Terug naar Decorati
Terug naar de index

Rutgerink - Rijsewijk

Rutgerink, H.Th.J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 3 van 23 oktober 1940
   Matroos der tweede klasse zeemilicien (12851z), aan boord van Hr.Ms. Mijnenlegger 'Willem van der Zaan'
   Wegens:

Voor het verrichten van uitstekende militaire diensten, in tijd van oorlog, voor het Vaderland, te weten, als opvarende van Hr.Ms. Mijnenlegger "Willem van der Zaan", welk schip in de periode van 5 Juli - 1 October 1940 ingedeeld was bij een Britsche mijnenleggerafdeeling, met koelbloedigheid en bekwaamheid zijn taak verricht, waardoor het mede aan hem te danken is geweest, dat op uitstekende wijze mijnenlegopdrachten in de Noordzee en in het Engelsche Kanaal, onder moeilijke en gevaarvolle omstandigen, konden worden uitgevoerd.

Rutgers, G.

Gezagvoerder ter Koopvaardij, bij de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij.
Bekende onderscheidingen: KV

Bron: K.P.M. blz. 325

Rutgers, prof.mr. Victor Henri

Geboren te 's-Hertogenbosch op 16 december 1877. Omgekomen in de gevangenis van Bochum (Duitsland) op 5 februari 1945.
Bekende onderscheidingen: VZK

Verzetskruis 1940-1945
   K.B. no. 17 van 7 mei 1946 (postuum)
   Hoogleraar Romeins, recht en strafrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam
   Wegens:

Voor onder gevaarlijke omstandigheden betoonden moed, inititatief, volharding, offervaardigheid en toewijding in den strijd tegen den overweldiger van de Nederlandsche onafhankelijkheid en voor het behoud van de geestelijke vrijheid,
daarbij in hem eerende een der uitingsvormen van het verzet, dat in zijn veelzijdige activiteit van 15 Mei 1940 tot 5 Mei 1945 in stijgende mate den vijand heeft geschaad en op onvergetelijke wijze tot de bevrijding van het Vaderland heeft bijgedragen.

Bron: VZK blz. 124-125 ; www.ogs.nl

Rutges, mr. Petrus Gerardus Henricus Marie

Geboren te Geertruidenberg op 6 september 1907. Geëxecuteerd te Antjol (Java) op 23 september 1943.
Bekende onderscheidingen: VOA,VHK

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949 (postuum)
   Employé bij het Algemeen Landbouw Syndicaat te Batavia

Bron: VOA blz. 76 ; VHK blz. 200 ; www.ogs.nl

Rutgrink, H.Th.J.

Overleden op 11 juni 2003.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 3 van 23 oktober 1940
   Matroos der tweede klasse zeemilicien, aan boord van Hr.Ms. Mijnenlegger 'Willem van der Zaan'

Bron: BL/BK blz. 277 ; Overlijdensadvertentie

Ruward, Willem

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 26 van 12 november 1947
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, door op 13 Mei 1940 als Commandant van een sectie zware mitrailleurs bij de tegenaanval op de Grebbeberg deze op voorbeeldige en onverschrokken wijze aan te voeren.
  Tijdens deze aanval met zijn sectie onder vijandelijk vuur op enige honderden meters vóór de eigen aanvalslinie uit te gaan, de mitrailleurs, op een beheerend punt in stelling te brengen en aldus de tirailleurcompagnie waarbij zijn sectie was ingedeeld het vooruitgaan mogelijk te maken; voorts een vijandelijke zware mitrailleur, welke verdere vooruitgang van de eigen troepen hinderde, tot zwijgen te brengen.
  Hoewel de eigen troepen tenslotte waren teruggetrokken geruime tijd te blijven stand houden en eerst terug te gaan nadat zijn sectie het voortdurend doelwit werd van aanvallen van zeer geringe hoogte uit de lucht en hij het bevel om terug ter trekken had ontvangen.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Ruygh, J.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 1 van 8 augustus 1941
   Tweede stuurman ter Koopvaardij

die als gezagvoerder en leden van de bemanning van het s.s. “MOENA”, dat in de Victoria Docks te Londen lag, toen deze van 7 tot en met 10 September, 1940 aan hevige luchtbombardementen bloot stond, onder zeer gevaarvolle omstandigheden moedig optraden, tengevolge waarvan het eigen schip behouden bleef, en tevens het m.s. “ABBEKERK” voor verdere averij kon worden behoed.

