Terug naar Decorati
Terug naar de index

Schoemaker - Schweitzer

Schoemaker, prof.ir. Richard Leonard Arnold

Geboren te Roermond op 5 oktober 1886. Gefusilleerd in het concentratiekamp Sachsenhausen (Duitsland) op 3 mei 1942.
Bekende onderscheidingen: VZK

Verzetskruis 1940-1945
   K.B. no. 17 van 7 mei 1946 (postuum)
   Hoogleraar bouwkunde aan de Technische Hogeschool Delft
   Wegens:

Voor onder gevaarlijke omstandigheden betoonden moed, inititatief, volharding, offervaardigheid en toewijding in den strijd tegen den overweldiger van de Nederlandsche onafhankelijkheid en voor het behoud van de geestelijke vrijheid,
daarbij in hem eerende een der uitingsvormen van het verzet, dat in zijn veelzijdige activiteit van 15 Mei 1940 tot 5 Mei 1945 in stijgende mate den vijand heeft geschaad en op onvergetelijke wijze tot de bevrijding van het Vaderland heeft bijgedragen.

Bron: VZK blz. 132 ; Six blz. 29,37,43,143 ; www.ogs.nl

Schoemaker, Willem

Geboren te Deventer op 18 februari 1920. Overleden te Helmond op 13 maart 2003.
Bekende onderscheidingen: ON.4,BL,VHK,MOK,KMC,MWB,MHB

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 11 van 1 april 1950
   Burger, betrokken bij de inlichtingendienst

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   29 oktober 1947
   Civilian

Bron: ARA 2.05.118 inv. 2570 ; Heuvel et al. (1985), p. 203 ; Meijer (1990), p. 232 ; overlijdensadvertentie ; met dank aan de heer J. Howes

Schoemaker-Piccardt, Simone J.

Zie Piccardt, S.J.

Schoenmaker, Carel Machiel

Geboren in 1922. Overleden te Haarlem op 13 oktober 2004.
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.4,OV.2,Z.Med.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 8 juli 1943
   Matroos der tweede klasse (16384)

Als opvarenden van Onze Onderzeeboot "O 23" gedurende geruimen tijd in krijgsverrichtingen tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: Meijer (1990), p. 278 ; Brons no. 51 blz. 28 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Schol, A.

Geboren op 22 april 1922.
Legernummer 22.04.22.012.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 17 van 20 januari 1953
   Sergeant van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden in de laatste dagen voor de bevrijding van HOENDERLOO (April 1945) toen hij zich door de linies naar de Canadese troepen begaf en de voornaamste gevechtsopstellingen der Duitse verdedigers meedeelde, zodat een goedgericht artillerievuur aan deze verdediging spoedig een einde kon maken. Nadat hij was teruggekeerd, ging hij opnieuw door de frontlijn naar de Canadese troepen om de resultaten van de beschieting mee te delen en te verzoeken het vuren te staken aangezien de verdedigers waren weggetrokken.
Door zijn moedig optreden kon HOENDERLOO, zonder zware verliezen voor de aanvaller of voor de bevolking, worden bevrijd.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Schol, J.A.

Geboren op 17 juli 1919.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 17 van 20 januari 1953 (postuum)
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Genie

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als organisator van de verzetsgroep te HOENDERLOO, die zich bezighield met inlichtingenwerk in de bezettingsjaren 1940-1945. Tot tweemaal toe drong hij in de Betuwe door ten behoeve van het spionnagewerk. Hij verleende hulp en onderdak aan de rondzwervende soldaten der “airborne”-troepen na de slag om ARNHEM en verzamelde deze voor een gemeenschappelijke oversteek van de Rijn naar bevrijd gebied.
Hij toonde zich een onverschrokken en opofferingsgezind verzetsman. Na de bevrijding kwam hij door een verkeersongeval om het leven.

Bron: Arnhem blz. 203 ; met dank aan de heer B. Keers

Schol, P.

Bekende onderscheidingen: KV.2

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 75 van 23 juni 1948 (2e toekenning)
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als gezagvoerder bij de Nederlandse Koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend grote gevaren van vijandelijke handelingen werden gelopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 732

Schol, Willem

Geboren te Zaandam op 25 augustus 1917. Gesneuveld te Delft op 10 mei 1940.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 6 mei 1946 (postuum)
   Dienstplichtig korporaal van het Wapen der Cavalerie, bij de Staf van de 1e Verkenningsafdeeling

Bron: BL/BK blz. 278 ; www.ogs.nl

Scholberg, M.Th.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 11 van 25 februari 1943
   Reserve-sergeant

wegens het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Scholten, drs. Gerhard Jan

Geboren te Deventer op 27 mei 1903. Overleden te Antjol (Java) op 23 september 1943.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949 (postuum)
   Employé bij het Algemeen Landbouw Syndicaat te Batavia

Bron: VOA blz. 77 ; www.ogs.nl

Scholten, Pieter

Geboren op 6 april 1907.
Bekende onderscheidingen: VHK,MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te Heemstede

Bron: VHK blz. 204 ; Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 19

Scholten, Roelof Jan

Geboren te Zutphen op 24 september 1916. Gesneuveld te Nijkerk op 12 mei 1940.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 2 van 6 mei 1946 (postuum)
   Korporaal van het Wapen der Cavalerie, bij het M.E.-1 R.H.
   Wegens:

Heeft zich door moedig optreden onderscheiden door op 11 mei 1940, toen een sectie van het Mitrailleur Escadron door eigen troepen onder vuur werd genomen, zich vrijwillig beschikbaar te stellen om tegen het vuur in te rijden en dit te doen staken; is op 12 mei te Nijkerk gesneuveld.

