Terug naar Decorati
Terug naar de index

Vaal - Vermeij

Vaal, Andries de

Geboren te Utrecht op 16 oktober 1908.
OMSD.3 (21-08-1929), OMSD.2 (21-08-1931), OMSD.1 (01-12-1941), LTZ(T)1 (01-01-1949), KLTZ(T) (01-08-1950), KTZ(T) (01-01-1955), pensioen 25-09-1958.
Bekende onderscheidingen: ON.4x,BL,BK.2,OHK.4,XXV,NOC,DSC

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 7 van 8 december 1944
   Officier Marinestoomvaartdienst der eerste klasse, aan boord van Hr.Ms. Onderzeeboot 'Zwaardvis'

Bronzen Kruis
   K.B. no. 60 van 18 oktober 1945 (2e toekenning)
   Officier Marinestoomvaartdienst der eerste klasse, aan boord van Hr.Ms. Onderzeeboot 'Zwaardvis'

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Officier Marinestoomvaartdienst der tweede klasse

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, aan boord van Onze onderzeeboot “O 23”, welke boot in den nacht van 13 op 14 Mei 1940 door den met vele magnetische mijnen onveilig gemaakten Nieuwen Waterweg is uitgevaren, in zijn dienst aan boord eene koelbloedigheid en vastberadenheid betoond, waaraan het mede te danken is, dat de boot veilig Engeland bereikte in niet in handen van den vijand viel.

Distinguished Service Cross (GB)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 6 van 5 april 1945
   Officier Marinestoomvaardienst der eerse klasse

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; Meijer (1990), p. 235,284-285 ; Wo.2174 ; T.1416 ; NKM 1968 blz. 343

Vaart, Arnoldus Marcelus van de

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 77 van 22 april 1948
   Reserve-tweede luitenant-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Heeft zich door daden van initiatief, moed en volharding, gedurende één of meer vluchten in een luchtvaartuig, tegenover de vijand onderscheiden op 10 Mei 1940, tijdens een luchtgevecht boven het vliegveld "YPENBURG".

Bron: Meijer et al. (1997), p. 241

Vaarzon Morel, M.

Geboren in 1903.
OZWNR3 KMR (04-12-1925), e.o. en OVL3 (31-07-1926), OVL2 (31-07-1927), OVL1 (15-05-1939), e.o. en LTZ1-vl. KMR (01-04-1950), e.o. 01-10-1953.
Bekende onderscheidingen: XXV,MoF

Bron: NKM 1968 blz. 331

Vader, ir. Marinus

Bekende onderscheidingen: BL,KMC

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 24 van 14 december 1949
   -

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door als één van de leidende figuren van een in bezet Nederland werkende onafhankelijke inlichtingengroep van begin 1943 met grote engerie en bekwaamheid er naar te streven de radiografische verbinding met Engeland te verbeteren.
Voorts er in te slagen, na het overwinnen van grote moeilijkheden, een primitieve verbinding tot stand te brengen, welke één van de eerste was tussen bezet Nederland en het Bureau Inlichtingen van de Nederlandse Regering te Londen.
Vervolgens door de verbinding uit te breiden en zijn dienst uit te doen groeien tot een intensief werkende inlichtingengroep, welke niet slechts eigen berichten verzond doch tevens hulp en steun verleende bij het installeren van door het Bureau Inlichtingen uit Engeland naar bezet Nederland gezonden agenten-radiotelegrafisten, waarbij grote risico's werden gelopen met de bijzonder werkzaam zijnde vijandelijke radio-peildienst.
Voorts door zijn uitmuntend inzicht en beleid zijn dienst tot één van de belangrijkste centra van berichtgeving te organiseren, waardoor vele inlichtengroepen er van gebruik konden maken en deze dienst later van groot belang werd, daar er talrijke gegevens op meteorologisch gebied door werden verwerkt.
Door dit optreden het mogelijk te maken dat de dienst tot aan de capitulatie in 1945 kon worden volgehouden, en hierdoor grote diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

King’s Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   ? ; uitgereikt door Sir Philip Nicholls op het Binnenhof te 's-Gravenhage op 8 juli 1948
   Burger, woonachtig te Scheveningen

Bron: Meijer (1990), p. 235 ; Nieuwe Leidsche Courant, woensdag 7 juli 1948, blz. 1 ; met dank aan de heer B. Keers

Vaders, W.J. ("Wim")

Overleden op 28 juli 2006.
Bekende onderscheidingen: OHK.3,EL.5,S3945,FGS,DM,WM2

Chevallier de la Légion d´Honneur (F)
   28 juli 2004
   Uitgereikt door de Franse ambassadeur in Nederland op 1 juni 2004
   Soldat, 2ème Bataillon (Brigade Royal "Princess Irène")

Persbericht Franse Ambassade in Nederland 1 juni 2004 ; met dank aan de heer R. van Hoften

Vaes, C. (G.?)

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Korporaal-machinist (11201)

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, aan boord van Onze onderzeeboot “O 24”, welke boot in den nacht van 13 op 14 Mei 1940 door den met vele magnetische mijnen onveilig gemaakten Nieuwen Waterweg is uitgevaren in zijn dienst aan boord eene koelbloedigheid en vastberadenheid betoond, waaraan het mede te danken is, dat de boot veilig Engeland bereikte en niet in handen van den vijand viel.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; Meijer (1990), p. 285 (NB.: geeft voorletter als zijnde G.)

Vahl, Johan Christiaan

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 26 van 12 november 1947
   Reserve-kapitein van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, door in het bijzonder op 13 Mei 1940 op de Grebbeberg onder zwaar vijandelijk artillerievuur op onverschrokken en voorbeeldige wijze zijn compagnie aan te voeren en bijeen te houden niettegenstaande demoraliserende invloeden, uitgaande van door zijn onderdeel onder zwaar vijandelijk artillerievuur teruggaande troepen.
Voorts onder zeer zwaar vuur van zelfs 23 cm geschut stand te houden hoewel nevenonderdelen terugtrokken en na ontvangen bevel zijn compagnie persoonlijk met een kleine groep tegen de doorgedrongen vijand te dekken en aldus de terugtocht er van mogelijk te maken.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Valderpoort-Wierts van Coehoorn, mevrouw Johanna Cornelia

Zie Wierts van Coehoorn, J.C.

Valentin, John

Geboren te Curaçao omstreeks 1894.
Vaart sinds 1924 op Britse schepen.
Bekende onderscheidingen: BEM

British Empire Medal (Civil Division) (GB)
   1942
   Boatswain, s.s. 'Pilar de Larringa'

Has been Bo’sun since the outbreak of the war. Continuously at sea in dangerous waters. Was Bo’sun of s.s. “Ena De Larringa” when she was sunk by enemy action.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 766 ; Koopv. blz. 52

Valk, H.P.

Derde stuurman ter Koopvaardij, bij de Koninklijke Paketvaart Maatschappij.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 5 van 3 augustus 1944
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse der Koninklijke Marine Reserve, bij het R.A.F. No. 321 (R.D.N.A.S.) Squadron

Bron: Meijer et al. (1997), p. 241 ; K.P.M. blz. 325

Valk, W.P.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 23 van 29 mei 1947 (postuum)
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Bron: Meijer (1990), p. 235

Valkenburg, Albertus Marinus

Geboren te Indramajoe, Java, op 24 mei 1908. Overleden te Bennekom op 30 maart 1983.
LTZ3 (18-08-1928), SBN (04-09-1956), pensioen 01-01-1965.
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.4x,BK.2,OHK.4,RV.1,XXXV,UNKOR,KWM,LII.2,D.2b,LoM.3,MN.4

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 8 juli 1943 (2e toekenning)
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse

Als commandant van Onzen Onderzeeboot "O 23" gedurende geruimen tijd in krijgsverrichtingen tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, op den 13en Mei 1940, na bekomen bevel met de nog niet in dienst gestelde onderzeeboot “O 22” onder heftige bomaanvallen op de werf “de Schelde” en op de havenwerken, uit Vlissingen naar Engeland vertrokken met medeneming van zooveel mogelijk reservedeelen voor deze boot.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; Meijer (1990), p. 285 ; KIM.2130 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Valkenburg, F.A. van

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 48 van 7 februari 1946
   Sergeant-majoor-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart, bij het R.A.F. No. 322 (Dutch) Squadron

Bron: Meijer et al. (1997), p. 241

Valkenburg, Jonkheer Rudolph Adriaan van

Geboren te Amsterdam op 14 december 1917. Overleden te Leusden op 4 mei 1990.
Bekende onderscheidingen: VHK,BOK.p

Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   ? ; uitgereikt te Wassenaar op 4 november 1948
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 5 april 1950
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse

Bron: VHK blz. 224 ; NA 1953, blz. 7 ; Belgische onderscheidingen aan Nederlanders, 3397

Valkenburg-Labouchère, mevrouw A.E.A. van

Zie Labouchère, A.E.A.