Ruygrok, B.L.J. ('Bernard')

Bekende onderscheidingen: KV,OHK.2,MBE

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 3 van 15 maart 1941
   Eerste Stuurman ter Koopvaardij

voor moedig en beleidvol optreden als leden van de bemanning van het s.s. “VOLENDAM”, dat op Vrijdag, 30 Augustus 1940, om 23.00 uur in den Noord-Atlantischen Oceaan werd getorpedeerd en waarbij door de groote plichtsbetrachting en samenwerking betoond bij de uitvoering van de door den gezagvoerder gegeven bevelen, het reddingswerk van 878 personen, w.o. 335 kinderen, succesvol verliep, terwijl het schip behouden kon worden binnengebracht.

Honorary Member of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   ?
   Chief Engineer, s.s. 'Volendam'

Bron: ARA 2.02.20 inv. 9035 ; Koopv. blz. 51

Ruijs, A.J.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 11 van 25 februari 1943
   Dienstplichtig sergeant

wegens het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Ruys, Frits Rudolf (ook: Ruijs)

Geboren te Rotterdam op 23 december 1917. Gefusilleerd op de Kralingse Schietbaan te Rotterdam op 3 november 1944.
Bekende onderscheidingen: VZK,BL

Verzetskruis 1940-1945
   K.B. no. 14 van 22 december 1952 (postuum)
   Student economie te Rotterdam

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 10 van 13 november 1946 (postuum)
   Vaandrig van het Wapen der Infanterie, bij het 2e Regiment Wielrijders

Bron: VZK blz. 126 ; BL/BK blz. 277 ; www.ogs.nl

Ruys de Perez, Pierre Jean Baptiste

Geboren te Bloemendaal op 7 juni 1909. Overleden aldaar op 15 augustus 1942.
Bekende onderscheidingen: VK,VHK

Vliegerkruis
   K.B. no. 9 van 6 mei 1946
   Eerste luitenant-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Bron: VK blz. 239 ; VHK blz. 200 ; www.ogs.nl

Ruyter, A.C.M. de

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 6 van 25 mei 1944
   Sergeant-telegrafist zeemilicien
   Wegens:

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 239

Ruyter, J.H.A.

Geboren op 20 juli 1922
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 15 van 26 mei 1952
   Burger

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden in de laatste jaren der bezetting, toen hij zich door gedurfd en listig optreden een functie wist te verwerven die hem in staat stelde een uitstekend inzicht te krijgen in de militaire maatregelen, die de vijand in het door hem bestreken gebied nam. Zodoende kon hij de meest waardevolle inlichtingen verstrekken aan geheime inlichtingengroepen en aan de commandant van het district waar hij werkte. Hij liep doorlopend groot gevaar voor zijn leven en begaf zich desniettegenstaande welbewust in nog groter gevaar in gebieden die onder vuur lagen, wanneer dit voor zijn verkenningswerk nodig was.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Ruyter, Krijn de

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 19 juli 1946
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden, door zich op 10 Mei 1940 nabij NOOTDORP geheel vrijwillig bij een mitrailleurgroep te voegen om terugtrekkende valschermjagers te achtervolgen. Er veel toe bijgedragen dat een groot aantal gevangenen kon worden gemaakt.

Bron: BL/BK no. 277

Ruyter, P.J. de

Geboren in 1918.
Tltn.d.Art. (15-07-1940), eltn. (20-09-1947), kapt. (05-02-1949), res-ltkol. (01-05-1963).
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.1,OV.4,XXX

Bronzen Kruis
   K.B. no. 15 van 7 februari 1948 ; uitgereikt te Bandoeng door generaal-majoor H.J.J.W. Dürst Britt op 30 april 1948
   Eerste luitenant van het Wapen der Artillerie

