Terug naar Decorati
Terug naar de index

Sinay - Slijp

Sinay, J.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 11 van 13 mei 1947
   Soldaat der eerste klasse der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 233

Sinnema, Hendrik

Geboren in 1913.
Res-tltn.-vl.d.ML (13-06-1944), res-eltn. (05-03-1948).
Bekende onderscheidingen: VK,OHK.1,DFC

Vliegerkruis
   K.B. no. 75 van 22 september 1945
   Reserve-tweede luitenant-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart, bij het R.A.F. No. 153 Squadron

Distinguished Flying Cross (GB)
   5 april 1946
   Flight Lieutenant, R.A.F.V.R., R.A.F. no. 153 Squadron

Bron: VK blz. 211,240 ; NRLL 1956 blz. 437

Sipkes, C.

Geboren in 1912.
kapt.-vl.d.ML. (20-05-1948), maj.-vl.d.KLu (16-08-1952).
Bekende onderscheidingen: ON.5x,KV,VK,OHK.2

Vliegerkruis
   K.B. no. 30 van 5 oktober 1944
   Reserve-eerste luitenant-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart, bij het R.A.F. No. 256 Squadron

Bron: VK blz. 240 ; NRLL 1956 blz. 413

Sisselaar, C.

Geboren op 8 augustus 1917.
Legernummer 17.08.08.004 ; res-tltn.d.Inf. (08-06-1940), res-eltn. (08-06-1942), res-kapt. (15-05-1948).
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.1,XV

Bronzen Kruis
   K.B. no. 21 van 11 september 1951
   Reserve-kapitein van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door, na begin Juli 1945, nog tijdens de oorlog met JAPAN, als leider van een “A.D.C.S. party” per valscherm te zijn neergelaten in het door de vijand bezette gebied LANGA PAJOENG (SUMATRA), met groot levensgevaar en onder zeer moeilijke omstandigheden gedurende enige maanden voor de oorlogvoering belangrijke inlichtingen in te winnen en per radio door te geven naar COLOMBO.
Voorts door na de capitulatie van JAPAN op zeer actieve wijze deel te nemen aan het verlenen van hulp aan Geallieerde krijgsgevangenen en geinterneerden in het gebied van RANTAU, PRAPAT/SI RINGO, RINGO.

Bron: Meijer (1990), p. 279 ; Naam- en Ranglijst der Officieren 1956, p. 84 ; met dank aan de heer B. Keers

Sissingh, Aaldrik Ebbens

Geboren te Nieuwe Schans op 10 januari 1915. Overleden nabij Wijnkoopsbaai, a/b van het schip 'Poelau Bras', op 7 maart 1942.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 11 van 15 december 1947 (postuum)
   Vliegtuigtelegrafistenmaat der Koninklijke Marine

Heeft zich onderscheiden door, behorende tot Onze Groepvliegtuigen 8 blijk te geven van moed, volharding, bekwaamheid en plichtsbetrachting bij het in December 1941 en in Januari en Februari 1942 uitvoeren van talrijke oorlogsvluchten tegenover de vijand in Nederlandsch-Indië.

Bron: VK blz. 240 ; www.ogs.nl

Sissingh, W.J.

Bekende onderscheidingen: BL,KV,DSC

Bronzen Kruis met Eervolle Vermelding
   K.B. no. 7 van 31 december 1942
   Retourneerde op 27 maart 1945 zijn onderscheiding ter omwisseling voor een Bronzen Leeuw
   Gezagvoerder ter Koopvaardij, kapitein van het s.s. 'Paulus Potter'

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 18 van 17 februari 1947
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandsche Koopvaardijvloot waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Distinguished Service Cross (GB)
   ?
   Captain, Master of the s.s. 'Paulus Potter'

Bron: ARA 2.16.32 inv. 253, 726, 758 ; BL/BK blz. 233 ; Koopv. blz. 6,40,51

Sitaniapessy, J.

