Terug naar Decorati
Terug naar de index

Tackenberg - Tilders

Tackenberg, P.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 januari 1950
   -

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door, na in September 1944 te zijn toegetreden als medewerker tot een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied in bezet Nederland, als zodanig eerst werkzaam te zijn in het gebied zuid-Holland-Oost (sector WOERDEN) en aldaar deze dienst te organiseren, waardoor, in dit aanvankelijk in militair opzicht onbelangrijke gebied, tijdens de terugtocht van de uit Brabant verdreven vijandelijke troepen waardevolle inlichtingen hierover konden worden verstrekt.
Voorts door in Januari 1945 het verkenningswerk in de Betuwe en de Bommelerwaard, welk gebied tot het spsrgebied behoorde, te organiseren en op zo goede wijze uit te voeren, dat met elke overtocht van bezet naar bevrijd gebied zeer goede rapporten over deze frontsector konden worden doorgegeven, totdat hij, kort voor de bevrijding, onder compromitterende omstandigheden door de vijand werd gevangen genomen.
Ondanks zware verhoren en ter dood veroordeeld zijnde geen naam los te laten.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Taconis, Thijs

Geboren te Rotterdam op 28 maart 1914. Gefusilleerd te Mauthausen, Duitsland, op 6 september 1944.
Geheim agent en slachtoffer van het England Spiel. Zijn opgespaard salaris wordt gebruikt om de onderscheiding "Zilveren Anjer" mee te bekostigen.
Bekende onderscheidingen: BK,KLO,MM

Bronzen Kruis
   K.B. no. 33 van 2 mei 1953 (postuum)
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als agent van een geheime inlichtingendienst, die hem tijdens de jaren 1940-1945 uitzond naar door de vijand bezet gebied, alwaar hij onder uiterst moeilijke omstandigheden een levensgevaarlijke taak had te vervullen, die door vijandelijke tegenactie tenslotte tot zijn dood leidde.

Military Medal (GB)
   31 mei 1943 ; op 11 november 1947 uitgereikt aan zijn vader
   Sergeant, Special Operations Executive

    Sergeant Thijs Taconis was landed in Holland by parachute, with a wireless operator, early in November 1941 after which he did valuable and notable work both in performing the tasks he was originally despatched and in many other ways.
    Taconis organised and trained 10 groups of saboteurs, each group consisting of an average of 8 men. These groups were situated in various parts of Holland and active but unobtrusive sabotage of transport and also arson were undertaken.
    At our request Taconis planned and organised, in June 1942, an attack on the German radio station at Kootwijk. There is every reason to suppose that this attack would have been succesful had the assault party had not come upon landmines - the presence of which was not suspected - and roused the guard, with resultant failure. Taconis' organisation had neither been shaken nor endangered in any way by this incident thus affording proof of the efficient way in which his work had been done.
    With the aid of Reception Committees organised locally by Taconis, 10 deliveries of stores comprising in all 52 containers were made. The total net weight of these stores exceeded 5 tons and they were distributed amongst the various savotage groups and safely hidden.
    These same Reception Committees, under the guidance of Taconis, at different times received and gave safe accommodation to 8 officers and other ranks proceeding to the field, whose chances of safety and the ultimate success of whose work depended to an important extent in the services thus rendered. In fact, it was due to the assistance in the initial stages of Taconis and his men that plans for the organisation of resistance groups in Holland were completed so rapidly.
    One of the officers whom Taconis received was unfortunate enough to suffer severe concussion on landing. He was none the less safely housed, given medical attention and finally, when after a few days he died, burried cladestinely and therefore without danger to the organisation.
    Many other services were rendered by Taconis and his helpers in the way of receiving special equipment and messages and passing them through to other agents in the field, and even latterly in obtaining most valuable information in regard to the issue of identity and ration cards in Holland.
    Throughout all these months of active and intelligent planning and organisation, Taconis was in constant danger, the nature and extend of which can only be surmised, but which by his high degree of courage, resourcefulness and devotion to duty, he combatted successfully. His work commanded the unreserved respect of all who had experience of such activities.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; "Een betrekkelijk heftig karakter - Thijs Taconis geheim agent" ; www.ogs.nl ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Taets van Amerongen, Jan Joost Carel baron

Geboren te 's-Gravenhage op 14 november 1904.
Tltn.d.Gen. (25-08-1928), eltn. (25-08-1932), kapt.d.inf. (29-03-1947), maj. (22-10-1948), ltkol. (16-06-1951), kol. (01-11-1955).
Oud-territoriaal commandant van Noord-Holland.
Bekende onderscheidingen: ON.4x,BL,OHK.1,XXV,H.1937,J,KLO.3

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 14 van 4 januari 1949
   Eerste luitenant der Grenadiers

Bron: BL/BK blz. 234 ; NRLL 1956 blz. 42 ; NA 1980 blz. 10,28 ; Gedenkboek Grenadiers en Jagers 1929-1939 blz. 324

Tahija, Julius (ook: Tahya)

Geboren te Soerabaja (Nederlandsch-Indië) op 13 juli 1916. Overleden te Jakarta, Indonesië, op 30 juli 2002.
Vrijw.fus. KNIL (09-02-1937), sgt2.d.Inf. (11-12-1941), tijd.kpt.d.Inf. (02-04-1946 GB 4), e.o. 25-07-1950 CNSI 1.
Bekende onderscheidingen: MWO.4,GA.?,LB.3,LII.3,BMN,OA

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 1 van 21 september 1942
   Sergeant der eerste klasse der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
   Wegens:

Op 30 Juli 1942 als zelfstandig commandant van de bezetting te Saumlaki, sterk 13 man, door moedig en beleidvol optreden met deze geringe macht den landenden vijand, sterk ongeveer 400 man, ruim twee uren opgehouden en zware verliezen toegebracht, niettegenstaande het vuur van vijandelijke oorlogsschepen en troepen.
Voorts de vernielingsplannen voorbereid, den terugtocht uitgevoerd, en daarna met de resterende helft zijner troepen en eenige ambtenaren per zeilboot overgestoken naar Australië.