Bron: BL/BK blz. 278 ; www.ogs.nl

Schoonenberg, L.J.A.

Geboren in 1901.
Tltn.d.Art. (14-08-1924), eltn.d.Art. (14-08-1928), kpt.d.Art. (01-12-1938).
Bekende onderscheidingen: LoM.3

Legion of Merit, Officer (US)
   General Orders No. 22 van 28 februari 1946
   Luitenant-kolonel, Dutch Military Attache to the Allied Governments in Excile and Foreign Liaison Officer of The Netherlands War Department to the American Embassy in London

Bron: Schlegel blz. 238

Schoonman, Geert

Geboren te Wormerveer op 31 augustus 1917. Gefusilleerd op het vliegveld Twente op 13 oktober 1944.
Bekende onderscheidingen: VZK

Verzetskruis 1940-1945
   K.B. no. 58 van 25 juli 1952 (postuum)
   Sergeant-capitulant bij de Genietroepen

Bron: VZK blz. 133 ; www.ogs.nl

Schoor, Ary van der

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 6 van 24 augustus 1946
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in den strijd tegenover den vijand onderscheiden, door op 10 Mei 1940, slechts vergezeld van één soldaat, een sterk door den vijand bezet woningcomplex nabij de Haagsche Schouw binnen te dringen en op bijzonder beleidvolle en koelbloedige wijze een aantal vijanden buiten gevecht te stellen en de rest der bezetting tot overgave te dwingen.

Bron: BL/BK blz. 232

Schoorl, Arend

Geboren op 3 februari 1922.
Bekende onderscheidingen: VHK,KMC

King’s Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   27 maart 1947
   Uitgereikt door Sir Philip Nicholls op het Binnenhof te 's-Gravenhage op 8 juli 1948
   Student, The Hague

Bron: VHK blz. 204 ; Nieuwe Leidsche Courant, woensdag 7 juli 1948, blz. 1 ; met dank aan de heer J. Howes

Schooten, Gerardus Antonius van

Overleden te Leiden op 14 maart 2007.
Bekende onderscheidingen: ON.ZEMx,BK.2,VK,OHK.2,OV.2,NGK.1,G.Med.,KLO.8,DIG,DIV

Bronzen Kruis
   K.B. no. 43 van 26 september 1952 (2e toekenning)
   Majoor-vliegtuigmaker

Bronzen Kruis
   K.B. no. 12 van 23 januari 1947
   Majoor-vliegtuigmaker

Vliegerkruis
   K.B. no. 6 van 19 november 1942 (oorspronkelijk postuum toegekend)
   Korporaal-vliegtuigmaker (13419)

Het betoonen van bijzondere moed en bekwaamheid en bekwaamheid als mecano-mitrailleurschutters van Vliegboot X 35 van Onzen Marine Luchtvaartdienst in Nederlandsch-Indië bij het bedienen van de mitrailleurs:
1e.   tijdens het succesvolle luchtgevecht met een Japansch verkenningsvliegtuig op 19 December 1941.
2e.   bij de verkenning ten behoeve van Onze Onderzeeboot "K 14" op 23 December 1941 waarbij een vijandelijke transportvloot periodiek werd verkend en de strijd met vijandelijke jachtvliegtuigen aanvaard teneinde de onderzeeboot gelegenheid te geven op te stoomen.

Bron: BL/BK blz. 171 ; VK blz. 160,239

Schortinghuis, mr. D.H.

Geboren in 1912.
Res-tltn.d.Inf. (01-01-1935), res-eltn. (01-01-1939), res-kapt. (01-11-1947).
Bekende onderscheidingen: XX,LII.5p,BOKp,MWB,MHB

Ridder in de Orde van Leopold II met palm en Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 25 september 1954
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 8 januari 1955
   Reserve-kapitein van het Wapen der Infanterie

Bron: Belgische onderscheidingen aan Nederlanders [3132, 3406, 3418] ; NRLL 1956 blz. 82 ; Nieuwe Leidsche Courant, woensdag 29 september 1954, blz. 6

Schotel, Borghardus L.

Geboren op 7 november 1921.
Bekende onderscheidingen: BL,VHK

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 24 van 14 december 1949
   -

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door sedert Januari 1944, na te zijn opgevallen door zijn voortreffelijk werk als agent, op te treden als chef van het rayon Dordrecht van een inlichtingengroep, welke groep samenwerkte met het Bureau Inlichtingen van de Nederlandse Regering.
In het bijzonder door zich op gedurfde wijze geregeld in Duits uniform en op vervalste papieren in de door de vijand versterkte vesting Hoek van Holland te begeven.
Voorts door in November 1944, toen hij van de leiding van zijn inlichtingengroep de opdracht had ontvangen een operatieve groep in het frontgebied van de Noordzeekust tot in de Betuwe te vormen om, in nauwe samenwerking, voorzien van zendtoestellen en radiotelegrafisten, berichten naar het Bureau Inlichtingen in Zuid-Nederland te kunnen zenden, deze opdracht, waarbij in Duitse en politie-uniformen werd opgetreden, uit te voeren. Daarna uit de Betuwe met zijn operatieve groep op gedurfde, zeer goede en snelle wijze verkenningen uit te voeren en berichten door te geven betreffende opstellingen van vijandelijke landingsvaartuigen, tanks en zwaar materiaal, evenals van de standplaatsen van vijandelijke hoofd- of stafkwartieren, zodat deze onmiddelijk daarna uit de lucht of door artillerievuur konden worden opgeruimd of uitgeschakeld.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: BL/BK blz. 232 ; VHK blz. 204

