Terug naar Decorati
Terug naar de index

Staal - Stiphout

Staal, Jacob ("Jaap")

Geboren op 8 juli 1913. Overleden in Zuid-Afrika in 1981.
Gedetacheerd Queen's Own Dorset Yeomanry, Leader of Jedburgh team Edward, res-ltkol.d.Art. (23-05-1947), geëmigreerd naar Zuid-Afrika (1947).
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.2,MBE,MoF,S3945,DM,WM2

Bronzen Kruis
   K.B. no. 31 van 30 maart 1945
   Reserve-kapitein van het Wapen der Artillerie

Ingedeeld zijnde bij het “Airborne Corps”, hetwelk medio September 1944 in de omgeving van Arnhem en Nijmegen opereerde, moed, beleidvol optreden, bekwaamheid en doorzettingsvermogen getoond door zich, na de landing, op uitstekende wijze van zijn opdracht te kwijten.

Honorary Member in the Military Division of the Order of the British Empire (GB)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 22 van 19 april 1945
   Reserve-kapitein van het Wapen der Artillerie

Medal of Freedom (US)
   ?
   Reserve-kapitein van het Wapen der Artillerie

Bron: PRO WO 373/187 ; Meijer (1992), p. 281 ; Schlegel (2000), p. 51 ; NRLL 1956 blz. 198 ; Special Forces Roll of Honour (NB.: maakt melding van MoF.bp; op de foto is ook duidelijk te zien dat Staal een palm op zijn MoF-lint heeft)

Staal, J.

Geboren in 1914.
Legernummer 142426003 ; tltn.d.ML KNIL (02-08-1936), eltn. (30-06-1939), kapt. (30-07-1944), kapt.-vl.wnr.d.KLu (15-05-1948), maj. (16-08-1952), ltkol. (16-08-1955).
Bekende onderscheidingen: VK,OHK.2,OV.1,XV

Vliegerkruis
   K.B. no. 23 van 9 mei 1952
   Reserve-kapitein-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. No. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: Meijer et al. (1997), p. 240 ; KNIL p. 122 ; NRLL 1956 p. 412

Staal, Siebe

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 15 april 1943
   Kwartiermeester der Koninklijke Marine, aan boord Hr.Ms. 'Tromp'

Bron: Meijer (1992), p. 281

Staal, Wouter G. ('Wout')

Geboren op 7 december 1919. Overleden op 20 mei 1994.
Legernummer 191207023.
Bekende onderscheidingen: KV,VHK,MoF

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 17 van 5 december 1952
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als leider van een K.P. (Knokploeg)-groep in EEMNES, die zich bezighield met het clandestien verzamelen van wapens, onder meerdere door verscheping uit WEST-FRIESLAND, en welke groep in de maand vóór de bevrijding ook een zending per parachute ontving.
Zijn boerderij en een schoolgebouw in de buurt waren de opslagplaatsen voor deze artikelen en tevens schuilplaatsen voor leden van geallieerde vliegtuigbemanningen, die wachtten op afvoer naar het Zuiden des lands dan wel op de bevrijding.
Hij heeft vele malen deze militairen vervoerd, met alle risico daaraan verbonden.

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te Eemnes

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; Heuvel et al. (1985), p. 214 ; Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 20

Stalman, J.C.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 13 van 7 september 1951
   Eerste luitenant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Meijer (1992), p. 233

Stalpers, G.A.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   G.B. no. 1z van 24 februari 1942
   Brigadier der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Meijer et al. (1997), p. 146

Stam, Arie Johan Christoffel

Overleden te Spijkenisse op 13 maart 2002.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 3 van 16 maart 1944
   Matroos der tweede klasse, aan boord van Hr.Ms. Onderzeeboot 'O 21'

Bron: Brons nummer 41, blz. 28 ; Brons nummer 42, blz. 3

Stam, Cornelis van

Geboren op 6 januari 1920.
Bekende onderscheidingen: BL,VHK

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 61 van 5 mei 1953
   Burger

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden onderscheiden tijdens de bezettingsjaren 1940-1945 als leider van een K.P. (Knokploeg) in de Haarlemmermeer-polder, na September 1944 van het Strijdend Gedeelte der B.S. (Binnenlandse Strijdkrachten), na Maart 1945 als Gewestelijk Commandant S.G. (Strijdend Gedeelte) van Gewest 12 (HAARLEM en omstreken).
Hij wist een strijdbare kern van medewerkers te vormen, die zich verdienstelijk maakte op het gebied van zogenaamde "wapendroppings", sabotage-acties op de weg en bescherming van vitale objecten ingeval Duitse inundatie maatregelen, de Haarlemmermeer-polder betreffende, zouden plaats vinden. Hij werd driemaal gearresteerd dich kwam steeds vrij.
Zijn optreden was rustig en beheerst zodat onnodige schietpartijen werden vermeden en ernstige represailles zoveel mogelijk zijn voorkomen. Hij had het vertrouwen van zijn mensen.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; Meijer (1992), p. 179,233 ; Heuvel et al. (1985), p. 214