Bekende onderscheidingen: ON.BEMx

Eremedaille in brons, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
   K.B. no. 49 van 23 juni 1948
   Inheems kwartiermeester (16615)

met moed en beleid uitvoeren van een ontsnapping uit Japanse krijgsgevangenschap te Tarakan op 27 April 1945 als leider van een groep van 13 inheemse militairen van het koninklijk Nederlands Indisch Leger en het zich voegen bij de gelande Australische strijdkrachten op 2 Mei 1945.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618

Sitter, Lamoraal U. de

Geboren op 19 oktober 1913.
Legernummer 131019004.
Bekende onderscheidingen: KV,VHK

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 17 van 5 december 1952
   Reserve-ritmeester van het Wapen der Cavalerie

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als lid van de staf van een verzetsorganisatie in het GOOI, die zich onder meer bezighield met het verzamelen en doorgeven van berichten van militaire waarde, het vervoer en de distributie van wapens enz.
Toen een belangrijke zending wapens uit WEST-FRIESLAND moest worden gehaald, werd hij aangewezen om de tocht per schip mede te maken en de helpende hand te bieden bij voorkomende moeilijkheden. De onderneming slaagde en het GOOI kon in de winter van 1944 van een goede voorraad wapens worden voorzien.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; VHK blz. 208

Siwabessy, Otto Obed

Geboren te Ullath, Saparoea op 26 november 1905.
Algemeen stamboeknummer KNIL 6047.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Adjudant-Onderofficier der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 112-113

Six, jonkheer Pieter Jacob

Geboren te Amsterdam op 5 april 1895. Overleden op 27 april 1986.
Secretaris van de Nederlands-Amerikaanse Kamer van Koophandel, idem van de Italiaans-Nederlandse Kamer van Koophandel, lid van het Kapittel der Militaire Willems-Orde.
Vrijw.d.Cav. (15-08-1914), res-tltn. (08-07-1916 KB 62), res-kol-tit. (11-12-1948 KB 24), e.o. 13-12-1955 KB 11.
Bekende onderscheidingen: MWO.4,ON.4,VHK,MOK,XXXV,?,IM.1948,H.1966,Jr,Mk,LoM.4,IK.5,KMC

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 4 van 24 augustus 1946
   Tijdelijk reserve-kolonel van het Wapen der Cavalerie
   Wegens:

Heeft zich in den binnenland opgezetten strijd door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw onderscheiden door het onder doorlopend risico voor zijn persoon:
in Juni 1941, als Chef van Staf van het Gewest Amsterdam van den ordedienst op te treden en een overwegend aandeel te hebben in den opbouw van dit Gewest;
van Augustus 1942 onafgebroken op buitengewoon moedige bijzonder bekwame en zorgvuldige wijze behouden en tot een hechte militaire organisatie opbouwen van den geheelen ordedienst, welke door vele arrestaties gedeeltelijk of zelfs geheel dreigde te niet te gaan, waarbij het vooral aan zijn uitnemend beleid is te danken geweest, dat van het oogenblik, dat hij de leiding op zich nam, het aantal slachtoffers van den Ordedienst, ondanks toenemend levensgevaar tot een minimum bleef beperkt;
in September 1944 bij het vormen van de Binnenlandsche Strijdkrachten geven van een uitstekend voorbeeld van loyale samenwerking, daarbij optredend als een belangenlooze, moedige en onmisbare steun van zijn Commandant, ook als Commandant van de Bewakingstroepen;
in April 1945 voeren van besprekingen met hooge vijandelijke instanties en bereiken, dat onderwaterafzettingen, verdere vernielingen en massa-executies geen voortgang vonden.

Legion of Merit, Legionnaire (US)
   ?
   Tijdelijk reserve-kolonel van het Wapen der Cavalerie, actief in het ondergronds verzet in Nederland

For exceptionally meritorious conduct in the performance of oustanding service as leader of a resistance group in the Netherlands. Colonel Six assisted the Deputy Commander of the Interior Forces of the Netherlands in the organization and fusion of all groups and then became leader and commander of all armed resistance personnel with special tasks, an assignment which he discharged with great distinction.

