espionage and underground activity in the surrounding area, had vanished without a trace a day or two previous, and that they were therfore exposed to possible immediate betrayal and capture. In spite of this additional hazard, when it appeared that the local underground was either unwilling or unable in view of these circumstances to escort them to Innsbruck, their second objective, on 1 May Sgt. Visser, together with his radio operator, went down into the town of Kufstein for the purpose of contacting the underground and transmitting to London whatever intelligence could be obtained. En route Sgt. Visser displayed great courage and disregard of personal safety when he voluntarily approached to within three yards of a group of German officers and succeeded in retrieving a bag containing American equipment which had rolled down the mountain side, the discovery of which would have meant his immediate arrest and his being abandoned post-haste by the other members of his party. Upon their safe arrivel in Kufstein, Sgt. Visser and his team-mate made contact with the local underground leader, in whose home they installed themselves and their radio equipment. Sgt. Visser also contacted bands of deserters and a number of reliable local anti-nazis. He succeeded in this way in obtaining tactical information on troop movements and disposition of men and material, a portion of which was transmitted to London by wireless telegraph and the remainder given to the S-2 of the 36th Division when the town was occupied. This information was of material assistance in the rapid American occupation of the region. In addition, Sergeant VISSER directed the activities of the local resistance movement, in the course of which he exhibited a high decree of leadership and sound judgment in particular by preventing a last-minute armed uprising against the SS in the area and the blowing-up of a number of bridges which were later captured intact by American Forces.
On 5 May American troops entered Kufstein. On 8 May the 36th Division entered Kufstein. Sgt. Visser and his team-made contacted S-2, G-2, CIC and Military Government representatives and for the next few days were of material assistance in rounding up important Nazis, locating remnants of Nazi resistance and recommending suitable persons for Military Government. On 19 May Sgt. VISSER, in accordance with orders, returned to London, having with the exercise of great peronal courage, devotion to duty and outstanding ability, successfully accomplished an extremely difficult and hazardous mission.

Bron: Meijer (1990) p. 286 ; Schlegel blz. 161-162 ; VHK blz. 234 ; De Binnenlandse Strijdkrachten II, G.J. van Oijen, blz. 745-746 ; correspondentie H. Bronkhorst (neef)

Visser, Wijnandus Antonius Maria

Geboren te Den Haag op 23 juli 1916. Overleden te Riethoven op 28 maart 2005
Bekende onderscheidingen: BL,KV,VHK,KMC

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 8 van 30 augustus 1948
   Sergeant-titulair, bij de Inlichtingendienst

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 23 oktober 1948
   Sergeant

Bron: PRO WO 373/155 ; Meijer (1990) p. 235 ; VHK blz. 234 ; Brons nr. 52 blz. 36

Vissers, A.J.L.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   ?
   Sergeant-gewondenverzorger, bij de Koninklijke Nederlandse Brigade 'Prinses Irene'