Terug naar Decorati
Terug naar de index

Scriwaneck - Simons

Scriwaneck, L.M.J.

Gezagvoerder van het: s.s. 'Breedijk' (04-1940/02-1941), s.s. 'Blommersdijk' (04-1941/11-1942 en 01-1944/12-1944), m.s. 'Sommelsdijk' (02-1943/10-1943).
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 10 van 16 januari 1946
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als kapitein bij de Nederlandsche koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogsvoering bewees door gedurende meer dan 2 jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 724 ; Bezemer blz. 151

Sebes, Hendrik

Geboren te Dordrecht op 23 juli 1919. Gefusilleerd te Mauthausen op 6 september 1944.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 33 van 2 mei 1953 (postuum)
   Tijdelijk aangesteld dienstplichtig sergeant van speciale diensten

heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als agent van een geheime inlichtingendienst, die hem tijdens de jaren 1940-1945 uitzond naar door de vijand bezet gebied, alwaar hij onder uiterst moeilijke omstandigheden een levensgevaarlijke taak had te vervullen, die door vijandelijke tegenactie tenslotte tot zijn dood leidde.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; www.ogs.nl

Seekles, B.

Bekende onderscheidingen: ZHMS.z,ZHMS.hm

Zilveren Medaille van de Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen
   26 oktober 1941
   Tweede machinist aan boord van de motorreddingboot 'President J.V. Wierdsma' van Hoek van Holland

Seelen, mejuffrouw Henrica ("Zuster Veronica")

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Schijndel op 9 februari 1947
   Moeder-Overste van het Sint Lidwinagesticht te Schijndel

Bron: Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 19

Seelen, Jozef Wilhelmus Hubertus

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 77 van 22 april 1948
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, door op 10 Mei 1940, uit een open loopgraaf nabij kazemat 141 te GRUBBENVORST aan de Maas, op onverschrokken wijze de strijd aan te binden tegen vijandelijke afdelingen, die trachtten de Maas over te gaan. Daarbij de vijand zware verliezen toe te brengen, totdat hij zwaar werd gewond.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Seelig, Hugo Jan Hadiwidjojo

Geboren te Bandoeng op 8 juli 1918. Omgekomen boven Acqueville (Frankrijk) in de nacht van 18 op 19 augustus 1944.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 11 van 25 februari 1943
   Reserve-sergeant

wegens het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: www.ogs.nl

Seigers, Jan Hendrik

Geboren in 1919. Overleden in 1997.
Bekende onderscheidingen: MoF.bp,KMC,MRF

Medal of Freedom with bronze palm (US)
   ? ; uitgereikt te Amsterdam op 21 november 1946
   Burger, woonachtig te Ommen

Bron: Dagblad voor Amersfoort, donderdag 21 november 1946 ; www.oudommen.nl, 24 augustus 2009

Sembor, Piet Hein

Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 23 van 6 december 1954
   Bestuursschrijver te Wasior (Wandammen)

Bron: VOA blz. 275

Semler, Hendrik L. ("Harrie")

Geboren op 16 februari 1906.
Bekende onderscheidingen: VHK,MoF.bp

Medal of Freedom with bronze palm (US)
   ? ; uitgereikt te Amsterdam op 21 november 1946
   Burger, woonachtig te Maarheze

Bron: VHK blz. 207 ; Dagblad voor Amersfoort, donderdag 21 november 1946

Semler-Hendriks, mevrouw Catharina H.

Geboren op 24 december 1900.
Bekende onderscheidingen: VHK,MoF.bp

Medal of Freedom with bronze palm (US)
   ? ; uitgereikt te Amsterdam op 21 november 1946
   Burger, woonachtig te Maarheze

Bron: VHK blz. 207 ; Dagblad voor Amersfoort, donderdag 21 november 1946

Semplo bin Kromoredjo

Algemeen stamboeknummer KNIL 6959.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Javaans sergeant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 112

Senger, Eduard Carl

Geboren op 25 februari 1915. Overleden te Wassenaar op 17 augustus 1994.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 5 van 3 augustus 1944
   Officier-vlieger der tweede klasse

Bron: Meijer et al. (1997), p. 240 ; overlijdensadvertentie

Sesseler, L.E.S.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 2 van 18 november 1948
   Soldaat der eerste klasse der Artillerie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 233

Setten, W. van

Geboren op 16 mei 1920.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 15 van 26 mei 1952
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Artillerie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als lid ener K.P. (Knokploeg)-groep in Zuid-Drente, die zich verdienstelijk maakte met het opvangen en vervoeren van leden van geallieerde vliegtuigbemanningen.
Bij de overvalling van het politiebureau te Meppel op 24 December 1944 had hij een belangrijk aandeel, zodat 8 gevangen medewerkers door bevrijding van de dood werden gered.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Seyben, J.H.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 50 van 29 maart 1946
   Uitgereikt te 's-Hertogenbosch op 2 augustus 1946
   Eerste luitenant voor algemene dienst, bij het Bureau Bijzondere Opdrachten
   Wegens:

Bij de uitvoering van belangrijke opdrachten, waarvoor hij op 1 April 1944 per parachute boven bezet gebied werd neergelaten, zich onderscheiden door moedig en beleidvol optreden.