Valstar, Leendert Marinus

Geboren te Naaldwijk op 10 augustus 1908. Gefusilleerd te Kamp Vught op 4 september 1944.
Bekende onderscheidingen: VZK

Verzetskruis 1940-1945
   K.B. no. 17 van 7 mei 1946 (postuum)
   Tuinder te Naaldwijk
   Wegens:

Voor onder gevaarlijke omstandigheden betoonden moed, inititatief, volharding, offervaardigheid en toewijding in den strijd tegen den overweldiger van de Nederlandsche onafhankelijkheid en voor het behoud van de geestelijke vrijheid,
daarbij in hem eerende een der uitingsvormen van het verzet, dat in zijn veelzijdige activiteit van 15 Mei 1940 tot 5 Mei 1945 in stijgende mate den vijand heeft geschaad en op onvergetelijke wijze tot de bevrijding van het Vaderland heeft bijgedragen.

Bron: VZK blz. 145 ; Six blz. 70,145 ; www.ogs.nl

Varkevisser, J.M.

Bekende onderscheidingen: LII.5p,BOK.p,MWB,MHB

Ridder in de Orde van Leopold II met palm en Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 25 september 1954
   ?, woonachtig te Hameln/Weser (Duitsland)

Bron: Nieuwe Leidsche Courant, woensdag 29 september 1954, blz. 6

Vasbinder, W.

Bij de Koninklijke Paketvaart Maatschappij. Gezagvoerder van het: s.s. 'Pahud' (01-1942/09-194?).
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 38 van 26 juni 1946
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandsche Koopvaardijvloot waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 725 ; K.P.M. blz. 325

Vaz Diaz, H.A.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Militie-sergeant-luchtschutter der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VK blz. 241

Vas Nunes, mr. Alfred David ("Freddie")

Geboren te Rotterdam op 3 september 1914. Overleden te Brasschaat, België, op 16 januari 2008.
Res-tltn.d.Art. (01-01-1935), res-eltn. (01-01-1939), res-kapt.-vl.wnr.d.ML (01-11-1947).
Oud-directeur Shell Nederland, oud-ambassaderaad.
Bekende onderscheidingen: ON.4,BK,XX

Bronzen Kruis
   K.B. no. 3 van 19 augusus 1940
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Artillerie

wegens het in tijd van oorlog met groot beleid voorbereiden van hun ontsnapping uit het bezet gebied van Nederland en het moedig en beleidvol uitvoeren van hun overtocht naar Engeland, aan welke overtocht zoowel tengevolge van de geringe zeewaardigheid van hun vaartuig als van het optreden des vijands groote gevaren waren verbonden.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; Meijer (1990), p. 285 ; Schakel blz. 85-108 ; NRLL 1956 blz. 432 ; overlijdensadvertentie

Vedder, Renso Alexander

Geboren te 's-Gravenhage op 9 februari 1915.
Algemeen stamboeknummer 91006.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december -1949
   Sergeant-majoor voor Speciale Diensten der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 118-119

Veen, Arnoldus Petrus Johannes van der

Geboren te Batavia op 20 maart 1919. Overleden te Kolonodale op 12 augustus 1942.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 20 van 13 september 1947 (postuum)
   Sergeant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Meijer (1990), p. 235 ; www.ogs.nl

Veen, C. van der

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 25 september 1941
   Eerste Stuurman

die als 1e stuurman van het s.s. "BERKEL", op den 21sten April, 1941, te omstreeks 04.00 ure, moedig en beleidvol is opgetreden bij het commando over het geschut van het schip, tengevolge waarvan een vijandelijk oorlogsvaartuig zeer ernstig werd beschadigd.

Bron: Meijer (1990), p.285

Veen, Egbert Hendrik van der

Geboren te Harlingen op 27 december 1898. Overleden te Capelle aan de IJssel op 20 juni 1991.
Bekende onderscheidingen: KCBC,LMBS

Commendation (GB)
   ?
   Captain, Master of the s.s. 'Leto'

Lloyd's War Medal for Bravery at Sea (GB)
   December 1943
   Captain, Master of the s.s. 'Leto'

The ship was torpedoed when sailing alone and sank within six minutes. Captain Vanderveen showed high courage and leadership in the work of rescue. He gave his lifebuoy to those in greater need, and did all he could for the injured. Chief Officer Breet a powerful swimmer, lost his life while trying to rescue a shipmate from the icy water.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 802 ; Koopv. blz. 53 ; Bezemer blz. 556-559

Veen, Frans van der

Geboren te Padang (Nederlands-Indië) op 26 september 1908. Overleden te 's-Gravenhage op 14 mei 1999 en begraven op de begraafplaats "Nieuw Eykenduynen" aldaar.
Kol.d.GS. (16-09-1954), gepensioneerd als luitenant-generaal van de Generale Staf; oud-chef van de Generale Staf en Adjudant i.b.d. van H.M. de Koningin.
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.3x,BK,OHK,OV.4,XXV,LoM.2,BSTR

Bronzen Kruis
   K.B. no. 20 van 22 oktober 1942
   Kapitein der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Meijer (1990), p. 285 ; NRLL 1956 blz. 41 (NB.: claimt BK.2!) ; overlijdensadvertentie

Veen, Gerrit Jan van der

Geboren te Amsterdam op 26 november 1902. Gefusilleerd in de duinen bij Overveen op 10 juni 1944.
Bekende onderscheidingen: VZK,VHK,MoF.sp,YV

Verzetskruis 1940-1945
   K.B. no. 17 van 7 mei 1946 (postuum)
   Beeldhouwer te Amsterdam
   Wegens:

Voor onder gevaarlijke omstandigheden betoonden moed, inititatief, volharding, offervaardigheid en toewijding in den strijd tegen den overweldiger van de Nederlandsche onafhankelijkheid en voor het behoud van de geestelijke vrijheid,
daarbij in hem eerende een der uitingsvormen van het verzet, dat in zijn veelzijdige activiteit van 15 Mei 1940 tot 5 Mei 1945 in stijgende mate den vijand heeft geschaad en op onvergetelijke wijze tot de bevrijding van het Vaderland heeft bijgedragen.

Medal of Freedom with silver palm (US)
   ? ; uitgereikt te Amsterdam op 7 mei 1953
   Burger, lid van het verzet

... for their outstanding services in underground activities connected with the organized civil and Armed Forces resistance movement in Holland during the period of occupation of that country by the Germans, from 7 December 1941 to include various dates of such meritorious service leading to the liberation in May 1945. ...

Bron: VZK blz. 146 ; VHK blz. 226 ; Six blz. 70,145 ; www.ogs.nl ; Met dank aan de heer P.J. Schlegel

Veen, H.M. van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 21 februari 1942
   Majoor-machinist der Koninklijke Marine

omdat zij als opvarenden van Onze onderzeeboot O 23 bij meerdere gelegenheden tijdens aanraking met den vijand onder veelal gevaarvolle omstandigheden zich onderscheiden hebben door moed, vastberadenheid en groote plichtsbetrachting en daardoor bijgedragen hebben tot het bereiken van belangrijke successen.

Bron: Meijer (1990), p. 285

Veen, Hendricus Martinus van der

Geboren te Hellevoetsluis op 14 november 1917.
LTZ3 (12-08-1939), LTZ2 (12-08-1941), LTZ1 (01-09-1949), KLTZ (01-09-1958), e.o. 01-11-1959.
Bekende onderscheidingen: ON.5,BK,OHK.4,XX,H.1966,DSC,VD.1d,Z.3a

Bronzen Kruis
   K.B. no. 124 van 12 april 1947
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse (02519), a/b van Hr.Ms. Onderzeeboot 'O 19'

Bron: Meijer (1990), p. 285

Veen, Herre van der

Bekende onderscheidingen: LoM.3

Legion of Merit, Officer (US)
   Department of the Army General Orders no. 6 van 23 januari 1946
   Uitgereikt te 's-Gravenhage op 16 augustus 1946
   Luitenant-kolonel bij de Sectie Publieke Voorzieningen van het Nederlandse Militaire Gezag
   For:

(...) In the planning which preceded military operations in the Netherlands it was considered of fundemental importance to military operations in the Netherlands that indigenous Netherlands authorities should plan to do as much as possible in the restoration of road, river and rail communications, generation of electricity, de-watering of land flooded by the enemy and the general re-establishment of normal public utilities.

