Terug naar Decorati
Terug naar de index

Ronda - Rost van Tonningen

Ronda, J.H.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 15 van 16 augustus 1950
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in de morgen van 10 Mei 1940, behorende tot het personeel van 3-II-1 Luchtvaartregiment, dat gelegerd was op het vliegveld Waalhaven, nadat dit vliegveld door de vijand was gebombardeerd en zijn taak aldaar een einde name, zich met levensgevaar aan gevangenneming te onttrekken en de Maas over te steken, daarbij onder vuur van eigen troepen de Noordelijke oever weten te bereiken en vervolgens verder aan de strijd deel te nemen.
In het bijzonder door op 12 Mei daaraanvolgende zich geheel vrijwillig ter beschikking te stellen voor een actie aan de Noordzijde van de Rotterdamse Schie, zich daarbij onder zwaar en goed gericht vijandelijk mitrailleur- en mortiervuur moedig te gedragen bij de aanval op een boerderij, welk een sterk vijandelijk steunpunt vormde aan dit kanaal en de overgang er van naar de Kleipolder beheerste.
Door zijn optreden, waarbij hij trachtte de vijand met handgranaten te bestoken, er in belangrijke mate toe bij te dragen, dat de vijand na het lijden van zware verliezen tenslotte dit steunpunt ontruimde.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Ronde, O. de

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 7 van 18 september 1947
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandse Koopvaardijvloot waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaar op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend grote gevaren van vijandelijke handelingen werden gelopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 729

Ronden, Peter J.

Geboren op 7 maart 1915.
Bekende onderscheidingen: VHK,BSTR,MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Burger, woonachtig te Sittard

Bronze Star Medal (US)
   General Orders no.137 van 10 mei 1946
   Tweede Luitenant bij het 1e Battaljon van het Regiment Stoottroepen

For great courage and skill as a leader. He especially distinguished himself by his accomplishment during the Allied offensive in the Ardennes.

Bron: VHK blz. 196 ; Schlegel blz. 153

Roo, T.A.K. de (S.A.K.?)

Geboren in 1915.
OZWNR.3 KMR (01-11-1943), OZWNR.2 KMR (01-05-1945), e.o. en LTZ1-wnr. (01-12-1955), pensioen 16-05-1964.
Bekende onderscheidingen: VK,OHK.2,OV.2,XX

Vliegerkruis
   K.B. no. 12 van 12 mei 1945
   Officier-zeewaarnemer der derde klasse Koninklijke Marine Reserve tijdelijk verband
   Wegens:

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand, blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 239 ; NKM 1968 blz. 334

Roock, J.B.A.

Bekende onderscheidingen: ON.BEMx

Eremedaille in brons, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
   K.B. no. 31 van 6 juni 1947
   Korporaal-ziekenverpleger-zeemilicien

Heeft zich als korporaal-ziekenverpleger-zeemilicien in het Japanse krijgsgevangenkamp te Makassar onderscheiden door zijn buitengewone ijver en toewijding en door te blijven volharden als het ging om de belangen van de aan zijn zorgen toevertrouwde patienten, waarbij hij vaak mishandelingen onderging.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618

Roock, J.D. de

Geboren in 1908.
Res-tltn.d.Inf. (01-01-1931), res-eltn. (01-01-1947), res-kapt. (26-05-1948).
Bekende onderscheidingen: XX,MBE

Honorary Member of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 25 januari 1949
   Lieutenant, Royal Netherlands Army, att 6th L.A.A. Bty, R.A.