Bron: Maalderink blz. 242 ; Steur blz. 30-39 ; Decorare 8 blz. 48 ; Overlijdensadvertentie

Tajib (ook: Tojib)

Geboortedatum en geboorteplaats onbekend. Gesneuveld op de Tjiaterstelling op 6 maart 1942.
Bekende onderscheidingen: MWO.4

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 10 van 27 januari 1948 (postuum bijgeschreven in het register)
   Korporaal-ziekenverpleger (28835) van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
   Wegens:

Het zich in de strijd door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw onderscheiden door tijdens het gevecht in de Tjiaterstelling (ten noorden van Bandoeng) tegen de Japanse vijand in de morgen van 6 Maart 1942 als ziekenverpleger onder zeer moeilijke omstandigheden, zonder orders af te wachten en het zware vijandelijke vuur niet ontziend, enige uren achtereen gewonden te verzorgen en te verbinden en hen daarbij somtijds buiten gevaar van direct gericht vijandelijk vuur te slepen, tot hij ten slotte door een voltreffer van een granaat op slag werd gedood.

Bron: Maalderink blz. 243 ; www.ogs.nl (geeft naam als: Tojib)

Takimai, Obet

Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 23 van 6 december 1954
   Soldaat van de Koninklijke Landmacht te Kaimana

Bron: VOA blz. 276

Talapessy, C.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Kruis met Eervolle Vermelding
   K.B. no. 43 van 11 juni 1943 ; later ingetrokken en vervangen door de Bronzen Leeuw
   Ambonees sergeant der tweede klasse der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 234

Talens, J.T.

Geboren op 10 maart 1903.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 20 van 8 oktober 1951
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend in het tijdvak van 1941 tot eind September 1944 als Hoofd van de Verbindingsdienst van Gewest 19 (LIMBURG) van de Orde Dienst.
In het bijzonder heeft hij onder het aanvaarden van grote risico’s in deze functie de verbindingen van het geheime verbindingsnet verzorgd, o.a. telefoon- en radioverbindingen.
Hij heeft de ambtshalve van de Duitsers verkregen inlichtingen op militair gebied doorgegeven aan de Staf O.D. van Gewest 19 en aan de geheime inlichtingendienst.
In September 1944 heeft hij langs een geheime lijn inlichtingen doorgegeven aan de commandant van het District Mijnstreek van de O.D., die toen reeds was bevrijd.
Tenslotte werd hij eins September 1944 bij een overval op de geheime zender van de O.D. te VENLO gevangen genomen en begin November ter dood veroordeeld, welk vonnis door voor betrokkene gelukkige omstandigheden niet werd voltrokken.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618

Tammes, B.

Geboren in 1921.
Res-tltn.-vl.wnr.d.ML (07-03-1942), res-eltn. (07-03-1944).
Bekende onderscheidingen: BK,VK,OHK.2

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 6 november 1941
   Dienstplichtig soldaat der Koninklijke Landmacht

Vliegerkruis
   K.B. no. 8 van 6 januari 1944
   Reserve-eerste luitenant-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart, bij het R.A.F. No. 48 Squadron

Bron: VK blz. 241 ; NRLL 1956 blz. 436

Tamminga, H.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   KB no. 9 van 17 februari 1951
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Artillerie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door op 11 Mei 1940, hoewel hij chauffeur bij de munitiecolonne van het 23e Regiment Artillerie was, geheel alleen en vrijwillig tot de Oostoever van de Kil doorgedrongen vijandelijke valschermjagers door goed gericht vuur herhaaldelijk verliezen toe te brengen.
Voorts op 12 Mei zich eveneens geheel vrijwillig aan te sluiten bij een sectie Infanterie, welke oprukte langs de Oostelijke oever van de Kil.
In het bijzonder door zich ook daarbij op moedige wijze te gedragen en ondanks zwaar ontvangen vuur de vijand verliezen toe te brengen, totdat hij zwaar werd gewond.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

dr. Tan Eng Dhong

Geboren op 11 september 1910. Overleden op 1 mei 1961.
OvG2 (19-03-1941), tijd.OvG1 (21-04-1947), e.o. 31-12-1949.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 41 van 15 december 1958 (reg.nr. 1664)
   Officier van Gezondheid der eerste klasse van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 234 (NB.: geeft naam als Dr. E.D. Tan)

Tan Gwan Djiang

Geboren te Semarang op 9 december 1920.
Legernummer 202409000 ; tlnt.d.Inf.KNIL (08-06-1942), eltn. (15-02-1947).
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Cadet-vaandrig der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 116-117 ; KNIL blz. 104

Tan Kiem Siang

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Militie-sergeant-luchtradiotelegrafist der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger, bij het R.A.A.F. No. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: VK blz. 241

Tan Sien Ien

Overleden op 4 augustus 1946.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949 (postuum)
   Chinees Militie-sergeant der eerste klasse-schutter der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. No. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: VK blz. 241 ; www.ogs.nl

Tanis, K.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 2 van 11 september 1941
   Waarnemend derde machinist

omdat dezen als leden der bemanning van het m.s. "ADINDA", dat den 8en Februari, 1941, te 8.48 ure, in de haven van Tobruk op een vijandelijken, magnetischen mijn stootte, onder gevaarvolle omstandigheden moedig en beleidvol optraden, bij het vijf dagen durende blusschingswerk, tengevolge waarvan het schip voor vernietiging behouden bleef.