Bron: Schlegel blz. 252 ; Wiegand, 2003 DA blz. 57 ; Leidsch Dagblad, 17 augustus 1946, blz. 2

Veen, J.A.C. van

Geboren op 4 mei 1911.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 31 van 29 juni 1951
   Dienstplichtig huzaar van het Wapen der Cavalerie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door op 11 Mei 1940 - terwijl de eigen voorste troepen zich slechts op een tiental kilometers Oostelijk van AMERSFOORT bevonden - zich geheel vrijwillig te melden om met een wachtmeester per motorrijwiel een verkenning meer dan dertig kilometer verder naar APELDOORN te verrichten, daarbij wetende dat deze plaats reeds door de vijand zou zijn bezet, terwijl kleine vijandelijke voorste afdelingen reeds tot in VOORTHUIZEN waren doorgedrongen.
Voorts door in APELDOORN, dat inderdaad reeds door de vijand bleek te zijn bezet, een aantal motoren in een garage onbruikbaar te maken en daarna, daar zij op hun heenmars wegversperringen hadden aangebracht, langs een omweg terug te keren, waarbij zij nabij TERSCHUUR onder zwaar vijandelijk vuur geraakten.
Vervolgens door op 12 Mei 1940 op voortvarende wijze deel te nemen aan een gevecht tegen een overmachtige vijand nabij VOORTHUIZEN, waarbij hij krijgsgevangene werd gemaakt.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Veen, Lourens Jan van der

Geboren te Zuidlaren (Drenthe) op 4 april 1908. Overleden in het Verenigd Koninkrijk op 11 december 2000.
LTZ3 (21-08-1929), LTZ2 (23-11-1931), pensioen 01-11-1939, LTZ2 (04-04-1941), LTZ1 (15-11-1941), pensioen 01-08-1953.
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.1,OV,XX

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 6 november 1941
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse

Bron: Meijer (1990), p. 285 ; Wo. 2128 ; KIM. 2128 ; NOKM 1947 blz. 13 ; NKM 1968 blz. 318

Veeneklaas, dr. Gerrit Menne Hendrik

Geboren te Utrecht op 21 februari 1909. Overleden op 1 augustus 1991.
Res-OvG2 (18-01-1935 KB 79), res-DOvG1 (02-11-1949 KB 20), e.o. 10-09-1954 KB 17.
Auteur van het boek 'Doktoren op marsch'
Bekende onderscheidingen: MWO.4,MRK.1,XV,KVNRK,SE.3,KMC

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 5 van 1 oktober 1948
   Reserve-officier van gezondheid der eerste klasse
   Wegens:

Het zich in de strijd onderscheiden hebben door uitstekende daden van moed, beleid en trouw door als arts te Amsterdam, nadat op 9 September 1944 in bezet Nederland een liaison-officier per valscherm was neergekomen, die de opdracht had zich in verbinding te stellen met de Raad van Verzet voor het o.a. organiseren van nieuwe ontvangstcentra voor wapenen, sabotagemateriaal en explosieven, deze officier met raad en daad op zeer gedurfde en scherpzinnige wijze voortdurend bij de uitvoering van zijn gevaarlijke opdracht ter zijde te staan, waarbij hij, tot tweemaal toe, bij aanhouding door de vijand deze hetzij door wapengeweld, hetzij door handgemeen buiten gevecht wist te stellen.
Voorts door, toen deze liaison-officier door de vijand was gevangen genomen en hij als diens opvolger optrad, diens zeer belangrijke, moeilijke en gevaarlijke taak voort te zetten en onder uiterst hachelijke omstandigheden o.m. een zeer groot aantal nieuwe afwerpterreinen te organiseren, een nieuw transportsysteem van wapens ten behoeve van Noord-Holland en in het bijzonder Amsterdam te ontwerpen en in werking te stellen, een groot aantal zendadressen te verzorgen en de actie van vijandelijke peilwagens te verlammen.
Ten slotte in deze periode opnieuw tot ten minste tweemaal toe in persoonlijke aanraking met de vijand te komen, doch er in te slagen deze om de tuin te leiden.

Bron: Maalderink blz. 172 ; Doktoren op marsch ; Van Ojen blz. 801 (noot 181) ; overlijdensadvertentie

Veenendaal, G.

Bekende onderscheidingen: BK.2

Bronzen Kruis (2e toekenning)
   K.B. no. 7 van 8 juli 1943
   Korporaal-machinist (9446)

Als opvarenden van Onze Onderzeeboot "O 24" gedurende geruimen tijd in krijgsverrichtingen tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Korporaal-machinist (9446)

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, aan boord van Onze onderzeeboot “O 24”, welke boot in den nacht van 13 op 14 Mei 1940 door den met vele magnetische mijnen onveilig gemaakten Nieuwen Waterweg is uitgevaren in zijn dienst aan boord eene koelbloedigheid en vastberadenheid betoond, waaraan het mede te danken is, dat de boot veilig Engeland bereikte en niet in handen van den vijand viel.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; Meijer (1990), p. 285 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Veenhuijzen, Hendrik Bernard

Geboren te Medan op 4 november 1920.
Algemeen stamboeknummer KNIL 145420.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Dienstplichtig sergeant der Genie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 119

Veer, Johannes Wouter de

Geboren te Medan op 22 november 1897. Overleden te Bloemendaal op 8 september 1976.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950
   Administrateur van de Theefabriek Redelong, Noord Takengon (Atjeh)

Bron: VOA blz. 182

Veer, W.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Korporaal-machinist (7588)

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, op den 10den Mei 1940 zijn dienst op Onze torpedoboot “Z 5”, welke torpedoboot te Rotterdam den overgang van de Duitsche troepen van den zuidelijken naar den noordelijken Maasoever over de Maasbrug moest bemoeilijken, onder heftig mitrailleur- en lichtgeschutvuur met kalmte en nauwgezetheid verricht, waardoor hij medegewerkt heeft, dat het schip, waarop 7 opvarenden tijdens deze actie werden gewond, niet dan nadat de munitie was opgeschoten, zonder verdere schade kon worden teruggetrokken.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; Meijer (1990), p. 285

Veer, Willem Johannes de

Geboren te Tebingtinggi op 26 augustus 1891. Gesneuveld bij Tjiater, West-Java, op 6 maart 1942.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 20 van 13 september 1947 (postuum)
   Kolonel der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Meijer (1990), p. 235 ; KNIL blz. 39 ; www.ogs.nl

Veer, Willem van der

Geboren te Bleskensgraaf op 21 maart 1917. Overleden te Alphen aan den Rijn op 9 september 2009.
Auteur van "Onder de vlag der commando's"
Bekende onderscheidingen: BL,VHK

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 12 van 4 november 1948
   Tijdelijk reserve-eerste luitenant voor algemene diensten der Commando's (toen sergeant der Commando's), No. 2 Dutch Troop, 10 Inter-Allied Commando's

Wegens zijn bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegen de Japanners in Birma, alsmede zijn optreden in de provincie Drenthe, waar hij in oktober 1944 per valscherm was neergelaten.

Bron: Meijer (1990), p. 235 ; VHK blz. 227

Vegte, H.A.W. van der

Geboren in 1917.
Tltn. (01-11-1947), eltn. (15-02-1949), kapt. (16-11-1951), maj. (01-11-1958), ltkol.d.KMar. (01-05-1965).
Bekende onderscheidingen: KV,OHK.3,XXV,S3945,FGS,WM2

Bron: NRLL 1974 blz. 442

Vegten, A.C. van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Matroos der eerste klasse

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, aan boord van Onze motortorpedoboot 51 op 10 Mei 1940 zijn dienst aan boord van genoemd vaartuig, hetwelk samen met Onze torpedoboot “Z 5” te Rotterdam den overgang van Duitsche troepen van den zuidelijken naar den noordelijken Maasoever over de Maasbrug moest bemoeilijken, onder heftig mitrailleur- en lichtgeschutvuur met kalmte en nauwgezetheid verricht, waardoor hij heeft medegewerkt, dat de boot, waarop gewonden en dooden vielen, niet dan nadat alle munitie was opgeschoten, zonder verdere schade kon worden teruggetrokken.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; Meijer (1990), p. 285

Vegter, E.J.P.

Derde stuurman ter Koopvaardij, bij de Koninklijke Paketvaart Maatschappij.
Bekende onderscheidingen: KV.2

Bron: K.P.M. blz. 325

Veld, Arie Feitse in 't

Geboren te Winschoten op 14 mei 1910. Overleden te Zutphen op 23 maart 2003.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Officier van gezondheid der eerste klasse van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 96

Velde, Cornelis Marinus van de

Geboren te Katwijk op 5 januari 1893. Gesneuveld aan boord van Hr.Ms. Kruiser 'Java' in de Javazee op 27 februari 1942.
Adj.Mach. (16-08-1913), Off.Mach.3 (16-08-1917), Off.Mach.2 (22-12-1920), OMSD.2 (05-04-1923), OMSD.1 (01-09-1933).
Bekende onderscheidingen: BL,OHK.2,XXV,Mk

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 95 van 10 augustus 1946 (postuum)
   Hoofdofficier Marinestoomvaartdienst der tweede klasse, aan boord van Hr.Ms. Kruiser 'Java'

Bron: Meijer (1990), p. 235 ; T.1276 ; www.ogs.nl

Velde, Jan Hendrik op den

Geboren te Zaandam op 1 juni 1901. Overleden in het concentratiekamp Gross Rosen op 31 december 1944
Bekende onderscheidingen: BL,VHK,MoF

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 13 van 11 september 1952 (postuum)
   Burger

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden onderscheiden als chef technische dienst van een belangrijke inlichtingendienst, die zich toelegde op een wijdvertakt net van radioverbindingen in bezet gebied.
Hij bouwde in zijn werkplaats radiozenders en ontvangers, distribueerde deze toestellen en hield proefzendingen. Met een eigen toestel stond hij in verbinding met LONDEN en hij verleende onderdak en hulp aan in bezet gebied neergelaten agenten van het B.I. (Bureau Inlichtingen).
Als gevolg van deze werkzaamheden werd hij op 2 Maart 1944 gearresteerd; hij overleed in Januari 1945 in een concentratiekamp.