Lieut DE ROECK of the Royal Netherlands Army was the Liaison Officer between the Netherlands Commander in SUMATRA and the British Forces on the Island. When the 6th N.A.A. Regt. was ordered to take over the defences of the oil installations and aerodrome at PELEMBANG a vast amount of work had to be done in a very short time. In most cases there was no accommodation whatever, and huts with necessary installations had to be erected in the Jungle. Although the Dutch themselves were extremely short of material, Lt. de ROECK achieved wonders in making the positions as habitable as possible. He was quite indefatigable and at all times most helpful, and without his whole-hearted co-operation the Regiment would have been unable to carry out its task satisfactorily. For his services I feel that some official recognition is due. I am rather afraid, however, that Lt. de ROECK was executed by the Japanese, and if the N.E.I. Government should confirm this, I respectfully suggest that the award which would have been given to him should pass to Lt. VAN SCHLOETEN of the Royal Netherlands Engineers, who was his able and helpful assistant in the erection of accommodation for the Regiment.

Bron: PRO WO 373/155, WO 373/187 ; NRLL 1956 blz. 85 (NB.: maakt geen vermelding van MBE)

Rood, Albert van ("Peter")

Geboren te Maastricht op 22 mei 1916. Overleden in Australië in 1999.
P/O RAFVR (111131) (11-1941) ; RAF No. 41 Sqdr. (09-12-1941/12-04-1942), neergeschoten en gegangen genomen bij St. Omer, Frankrijk, op 12 april 1942. Gevangen gehouden in Stalag Luft III, weten te ontsnappen in september 1942. Opnieuw gevangen genomen en ondergebracht in Oflag 4C Colditz, waar hij in april 1945 werd bevrijd.
Bekende onderscheidingen: MID

Mentioned in Despatches (GB)
   1947
   Pilot Officer (111131), Royal Air Force Volunteer Reserve

Bron: The Pilots of 41 Squadron RAF, 1939-1945

Roode, Arie Adrianus de

Geboren te Vlaardinger-Ambacht op 3 juni 1910.
Verkeersleider te Schiphol (1938), adjunct-directeur operations bij Eurocontrol te Brussel (1963/1966), directeur luchtverkeersbeveiliging van de Rijksluchtvaartdienst (01-11-1967/?).
Bekende onderscheidingen: ON.4,BL,MoF,KMC

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 24 van 14 december 1949
   -

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door als technicus-radiotelegrafist een vooraanstaande functie in te nemen in één van de grootste en belangrijkste verzetsgroepen in bezet Nederland.
Voorts door als leidend technicus in die groep door zijn onvermoeide arbeid er voor te zorgen dat in dikwijls hopeloos schijnende situaties telkens opnieuw een oplossing werd bereikt, waardoor de radiografische verbinding van zijn groep met Londen practisch nooit behoefte te worden gestaakt.
Hierdoor, en door andere radiotelegrafisten op te leiden, hen in te wijden in de gevaren en moeilijkheden van de ondergrondse radiodienst en ook verder leiding te geven, zeer grote diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en aan de Nederlandse Regering.

Medals of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Burger, woonachtig te 's-Gravenhage

King’s Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   22 november 1947
   Uitgereikt door Sir Philip Nicholls op het Binnenhof te 's-Gravenhage op 8 juli 1948
   Burger, woonachtig te 's-Gravenhage

Bron: BL/BK blz. 232 ; Nieuwe Leidsche Courant, woensdag 7 juli 1948, blz. 1 ; Nieuwe Leidsche Courant, 30 oktober 1967, blz. 5 ; met dank aan de heer B. Keers

Roode, Jacob de

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 11 van 25 februari 1943
   Burger

wegens het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 247

Rooden, S.P.J. van

Geboren op 5 mei 1918.
Legernummer 18.05.05.001.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 54 van 10 april 1953
   Adjudant-onderofficier-oorlogsvrijwilliger

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden tijdens de bezettingsjaren 1940-1945 als leider van een verzetsgroep in Halfweg toen de Grüne Polizei een inval deed in een perceel waar twee van zijn mensen bezig waren met het schoonmaken van wapens en een vuurgevecht ontstond, waarbij één aanvaller en één der beide verzetslieden werden gewond. De andere waarschuwde zijn chef die met enigen van zijn groep het bewuste huis aan de achterzijde naderde en de aanvallers die zich aan de voorzijde hadden geposteerd, wist terug te drijven. Er ontspon zicheen doorlopende schermutseling met de wapens, gedurende welke tijd er gelegenheid was om de gewonde verzetsman uit het huis te halen en op een fiets in veiligheid te brengen, zodat zijn leven gered werd.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Roodenburg, drs. Pieter Arnoldus (ook: Roodenburgh, Pieter Arnold)