Schotel, Godfried Abraham

Geboren te 's-Gravenhage op 5 maart 1904. Overleden te 's-Gravenhage op 14 december 1983.
Bekende onderscheidingen: VOA,KV,KCBC

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950
   Hoofdagent van de Nederlandsche Handels Maatschappij

Bron: VOA blz. 174-175 ; overlijdensadvertentie De Telegraaf, 20 december 1983, p. 10

Schotman, Thomas Nicolaas

Gezagvoerder van het: s.s. 'Berkel' (06-1940/10-1941 en 04-1942/11-1942).
Bekende onderscheidingen: BK,KV,MBE

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 25 september 1941
   Kapitein

die als gezagvoerder van het s.s. "BERKEL", op den 21sten April, 1941, te omstreeks 04.00 ure, moedig en beleidvol is opgetreden bij een aanval op een vijandelijk oorlogsvaartuig, dat tengevolge hiervan zeer ernstig werd beschadigd.

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 10 van 16 januari 1946
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als kapitein bij de Nederlandsche koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogsvoering bewees door gedurende meer dan 2 jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Honorary Member in the Civil Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   September 194
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 2 van 29 juli 1943
   Captain, Master of the s.s. 'Berkel'

The Alertness and good organisation of the Master of this Dutch ship saved a convoy from submarine attack. His vessel was the first to sight the enemy in thick weather. He at once gave the order to open fire, hit the submarine and caused it to dive. He drew the attention of the escorting men-of-war to the enemy’s position by firing white rockets; and he went on shelling in the direction in which the submarine was last seen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 724 (N.B. geeft naam als 'N.T. Schotmans'), 762 ; Koopv. blz. 51

Schoute, Paul Cornelis

Geboren te Arnhem op 13 november 1916. Gesneuveld in een luchtgevecht boven Nieuw-Lekkerland op 13 mei 1940.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 6 van 9 mei 1946 (postuum)
   Reserve-tweede luitenant-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart, bij het 4-II-1 Lv.R.

Bron: VK blz. 239 ; www.ogs.nl

Schouten, Arie Marinus

Geboren te De Bilt op 4 augustus 1893. Overleden te Zeist op 29 september 1972.
Sld.d.Art. (04-03-1913), mil-kpl.d.Art. (21-07-1913), wmr.d.Art. (14-09-1939), e.o. 24-08-1944 MB 322.
Bekende onderscheidingen: MWO.4,Z.Med.,Mk

Ridder 4e klasse der Militaire-Willems-Orde
   K.B. no. 2 van 15 juni 1946
   Dienstplichtig wachtmeester van het Wapen der Artillerie
   Wegens:

Heeft zich in den strijd door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw onderscheiden als commandant van een stuk 8 staal in het gevecht tegen de Duitschers bij St. AGATHA onder hevig vijandelijk vuur gedurende eenige uren den vijand uit een open gevechtsopstelling met vuurmond en karabijn te bestrijden.
Hoewel hij eenmaal licht en drie malen ernstig gewond werd, is hij op zijn post gebleven. Hij heeft geweigerd zijn opstelling te verlaten en toonde ondanks zijn zware verwondingen tegenwoordigheid van geest door enkele schroeiende lappen van het camouflagenet der opstelling, die op een open ton buskruit waren gevallen, weg te rukken.
Na urenlange bewusteloosheid is hij over open terrein gekropen om hulp te halen voor zijn gewonde bedieningsmanschappen, nadat de enige niet gewonde soldaat had verklaard dit niet te durven doen.

Bron: Maalderink blz. 98

Schouten, E.A.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 20 van 13 september 1947
   Onderluitenant van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 232

Schouten, P.

Geboren op 13 januari 1894.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 21 van 11 september 1951
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend door, toen hem in het najaar van 1944 bekend was geworden dat de vijand in een bepaald oorlogsgeval de Waterlandse Zeedijk van het IJsselmeer over een afstand van ruim 150 meter tot springen wilde brnegen met het doel om de gebieden van PURMEREND, de Beemster tot het Noord Hollands Kanaal en het Y te doen onderlopen en waartoe reeds in deze Zeedijk beNoorden Schellingwoude 14 mijnen waren gesteld, op beleidvolle wijze onder het aanvaarden van grote risico’s in het geheim tegenmaatregelen te nemen omdeze ramp, indien dit oorlogsgeval zich zou voordoen, zoveel mogelijk te voorkomen resp. bevolking en vee in deze gebieden zoveel mogelijk veilig te kunnen stellen.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Schouten, Willem Adriaan

Geboren op 11 augustus 1902.
Res-tltn.d.Art. (11-12-1924), res-eltn. (19-11-1929), res-kapt. (01-05-1940), res-maj. (22-10-1948), res-ltkol. (01-05-1954).
Bekende onderscheidingen: OHK.1,VHK,XXX,IM.1948,MBE

Honorary Member of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 14 oktober 1945
   Verlof tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 20 maart 1946
   Major, Royal Netherlands Army

Worked closely with Allies, representing Interior Forces. Chief Liaison Officer. Had close contact with 2 S.F. Det.