Bron: BL/BK blz. 177,277 ; NRLL 1956 blz. 195 ; NRLL 1974 blz. 241

Ruijter van Steveninck, Albert Cornelis de

Geboren te Tiel op 28 november 1895. Overleden te 's-Gravenhage op 25 juni 1949.
1939-1940 staf 1e Legerkorps, Nederlandse militaire missie in België, 18 mei 1940/14 juni 1940 toegevoegd aan de Nederlandse militaire attaché in Parijs, 15 mei 1941 cdt. 1e Battalion Irene Brigade, 7 januari 1942 cdt. Irene Brigade, 13 juli 1945 waarnemend Bev.d.Ned.Strijdkr., 19 november 1945 cdt. Divisie A., 22 juli 1946 in het Hoog Militair Gerechtshof.
Tltn.d.Art. (12-08-1918), eltn. (08-08-1922), kapt. (20-01-1936), maj. (28-02-1941, miv. 01-11-1940), tijd.ltkol. (01-05-1942), ltkol. (01-02-1943), tijd.kol.(15-10-1944), kol. (07-11-1947), genmaj. (22-03-1949).
Bekende onderscheidingen: ON.4x,BL,OHK.1,XXX,H.1937,IM.1948,KLO,NOC,Mk,EL.3,DSO,OBE,FCG+2p,LB.5.p,BOK.p

Bronzen Leeuw
   K.B. no.7 van 12 juli 1945
   Tijdelijk Kolonel van het Wapen der Artillerie en commandant van de Koninklijke Nederlandse Brigade 'Prinses Irene'

Commandeur dans la Légion d'Honneur (F)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 50 van 21 juli 1947
   Tijdelijk kolonel van het Wapen der Artillerie

Distinguished Service Order (GB)
   10 oktober 1944
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 8 van 1 maart 1945
   Lieutenant-Colonel, Royal Netherlands Brigade

This officer has been in command of his contingent for a considerable time during which he has trained it for war.
During the past month, when the contingent has been continuously in action, he has shown considerable personal gallantry & leadership under difficult conditions.
It was due to his careful directions that many valuable lives were saved & that his contingent is still in action despite facing many casualties.

Honorary Officer of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 5 mei 1942
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 3 december 1942
   Lieutenant-Colonel

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9049 ; PRO WO 373/155, WO 373/187 ; BL/BK blz. 232 ; Allied Awards to the Dutch [17,229,1104,1124] ; Prinses Irene blz. 111 ; Nieuwe Leidsche Courant, vrijdag 20 september 1946, blz. 1 ; Mars et Historia, februari 1969, blz. 21-22 ; uniform met batons staat op de K.M.A. te Breda

Rij, Jacob van

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Burger, woonachtig te Oud-Beijerland

Bron: Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 28

Rij, Jacob Leendert van

Geboren te Ridderkerk op 5 oktober 1906. Gesneuveld te Zevenhuizen op 29 april 1945.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 54 van 10 april 1953 (postuum)
   Dienstplichtig wachtmeester van het Wapen der Artillerie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden als compagniescommandant van het Strijdend gedeelte der B.S. (Binnenlandse Strijdkrachten) te ZOETERMEER. Genoodzaakt zijnde om onder te duiken was hij op 29 April 1945 aanwezig in een jachthuis aan de Rotte toen dit huis tegen de avond omsingeld werd, nadat de wachtposten buitenshuis waren overmeesterd.
In het huis waren onder meer 7 leden van geallieerde vliegtuigbemanningen ondergedoken, zomede zijn onmiddellijke Chef, de plaatselijk Commandant van ZOETERMEER. Deze besloot onmiddellijk tot gewapende tegenweer, deelde de wapens uit, doch werd direct daarop in het hoofd getroffen door het Duitse vuur, waarop van Rij het commando overnam en het huis verliet om zich al schietende een weg te banen en de overige bewoners een aftocht te verzekeren. Inderdaad is hem dit gelukt, doch ten koste van zijn eigen leven en dat van een Amerikaans militair.

