Terug naar Decorati
Terug naar de index

Stock - Sijmons

Stock, D.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Eerste luitenant-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VK blz. 240

Stoep, Marinus van der

Geboren te Beesd, Gelderland, op 27 september 1917. Gesneuveld bij een overval op een Duitse post te Rotterdam op 9 april 1945.
Bekende onderscheidingen: VZK

Verzetskruis 1940-1945
   K.B. no. 14 van 16 december 1952 (postuum)
   Bedrijfsleider bij de firma C. Jamin te Rotterdam

Bron: VZK blz. 136 ; www.ogs.nl

Stoffers, Jolke

Geboren te Vries op 26 november 1916. Overleden te Kampong Dawoean, Tjiaterstelling, op 6 maart 1942.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 20 van 13 september 1947 (postuum)
   Soldaat der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 234

Stofkooper, W.

Bekende onderscheidingen: BL

Kruis van Verdienste met Gesp
   K.B. no. 2 van 15 april 1941 ; later ingetrokken en vervangen door de Bronzen Leeuw
   Gezagvoerder ter Koopvaardij, kapitein van het s.s. 'Alhena'

Bron: BL/BK blz. 234 ; Koopv. blz. 5,23

Stok, Bram van der ("Bop")

Geboren te Pladjoe op 30 oktober 1915. Overleden te Virginia Beach, Virginia, Verenigde Staten op 8 februari 1993.
Meest onderscheiden Nederlandse militair uit de Tweede Wereldoorlog. Auteur van het boek "Oorlogsvlieger van Oranje" en een van de drie ontsnapte gevangen uit de "Great Escape" welke Engeland wisten te bereiken; 73 anderen werden weer opgepakt en 50 van hen werden doodgeschoten.
Stnr. 151030016 ; res-maj.-vl.d.ML (16-05-1947), res-ltkol. (08-10-1948).
Bekende onderscheidingen: ON.4x,BL,BK,KV,VK,OHK.2,VHK,XV,KLO,MBE,S3945,FGS,WM2,LII.4+p,BOK.p,FCG,PKW

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 2 van 15 juni 1946 (reg.nr. 470)
   Tijdelijk benoemd reserve-majoor-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in den strijd tegenover den vijand onderscheiden, door van 10 tot 14 Mei bij negen vluchten zeer veel moed en vastberadenheid aan den dag te leggen.
Heeft op 10 Mei 1940 met een D.XXI vliegtuig, van toenmaals zeer verouderd type, bij een gevecht boven het vliegveld “de Kooy” tegen een overmacht van vijandelijke jagers ййn dezer jagers neergeschoten.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 31 van 5 oktober 1944 (reg.nr. 1080)
   Reserve-eerste luitenant-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 4 van 3 september 1942 (reg.nr. 205)
   Reserve-eerste luitenant-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Vliegerkruis
   K.B. no. 6 van 21 september 1942 (reg.nr. 60)
   Reserve-eerste luitenant-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Moedig en beleidvol optreden als vlieger en betoonen van moed, initiatief en groote bekwaamheid als commandant van een half-escadrille; tijdens vele gevechtsvluchten den vijand schade toegebracht en een vijandelijk gevechtsvliegtuig neergeschoten.

Honorary Member of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 8 juli 1948
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 6 van 14 juli 1948 (reg.nr. 6659-III)
   Squadron Leader, Royal Air Force Volunteer Reserve

Officier in de Orde van Leopold II met palm en Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 6 van 14 juli 1948 (reg.nr. 6659-III)
   Reserve-majoor-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Krzyz Walecznych (PL)
   ? ; uitgereikt te Woensdrecht op 8 mei 1945
   Squadron Leader, Royal Air Force Volunteer Reserve, R.A.F. No. 322 (Dutch) Squadron

Bron: BL/BK blz. 234 ; VK blz. 147,240 ; VHK blz. 216 ; Belgische onderscheidingen aan Nederlanders, A-121, A-132 ; Oorlogsvlieger van Oranje ; NRLL 1956 blz. 419 ; Dagblad voor Amersfoort, woensdag 7 juli 1948, blz. 4 ; correspondentie met R. Vanderstok (USA) ; overlijdensadvertentie (N.B. Van der Stok claimde zelf het VK.2 te hebben. Hier is echter tot op heden geen bewijs voor gevonden)

Stok, Johan Paul van der

Geboren te Balikpapan, Borneo, op 21 maart 1919. Omgekomen in het concentratiekamp Mauthausen, Duitsland, op 11 april 1945.
Korp.Adb.Zeedienst ; als geheim agent van de Secret Service te Londen boven Nederland neergelaten op 11 augustus 1943. Op 2 februari 1944 door de Duitsers gearresteerd.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 26 van 6 juni 1953 (postuum)
   Korporaal-adelborst voor de zeedienst

Bron: BL/BK blz. 282 ; Wo.2741 ; www.ogs.nl

Stokvis, dr. Harold Jules

Geboren in 1911.
Res-tltn.d.inf. (01-01-1935), res-eltn. (01-01-1939).
Bekende onderscheidingen: OHK.1 ,XX,MBE

Honorary Member of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 28 november 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 20 maart 1946
   Lieutenant (4301), Dutch Liaison Officer attached Headquarters 1 Corps District