Stam, Frederik

Geboren te Rotterdam op 19 juli 1898. Overleden te 's-Gravenhage op 31 augustus 1953.
LTZ3 (17-08-1920), VAdm. (16-07-1951).
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.5x,BL,OHK.3,OV.2,XXX,Mk,DSO,LoM.3,Z.2,LEF.3

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 30 van 27 juli 1952
   Kapitein-ter-zee, commandant van Hr.Ms. Kruiser 'Soemba'

Bron: Meijer (1992), p. 233 ; Klaassen (1970), [1.788]

Stam, G.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 1 van 8 augustus 1941
   Vijfde machinist ter Koopvaardij

die als gezagvoerder en leden van de bemanning van het s.s. “MOENA”, dat in de Victoria Docks te Londen lag, toen deze van 7 tot en met 10 September, 1940 aan hevige luchtbombardementen bloot stond, onder zeer gevaarvolle omstandigheden moedig optraden, tengevolge waarvan het eigen schip behouden bleef, en tevens het m.s. “ABBEKERK” voor verdere averij kon worden behoed.

Stam, G.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 1 van 19 augustus 1943
   Vierde machinist ter Koopvaardij

die als vierde Machinist van het m.s. “MADOERA”, dat op den 23sten Februari, 1943, door een torpedo werd getroffen, tengevolge waarvan het schip zwaar werd beschadigd, onder gevaarvolle omstandigheden moedig optrad bij het nauwgezet vervullen van zijn plicht, mede tengevolge waarvan het schip behouden te St. Johns, Newfoundland, kon worden binnengebracht.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 168

Stam, Jan

Bekende onderscheiding: BK,KCBC

Bronzen Kruis
   K.B. no. 11 van 15 januari 1942
   Stuurman ter Koopvaardij

die als stuurman van het m.s. “Tilly”, dat op den 6den October 1941, kort na middernacht, dor een Duitschen bommenwerper werd aangevallen, moedig en beleidvol is opgetreden tijdens den afweer tegen dezen aanval, tengevolge waarvan het vliegtuig werd vernietigd en het schip voor averij werd behoed.

Commendation (GB)
   1943
   Mate, m.v. 'Tilly'

This small ship was sailing along when she heard an air attack being made on a convoy some miles ahead. The Master at once ordered the gunners to stand by, and went himself to a gun position. The German aircraft suddenly approached from the North West, flying at not more than 200 - 300 feet. When the bomber came within range the defence opened fire. The gunners directed the fire so accurately, that after a single run the aircraft began to lose what little height it had. It crashed into the sea about a mile and a half from the ship. She had been machine-gunned, but her resolute defence gave the enemy no chance to make a deliberate bombing attack.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 769 ; Bezemer (1986), p. 19,47,53

Stam, Jan Willem

Geboren op 7 mei 1918. Overleden op 19 mei 2004.
Oud-burgemeester van Dinxperloo en Nijkerk.
Bekende onderscheidingen: ON.4,BL,MoF.bp,KMC

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 11 van 30 november 1948
   Burger

Medal of Freedom with bronze palm (US)
   ? ; uitgereikt te Amsterdam op 21 november 1946
   Burger, woonachtig te Kesteren

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 8 juli 1948
   Burger, woonachtig te Kesteren

Bron: Meijer (1992), p. 233 ; Dagblad voor Amersfoort, donderdag 21 november 1946 ; Dagblad voor Amersfoort, 7 juli 1948, blz. 4 ; Trouw, 22 mei 2004

Stam, Joseph Camil

Geboren te Nieuwer-Amstel op 30 januari 1892. Overleden te Harderwijk op 7 oktober 1960.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Sergeant-majoor van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Spaans (2004), p. 115

Stam, Lambertus

Geboren te Leiden op 6 september 1907. Overleden te 's-Gravenhage op 15 januari 1970.
OMSD.3 (16-08-1927), OMSD.2 (16-08-1929), OMSD.1 (30-01-1941), LTZ(T)1 (01-01-1949), KLTZ(T) (01-09-1949), KTZ(T) (16-10-1953), Sbn.(T) (04-09-1956), pensioen 16-12-1961.
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.4x,BK,OHK.3,OV.1,XXX,KLO

