Terug naar Decorati
Terug naar de index

Saathof - Schapink

Saathof, Everhardus J.H.

Geboren op 7 mei 1918.
Legernummer 180507003.
Bekende onderscheidingen: KV,VHK

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 17 van 5 December 1952
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend door in de eerste oorlogsjaren een aantal ontsnapte Franse krijgsgevangenen en leden van geallieerde vliegtuigbemanningen van de Oostgrens naar BRABANT en over de Zuidgrens te brengen.
Persoonlijk nam hij deel aan de geslaagde overval op de Koepel te ARNHEM en kreeg op de terugweg bij een vuurgevecht in de buurt van ZUTPHEN een schot door het been.
In de sabotage-acties tegen de spoorlijnen en waterwegen naar DUITSLAND in September 1944 had hij een werkzaam aandeel.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; VHK blz. 201

Sabar

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   G.B. no. 1z van 6 februari 1942
   Javasche geniesoldaat 2e klasse

deeluitmakend van bezetting radiostation vliegveld buitengewesten, op bekwame uitmuntende wijze eenige weken radioverbindingen voortdurend in stand houden ondanks herhaalde vijandelijke bomaanvallen en zonder acht slaan gevaar eigen leven.

Bron: met dank aan H.J. Huisman

Sagrang, H.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 18 van 12 april 1945
   Menadolees soldaat der eerste klasse van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (Stamboeknummer 27317)

Moedig en beleidvol optreden getoond tijdens de Japansche bezetting van Nederlandsch Nieuw Guinea van Maart 1942 tot ca. September 1944 door zijn actief deelnemen aan den guerilla-krijg en daarbij groote ontberingen gedaan.

Bron: BL/BK blz. 277 ; Kokkelink blz. 254

Saja

Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949 (postuum)
   Ambonees sergeant van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 76-77

Sakka Manta

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 1 van 19 augustus 1943
   Koksjongen

die als koksjongen van het m.s. “MADOERA”, dat op den 23sten Februari, 1943, door een torpedo werd getroffen, tengevolge waarvan het schip zwaar werd beschadigd, onder gevaarvolle omstandigheden moedig optrad bij het nauwgezet vervullen van zijn plicht, mede tengevolge waarvan het schip behouden te St. Johns, Newfoundland, kon worden binnengebracht.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 168

Salamoen, Raden

Geboren op 14 augustus 1898. Overleden te Pringgokoesoeman op 14 januari 1949.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 10 van 11 januari 1950 (postuum)
   Inheems hoofdcommissaris van politie

Bron: BL/BK blz. 232 ; www.ogs.nl

Salarie, Hendrikus Hubertus

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 19 juli 1946
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden, door op 11 Mei 1940, geheel vrijwillig, te pogen om, onder hevig vijandelijk vuur, gewonden, die achter waren gebleven op het viaduct nabij het station Beursplein te ROTTERDAM, in veiligheid te brengen.

Bron: BL/BK blz. 277

Salemink, G.

Vierde stuurman ter Koopvaardij, bij de Koninklijke Paketvaart Maatschappij.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 6 van 19 november 1942
   Luitenant-ter-zee der derde klasse der Marine Luchtvaartdienst

Bron: VK blz. 239 ; K.P.M. blz. 325

Salemink, Gerrit Dirk

Bekende onderscheidingen: -

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 26 van 12 november 1947
   Ingetrokken wegens politieke onbetrouwbaarheid
   Reserve-tweede luitenant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door in het tijdvak van 11 - 14 Mei 1940 tijdens de gevechten op de Grebbeberg onder zwaar vijandelijk artillerievuur de daaraan zeer blootgestelde uitkijkpost van de Commandant van het 8e Regiment Infanterie tot het uiterste te blijven bezetten.
  Daarna op onverschrokken wijze deel te nemen aan de verdediging van de Regimentscommandopost, zelf een lichte mitrailleur te bedienen, ter wille van het schootsveld de dekking biedende borstwering te verlaten en er op liggende een tot de versperring doorgedrongen sterke Duitse patrouille buiten gevecht te stellen.
  Tenslotte door op 15 Mei uit eigen beweging te trachten de Rijn over te zwemmen om overgangsmiddelen ter beschikking te krijgen voor het overbrengen van de laatste verdedigers van de Grebberberg, waaronder de Regimentscommandant, hierin door “à bout portant” afgegeven vijandelijk vuur verhinderd.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Salm, Gerlof Berthy

