Terug naar Decorati
Terug naar de index

Scheele - Schneider

Scheele, A.

Bekende onderscheidingen: PKZ.2x

Cross of Merit with swords in silver (PL)
   Uitgereikt door kolonel dr. Z.M. Lubicz Szydlowski te Axel op 12 september 1947
   Verlof verleend tot aannemen bij K.B. no. ? van 29 oktober 1947
   Agrariër te Axel

Bron: Allied Awards to the Dutch [1210] ; Provinciale Zeeuwse Courant, 190e jaargang, nummer 216, zaterdag 13 september 1947, blz. 2

Scheele, L.

Bekende onderscheidingen: PKZ.3x

Cross of Merit with swords in bronze (PL)
   Uitgereikt door kolonel dr. Z.M. Lubicz Szydlowski te Axel op 12 september 1947
   Verlof verleend tot aannemen bij K.B. no. ? van 29 oktober 1947
   Agrariër te Axel

Bron: Allied Awards to the Dutch [1215] ; Provinciale Zeeuwse Courant, 190e jaargang, nummer 216, zaterdag 13 september 1947, blz. 2 (NB.: geeft naam als Schelle)

Scheele, W.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 19 november 1942
   Matroos 1e klasse (13598), aan boord van Hr.Ms. 'Piet Hein'

Scheepens, Gerard Johan Ernst

Geboren te Amsterdam op 14 december 1940. Gesneuveld in een luchtgevecht boven Monster op 10 mei 1940.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 9 van 6 mei 1946 (postuum)
   Tweede luitenant-waarnemer van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Bron: VK blz. 239 ; www.ogs.nl

Scheepens, Willem Jan

Geboren te Nijmegen op 13 mei 1907. Gesneuveld bij Demak op 3 januari 1949.
Bekende onderscheidingen: BL,DSO

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 3 van 3 augustus 1944
   Tijdelijk kapitein der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Honorary Companion of the Distinguished Service Order (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring dd. 22 februari 1945
   Captain, Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger

Captain SCHEEPENS was the leader of one of two parties "which were detailed to carry out a hazardous reconniassance on the West Coast of Sumatra," the results of which were extremely valuable. During three landings carried out by his party Captain SCHEEPENS displayed qualities of courage, leadership and skill of an extremely high order which made possible the completion of the reconnaisance of the area assigned to him.
In addition to his personal conduct on the operation Captain SCHEEPENS, throughout the period of training, which was on necessity short and fraught with difficulties, displayed an enthusiasm and power of leadership which greatly influenced all those taking part.
On previous operations of this nature Captain SCHEEPENS unfailingly displayed a gallantry and tenacity of purpose which was the inspiration of all those serving with him.

Bron: WO 373/97 ; BL/BK blz. 232 ; KNIL blz. 47 ; www.ogs.nl

Scheepers, Johannes Hubertus Josephus

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 77 van 22 april 1948
   Dienstplichtig korporaal van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, door in de vroege morgen van 10 Mei 1940, behorende tot de bezetting, belast met de verdediging van de brug bij de sluis te BORN aan het Julianakanaal, na een verraderlijke vijandelijke aanval, onder zwaar vijandelijk artillerievuur, op onverschrokken wijze aan de verdediging deel te nemen.
Voorts door, nadat hij opdracht ontving, de zware mitrailleur in kazemat 61 aldaar te herstellen, met deze mitrailleur te trachten het vuur voort te zetten en ondanks talrijke voltreffers van de vijandelijke artillerie op de kazemat te blijven standhouden, totdat hij door een granaat in het schietgat zwaar werd gewond.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Scheepstra, Harm

Geboren te Vries op 1 juli 1914. Overleden te Emmen op 28 januari 1991.
Legernummer 141901003 ; Tltn.ML-KNIL (01-01-1943), eltn. (16-10-1946).
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Vaandrig-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 111 ; KNIL blz. 124

Scheepstra, H.J.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 15 van 7 februari 1948
   Tijdelijk kapitein van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 232