Bron: PRO WO 373/155 ; VHK blz. 204 ; Allied Awards to the Dutch [296] ; NRLL 1956 blz. 203

Schrader, ir. Anton Bernard

Geboren te Soerabaja (Ned.-Indië) in 1917. Overleden te ‘s-Gravenhage op 15 november 2000.
Bekende onderscheidingen: BK,SSTR

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 9 maart 1944
   Burger

In tijd van oorlog met levensgevaar ontsnapt uit bezet Nederland en rechtstreeks naar Engeland gekomen, met het doel zich in dienst te stellen van de Nederlandsche Regeering.

Silver Star (US)
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 16 augustus 1946
   Burger

Anton Bernard Schrader, Netherlands civilian, displayed extraordinary heroism in connection with military operations against an armed enemy from November 1944 to May 1945. He succesfully proved the ability and usefulness of new instruments of warfare under the most difficult circumstances and further performed acts of the highest importance to the military forces of the United Nations to the starving populance of Europe.

Bron: Schlegel blz. 95 ; overlijdensadvertentie

Schrage, Wieger Bote

Geboren te Brielle op 17 februari 1917. Overleden op zee, nabij Petten, op 30 november 1941.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 11 van 30 november 1948 (postuum)
   Reserve-eerste luitenant, bij de Inlichtingendienst

Bron: BL/BK blz. 232 ; www.ogs.nl

Schravendeel, C.P.

Geboren in 1916.
Res-tltn.d.Inf. (01-01-1937), res-eltn. (01-04-1947), res-kapt. (26-05-1948).
Bekende onderscheidingen: BK,XV

Bronzen Kruis
   K.B. no. 14van 17 maart 1947
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 278 ; NRLL 1956 blz. 85

Schreinemachers, Willem Jan Hubertus ("Wim")

Geboren te Meester Cornelis, Java (Nederlands-Indië) op 6 januari 1910. Overleden in 1987.
Bekende onderscheidingen: BL,MC

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 11 van 30 november 1948
   Sergeant, bij de Inlichtingendienst

Military Cross (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 8 juni 1945
   Verlof tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 5 september 1945
   Lieutenant, Royal Netherlands Army

Bron: PRO WO 373/97 ; BL/BK blz. 232 ; Van Ojen blz. 743-754 (noot 59),996

Schreuder, Anton Gerrit

Geboren op 21 augustus 1908.
Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te Lunteren

Bron: Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 19

Schreuder, Jacobus Wilhelmus Johannes

Geboren te Lochem op 12 februari 1911. Overleden te Kuie (Koei) op 25 augustus 1943.
LTZ3 SD KMR
Bekende onderscheidingen: KV

Bron: www.ogs.nl

Schreuder, Johan Albert

Geboren te Rotterdam op 12 oktober 1920.
LTZ3 (01-04-1940), LTZ2 (01-04-1942), LTZ1 (01-05-1950), KLTZ (01-09-1959), KTZ (01-01-1965), e.o. 01-04-1967.
Bekende onderscheidingen: ON.4x,BK,OHK.2,OV.2,RV,XXV,KLO,DSC,UNKOR,PUC

Bronzen Kruis
   K.B. no. 13 van 2 september 1942
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse, aan boord van Hr.Ms. 'MGB 46'

Het betoonen van moed, koelbloedigheid en voortvarendheid als Commandant van Onzen "M.G.B. 46" in actie tegen den vijand op 8 Juni, 11 en 12 Mei en 14 op 15 Juni 1942, waarbij hij er op 15 Juni 1942 in slaagde zijn zwaar gehavende boot behouden binnen te brengen.

Bron: BL/BK blz. 278 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Schrieck, mr. Frederikus N.F. van der

Geboren op 16 april 1917.
Bekende onderscheidingen: KV,VHK

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 61 van 5 mei 1953
   Voormalig, als zodanig tijdelijk benoemd, reserve-eerste luitenant voor algemene dienst

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend tijdens de bezettingsjaren 1940 - 1945 als lid van de Ordedienst, die eerst zelfstandig, later in georganiseerd verband inlichtingen van militair belang verzamelde, en contact onderhield met vele vanuit ENGELAND aangebrachte of per vliegtuig afgeworpen geheime agenten, voor wie hij meermalen het onderdak regelde.
Hij zag de een na de ander arresteren doch ging onverschrokken voort met zijn taak tot de gevangenisdeur zich achter hem sloot (6 Juni 1942).

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; VHK blz. 206

Schriek, Cornelis

Geboren op 20 mei 1915.
Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te Apeldoorn

Bron: Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 19

Schriek, D.J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Matroos-zeemilicien (9814z)

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, aan boord van Onze motortorpedoboot 51 op 10 Mei 1940 zijn dienst aan boord van genoemd vaartuig, hetwelk samen met Onze torpedoboot “Z 5” te Rotterdam den overgang van Duitsche troepen van den zuidelijken naar den noordelijken Maasoever over de Maasbrug moest bemoeilijken, onder heftig mitrailleur- en lichtgeschutvuur met kalmte en nauwgezetheid verricht, waardoor hij heeft medegewerkt, dat de boot, waarop gewonden en dooden vielen, niet dan nadat alle munitie was opgeschoten, zonder verdere schade kon worden teruggetrokken.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; BL/BK blz. 278

Schrier, mejuffrouw Koos

Bekende onderscheidingen: MH.3

Eerepenning voor Menschlievend Hulpbetoon
   K.B. no. 6 van 12 april 1945
   Burger, woonachtig te Terneuzen

die op 24 Februari 1945, toen zij getuige was van het kapseizen van de Amerikaansche legersleepboot S.T.677, waarbij Pvt. Robert L. Eyler in het water in moeilijkheden kwam te verkeeren, zich onmiddellijk gekleed te water begaf, en door haar optreden er in slaagde den drenkeling te redden.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9049

Schröder, D.