Geboren te Paramaribo, Suriname, op 11 september 1896.
LTZ3 (05-10-1918), Sbn. (01-05-1947), pensioen 01-12-1948.
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.5x,OHK.3,OV,XXX,Mk,D.3b,MoF.bp

Bron: Wo.1722

Saltykoff, Wladimir

Geboren te Koepang op 25 november 1923. Vermist op 10 december 1946.
Bekende onderscheidingen: VK,DSC

Vliegerkruis
   K.B. no. 16 van 2 juni 1945
   Reserve-eerste luitenant-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Gedurende geruimen tijd, als jachtvlieger, vanaf Britsche vliegkampschepen of ingedeeld zijnde bij R.A.F. Squadrons, in oorlogsvluchten tegen den vijand, blijk gegeven van moed, volharding, bekwaamheid en plichtsbetrachting.

Distinguished Service Cross (GB)
   8 januari 1948
   Uitgereikt door Sir Philip Nicholls op het Binnenhof te 's-Gravenhage op 8 juli 1948
   Officier-vlieger der tweede klasse, bij het F.A.A. No. 800 Squadron

Bron: VK blz. 210,239 ; Nieuwe Leidsche Courant, 7 juli 1948, blz. 1

Samoen

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 4 van 5 april 1945
   Politieagent

Moed en beleidvol optreden getoond bij Japansche aanvallen in Augustus 1944 op een in aanbouw zijnde kampoeng op Nederlandsch Nieuw-Guinea.

Bron: BL/BK blz. 277

Samson, C.J.H.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 63 van 9 januari 1948
   Eerste luitenant-vlieger der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 232

Sandberg, Jonkheer Bodo

Geboren te Rotterdam op 23 september 1914. Overleden te Bentveld op 2 mei 2005.
Luitenant-kolonel b.d. Koninklijke Luchtmacht, oud-luchtmachtattaché te Oslo, Stockholm, Helsinki en Kopenhagen
Bekende onderscheidingen: KV,VK,OHK.2,OV,XXX,O.2b,Z.3a

Vliegerkruis
   K.B. no. 1 van 23 augustus 1948
   Kapitein-vlieger-waarnemer van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Bron: VK blz. 145,239 ; NA 1986 blz. 5-6 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Sandberg, Jonkheer Johannes Mattheus Reinier

Geboren te Batavia op 13 november 1899. Overleden te Melbourne, Australië op 28 december 1944.
Tltn.d.Art.KNIL (31-07-1919), eltn. (10-02-1921), kapt. (19-07-1933), gedetacheerd als leraar bij de Hogere Krijgsschool.
In 1935 kapitein van de Gen.Staf K.N.I.L. en adjudant van de Gouverneur-Generaal in buitengewone dienst.
Bekende onderscheidingen: ON.5x,XXV,Mk,LoM.3

Legion of Merit, Officer (US)
   1944
   Kolonel der Artillerie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Schlegel blz. 74 ; NRL 1939 blz. 549 ; New York Times, 29 december 1944 ; www.ogs.nl

Sande, Kornelis Pieter van de

Geboren te Tholen op 24 januari 1918. Gefusilleerd te Fort De Bilt (Utrecht) op 30 april 1945.
Bekende onderscheidingen: MWO.4

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 8 van 30 augustus 1948 (postuum bijgeschreven in het register)
   Burger, districtscommandant van de Verzetsgroep Altena en koerier voor het Bureau Inlichtingen
   Wegens:

Het zich in de strijd onderscheiden hebben door uitstekende daden van moed, beleid en trouw door van eind 1944 tott eind Maart 1945 ten behoeve van het Bureau Inlichtingen van de Nederlandse Regering als kenner van de Biesbosch het goede verloop van de koerierslijnen van bevrijd naar bezet gebied te verzorgen, langs welke lijn een groot aantal rapporten, berichten en personen, die voor de Geallieerde oorlogvoering en voor de Nederlandse Regering van groot belang waren, naar het bevrijde gebied werden overgebracht, terwijl in omgekeerde richting agenten, instructeurs, radiomateriaal en geneesmiddelen naar het bezette gebied werden gezonden.
Voorts door dit werk steeds onder gevaarlijke omstandigheden op voortreffelijke wijze te verrichten en zelf 22 malen deze tochten te maken over een lengte van 18 km langs tal van uiterst waakzame vijandelijke posten en patrouillerende boten, tot hij ten slotte op 30 Maart 1945 te Sleeuwijk werd gevangengenomen en op 30 April 1945 te Utrecht werd gefusilleerd.

Bron: Maalderink blz. 167 ; www.ogs.nl

Sanders, Robert Jack N.

Bekende onderscheidingen: FCG.p

Oorlogskruis 1939-1945 met palm (F)
   ? ; uitgereikt te Schoonhoven op 6 april 1946
   Soldaat van het Wapen der Infanterie

Bron: Nieuwe Leidsche Courant, dinsdag 2 april 1946, blz. 1, maandag 8 april 1946, blz. 1

Sandiman

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 18 van 12 april 1945
   Javanees soldaat van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (Stamboeknummer 29753)

Moedig en beleidvol optreden getoond tijdens de Japansche bezetting van Nederlandsch Nieuw Guinea van Maart 1942 tot ca. September 1944 door zijn actief deelnemen aan den guerilla-krijg en daarbij groote ontberingen gedaan.

Bron: BL/BK blz. 277 ; Kokkelink blz. 255

Santen, J.H. van

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Adjudant-onderofficier-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. No. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: VK blz. 239

Santema, Willem

Geboren te Scharnegoutum, Friesland, op 2 maart 1902. Gefusilleerd te Kamp Vught op 10 augustus 1944.
Bekende onderscheidingen: VZK

Verzetskruis 1940-1945
   K.B. no. 17 van 7 mei 1946 (postuum)
   Winkelier in radio's en elektronische artikelen en lid van de gemeenteraad (CHU) te Sneek
   Wegens:

Voor onder gevaarlijke omstandigheden betoonden moed, inititatief, volharding, offervaardigheid en toewijding in den strijd tegen den overweldiger van de Nederlandsche onafhankelijkheid en voor het behoud van de geestelijke vrijheid,
daarbij in hem eerende een der uitingsvormen van het verzet, dat in zijn veelzijdige activiteit van 15 Mei 1940 tot 5 Mei 1945 in stijgende mate den vijand heeft geschaad en op onvergetelijke wijze tot de bevrijding van het Vaderland heeft bijgedragen.

Bron: VZK blz. 127 ; www.ogs.nl

Sars, Wilhelmus Franciscus Anna

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 77 van 22 april 1948
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, door in de vroege morgen van 10 Mei 1940, als sergeant, belast met het toezicht op het springen van enige bruggen in en nabij de spoorlijn GENNEP - OEFFELT ten Westen van de halte OEFFELT, zich, hoewel een vijandelijk pantsertrein reeds was gepasseerd, onder vijandelijk vuur naar een van deze brugge te begeven en deze te doen springen, daarbij, met gevaar van bij het springen om het leven te komen, de lont voor de tweede maal tot ontsteking te brengen.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Sas, Gijsbertus Jacobus ("Bert")