Lieut STOKVIS was attached to 1 Corps HQ in October 1944 as a Liaison Officer. His task was to assist in establishing contact with the Dutch Civil and Resistance Movements, which duty he carried out in an outstanding manner. During the campaign this Corps received into this area, through the enemy lines a very large number of Dutch refugees. Greatly assisted by Lieut STOKVIS' energy and efficiency, it was possible to ensure the smooth reception of these civilians. His work included a detailed interrogation of each refugee in order to obtain information of operational value and to prepare the appropriate reports. These refugees were a valuable source of information, and their interrogation was a matter of considerable labour and skill since they were unaccustomed to describing things they had seen or hear in the way that would give the military information that was being sought.
All these duties Lieut STOKVIS carried out with unfailing willingness, cheerfulness and devotion to duty, without any thought for his own rest or comfort. By his work he contributed greatly to the successful conduct of operations and to the harmonious relations between the Corps and the Dutch authorities.

Bron: PRO WO 373/155, WO 373/187 ; Allied Awards to the Dutch [324] ; NRL 1956 blz. 101

Stolck, J. van

Bekende onderscheidingen: BMK.1

Militair Kruis 1e klasse (B)
   ? ; uitgereikt te Wassenaar op 4 november 1948
   Burger, lid van het verzet

Bron: Nieuwe Leidsche Courant, 5 november 1948, blz.

Stolck-Basilewitch, J. van

Zie Basilewitch, J.

Stolk, J.G.C.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Kwartiermeester (12341)

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, op den 10den Mei 1940 zijn dienst op Onze torpedoboot “Z 5”, welke torpedoboot te Rotterdam den overgang van de Duitsche troepen van den zuidelijken naar den noordelijken Maasoever over de Maasbrug moest bemoeilijken, onder heftig mitrailleur- en lichtgeschutvuur met kalmte en nauwgezetheid verricht, waardoor hij medegewerkt heeft, dat het schip, waarop 7 opvarenden tijdens deze actie werden gewond, niet dan nadat de munitie was opgeschoten, zonder verdere schade kon worden teruggetrokken.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; BL/BK blz.282

Stoltz, Kasper

Geboren te Fort de Kock op 29 mei 1911. Geëxecuteerd te Kota Tjane op 29 mei 1943.
Algemeen stamboeknummer KNIL 55911.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949 (postuum)
   Militie-sergeant der eerste klasse der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 69 ; www.ogs.nl

Stoove, A.E.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   G.B. no. 1z van 24 februari 1942
   Sergeant-kortverband-vlieger der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VK blz. 146,240

Stoovelaar, Franciscus Hendrikus (ook: Stovelaar)

Geboren te Amsterdam op 30 december 1918. Gesneuveld in een luchtgevecht boven Oud-Beijerland op 10 mei 1940.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 9 van 6 mei 1946 (postuum)
   Reserve-tweede luitenant-waarnemer van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Bron: VK blz. 241 ; www.ogs.nl

Stoppelaar, Gerardus de ("Ludo")

Geboren op 3 januari 1917. Overleden ten gevolge van een ongeval te Wilminton (Verenigde Staten) op 24 mei 1989.
Bekende onderscheidingen: BL,KV,VHK,KMC

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 32 van 20 november 1945
   Reserve-eerste luitenant, bij de Inlichtingendienst

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 38 van 30 maart 1945
   Reserve-tweede luitenant

wegens het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland, waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 23 oktober 1948
   Uitgereikt te 's-Gravenhage op 1 april 1950
   Captain

Bron: PRO WO 373/155 ; BL/BK blz. 234 ; VHK blz. 216 ; Leidsch Dagblad, 89e jaargang, nummer 26962, donderdag 30 maart 1950, blz. 7 ; overlijdensadvertentie

Stoppelaar-Blijdesteijn, J.A. de

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 24 van 27 oktober 1945
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Infanterie

Moed en beleidvol optreden getoond door, na per parachute op de Veluwe te zijn geland, met groot succes verkenningen in dit gebied te verrichten en daarbij nog 16 Duitsche militairen gevangen te nemen.

Bron: BL/BK blz. 282 ; met dank aan de heer P. Besnard

Storm, W.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienst
   K.B. no. 2 van 21 augustus 1941
   Matroos ter Koopvaardij

die als opvarenden van het s.s. "IRIS", dat op 18 Maart, 1941, omstreeks te 16.45 ure door twee vliegtuigen met brisantbommen en hevig mitrailleurvuur werd aangevallen, onder gevaarvolle omstandigheden moedig optraden bij de uitvoering van de aan hen gegeven opdrachten, mede als gevolg waarvan het schip voor ondergang werd behoed.