Bron: met dank aan H.J. Huisman

Tans, ir. Mathijs

Geboren te Maastricht op 19 december 1894.
Cdt. KMA (16-09-1952), Cdt-kpl.-tit. (24-05-1913), cdt-kpl. (12-07-1913), cdt-sgt-tit. (23-05-1914), cdt-sgt. (12-07-1914), tltn.d.art. (12-06-1915 KB 48), eltn. (11-06-1919 KB 44), kapt. (02-10-1931 KB 43 miv. 01-11-1931), maj. (12-04-1940 KB 43 miv. 21-04-1940), t/ltkol. (11-09-1945 KB 33), t/kol. (10-10-1945 KB 62), t/genmaj. (04-01-1946 KB 31), ltkol. (29-12-1947 KB 67 miv. 05-06-1948), kol. (05-06-1948 KB 16 miv. 09-06-1948), genmaj. 05-06-1948 KB 16 miv. 09-06-1948), e.o. 17-10-1952 KB 16 miv. 01-11-1952.
Bekende onderscheidingen: NL.3,BL,OHK.1,XXXV,IM.1948,MVC.2,KB.4

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 12 van 10 november 1949
   Majoor van het Wapen der Artillerie

Bron: BL/BK blz. 234 ; Gouverneurs der Residentie blz. 436-455

Tapperwijn, G.J.

Bekende onderscheidingen: KV.2

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 75 van 23 juni 1948 (2e toekenning)
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als gezagvoerder bij de Nederlandse Koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend grote gevaren van vijandelijke handelingen werden gelopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 732

Tarenskeen, Dirk Willem

Geboren te Djambi op 18 juni 1913. Overleden te Groesbeek op 15 december 1989.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950
   Militie-sergeant van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 177-178

Tazelaar, Pieter ("Peter")

Geboren te Fort de Kock (Nederlandsch-Indië) op 5 mei 1920. Overleden te Hindelopen op 6 juni 1993.
Adb.Zeedienst, e.o. 08-1939, korp.adb. (08-1941), e.o. 03-1942 ; Legernummer 20.05.05.012 ; tltn.AD (16-09-1944 KB 8), kapt.d.Inf. (22-12-1948 KB 26 miv. 01-01-1949), e.o. 31-07-1962 KB 33.
Bekende onderscheidingen: MWO.4,BL,OHK,VHK,XV,KMC

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 3 van 9 september 1944
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie, bij de Inlichtingendienst
   Wegens:

Het volvoeren van een zeer gevaarlijke opdracht waarvoor hij in Nederland onder uiterst moeilijke omstandigheden is geland, teneinde in verbinding te treden met verzetslieden in het bezette gebied.
Na volvoering van zijn opdracht over België en Frankrijk teruggekeerd naar Engeland na het overwinnen van velerlei gevaren. Gedurende het uitvoeren van zijn opdracht voortdurend zeer grooten moed en beleid getoond.

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 34 van 22 december 1951
   Reserve-kapitein voor algemene dienst

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden nadat hij in October 1944 als agent-parachutist op nog door de vijand bezet Nederlands gebied met de hem toegevoegde marconist was geland.
In het bijzonder heeft hij van October 1944 tot April 1945 de wapendroppings op het hem toegewezen gebied georganiseerd en deze in Engeland radiografisch aangevraagd.
Door zijn beleidvol optreden heeft hij zich verschillende malen aan gevangenneming weten te onttrekken en heeft hij zijn werkzaamheden tot aan de bevrijding kunnen voortzetten ten behoeve van de verzetsgroepen in het hem toegewezen gebied.

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 23 oktober 1948
   Captain

Bron: PRO WO 373/155 ; Maalderink blz. 170 ; Steur blz. 52-62 ; BL/BK blz. 234 ; VHK blz. 218 ; Wo.2613 ; NRLL 1956 blz. 86 ; Six blz. 38,144

Teerink, Carel Gerrit Jan

Geboren te Amersfoort op 9 december 1897. Gesneuveld op de Tjiaterstelling nabij Lembang, op 7 maart 1942.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 20 van 13 septembet 1947 (postuum)
   Majoor der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: KNIL blz. 43 ; www.ogs.nl

Tegelberg, Petrus Emelius

Geboren te Soerabaja op 8 november 1919. Overleden te Delden (Ov) op 19 augustus 1977.
LTZ3 (01-04-1940), LTZ2 (01-04-1942), LTZ1 (01-08-1950), e.o. en LTZ1 KMR (01-04-1955), KLTZ KMR (01-01-1968), e.o. 01-10-1976.
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.3,OV,XXXV

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 13 juli 1944
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse

Bron: BL/BK blz. 283 ; Wo.2573 ; KIM 2573 ; NKM 1968 blz. 45

Telders, prof.mr. Benjamin Marius

Geboren te 's-Gravenhage op 19 maart 1903. Omgekomen in het concentratiekamp Bergen-Belsen op 6 april 1945.
Bekende onderscheidingen: VZK

Verzetskruis 1940-1945
   K.B. no. 17 van 7 mei 1946 (postuum)
   Hoogleraar rechtswetenschappen aan de Universiteit Leiden
   Wegens:

Voor onder gevaarlijke omstandigheden betoonden moed, inititatief, volharding, offervaardigheid en toewijding in den strijd tegen den overweldiger van de Nederlandsche onafhankelijkheid en voor het behoud van de geestelijke vrijheid,
daarbij in hem eerende een der uitingsvormen van het verzet, dat in zijn veelzijdige activiteit van 15 Mei 1940 tot 5 Mei 1945 in stijgende mate den vijand heeft geschaad en op onvergetelijke wijze tot de bevrijding van het Vaderland heeft bijgedragen.