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 15 april 1943
   Officier Marinestoomvaartdienst der tweede klasse, a/b van Hr.Ms. 'Tromp'

Bron: Meijer (1992), p. 281 ; Klaassen (1977), [1.407] ; Klaassen (1979), [2.044] ; NKM 1968 blz. 342

Stam, Peter

Geboren te Soerabaja op 16 juni 1924. Overleden te Zeist op 22 september 1998.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Particulier te Buitenzorg

Bron: Spaans (2004), p. 116

Stammeshaus, Friedrich Wilhelm Peter Marie

Geboren te Koeta Radja, Atjeh op 28 juli 1910. Ge&eauml;xecuteerd te Palembang op 9 november 1943.
Bekende onderscheidingen: VOA,VHK

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 30 van 5 augustus 1952 (postuum)
   Assistent-werktuigkundige bij de werkplaats van de Zuid-Sumatra-spoorweg te Lahat

Bron: Spaans (2004), p. 247 ; Heuvel et al. (1985), p. 214 ; De Tijd, 29 augustus 1952 ; www.ogs.nl

Star, Aart Willem van

Geboren te Hongkong op 30 oktober 1920.
LTZ3 (01-04-1942), LTZ2 (01-04-1944), LTZ1 (01-11-1952), e.o. en LTZ1 KMR (16-03-1958), e.o. 01-10-1965.
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.4,OV.1,XX

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 21 december 1944
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse

Bron: Meijer (1992), p. 281 ; Wo.2711

Star, C.C. van der

Geboren in 1915.
LTZ2 KMR SD TV (01-11-1944).
Bekende onderscheidingen: BL

Kruis van Verdienste met Gesp
   K.B. no. 20 van 22 oktober 1942 ; later ingetrokken en vervangen door de Bronzen Leeuw
   Koninklijke Marine

Bron: Meijer (1992), p. 233 ; NOKM 1947 blz. 59

Starink, Herman

Geboren te Bindjei, Sumatra, op 17 december 1920. Overleden te 's-Gravenhage op 11 mei 2013.
LTZ3 (01-04-1942), LTZ2 (01-04-1944), LTZ1 (01-09-1952), KLTZ (01-10-1961), KTZ (01-01-1967), e.o. 17-12-1970.
Bekende onderscheidingen: ON.4x,BK,OHK.4,OV,XXV

Bronzen Kruis
   K.B. no. 83 van 11 april 1946
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse, bij de Onderzeebootdienst

Bron: Meijer (1992), p. 281 ; Klaassen (1979), [2.702] ; met dank aan W.F.J. Elgers

Starre, J.J. van der

Gezagvoerder van het: s.s. 'Patras' (01-1942/04-1944 en 05-1944/07-1944), s.s. 'v.d. Lijn' (08-1944/12-1944), s.s. 'Van Swoll' (02-1944/05-1945).
Bekende onderscheidingen: BL,KV

Kruis van Verdienste met Gesp
   K.B. no. 6 van 21 mei 1942 ; later ingetrokken en vervangen door de Bronzen Leeuw
   Gezagvoerder ter Koopvaardij, kapitein van het s.s. 'Patras'

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 38 van 26 juni 1946
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandsche Koopvaardijvloot waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 725 ; Bakker (1950), p. 325 (NB.: claimt KV.2+G) ; Bezemer (1986), p. 5,40 ; Meijer (1992), p. 233

Staveren, Cor van

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Burger, woonachtig te Venray

Bron: Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 28

Staveren, Johannes van

Geboren te 's-Gravenhage op 13 februari 1910.
LTZ3 (15-08-1931 KB 18), KLTZ (01-08-1951), e.o. & KLTZ KMR (17-05-1954 KB 24), e.o. 28-09-1955 KB 21 (01-10-1955), pensioen 13-02-1970.
Bekende onderscheidingen: MWO.4,OHK.2,XX

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 1 van 16 juni 1940
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse
   Wegens:

Voor daden van moed, beleid en trouw in tijd van oorlog met zijn boot tegenover den vijand bedreven, te weten, op den 10den Mei 1940 met Onze motortorpedoboot 51, waarover hij het bevel voerde, te samen met Onze torpedoboot "Z 5" onder heftig vijandelijk mitrailleur- en lichtgeschutvuur opgestoomd naar Rotterdam om daar den overgang van Duitsche troepen van den zuidelijken naar den noordelijken Maasoever te verhinderen, waarna het hem is gelukt de boot, welke doorzeefd werd door mitrailleurkogels en waar aan boord doden en gewonden vielen, niet dan nadat de munitie was opgeschoten, terug te brengen naar Hoek van Holland.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; Klaassen (1979), [2.204] ; Maalderink (1982), p. 101