Bron: BL/BK blz. 232 ; www.ogs.nl ; met dank aan de heer B. Keers

Rijhiner, Hugo Desire

Geboren te Parimaribo op 8 maart 1905. Overleden in het Militair Hospitaal te Utrecht op 6 januari 1991.
oltn d.Inf.KNIL (24-06-1939), btgw. eltn.d.Inf.KNIL (25-01-1947 KB 12), res-kpt ML (16-10-1950), e.o. 01-01-1954.
Bekende onderscheidingen: MWO.4

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 41 van 26 juni 1946
   Onderluitenant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
   Wegens:

Heeft zich in den strijd door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw onderscheiden door op 13 Mei 1940 te Overschie bij voortduring en met volkomen verachting van het hevigste vijandelijk vuur, moedig, kalm en vol beleid tegen de Duitschers voorwaarts te dringen.
Hij vermocht de weinige aan zijn bevelen toevertrouwde soldaten te bezielen, waardoor den talrijker, zwaarden en beter bewapenden vijand ernstige verliezen werden toegebracht.
De hem onder een vaandrig toegezonden versterking (waarvan een deel nimmer in het vuur was geweest) wist hij, toen een deel van dezen troep weifelde, door zijn voorbeeld op te wekken en voorwaarts te doen gaan.
Dit alles deed hij, ondanks de pijnen, gevolg van een ricochetschot aan een van zijn dijbeenen en zijn groote vermoeidheid.
Toen later een gedeelte van de troepen dreigde te vluchten, greep hij op last van zijn kapitein in en kon hij de manschappen weder verzamelen, waardoor erger werd voorkomen.

Bron: Maalderink blz. 96 ; MWO-KLu blz. 66-68 ; KNIL blz. 66 ; Met dank aan Marjan Tenk

Rijke, Gerrit

Geboren te Rotterdam op 26 september 1906. Overleden te Apeldoorn op 19 maart 1995.
Algemeen stamboeknummer KNIL 89991 ; Eltn.SD. KL (16-03-1955).
Bekende onderscheidingen: VOA,OHK,VHK

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Sergeant-majoor-instructeur der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 110 ; VHK blz. 200 ; NRLL 1956 blz. 326

Rijke, Reinier

Geboren te Rotterdam op 1 mei 1911. Gesneuveld te Katwijk op 10 mei 1940.
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.1

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 9 mei 1946 (postuum)
   Dienstplichtig Korporaal van het Wapen der Artillerie

Bron: www.ogs.nl

Rijken, A.

Geboren op 21 oktober 1898.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 17 van 5 December 1952
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend, als actief strijder in één der eerste verzetsgroepen in NEDERLAND in het tijdvak van ongeveer Juli 1940 tot zijn gevangenneming half September 1941.
Hij heeft reeds dadelijk na de bezetting van NEDERLAND in Mei 1940 zich tegen de bezettende macht gekeerd door het vernielen van materialen, het in tekening brengen van een belangrijk vliegveld en het bemachtigen van enkele wapens voor verzetstrijders.
Na eerst ter dood te zijn veroordeeld, welke straf later in 15 jaar tuchthuisstraf werd veranderd, heeft hij zich in verschillende gevangenissen op lofwaardige wijze gedragen tot zijn bevrijding in April 1945, toen hij als een invalide naar huis terugkeerde.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618

Rijkers, Cornelis Marinus

Geboren te Rotterdam op 16 december 1882. Overleden te Arnhem op 24 juli 1971.
Bekende onderscheidingen: NL.b

Broeder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
   K.B. van 8 augustus 1941
   Verpleger der tweede klasse bij de Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting te Soerabaja (Nederlandsch-Indië)

Rijkers, L.

Bekende onderscheidingen: VK.2

Vliegerkruis
   K.B. no. 5 van 3 augustus 1944 (2e toekenning)
   Sergeant-telegrafist der Marine Luchtvaartdienst, bij het R.A.F. No. 321 (R.D.N.A.S.) Squadron

Vliegerkruis
   K.B. no. 4 van 7 januari 1943
   Seinersmaat der Marine Luchtvaartdienst

Bron: VK blz. 239

Rijkhof, J.F.

Geboren in 1909.
OVL.3 KMR SD (01-011-1942), OVL.2 KMR SD (01-07-1943).
Bekende onderscheidingen: ON.ZEMx,AFC

Zilveren Eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
   K.B. no. 2 van 26 augustus 1941
   Sergeant-vlieger der Koninklijke Marine Reserve (12686), ingedeeld bij de Marine Luchtvaartdienst, R.A.F. no. 320 (R.D.N.A.S.) Squadron
   Wegens:

Het verrichten van uitstekende diensten als vlieger op Anson en Hudson vliegtuigen, waarbij hij vele konvooivluchten onder veelal slechte weersomstandigheden op zeer goede wijze heeft uitgevoerd.