Bron: VZK blz. 137-138 ; www.ogs.nl

Telgenkamp, E.J.H.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Adjudant-onderofficier-luchtschutter der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. No. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: VK blz. 241

Tellegen, mr. Marie Anne

Geboren te Arnhem op 30 december 1893. Overleden te Amsterdam op 23 april 1976.
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.2,MoF.sp

Medal of Freedom with silver palm (US)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 8 april 1953
   Burger

... for their outstanding services in underground activities connected with the organized civil and Armed Forces resistance movement in Holland during the period of occupation of that country by the Germans, from 7 December 1941 to include various dates of such meritorious service leading to the liberation in May 1945. ...

Bron: Website of Gert Jan Röhner ; met dank aan de heer P.J. Schlegel

Tellegen, dr. Antonius Otto Hermannus

Geboren te Zwolle op 25 mei 1907. Gefusilleerd in de duinen bij Overveen op 23 oktober 1943.
OvG.2 (25-07-1938).
Bekende onderscheidingen: VZK,VHK

Verzetskruis 1940-1945
   K.B. no. 10 van 22 december 1951 (postuum)
   Directeur van de Geneeskundige en Gezondheidsdienst te Zeist

Bron: VZK blz. 139-140 ; VHK blz. 220 ; NRL 1939 blz. 357 ; www.ogs.nl

Tellings, Jozef August

Geboren te Batavia op 17 januari 1904. Geëxecuteerd te Koeta Radja, Atjeh op 5 november 1943.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 16 van 25 juli 1951
   Geneesheer bij het plantershospitaal te Langsa (Oostkust van Atjeh)

Bron: VOA blz. 224

Tellings-Koen, mevrouw Georgine Flora Toosje

Geboren te Batavia op 23 november 1907. Overleden te 's-Gravenhage op 29 januari 1976.
Huwde op 3 november 1930 te Batavia met J.A. Tellings.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 16 van 25 juli 1951
   Burger

Bron: VOA blz. 235

Teloe Oen

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 4 van 5 april 1945
   Politieagent

Moed en beleidvol optreden getoond bij Japansche aanvallen in Augustus 1944 op een in aanbouw zijnde kampoeng op Nederlandsch Nieuw-Guinea.

Bron: BL/BK blz. 283

Tendyck, K.S.J.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 13 van 30 maart 1945
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandsche Koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 239

Tepas, Q.

Bekende onderscheidingen: OBE

Honorary Officer in the Civil Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 1 van 1 april 1943.
   Gezagvoerder bij de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij

Bron: ARA 2.16.32 inv. 790,792

Terhaar, H.M.G.

Geboren in 1906.
LTZ.vk.3 (16-03-1953), LTZ.vk.2oc (16-03-1956), e.o. 01-12-1959.
Bekende onderscheidingen: ON.ZEMx,BK.2,OHK.4,OV,G.Med.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 90 van 7 maart 1947 (2e toekenning)
   Majoor-monteur der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. onderzeeboot 'K.XII'

Bronzen Kruis
   K.B. no. 83 van 11 april 1946
   Majoor-monteur der Koninklijke Marine

Bron: BL/BK blz. 283 ; NKM 1968 blz. 368

Termijtelen, Jan Willem

Geboren te Soerabaja (Nederlands-Indië) op 10 januari 1893. Overleden te 's-Gravenhage op 12 september 1977.
Adb1 (23-08-1913), VAdm (01-09-1944), pensioen 1 mei 1947
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.4x,HO.4,WN26b,OHK.1,XXX,IM.1948,Mk,AN.3a,CB,DAD.3,EL.4,Z.2a,WZ.3,LoM.2

Honorary Companion in the Military Division of the Order of the Bath (GB)
   ?
   Schout-bij-nacht, Koninklijke Marine

Bron: Wo.1584

Terpstra, mr. R.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 januari 1950
   -

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door, na te zijn toegetreden als medewerker tot een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied in bezet Nederland, daarbij aanvankelijk op te treden o.m. als rapporteur van Midden-Nederland.
Voorts door, na begin Januari 1945 te zijn gevangen genomen, met list weten te ontvluchten en zich daarna weer in te zetten voor het inlichtingenwerk in de Noordelijke sector van Nederland en deze op zeer goede wijze te organiseren, een staf van medewerkers op te leiden en dank zij zijn beleid de telefonische verbinding met het bezette DELFZIJL te onderhouden.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Terranea, L.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 11 van 24 juni 1950
   Sergeant van het Wapen der Genie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in de vroege morgen van 10 Mei 1940 na de vijandelijke aanval op ROTTERDAM als commandant van een patrouille, aangewezen om ongeveer 10 vijandelijke soldaten, die zich in het pand “Janssens Booten” aan de Scheepmakershaven zouden bevinden en zich wilden overgeven, daaruit te gaan halen, als eerste en geheel alleen het pand binnen te gaan en daarbij, nadat deze vijandelijke soldaten inmiddels reeds op de vlucht waren gegaan, twee mitrailleurs buit te maken.
Vervolgens door in de namiddag, een andere patrouille versterkende, het commando hiervan over te nemen en de opstelling er van aan de Wijnhaven, niettegenstaande voortdurende vijandelijke beschieting, te handhaven tot zijn aflossing in de namiddag van 11 Mei 1940.
Vervolgens door op 12 Mei daaraanvolgende, na bekomen toestemming, bij het aanbreken van de dag met vier soldaten een vijandelijke mitrailleur van het spoorwegviaduct weg te halen en bovendien een gewonde vijand, munitie en automatische pistolen mede terug te brengen.
Tenslotte door nogmaals een poging te wagen om een andere gewonde vijand terug te halen, welke poging hij tengevolge van vijandelijk vuur moest staken.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Terwindt, mejuffrouw Beatrice Wilhelmina Marie Albertina (“Trix”)