Medal of Freedom (US)
   ? (postuum)
   Burger, lid van het verzet

... for their outstanding services in underground activities connected with the organized civil and Armed Forces resistance movement in Holland during the period of occupation of that country by the Germans, from 7 December 1941 to include various dates of such meritorious service leading to the liberation in May 1945. ...

Bron: Meijer (1990), p. 235 ; VHK blz. 227 ; Legerkoerier, jaargang 1952, nummer 11 ; www.ogs.nl ; met dank aan de heer P.J. Schlegel

Velde, Klaas ten

Geboren te Deventer op 18 augustus 1901. Overleden in de Straat van Malakka, aan boord van het s.s. 'Van Waerwijck', op 26 juni 1944.
Bekende onderscheidingen: BL,VOA

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 18 van 3 juni 1950 (postuum)
   Reserve-kapitein der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   10 van 21 december 1949 (postuum)
   Reserve-kapitein der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Meijer (1990), p. 235 ; VOA blz. 71-72 ; www.ogs.nl (NB.: geeft naam schip als 'Harikiku Maru')

Velden, Machiel van

Geboren te 's-Gravenhage op 10 december 1916. Overleden te Rijswijk op 25 augustus 2003.
Res-tltn.d.Inf. (01-12-1939), res-eltn. (11-09-1947), res-kapt. (01-02-1949)
Bekende onderscheidingen: ON.4,BL,OHK.1,XV

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 6 van 19 juli 1946
   Reserve-tweede luitenant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in den strijd tegenover den vijand onderscheiden, door op 10 Mei 1940 met een zwakke afdeeling zijn opstelling bij de ruïne Kapelhof bij MILL gedurende de geheelen dag tegen een overmachtigen vijand te verdedigen.

Bron: Meijer (1990), p. 235 ; NRLL 1956 blz. 87 ; Overlijdensadvertentie

Veldhuis, Henrik (Velthuis?)

Gezagvoerder van het: m.s. 'Tibia' (05-1940/12-1943).
Bekende onderscheidingen: ON.5,BL,KV,KCBC

Kruis van Verdienste met Gesp
   K.B. no. 6 van 26 augustus 1941 ; later vervangen door de Bronzen Leeuw
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

... die als gezagvoerder van het m.s. “Tibia”, dat den 26en Juli 1941, te omstreeks 20.50 ure, werd getorpedeerd, onder gevaarvolle omstandigheden zeer moedig optrad, alsmede op voorbeeldige wijze leiding gaf bij het treffen van de door omstandigheden vereischte voorzieningen, tengevolge waarvan het schip met het overgroote gedeelte van de kostbare lading voor ondergang werd behoed.

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 38 van 26 juni 1946
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandsche Koopvaardijvloot waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Commendation (GB)
   1941
   Captain, Master of the m.v. 'Tibia'

  The ship was torpedoed in convoy. She was loaded with diesel oil, and was hit on the starboard bow. The column of water thrown up blotted out the foremast and flooded the navigating bridge. The Master organised a quick inspection of the damage. This was heavy, but skilful jettison of cargo from the forward centre tank corrected the trim. The engines were restarted, and the ship regained and kept her position in the convoy. She reached port safely, thanks to the Master’s coolness and seamanship. It was the second time in the war he had brought a valuable ship home after an attack.

Bron: ARA 2.03.01 inv. 4953, 2.16.32 inv. 725,764 ; Meijer (1990), p. 235 ; Koopv. blz. 5,47,53

Veldhuysen, J.

Bij de Koninklijke Paketvaart Maatschappij. Gezagvoerder van het: s.s. 'Van Swoll' (03-1942/01-1945).
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 38 van 26 juni 1946
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandsche Koopvaardijvloot waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 725 ; K.P.M. blz. 325

Veldhuyzen van Zanten, Ida Laura

Geboren te Hillegom op 22 juni 1911. Overleden te Emmen op 19 oktober 2000.
Bekende onderscheidingen: KV,VK,VHK,KNVvLe,DM

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 4 van 1 oktober 1942
   Burger

Wegens het in tijd van oorlog met groot beleid voorbereiden van hun ontsnapping uit het door den vijand bezet gebied van Nederland en het moedig en beleidvol uitvoeren van hun ontsnapping en reis naar Engeland, waaraan door het optreden van den vijand groote gevaren waren verbonden.

Vliegerkruis
   K.B. no. 15 van 7 februari 1948
   Officier, Air Transport Auxiliary
   Wegens:

Heeft zich door daden van initiatief, moed en volharding gedurende een of meer vluchten in een luchtvaartuig onderscheiden, door in het tijdvak van 18 Mei 1943 tot 30 September 1945, ingedeeld zijnde in de rang van officier in de organisatie van de "Air Transport Auxiliary", als bestuurster verschillende type vliegtuigen van de Geallieerde Luchtstrijdkrachten over te brengen van fabrieken in Groot-Britannië naar verschillende Geallieerde oorlogsvliegbases en daarbij in solovluchten 583 vlieguren te maken.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 95-98,241 ; VHK blz. 227 ; Overlijdensadvertentie

Veldman, C.

Geboren op 18 maart 1918.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 15 van 26 mei 1952
   Burger

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden als leider ener K.P. (Knokploeg)-groep in Noord-Drente, die zich verdienstelijk heeft gemaakt met het organiseren van zogenaamde droppings van wapenen, die bij de bevrijding in April 1945 daadwerkelijk zijn gebruikt, onder anderen bij de gevechten nabij Smilde en Appelscha. Hij was ook persoonlijk aanwezig bij de ontvangst van een parachutist, die voor wapeninstructie werd gedropt en werkte samen met de Franse paratroepen, die bij Appelscha neerkwamen.
Bij de overval op het Huis van Bewaring te Assen op 11 December 1944 zorgde hij voor het vervoer der 29 bevrijde gevangenen.
Hij was een onverschrokken aanvoerder van zijn groep.

Bron: Meijer (1990), p. 235

Veldt, J.

Bekende onderscheidingen: OHK.1

Hoewel hem uiteindelijk niets is toegekend, werd de soldaat Veldt op 24 mei 1940 door zijn commandant (kapitein C. Booster) voorgedragen voor de Eervolle Vermelding. Deze voordracht luidde als volgt:

Genoemd soldaat heeft op 10 Mei 1940 ca. 9.- uur onder mitrailleurvuur van vijandelijke vliegtuigen in Katwijk aan den Rijn een bespanning met een patroonwagen tot mitrailleur, die op hol geslagen was, met gevaar voor eigen leven tot staan gebracht. Vele menschen die bij de stukken langs den weg waren opgesteld, heeft hij op deze wijze buiten gevaar gebracht.

Bron: F. Oorschot (www.mei1940.nl)

Velleman, G.

Bekende onderscheidingen: MBE

Honorary Member in the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 8 juli 1948
   ?, woonachtig te 's-Gravenhage

Bron: Nieuwe Leidsche Courant, 7 juli 1948, blz. 1

Vellenga, Lambertus Allard

Geboren te Eelde op 13 oktober 1901. Onthoofd te Antjol, Java, op 4 mei 1943.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949 (postuum)
   Kapitein der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 72 ; KNIL blz. 48 ; www.ogs.nl

Velsen, Arnoldus van

Geboren te 's-Gravenhage op 11 juni 1908. Overleden te Singkawang op 2 mei 1942.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 51 van 3 april 1948 (postuum)
   Brigadier der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Meijer (1990), p. 235 ; www.ogs.nl

Velthoven, Adrianus Sebastianus van

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 24 van 14 december 1949
   -

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door, na in Mei 1944 als medewerker te zijn toegetreden tot een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied in bezet Nederland, een groot aantal koerierslijnen in de provincie Noord-Brabant te organiseren en steeds deze routes persoonlijk enige malen te berijden alvorens hij ze aan andere koeriers en koeriersters overdroeg.
In het bijzonder door de koerierslijnen Rotterdam - Noord-Brabant, waartoe hij dagelijks tweemaal, in het bezit van gegevens, een door de vijand zeer streng gecontroleerde brug moest passeren en welke koerierslijn gedurende enkele maanden was te beschouwen als de hartader van de berichtgeving op zeer goede wijze onder zeer moeilijke en gevaarvolle omstandigheden te verzorgen, daar het grote aantal, meestal verboden, rivierovergangen hindernissen waren, waarvoor telkens, vooral na de spoorwegstaking in September 1944, weer nieuwe oplossingen moesten worden gezocht, en deze moeilijke arbeid op voortreffelijke wijze te volbrengen, zodat deze verbindingen nimmer één dag hebben gehaperd.
Voorts door aan deze verbindingsopdrachten tevens verkenningstochten te verbinden, waarbij hij in September 1944 aan Geallieerde verkenningswagens de meest recente militaire inlichtingen kon verschaffen.
Tenslotte door zich meerdere malen, o.a. door de Biesbosch, door de vijandelijke linies naar het bevrijde gebied te begeven en bij één van deze tochten een Nederlander, die door de vijand was verwond, onder zeer moeilijke omstandigheden met behulp van enige andere personen in veiligheid te brengen.
Door dit optreden zeer belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: Meijer (1990), p. 235 ; met dank aan de heer B. Keers

Velthuis, H.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 12 van 4 november 1948
   Adjudant-onderofficier-instructeur van het Wapen der Infanterie

Bron: Meijer (1990), p. 235

Velzel, Reinder van

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te Meppel

Bron: Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 28

Vemer, J.C.