Air Force Cross (GB)
   24 juni 1944
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 9 van 27 juli 1944
   Officier-vlieger der tweede klasse der Marine Luchtvaartdienst, bij het R.A.F. no. 24 Squadron

Bron: VK blz. 211 ; 320 Sqdr. blz. 219 ; NOKM 1947 blz. 73

Ryllaert, W.V.S.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Eerste luitenant-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. No. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: VK blz. 239

Rijnders, Gerard Frederik

Geboren te Amsterdam op 25 juni 1913. Overleden te Oosterhout op 17 maart 1992.
MATR3 (26-02-1934), OVL3 (14-04-1937 KB 45 miv. 14-04-1937), OVL2 (04-08-1938), OVL1 (01-03-1945), LTZ1-vl KMR en e.o. (05-04-1951 KB 71).
Bekende onderscheidingen: MWO.4,VK,OHK.2,OV,DFC

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 25 van 29 januari 1948
   Luitenant-ter-zee-vlieger der eerste klasse
   Wegens:

Heeft zich in de strijd door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw onderscheiden:
- 1e. door van begin December 1941 tot eind Februari 1942 als commandant van één der vliegtuigen van Groepvliegtuigen 3 van Onze Marine Luchtvaartdienst in Nederlandsch-Oost-Indië, in de strijd tegen Japan een groot aantal verkenningsvluchten - met in totaal 330 vlieguren - uit te voeren, waarbij op 17 December 1941 nabij Anak Awoer (Tambalan) een Japanse motorschoener tot zinken werd gebracht en midden Februari 1942 in een gevecht met een vijandelijk jachtvliegtuig met zijn daarin zwaar getroffen vliegboot dank zij zijn beleid, weten te ontkomen. Voorts door met zijn bemanning naar Australië over te vliegen met een door de Amerikaanse Marine als onbruikbaar achtergelaten en gedeeltelijk gedemonteerde vliegboot.
- 2e. door na aankomst bij het 321 Squadron van Onze Marine Luchtvaartdienst op Ceylon, in het tijdvak van Juni 1942 t/m midden Juni 1944 verschillende vluchten ter verkenning en bestrijding van Japanse onderzeeboten te verrichten en bijzondere opdrachten voor het verkrijgen van inlichtingen omtrent de vijand op de Westkust van Sumatra uit te voeren;
- 3e. door in het tijdvak van midden 1944 tot eind Februari 1945 als Commandant van het detachement van Onze Marine Luchtvaartdienst in Australië met zwak bewapende en langzaam vliegende vliegboten type Catalina talrijke vluchten uit te voeren ten behoeve van de Nederlandse inlichtingendienst en de Geallieerde Oorlogvoering, zulks enige malen - door het uitblijven van toegezegde bescherming - onder verhoogd gevaar voor zijn leven en dat van zijn bemanning;
- 4e. door, gedetacheerd zijnde bij de "Allied Air Forces South West Pacific Area", in het tijdvak van April 1945 t/m Augustus 1945 deel te nemen aan vele bomopdrachten op Japanse doelen in Nederlandsch-Oost-Indië, zomede aan de beide invasie-operaties te Tarakan en Balikpapan.

Bronzen Leeuw
   ? ; ingetrokken en vervangen door de MWO
   ?

Vliegerkruis
   K.B. no. 4 van 3 augustus 1944 (oorspronkelijk 2e toekenning)
   Officier-vlieger der tweede klasse der Marine Luchtvaartdienst, bij het R.A.F. no. 321 (R.D.N.A.S.) Squadron

Vliegerkruis
   K.B. no. 4 van 7 januari 1943
   Ingetrokken bij K.B. no. 25 van 29 januari 1948
   Officier-vlieger der tweede klasse der Marine Luchtvaartdienst, bij het R.A.F. no. 321 (R.D.N.A.S.) Squadron

Distinguished Flying Cross (GB)
   26 februari 1944
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 5 van 20 april 1944
   Officier-vlieger der tweede klasse der Marine Luchtvaartdienst, bij het R.A.F. no. 321 (R.D.N.A.S.) Squadron

Bron: Maalderink blz. 238 ; VK blz. 206,210,239 ; NKM 1947 blz. 67

Rijnders, Wilhelmus Wouterus ("Wim")