Staverman, Franciscus Anton

Geboren te Den Helder op 12 augustus 1912. Overleden op de Middellandse Zee, aan boord van Hr.Ms. 'Isaac Sweers', op 13 november 1942.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 4 van 21 september 1942
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse, aan boord van Hr.Ms. 'Isaac Sweers'

Bron: Meijer (1992), p. 281 ; www.ogs.nl

Staverman, Huibert Matthijs

Geboren te Soerabaja op 16 januari 1921. Vermist te Nieuw-Guinea in september 1943.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 13 van 21 december 1944 (postuum)
   Sergeant zeemilicien voor speciale diensten der Koninklijke Marine

Bron: Meijer (1992), p. 233 ; www.ogs.nl

Steeksma, Horst Reinder

Geboren te Berlijn, Duitsland, op 14 oktober 1919. Gefusilleerd te Mauthausen op 6 september 1944.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 33 van 2 mei 1953 (postuum)
   Dienstplichtig sergeant-majoor-administrateur van het Wapen der Infanterie

heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als agent van een geheime inlichtingendienst, die hem tijdens de jaren 1940-1945 uitzond naar door de vijand bezet gebied, alwaar hij onder uiterst moeilijke omstandigheden een levensgevaarlijke taak had te vervullen, die door vijandelijke tegenactie tenslotte tot zijn dood leidde.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; www.ogs.nl

Steen, Antonius van

Geboren te Ubbergen op 5 februari 1912. Gestorven in de omgeving van het concentratiekamp Mauthausen, Duitsland, op 31 december 1944.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 33 van 2 mei 1953 (postuum)
   Marechaussee-te paard van het Wapen der Koninklijke Marechaussee

heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als agent van een geheime inlichtingendienst, die hem tijdens de jaren 1940-1945 uitzond naar door de vijand bezet gebied, alwaar hij onder uiterst moeilijke omstandigheden een levensgevaarlijke taak had te vervullen, die door vijandelijke tegenactie tenslotte tot zijn dood leidde.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; Meijer (1992), p. 281 ; www.ogs.nl

Steen, Govert

Geboren te Apeldoorn op 12 maart 1907. Omgekomen boven het Kanaal op 5 juni 1942.
Bekende onderscheidingen: VK.2

Vliegerkruis
   K.B. no. 77 van 22 april 1948 (2e toekenning - postuum)
   Tweede luitenant-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Heeft zich door daden van initiatief, moed en volharding tegenover de vijand onderscheiden op 10 Mei 1940, als bestuurder van een D XXI vliegtuig, boven het vliegveld YPENBURG, waarbij hij een vijandelijk toestel omlaag schoot.

Vliegerkruis
   K.B. no. 24 van 16 oktober 1941
   Tweede luitenant-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Voor moedig en beleidvol optreden bij het voorbereiden en uitvoeren van hun ontsnapping uit door den vijand bezet gebied in een op dien vijand buitgemaakt vliegtuig en het landen daarmede op geallieerd grondgebied, hoewel dat vliegtuig de vijandelijke kenteekenen droeg.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 107-108,240 ; Niet schieten... we are Dutch! ; www.ogs.nl

Steen, Harm

Geboren te Magelang op 14 juni 1916. Overleden te Kamp Vught op 5 september 1944.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 8 van 3 augustus 1948
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Infanterie

Bron: Meijer (1992), p. 234 ; www.ogs.nl

Steen, H.W. van der

Geboren te Amsterdam op 20 juni 1911. Overleden te Voorschoten op 1 september 2009.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 29 van 12 mei 1951
   Tijdelijk aangesteld dienstplichtig korporaal van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door, na zich reeds in 1942 geheel vrijwillig te hebben gemeld voor indeling bij een Brits zogenaamd “Commando” of ander onderdeel:
1e. op 17 September 1944, ingedeeld bij de 101 American Airborne Division, nabij SON te landen en gedurende enige dagen goede diensten te bewijzen.
2e. op 1 November daaraanvolgende, ingedeeld bij No. 4 Commando, na per boot te VLISSINGEN te zijn geland en de vijandelijke linies te zijn gepasseerd, in de nacht van 1 op 2 November, behorende tot een patrouille onder bevel van een luitenant, met deze patrouille de door de vijand bezette scheepswerf “De Schelde”, alwaar het schip “Willem Ruys” op stapel stond, binnen te dringen en behulpzaam te zijn bij het aldaar afvoeren van vijftien krijgsgevangenen, die zich hadden overgegeven en die daarna waardevolle inlichtingen verstrekten over de ligging van aldaar aanwezige mijnen en de voorbereide vernielingsarbeid aan deze werf.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Steen, Wilhelmus Johannes Mattheus van der

Geboren te Nijmegen op 14 september 1913. Gesneuveld boven Malakka, a/b Glenn-Martin WH. 3, op 19 januari 1942.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 1 van 1 mei 1942 (postuum)
   Tweede luitenant-kortverband-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Meijer et al. (1997), p. 240 ; www.ogs.nl

Steenaard, P.