Storm van Leeuwen, Alide (e/v Westra Hoekzema)

Geboren te Woodstock (New York, U.S.A.) op 16 september 1922. Overleden te Amersfoort op 2 november 2021.
Bekende onderscheidingen: BK,VHK,MOK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 113 van 1 april 1950
   Burger
   Wegens:

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door, na eerst vanaf begin 1944 illegaal te Nijmegen werkzaam te zijn geweest, waarbij zij o.a. als koerierster wapenen en berichten naar Limburg bracht, tijdens de gevechten in September 1944 in Nijmegen berichten van het door de vijand nog bezette gedeelte van deze stad naar het Geallieerde gedeelte door de vuurlinies over te brengen en daarna de in de strijd aldaar achtergelaten munitie op te halen voor de illegaliteit.
Voorts door na de bevrijding van Nijmegen, na zich beschikbaar te hebben gesteld voor het ontvangen van een opleiding in het behandelen van de S-phone, omstreeks half maart 1945 zich weer vrijwillig van bevrijd naar bezet gebied per boot door de Biesbosch naar Doetinchem te willen begeven om mede een S-phone te bedienen, bij welke tocht zij wegens zwaar vijandelijk vuur was genoodzaakt geweest terug te keren en kort daarop ondanks zeer ongunstige en moeilijke omstandigheden wederom een poging te wagen om per boot de Biesbosch te passeren, waarbij de boot door een vijandelijke patrouilleboot werd aangehouden en zij met de overige bemanning werd gevangengenomen, totdat zij, na vele zware verhoren en verblijf in verschillende gevangenissen begin mei 1945 werd bevrijd. Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogsvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: Meijer (1990), p. 289 ; Brons, nummer 66, p. 6

Storm van Leeuwen, G.A.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 3 van 18 oktober 1943
   Cadet-sergeant der Artillerie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland, waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9042 ; KNIL blz. 82

Storm van 's-Gravensande, Jonkheer Jan Jacobus

Geboren te Arnhem op 16 mei 1919. Gesneuveld aan boord van Hr.Ms. kruiser 'De Ruyter', in de Javazee, op 27 januari 1942.
LTZ3 (01-04-1940).
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.2

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 6 november 1941
   Luitenant-ter-zee der derde klasse, aan boord van Hr.Ms. kruiser 'De Ruyter'

Bron: BL/BK blz. 282 ; Wo.2561 ; KIM 2561 ; NA 1986 blz. 340

Storm van 's Gravesande-Kröner, Tineke

Geboren te 's-Gravenhage op 22 maart 1922. Overleden te Hengelo op 1 maart 2004.
Bekende onderscheidingen: VHK,KMC

Bron: VHK blz. 216 ; Overlijdensadvertentie De Telegraaf dd. 3 maart 2004

Stoutjesdijk, R.M.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Reserve-eerste luitenant-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. No. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: VK blz. 240

Stöve, Gerhard Wilhelm

Geboren te Zijpe, Noord-Holland, op 29 juli 1889.
Adb.1 (24-08-1909), LTZ2 (01-09-1911), LTZ1 (08-06-1920), KLTZ (16-04-1931), KTZ (16-10-1935), SBN (01-01-1940), VAdm. (01-05-1946), pensioen 01-05-1946.
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.3,x,OHK,XXXV,Mk,CBE,LoM.2,LB.3

Legion of Merit, Commander (US)
   ? ; uitgereikt in 1946
   Vice-admiraal buiten dienst

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; W.1465 ; Heldersche Courant, 29 juli 1946

Straelen, Fredericus Henricus Maria van

Geboren te Utrecht op 16 september 1899. Overleden te Waalre op 14 maart 1987.
LTZ3 (17-08-1923), Sbn. (01-09-1952), pensioen 01-11-1956.
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.4x,OHK.2,XXX,DSC

Bron: Wo.1888

Straelen, Philippus Bernardus Maria van

Geboren te Utrecht op 2 juni 1894. Omgekomen tijdens de Slag in de Javazee, aan boord van Hr.Ms. "Java" op 27 februari 1942.
Adelb.1 (06-08-1914 KB 44), KTZ (27-05-1940 KB 1).
Bekende onderscheidingen: MWO.4,ON.5x,OHK.2,XXV,Mk,G6CM

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 26 van 27 juni 1947 (postuum bijgeschreven in het register)
   Kapitein-ter-zee en commandant van Hr.Ms. Kruiser "Java"
   Wegens:

Uitstekende daden van moed, beleid en trouw als commandant van Onze kruiser "Java" tegenover een overmachtige vijand in de slag in de Java-Zee, waarbij hij door zijn bezielende leiding het gehele moreel aan boord beheerste, hetwelk tot resultaat had, dat tot tweemaal toe een vijandelijke jageraanval werd afgeslagen; zich tenslotte bij de ondergang van dit schip een waardig commandant betoond, door als laatste het schip te verlaten.

Bronzen Leeuw
   ? ; Ingetrokken bij K.B. no. 26 van 27 juni 1947 en vervangen door de M.W.O.

Bron: Maalderink blz. 240 ; Wo.1609 (N.B. claimt MWO.4 én BL!) ; Het Lichtspoor, 26 juli 1947 ; www.ogs.nl

Straten, Huibert van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 26 van 12 november 1947
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door op 10 Mei 1940 met een sergeant een sterk door de vijand bezet woningcomplex nabij de “Haagsche Schouw” binnen te dringen en op onverschrokken wijze deze sergeant te helpen een aantal vijanden buiten gevecht te stellen waardoor de rest van de bezetting werd gedwongen zich over te geven.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Straten, Nico Leonard Willem van

Geboren te Zwolle op 3 september 1897. Overleden te Arnhem op 18 september 1968.
Tltn.d.Inf. KNIL (02-08-1918 KB 68), genmaj.d.Inf. (09-11-1944 KB 17), e.o. 13-02-1946 KB 87.
Van 1946 tot 1955 commandant van het Koninklijk Militair Invalidenhuis Bronbeek.
Bekende onderscheidingen: MWO.4,E.1,XXV