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   18 oktober 1948
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 19 van 9 juli 1949
   Reserve-kolonel-titulair van het Wapen der Cavalerie

For service in the Resistance Movement

Bron: Maalderink blz. 169 ; VHK blz. 208 ; Schlegel blz. 242 ; Six ; NA 1986 blz. 196 ; Met dank aan dhr. Henny Meijer

Six, jonkheer mr. Pieter Theophilus

Geboren te Amsterdam op 21 augustus 1905. Overleden te 's-Gravenhage op 22 augustus 1983.
Advocaat en procureur, lid van de buitengewone Raad van Advies te Londen, plaatsvervangend Landsadvocaat, rechter-plaatsvervanger te 's-Gravenhage
Res-tltn.d.Art. (17-12-1926), res-eltn. (17-12-1930), res-kapt. (15-06-1939), res-maj. (21-10-1948).
Bekende onderscheidingen: ON.4,KV,OHK.1,XXV,IM.1948,J,MBE,LoM.4

Honorary Member of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 14 oktober 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 20 maart 1946
   Major, Staff C.N.F.

Staff C.N.F., section Interior Forces. Responsible for raising battalions to SHAEF requirements from Interior Forces.

Legion of Merit, Legionnaire (US)
   ?
   Reserve-majoor van het Wapen der Artillerie

Major Six actively participated in the resistance in Holland until September 1944, at which time he went to England. He then joined the Staff of the Commander, Netherlands Forces, and contributed materially in the ensuing maintenance of the organization and direction of the resistance forces in Holland.

Bron: PRO WO 373/155 ; Allied Awards to the Dutch [277] ; Schlegel blz. 243 ; Six blz. 61,144 (NB.: geeft overlijdensjaar als 1973) ; NRLL 1956 blz. 203 ; NA 1986 blz. 192

Sixma baron van Heemstra, Hector Livius

Geboren te huize Ter Leede, Sassenheim, op 30 mei 1921. Overleden op 7 december 2001.
LTZ3 (01-04-1942), LTZ2 (01-04-1944), e.o. en LTZ2 KMR (01-07-1952), LTZ2oc KMR (01-01-1955), e.o. 01-12-1955.
Bekende onderscheidingen: ON.5x,BK,OHK.3,OV.3

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 20 oktober 1944
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse

Bron: BL/BK blz. 279 ; Wo.2727 (NB.: OV.1) ; NA 1983 blz. 123 ; Leeuwarder Courant, 8 december 2001 ; miniatuur medailles in collectie Marinemuseum Den Helder

Sjamsoedin Tafalas

Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 23 van 6-12-1954
   Radja van Waigama

Bron: VOA blz. 276

Sjerp, B.

Geboren in 1914.
OVL3 (20-12-1935), OVL2 (19-07-1937), OVL1 (16-08-1945), KLTZ-vl. (01-07-1954), KTZ-vl. 01-09-1959, pensioen 01-10-1964.
Bekende onderscheidingen: VK.2,OHK.3,OV.4,XXV

Vliegerkruis
   K.B. no. 20 van 8 november 1946 (2e toekenning ?)
   Officier-vlieger der eerste klasse der Marine Luchtvaartdienst

Vliegerkruis
   K.B. no. 90 van 7 maart 1947
   Officier-vlieger der eerste klasse der Marine Luchtvaartdienst

Bron: VK blz. 240 ; NKM 1947 blz. 67 ; NKM 1968 blz. 329

Sjouw, B.

Derde werktuigkundige ter Koopvaardij, bij de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij.
Bekende onderscheidingen: KV

Bron: K.P.M. blz. 325

Sjouw, J.A.