Geboren te Leeuwarden op 1 augustus 1892. Omgekomen bij een vliegtuigongeval te Schotland op 20 oktober 1948.
Tltn.d.Art. (10-09-1912), eltn. (19-07-1917), kapt. (04-05-1927), kapt.d.GS., maj. (01-07-1938).
Bekende onderscheidingen: ON.4x,XXV,Mk,O.3a,Z.3a,ODA.5,DOE2,NKHV,BOKp,BMK.1

Koning Haakon VII Vrijheidskruis (N)
   1948
   Generaal-majoor, militair attaché te Washington

Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   mei 1948
   Generaal-majoor

Militair Kruis 1e klasse (B)
   Besluit van de Belgische Ministerraad no. 139 van 22 oktober 1943
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 12 van 2 december 1943
   Kolonel van de Generale Staf

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9042 ; DNR blz. 772 ; NRL 1939 blz. 48,259 ; Dagblad voor Amersfoort, 10 april 1948 ; Leidsch Dagblad, dinsdag 18 mei 1948, blz. 1

Saudale, Jacob

Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Bestuursschrijver te Kefamenanoe (Noord-Midden Timor)

Bron: VOA blz. 111

Sauer, C.

Oorspronkelijk genaamd: C. Kummel.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 21 van 22 maart 1951
   Sergeant-vliegtuigschutter zeemilicien der Marine Luchtvaartdienst, bij het R.A.F. no. 320 (R.D.N.A.S.) Squadron

Heeft zich door daden van initiatief, moed en volharding tegenover den vijand onderscheiden door - ingedeeld zijnde bij het 320e Squadron van de Marine Luchtvaartdienst, behorende tot de "2nd Tactical Air Force" van de Engelse Royal Air Force - in het tijdvak van begin Augustus 1944 tot begin Mei 1945 als vliegtuigschutter deel te nemen aan een groot aantal vluchten boven het vasteland van Europa.

Bron: VK blz. 239 ; 320 Sqdr. blz. 226

Sauter, Henri Jean Ferdinand Marie Augustin

Geboren te St. Cloud-les-Plages op 19 april 1911. Overleden te Medan op 30 mei 1954.
Algemeen stamboeknummer KNIL 128111.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 11 van 16 januari 1950
   Militie-sergeant van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 132

Schaap, A.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 2 van 8 september 1944
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als gezagvoerder van het s.s. “MELAMPUS”, gedurende de periode van Juni 1942 tot Juni 1944, op moedige en beleidvolle wijze het commando over zijn schip voerde, in gebieden waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 232

Schaap, Jacob

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 26 van 12 november 1947
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, door in het tijdvak van 11 - 13 Mei 1940 als Commandant van een stuk 6 Veld bij de voorpostengevechten voor Veenendaal nabij en aan de Buurtsteeg op onverschrokken wijze het bevel over dit stuk onder vijandelijk vuur te voeren, daarbij zelf gedurende 3 dagen nagenoeg onafgebroken als richter op te treden en ter plaatse te blijven niettegenstaande een naburig infanterie-onderdeel door zijn opstelling terugtrok.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Schaar-Brouwer, mevrouw M.C. van der

Zie Brouwer, M.C.

Schaareman, Casper Jacobus

Geboren te Delft op 3 juli 1914. Overleden te Helden op 4 juni 1998.
Bekende onderscheidingen: VOA,VHK

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 25 van 22 december 1952
   Gewezen sergeant van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 254 ; VHK blz. 202

Schaars,ds. Antonius J.

Geboren te Deventer in 1887. Overleden aldaar in februari 1963.
Bekende onderscheidingen: MOK,EL.5,FCG.p

Ridder van het Legioen van Eer (F)
   ? ; uitgereikt te Apeldoorn op 9 juni 1950
   Pastoor te Velp

Bron: De Gelderlander, Dagblad voor Nijmegen, 9 juni 1950 ; Leeuwarder Courant, 10 juni 1950 ; De Nieuwe Holevoet, 9 februari 1963, blz. 7

Schadd, mr. Tom

Geboren op 1 juli 1913. Overleden op 21 oktober 1992.
Bekende onderscheidingen: ON.4,BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 24 van 14 december 1949
   -