Geboren te Arnhem op 27 februari 1911. Overleden te Ogestgeest op 7 april 1987.
Bekende onderscheidingen: BK,KV,VHK,MoF,KCBC,CEAC

Bronzen Kruis
   K.B. no. 8 van 30 augustus 1948
   Burger

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Burger, woonachtig te Amsterdam

Bron: Heuvel et al. (1985), p. 220 ; Meijer (1990), p. 113,283 ; Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 21 ; Dagblad voor Amersfoort, 18 januari 1947 ; De Gelderlander, Dagblad voor Nijmegen, 11 januari 1947 ; overlijdensadvertentie ; onderscheidingen in collectie Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden

Terwisga, mejuffrouw Meinarda M.K. van

Geboren op 24 augustus 1919.
Bekende onderscheidingen: BL,MoF

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 17 van 20 januari 1953
   Burger

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden aks leidster ener zelfstandige verzetsgroep in APELDOORN, die zich bezighield met het opsporen, onderdak brengen en vervoeren van neergekomen leden van geallieerde vliegtuigbemanningen, zomede van verstrooide geallieerde militairen na de operaties bij ARNHEM in September 1944.
Aan de inlichtingengroep van een belangrijke verzetsorganisatie verschafte zij spionnagegegevens.
In al deze werkzaamheden zomede in gevangenschap na haar arrestatie toonde zij zich een onverschrokken vrouw.

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te Apeldoorn

Bron: BL/BK blz. 234 ; Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 28

Teulings, Johannes M.A.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 26 van 12 november 1947
   -

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend, door het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland, waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Teunissen, A.G.

Geboren op 30 april 1900.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 20 van 8 oktober 1951
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend in het tijdvak van 1941 tot begin 1945 als commandnat van de radio-afdeling van Gewest 19 (LIMBURG) van de Orde Dienst.
Hij werkte mede aan het opbouwen van de geheime zender voor dit Gewest o.a. door het verzamelen van de benodigde onderdelen.
Als P.T.T.ambtenaar wist hij telefoonaansluitingen van de politie en van de bezetter tijdelijk buiten werking te stellen, teneinde arrestaties van illegalen te voorkomen. Omgekeer bracht hij geheime telefoonaansluitingen ten behoeve van de O.D. tot stand.
Toen eind September 1944 het Hoofd van de Verbindingsdienst van dit Gewest, onder wie hij werkte, werd gearresteerd, heeft hij als onderduiker zijn illegale werkzaamheden voortgezet.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618

Teuwen-Boonen, mevrouw Anna Maria J.H.

Zie Boonen, A.M.J.H.

Thans, A.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienst
   K.B. no. 2 van 21 augustus 1941
   Matroos ter Koopvaardij

die als opvarenden van het s.s. “IRIS”, ”, dat op 18 Maart, 1941, omstreeks te 16.45 ure door twee vliegtuigen met brisantbommen en hevig mitrailleurvuur werd aangevallen, onder gevaarvolle omstandigheden moedig optraden bij de uitvoering van de aan hen gegeven opdrachten, mede als gevolg waarvan het schip voor ondergang werd behoed.

Theelen, Lucien

Bekende onderscheidingen: MoF.bp

Medal of Freedom with bronze palm (US)
   ?
   Nederlands onderdaan, wonende te Luik (lid van de Belgian National Movement (sector Liege) / Group "M")
   Recommendation:

In November 1941 Mr Theelen went to Germany to pick up Allied evaders, a mission which he successfully accomplished and repeated some time later. Towards the end of 1943, he contacted an important escape worker who operated a lodging center for evaders at Cloitre Ste Croix. An agreement was effected with the understanding that the evaders would be passed to him for evacuation. He then organised a group which searched for evaders throughout the province of Liege. After collection, these were convoyed to Switzerland and later, when this became impracticable, to various camps in the Ardennes. He took a very active part in the activities of this group as well as charging himself with the organizational work. More than 60 evaders were processed through him.

Proposed citation:

Lucien Theelen, subject of the Netherlands, for exceptional courageous action while serving the Allied cause. From November 1941 to September 1944 he contributed successfully to the evacuation of more than sixty Allied airmen. Due to his organizational ability, his ingenuity and resourcefulness he was able to establish an escape line and underground camps which saved the lives of many evaders. His sense of duty and devotion were such that no danger or difficulty could deter him from the accomplishment of his extremely hazardous mission, Lucien Theelen's daring contribution to Allied victory merits the admiration and praise of the United Nations.

Bron: met dank aan Peter Verstraeten

Thenu, J.

Algemeen stamboeknummer KNIL 5461551.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Ambonees soldaat der tweede klasse van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 117

Theunisse, L.C.L.