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 6 van 29 oktober 1942
   Luitenant-kolonel der Infanterie van het Koninklijk Nederlandsch-Indis Leger
   Wegens:

Ten eerste:
Als commandant van de Expeditie naar Portugeesch Timor in December 1941 bij het voorbereiden en doen uitvoeren van de landing en bij de onderhandelingen met de Portugeesche autoriteiten aldaar blijk gegeven van initiatief en beleidvol optreden.
Ten tweede:
In Februari 1942 op bekwame wijze tegenstand geboden aan den te Dilly gelanden vijand.
Ten derde:
Gedurende eenige maanden moedig standgehouden en onder moeilijke omstandigheden den guerillakrijg doeltreffend georganiseerd uit troepen die tweemaal waren uiteengeslagen, waardoor de verovering van Timor tegen een overmachtigen vijand werd bemoeilijkt.

Bron: Maalderink (1982), p. 241 ; KNIL p. 66

Straten, S. van

Bekende onderscheidingen: ON.4

Officier in de Orde van Oranje-Nassau
   1942
   Reserve-kapitein b.d.

Bron: Van Ojen blz. 388,793 (noot 162)

Streefkerk, Christiaan

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 24 augustus 1946
   Korporaal-vliegtuigmaker van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Heeft zich door moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden, door op koelbloedige wijze zijn werkzaamheden voort te zetten ondanks hevige beschieting en bombardementen uit de lucht van het vliegveld te BERGEN (N.H.) in den vroegen morgen van den 10en Mei 1940, waardoor eenige beschadigde eigen vliegtuigen weer konden opstijgen voor het uitvoeren van opdrachten.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Streefland, Abraham

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te Renkum

Bron: Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 21

Strieland, A.H. van

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 12 van 12 mei 1945
   Reserve-sergeant-vlieger

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand, blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 241

Striemen, P.G. van

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 7 van 18 september 1947
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandse Koopvaardijvloot waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaar op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend grote gevaren van vijandelijke handelingen werden gelopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 729

Strien, J. van

Bekende onderscheidingen: BL,OHK.1

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 70 van 12 september 1947
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Oorspronkelijk was de soldaat Van Strien op 29 mei 1940 door zijn commandant (de majoor J.J.N. Cramer) voorgedragen voor de M.W.O. Deze voordracht luidde als volgt:

... de dpl.sold.van Strien J. en dpl. Groenewoud J. op 10 Mei 1940 bij de bezetting van het Semenarium een huis binnen gegaan dat bezet was door de vijand, en deze daaruit verdreven, en een gedeelte daarvan gevangen genomen, toen niemand anders dat huis durfde binnen dringen, waarbij de B.C. toezegde dat hij voor degeene die dit huis durfde binnen gaan de Militaire Willems Orde zou aanvragen.

Bron: BL/BK blz. 234 ; F. Oorschot (www.mei1940.nl)

Striet, N.H.

Geboren in 1909.
LTZ.vk.2jc (01-01-1958), LTZ.vk.2oc (01-01-1961), e.o. 01-01-1963.
Bekende onderscheidingen: ON.5x,BK,OHK.3,OV,G.Med.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 10 van 20 oktober 1944
   Sergeant-machinist der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. onderzeeboot 'K.XV'

Bron: BL/BK blz. 283 ; NKM 1968 blz. 370

Strobos, Jacob

Geboren te Amsterdam op 26 januari 1920. Gefusilleerd te Leusden op 20 juli 1943.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 januari 1950 (postuum)
   -

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door ingaande eind 1941 ten behoeve van een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied in bezet Nederland vijandelijke onderkomens voor onderzeeboten in de haven van IJMUIDEN te verkennen, zomede vijandelijke opstellingen voor luchtdoelgeschut en zoeklichten o.a. op het vliegveld Schiphol, hiervan schetsen in te leveren en zich ook bezig te houden met wapenvervoer, totdat hij eind April 1942 door de vijand werd gevangen genomen en in Juli daaropvolgend werd gefusilleerd.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: met dank aan de heer B. Keers ; www.ogs.nl

Stroo, W.

Bekende onderscheidingen: DSM

Distinguished Service Medal (GB)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 6 van 28 februari 1941
   Matroos der tweede klasse zeemilicien (12124z) der Koninklijke Marine

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9035

Stroosnijder, M.

Bekende onderscheidingen: ON.BEMx

Bronzen Eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
   K.B. no. 2 van 26 augustus 1941
   Kwartiermeester der Marine Luchtvaartdienst, bij het R.A.F. no. 320 (R.D.N.A.S.) Squadron
   Wegens:

Het betoonen van grote plichtsbetrachting, ijver en uitstekend oorlogsmoreel, waardoor hij een voorbeeld is in het algemeen en in het bijzonder voor zijn collega's vliegtuigmitrailleurschutters bij het 320e Squadron.

Bron: 320 Sqdr. blz. 220

Strubbe, W.B.H.