Bron: BL/BK blz. 169

Seijffardt, ir. August Lodewijk Willem

Geboren te 's-Gravenhage op 12 april 1909. Overleden te Blaricum op 27 september 1996.
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.5,VOA,VHK

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 16 van 25 juli 1951
   Landbouwconsulent te Koeta Radja (Atjeh)

Bron: VOA blz. 232-233 ; VHK blz. 207 ; overlijdensadvertentie

Seijffardt-Koch, mevrouw Helena Christina

Geboren te Soerabaja op 18 september 1911. Overleden te Laren op 8 juni 1996.
Huwde op 14 maart 1946 te Medan met ir. A.L.W. Seyffardt.
Bekende onderscheidingen: VOA,VHK

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 16 van 25 juli 1951
   Verpleegster der eerste klasse van de Militaire Geneeskundige Dienst te Koeta Radja

Bron: VOA blz. 233-234 ; VHK blz. 207 ; overlijdensadvertentie

Siahaja, E.

Overleden te Ambarawa op 15 februari 1945.
Algemeen stamboeknummer 10245.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949 (postuum)
   Ambonees sergeant van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 78

Siala Abdullatif, Daeng

Geboren te Makassar op 4 februari 1902.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21-12-1949
   Burger, woonachtig te Bandoeng

Bron: VOA blz. 81-82

Sieben, N.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Kruis met Eervolle Vermelding
   K.B. no. 5 van 1 april 1943 ; later ingetrokken en vervangen door de Bronzen Leeuw
   Tweede stuurman, aan boord van het m.s. 'Marnix van St.Aldegonde'

Bron: BL/BK blz. 233 ; Koopv. blz. 6,35

Siegmund, Kurt

Geboren te Medan op 11 oktober 1908. Overleden te Palma de Mallorca op 14 juli 1963.
Algemeen stamboeknummer KNIL 200208.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950
   Landstormsoldaat der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 175

Siegmund, Max

Geboren te Batudjadjar op 31 maart 1917. Geëxecuteerd te Menado op 23 januari 1942.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 75 van 27 januari 1947 (postuum)
   Eerste luitenant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: KNIL blz. 54 ; www.ogs.nl

Siemerink, Gerhardus Franciscus

Geboren te Haaksbergen op 21 februari 1919.
Algemeen stamboeknummer KNIL 93088 ; eltn.TD. (01-09-1952).
Bekende onderscheidingen: VOA,OHK,VHK,OV

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 16 van 25 juli 1951
   Sergeant-majoor-vaandrig-zoeklichtbedienaar van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 234 ; VHK blz. 208 ; NRLL 1956 blz. 287

Sieperda, Hendrikus

Geboren in 1883.
Tlt.d.Inf. (10-09-1903), eltn.d.Inf. (14-09-1914), res-kapt.d.Inf. (15-02-1919)
Bekende onderscheidingen: BL,OHK.1,XL,Mk

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 6 van 24 augustus 1946
   Reserve-luitenant-kolonel van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in den strijd tegenover den vijand onderscheiden, door op 10 Mei 1940 en volgende dagen met zeer veel beleid en initiatief met afdeelingen onvoldoende geoefende depottroepen zelfstandig nabij de Haagsche Schouw op te treden tegen valschermtroepen, die dit punt en de omgeving daarvan hadden bezet. Daarbij herhaaldelijk grooten moed betoond door zich in de voorste lijn van de troepen te begeven, teneinde deze aan te wakkeren en persoonlijk verkenningen te verrichten.

Bron: BL/BK blz. 233 ; NRL 1923 blz. 166

Silahoy, Zefnath

Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 23 van 6 december 1954
   Godsdienstonderwijzer te Kaimana

Bron: VOA blz. 275

Silbiger, Kurt

Geboren in 1908.
res-tltn.d.Gen. (01-01-1929), res-eltn. (08-09-1934).
Bekende onderscheidingen: KV,LoM.4

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 11 van 25 februari 1943
   Reserve-kapitein

wegens het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Legion of Merit, Legionnaire (US)
   Department of the Army General Orders no. 6 van 23 januari 1938
   Kolonel en hoofd van de Administrative Afdeling van het Ministerie van Oorlog

Colonel (then Lieutenant Colonel) SILBINGER directed the Administration Section of the Netherlands Ministry of War. In that capacity he was responsible for cooperation with the Supreme Headquarters, Allied Expeditionary Force, in the discussions and agreements which led to the respsonsebility assumed by the Netherlands Ministry of War for supplying the military force requirements allotted to the Netherlands. He performed meritorious service to the Allied cause because of his untiring efforts and his broad background of military experience in laying down plans and procedures whereby the Netherlands furnished in a remarkably short period of time, for the use of the Allied Forces, many units of light infantry, pioneer, engineer and general transport forces. These units were a significant and timely contribution to the manpower needs of the Allies in the final offensive which lead to the defeat of the enemy.