Overleden op 6 augustus 1968.
Stuurmansleerling bij de K.N.S.M. (1929), eerste stuurman Esso Tankvaart Mij. N.V. (20-06-1948), gezagvoerder (16-04-1956).
Bekende onderscheidingen: BL,KNMI.z,OHK.1

Kruis van Verdienste met Gesp
   K.B. no. 2 van 15 mei 1941 ; later ingetrokken en vervangen door de Bronzen Leeuw
   Tweede stuurman aan boord van het s.s. 'Beursplein'

Bron: BL/BK blz. 234 ; Koopv. blz. 5,26

Theunissen, Gerard Herman

Geboren te Semarang op 26 augustus 1911.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950
   Reserve-ritmeester-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 178

Theunissen, Jan Lodewijk Marie

Geboren te Abcoude op 1 augustus 1915. Omgekomen te Pakanbaroe, aan boord van B-25 N5-238, op 2 juli 1946.
Bekende onderscheidingen: VK.2

Vliegerkruis
   G.B. van 1942 ; ingetrokken en gecorrigeerd bij K.B. no. 25 van 9 december 1949 (2e toekenning, postuum)
   Reserve-kapitein-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Vliegerkruis
   K.B. no. 24 van 31 december 1941
   Reserve-kapitein-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VK blz. 241 ; www.ogs.nl

Theunissen, J.S. (J.S.T. ?)

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Kapitein-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. No. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: VK blz. 241

Theunissen, Willem Lodewijk Marie

Geboren te Gennep op 12 april 1911. Gesneuveld te Hoek van Holland op 10 mei 1940.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 6 mei 1946 (postuum)
   Reserve-tweede luitenant van het Wapen der Infanterie, bij het 3-II-39 R.I.

BL/BK blz. 283 ; www.ogs.nl

Thiel, M.J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 11 van 24 juni 1950
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Genie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in de morgen van 10 Mei 1940, behorende tot de bezetting van een vooruitgeschoven post aan de Geldersekade te ROTTERDAM onder bevel van een sergeant, geheel uit eigen beweging te pogen twee vijandelijke mitrailleurs, welke bij het begin van de Oostelijke oprit naar de verkeersbrug over de Maas waren opgesteld, te overmeesteren, bij welke poging hij, na zich onder zwaar vijandelijk vuur op onverschrokken en handige wijze daarheen te hebben begeven, zwaar werd gewond juist toen hij zich in het bezit van één van deze mitrailleurs had gesteld.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Thierens, ir. Adolf Leonard

Geboren te Leiden op 13 mei 1912. Overleden te Dordrecht op 6 mei 1971.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 11 van 16 januari 1950
   Reserve-tweede luitenant der Genie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 133

Thio Thiam Tjong

Bekende onderscheidingen: KCBC

King's Commendation for Brave Conduct
   ? ; uitgereikt te Batavia door Sir Francis Shepherd in december 1948
   ?

Bron: Nieuwe Leidsche Courant, maandag 20 december 1948, blz. 3

Tholenaars, Daniel

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 5 van 27 maart 1941
   Matroos ter Koopvaardij, aan boord van het s.s. 'Sitoebondo'

Bron: ARA 2.16.32 inv. 254, 637 ; Koopv. blz. 13,44

Thomann, Arnold M.E. ("Boy(d)")

Geboren op 2 oktober 1924.
Bekende onderscheidingen: KV,VK,VHK

Vliegerkruis
   K.B. no. 16 van 26 juli 1945
   Korporaal-vliegtuigschutter zeemilicien

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand, blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 241 ; VHK blz. 221

Thomas, Carl Paulus Nicolaas

Geboren op 13 april 1910.
Bekende onderscheidingen: BL,MoF.bp

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 51 van 5 mei 1953
   Voormalig tijdelijk benoemd reserve-luitenant-kolonel voor algemene dienst

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden onderscheiden tijdens de bezettingsjaren 1940-1945, als Chef staf van de Commandant der O.D. (Ordedienst) in Gewest 17 ('s-HERTOGENBOSCH en omgeving) en in veleopzichten diens plaatsvervanger.
Hij heeft de organisatie der O.D. in dit gewest opgebouwd en tot een goed functionerend bedrijf gemaakt, ook toen hij 's-HERTOGENBOSCH moest verlaten om in de nabijheid onder te duiken.
Na de luchtlandingen op 17 September 1944 was 's-HERTOGENBOSCH het centrum vanwaar de zogenaamde "crossers" naar bevrijd gebied overgingen en ook terugkeerden, zodat een geregelde berichtendienst ontstond, die voor het gehele illegale werk van belang was.
Bij de gevechten om 's-HERTOGENBOSCH eind October 1944 kon hij actief medewerken door verzendingen van berichten over de troepenopstelling van de Duitsers en heeft hij zodoende de oorlogvoering gediend.

Medal of Freedom with bronze palm (US)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 8 april 1953
   Burger, lid van het verzet

... for their outstanding services in underground activities connected with the organized civil and Armed Forces resistance movement in Holland during the period of occupation of that country by the Germans, from 7 December 1941 to include various dates of such meritorious service leading to the liberation in May 1945. ...

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; BL/BK blz. 234 ; met dank aan de heer P.J. Schlegel

Thomas, Jan Johannes

Geboren te Sloten (N.H.) op 19 juli 1910. Overleden te Amsterdam op 9 september 2003.
LTZ3 KMR (01-04-1932), LTZ2 KMR (28-06-1940), LTZ1 KMR (07-05-1945), e.o. ?
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.2,XX

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 21 februari 1942
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse Koninklijke Marine Reserve

omdat zij als opvarenden van Onze onderzeeboot O 24 bij meerdere gelegenheden tijdens aanraking met den vijand onder veelal gevaarvolle omstandigheden zich onderscheiden hebben door moed, vastberadenheid en groote plichtsbetrachting en daardoor bijgedragen hebben tot het bereiken van belangrijke successen.