Geboren in 1916.
Res-tltn.-vl.d.ML (01-12-1939), res-eltn. (01-05-1942), res-kapt. (15-05-1948).
Bekende onderscheidingen: VK,OHK.2

Vliegerkruis
   K.B. no. 31 van 29 juni 1951
   Reserve-kapitein-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. No. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: VK blz. 240 ; NRLL 1956 blz. 432

Slagman, Gerrit

Geboren te Gorssel op 30 mei 1898. Overleden te Wöbbelin, Landkreis Ludwigslust, Duitsland, op 12 april 1945.
Bekende onderscheidingen: VHK,EL.5,MoF

Ridder van het Legioen van Eer (F)
   ? ; uitgereikt te Apeldoorn op 9 juni 1950 (postuum)
   Landbouwer te Gorssel

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947 (postuum)
   Burger, woonachtig te Gorssel

Bron: VHK blz. 208 ; Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 19 ; De Gelderlander, Dagblad voor Nijmegen, 9 juni 1950 ; www.ogs.nl

Slagman, mejuffrouw Hendrika

Bekende onderscheidingen: FCG.p

Oorlogskruis 1939-1945 met palm (F)
   ? ; uitgereikt te Apeldoorn op 9 juni 1950
   Burger, woonachtig te Gorssel

Bron: De Gelderlander, Dagblad voor Nijmegen, 9 juni 1950

Slagman, mejuffrouw Sjaantje

Bekende onderscheidingen: FCG.p

Oorlogskruis 1939-1945 met palm (F)
   ? ; uitgereikt te Apeldoorn op 9 juni 1950
   Burger, woonachtig te Gorssel

Bron: De Gelderlander, Dagblad voor Nijmegen, 9 juni 1950

Sleegers, Cornelis Johannes Henricus

Geboren te Veldhoven op 13 mei 1919. Overleden te Turnhout (België) op 6 september 1965.
Dpl.sld.d.Inf (24-10-1938), tijd.sm.SD (15-07-1948), e.o. 01-10-1954.
Bekende onderscheidingen: MWO.4,OHK.1,B.Med.

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 2 van 15 juni 1946
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie
   Wegens:

Heeft zich in den strijd door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw onderscheiden in het gevecht tegen de Duitschers bij GRUBBENVORST aan de Maas op 10 Mei 1940 bij de verdediging van de semi-permanente opstelling 141 G.
Nadat zijn groepscommandant gewond en het overig personeel van de groep buiten gevecht gesteld of teruggetrokken was, heeft hij alleen den strijd tegen den overmachtigen vijand voortgezet.
Met karabijnvuur heeft hij verschillende pogingen van den vijand om de Maas over te steken verijdeld en niet geaarzeld zijn gedekte opstelling daarvoor te verlaten, om den vijand op zeer korten afstand beter onder schot te krijgen. Hij werd ten slotte door een ernstige verwonding buiten gevecht gesteld.

Bron: Maalderink blz. 100

Sleeuwenhoek, D.

Bekende onderscheidingen: BL,OHK.1

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 12 van 10 november 1949
   Korporaal van het Wapen der Cavalerie

Bron: BL/BK blz. 233

Sligcher, mevrouw Maria Suzanne, echtgenote van Willinge

Geboren te Amsterdam op 1 oktober 1902. Overleden te 's-Gravenhage op 27 maart 1989.
Bekende onderscheidingen: VOA,IM.80

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 30 van 5 augustus 1952
   Burger, woonachtig te te Batavia

Bron: VOA blz. 252 ; De Tijd, 29 augustus 1952 ; overlijdensadvertentie

Slikker, J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 8 juli 1943
   Sergeant-telegrafist (7942)

Als opvarende van Onzen Onderzeedienst, laatstelijk aan boord van Onzen Onderzeeboot "O 24", gedurende geruimen tijd in krijgsverrichtingen tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: met dank aan de heer H.J. Huisman

Slis, ir. Jakob Johannes

Geboren te Rotterdam op 10 maart 1907. Geëxecuteerd te Batavia-Antjol op 12 december 1944.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949 (postuum)
   Hoofd-ingenieur, chef van de technische dienst van de Nederlands-Indische Gas Maatschappij

Bron: VOA blz. 67 ; www.ogs.nl

Slis, M.