Scheepstra, Liepke

Geboren te Lioessons, Friesland, op 1 november 1918. Overleden te Amersfoort op 15 september 2002.
Nam op 3 augustus 1938 dienst bij het Korps Politietroepen, waarbij hij op 4 januari 1939 werd bevorderd tot korporaal. Na de capitulatie ging hij over naar de Rijksveldwacht en later naar de brigade Zwolle van de Marechaussee. In 1943 werd hem eervol ontslag verleend, waarna hij werkzaam werd bij de Algemene Kunstzijde Unie te Arnhem. Hij was een van de oprichters en leiders van de Landelijke Knokploegen en werd aan het einde van de oorlog als officier toegevoegd aan de staf van de Commandant van het Strijdend Gedeelte der Binnenlandse Strijdkrachten.
Bekende onderscheidingen: MWO.4,OHK.1,VHK,H.1966,IM.80,LoM.4,KMC

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 5 van 24 augustus 1946
   Leider van de Landelijke Knokploegen

Heeft zich in de strijd tegen de bezetter door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw in bijzondere mate onderscheiden door het onder voortdurend risico voor zijn persoon - als lid der Knokploegen vanaf 1943 deelnemen aan de werkzaamheden dezer verzetsorganisatie, deelnemen aan een geslaagde overval op de gevangenis te Arnhem, waardoor alle gevangen verzetslieden werden bevrijd, in de zomer van 1944 met anderen als toplid der Landelijke Knokploegen organiseren van spoorwegsabotage in het oosten en zuiden des lands, in september 1944 als lid van het Delta-Centrum hebben van een werkzaam aandeel in de samenvoeging van de Knokploegen, de Ordedienst en de Raad van Verzet tot de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten - heeft door zijn daden getoond een der moedigste en meest vooraanstaande leiders der Knokploegen te zijn geweest en deze daardoor voortdurend weten te bezielen tot het brengen van de hoogste offers.

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 2 van 15 juni 1946 (NB.: nimmer uitgereikt)
   Ingetrokken bij K.B. no. 5 van 24 augustus 1946
   Korporaal van het Korps Politietroepen, voormalig Deltalid, officier toegevoegd aan den Commandant van het Strijdend Gedeelte der Binnenlandsche Nederlandsche Strijdkrachten

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in den strijd tegenover den vijand onderscheiden, door het onder doorloopend risico voor zijn persoon:
als lid der K.P. van 1943 af deelnemen aan de werkzaamheden der dezer verzetsorganisatie;
deelnemen aan een geslaagden stunt op de gevangenis te ARNHEM, waardoor alle gevangen verzetslieden werden bevrijd;
in den zomer van 1944 met anderen als toplid der L.K.P. organiseren van de spoorwegsabotage in het Oosten en het Zuiden des lands;
in September 1944 als lid van het Delta-Centrum hebben van een werkzaam aandeel in de samenvoeging van de K.P., de O.D. en de R.V.V. tot de Nederlandsche Binnenlandsche Strijdkrachten;
door zijn daden de leden van de K.P. weten te bezielen tot de hoogste offers.

Legion of Merit, Legionnaire (US)
   ?
   Eerste Luitenant, actief in het ondergronds verzet in Nederland

An outstanding leader in the organization of sabotage activities, Lieutenant Scheepstra was also one of the founders of a very large active resistance group in Holland. His courageous acts and leadership contributed much to the success of the resistance movement in the Netherlands.

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring dd. 9 augustus 1948
   Uitgereikt te 's-Gravenhage op 18 oktober 1948
   Member, Resistance Movement

Bron: Maalderink blz. 168 ; Steur blz. 64-76 ; Schlegel blz. 237 ; Van Ojen blz. 986 ; Six blz. 70,114,143 ; Decorare 8 blz. 49 ; Decorare 10 blz. 30 ; Dagblad voor Amersfoort, dinsdag 19 oktober 1948, blz. 2 ; met dank aan de heer J. Howes

Scheffer, Henri

Burgemeester van Arkel en Kedichem.
Bekende onderscheidingen: MBE

Honorary Member of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 28 juni 1946
   First Lieutenant (104536), Netherlands Military Mission to HQ 21 Army Group