Geboren in 1906.
Off.Vk.3 (01-09-1947), LTZ(Vk)2oc (01-09-1949), pensioen 16-03-1956.
Bekende onderscheidingen: ON.GEMx,BL,OHK.3,G.Med.

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 2 van 14 december 1944
   Majoor-machinist der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. 'Tromp'

Bron: Meijer (1992), p. 234 ; NKM 1968 blz. 365

Steenbeek, Nicolaas

Geboren te IJsselstein op 8 september 1915. Omgekomen boven 's-Gravenzande op 10 mei 1940.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 6 van 9 mei 1946 (postuum)
   Tweede luitenant-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Bron: Meijer et al. (1997), p. 240 ; www.ogs.nl

Steenbergen, ir. Barend van

Geboren te Soerabaja op 23 maart 1909. Overleden te Noordgouw, aan eerder opgelopen verwondingen, op 19 mei 1940.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 6 van 9 mei 1946 (postuum)
   Reserve-eerste luitenant-waarnemer van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Bron: Meijer et al. (1997), p. 240 ; www.ogs.nl

Steenbergen, W.

Bekende onderscheidingen: BK.2

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 8 juli 1943 (2e toekenning)
   Kwartiermeester (11487)

Als opvarenden van Onze Onderzeeboot "O 23" gedurende geruimen tijd in krijgsverrichtingen tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Kwartiermeester (11487)

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, aan boord van Onze onderzeeboot “O 23”, welke boot in den nacht van 13 op 14 Mei 1940 door den met vele magnetische mijnen onveilig gemaakten Nieuwen Waterweg is uitgevaren, in zijn dienst aan boord eene koelbloedigheid en vastberadenheid betoond, waaraan het mede te danken is, dat de boot veilig Engeland bereikte in niet in handen van den vijand viel.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; Meijer (1990), p. 281 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Steengracht van Moyland, Jonkheer Reginald Adolf

Geboren te St.Germain en Laye, Frankrijk, op 14 januari 1910.
Oud-tuinarchitect, oud-diplomaat, oud-directeur Home Service te Los Angeles, oud-luitenant-ter-zee-vlieger 2e klasse KMR
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 8 van 18 januari 1945
   Officier-vlieger der tweede klasse Koninklijke Marine Reserve tijdelijk verband

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand, blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 240 ; NA 1986 blz. 293

Steenhuis, P.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 12 van 19 juni 1945
   Stuurman ter Koopvaardij

die als stuurman van het, in de Downs voor anker liggende, m.s. “TROMP”, op den 16en Januari 1945, van moedig en voortvarend optreden blijk gaf bij het onverwijld ter hulp snellen van het in brand geraakte Amerikaansche vrachtschip “JAMES HARROD” ondanks het gevaar eener ontploffing van het fel brandende en met benzine geladen schip, als gevolg waarvan 10 leden der bemanning konden worden gered.

Steenkamp, T.L.A.

Geboren in 1901.
Tltn.d.Cav. (14-08-1922), eltn. (14-08-1926), ritm. (01-07-1938), maj. (12-10-1948), ltkol. (24-10-1948), kol. (01-05-1955).
Bekende onderscheidingen: ON.4x,OHK.1,XXX,KB.4p,BOKp

Bron: NRLL 1956 blz.175

Steensel, Marinus van

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Burger, woonachtig te Westmaas

Bron: Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 28

Steensel, Pieter van ("Piet")

Overleden te Apeldoorn op 2 oktober 1997 (in de leeftijd van 84 jaar).
Oud president-directeur ,,Stad Rotterdam Verzekeringen"
Bekende onderscheidingen: ON.4,BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 26 van 12 november 1947
   Dienstplichtig korporaal van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, door in het tijdvak van 11-13 Mei 1940 nabij de stelling aan de Slaperdijk te Renswoude geheel vrijwillig op onverschrokken wijze onder vijandelijk vuur verschillende belangrijke patrouilles in het voorterrein van de stelling te maken.