Bron: BL/BK blz. 283 ; overlijdensadvertentie

Thomassen, Hendrikus Albertus Jacobus

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 26 van 12 november 1947
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door, na eerst op 12 en 13 Mei 1940 dikwijls onder zwaar artillerievuur op verschillende plaatsen op onverschrokken wijze te hebben deelgenomen aan de verdediging van de Grebbeberg, in de nacht van 13 op 14 Mei 1940, in persoonlijke opdracht van de Commandant van het 8e Regiment Infanterie, toen diens commandopost vrijwel was omsingeld en nochtans de verdediging er van werd voortgezet, het Vaandeldoek, hetwelk hij om zijn middel had gewikkeld, vergezeld van een soldaat, naar de Divisiecommandant over te brengen.
Door moedig en beleidvol optreden hierin te slagen en aldus te voorkomen, dat het Vaandel in ’s vijands handen zou kunnen geraken.

Bron: BL/BK blz. 234

Thomsen, Oltman Reinder

Geboren te Leeuwarden op 5 november 1910. Gesneuveld te Heveskes, Groningen, op 28 april 1945.
Bekende onderscheidingen: VZK

Verzetskruis 1940-1945
   K.B. no. 17 van 7 mei 1946 (postuum)
   Assistent-opzichter bij de dienst Weg en Werken van de Nederlandse Spoorwegen
   Wegens:

Voor onder gevaarlijke omstandigheden betoonden moed, inititatief, volharding, offervaardigheid en toewijding in den strijd tegen den overweldiger van de Nederlandsche onafhankelijkheid en voor het behoud van de geestelijke vrijheid,
daarbij in hem eerende een der uitingsvormen van het verzet, dat in zijn veelzijdige activiteit van 15 Mei 1940 tot 5 Mei 1945 in stijgende mate den vijand heeft geschaad en op onvergetelijke wijze tot de bevrijding van het Vaderland heeft bijgedragen.

Bron: VZK blz. 141

Thoomes, C.L.J.

Geboren op 3 december 1913.
Legernummer 13.12.03.005.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 31 van 29 juni 1951
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Artillerie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, door op 12 en 13 Mei 1940 tijdens de strijd op de Grebbeberg, bijgestaan door slechts een klein aantal vrijwilligers, herhaaldelijk door zwaar vijandelijk artillerievuur heen zorg te dragen voor de aanvoer van munitie uit drie verschillende depôts naar de stukken van zijn batterij.
Zodoende door zijn persoonlijk voorbeeld en onverschrokken optreden er toe bij te dragen, dat zijn batterij - ondanks zeer groot munitieverbruik - steeds over voldoende munitie heeft kunnen beschikken.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Thorbecke, Willem Henry

Geboren te Parijs op 4 juli 1924. Overleden te Sewickley, PA, Verenigde Staten, op 20 februari 2006.
Res-tltn.-vl.d.ML (26-11-1943), res-eltn. (01-03-1948).
Bekende onderscheidingen: VK,OHK.1,XV,DFC

Vliegerkruis
   K.B. no. 53 van 27 april 1946
   Reserve-eerste luitenant-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart, bij het R.A.F. No. 622 Squadron

Distinguished Flying Cross (GB)
   7 december 1945
   Flying Officer, Royal Air Force Volunteer Reserve (172035)

Bron: VK blz. 211,214,241 ; NRLL 1956 blz. 437 ; Supplement to the London Gazette dd. 7 december 1945, blz. 5946 ; overlijdensadvertentie NRC Handelsblad ; met dank aan de heer R.W. Rijpkema

Thouars, Alphons Constant Julius de

Geboren te Buitenzorg op 13 februari 1903. Overleden te Perth, Australië, op 3 september 1967.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Kapitein der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 117-118

Thumann, J.D.

Bij de Koninklijke Paketvaart Maatschappij.
Bekende onderscheidingen: KV.2

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 75 van 23 juni 1948 (2e toekenning)
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als gezagvoerder bij de Nederlandse Koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend grote gevaren van vijandelijke handelingen werden gelopen.

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 2 van 7 oktober 1943
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als gezagvoerder va het s.s. “VAN HEEMSKERK”, dat op den 14den April 1943, varende in de Milne Bay door vijandelijke duikbommenwerpers werd aangevallen en in brand gebombardeerd, onder gevaarvolle omstandigheden, moedig en beleidvol optrad bij de pogingen om het schip te behouden.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9042, 2.16.32 inv. 732 ; K.P.M. blz. 325

Thung-Willekes MacDonald, mevrouw Fernanda Louise

Geboren te Bussum op 21 augustus 1893. Overleden te Ede op 23 september 1980.
Huwde op 15 september 1923 te Londen met prof.dr. Tjeng Hiang Thung.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950
   Burger, woonachtig te Buitenzorg

Bron: VOA blz. 179

Thijs, dr. Johannes Dirk

Geboren te Batavia op 24 april 1912. Overleden te 's-Gravenhage op 11 februari 1981.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 13 van 15 augustus 1950
   Politiek adviseur van de N.V. Standard Vacuum Petroleum Maatschappij te Djakarta

Bron: VOA blz. 208

Thijssen, Jan

Geboren te Bussum op 29 december 1908. Gefusilleerd te Apeldoorn op 8 maart 1945.
Bekende onderscheidingen: BL,MoF.sp