Bekende onderscheidingen: LII.5p,BOK.p,MWB,MHB

Ridder in de Orde van Leopold II met palm en Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 25 september 1954
   ?, woonachtig te Australië

Bron: Nieuwe Leidsche Courant, woensdag 29 september 1954, blz. 6

Ven, Lodewijk C. van der

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te Arnhem

Bron: Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 25

Venema, Gerard Frouko

Geboren te Oude Pekela op 9 december 1913. Overleden te 's-Gravenhage op 5 januari 1988.
OVL.3 (14-04-1937), OVL.2 (09-11-1939), OVL.1 (01-08-1947), KLTZ-v (16-6-1955), KTZ-v (16-06-1960), pensioen 16-01-1965.
Bekende onderscheidingen: ON.4x,VK.2,OHK.2,OV.2,XV,KLO.3,NOC.3,MID

Vliegerkruis
   K.B. no. 5 van 3 augustus 1944
   Officier-vlieger der tweede klasse der Marine Luchtvaartdienst, bij het R.A.F. No. 321 (R.D.N.A.S.) Squadron

Vliegerkruis
   K.B. no. 8 van 2 september 1942
   Officier-vlieger der tweede klasse der Marine Luchtvaartdienst, aan boord van Hr.Ms. Vliegboot 'Y 64'

Bron: VOA blz. 279 ; Meijer et al. (1997), p. 134,206,241 (NB.: pagina 143 toont de groep van Venema met een Verzetsster Oost-Azië, deze is echter na zijn overlijden aan de groep toegevoegd om het gat van de geretourneerde ON.4x te dichten) ; NKM blz. 68 ; NKM 1968 blz. 329

Venselaar, Karel Frederik

Geboren te Malang op 18 juni 1910. Geëxecuteerd te Benkoelen op 4 oktober 1943.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 21 van 11 november 1950 (postuum)
   Dagorder no. 30 der Koninklijke Landmacht, Commando Nederlandse Bataljons in Indonesië, dd. 20 december 1950
   Controleur bij het Binnenlands Bestuur

Heeft zich gedurende de Japanse bezetting bijzonder onderscheiden door daden van geestkracht en karaktervastheid.
De Heer Venselaar werd na ondraaglijke martelingen te hebben ondergaan door de Kempetai op 4 October 1943 in het kamp te Benkoelen geexecuteerd zonder enige inlichtingen te hebben verstrekt.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; VOA blz. 211 ; www.ogs.nl

Verbaan, C.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 9 van 28 mei 1942
   Vliegtuigmaker der tweede klasse zeemilicien der Marine Luchtvaartdienst (900091), bij het R.A.F. no. 320 (R.D.N.A.S.) Squadron
   Wegens:

Het gedurende geruimen tijd op oorlogspatrouillevluchten van het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst blijken geven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 241

Verbaan, Minnekus ('Mink')

Geboren op 22 oktober 1921.
Bekende onderscheidingen: KV,VHK

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 8 van 25 februari 1943
   Matroos der tweede klasse zeemilicien (90505Z) der Koninklijke Marine

Het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping met een visschersvaartuig uit bezet Nederland, waarbij de vijandelijke vertrouwensman en enkele leden van de bemanning onschadelijk moesten worden gemaakt, waarna Engeland werd bereikt.

Verbeek, Wouter

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te Zeist

Bron: Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 29

Verberne, Jacques Pierre Jean

Geboren te Deventer op 30 juli 1911. Overleden te Den Haag op 19 februari 2011.
Res-tltn.d.Inf. (01-01-1935), res-eltn. (01-01-1939), res-kapt. (01-11-1949).
Bekende onderscheidingen: BL,OHK.1,XX

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 23 van 29 mei 1947
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van zeer moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden, door op 12 en 13 Mei 1940 tijdens de strijd op de Grebbeberg, nadat hij als bataljonscommandant het verband met een reeds in gevecht gewikkeld ander bataljon had moeten opnemen, op onverschrokken wijze onder zwaar vijandelijk vuur bij één van de onderdelen van dit bataljon aan het gevecht deel te nemen, toen hij ondanks herhaalde pogingen zijn eigen bataljon niet meer in de oorspronkelijke opstelling of in de omgeving daarvan had kunnen terugvinden. Daarbij zelf een mitrailleur te bedienen en handgranaten te werpen, waardoor de in en achter de eigen loopgraven doorgedrongen vijand verliezen werden toegebracht en deze zich slechts voet voor voet verder kon werken.
Door zijn onversaagde, opgewekte, bemoedigende en uiterst flinke houding te midden van de handgranatenstrijd op korte afstand het moreel van een kleine groep, welke de aftocht dekte en waarvan hij het bevel op zich had genomen, op te voeren en aldus omsingeling door de overmachtige vijand te beletten.

Bron: Meijer (1990), p. 235 ; NRLL 1956 blz. 88 ; Brons nummer 62, blz. 14 ; met dank aan de heer W.F.J. Elgers

Verberne, Leonardus Josephus Antonius

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 24 augustus 1946
   Reserve-officier van gezondheid der 2e klasse

Heeft zich door moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden, door in de gevechten bij Ypenburg op 10 Mei 1940 en bij OVERSCHIE op 14 Mei 1940 als bataljonsarts herhaaldelijk gewonde militairen onder vijandelijk vuur te verzorgen.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Verbon, Cornelis Hendrik

Geboren te Utrecht op 9 februari 1924. Gesneuveld bij een noodlanding te Bojolali op 23 juli 1947.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 2 van 18 november 1948 (postuum)
   Militie-sergeant-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. No. 120 (N.E.I.) Squadron

Bron: Meijer et al. (1997), p. 241 ; www.ogs.nl

Verboog, Jan

Geboren te Oegstgeest op 25 december 1918. Overleden te Kuie op 16 augustus 1943.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 2 van 18 november 1948
   Sergeant-vlieger der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Meijer (1990), p. 235 ; www.ogs.nl

Verbraak, Ch.

Geboren in 1917.
Eltn-wnr.SD. KL (01-08-1954).
Bekende onderscheidingen: VK,OV

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Adjudant-onderofficier-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. No. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: Meijer et al. (1997), p. 241 ; NRLL 1956 blz. 326

Verbrugge, A.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 11 van 25 februari 1943
   Reserve-adjudant-onderofficier

wegens het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Verbruggen, Frans

Bekende onderscheidingen: MoF.sp

Medal of Freedom with silver palm (US)
   Uitgereikt te 's-Gravenhage op 4 september 1946
   General Orders van 11 december 1946
   Burger, woonachtig te Roermond

Verburg, H.

Geboren in 1916.
Res-tltn.d.Inf. (01-12-1939), res-eltn. (11-09-1947), res-kapt. (01-02-1949)
Bekende onderscheidingen: BL,OHK.1,OV.3,XV

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 15 van 16 augustus 1950
   Reserve-kapitein van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door in de morgen van 12 Mei 1940 als commandant van twee sectiën zware mitrailleurs, toen kort na het aflossen van de bezetting van het vak “Maasstation” te ROTTERDAM het Maasstation door vijandelijke vliegtuigen werd gebombardeerd waarbij vele doden en gewonden vielen, met groot gevaar voor eigen leven op krachtige wijze orde te brengen in de wegvluchtende groepen van het onderdeel dat werd afgelost, waardoor een paniek onder de bedieningsmanschappen van zijn stukken werd voorkomen, zodat tijdens en onmiddellijk na het bombardement een gericht vuur op de vijand kon worden afgegeven.
Voorts door in het tijdvak van 12 tot en met 14 Mei 1940 vele malen zelf de stukken te bedienen en onder zeer goed gericht vijandelijk vuur waardoor tenslotte vier van zijn vijf zware mitrailleurs onklaar werden geschoten te blijven standhouden, totdat de brand van ROTTERDAM op 14 Mei 1940 hem gebood terug te trekken.
Door dit optreden er in hoge mate toe bij te dragen, dat zowel zijn eigen onderdeel als de verdere bezetting ter plaatse zich tot het uiterste kon handhaven en vijandelijke overzetpogingen over de rivier in de kiem konden worden gesmoord.