Geboren te Rotterdam op 8 november 1919. Overleden te Woerden op 6 mei 2010.
Bekende onderscheidingen: BL,OHK.1,OV.4,DIG

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 2 van 15 juni 1946
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in den strijd tegenover den vijand onderscheiden, door als bedieningsman van een zwaren mitrailleur in kazemat 63 aan de Maas bij BOXMEER op 10 Mei 1940 bij herhaling blijk te geven van zeer veel moed; onder zwaar artillerievuur de kazemat vrijwillig verlaten o.a. om water voor den mitrailleur uit de Maas te halen, waarbij hij over een prikkeldraadversperring moest klimmen; buiten de kazemat herstellingen aan den mitrailleur verricht; onder zwaart artillerievuur met talrijke treffers op de kazemat den strijd eenige uren volgehouden tot een treffer het verder vuren onmogelijk maakte. Is in dit gevecht gewond.

Bron: BL/BK blz. 232 ; Brons nummer 67, blz. 24 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Rijn van Alkemade, mejuffrouw T. van

Bekende onderscheidingen: EM1

Erktentelijkheidsmedaille in zilver
   Beschikking van de Minister van Buitenlandse Zaken no. 15 van 4 augustus 1947
   -

wegens hare verdiensten voor de Nederlandsche zaak gedurende de tweede Wereldoorlog.

Bron: Archief van het Nederlandse Rode Kruis, Onderscheidingen, inv.nr 112

Rijpsma, Frederik

Bekende onderscheidingen: KCBC

Commendation (GB)
   July 1945
   Able Seaman, tug 'Antic'

  A British Landing Craft was torpedoed at night and shortly after midnight the Dutch Rescue Tug “Antic” was ordered to go to her assistance. It was very dark, with heavy head wind, and a strong sea running, and when “Antic” came upon the landing craft nearly four hours later, that vessel was almost immediately lost to sight, and was not located again until another hour passed. The “Antic” agreed to follow an escort corvette into unswept water to the assistance of the landing craft. The “Antic” then took the landing craft in tow, but a quarter of an hour later a mine exploded very close to the landing craft, and almost at once she sank lower in the water. The “Antic’s” motor boat was lowered and brought alongside the sinking vessel.
  Twelve men were taken off, including six wounded, and all put aboard the “Antic”. Casualties were put ashore at Antwerp. Two members of the crew of the landing craft were lost overboard at the time of the explosion, and although a search was made, no trace of them was found. The landing craft sank shortly after the rescue work had been completed.
  Captain Slijp displayed promptitude, courage and good seamanship in going to the rescue of the torpedoed landing craft, particularly in view of the dangerous and difficult circumstances. The splendid spirit shown by the whole crew reflects credit on his excellent and inspiring leadership.
  Third Engineer Officer Linse and Able Seaman Rijpsma, were outstanding for their gallantry and total disregard for personal safety. They manned the motor boat in a rough sea and rescued the men from the sinking landing craft.

Bron: Bezemer blz. 1259-1261 ; ARA 2.16.32/759

Rijsbergen, Adrianus Antoine Marie van

Geboren te Teteringen (NB) op 30 april 1914.
OMSD.3 (17-08-1935), LTZ(T)1 (01-01-1949), e.o. en LTZ(T)1 KMR (01-06-1950), e.o. 27-03-1953.
Bekende onderscheidingen: BL,OHK.2,XV,IM.1948

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 31 van 28 mei 1949 (postuum)
   Luitenant-ter-zee eerste klasse van de Technische Dienst der Koninklijke Marine

Bron: BL/BK blz. 232 ; Wo.2374 ; T.1451

Rijsdorp, J.

Bekende onderscheidingen: ON.5

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
   K.B. no. 2 van 29 april 1947
   Vice-voorzitter van Nederland ter Zee te San Francisco

Bron: Archief van het Nederlandse Rode Kruis, Onderscheidingen, inv.nr. 107

Rijsewijk, Adam Andreas Marie van

Geboren te Breda op 15 december 1919. Overleden aldaar op 13 november 2000.
Bekende onderscheidingen: BL,VHK,KMC

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 8 van 30 augustus 1948
   Sergeant-titulair, bij de Inlichtingendienst

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 23 oktober 1948
   Sergeant

Bron: PRO WO 373/155 ; BL/BK blz. 232 ; VHK blz. 201