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door, tijdens de bezettingstijd van Nederland, de leider van de Radiodienst van een grote militaire verzetsgroep bij te staan en later op te treden als leider van deze dienst, daarbij tevens de koeriersdiensten te verzorgen en een en ander op onverschrokken wijze te blijven verzorgen tot de bevrijding van Nederland, waarbij op dit ogenblik nog drie van de zes zenders in bedrijf waren.
Door dit optreden grote diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: Meijer (1990), p. 232 ; overlijdensadvertentie NRCH 23-10-1992 ; met dank aan de heer B. Keers

Schade, Jozef H.

Geboren op 8 juli 1913.
Legernummer 130708005 ; res.-OvG.2 (02-12-1939), res-kapt.arts. (10-09-1947).
Bekende onderscheidingen: KV,OHK.1,VHK,XV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 20 van 8 oktober 1951
   Reserve-officier van gezondheid der eerste klasse van het Dienstvak der Geneeskundige Dienst

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend tijdens de bezetting van medio 1942 tot eind September 1944 als arts bij de Gewestelijke Reserve van Gewest 19 (LIMBURG) van de Orde Dienst.
In het bijzonder heeft hij hulp verleend aan leden van Geallieerde vliegtuigbemanningen en deze, evenals de uit de neergeschoten vliegtuigen afkomstige wapenen en munitie, met zijn eigen auto vervoerd.
Voorts heeft hij in 1943 de ± 60 militair geoefende O.D.leden, die in het kamp nabij HELDEN en later nabij SEVENUM waren ondergebracht, geneeskundige hulp verleend.
Tenslotte heeft hij zijn woning beschikbaar gesteld voor het plaatsen van een geheime zender voor de Gewestelijke Reserve 19 O.D. en toen deze zender wegens huiszoeking moest worden verplaatst, heeft hij deze onder de ogen van de bezetter in zijn auto gebracht en naar elders vervoerd.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; VHK blz. 202 ; NRLL 1956 blz. 336

Schaft, Jannetje Johanna ("Hannie")

Geboren te Haarlem op 16 september 1920. Gefusilleerd in de duinen bij Overveen op 17 april 1945.
Haar verzetsacties zijn verfilmd in de film "Het meisje met de rode haren"
Bekende onderscheidingen: VZK,VHK,MoF

Verzetskruis 1940-1945
   K.B. no. 17 van 7 mei 1946 (postuum)
   Studente aan de rechtenfaculteit van de Universiteit van Amsterdam

Voor onder gevaarlijke omstandigheden betoonden moed, inititatief, volharding, offervaardigheid en toewijding in den strijd tegen den overweldiger van de Nederlandsche onafhankelijkheid en voor het behoud van de geestelijke vrijheid,
daarbij in hem eerende een der uitingsvormen van het verzet, dat in zijn veelzijdige activiteit van 15 Mei 1940 tot 5 Mei 1945 in stijgende mate den vijand heeft geschaad en op onvergetelijke wijze tot de bevrijding van het Vaderland heeft bijgedragen.

Bron: VZK blz. 128 ; Heuvel et al. (1985), p. 202 ; www.ogs.nl ; www.hannieschaft.nl

Schaftlein, R.C.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 1 van 19 februari 1942
   Eerste luitenant-kortverband-vlieger der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

als commandant bestuurder bommenwerper gedurende uitvoering bombardements tevens verkenningsopdracht aangevallen zijnde door overmacht vijandelijke jachtvliegtuigen zich onderscheiden door daden initiatief, moed en volharding door onder vijandelijk vuur met kogels doorzeefde vliegtuig met groote zelfverloochening blijven besturen vervolgens moeilijke noodlanding uitvoeren waardoor bemanning grootendeels gered.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 239

Schaik, dr. Bernardus Aloysius van

Geboren op 4 december 1897.
Bekende onderscheidingen: VHK,MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Amsterdam op 20 mei 1954
   Burger, lid van het verzet

... for their outstanding services in underground activities connected with the organized civil and Armed Forces resistance movement in Holland during the period of occupation of that country by the Germans, from 7 December 1941 to include various dates of such meritorious service leading to the liberation in May 1945. ...