Gezagvoerder ter Koopvaardij, bij de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 3 van 8 December 1944
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandsche Koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogsvoering bewees door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijkehandelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 239 ; K.P.M. blz. 325

Struik, P.J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 15 van 16 augustus 1950
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden in het tijdvak van 11-14 Mei 1940 als stukscommandant van een mortier van 8 bij de verdediging van ROTTERDAM.
In het bijzonder door op 12 Mei 1940, nadat zijn stuk was verplaatst naar het Haringvliet, tijdens een vijandelijke bomaanval - bijgestaan door een soldaat - persoonlijk het stuk te blijven bedienen niettegenstaande zware bommen in zijn nabijheid insloegen.
In dit tijdvak steeds zijn sergeant-sectiecommandant, die nagenoeg geheel zelfstandig met zijn sectie moest optreden, op kranige wijze bij te staan.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Strunk, F.E.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Reserve-eerste luitenant-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VK blz. 241

Struijck, G.A.W.

Bekende onderscheidingen: BK.2

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 20 oktober 1944 (2e toekenning)
   Matroos der eerste klasse der Koninklijke Marine

Bronzen Kruis
   K.B. no. 19 van 30 januari 1941
   Matroos zeemilicien (5981z) der Koninklijke Marine

voor uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog aan het Vaderland bewezen, t.w. als opvarenden van Hr.Ms. motorboot “M 74”, welke boot in de periode van 31 Mei – 4 Juni 1940 op voortreffelijke wijze assistentie verleende bij de evacuatie van de “British Expeditionary Force” uit Duinkerken onder heftige bomaanvallen en onder hevig mitrailleurvuur van vijandelijke vliegtuigen, een koelbloedigheid en vastberadenheid betoond, waaraan het mede te danken is geweest, dat belangrijke afdeelingen van dit expeditieleger met deze motorboot naar Engeland konden worden overgebracht.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9035 ; BL/BK blz. 282

Strijers, Johannes Dorotheus Adrianus

Geboren te Bergen op Zoom op 7 oktober 1916. Overleden te Tilburg op 26 juli 1997.
Maj.d.Gen.
Hoofddirecteur van Publieke Werken bij de gemeente Tilburg.
Bekende onderscheidingen: ON.4,BK

Bronzen Kruis
 nbsp; K.B. no. 10 van 13 november 1946
 nbsp; Tijdelijk benoemd eerste luitenant van het Wapen der Genie

Bron: Meijer (1990), p. 282 ; overlijdensadvertentie (N.B.: Spreekt van KV i.p.v. BK)

Stumpff, Frederik

Geboren te Batavia op 1 oktober 1907. Omgekomen nabij Desa Kembang/Kec. Jogorogo Ngawi, Madioen, op 23 december 1948.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 6 november 1941
   Tweede luitenant

Bron: BL/BK blz. 282 ; KNIL blz. 48 ; www.ogs.nl

Sturk, J.P.

Geboren in 1910.
LTZ.vk.2jc (01-01-1959), LTZ.vk.2oc (01-01-1962), e.o. 01-02-1963.
Bekende onderscheidingen: ON.ZEMx,BK,OHK.2,OV,G.Med.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Korporaal-vliegtuigmaker

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, aan boord van Onze motortorpedoboot 51 op 10 Mei 1940 zijn dienst aan boord van genoemd vaartuig, hetwelk samen met Onze torpedoboot “Z 5” te Rotterdam den overgang van Duitsche troepen van den zuidelijken naar den noordelijken Maasoever over de Maasbrug moest bemoeilijken, onder heftig mitrailleur- en lichtgeschutvuur met kalmte en nauwgezetheid verricht, waardoor hij heeft medegewerkt, dat de boot, waarop gewonden en dooden vielen, niet dan nadat alle munitie was opgeschoten, zonder verdere schade kon worden teruggetrokken.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; BL/BK blz. 282 ; NKM 1968 blz. 370

Sturler, Jonkheer Johan Victor de

Bekende onderscheidingen: MBE

Honorary Member of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 14 oktober 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 20 maart 1946
   Lieutenant, Staff C.N.F.

Section G-2 Staff C.N.F.

Bron: PRO WO 373/155 ; Allied Awards to the Dutch [325]

Sturm, W.J.

Geboren te Amsterdam op 17 maart 1917. Overleden te Oranjehof, Zuid-Afrika, op 31 augustus 2008.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 19 november 1942
   Stoker-olieman (13350), aan boord van Hr.Ms. 'Piet Hein'

Bron: BL/BK blz. 282 ; Brons nummer 67, blz. 24 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Stuttenheim, F.C.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 9 van 26 mei 1944
   Dienstplichtig soldaat

Het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland, waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: met dank aan de heer B. Winckel

Stuurhaan, Jan Jurgen

Geboren te Amsterdam op 1 oktober 1916. Omgekomen bij een vliegtuigcrash nabij Palembang op 21 juli 1947.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 63 van 9 januari 1948 (postuum)
   Eerste luitenant-kortverband-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VK blz. 241 ; www.ogs.nl

Stuurman, A.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 4 van 4 mei 1944
   Sergeant-vlieger

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 241

Stuut, Th.