Bekende onderscheidingen: ZHMS.z,ZHMS.hm

Zilveren Medaille van de Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen
   26 oktober 1941
   Matroos aan boord van de motorreddingboot 'President J.V. Wierdsma' van Hoek van Holland

Slobben, Willem

Bekende onderscheidingen: KV,KCBC

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 5 van 8 oktober 1942
   Gezagvoerder ter Koopvaardij, kapitein van het m.s. 'Wilja'

Commendation (GB)
   1942
   Captain, Master of the m.v. 'Wilja'

  Two ships were in port, with ammunition in their holds, when a heavy raid began. The crew of the m.v. “Wilja” were on leave ashore, but the Master sent the mate ashore to cast off while he moved the ship singlehanded to a place of greater safety. He was later helped by a skeleton crew from the other ship.
  Both ships put up a steady barrage from their machine-guns, and Captain Slobben showed initiative and resource.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 767 ; Koopv. blz. 12,49,53

Slok Soede, J.H.

Derde stuurman ter Koopvaardij, bij de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 2 van 19 augustus 1943
   Vierde stuurman, s.s. 'Patras'

Bron: Koopv. blz. 12,40 ; K.P.M. blz. 325

Slomp, ds. Frederik (“Frits” / “Frits de Zwerver”)

Geboren te Ruinerwold op 5 maart 1898. Overleden te Vaassen op 13 december 1978.
Gereformeerd Predikant te Nieuwlande (1927-1930), te Heemse (1930-1946), te Hoorn (1946-1962); 1948-1950 legerpredikant Indonesië.
Bekende onderscheidingen: KMC

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   18 oktober 1948
   Leidinggevende binnen de Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers en de Landelijke Knokploegen (LO-LKP)

For service in the Resistance Movement

Bron: met dank aan de heer H.G. Meijer

Sloos, Johannes Karel Peter

Geboren op 25 november 1908.
Bekende onderscheidingen: VHK,MBE

Honorary Member of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 14 oktober 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 20 maart 1946
   Captain, Staff C.N.F., L.O.

Was attached to 1 Div, 1 Canadian Corps. Was later liaison officer for Interior Forces with Canadians in The Hague.

Bron: PRO WO 373/155 ; VHK blz. 208 ; Allied Awards to the Dutch [313]

Slootman, Frans

Geboren op 7 september 1919.
Legernummer 190907001.
Bekende onderscheidingen: KV,VHK

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 17 van 5 December 1952
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als ondercommandant van een K.P. (Knokploeg)-groep in het GOOI, die zich onder meer verdienstelijk maakte met sabotage op de weg en het vernielen van spoorlijnen en bruggen. Hij blies met zijn medewerker twee bunkers op in de omgeving van HILVERSUM, welke onder Duitse bewaking stonden.
Bij alle acties gaf hij blijk van grote persoonlijke moed en van veel beleid.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; VHK blz. 209

Slopsma, L.F. ('Niek')

Geboren te Groningen op 10 januari 1914. Overleden te Den Helder op 19 februari 2011.
Eervol ontslag (afgekeurd) 1951.
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.2,DIV,MID

Bronzen Kruis
   K.B. no. 12 van 26 augustus 1943
   Kwartiermeester (12392)

Als opvarende van Onze Motorkanonneerboot "M.G.B. 114" en voordien van Onze Motorkanonneerboot "M.G.B. 46" gedurende geruimen tijd in meerdere riskante gevechtsacties tegen de vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid en uithoudingsvermogen, waardoor de genoemde gevechtsacties op succesvolle wijze konden worden uitgevoerd.