Geboren in 1918.
Tltn-vl.d.ML (01-05-1945), eltn. (10-03-1948).
Bekende onderscheidingen: OHK.1,DFM

Distinguished Flying Medal (GB)
   25 augustus 1942
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 6 van 28 september 1944
   Reserve-sergeant-vlieger der Marine Luchtvaartdienst, bij het R.A.F. no. 320 (R.D.N.A.S.) Squadron

Bron: VK blz. 206,211 ; 320 Sqdr. blz. 226 ; NRLL 1956 blz. 438

Schroeff, Th.G.J. van der

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   G.B. no. 1z van 27 januari 1942
   Eerste luitenant-kortverband-vlieger der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

als commandant voorvlieger patrouille zware bommewerpers bombardement op vijandelijke schepen, ondanks zwaar vijandelijk luchtafweer en zeer slechte weersomstandigheden, succesvol uitvoeren en vijand belangrijke verliezen toebrengen.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 240

Schroeff, dr. J.P. van der

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 68 van 1 april 1947
   Officier van Gezondheid der eerste klasse van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 233

Schrijvers, J.W.

Geboren in 1916.
Res-sgt.wnr.d.ML, res-tltn.-wnr. (28-10-1943 KB 13 miv. 15-10-1943), res-eltn.-vl-wnr. (01-03-1948).
Bekende onderscheidingen: VK,OHK.1

Vliegerkruis
   K.B. no. 4 van 4 mei 1944
   Reserve-tweede luitenant-waarnemer

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 240 ; NRLL 1956 blz. 437

Schrijvershof, Willem Adrianus

Gewestelijk Commandant der Binnenlandse Strijdkrachten in Gewest 2 (Groningen).
Bekende onderscheidingen: KB.4p,BOK.p

Officier in de Kroonorde met palm en Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   ? ; uitgereikt te Wassenaar op 4 november 1948
   Burger, lid van het verzet

Bron: Nieuwe Leidsche Courant, 5 november 1948, 6 juni 1947 ; Van Ojen blz. 376,582,986

Schueren, ir. Johannes Baptiste Gerardus Maria ridder de van der

Geboren te Waalwijk op 1 januari 1899. Overleden te Nijmegen op 5 augustus 1990.
Assistent bedrijfskundig ingenieur bij de Provinciale Noordbrabantse Electriteits Maatschappij te Geertruidenberg (1921-1925), ingenieur bij het constructie bureau Algemene Kunstzijde Unie te Arnhem (1925-1927), directeur van de Neue Glansstoffwerke te Breslau (1927-1930), technisch directeur van de British Enka Aintree (1930-1944), lid van de buitengewone Raad van Advies te Londen (08-06-1942/15-09-1944), in militaire dienst (1944-1946), militair commissaris van Noord-Brabant, sous-chef van het Militair Gezag, sous-chef Ned. Militaire missie bij de A.C.C. (1945-1946), Commissaris van de Koningin in Overijssel (06-05-1946/01-02-1964), Kanselier der Souvereine en Militaire Orde van Malta, Afdeling Nederland (1947/?)
Bekende onderscheidingen: ON.2,NL.3,SMOMN.1,GdG.1,CBE,LoM.3

Honorary Commander of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 10 januari 1946
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 20 maart 1946
   Colonel (4012), Netherlands Military Administration

Colonel van der SCHEUREN during the early stages of the liberation of THE NETHERLANDS was Provincial Military Commissioner of NOORD BRABANT with his HQ at 's HERTOGENBSOCH (after it was cleared).
Throughout the operations of clearing this area Colonel van der SCHEUREN was in very near contact with the advancing troops and invariably close behind them.
His help and advice was of the utmost assistance to British troops dealing with the Dutch after first liberations, when they were still strangers to us.
Moreover, he did everything he could to assist the Armies in every way possible.
Subsequently, Colonel van der SCHEUREN became Deputy Chief of Staff of the NMA when he continued his close and friendly relations with the British Armies, setting a fine example of quiet efficiency in all situations.

Legion of Merit, Officer (US)
   Department of the Army General Orders no. 6 van 23 januari 1948
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 4 van 19 juli 1946
   Generaal-majoor en sous-chef staf van de Nederlands Militair Gezag

Bron: PRO WO 373/155, WO 373/187 ; Allied Awards to the Dutch [212, 647] ; Schlegel blz. 232-233 ; Wiegand, 2003 DA blz. 57 ; Paus. regnr. 37 ; Leidsch Dagblad, 17 augustus 1946, blz. 2 ; www.parlement.com

Schuiling, Barend

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 70 van 12 september 1947
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, door in de vroege morgen van de 10e Mei 1940 nabij Coevoerden, ingedeeld bij een post bij een te vernielen kanaalbrug, op onverschrokken wijze enige uren met groot succes onder zwaar vijandelijk vuur in een eenvoudig onderkomen weerstand te bieden aan een zeer overmachtige, met pantserwagens bwapende vijand, waardoor diens doordringen gedurende die tijd werd belet en hem naar verhouding zeer zware verliezen werden toegebracht; daarbij tot de laatste patroon stand te blijven houden.