1/Lt. H. Scheffer joined HQ 2 Cdn Inf Div at Rilland-Bath, South Beveland, on 25 Oct 44. At that time he was in charge of the collection of Intelligence in South Beveland for the Dutch Resistance Organization. He provided 2 Cdn Inf Div and 2 Cdn Corps with much useful information about minefields, defences, German dispositions, and landing places on the South coast of the Beveland Peninsula. The information was later proved to be accurate and some of it was of great value in planning the sea-borne attack on the coast of South Beveland. 1/Lt. Scheffer remained at HQ 2 Cdn Inf Div as DUTCH LO. He was extremely useful to the Intelligence staff in contacting local organizations, interrogation of civilians and as a German speaking interpreter. During the preparation for operation VERITABLE when 2 Cdn Inf Div held a large sector of the REICHSWALD front, Lt Scheffer obtained much useful information from civilian sources and by liaison with the Netherlands Intelligence Services in Nijmegen. He has at all time carried out his duties in a cheerful and efficient manner and is services have been greatly appreciated by HQ 2 Cdn Inf Div.

Bron: PRO WO 373/155, WO 373/187 ; Allied Awards to the Dutch [330, 403] ; De Partisaan van het Woord, donderdag 13 juni 1946, blz. 1

Scheffer, Jan Frederik

Geboren te Batavia (Nederlandsch-Indië) op 21 januari 1915. In krijgsgevangenschap te Ketiau, Palembang (Nederlandsch-Indië) op 2 mei 1944.
Vdg.kvb.-vl (15-04-1941).
Bekende onderscheidingen: MWO.4

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 5 van 14 juli 1948 (postuum bijgeschreven in het register)
   Vaandrig kortverband-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
   Wegens:

Het zich in de strijd onderscheiden hebben door uitstekende daden van moed, beleid en trouw o.m. door op 18 Februari 1942 met een afdeling van acht jagers, welke opdracht had een Japanse luchtaanval op Buitenzorg af te slaan, tijdens het daarop volgende luchtgevecht met een overmachtig aantal vijandelijke vliegtuigen een ervan neer te schieten, waarna zijn eigen toestel werd getroffen en hij zich met behulp van een valscherm moest redden.
Voorts door in de middag van 7 Maart 1942, ingedeeld zijnde bij een patrouille van de laatste vier overgebleven gevechtsklare jachtvliegtuigen van de Nederlandsch-Indische Militaire Luchtvaart, welke ter verhoging van het moreel der eigen grondstrijdkrachten tussen Tjiater en Bandoeng, vliegersteun moest verlenen, zijn commandant onverschrokken te volgen niettegenstaande ook hij de overtuiging moest hebben, dat, door de zeer sterke luchtovermacht van de vijand in het desbetreffende gebied, slechts uiterst geringe kans bestond om er het leven af te brengen en hij mede wist, dat de capitulatie van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger zeer aanstaande was.
Door zijn optreden er belangrijk toe bijgedragen te hebben dat de opdracht werd volbracht.

Bron: Maalderink blz. 239 ; MWO-KLu blz. 72-73 ; www.ogs.nl

Schell, Christoffel Willem Louis

Geboren te Soerabaja op 9 november 1895. Overleden te El Atabal, Malaga (Spanje) op 26 september 1966.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 27 van 14 april 1951
   Gewezen inspecteur der Post-, Telegraaf- en Telefoondienst

Bron: VOA blz. 220-221

Schellekens, Pierre Hendrikus Cornelis

Geboren te Breda op 18 september 1897. Overleden te Antwerpen op 20 februari 1976.
Res-tltn.AD. 01-04-1938.
Ere-ondervoorzitter Royal Antwerp Aviation Club.
Bekende onderscheidingen: KB.4,LII.4p,BOK.p,BNE.1

Officier in de Orde van Leopold II met palm en Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 4 juli 1961
   President ener N.V. te Antwerpen

Bron: Belgische onderscheidingen aan Nederlanders [1449, 1920, 2843, 3058, A-131, A-148] ; NRL 1939 blz. 52

Scheltens, F.G.