Bron: Schlegel blz. 240-241 ; Wiegand, 2003 DA blz. 51 ; NRL 1939 blz. 327

Silbiger-Schipper, mevrouw Regina Vivian

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 11 van 25 februari 1943
   Burger

wegens het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Silfhout, Wouter van

Geboren te Ede op 26 april 1915. Overleden aan verwondingen te Leiden op 8 juni 1940.
Bekende onderscheidingen: BL,OHK.1

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 6 van 9 mei 1946 (postuum)
   Sergeant van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 233 ; www.ogs.nl

Siliacus, Johannes Cornelis Arnoldus

Geboren te Zaandam op 5 augustus 1916. Overleden te Eemnes op 9 september 2003.
LTZ3 (13-08-1937), LTZ2 (10-05-1940), LTZ1 (01-12-1947), KLTZ (01-08-1956), KTZ (01-07-1962), e.o. 01-03-1967.
Bekende onderscheidingen: ON.4x,BK,OHK.2,VHK,OV.3,NGK,XXV,IM.1948,NSF.4

Bronzen Kruis
   K.B. no. 104 van 6 augustus 1946
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse a/b van Hr.Ms. 'Jan van Galen'

Bron: BL/BK blz. 163 ; VHK blz. 208

Sillem, J.G.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 januari 1950
   -

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door van Januari 1945 tot de bevrijding in Mei daaraanvolgende ten behoeve van een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied in bezet Nederland op te treden als radiotelegrafist en leider van de radio-sectie.
Voorts door, niettegenstaande hij verschillende malen door de vijandelijke radio-opsporingsdienst met zijn zender was gepeild, dank zij zijn goede organisatie, op een van initiatief getuigende wijze de radioverbinding tot aan de bevrijding in stand te houden.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Sillevis, Johannes Christiaan

Geboren te Rotterdam op 9 april 1913. Omgekomen boven Lisieux, Dét. Eure (Frankrijk), in de nacht van 12 op 13 juni 1944.
Bekende onderscheidingen: VK,DFC

Vliegerkruis
   K.B. no. 5 van 29 april 1943
   Officier-vlieger der tweede klasse

Als vliegtuigcommandant bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk gedurende ongeveer acht maanden blijk gegeven van moed, voortvarendheid, bekwaamheid en doorzettingsvermogen tijdens vele dag- en nacht oorlogsvluchten waarbij meerdere geslaagde bomaanvallen op de vijandelijke scheepvaart werden verricht onder vaak zwaar vijandelijk afweervuur, terwijl meermalen aanvallen van vijandelijke jachtvliegtuigen moesten worden afgeslagen.

Distinguished Flying Cross (GB)
   11 februari 1944
 &nbep; Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 5 van 6 april 1944
   Officier-vlieger der tweede klasse

Bron: VK blz. 206,211,240 (N.B.: geeft naam als J.G. Sillevis) ; 320 Sqdr. blz. 221,226 ; www.ogs.nl

Simon, George Clement Chretien

Geboren te Batavia op 5 september 1905. Overleden te Hellendoorn op 14 september 1957.
Legernummer 052105000.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 27 van 14 april 1951
   Sergeant van Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 221

Simon Thomas, Hans

Geboren te Rotterdam op 12 december 1907. Gesneuveld nabij Achterveld op 12 mei 1940.
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.1

Bronzen Kruis
   K.B. no. 2 van 6 mei 1946 (postuum)
   Reserve-eerste luitenant der Huzaren
   Wegens:

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als commandant van een peloton wielrijders in een gevecht met een overmachtige vijand bij Achterveld (Oost van Amersfoort) op 12 Mei 1940; Is daarbij gesneuveld.

Bron: www.ogs.nl

Simonis, Johannes Adrianus

Bekende onderscheidingen: BL,OHK.1

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 6 van 24 augustus 1946
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in den strijd tegenover den vijand onderscheiden, door op 10 Mei 1940 op het vliegveld Ypenburg, niettegenstaande hij des morgens ernstig aan het been was gewond, gedurende den geheelen dag zijn mitrailleur onder hevig vijandelijk vuur en luchtbombardementen te blijven bedienden.

Bron: BL/BK blz. 233

Simons, H.H.J.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 63 van 9 januari 1948
   Reserve-kapitein-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Heeft zich door daden van initiatief, moed en volharding tegenover de vijand onderscheiden.
Als vlieger van een jachtafdeling enige malen achtereen op onverschrokken wijze in de maanden februari en maart 1942, bij Bandoeng, aanvallen uitgevoerd op overmachtige vijandelijke luchtstrijdkrachten: hierbij de vijand bij herhaling verliezen toegebracht.

Bron: VK blz. 240 ; met dank aan de heer R.W. Rijpkema

Simons, W.J.M.

Bekende onderscheidingen: BSTR

Bronze Star Medal (US)
   General Orders No. 16 van 17 januari 1946 en General Orders No. 76 van 28 april 1946
   Eerste Luitenant, gedetacheerd bij G-5 Section, Headquarters U.S. V Corps

(...) a new Displaced Persons Team composed of personnel from line organizations in practical procedures developed by his own experience in the operation of such camps so that this new Detachment was able to undertake the operation of similar camps with a minimum of wasted effort.

Bron: Schlegel blz. 154