Bron: Meijer (1992), p. 281 ; overlijdensadvertentie

Steensma, Carel Christiaan

Geboren te Franeker op 10 augustus 1912. Overleden te Haren op 4 mei 2006.
Onderdirecteur van de KLM, directeur van de NV Nederlands Congresgebouw, Voorzitter van het Dachau Comité.
Bekende onderscheidingen: ON.4,BL,OHK.1,VHK,GA.3,NN,DIG

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 12 van 10 november 1949
   Reserve-sergeant-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Bron: Heuvel et al. (1985), p. 215 ; Meijer (1992), p. 234 ; overlijdensadvertentie NRCH dd. 5 mei 2006

Steensma, Jan Julius

Geboren te Utrecht op 3 december 1910. Overleden te Haarlem op 13 maart 1971.
LTZ3 (18-08-1932), KTZ (01-03-1957), pensioen 03-12-1960.
Bekende onderscheidingen: ON.5x,E.1,OHK.3,XXV,CVO

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
   K.B. no. 2 van 26 augustus 1941
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse
   Wegens:

Als oudste officier van Onzen Mijnenlegger "Van Meerlant" betoonen van bijzondere koelbloedigheid gedurende verschillende luchtbombardementen en het in voornoemde functie bij voortduring betoonen van groote plichtsbetrachting en voortvarendheid.

Stege, R. ter

Geboren 22 december 1899.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 17 van 5 December 1952
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend door met een hem toebehorend vaartuig een belangrijke zending wapens uit WEST-FRIESLAND te vervoeren naar het GOOI waarbij hij met moed en beleid aan de scherpe controle der bezettingsautoriteiten wist te ontkomen. Ook vervoerde hij onderduikers uit DRENTE over het IJsselmeer en een partij levensmiddelen voor de ondergrondse bij welke laatste tocht hij door geluk en handigheid aan inbeslagneming en beschieting wist te ontkomen.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618

Stegeman, G.J.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   KB no. 9 van 17 februari 1951
   Brugwachter te Deventer

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend door in de vroege morgen van 10 Mei 1940, toen bij het naderen van de vijand een sergeant en een korporaal van de Militaire Politie volgens hun opdracht de schipbrug te Deventer tot springen moesten brengen, als brugwachter aldaar hen daarbij behulpzaam te zijn, hoewel dit niet tot zijn taak behoorde en hij bovendien van mening was dat zulks zeer gevaarlijk zou zijn.
In het bijzonder door met de drie aaneengekoppelde vaartlichamen, welke door een springladen moesten worden vernield en waarachter een roeiboot was gebonden, mede uit te varen en daarna, toen de twee militairen het vuurkoord hadden aangestoken, deze in de roeiboot tegen de sterke stroom op naar de schipbrug terug te roeien, waartoe deze militairen in de korte daarvoor beschikbare tijd niet in staat zouden zijn geweest.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Stegeman, Johannes Gradus

Geboren te Apeldoorn op 10 februari 1912.
LTZ3 (18-08-1932), VAdm. 01-01-1965, pensioen 01-04-1966.
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.4x,BL,OHK.3,OV.1,XXX,H.1966,LoM.3,D.4,LEF.4,O.5,MID

Vliegerkruis met Eervolle Vermelding
   K.B. no. 4 van 7 januari 1943 ; later ingetrokken en vervangen door de Bronzen Leeuw
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse

Bron: Klaassen (1979), [2.288] (N.B.: maakt melding van een BL én VK!) ; Meijer (1992), p. 234 ; Meijer et al. (1997), p. 206,240

Steiginga, Ferdinand Theodoor

Geboren te Buitenzorg op 8 juni 1921. Overleden te Rijswijk op 18 januari 1971.
Tltn.d.Vbd. (08-06-1942), eltn. (01-04-1949), kapt. (01-05-1952).
Bekende onderscheidingen: VOA,OV

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 11 van 16 januari 1950
   Reserve-tweede luitenant der Genie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Spaans (2004), p. 133 ; NRLL 1956 blz. 272

Steinmetz, Franciscus

Geboren te Batavia op 20 september 1914. Overleden te Maastricht op 2 januari 2006.
LTZ3 (17-08-1935), LTZ2 (17-08-1937), LTZ1 (16-08-1945), KLTZ (02-05-1955), e.o. 01-07-1960.
Bekende onderscheidingen: ON.5x,HO.4,BK,OHK.1,OV.1,XX,IM.1948,CSB.4,EL.4,AAM.4,LV.4,DA.4

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 2 september 1942
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse

Bron: Klaassen (1979), [2.388] ; Leeflang et al. (2004), [2.388] ; overlijdensadvertentie NRCH dd. 6 januari 2006

Stekelenburg, C.S.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 63 van 9 januari 1948
   Fourier der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Meijer (1990), p. 234

Stekelenburg, Gerrit Jacobus

Bekende onderscheidingen: KCBC

Commendation (GB)
   1942
   Captain, Master of the s.s. 'Trajanus'

The Master and Chief Officer of this ship have done noticeably well since March, 1941, particularly in the operations in Greece and Crete. The ship has beaten off several air attacks.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 769 ; Bezemer (1986), p. 53

Stellema, D. (ook: D.S. Ellema)

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 10 van 24 februari 1945
   Sergeant-telegrafist der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. No. 18 (N.E.I.) Squadron

Vliegerkruis
   K.B. no. 2 van 21 december 1944
   Ingetrokken en gecorrigeerd bij K.B. no. 10 van 24 februari 1945
   Sergeant-telegrafist der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. No. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: Meijer et al. (1997), p. 240

Steman, Johannes Antonius ("Jan")

Geboren te Amsterdam op 3 juli 1920. Overleden op 29 mei 1995.
Res-eltn.AD. (01-01-1949).
Bekende onderscheidingen: BL,KV,OHK.1,VHK,MC

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 35 van 8 juni 1946
   Reserve-eerste luitenant

Military Cross (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 12 maart 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 1 december 1945
   Second Lieutenant (217), Royal Netherlands Armed Forces

Bron: PRO WO 373/184 ; Heuvel et al. (1985), p. 215 ; Meijer (1990), p. 234 ; NRLL 1956 blz. 161

Stempels, Nicolaas Alexander

Geboren te Utrecht op 9 juni 1907. Overleden aldaar op 9 oktober 1943.
Bekende onderscheidingen: LII.5p,BOKp,MWB

Ridder in de Orde van Leopold II met palm en Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   Uitgereikt te 's-Gravenhage door ambassadeur E. Graeffe op 12 augustus 1952 (postuum)
   ?

Bron: Leidsch Dagblad, woensdag 13 augustus 1952

Stenfert, Jurrien Hendrik

Geboren te Dieren op 29 juni 1899. Overleden te Hakodate, Japan, op 20 december 1942.
Algemeen stamboeknummer KNIL 170499.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 11 van 16 januari 1950
   Landstormsoldaat van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Spaans (2004), p. 123-124 ; www.ogs.nl

Stenger, G.A.F.

Bekende onderscheidingen: LII.5p,BOKp

Ridder in de Orde van Leopold II met palm en Oorlogskruis 1940 met palm
   ? ; uitgereikt 17 februari 1955
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 3 juni 1955
   Burger, woonachtig te 's-Gravenhage, lid van het verzet

Bron: Mulder et al. (2007: Wel Verdiend 2), [3136] (NB.: maakt geen melding van BOK) ; Leidsch Dagblad, vrijdag 18 februari 1955

Stenvert, Martinus Jan

Geboren te Pankalan Brandan op 20 juni 1917. Omgekomen boven Garnetot, Dépt. Calvados (Frankrijk), in de nacht van 28 op 29 juli 1944.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 7 van 13 juli 1944
   Officier-vlieger der tweede klasse

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 240 ; www.ogs.nl

Stephan, E.A.M.

Geboren in 1906.
Eltn.SD. (16-02-1954).
Bekende onderscheidingen: BK,OHK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 23 van 16 september 1949
   Adjudant-onderofficier-instructeur van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Meijer (1992), p. 282 ; NRLL 1956 blz. 325

Ster, A. van der

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 25 november 1943
   Kanonnier ter Koopvaardij

die als kanonnier van het m.s. “ALPHARD”, dat op den 20sten Januari, 1943, herhaaldelijk door vijandelijke vliegtuigen werd aangevallen, moedig en plichtsgetrouw is opgetreden bij de afweermaatregelen, tengevolge waarvan een der vijandeliijke vliegtuigen werd neergeschoten.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9042 ; Meijer (1992), p. 282

Ster, A. van der

Bekende onderscheidingen: ZHMS.zg,ZHMS.hm

Gesp bij de Zilveren Medaille van de Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen
   26 oktober 1941
   Eerste machinist aan boord van de motorreddingboot "President J.V. Wierdsma" van Hoek van Holland