Geboren in 1919.
Tltn.KNIL (27-10-1943), eltn. (30-09-1944), kapt. (13-09-1948), e.o. 28-05-1950, LTZ.ta.1 (01-11-1963).
Bekende onderscheidingen: BK,KV,OHK.1,OV.1

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 3 van 18 oktober 1943
   Cadet-vaandrig der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland, waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9042 ; BL/BK blz. 278 ; NKM 1968 blz. 185 ; KNIL blz. 82

Scheltens, Jan Philip

Geboren in 1915.
Tltn.d.Inf. (30-06-1939), KNIL, kapt.d.Inf. KL (05-01-1949), maj. (01-05-1955).
Bekende onderscheidingen: BK,OHK,OV.3,XV,H.1937

Bronzen Kruis
   K.B. no. 11 van 13 december 1947
   Eerste luitenant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 278 ; NRLL 1956 blz. 52 ; Brons nummer 63, blz. 51

Scheltens-Hermans, mevrouw Mila Aurora

Zie Hermans, M.A.

Schenau, W.F.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 17 van 13 augustus 1947
   Tijdelijk bootsman der Koninklijke Marine

Bron: BL/BK blz. 232

Schendel, Anton Simon Marie van

Geboren op 16 augustus 1894. Overleden in 1958.
Bekende onderscheidingen: BL,KMC

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 13 van 11 september 1952
   Ambtenaar bij de P.T.T.

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden onderscheiden als chef marconist van een belangrijke inlichtingen- en verzetsgroep in door de vijand bezet gebied in de jaren 1942 en 1943. Hij reisde het gehele land door om een aantal radio-zendposten op te richten en het daarvoor nodige personeel te werven en op te leiden. In het voorjaar 1943 gelukte het hem radiocontact te krijgen met het Bureau Inlichtingen te LONDEN door middel van een binnengesmokkeld zendtoestel, waarna gedurende vier maanden regelmatig radioverkeer werd onderhouden, waarbij hij een aanzienlijk deel der telegrammen zelf verzorgde.
Door verraad gearresteerd en in 1944 ter dood veroordeeld keerde hij na de bevrijding levend terug, omdat het vonnis niet werd voltrokken.

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring dd. 9 augustus 1948
   Member, Resistance Movement

Bron: BL/BK blz. 232 ; Six blz. 52,62,99,143 ; Legerkoerier, jaargang 1952, nummer 11 ; met dank aan de heer J. Howes

Schendel, P.W. van

Geboren in 1912.
Tltn.d.Inf. (29-07-1934), eltn.d.Inf.KNIL (29-07-1937), kapt.d.Inf. (01-05-1947), maj. (01-12-1951), ltkol. (01-11-1955).
Bekende onderscheidingen: BL,OHK.3,OV.5,XX

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 10 van 7 januari 1950
   Eerste luitenant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 232 ; NRL 1939 blz. 539 ; NRLL 1956 blz. 46

Schenk, H.F.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Eerste luitenant-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. No. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: VK blz. 239

Schenk, Johannes

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 24 augustus 1946
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden, door op 10 Mei 1940 bij de gevechten nabij de Boompjes te ROTTERDAM als schutter van een zwaren mitrailleur zonder eenige vuurdekking en niettegenstaande hij voortdurend onder vijandelijk vuur lag, zijn taak te blijven vervullen, daarbij den vijand gevoelige verliezen toebrengende.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Schermerhorn, ir. Willem

Geboren te Akersloot op 17 december 1894. Overleden te Haarlem op 10 maart 1977.
Bekende onderscheidingen: ON.2,NL.3,KB.4,MoF

Bron: ARA 2.21.183.74/41 ; Belgische onderscheidingen aan Nederlanders, 1237 ; www.parlement.com

Scherpenhuyzen, Hendrik Dorotheus

Geboren te Rotterdam op 3 april 1882. Overleden te Amersfoort op 28 juni 1971.
Kwam in 1924 bij de Olympische Spelen te Parijs uit voor Nederland op het onderdeel schermen sabel team en behaalde een bronzen medaille.
Tltn.d.Inf. (17-09-1906), eltn. (23-05-1910), kapt. (16-07-1919), maj. (01-11-1934), ltkol. (16-05-1937).
Bekende onderscheidingen: ON.4x,BL,OHK.1,XXX,NOC.10k,MVK,BMK.1