Geboren te Watergraafsmeer op 14 maart 1918. Overleden te Uitgeest op 15 december 1944.
Algemeen reserve-officier van de Geneeskundige Dienst.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 24 van 14 december 1949 (postuum)
   -

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door gedurende de bezetting van Nederland ten behoeve van een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied vele koeriersdiensten van het bezette gebied naar Zwitserland en terug, onder veelal zeer moeilijke en gevaarvolle omstandigheden, te volbrengen en voort te zetten toen de vijandelijke conrôle-maatregelen steeds strenger werden. Daarna optredende bij een andere verzetsgroep werd hij door verraad door de vijand gevangen genomen en half December 1944 gefusilleerd.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: BL/BK blz. 232 ; www.ogs.nl ; met dank aan de heer B. Keers

Roon, D. van

Bekende onderscheidingen: BEM

British Empire Medal, Military Division (GB)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 10 van 2 september 1942
   Matroos V.R.H. (552 VRH) der Koninklijke Marine

Bron: ARA 2.02.14 inv.nr. 9038

Roon, J.M.L. van

Legernummer 101331002 ; tltn.ML-KNIL (04-08-1935), eltn. (25-04-1938), kapt. (23-02-1948).
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   G.B. no. 1z van 24 februari 1942
   Eerste luitenant-artilleriewaarnemer van het Wapen der Militaire Luchtvaart van het K.N.I.L.

Bron: VK blz. 146,239 ; KNIL blz. 122

Roor, mejuffrouw Johanna Willemina

Geboren te Valburg op 29 oktober 1905. Overleden te 's-Gravenhage op 14 februari 1999.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 31 van 19 januari 1952
   Burger, woonachtig in Atjeh

Bron: VOA blz. 245

Roos, F.G.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 11 van 15 december 1947
   Korporaal-konstabel der Marine Luchtvaartdienst

Heeft zich onderscheiden door, behorende tot Onze Groepvliegtuigen 8, blijk te geven van moed, volharding, bekwaamheid en plichtsbetrachting bij het in December 1941 en in Januari en Februari 1942 uitvoeren van talrijke oorlogsvluchten tegenover de vijand in Nederlandsch-Indië. In het bijzonder door in het tijdvak van 21 - 23 Februari 1942 behulpzaam te zijn bij het, met groot risico, redden van overlevenden van Onze torpedobootjager “Van Nes” en van het ss. “Sloet van de Beele” in de Java Zee.

Bron: VK blz. 239

Roos, Jacobus ("Koos")

Geboren te Leiden op 7 mei 1906. Omgekomen bij een vliegtuigongeluk op 28 maart 1956.
Bekende onderscheidingen: BL,OHK.1

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 12 van 4 november 1948
   Reserve-sergeant vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door op 10 en 11 Mei 1940 als bestuurder van een D XXI vliegtuig met goed gevolg luchtgevechten aan te gaan met vijandelijke, veel snellere jachtvliegtuigen, waarbij hij enkele vliegtuigen buiten gevecht stelde en tenslotte, strijdende tegen een overmachtige vijand, zwaar werd gewond.