Bron: Heuvel et al. (1985), p. 202 ; Dagblad voor Amersfoort, vrijdag 21 mei 1954, blz. 3 ; met dank aan de heer P.J. Schlegel

Schakel, A.

Gezagvoerder ter Koopvaardij, bij de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij.
Bekende onderscheidingen: BK

Bron: K.P.M. blz. 325

Schakel, Maarten Willem

Geboren te Meerkerk op 17 juli 1917. Overleden te Gorinchem op 13 november 1997.
Dienstplichtig militair (11-10-1937/09-10-1938 & 29-08-1939/25-05-1940), leraar aan de ULO-school te Alkmaar (01-11-1940/09-1941) , leraar aan de ULO-school te Gorinchem (09-1941/10-1943), garnizoenscommandat van de Binnenlandse Strijdkrachten te Gorinchem (1944-1945), in gevangenschap (04-1945), leraar aan de ULO-school te Gorinchem (08-1945/01-01-1946), Burgemeester van Noordeloos, Hoogblokland en Hoornaar (01-01-1946/01-08-1982), lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (21-09-1964/10-06-1981), waarnemend burgemeester van Noordeloos, Hoogblokland en Hoornaar (01-08-1982/01-01-1986).
Bekende onderscheidingen: NL.3,KV,VHK,KLO.52,BSTh.?

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 54 van 10 april 1953
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend tijdens de bezettingsjaren 1940-1945 als hoofd van een verzetsgroep in de Alblasserwaard, die onder meer inlichtingen op militair gebied verzamelde, terugkerende militairen van de bij ARNHEM opererende luchtlandingstroepen verzorgde en verder hielp op hun weg naar het Zuiden, en sabotage pleegde op de spoorlijnen naar de Betuwe, zulks op verzoek van de geallieerde legerleiding. Half April 1945 werd hij gearresteerd, doch in SCHOONHOVEN de volgende dag door leden van zijn ploeg bevrijd.

Bron: Heuvel et al. (1985), p. 202 ; Arnhem blz. 203 ; www.parlement.com ; met dank aan de heer B. Keers

Schalk, Gerardus Adrianus

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 6 van 22 juni 1948
   Sergeant van het Korps Politietroepen

Heeft zich door moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden, op 10 Mei 1940 als commandant van de kazemat Midden-Lent, door, nadat de kazemat door een voltreffer in het schietgat was getroffen, waarbij hij weggeslingerd en gewond werd, zijn post opnieuw te bezetten en met het licht beschadigde kanon weder het vuur op den vijand te openen.

Bron: Meijer (1990), p. 232

Schapenk, H.J. (Schapink?)

Bekende onderscheidingen: BK.2

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 4 mei 1944 (2e toekenning)
   Stoker-olieman

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Stoker-olieman (12092)

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, aan boord van Onze onderzeeboot “O 24”, welke boot in den nacht van 13 op 14 Mei 1940 door den met vele magnetische mijnen onveilig gemaakten Nieuwen Waterweg is uitgevaren in zijn dienst aan boord eene koelbloedigheid en vastberadenheid betoond, waaraan het mede te danken is, dat de boot veilig Engeland bereikte en niet in handen van den vijand viel.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; Meijer (1990), p. 278 (NB.: geeft naam als Schapink)