Gezagvoerder van het: s.s. 'Edam' (03-1940/03-1941), s.s. 'Nieuw Amsterdam' (10-1942/12-1942), s.s. 'Edam' (01-1943/05-1943), m.s. 'Sommelsdijk' (11-1943/11-1944).
Bekende onderscheidingen: KV.2

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 10 van 16 januari 1946 (2e maal)
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als kapitein bij de Nederlandsche koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogsvoering bewees door gedurende meer dan 2 jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 724

Stuvel, Ferdinand Theodorus ('Fer')

Geboren te 's-Gravenhage op 6 november 1919. Overleden te Oosterhout op 29 februari 2008.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 33 van 2 mei 1953
   Voormalig, tijdelijk benoemd, reserve-tweede luitennat voor algemene dienst, thans dienstplichtig soldaat van het Wapen der Artillerie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als marconist van het Bureau Bijzondere Opdrachten in LONDEN, die begin April 1945 per vliegtuig werd afgeworpen boven ZUID-HOLLAND, waarbij zijn zendtoestel onherstelbaar beschadigd werd. Hij begaf zich naar 's-GRAVENHAGE teneinde aldaar het verzet te steunen. Toen hij een nieuwe zender bedrijfsklaar had gemaakt, was het uur der bevrijding geslagen.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618

Stuy, H.

Gezagvoerder van het: s.s. 'Groenlo' (04-1941/11-1941), s.s. 'Pieter de Hoogh' (03-1942/01-1943), s.s. 'Jan van Gooyen' (03-1943/12-1943).
Bekende onderscheidingen: BL,KV

Bronzen Kruis met Eervolle Vermelding
   K.B. no. 5 van 31 december 1942 ; later ingetrokken en vervangen door de Bronzen Leeuw
   Gezagvoerder ter Koopvaardij, kapitein van het s.s. 'Pieter de Hoogh'

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 10 van 16 januari 1946
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als kapitein bij de Nederlandsche koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogsvoering bewees door gedurende meer dan 2 jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 724 ; BL/BK blz. 234 ; Koopv. blz. 6,41

Sudhues, Joseph Heinrich Bernard

Geboren te Rotterdam op 11 november 1919. Overleden te Krimpen aan den IJssel op 11 mei 2019.
Bekende onderscheidingen: BK,ON.ZEM

Bronzen Kruis
   K.B. no. 42 van 20 maart 1950
   Dienstplichtig korporaal van het wapen der infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden gedurende de oorlogsdagen van 10 - 14 Mei 1940 als groepscommandant bij de verdediging van de Haagsche Schouw en het terrein langs de Oostellijke oever van de Rijn Noord-Westelijk daarvan.
In het bijzonder door op 10 Mei 1940 op moedige wijze zijn groep, waarvan het moreel was gezakt, aan te voeren en deze onder vijandelijk vuur, ook uit vliegtuigen, van de Haagsche Schouw naar de Steenbakkerij, welke ongeveer 700 meter ten Noord-Westen daarvan aan de Hoge Morsweg aan de Rijn was gelegen, naar voren te brengen, waarbij hij zelf de mitrailleur over een sloot medenam.
Voorts door, toen bleek dat twee korporaals zwaar waren gewond, geheel vrijwillig met twee soldaten van een andere compagnie, aanvankelijk onder vijandelijk vuur van de overzijde van de Rijn, deze twee korporaals in veiligheid te brengen.

Bron: Müller (2016:BK), p. 542

Suermondt, R.K.

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Rotterdam in juli 1946
   Port Representative from the U.S. Warshipping Administration

Bron: Heldersche Courant, 29 juli 1946

Suilen, P.H.M.J.

Geboren in 1909.
Res-tltn.d.Inf. (01-12-1939), res-eltn. (11-09-1947), res-kapt. (01-02-1949).
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.1,OV.4,XV

Bronzen Kruis
   K.B. no. 70 van 12 september 1947
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 282 ; NRLL 1956 blz. 87

Sumerah, F.F.

Bekende onderscheidingen: BK,E.1

Bronzen Kruis
   K.B. no. 3 van 25 februari 1943
   Menadonees infanterist der eerste klasse van het Koninklijk Nederlands-Indische Leger

Op den 14en April 1942 bij Lolotgi (Portugeesch Timor) als Commandant van eene kleine patrouille door moedig optreden een verloren gegane lichte mitrailleur heroverd.

Bron: BL/BK blz. 282

Supheert, T.J.W.F.M.

Legernummer 022302000: tltn.d.Inf.KNIL (31-07-1927), eltn. (31-07-1930), kapt. (24-03-1939), btgw.maj. (24-04-1946), ltkol. (30-11-1946)
Bekende onderscheidingen: BL,XV

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 68 van 1 april 1947 ; uitgereikt door generaal-majoor P. Scholten te Medan in november 1947
   Kapitein der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron BL/BK blz. 182,234 ; KNIL blz. 87

Susan, Sylvain ("Bill")

Geboren te Amsterdam op 30 april 1918. Overleden te Bussum op 12 december 2005.
Bekende onderscheidingen: KV,OHK.2,VHK

Bron: VHK blz. 217 ; overlijdensadvertentie NRC Handelsblad dd. 17 december 2005

Sutherland, Martinus Adolph Cornelis

Geboren te Breda op 3 oktober 1917. Overleden te Eindhoven op 6 november 1982.
Bekende onderscheidingen: BL,KMC

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 8 van 30 augustus 1948
   Sergeant-titulair, bij de Inlichtingendienst

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 23 oktober 1948
   Sergeant

Bron: PRO WO 373/155 ; BL/BK blz. 234 (NB.: geeft alleen voorletter M.) ; Nieuwe Leidsche Courant, 14 februari 1951, blz. 3

Swaab, mevrouw E.