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 2 van 15 juni 1946
   Gepensionneerd luitenant-kolonel van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in den strijd tegenover den vijand onderscheiden, door op 11 Mei 1940 als Commandant van de troepen ten Zuiden van DELFT met grooten moed en voortvarendheid den aanval van deze troepen aan weerszijden van den grooten kunstweg Delft-Rotterdam te leiden. Heeft op 14 Mei 1940 grooten moed betoond bij den aanval op OVERSCHIE, waarbij hij zich steeds in voorste lijn bevond en ten slotte ernstig werd gewond.

Bron: BL/BK blz. 232 ; NRLL 1939 blz. 97 ; www.sport.nl

Scherpenisse, Jan W.

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te Mijnsheerenland

Scheuller, H.A.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Schipper (6293)

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, op den 10den Mei 1940 zijn dienst op Onze torpedoboot “Z 5”, welke torpedoboot te Rotterdam den overgang van de Duitsche troepen van den zuidelijken naar den noordelijken Maasoever over de Maasbrug moest bemoeilijken, onder heftig mitrailleur- en lichtgeschutvuur met kalmte en nauwgezetheid verricht, waardoor hij medegewerkt heeft, dat het schip, waarop 7 opvarenden tijdens deze actie werden gewond, niet dan nadat de munitie was opgeschoten, zonder verdere schade kon worden teruggetrokken.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; BL/BK blz. 278

Scheurkogel, W.F.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 12 van 10 november 1949
   Wachtmeester van het Wapen der Cavalerie

Bron: BL/BK blz. 232

Scheybeler, Henri Antonie

Bekende onderscheidingen: BK,MBE

Bronzen Kruis
   K.B. no. 38 van 17 juli 1948
   Tweede Stuurman ter Koopvaardij, aan boord van het m.s. 'Nieuw Zeeland', varende onder de vlag van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij

Honorary Member of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   1946
   Verlof verleend tot aannemen bij K.B. no. 24 van 23 november 1946
   Second Officer

  The Dutch m.v. "Ruys" performed exceptionally good work in the Mediterranean. She was engaged in the Sicilian operations conveying troops from Alexandria. Despite many difficulties all the troops on board were safely landed by the ship’s own boats. Previously, when the ship was sailing in the Middle East in convoy, the convoy was attacked off Phillipeville by a large number of enemy aircraft. It was on this occasion that the Dutch m.v. “Marnix van St. Aldegonde” was torpedoed. During the attack the m.v. “Ruys” was singled out by an enemy torpedo bomber, but a magnificent defence was put up by the ship, and the aircraft was fought off and probably destroyed. The ship ten stood by the “Marnix van St. Aldegonde”, and, lowering all boats, succeeded in rescuing about 1,200 troops in spite of the proximity of enemy aircraft and submarines.
  Many of the officers and men of the m.v. “Ruys” did magnificent work on this occasion, but the most outstanding of them was Second Officer Scheybeler. He was in charge of a motor boat, and was instrumental in saving many hundreds of lives.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 807 ; BL/BK blz. 278 ; K.P.M. blz. 325

Schievink, F.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Korporaal-kok (12766)

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, op den 10den Mei 1940 zijn dienst op Onze torpedoboot “Z 5”, welke torpedoboot te Rotterdam den overgang van de Duitsche troepen van den zuidelijken naar den noordelijken Maasoever over de Maasbrug moest bemoeilijken, onder heftig mitrailleur- en lichtgeschutvuur met kalmte en nauwgezetheid verricht, waardoor hij medegewerkt heeft, dat het schip, waarop 7 opvarenden tijdens deze actie werden gewond, niet dan nadat de munitie was opgeschoten, zonder verdere schade kon worden teruggetrokken.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; BL/BK blz. 278