Sterkenburg, Joseph Johan Mattijs

Geboren te 's-Gravenhage op 9 maart 1900. Gesneuveld aan boord Hr.Ms. 'Soemba', Middellandse Zee, op 5 augustus 1943.
LTZ3 (18-08-1921), KLTZ (16-08-1942).
Bekende onderscheidingen: BL,OHK.4,XX

Bronzen Kruis met Eervolle Vermelding
   K.B. no. 4 van 9 maart 1944 (postuum) ; later ingetrokken en vervangen door de Bronzen Leeuw
   Kapitein-luitenant-ter-zee, commandant van Hr.Ms. Kanonneerboot 'Soemba'

Bron: Klaassen (1979), [1.816] ; Meijer (1992), p. 234 ; www.ogs.nl

Sterrenburg, H.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 januari 1950
   -

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door, na zich in Maart 1945 ten behoeve van een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied in bezet Nederland beschikbaar te hebben gesteld voor het doen van verkenningen te HOEK VAN HOLLAND en omgeving, onder moeilijke en gevaarvolle omstandigheden deze verkenningen te verrichten en daarna van September 1944 nuttig en deskundig verkenningswerk in de Alblasserwaard uit te voeren.
Vervolgens door, na in Januari 1945 te zijn belast met de leiding van de sector Alblasserwaard en na tussentijds, ter versterking van de overbrengersploeg, enige malen van het bezette naar het bevrijde gebied en in omgekeerde richting te zijn gevaren, met alle gevaren daaraan verbonden, tot de bevrijding van West-Nederland zeer verdienstelijk werk als leider van deze sector te verrichten.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Stevens, Jacob

Geboren te Velsen op 6 maart 1906. Overleden te 's-Gravenhage op 15 november 1991.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 51 van 9 februari 1955
   Referendaris bij het Ministerie van Overzeese Rijksdelen

Bron: Spaans (2004), p. 277

Stevens, Johannes Gerardus

Geboren te Soemedang op 24 november 1921.
Algemeen stamboeknummer KNIL 97171.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Europees fuselier bij het Stafkorps Militaire Politie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Spaans (2004), p. 116

Stevens, W.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 15 van 16 augustus 1950
   Dienstplichtig grenadier van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door op 10 Mei 1940, toen bij de vijandelijke overval uit de lucht op het vliegveld Ypenburg valschermjagers nabij dit vliegveld waren geland en een gedeelte daarvan hadden bezet, hij was gevangen genomen, door de vijand was ontwapend en was opgesloten in een hangar van het vliegveld, tijdens een eigen artilleriebeschieting uit deze hangar weten te ontsnappen en, hoewel zelf gewond, daarbij, met gevaar voor eigen leven, een andere gewonde uit de brandende hangar in veiligheid te brengen.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Steijn, W.L. van

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 8 van 14 september 1944
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 240

Steyn van Hensbroek, Jacques Karel Henri van

Geboren te Modjokerto op 23-10-1881. Overleden te Batavia op 18 april 1944.
Tltn.d.Inf.KNIL (23-07-1903), eltn. (06-06-1907), kapt. (30-08-1916).
Bekende onderscheidingen: VOA,E.2,XV,Mk

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949 (postuum)
   Gepensioneerd luitenant-kolonel der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Spaans (2004), p. 68 ; NRL 1923 blz. 637 ; www.ogs.nl

Stieltjes, mr. J.L.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 14 van 4 januari 1949
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Infanterie

Bron: Meijer (1992), p. 234

Stienstra, D.

Bekende onderscheidingen: LII.5p,BOK.p,MWB,MHB

Ridder in de Orde van Leopold II met palm en Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   ? (postuum) ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 25 september 1954
   ?, woonachtig te Bussum

Bron: Nieuwe Leidsche Courant, woensdag 29 september 1954, blz. 6

Stienstra, J.

Bekende onderscheidingen: BOK.p,MWB,MHB

Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 25 september 1954
   ?, woonachtig te Franeker

Bron: Nieuwe Leidsche Courant, woensdag 29 september 1954, blz. 6

Stienstra, Jochum Jan

Geboren te Arnhem op 25 oktober 1905. Geëxecuteerd te Antjol (Java) op 23 september 1943.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Employé bij het Algemeen Landbouw Syndicaat te Batavia

Bron: Spaans (2004), p. 69 ; www.ogs.nl

Stiphout, Matthias van

Geboren te Helmond op 20 maart 1913. Overleden te Dordrecht op 11 december 1991.
Algemeen stamboeknummer KNIL 81523.
Bekende onderscheidingen: VOA,VHK

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 25 van 22 december 1952
   Gemobiliseerd soldaat der eerste klasse van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Heuvel et al. (1985), p. 216 ; Spaans (2004), p. 255