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 24 van 14 december 1949 (postuum)
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door tijdens de bezetting van Nederland op te treden als één van de leidende figuren in de illegale radiodienst en als één van de eersten, die, oorspronkelijk nog met eigen installaties, voor één van de grootste verzetsgroepen de radiografische verbinding met de Nederlandse Regering te Londen opnam.
Voorts zich onderscheiden door het doen uitgroeien van de radioverbindingen ook in het verzet zelf. Bij een en ander steeds vele risico’s lopende, dit nochtans op uiterst hardnekkige wijze te blijven voortzetten, dikwijls strijdend tegen schier onoverkomelijke moeilijkheden, totdat hij in November 1944 door de vijand werd gevangen genomen en in Maart 1945 werd gefusilleerd.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Medal of Freedom with silver palm (US)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 8 april 1953 (postuum)
   Burger, lid van het verzet

... for their outstanding services in underground activities connected with the organized civil and Armed Forces resistance movement in Holland during the period of occupation of that country by the Germans, from 7 December 1941 to include various dates of such meritorious service leading to the liberation in May 1945. ...

Bron: BL/BK blz. 234 ; Six blz. 62,70,84,88,92-93,144 ; www.ogs.nl (NB.: maakt geen melding van BL en geeft functie als ambtenaar der P.T.T.) ; met dank aan de heren B. Keers en P.J. Schlegel

Tideman, Pieter Gerard (P.F.?)

Geboren te Soerabaja op 16 januari 1913. Overleden te Breda op 26 november 1985.
Bekende onderscheidingen: VK,DFC

Vliegerkruis
   K.B. no. 63 van 9 januari 1948
   Kapitein-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Heeft zich door daden van initiatief, moed en volharding tegenover de vijand onderscheiden.
Als commandant, zowel van een afdeling als van een patrouille jachtvliegtuigen, herhaaldelijk in februari en maart 1942, bij Bandoeng, op onverschrokken wijze het luchtgevecht aangegaan met overmachtige vijandelijke jachtvliegtuigen, waarbij hij enige malen met een door kogels doorzeefd vliegtuig, doch zelf ongedeerd, de grond wist te bereiken: hierbij de vijand bij herhaling ernstige verliezen toegebracht.

Distinguished Flying Cross (GB)
   1942 ; 6 april 1948
   Kapitein-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

For gallantry displayed in air operations in conjunction with the Royal Air Force in the Far East.

Bron: VK blz. 211,240 ; NP 1992 blz. 355 ; Grand Rapids Press, 15 juli 1942 ; met dank aan de heer R.W. Rijpkema

Tielenius Kruijthoff, Gerardus Cornelis Johannes

Geboren te Montfoort op 1 juli 1895. Overleden te Hattem op 1 augustus 1972.
Tltn.d.Inf. (05-07-1915), eltn. (05-08-1919).
Bekende onderscheidingen: VOA,XXV,Mk

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950
   Reserve-majoor van het Wapen der Artillerie

Bron: VOA blz. 179-180 ; NRL 1923 blz. 369

Tielrooy, N.J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 11 van 24 juni 1950
   Gepensionneerd kolonel van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door, nadat hij op 11 Mei 1940 het commando over het reeds zeer versnipperde II Bataljon van het Ie Regiment Infanterie nabij de Maaldrift (WASSENAAR) weer op zich had genomen, toen hij vernam dat een officier-sectiecommandant, die de opdracht had de brug in de Hogeboomseweg over de Wassenaarse Wetering te bezetten, bij het aldaar stuiten op de vijand was vermist, met een patrouille, die zulks aanvankelijk niet aandorst, naar voren te gaan en als eerste de brug te betreden.
Voorts door op 13 Mei daaraanvolgende deel te nemen aan een patrouille naar een door de vijand bezette watermolen bij het vliegveld VALKENBURG, daarbij over open polderterrein op te rukken en met deze patrouille op het vliegveld VALKENBURG door te dringen, alwaar hij plotseling zwaar vijandelijk vuur ontving.
Tenslotte op koelbloedige wijze het terugkeren over het open terrein van de patrouille te bevorderen.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Tieman, Gerard

Geboren te Amsterdam op 1 maart 1926.
Bekende onderscheidingen: VZK

Verzetskruis 1940-1945
   K.B. no. 5 van 9 juli 1946
   Student aan de analistenopleiding bij het Instituut Korver te Utrecht

Bron: VZK blz. 142 (N.B. enige levende ontvanger van het Verzetskruis 1940-1945!)

Tiemstra, Jan Sjoerd

Overleden te Nijmegen op 12 juli 2004.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 12 juli 1945
   Soldaat-oorlogsvrijwilliger van de Koninklijke Landmacht

Bron: BL/BK blz. 284 ; Brons nr. 50 blz. 32

Tiga, Nicodemus

Overleden te Bandoeng in juli 1944.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949 (postuum)
   Timorees korporaal van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 69-70

Tilburg, Cornelis Jan van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 26 van 12 november 1947
   Dienstplichtig wachtmeester van het Wapen der Artillerie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in het tijdvak van 11 - 13 Mei 1940 als commandant van een sectie 6 Veld bij de voorpostengevechten voor Veenendaal nabij en aan de Buurtsteeg op onverschrokken en voorbeeldige wijze het bevel over deze sectie te voeren; zelf een bericht onder vijandelijk vuur over te brengen voor het ontvangen van artilleriesteun en stand te blijven houden niettegenstaande een naburig infanterie-onderdeel door zijn stelling terugtrok en poogde ook de bediening onder zijn bevel te doen teruggaan.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Tilders, Lucas Hendrik

Overleden te Hilversum op 9 oktober 2008.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 10 van 13 november 1946
   Sergeant-capitulant van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 234 ; Brons nummer 62, blz. 39