Schiff, Jan Adolf

Geboren te 's-Gravenhage op 11 maart 1921. Overleden te Haarlem op 12 mei 1993.
Oud-gezagvoerder KLM.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 4 van 3 september 1942
   Dienstplichtig soldaat

Bron: overlijdensadvertentie ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Schilling, Wijbrandus

Geboren te Enschede op 26 januari 1890.
Tltn.d.Inf.KNIL (13-09-1911), eltn. (13-09-1915), kapt. (09-09-1921), maj. (13-09-1933), ltkol. (25-11-1935), kol. (21-09-1938).
Bekende onderscheidingen: ON.4x,E.1,XXX,Mk,CBE

Honorary Commander of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 11 juni 1947
   Uitgereikt te 's-Gravenhage op 4 april 1949
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 10 augustus 1949
   Major-General, Dutch Forces

General SCHILLING commanded troops of the Royal Netherlands East Indies Army which defended Western Java at the time of the Japanese invasion.
It was into his administrative area that many thousands of R.A.F. personnel, and considerable material, arrived at a most difficult time and one during which the Batavia district was congested with incoming refugees from the Northern Islands, incoming British reinforcements, outgoing evacuees leaving the country, and with Dutch troops who were pre-occupied with preparations for the impending attack. Nevertheless no request from the British troops was left unmet. Accommodation, food and other necessities were found for all.
During the ensuing fighting in Western Java General Schilling displayed powers of command and leadership which were an inspiration to the British troops then serving under him. When the time came for them to withdraw to the hills during the final fighting, he did his utmost, in de midst of his own pre-occupations, to help them.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 254, 637 ; Koopv. blz. 12,23

Schipper, J.A.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   G.B. no. 1z van 6 februari 1942
   Sergeant-radiotelegrafist der Militaire Luchtvaart

deeluitmakend van bezetting radiostation vliegveld buitengewesten, op bekwame uitmuntende wijze eenige weken radioverbindingen voortdurend in stand houden ondanks herhaalde vijandelijke bomaanvallen en zonder acht slaan gevaar eigen leven.

Bron: met dank aan H.J. Huisman

Schippers, ds. Aart

Predikant te IJsselmonde.
Res.veldprediker (03-12-1936), groot verlof 30-06-1940.
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.1,WMk

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 22 juni 1948
   Voormalig reserve-veldprediker, gelijkgesteld met de rang van majoor

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door zijn optreden in het tijdvak van 10-15 Mei 1940 als Veldprediker in de voorste linie. In het bijzonder door zich - op 10 Mei 1940 tussen Naaldwijk en 's-Gravenzande onder vijandelijk naar gewonden te begeven om deze geestelijke bijstand te verlenen, en - op 14 Mei nabij Overschie eveneens onder vijandelijk vuur een gewonde in voorste linie bij te staan en twee gewonden op een open geschuttrekker naar achteren te vervoeren.

Bron: BL/BK blz. 278 ; met dank aan de heer B. Keers

Schmid, Leo Henk

Geboren te Batavia op 10 februari 1917. Geëxecuteerd te Antjol (Java) op 23 september 1943.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950 (postuum)
   Employé bij het Algemeen Landbouw Syndicaat te Batavia

Bron: VOA blz. 145 ; www.ogs.nl

Schmidt, R.F.H.

Bekende onderscheidingen: VK.2

Vliegerkruis
   K.B. no. 5 van 3 augustus 1944 (2e toekenning)
   Officier-vlieger der tweede klasse, bij het R.A.F. No. 321 (R.D.N.A.S.) Squadron

Vliegerkruis
   K.B. no. 4 van 7 januari 1943
   Officier-vlieger der tweede klasse

Bron: VK blz. 239

Schmidt, ir. Vincent Josef Karel

Geboren te Bohušovice (Tsjechoslowakije) op 15 november 1895. Overleden te Amsterdam op 24 december 1976.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 13 van 15 augustus 1950
   Particulier op Sumatra's Westkust

Bron: VOA blz. 207

Schmidt, Willem

Geboren te Apeldoorn op 19 november 1921. Overleden in het Stadtkreis Berlin, Duitsland, op 31 januari 1945.
Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te Zeist