Bekende onderscheidingen: EM1

Erktentelijkheidsmedaille in zilver
   Beschikking van de Minister van Buitenlandse Zaken no. 15 van 4 augustus 1947
   -

wegens hare verdiensten voor de Nederlandsche zaak gedurende de tweede Wereldoorlog.

Bron: Archief van het Nederlandse Rode Kruis, Onderscheidingen, inv.nr 112

Swaab, H.L.J.

Geboren in 1906.
Res-tltn.d.Inf. (01-09-1929), e.o. 16-12-1929, LTZ3-zwnr. KMR (16-12-1929), e.o. & OVL3 (30-08-1930), OVL2 (21-10-1931), OVL1 (11-11-1940), KLTZ-vl. (01-01-1950), e.o. 01-01-1950, KLTZ-vl. KMR (01-01-1950), e.o. 01-10-1956.
Bekende onderscheidingen: OHK.1,XXV,OBE

Honorary Officer of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   ?
   Officier-vlieger der eerste klasse

Bron: VK blz. 206 ; NKM 1947 blz. 67 ; NKM 1968 blz. 330

Swagerman, Bernardus

Geboren te Amsterdam op 14 januari 1917. Gesneuveld bij Ridderkerk op 13 mei 1940.
Dpl.sld.d.Inf. (02-09-1937), res-sgt ML (06-10-1938), res-tltn-wnr (1938).
Bekende onderscheidingen: MWO.4

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 6 van 9 mei 1946 (postuum bijgeschreven in het register)
   Reserve-tweede luitenant-waarnemer van het Wapen der Militaire Luchtvaart
   Wegens:

Heeft zich in den strijd door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw onderscheiden door op 10 Mei 1940 als waarnemer-commandant van een T.V.-vliegtuig (een bommenwerper van toenmaals reeds niet modern type) in den vroegen morgen herhaalde malen met zijn vliegtuig vijandelijke vliegtuigen aan te vallen en twee daarvan af te schieten; daarna heeft hij op doeltreffende wijze een bombardement op het vliegveld Ockenburg uitgevoerd, waarbij vier vijandelijke vliegtuigen op den grond werden vernield. Door vijandelijke jachtvliegtuigen afgeschoten zijnde, door een parachutesprong in zee terecht gekomen, zich zwemmend gered en des avonds weer teruggemeld. Op 11 Mei 1940 ondanks aanvallen van sterke vijandelijke luchtstrijdkrachten als commandant van een patrouille van twee vliegtuigen een bombardement uitgevoerd op de Maasbrug te ROTTERDAM. Op 13 Mei 1940 met één T.V.-vliegtuig, slechts beschermd door twee jachtvliegtuigen, onder aanvallen door overmachtige vijandelijke jachtvliegtuigen een bombardement uitegevoerd op de Moerdijkbrug. Is bij de uitvoering van deze opdracht, welke hij op eigen verzoek van een gehuwden collega had overgenomen, gesneuveld.

Bron: Maalderink blz. 102 ; MWO-KLu blz. 76-78 ; www.ogs.nl

Swanborn, R.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 21 februari 1942
   Majoor-machinist der Koninklijke Marine

omdat zij als opvarenden van Onze onderzeeboot O 21 bij meerdere gelegenheden tijdens aanraking met den vijand onder veelal gevaarvolle omstandigheden zich onderscheiden hebben door moed, vastberadenheid en groote plichtsbetrachting en daardoor bijgedragen hebben tot het bereiken van belangrijke successen.

Bron: BL/BK blz. 283

Swane, R.L.M.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 6 van 5 augustus 1943
   Tweede luitenant-kortverband-vlieger der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VK blz. 241

Swanne, Victor

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ?
   Burger, woonachtig te Vught

Bron: Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 21

Swart, Bauke Klaas

Geboren te Bergum, Friesland, op 29 maart 1923. Gesneuveld tijdens een bomaanval op Japanse schepen nabij Kurashika (Japan) op 24 juli 1945.
OVL3 (01-10-1943), OVL2 (01-04-1945).
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 46 van 9 april 1951 (postuum)
   Officier-vlieger der tweede klasse

Heeft zich door daden van initiatief, moed en volharding gedurende een groot aantal vluchten in een vliegtuig tegenover de vijand onderscheiden door in het tijdvak van augustus 1944 tot begin augustus 1945, ingedeeld als vlieger bij het No. 894 en later bij het No. 1842 Squadron van de Britse Royal Navy deel te nemen an luchtoperaties zowel boven het kustgebied van Europa als boven de Indische Archipel, totdat hij begin augustus 1945 ten gevolge van het ontvangen van een voltreffer op zijn vliegtuig sneuvelde.

Bron: VK blz. 241 ; Wo.2963 ; www.ogs.nl

Swart, D.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 1 van 25 januari 1945
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandsche Koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogsvoering bewees door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 240

Swart, Jan

Geboren te Terschelling Midsland op 8 augustus 1892. Overleden op Terschelling op 4 of 15 januari 1946.
Derde stuurman (18-10-1912), tweede stuurman (21-02-1919), eerste stuurman (18-06-1919). Gezagvoerder van het: s.s. 'Katendrecht', s.s. 'Barendrecht' en m.s. 'Mijdrecht'.
Bekende onderscheidingen: BL,KV.2,OHK.3,OBE,LMBS

Bronzen Kruis met Eervolle Vermelding
   K.B. no. 2 van 17 mei 1941 ; later ingetrokken en vervangen door de Bronzen Leeuw
   Gezagvoerder ter Koopvaardij, kapitein van het m.s. 'Mijdrecht'

omdat deze als gezagvoerder en hoofdmachinist van een koopvaardijschip moedig en beleidvol optraden, mede als gevolg waarvan een vijandelijk vaartuig tot zinken werd gebracht.