Bron: BL/BK blz. 232 ; met dank aan de heer J. Viotta

Roos, mejuffouw Rachel

Geboren op 13 april 1923.
Op 9 mei 1945 getrouwd met Marcel Ernest Hertz. In 1949 werd de naam Hertz omgezet in Harel.
Bekende onderscheidingen: VHK,MoF.bp,KMC

Medal of Freedom with bronze palm (US)
   ? ; uitgereikt te Amsterdam op 21 november 1946
   Burger, woonachtig te Rotterdam

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   30 april 1947
 &nbcp; Civilian, Bennekom

Bron: VHK blz. 121 ; Rotterdamsch Nieuwsblad, 19 november 1946, blz. 2. ; Dagblad voor Amersfoort, donderdag 21 november 1946 ; Database Joods Biografisch Woordenboek ; met dank aan de heer J. Howes

Roos, Roelof

Geboren te Amsterdam op 31 juli 1898.
1937 geplaatst bij de Gen.Staf KNIL; 1942 gedetacheerd in Australië en Amerika; 1942-1944 bij de Neth. Repres. To the Combined Chiefs of Staff, Washington; jan.-mei 1944 lid stafcommissie Londen; sinds 1944 militair attaché Ned. Ambassade Washington.
Tltn.d.ML.KNIL. (04-09-1922), eltn.d.ML.KNIL. (04-09-1925), kpt.d.ML.KNIL. (06-06-1934), maj.d.GS.KNIL. (1941), ltkol.d.GS.KNIL (1943), kol.d.GS.KNIL. (1944).
Bekende onderscheidingen: XX,LoM.3

Legion of Merit, Officer (US)
   ?
   Kolonel van de Generale Staf van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Schlegel blz. 75

Roos, W. de

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 januari 1950
   -

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door zich in Mei 1944, op zijn verzoek, beschikbaar te stellen voor het verrichten van allerhande werkzaamheden ten behoeve van een belangrijke militaire inlichtingengroep en met zeer veel toewijding en plichtsbetrachting de centrale bureauwerkzaamheden op zich te nemen.
Voorts door vele malen behulpzaam te zijn bij het radiotelegrafisch verzenden van berichten, plaatselijke koeriersdiensten te verrichten, contacten te onderhouden en deze werkzaamheden, ondanks de daaraan verbonden gevaren, vol te houden tot Mei 1945.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Roos, Willem Leonard de

Geboren te Zwolle op 1 september 1906. Overleden te Richmond, Vancouver, Canada, op 9 juni 1986.
Ingedeeld bij de Prinses Irene Brigade (16-08-1941 KB 1), tijd.res-tltn.d.Inf. (22-10-1942 KB 23), tijd.res-kpt.d.Inf. (26-04-1945 KB 22), e.o. 30-05-1952 Stb. 321.
Bekende onderscheidingen: MWO.4,MC

Ridder 4e klasse der Militair Willems-Orde
   K.B. no. 13 van 18 juni 1947
   Vaandrig van het wapen der infanterie (toenmalig, als zodanig tijdelijk benoemd, reserve-kapitein van dat wapen), Koninklijke Nederlandse Brigade 'Prinses Irene'
   Wegens:

Het zich onderscheiden door het in de strijd bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw.
Hij is, zowel in de nacht van 19/20 April 1945 als de daarop volgende nacht, na zich vrijwillig daartoe te hebben aangemeld, als commandant van een verkenningspatrouille de Maas tussen Hedel en Ammerzoden waarvan de Noordelijke oever in Duitse handen was, overgestoken, in dit gebied doorgedrongen en heeft door verdere verkenning de gewenste inlichtingen verkregen.
Nadat de vijand in enkele gedeelten van Hedel was binnengedrongen, heeft hij hem op 23 April 1945 op onverschrokken en voorbeeldige wijze aangevallen, daarbij huis na huis met handgranaat, automatisch vuurwapen en bajonet zuiverend, waarbij een groot aantal vijanden buiten gevecht werden gesteld of gevangen genomen, terwijl aan eigen zijde slechts enkele gewonden vielen.
Eindelijk heeft hij het inzetten op 25 April 1945 van een krachtige vijandelijke aanval op een ander gedeelte van Hedel, waarbij de vijand aanvankelijk enige vorderingen kon maken, wederom op onverschrokken wijzen en op eigen initiatief met inderhaast verzameld personeel van de Staf der 1e Gevechtsgroep de vijandelijke aanval gestuit, zodat later een eigen tegenstoot met succes kon worden ingezet.