Bron: Brons nummer 62, p. 19-24

Schuiling, Jan Roelof

Geboren te Anloo op 16 juli 1914. Overleden te Assen op 28 mei 1992.
OVL.3 (01-07-1937), OVL.2 (17-12-1938).
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 20 van 17 oktober 1945
   Officier-vlieger der tweede klasse der Marine Luchtvaartdienst, gedetacheerd bij de Fleet Air Arm

Bron: Meijer et al. (1997), p. 240 ; Naamlijst Officieren Koninklijke Marine 1947, p. 68 ; overlijdensadvertentie

Schuiling, Willem

Geboren te Anloo op 3 november 1896. Overleden te Neu Brandenburg, Duitsland, op 22 december 1944.
eltn.d.Marns. (10-08-1922 KB 44), kapt. (16-02-1932).
Bekende onderscheidingen: MWO.4,XV

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 10 van 10 mei 1946 (postuum bijgeschreven in het register)
   Kapitein der Mariniers
   Wegens:

Heeft zich in den strijd door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw onderscheiden, door op 10 Mei 1940 te Rotterdam aan het hoofd van een compagnie Mariniers de opdracht om de Boompjes van vijanden te zuiveren met grooten moed en bijzonder beleid uit te voeren en aldaar 24 uur stand te houden, zoodat de Noorderkop van de Maasbrug met slechts geringe verliezen weder in onze handen kwam en verder oprukken van den vijand werd belet.
Daarna afgelost.
Voorts - nadat de stelling op de Noorderkop verloren was gegaan - den 13den Mei door hernieuwden aanval onder zijn persoonlijk bevel met uitgeputte en onvoldoende gevoede manschappen er toe bijgedragen, dat de vijand niet over de Maasbrug kon opdringen.
In den tijd van 10 en 13 Mei door tactvol optreden eenige kleine ondernemingen met succes uitgevoerd.

Bron: Maalderink (1982), p. 99 ; Hartog blz. 373 ; www.ogs.nl

Schuiling-Huijkman, mevrouw Emilie

Geboren te Rheden op 15 oktober 1918. Geëxecuteerd te Antjol (Java) op 23 september 1943.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949 (postuum)
   Secretaresse bij het Algemeen Landbouw Syndicaat te Batavia

Bron: VOA blz. 77 ; www.ogs.nl

Schuite, P.J.D.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Matroos der eerste klasse (9516)

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, aan boord van Onze motortorpedoboot 51 op 10 Mei 1940 zijn dienst aan boord van genoemd vaartuig, hetwelk samen met Onze torpedoboot “Z 5” te Rotterdam den overgang van Duitsche troepen van den zuidelijken naar den noordelijken Maasoever over de Maasbrug moest bemoeilijken, onder heftig mitrailleur- en lichtgeschutvuur met kalmte en nauwgezetheid verricht, waardoor hij heeft medegewerkt, dat de boot, waarop gewonden en dooden vielen, niet dan nadat alle munitie was opgeschoten, zonder verdere schade kon worden teruggetrokken.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; BL/BK blz. 278

Schuitema, Etsko Berend Willem

Geboren te Nieuweschans op 13 juli 1893.
Hoofd sales promotions bij N.V. Philips (1928).
Bekende onderscheidingen: OBE

Honorary Officer of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 28 november 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 20 maart 1946
   Colonel, Royal Netherlands Army

Col SCHUITEMA has been the Chief Staff Officer of the Netherlands Military Administration concerned with the recently liberated Dutch provinces of UTRECHT, NORTH HOLLAND and SOUTH HOLLAND. He was also Senior Liaison officer to the Commander of Netherlands District.
In these activities his responsibilities covered a wide sphere and were vitally important to the successful relief and rehabilitation of the occupied territory. His work has been most intimately bound up with HQ Netherlands District, which was formed and planned to execute these tasks. It would have been very difficult indeed to have known where to begin planning without Col SCHUITEMA's specialised knowledge and wide experience. His advice was always sound. With his unfailing cheerfulness, tact and efficiency, Col SCHUITEMA at once achieved an excellent liaison with the Staff of British and Dutch Headquarters, and with British Officers and all Services with whom he came into contact. This excellent liaison - with the very essential attributes of mutual confidence, clear understanding of the work of British and Dutch HQ- has been maintained throughout by reason mainly of Col SCHUITEMA's exceptional qualities and untiring efforts.
He has never apared himself to attain these ends; his devotion to duty and intensity of feeling for his less fortunately placed countrymen has been a tremendous inspiration.
Col SCHUITEMA has been an outstanding success, not only in his liaison duties but also in his direct contribution to the actual relief and rehabilitation of the liberated provinces. He has done a very great service to both countries.

Bron: PRO WO 373/155 ; Allied Awards to the Dutch [246]

Schulken, J.J.

Bekende onderscheidingen: BK,OHK.1,OV.1,NGK,G.Med.,DIG

Bronzen Kruis
   K.B. no. 45 van 13 juni 1946
   Matroos der eerste klasse aan boord van Hr.Ms. 'Johan Maurits van Nassau'

Bron: BL/BK blz. 279

Schulpen, P.H. Jules

Geboren op 17 februari 1905. Overleden te Roosteren op 19 november 1974.
Bekende onderscheidingen: BL,CEAC,MoF,BOK,MWB,FCG.ea,KCBC

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 20 van 8 oktober 1951
   Burger