Bron: BL/BK blz. 279 ; met dank aan de heer W.F.J. Elgers

Slors, Jan Lodewijk

Geboren op 13 juni 1919. Overleden te Los Boliches (Spanje) op 27 februari 1999.
Kapt. KNIL.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 6 van 7 juni 1943
   Dienstplichtig soldaat

Bron: overlijdensadvertentie ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Slosser, B.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 11 van 25 februari 1943
   Dienstplichtig soldaat

wegens het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: Met dank aan de heer H.J. Huisman

Slot, Christiaan Wilhelm

Geboren te Arnhem op 12 november 1900. Overleden te Voorschoten op 20 augustus 1989.
LTZ3 (18-08-1921), LTZ2 (18-08-1923), LTZ1 (24-08-1932), KLTZ (16-08-1942), KTZ (01-05-1946), Sbn. (01-03-1951), VAdm (01-11-1953), pensioen 15-04-1956.
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.3x,OHK.1,OV,XXX,LoM.3

Legion of Merit, Officer (US)
   General Orders no.58 van 21 juni 1946
   Kapitein-luitenant-ter-zee en Militair Commissaris in de Provincie Zeeland

Bron: Schlegel blz. 244-245 ; Wo.1815 ; overlijdensadvertentie

Slot, C. van der

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 3 van 16 oktober 1943
   Olieman ter Koopvaardij

die als olieman van het m.s. “ZAANDAM”, dat op den 2den November, 1942, in den Zuid-Atlantischen Oceaan werd getorpedeerd en spoedig daarna zonk, 83 dagen op een vlot doorgebracht, gedurende welken tijd blijk gegeven van grooten moed en doorzettingsvermogen, mede tengevolge waarvan de opvarenden van het vlot behouden zijn gebleven.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9042

Slotemaker de Bruïne, Gerardus Hendrik ("Gerard")

Geboren te Beilen, Drente, op 29 januari 1899. Overleden te 's-Gravenhage op 27 december 1976.
Maatschappelijk werker N.V. Philips' Gloeilampenfabriek te Eindhoven (1927/31-12-1931), medewerker afdeling arbeidsrecht Centraal Beheer te Amsterdam (01-01-1932/?), chef administratieve afdeling Centraal Beheer te Amsterdam (?/1942), ondergedoken, secretaris (voor Amsterdam) College van Vertrouwensmannen (08-1944/05-1945), directeur WBS (Wiardi Beckman Stichting), wetenschappelijk bureau SDAP/PvdA (07-1945/21-06-1947), wetenschappelijk hoofdambtenaar Centraal Bureau voor Organisatie, Dienst der Rijksbegroting, ministerie van Financiën (1948/1949), - hoofd Centraal Bureau voor Organisatie, Dienst der Rijksbegroting, ministerie van Financiën (1949/1951), wetenschappelijk hoofdmedewerker sociaal-culturele afdeling Centraal Plan Bureau (1951/06-1963), lid Tweede Kamer der Staten-Generaal (05-06-1963/22-02-1967).
Bekende onderscheidingen: Mk,KMC,BOK.p,MWB,MHB

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   29 oktober 1947
   Civilian

Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 25 september 1954
   Burger, woonachtig te 's-Gravenhage

Bron: Nieuwe Leidsche Courant, woensdag 29 september 1954, blz. 6 ; www.parlement.com ; met dank aan de heer J. Howes

Sloten, Jannes Thomas van

Geboren te Delfzijl op 7 september 1914.
Bekende onderscheidingen: KV,OHK.1

Kruis van Verdienste
   K.B. no. ? van 3 december 1942
   Machinist

die als machinist van het m.s. "NAUTILUS", moedig en beleidvol optrad bij de uitvoering van de hem door zijn kapitein gegeven opdrachten, mede tengevolgen waarvan dit vaartuig met een kostbare lading hout aan de macht des vijands werd onttrokken en den 10den Mei, 1942, in het Vereenigde Koninkrijk aankwam, alwaar het aan de geallieerde oorlogsvoering dienstbaar werd gemaakt.