Bron: Meijer (1990), p. 235 ; NRLL 1956 blz. 87

Verburg, Pieter Dingenus

Overleden te Delft op 27 maart 2010.
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.1,DIG

Bronzen Kruis
   K.B. no. 77 van 22 april 1948
   Tijdelijk aangesteld dienstplichtig sergeant-majoor van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, door op 10 Mei 1940, als commandant van een groep bij de verdediging van de Maas bij SAMBEEK, onder hevig vijandelijk artillerie- en mitrailleurvuur, te hebben getracht met een stuk 8 Staal, waarvan de commandant ontbrak, vuur af te geven, persoonlijk gedurende geruime tijd de lichte mitrailleur in een kazemat te bedienen, totdat deze door een voltreffer werd vernield, waarbij hij zelf zwaar werd gewond.

Bron: Meijer (1990), p. 285 ; Brons nummer 67, blz. 24 ; met dank aan de heer B. Keers

Verdonk, Hendrik Gerrit

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 6 van 24 augustus 1946
   Reserve-officier van gezondheid der tweede klasse van de Geneeskundige Dienst der Koninklijke Landmacht

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend, door op 10, 11 en 12 Mei 1940 op het vliegveld Valkenburg onder hevig vijandelijk vuur gewonden op voorbeeldige wijze te verzorgen en daardoor velen het leven te redden.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Verdoorn, J.D.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. ? ; uitgereikt door Prins Bernhard in het Koninklijk Paleis te Amsterdam in 1951
   Wegens:

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden in het tijdvak van 18 September 1944 tot midden October 1944 onder het aanvaarden van zeer grote risico's, na kort van tevoren reeds pogingen in het werk te hebben gesteld om spoorlijnen en bruggen te doen springen. In het bijzonder:
1e. door zich op 18 September 1944 als lid van de K.P. te Kesteren met enige andere verzetslieden naar de Kesterensepolder te begeven teneinde zich met een groep van twintig Geallieerde parachutisten, wier vliegtuig op de route naar Arnhem was neergeschoten, in verbinding te stellen. Hoewel zijn groep aanvankelijk door deze parachutisten onder vuur werd genomen in de veronderstelling dat het de vijand was, op beleidvolle wijze er in te slagen toch het contact tot stand te brengen en hen daarna te Kesteren onder te brengen.
2e. door daarna dagelijks met de leider van de K.P.-ploeg en de commandant van de Geallieerde parachutisten, militaire gegevens omtrent de vijand te Kesteren en omgeving te verzamelen.
3e. door, nadat op 21 September d.a.v. was gebleken dat de groep Geallieerde parachutisten Kesteren moest verlaten omdat de vijand aldaar huizen ging vorderen, in de nacht van 21 op 22 September de Waal met deze groep weten te bereiken, per boot naar Leeuwen over te steken en de groep parachutisten ook verder in veiligheid te brengen.
4e. door zich in de nacht van 25 op 26 September d.a.v. geheel alleen, per bootje weer naar de Noordelijke oever van de Waal te begeven om het contact met zijn verzetsgroep te Kesteren weer op te nemen.
Daarna te Kesteren, daarbij geholpen door andere verzetslieden, opnieuw zoveel mogelijk militaire gegevens omtrent de vijand te verzamelen.
5e. door, om een stel stafkaarten van geheel Nederland ter beschikking te krijgen, zich als arbeider vermomd over de door de vijand gecontroleerde pont van Rhenen te begeven, de kaarten van de verzetsgroep aldaar over te nemen en daarmede per kano de streng bewaakte Rijn over te steken om naar Kesteren terug te kunnen keren.
6e. door in de vroege morgen van 29 September 1944 opnieuw door de Duitse linie te gaan en, terwijl hij niet bepaald goed kon zwemmen, met de verzamelde militaire gegevens en de stafkaarten, welke op een opgeblazen autobinnenband waren verborgen, de Waal bij Leeuwen over te zwemmen en daarna de gegevens en de kaarten ter beschikking te stellen aan de Commandant van de Geallieerde parachutisten te Nijmegen.
7e. door, na te Leeuwen te zijn gestationeerd, met drie andere verzetslieden uit Kesteren behulpzaam te zijn bij het overzetten over de Waal van spionnen van en naar het door de vijand bezette gebied, veranderingen in vijandelijke militaire opstellingen door te geven en hulp aan de burgerbevolking te verlenen telkens wanneer vijandelijke eenheden de Waal overstaken om brand te stichten. Door dit bijzonder moedige en beleidvolle optreden belangrijke diensten aan de Geallieerde Oorlogsvoering en de Nederlandse zaak te bewijzen.

Bron: Meijer (1990), p. 199

Vergeest, Adrianus Wilhelmus Maria (“Pater Ezechiël”)

Geboren te Beers op 2 mei 1906. Overleden te Pematang Siantar, Sumatra, op 23 september 1979.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Reserve-legeraalmoezenier

Bron: VOA blz. 119

Verhaaff, Hendrik J.

Geboren op 13 december 1918.
Eltn.d.VerbD.VakD. (01-05-1965), kapt. (01-11-1970).
Bekende onderscheidingen: OHK.1,VHK,MoF.bp,KMC

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Amsterdam op 21 november 1946
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 50 van 21 juli 1947
   Burger, woonachtig te Ede ; sergeant-majoor-instructeur van het Wapen der Infanterie

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   ?
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 19 van 9 juli 1949
   Sergeant-majoor-instructeur van het Wapen der Infanterie

Bron: ARA 2.02.20 inv. 9808 ; VHK blz. 229 ; NRLL 1974 blz. 505 ; Dagblad voor Amersfoort, donderdag 21 november 1946

Verhaaren, J.

Bekende onderscheidingen: BK,MID

Bronzen Kruis
   K.B. no. 15 van 26 juli 1945
   Stoker-olieman der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. Onderzeeboot 'Zwaardvis'

Mentioned in Despatches (GB)
   ?
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 7 van 5 april 1945
   Stoker-olieman der Koninklijke Marine (18001)

Bron: Meijer (1990), p. 285

Verhage, M.

Geboren in 1919.
Res-tltn.d.vbd. (02-04-1946), res-eltn. (02-04-1948).
Bekende onderscheidingen: BK,KV,OHK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 11 van 30 november 1948
   Sergeant-capitulant, lid van het verzet

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 11 van 25 februari 1943
   Dienstplichtig sergeant

wegens het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: Meijer (1990), p. 285 ; NRLL 1956 blz. 277

Verhagen, J.

Geboren op 12 december 1905.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 13 van 11 september 1952
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol gedrag onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als chef marconist van een geheim radiostation dat van September 1944 tot Mei 1945 de verbinding onderhield met het centraal bureau van een belangrijke geheime inlichtingendienst in bezet gebied en voor dit centraal bureau de berichtenwisseling verzorgde met het Bureau Inlichtingen te EINDHOVEN.
Zijn zendpost moest in deze periode viermaal verhuizen wegens gevaar van peiling en overvalling. Desniettegenstaande werkte hij door tot het einde.

Bron: Legerkoerier, jaargang 1952, nummer 11 ; met dank aan de heer B. Keers

Verhagen, J.

Bekende onderscheidingen: BOK.p

Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 18 februari 1949
   Matroos der eerste klasse

Bron: Belgische onderscheidingen aan Nederlanders, 3392

Verhagen, Marinus A.

Geboren op 20 januari 1925.
Bekende onderscheidingen: VHK,MoF

Medal of Freedom (US)
   General Orders No. 235, Hq. USFET, 15 augustus 1946
   Uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te Arnhem

Bron: VHK blz. 229 ; Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 29 ; met dank aan Peter Verstraeten

Verhey, A.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 21 van 21 december 1949
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend door tijdens de bezetting van Nederland seder 1941 als medewerker van een inlichtingengroep inlichtingen op militair en scheepvaart-gebied te verzamelen en mede te werken aan het tot stand komen van berichten over vijandelijke convooien en er voor zorg te dragen, dat nagenoeg niets van dit soort vijandelijke handelingen op en aan de benedenrivieren van Dordrecht tot aan zee aan de aandacht kon ontsnappen.
Voorts het mogelijk te maken dat de leider van zijn inlichtingengroep uitgebreide verkenningen te water kon verrichten en daaraan steeds zelf deel te nemen.
Tenslotte door voortdurend nauwkeurige gegevens te verstrekken omtrent de haven- en kustwerken aan en op de benedenrivieren.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en aan de Nederlandse Regering.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618

Verheij, M.

Geboren op 8 februari 1917.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 61 van 5 mei 1953
   Voormalig dienstplichtig soldaat van het Wapen der Artillerie

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend tijdens de bezettingsjaren 1940 - 1945, als lid ener K.P. (Knokploeg)-groep en leider van de zogenaamde “droppings” in Gewest 8 (UTRECHT), waar een dertigtal geslaagde afworpen van wapens hebben plaats gehad na Augustus 1944.
Dank zij de goede organisatie hebben hierbij nagenoeg geen ernstige ongelukken plaats gevonden. Hij was steeds persoonlijk aanwezig op de terreinen en muntte uit door rust en koelbloedigheid waardoor hij een goed voorbeeld was voor zijn ploeg.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; Van Ojen blz. 415,801-802 (noot 182)

Verheij, W.K.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 7 van 10 augustus 1944
   Officier-vlieger der derde klasse Koninklijke Marine Reserve tijdelijk verband

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 241

Verhoeff, C.