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 10 van 16 januari 1946
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als kapitein bij de Nederlandsche koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogsvoering bewees door gedurende meer dan 2 jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Honorary Officer in the Civil Division of the Most Excellent Order of the British Empire
   1941
   Captain, Master of the s.s. 'Mijdrecht'

The ship was hit by a torpedo in the night of 6/7th March, after picking up the crew of another ship which has been sunk earlier. The ship at once sank 9 feet by the stern, but the engines were undamaged and the master ordered full steam ahead. Then the Master saw the periscopes of a submarine two points on het starboard bow and at once put the helm over, and one minute later rammed the submarine. The submarine came up on the port quarter with its tail about 10 or 15 feet in the air. The Master carried on full speed and as soon as his gun would bear opened fire and hit the conning tower with his third shot. He then proceeded at full speed back to Glasgow as his ship was badly damaged.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 88, 724, 799 ; BL/BK blz. 234 ; Koopv. blz. 6,37,51

Swellengrebel, mejuffrouw M.

Bekende onderscheidingen: EM1

Erkentelijkheidsmedaille in zilver
   Beschikking van de Minister van Buitenlandse Zaken no. 13 van 26 Juni 1947
   Vrijwilliger bij "Assistance Sanitaire Automobile"

wegens hare verdiensten voor de Nederlandsche zaak in de periode September 1944 - Mei 1945 als leden van de "Assistance Sanitaire Automobile.

Bron: Archief Nederlandse Rode Kruis, Onderscheidingen, inv.nr. 111

Swen, Daniel J.

Geboren op 24 augustus 1908.
Bekende onderscheidingen: BL,VHK

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 17 van 5 december 1952
   Burger

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden als leider van de K.P. (Knokploeg)-groepen in het Gooi, die op het gebied van sabotage en andere verzetsdaden verdienstelijk werk hebben verricht.
Hij was door zijn voorbeeld een bezieling voor zijn medewerkers.
Bij de vorming der B.S. (Binnenlandse Strijdkrachten) is hij onmiddellijk in het grotere verband getreden, zodat de samenwerking der verzetsgroepen niet te wensen overliet.
Hij ging persoonlijk wapens halen in de Wieringermeer en was behulpzaam bij de lossing van een schip met wapens uit WEST-FRIESLAND, zomende bij verschillende zogenaamde “droppings”.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; BL/BK blz. 234 ; VHK blz. 218

Swieten, C.L.E.F. van

Legernummer 052228000 ; tltn.d.Inf.KNIL (23-07-1928), eltn. (23-07-1931), kapt. (31-03-1940), btgw.maj. (18-07-1946)
Bekende onderscheidingen: BL,XV

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 63 van 9 januari 1948
   Majoor der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 234 ; KNIL blz. 90

Swieten, Eduard Louis van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 24 augustus 1946 (postuum)
   Reserve-kapitein van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden, op 10 Mei 1940 bij de gevechten in de bosschen van Ockenburg bij het aanvoeren van zijn compagnie. Door zijn voorbeeld kon de voorwaartsche beweging van zijn compagnie ondanks het zware vijandelijke vuur onderhouden blijven, waardoor tevens de rechter nevencompagnie weer voorwaarts kon gaan.

Bron: BL/BK blz. 283 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Sijbrant, H.H.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 4 van 24 juni 1943
   Boordwerktuigkundige bij de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij

op 19 April 1943, toen een vliegtuig dier Maatschappij boven den Atlantischen Oceaan plotseling door zes vijandelijke gevechtsvliegtuigen werd aangevallen en beschoten, zich heeft onderscheiden door moed, kalmte en plichtsbetrachting, waaraan het mede te danken is geweest, dat het vliegtuig ten slotte behouden kon landen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 285 ; VK blz. 240 ; Vos blz. 162

Sijmons, Petrus J.

Geboren op 3 februari 1896.
Bekende onderscheidingen: BK,MoF.bp

Bronzen Kruis
   K.B. no. 20 van 8 oktober 1951
   Eervol ontslagen reserve-majoor van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden in het tijdvak van Maart 1941 tot de bevrijding van ZUID-LIMBURG in September 1944 als commandant van District VI (MAASTRICHT) van het Gewest 19 (LIMBURG) van de O.D.
Hij was leider van de Pilotenlijn Blok, die een honderdtal geallieerde leden van vliegtuigbemanningen over de grens bracht.
Hij droeg zorg dat militaire berichten, welke voor de Geallieerde Oorlogvoering van belang waren, werden doorgegeven aan verschillende inlichtingengroepen.
In de dagen voor de bevrijding van MAASTRICHT midden September 1944 onderhield hij per telefoon geregeld verbinding met naderende Geallieerde troepen, aan welke hij inlichtingen omtrent de vijand in zijn district kon verstrekken.

Medal of Freedom with bronze palm (US)
   ? ; uitgereikt te Amsterdam op 21 november 1946
   Burger, woonachtig te Maastricht

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; Dagblad voor Amersfoort, donderdag 21 november 1946