Bron: Zuur, H. (2012). 'From Sweden with timber...'. In: De Binnevaartkrant, gelezen dd. 16-06-2012

Slots, Peter Johannes Hubertus

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 77 van 22 april 1948
   Kapelaan

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, door op 10 Mei 1940, als Kapelaan te GRUBBENVORST, hoewel niet behorende tot organiek ingedeelde geestelijke verzorging, derhalve geheel vrijwillig, in het stellingsgedeelte van 2-3-26 R.I. aan de Maas te GRUBBENVORST, onder zwaar vijandelijk artillerie- en mitrailleurvuur, met gevaar voor eigen leven, tot in de voorste lijn geestelijke hulp en bijstand te verlenen aan gewonde militairen.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Slottje, Gjalt Fokkes

Geboren te Krimpen aan den IJssel op 24 december 1909. Omgekomen a/b van het m.s. 'Poelau Bras', buitengaats van Tjilatjap (nabij Wijnkoopsbaai, ongeveer 200 mijl bezuiden Straat Soenda), op 7 maart 1942.
Tweede stuurman ter Koopvaardij, bij de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 90 van 7 maart 1947 (postuum)
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse der Marine Luchtvaartdienst

Bron: VK blz. 240 (geeft naam als: Slotje) ; K.P.M. blz. 315,325 ; www.ogs.nl ; dr.ir. C. Slottje (zoon)

Sluis, Dirk

Geboren te Uitgeest op 26 april 1902. Gesneuveld te Rhenen op 13 mei 1940.
Bekende onderscheidingen: BL,OHK.1

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 6 van 9 mei 1946 (postuum)
   Reserve-kapitein van het Wapen der Infanterie, bij het 3-I-10 R.I.

Bron: BL/BK blz. 233 ; www.ogs.nl

Sluis, Joost

Geboren te Chicago, Verenigde Staten, op 23 januari 1917. Omgekomen boven St. Martin le Gaillard (Frankrijk) op 24 juni 1944.
OZWNR.3 KMR.
Bekende onderscheidingen: KV

Bron: www.ogs.nl

Sluis, J.J. van der

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 januari 1950
   -

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door, na in Mei 1944 als medewerker te zijn toegetreden tot een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied in bezet Nederland, als zodanig zeer verdienstelijk werk te verrichten.
In het bijzonder door uitstekende, samenvattende overzichten van de vijandelijke militaire situatie in Oost-Nederland samen te stellen, onder meer in de tijd, dat de vijand de IJssellinie aanzienlijk had versterkt.
Voorts door het verbindingennet, waarvan ZWOLLE het knooppunt was, te regelen, totdat hij midden Maart 1945 werd gearresteerd.
Tenslotte door kort voor de bevrijding van Overijssel weten te ontsnappen, de verbinding met de top van de groep voor Noord-Nederland te herstellen en daarna, uit COEVORDEN, ten dienste van een oprukkende Poolse divisie, waardevolle gegevens over het nog door de vijand bezette gebied te verschaffen.
Door dit optreden grote diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Sluis, Martinus van der

Geboren te Amsterdam op 17 maart 1885. Geëxecuteerd te Batavia-Antjol op 23 september 1943.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949 (postuum)
   Werkzaam bij het Algemeen Landbouw Syndicaat te Batavia

Bron: VOA blz. 67 ; www.ogs.nl (NB.: geeft functie als reserve-officier bij de Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger)

Slurink, H.