Bekende onderscheidingen: BL,OHK.1

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 5 van 21 juni 1949
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Bron: Meijer (1990), p. 235

Verhoeff, W.K.F.

Bekende onderscheidingen: MCRF.3

Médaille de bronze de la Croix Rouge Français (F)
   17 december 1946
   Commandant à l'époque la Croix-Rouge Néerlandaise à Berlin

Bron: Nederlandse Rode Kruis, Archief Onderscheidingen, inventarisnummer 111

Verhoeks, W.P.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   KB no. 9 van 17 februari 1951
   -

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend door, nadat op 18 September 1944 een Stafkwartier van de Kriegsmarine in zijn woning te Tiel werd gevestigd, gedaan te krijgen met zijn gezin de bovenverdieping te blijven bewonen teneinde gelegenheid te hebben gegevens omtrent de vijand, waaronder militaire inlichtingen, op dit Stafkwartier te bemachtigen. Hiervan op zeer gedurfde wijze onder groot gevaar voor zich en zijn gezin gebruik te maken.
Daarbij verschillende malen, terwijl hij de Duitsers, die op het Stafkwartier werkzaam waren, bezig hield, zijn echtgenote in de gelegenheid te stellen om zelfs stafkaarten waarop aantekeningen van militaire aard waren aangebracht weg te nemen en nadat de leider van de O.D. ter plaatse deze aantekeningen had overgenomen, deze weer op hun plaats terug te brengen.
Tenslotte door te weigeren het huis te verlaten toen de vijand hem een andere woning in de nabijgelegen gemeente Zoelen aanbood, met het doel deze bron van inlichtingen te kunnen behouden, waardoor zowel hij zelf als zijn gezin in ernstige mate aan het vijandelijke artillerievuur zou komen bloot te staan.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Verhoeks-Leenders, mevrouw A.

Zie Leenders, A.

Verhoeven, Bernardus

Geboren te Utrecht op 14 december 1898. Gesneuveld te Wateringen op 12 mei 1940.
Res-tltn.d.Inf. (18-10-1898), res-eltn. (27-09-1924), res-kapt. (26-03-1938), 13e Regiment Infanterie.
Bekende onderscheidingen: BL,XV

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 9 van 6 mei 1946
   Reserve-kapitein van het Wapen der Infanterie

Bron: Meijer (1990), p. 235 ; NRL 1939 blz. 137 ; www.ogs.nl

Verhoeven, Gerrit

Bekende onderscheidingen: FCG.eb

Oorlogskruis 1939-1945 met bronzen ster (F)
   ? ; uitgereikt te Apeldoorn op 9 juni 1950
   Burger, woonachtig te Hareveld

Bron: De Gelderlander, 9 juni 1950

Verhoeven, M.Th.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 6 van 22 juni 1948
   Dienstplichtig korporaal van het Wapen der Infanterie

Bron: Meijer (1990), p. 235

Verhoeven, R.H.M.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 15 van 16 augustus 1950
   Hoofd-Aalmoezenier in Indonesië

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door van 11-14 Mei 1940, ingedeeld als Hulpaalmoezenier bij het 11e Regiment Infanterie, te ROTTERDAM, zonder op gevaar voor eigen leven te letten, verschillende malen in de strijd gewikkelde troepenonderdelen en posten in voorste lijn te bezoeken en hun geestelijke verzorging te verlenen en moed in te spreken, waarbij hij enkele malen ondanks hun blootgestelde opstelling of rechtstreeks vijandelijk vuur zijn taak voortzette.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Verhoeven, Th.M.J.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 2 van 26 november 1942
   Gezagvoerder bij de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij

zich op 15 november 1942 hebben onderscheiden door daden van initiatief, moed en volharding gedurende een vlucht in onmiddellijke aanraking met den vijand.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 284 ; Meijer et al. (1997), p. 241 ; Vos, blz. 162

Verhorst, A.J.

Bekende onderscheidingen: BK.2

Bronzen Kruis (2e toekenning)
   K.B. no. 7 van 8 juli 1943
   Sergeant-machinist (10316)

Als opvarenden van Onze Onderzeeboot "O 23" gedurende geruimen tijd in krijgsverrichtingen tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Sergeant-machinist (10316)

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, aan boord van Onze onderzeeboot “O 23”, welke boot in den nacht van 13 op 14 Mei 1940 door den met vele magnetische mijnen onveilig gemaakten Nieuwen Waterweg is uitgevaren, in zijn dienst aan boord eene koelbloedigheid en vastberadenheid betoond, waaraan het mede te danken is, dat de boot veilig Engeland bereikte in niet in handen van den vijand viel.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; Meijer (1990), p. 285 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Verkaaik, J.

Geboren in 1916.
LTZ.vk.2jc (01-01-1963), LTZ.vk.2oc (01-01-1966), e.o. 01-05-1967.
Bekende onderscheidingen: VK,OHK.2,G.Med.

Vliegerkruis
   K.B. no. 11 van 15 december 1947
   Sergeant-vlieger

Heeft zich onderscheiden door, behorende tot Onze Groepvliegtuigen 8, blijk te geven van moed, volharding, bekwaamheid en plichtsbetrachting bij het in December 1941 en in Januari en Februari 1942 uitvoeren van talrijke oorlogsvluchten tegenover de vijand in Nederlandsch-Indië. In het bijzonder door in het tijdvak van 21 - 23 Februari 1942 behulpzaam te zijn bij het, met groot risico, redden van overlevenden van Onze torpedobootjager “Van Nes” en van het ss. “Sloet van de Beele” in de Java Zee.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 241

Verkaik, Leendert

Geboren op 30 december 1918.
Legernummer 18.12.30.016.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 54 van 10 april 1953
   Dienstplichtig sergeant-majoor voor speciale diensten van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als lid van een verzetsgroep in Made, NOORD-BRABANT, die in de tweede helft van 1944 deel uitmaakte van de zogenaamde “Biesboschgroep”, met het doel om terugtrekkende Duitse militairen in de Biesbosch te ontwapenen en gevangen te houden tot zij aan de geallieerde troepen op de Brabantse wal konden worden afgegeven.
Hij heeft herhaaldelijk kleine groepjes Duitsers over de Amer gebracht en vervolgens gevangen genomen, waarbij soms van de wapenen moest worden gebruik gemaakt als de overgave niet goedschiks plaats vond. Bij deze schermutselingen toonde hij zich een onverschrokken aanvoerder.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Verkennis, Hendrik

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Burger, woonachtig te Stamprooij

Bron: Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 29

Verkerke, Nicolaas Daniel

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 2 van 17 april 1941
   Matroos, aan boord van het s.s. 'Delftdijk'

Bron: ARA 2.16.32 inv. 254, 637 ; Koopv. blz. 13,28

Verkuil, Cornelis W.

Geboren op 8 maart 1920.
Bekende onderscheidingen: VHK,MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Burger, woonachtig te Zaltbommel

Bron: VHK blz. 230 ; Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 29

Verloop, David

Geboren te Utrecht op 8 januari 1921. Pleegde zelfmoord in de St.Gilles-gevangenis te Brussel, België, op 7 maart 1944.
Bekende onderscheidingen: VZK

Verzetskruis 1940-1945
   K.B. no. 1 van 22 oktober 1946 (postuum)
   Student in de rechten te Utrecht

wegens onder gevaarvolle omstandigheden betoonden moed, initiatief, volharding, offervaardigheid en toewijding in den strijd tegen den overweldiger van de Nederlandsche onafhankelijkheid en voor het behoud van de geestelijke vrijheid.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; VZK blz. 147 ; www.ogs.nl

Verloop, mejuffrouw M.

Geboren op 11 juli 1917.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 61 van 5 mei 1953
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend tijdens de bezettingsjaren 1940 - 1945, als koerierster van een belangrijke verzetsgroep in ROTTERDAM, voor welke zij regelmatig contact onderhield met BRUSSEL om inlichtingen door te geven. Ook na zij bij die tochten in 1944 wel leden van geallieerde vliegtuigbemanningen mede over de grens. Na de bevrijding van BRUSSEL ging zij over naar het verzet in UTRECHT en de Betuwe en bracht berichten en mensen die naar het Zuiden moesten, over de Lek, hetgeen in donkere nachten per kano moest geschieden. Zij was beleidvol en onverschrokken in haar levensgevaarlijke arbeid.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618

Vermaak, Johannes Willem

Geboren te Woerden op 13 mei 1902. Overleden te Thanbyuzayat op 12 januari 1943.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 23 van 16 september 1948 (postuum)
   Wachtmeester der Cavalerie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Meijer (1990), p. 235 ; www.ogs.nl

Vermast, J.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 3 van 8 december 1944
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandsche Koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogsvoering bewees door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijkehandelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 239

Vermazen, Willem

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Burger, woonachtig te Maarheze

Bron: Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 29

Vermeer, J.H.C.