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden in de jaren 1943 en 1944 als lid ener O.D.groep, die ontsnapte gealliëerde krijgsgevangenen en leden van vliegtuigbemanningen over de Belgische grens bracht, bij welke passeursdiensten hij herhaaldelijk onder vuur kwam van de Duitse grensbewaking.
In Augustus en September 1944 ging hij enige malen door de linies om belangrijke gegevens over het Duitse front aan het geallieerde Stafkwartier te brengen. Bij een dezer tochten ontkwam hij tenauwernood aan een dreigende executie als spion.
Van September 1944 tot Januari 1945, toen Roosteren in de frontlijn lag, nam hij als lid der O.D.groep actief deel aan het optreden in militair verband, in samenwerking met de gealliëerde troepen in dat gebied.
Hij organiseerde de overtocht over de maas van enige honderden mannelijke inwoners der gemeente OHEE en LAAK en STEVENSWEERD, die naar bevrijd gebied uitweken. Daarbij werd hij herhaaldelijk beschoten door Duitse grensposten.
Ook organiseerde hij de overtocht van twee gevangen genomen en ontsnapte O.D.leden der groep Roosteren, waarbij wederom vuur werd ontvangen en een kogel zijn jas doorboorde.
Tot tweemaal toe ontsnapte hij aan gevangenneming door sterke Duitse gevechtspatrouilles, die voor dit doel waren uitgezonden.
Hij heeft zijn soldatenplicht voorbeeldig vervuld.

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Burger, woonachtig te Roosteren

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; Meijer (1990), p. 233

Schumacher, Anton Bernard

Geboren te Semarang op 23 december 1903. Overleden te Amsterdam op 7 februari 1960.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Eerste luitenant voor Speciale Diensten van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 112

Schuppen, Gerrit van

Geboren op 22 december 1913.
Bekende onderscheidingen: MoF,KMC

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te Amersfoort

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   9 maart 1948
   Chartered Accountant, Amersfoort

Bron: Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 28 ; met dank aan de heer J. Howes

Schuringa, Hendrik

Bekende onderscheidingen: MBE

Honorary Member of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   1942
   Captain, Master of the s.s. 'De Ruyter'

  The small ship was sailing alone. Her guns were manned, and she was keeping a keen look-out. Suddenly, out of the dusk, she was assailed by three German aircraft which dropped bombs and torpedoes. They also used their machine guns. Near misses caused damage in the engine room, and after some time the main engines were temporarily rendered useless by flooding.
  The ship’s guns were fired at every opportunity, and the Master conned his vessel with great skill, to make her a hard target for the aircraft. Two gunners behaved with great gallantry. With little protection, they fired whatever guns could be brought to bear, and their stubborn defence, together with the Master’s good seamanship, undoubtedly saved the vessel from destruction. The Germans were in the end compelled to break off the attack, and the ship was towed towards land by a neutral ship and beached.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 766 ; Koopv. blz. 51

Schurman, mr. Carl Willem Alwin

Overleden te Genève op 21 januari 1994.
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.3,OHK,EKL.3,LoM.3,DM

Legion of Merit, Officer (US)
   Department of the Army General Orders no. 6 van 23 januari 1948
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 4 van 19 juli 1946
   Kolonel en Militair Commissaris voor de Provincie Limburg

Colonel (then Lieutenant Colonel) SCHURMAN served as Netherlands Military Commissioner for the provence of LIMBURG. In that capacity he achieved outstanding success in restoring and maintaining norman civil life in the newly liverated areas of Limburg which were the first portions of Netherlands soil to be freed. Particularly in those early hectic months, he performed heroically in carrying out the wishes of United States Army Commanders in the area with respect to problems of housing, billeting, acquisitions of supplies and services and in maintaining the local conditions necessary to the safety, health and welfare of American troops. With the collapse of enemy administration in the territory he was confronted with staggering problems which he met with outstanding energy and unusual understanding of military needs.

Bron: Schlegel blz. 239 ; Wiegand, 2003 DA blz. 50 ; Overlijdensadvertentie

Schüssler, Karel Hendrik

Geboren te Zierikzee op 12 mei 1916. Overleden te Fort de Kock op 24 maart 1944.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950 (postuum)
   Eerste luitenant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 146 ; KNIL blz. 54 ; www.ogs.nl

Schut, ir. Willem Frederik

Geboren te Amsterdam op 21 augustus 1920.
Bekende onderscheidingen: ON.3,NL.3,BK,Erepenning van de gemeente Zoetermeer

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 januari 1950
   -

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door toe te treden als medewerker tot één der belangrijkste inlichtingengroepen op militair gebied in bezet Nederland en daarbij, hoewel hij gearresteerd was geweest, van November 1944 af een leidende positie in het Noorden van Nederland te vervullen, na eerst vóór de spoorwegstaking belast te zijn met het verkrijgen van gegevens over troepenverplaatsingen en aanvoer per spoor.
Voorts door het verkenningswerk in de drie Noordelijke provincies zodanig te organiseren, dat verschillende medewerkers een actieve rol konden blijven vervullen bij een geallleerde doorstoot en persoonlijk per rijwiel het verband met zijn medewerkers te onderhouden, zodat tijdens de bevrijdlngsphase de grote verdiensten van zijn organisatie bleken uit het feit, dat zijn medewerkers steeds de laatste militaire gegevens aan de oprukkende geallieerde commandanten konden verstrekken.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: www.parlement.com

Schut-Boon, mevrouw C.E.

Zie Boon, C.E.

Schuurbiers, A.E.M.