Geboren op 11 juli 1887.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 34 van 22 december 1951
   Burger

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden tijdens de bezetting van Nederland.
Hij behoorde tot een zelfstandige inlichtingen- en koeriersgroep, welke belangrijke militaire gegevens naar Engeland en naar bevrijd gebied heeft doorgezonden.
Door zijn koelbloedig optreden heeft hij bereikt dat de talrijke medewerkers ook onder zeer moeilijke omstandigheden konden blijven arbeiden.
Toen hij verraden was en in gevangenschap mishandeld werd, heeft hij desondanks na zijn invrijheidstelling het verzetswerk weer voortgezet.
Door dit optreden heeft hij belangrijke diensten aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Zaak bewezen.

Bron: BL/BK blz. 233

Sluyter, J.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 8 van 14 september 1944
   Sergeant-vliegtuigtelegrafist der Marine Luchtvaartdienst, bij het R.A.F. no. 320 (R.D.N.A.S.) Squadron
   Wegens:

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 240

Sluyter, Nicolaas Wilhelm ("Cook")

Geboren op 4 november 1908. Overleden op 4 november 1993.
Res-tltn.-vl.d.ML (17-09-1930), res-eltn.-vl.d.ML. (17-09-1934), ltkol-vl-wnr R.T.D., res-ltkol.vl.wnr. (08-10-1948).
Bekende onderscheidingen: BL,KV,OHK.1,XXV

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 2 van 15 juni 1946
   Tijdelijk benoemd reserve-majoor-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in den strijd tegenover den vijand onderscheiden, door op 10 Mei 1940 als bestuurder van een D.XXI vliegtuig, van toenmaals zeer verouderd type, tijdens het luchtbombardement op Schiphol te starten; is meermalen in gevecht geweest met vijandelijke vliegtuigen, waarvan met zekerheid één werd neergeschoten. Heeft dien dag nog verschillende opdrachten uitgevoerd, waarbij hij licht gewond werd, doch door bleef strijden.
Heeft op de volgende dagen - hoewel ingedeeld voor gronddiensten - vrijwillig verschillende vluchten uitgevoerd tegen een overmacht van vijandelijke jachtvliegtuigen.

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 11 van 25 februari 1943
   Reserve-kapitein-vlieger

wegens het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: BL/BK blz. 233 ; NRLL 1956 blz. 429 ; overlijdensadvertentie

Slijkhuis, B.

Gezagvoerder van het: s.s. 'Keilehaven' (06-1940/01-1941 en 05-1942/10-1944).
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 10 van 16 januari 1946
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als kapitein bij de Nederlandsche koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogsvoering bewees door gedurende meer dan 2 jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 724

Slijp, Adrianus

Bekende onderscheidingen: KCBC

Commendation (GB)
   July 1945
   Captain, Master of the tug 'Antic'

  A British Landing Craft was torpedoed at night and shortly after midnight the Dutch Rescue Tug “Antic” was ordered to go to her assistance. It was very dark, with heavy head wind, and a strong sea running, and when “Antic” came upon the landing craft nearly four hours later, that vessel was almost immediately lost to sight, and was not located again until another hour passed. The “Antic” agreed to follow an escort corvette into unswept water to the assistance of the landing craft. The “Antic” then took the landing craft in tow, but a quarter of an hour later a mine exploded very close to the landing craft, and almost at once she sank lower in the water. The “Antic’s” motor boat was lowered and brought alongside the sinking vessel.
  Twelve men were taken off, including six wounded, and all put aboard the “Antic”. Casualties were put ashore at Antwerp. Two members of the crew of the landing craft were lost overboard at the time of the explosion, and although a search was made, no trace of them was found. The landing craft sank shortly after the rescue work had been completed.
  Captain Slijp displayed promptitude, courage and good seamanship in going to the rescue of the torpedoed landing craft, particularly in view of the dangerous and difficult circumstances. The splendid spirit shown by the whole crew reflects credit on his excellent and inspiring leadership.
  Third Engineer Officer Linse and Able Seaman Rijpsma, were outstanding for their gallantry and total disregard for personal safety. They manned the motor boat in a rough sea and rescued the men from the sinking landing craft.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 759 ; Bezemer blz. 1259-1261