Schaper, Heije

Geboren te Joure op 8 september 1906. Overleden te 's-Gravenhage op 27 mei 1996.
LTZ3 KMR (28-03-1930 KB 60 miv. 01-04-1930), e.o. & OVL3 (05-12-1931), OVL2 (27-12-1937), OVL1 (15-12-1941), HOVL2 (01-05-1946), e.o. zeedienst 27-07-1954 KB 21, genmaj.-vl. (01-01-1949), genmaj.-vl. KLu (27-07-1954 KB 21), ltgen. (26-10-1956 KB 5), gen. (29-12-1975 KB 1), e.o. 29-12-1975 KB 1.
Chef Luchtmachtstaf en BLS (26-10-1956 KB 5), Vz. Comité Verenigde Chefs van Staven (24-09-1957 KB 21), Kanselier der Nederlandse Orden (18-12-1958 KB 14), Adjudant-generaal, tevens Chef van het Militaire Huis van Hr.Ms. de Koningin (30-09-1963 KB 5), Staatssecretaris van Defensie, belast met luchtvaartzaken (22-06-1966 tot 15 april 1967), Adjudant-generaal in buitengewone dienst van Hr.Ms. de Koningin (29-01-1976 KB 56), e.o. als Kanselier der Nederlandse Orden (21-09-1981 KB 5).
Bekende onderscheidingen: MWO.4,NL.2,ON.2x,OHK.2,OV.1,XL,IM.1948,H.1962,H.1966,MVK,VD.1,LoM.1,LII.1,GCVO,ANL.1,HI.1,Iv.2,DFC

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 3 van 15 november 1940
   Officier-vlieger der tweedeklasse der Marine Luchtvaartdienst, bij het R.A.F. no. 320 (R.D.N.A.S.) Squadron

Voor daden van moed, beleid en trouw tegenover den vijand in tijd van oorlog bedreven met zijn vliegtuig, te weten:
op den 16den October 1940 met Ons vliegtuig R7, waarover hij het bevel voerde, naar het door den vijand bezette Nederland gevlogen en aldaar geland op een der meeren teneinde een voor den geheimen dienst belangrijke opdracht uit te voeren;
waarna het hem gelukt is met genoemd vliegtuig hetwelk door den vijand van zeer korten afstand werd beschoten, wederom te starten en het gedurende den nacht veilig naar Engeland terug te vliegen.

Distinguished Flying Cross (GB)
   10 januari 1941
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 6 van 28 februari 1941
   Officier-vlieger der tweede klasse

Lieutenant Schaper, Sub-Lieutenant Ritte and Corporal Van Tongeren were pilot, navigator and wireless operator gunner respectively of a Fokker seaplane detailed to undertake a special mission of the very greatest importance involving unusual preparation courage and initiative of a high order. Moreover the operation involved landing and taking off in enemy territory at night without assistance of any kind. Intense opposition from machine guns and searchlights was encountered at a height of less than 100 feet. Sub-Lieutenant Ritte received the entire bust of tracer bullets at point blank range. Fortunately the burst was deflectedby the bomb sight but splinters sprayed this officer's legs, face, hands and chest. Corporal Van Tongeren displayed extreme coolness and qualities of a high order in keeping his gun in action depite the fact that he was wounded in his leg and had his gun nocked out of his hands. Lieutenant Schaper succeeded, by his determination and courage, in bringing his severely damaged aircraft back to base with both members of his crew wounded. Although suffering from loss of blood, Sub-Lieutenant Ritte continued to navigate the aircraft and so enabled his pilot to make a safe landing in the most difficult circumstances. Lieutenant Schaper, Sub-Lieutenant Ritte and Corporal Van Tongeren formed a team whose perfect co-operation alone enabled them to extricate themselves from what might have been a hopeless situation.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9035 ; Maalderink (1982), p. 126,367 ; MWO-KLu blz. 69-71 ; Meijer et al. (1997), p. 206,210,215 ; 320 Sqdr. blz. 219,226 ; NKM 1947 blz. 66 ; NRLL 1956 blz. 408 ; NRLL 1974 blz. 60 ; www.parlement.com

Schapink, Hendrik Jan de

Geboren te Rijsseen op 28 mei 1919. Overleden te Heumen op 10 mei 1940.
Bekende onderscheidingen: BL,OHK.1

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 9 van 6 mei 1946 (postuum)
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 232 ; www.ogs.nl