Geboren on 1906.
LTZ3 KMR (10-09-1930), LTZ2 KMR (02-10-1937), LTZ1 KMR (16-08-1944), e.o. 01-01-1955, KLTZ (01-01-1955), pensioen 01-10-1961.
Tweede stuurman, bij de Koninklijke Paketvaart Maatschappij.
Bekende onderscheidingen: ON.4,BK,OHK.5,OV.1,XXX

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 21 maart 1944
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse Koninklijke Marine Reserve

Bron: BL/BK blz. 279 ; K.P.M. blz. 325 ; NOKM 1947 blz. 28 ; NKM 1968 blz. 314

Schuurman-Leyaers Vis, mevrouw M.H.

Zie Leyaers Vis, M.H.

Schut, Jan

Geboren te Apeldoorn op 8 juni 1918. Gefusilleerd aldaar op 2 oktober 1944.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 17 van 20 januari 1953 (postuum)
   Dienstplichtig korporaal van het Wapen der Artillerie

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als koerier van een belangrijke verzetsorganisatie op de Veluwe. Hij nam deel aan vele zogenaamde “droppings” van wapens en onderhield het contact met andere verzetsorganisaties in het Westen des lands. Op zijn vele gevaarvolle tochten toonde hij zich een koelbloedig en beleidvol verzetsman.
Door verraad werd hij op 30 September 1944 gearresteerd en 2 October daaraanvolgend gefusilleerd.

Bron: www.ogs.nl ; met dank aan de heer B. Keers

Schuyl, P.W.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 4 van 28 september 1944
   Sergeant-vliegtuigtelegrafist zeemilicien

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 240

Schuijt, dr. Wilhelmus Johannes

Geboren te Amsterdam op 27 juni 1909. Overleden te Zeist op 13 april 2009
Fabrieksarbeider, onderwijzer, hoofdredacteur verzetsblad "Christofoor" tijdens illegaliteit en tot 1946, wetenschappelijk medewerker bij de parlementaire enquêtecommissie regeringsbeleid 1940-1945 van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, correspondent van het dagblad "De Tijd" te Parijs omstreeks 1952, correspondent van de K.R.O. (Katholieke Radio-Omroep) te Parijs omstreeks 1952, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (23-10-1956/20-03-1959), lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (26-05-1956/23-02-1967), lid van het Europees Parlement (19-03-1958/18-01-1977; aangewezen door de Staten-Generaal), lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (19-04-1967/10-05-1971), lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (11-05-1971/20-09-1977).
Bekende onderscheidingen: NL.3,MoF,LEF.5

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Amsterdam op 7 mei 1953
   Burger, lid van het verzet

... for their outstanding services in underground activities connected with the organized civil and Armed Forces resistance movement in Holland during the period of occupation of that country by the Germans, from 7 December 1941 to include various dates of such meritorious service leading to the liberation in May 1945. ...

Bron: www.parlement.com ; overlijdensadvertentie ; met dank aan de heer P.J. Schlegel

Schwartz, L.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 5 van 3 augustus 1944
   Korporaal-vliegtuigmaker der Marine Luchtvaartdienst, bij het R.A.F. No. 321 (R.D.N.A.S.) Squadron

Bron: VK blz. 240

Schwarz, C.

Bekende onderscheidingen: FCG.p

Oorlogskruis 1939-1945 met palm (F)
   25 september 1944
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 48 van 29 maart 1945
   Dienstplichtig soldaat

Schwarze, Georg Friedrich Wilhelm

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 26 van 12 november 1947
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in het tijdvak van 12 - 14 Mei 1940, ingedeeld zijnde bij een zware mitrailleur van een steunpunt aan de Slaperdijk te Renswoude, op onverschrokken wijze dit steunpunt te helpen vasthouden tegenover een overmachtige vijand.
  In het bijzonder door op 13 en 14 Mei 1940, nadat de Commandant van dit steunpunt met de infanterie onder diens bevel hieruit was teruggetrokken en de gehele verdediging van het steunpunt met slechts enkele militairen was geroganiseerd door een dappere onderofficier, met deze op onverschrokken wijze tot het laatst stand te houden; daarbij o.a. onder vijandelijk vuur met deze vrijwillig een patrouille naar een door de vijand bezet complex te maken.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Schweitzer, mevrouw N.D., echtgenote van Spaans

Geboren op 10 september 1920.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 21 van 11 september 1951
   Burger

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, tijdens de bezetting van NEDERLAND van 1944 tot Mei 1945, zich geheel vrijwillig aan te sluiten bij een kleine verzetskern te ’s-GRAVENHAGE, welke verzetskern zich ten doel stelde zoveel mogelijk militaire inlichtingen omtrent de vijand en bovendien wapens te verzamelen.
In het bijzonder door op beleidvolle wijze, doch waaraan grote risico’s waren verbonden, belangrijke militaire inlichtingen uit het spergebied te ’s-GRAVENHAGE, o.a. die omtrent het V-wapen, te verzamelen en soms in tekening te brengen, welke inlichtingen veelal daarna naar ENGELAND werden doorgegeven.
Vervolgens door uit een gebouw in dit spergebied, waarin de Sicherheitsdienst was gelegerd, na enige voorbereiding, twee stenguns mede te nemen en deze in een kolenzak te vervoeren naar de opslagplaats van wapenen van de verzetskern te ’s-GRAVENHAGE.
Voorts door, kort daarna, in samenwerking met een goedgezinde Nederlander met een vrachtauto een aantal Duitse motorrijwielen, welke zij in het spergebied hadden weggenomen, eveneens aan de verzetskern te ’s-GRAVENHAGE af te leveren.

Bron: BL/BK blz. 113, 278 (NB.: Geeft naam als Scheitzer-Spaans) ; met dank aan de heer B. Keers