Geboren in 1915.
LTZ3 KMR (01-04-1938), LTZ2 KMR (01-06-1941).
Bekende onderscheidingen: BK.2,DSC

Bronzen Kruis
   K.B. no. 2 van 22 mei 1943 (2e toekenning)
   Luitenant ter zee der tweede klasse Koninklijke Marine Reserve

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 4 augustus 1941
   Luitenant ter zee der tweede klasse Koninklijke Marine Reserve

Als Commandant van onzen trawler-mijnenveger IJMUIDEN, bezig zijnde met mijnenvegen in de Britsche wateren rustig en flink opgetreden toen zijn schip door een vijandelijk vliegtuig werd gemitrailleerd en gebombardeerd en een op het dek neergekomen niet ontplofte zware bom over boord moest worden gezet.

Bron: BL/BK blz. 285 ; NKM 1947 blz. 29

Vermeer, Theodorus Johannes

Geboren te Batavia op 18 september 1917.
LTZ3 (01-07-1941), LTZ2 (01-07-1943), e.o. en LTZ2 KMR (15-10-1950), LTZ2oc KMR (01-01-1955), e.o. 01-10-1962.
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.4,OV.1,XV

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 september 1942
   Luitenant-ter-zee der derde klasse, aan boord van Hr.Ms. 'Tromp'

Bron: Meijer (1990), p. 285 ; Wo.2617

Vermeeren, Jan

Geboren op 28 januari 1919.
Bekende onderscheidingen: VHK,MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Burger, woonachtig te Sevenum

Bron: Heuvel et al. (1985), p. 230 ; Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 29

Vermeeren, Petrus Gerardus ('Piet')

Geboren te Sevenum op 7 juli 1917.
Bekende onderscheidingen: OHK.1,VHK,MBS,CEAC,MoF,KCBC,FGC.eb,FMDP

Medal of Freedom (US)
   Uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Burger, woonachtig te Sevenum

fought most courageously for the cause of liberty by rendering aid of exceptional importance to members of the American and British armed forces who were evading capture in the enemy-occupied countries of Europe. The courage, bravery, and exceptional devotion to the common cause of freedom displayed by this person in undertaking such hazardous duties, knowing the price to be paid if apprehended, were a definite contributing factor to the termination of hostilities in this theater, meriting the highest degree of praise.

Croix de Guerre 1939-1945 avec étoile de bronze (F)
   15 februari 1951
   -, te Horst

Patriote actief et courageux. A contribué, durant l'occupation ennemie, avec dévouement et dans des conditions difficiles, à secourir de nombreux prisonniers de guerre et ressortissants francais at alliés, tombés au pouvoir de l'ennemi.

Bron: Heuvel et al. (1985), p. 230 ; Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 30 ; met dank aan Frans Vermeeren.

Vermeeren-Everts, mevrouw Louise

Zie Everts, L. (e/v Vermeeren).

Vermeulen, C.A.

Bekende onderscheidingen: ON.BEMx

Bronzen Eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
   K.B. no. 2 van 26 augustus 1941
   Stoker-olieman (8349), aan boord van Hr.Ms. Mijnenveger 'Jan van Gelder'
   Wegens:

Het zich onderscheiden aan boord van Onzen mijnenveeger "Jan van Gelder" door de voorbeeldige opgewekte wijze, waarop hij steeds zijn werk verrichtte en waardoor hij een goede invloed uitoefende op het jongere personeel.

Vermeulen, Gerardus Theodorus

Geboren te Soerakarta, Java, op 10 april 1923. Overleden te Wassenaar op 22 mei 2015.
LTZ3 (01-08-1944), LTZ2 (01-08-1946), e.o. en LTZ.SD.2 (16-03-1951), LTZ.SD.1 (01-12-1955), KLTZ.SD (01-04-1968), KTZ.SD (01-01-1972), pensioen 01-05-1973.
Bekende onderscheidingen: ON.4x,BK,OHK.2,OV,NGHK,XXV,DIG,DIV,EL.5,WM2

Bronzen Kruis
   K.B. no. 18 van 5 oktober 1944
   Sergeant-adelborst (02966), a/b van Hr.Ms. Motortorpedoboot 'MTB 436'

Als opvarende van Onze Motor-torpedoboot No. 436, moedig en beleidvol opgetreden bij een actie tegen vijandelijke E-booten in de nacht van 17 op 18 Juli 1944 en na ernstig in het gezicht en aan beide oogen gewond te zijn – waardoor hij het gezichtsvermogen verloor – tijdens deze actie en daarna nog geruimen tijd doorgegaan met het bedienen der radiotelefooninstallatie en medische hulp geweigerd, tot alle overige gewonde leden van de bemanning waren verbonden.

Chevallier de la Légion d´Honneur (F)
   Uitgereikt door de Franse ambassadeur in Nederland op 1 juni 2004
   ?

Persbericht Franse Ambassade in Nederland 1 juni 2004 ; met dank aan de heer W.F.J. Elgers

Vermeulen, Gerrit

Geboren te Utrecht op 8 mei 1916. Gesneuveld in een luchtgevecht boven Monster op 10 mei 1940.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 9 van 6 mei 1940 (postuum)
   Reserve-tweede luitenant-waarnemer van het Wapen der Militaire Luchtvaart, bij de II Verkenningsgroep van het 2e Luchtvaart Regiment

Bron: Meijer et al. (1997), p. 241 ; www.ogs.nl

Vermeulen, Jan Baptist

Geboren op 26 april 1904. Overleden te Geffen op 21 oktober 1992.
Eltn.SD. (16-05-1953).
Bekende onderscheidingen: ON.5,BL,VHK,OV,MOK,KB.5p,BOK.p,MWB,MHB

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 23 van 25 maart 1949
   Onderluitenant der Artillerie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Ridder in de Kroonorde met palm en Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 25 september 1954
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 8 januari 1955
   Eerste luitenant van speciale diensten, woonachtig te Breda

Bron: Meijer (1990), p. 235 ; Heuvel et al. (1985), p. 230 ; Belgische onderscheidingen aan Nederlanders [1937,3407,3417] ; NRLL 1956 blz. 323 ; Nieuwe Leidsche Courant, woensdag 29 september 1954, blz. 6 ; overlijdensadvertentie

Vermeulen, J.G.

Kwartiermeester ter Koopvaardij, bij de Koninklijke Paketvaart Maatschappij.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 2 van 7 oktober 1943
   Kwartiermeester ter Koopvaardij

die als kwartiermeester van het s.s. “VAN HEEMSKERK”, dat op den 14den April 1943, varende in de Milne Bay door vijandelijke duikbommenwerpers werd aangevallen en in brand gebombardeerd, onder gevaarvolle omstandigheden, moedig en beleidvol optrad bij de pogingen om het schip te behouden.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9042 ; K.P.M. blz. 325

Vermeulen, R.

Bekende onderscheidingen: ON.BEMx

Bronzen Eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
   K.B. no. 2 van 26 augustus 1941
   Kwartiermeester (HA 5682)
   Wegens:

Het gedurende zijn diensttijd als matroos aan boord van Onze Mijnenlegger "Medusa" onderscheiden door zijn onafgebroken dienstijver en goede invloed die hij uitoefende op de jongere schepelingen, voorts door zijn goede voorbeeld en opgewektheid.

Vermeulen, R.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 23 van 29 mei 1947
   Dienstplichtig korporaal van het Korps Pontenniers en Torpedisten

Bron: Meijer (1990), p. 235

Vermeulen, R.

Bekende onderscheidingen: LII.5p,BOK.p,MWB,MHB

Ridder in de Orde van Leopold II met palm en Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   ? (postuum) ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 25 september 1954
   ?, woonachtig te Drachten

Bron: Nieuwe Leidsche Courant, woensdag 29 september 1954, blz. 6

Vermeulen, Roelof C.

Bekende onderscheidingen: BK,MoF.bp

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 januari 1950
   -

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in 1942 en 1943 tekeningen van vliegvelden en verdedigingswerken van de vijand te vervaardigen en langs een speciale weg naar LONDEN door te geven, waarbij onder zijn leiding verschillende inlichtingengroepen medewerkten.
Tenslotte in Juli 1943 ternauwernood aan gevangenneming ontkomen, nochtans zijn werkzaamheden voort te zetten en de leiding over zijn vier spionnagegroepen te blijven voeren, welke groepen tot het einde van de oorlog voortreffelijk werk leverden.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Medal of Freedom with bronze palm (US)
   ? ; uitgereikt te Amsterdam op 21 november 1946
   Burger, woonachtig te Drachten

Bron: Dagblad voor Amersfoort, donderdag 21 november 1946 ; met dank aan de heer B. Keers

Vermeij, J.H.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   G.B. no. 1z van 27 januari 1942
   Sergeant-leerling-vlieger der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

als tweede bestuurder-mitrailleurschutter in commando vliegtuig patrouille zware bommenwerpers, nadat vliegtuig door vijandelijke luchtafweer ernstig beschadigd en eerste bestuurder ernstig gewond, op kundige en beleidvolle wijze vliegtuig onder moeilijke omstandigheden besturen en naar eigen basis terugbrengen, waardoor vliegtuig en bemanning behouden bleven.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 241