Bron: www.ogs.nl ; met dank aan de heer R.P.M. Rhoen

Schmutzer, Ignace Adriaan Marie

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 77 van 22 april 1948
   -

Heeft zich, in verband met vijandige actie, door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend, door het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland, waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Schnabel, Carl Erwin Friedrich

Geboren te Londen (Groot Britannië) op 4 november 1913. Gesneuveld te Delft op 11 mei 1940.
Tltn d.Art. (20-07-1936 KB 117).
Bekende onderscheidingen: MWO.4

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 6 van 9 mei 1946 (postuum bijgeschreven in het register)
   Tweede luitenant van het Wapen der Artillerie, bij het 6e Regiment Veldartillerie
   Wegens:

Heeft zich in den strijd door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw onderscheiden door op 10 Mei 1940 bij de verovering van het vliegveld YPENBURG als vooruitgeschoven waarnemer op uitstekende wijze het artillerievuur op het vliegveld te leiden en zich daarbij tot in de voorste lijn bevindende, door zijn persoonlijk voorbeeld, zich bijzonder moedig en beleidvol gedrag, de gedemoraliseerde infanterie weder vooruitgebracht, daarbij persoonlijk krijgsgevangenen gemaakt in de verdere actie tegelijk met dit onderdeel; bij dit onderdeel optredende, is hij gesneuveld.

Bron: Maalderink blz. 97 ; www.ogs.nl

Schneider, Cornelis

Geboren te Rotterdam op 26 december 1907. Gesneuveld aldaar op 10 mei 1940.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 31 van 29 juni 1951
   Dienstplichtig korporaal van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in de morgen van 10 Mei 1940 te ROTTERDAM, ingedeeld bij de 2e Compagnie Intendancetroepen, zich vrijwillig te melden om deel te nemen aan een patrouille ter sterkte van 10 man onder bevel van een sergeant teneinde te trachten de opmars van de vijand van de Zuidelijke naar de Noordelijke Maasoever te vertragen.
In het bijzonder door, toen een Nederlandse auto bemand met twee Duitse officieren vuur had ontvangen en op de Rijnhaven tot stilstand was gekomen, zich met zijn lichte mitrailleur naar een vlakbij gelegen overdekte schuilloopgraaf te begeven om nog enige vuurstoten met zijn mitrailleur op deze auto af te geven.
Vervolgens door, na zijn terugkeer, toen een vijandelijke zwaarbewapende patrouille van vijftien man, gezeten op motorrijwielen met zijspan, komende uit de richting van de Putselaan, doordrong het vuur daarop met zijn mitrailleur te openen, waarna veel vuur op zeer korte afstand werd terugontvangen.
Tenslotte door tijdens dit hevige vuurgevecht van zeer nabij plotseling met zijn mitrailleur uit de groep te rennen om weer achter de overdekte schuilloopgraaf stelling te nemen, waarbij hij dodelijk werd getroffen.

Bron: www.ogs.nl ; met dank aan de heer B. Keers

Schneider, M.J.

Bekende onderscheidingen: BL,MID

Bronzen Kruis met Eervolle Vermelding
   K.B. no. 5 van 25 november 1943 ; later ingetrokken en vervangen door de Bronzen Leeuw
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als gezagvoerder van het commodore-schip m.s. “ALPHARD”, tijdens een reis van 22 October, 1942 tot 8 November, 1942 naar Noord-Afrika, op uitnemende wijze den Commodore van het convooi heeft bijgestaan, alsmede moedig is opgetreden en van zeemanschap heeft blijk gegeven bij den afweer van eenige aanvallen van vijandelijke torpedo-vliegtuigen, op den 20sten Januari, 1943, tengevolge waarvan het schip en de opvarenden behouden bleven en een der aanvallende vliegtuigen kon worden neergeschoten.

Mentioned in Despatches (GB)
   ?
   Captain, Master of the s.s. 'Alphard'

Bron: ARA 2.02.20 inv. 9042 ; BL/BK blz. 323 ; Koopv. blz. 6,23,52