Military Cross (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring d.d. 31 augustus 1945
   Verlof tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 20 maart 1946
   Captain (2563), No. 1 Independent Company, Royal Netherlands Brigade

On 24 April 45, after a bridgehead had been established in HEDEL, a party of enemy infiltrated and joining up with those still in the village threatened to cause considerable trouble and hinder mopping up. Capt. de Roos quickly assembled the reserve sections of platoons in the vicinity and delivered a very effective counter attack, killing 17, wounding 7 and taking 7 PW - the whole of the enemy party.
On 25 April when the enemy put in a Bn attack, they succeeded in breaking through one platoon position. The situation was for the moment serious. Capt. de Roos again taking charge of the local reserve and adding it to some of his Sp Gp personnel, put in a quick counter attack and drove the enemy right out of the village.
On both these occasions Capt. de Roos led his men in close hand to hand fighting with great courage and initiative, and a disregard for his personal safety. It was owing to his quick and determined action that the enemy were kept out of the village and that we did not suffer casualties consequent upon house clearing.

Bron: Borrie, G.W.B. (2010). Een dapper man. Kapitein W.L. de Roos (1906-1986) ; Maalderink blz. 125 ; Prinses Irene blz. 111,113 ; Het Lichtspoor, 26 juli 1947 ; PRO WO 373/155, WO 373/187

Rooseboom, Willem

Geboren te 's-Gravenhage op 28 september 1916. Gesneuveld te Nieuwerkerk op 10 mei 1940.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 6 van 9 mei 1946 (postuum)
   Reserve-tweede luitenant-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Bron: VK blz. 239 ; www.ogs.nl

Roosenburg, mejuffrouw Henriette Jacoba ("Jet")

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 24 van 14 december 1949
   -

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door gedurende de bezetting van Nederland ten behoeve van een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied op doortastende wijze koeriersdiensten van het bezette gebied naar België en terug te verrichten.
Voorts door persoonlijk initiatief en beleidvol optreden vele nieuwe contacten weten te leggen, die van grote waarde waren voor de uitbouw van deze inlichtingengroep.
Vervolgens door in Januari 1944 langs een geheime weg naar Zwitsersland te gaan teneinde de verbindingen met Londen te kunnen versnellen en te versterken en zich onder moeilijke omstandigheden van deze taak te kwijten, totdat zij kort na haar terugkeer uit Zwitserland door verraad te Brussel door de vijand werd gevangen genomen. Zij wist bij haar verhoren te zwijgen en werd ter door veroordeeld. Na afloop van de oorlog keerde zijn uit gevangenschap terug.

Bron: BL/BK blz. 110,232 ; met dank aan de heer B. Keers

Roosenburg, Jan Govert

Overleden te 's-Gravenhage op 10 mei 1992 (77 jaar).
Bekende onderscheidingen: VK,DFC

Vliegerkruis
   K.B. no. 7 van 13 juli 1944
   Officier-vlieger der tweede klasse Koninklijke Marine Reserve

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Distinguished Flying Cross (GB)
   7 januari 1944
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 5 van 17 februari 1945
   Officier-vlieger der tweede klasse Koninklijke Marine Reserve

Bron: Meijer et al. (1997), p. 206,239 ; 320 Sqdr. p. 222,226

Roosendaal, Johannes Cornelis van ('Hans')

Bekende onderscheidingen: BK,FCG.ea

Bronzen Kruis
   K.B. no. 12 van 11 juni 1945
   Reserve-adjudant-onderofficier-vlieger

  Als vlieger bij het 322ste Squadron der Royal Air Force, in een gevechtsvlucht tegen den vijand, op den 1sten April 1945 door vijandelijk afweervuur gedwongen een noodlanding te maken binnen de vijandelijke linie en gevangen genomen.
  Bij zijn daarop herhaaldelijk ondernomen vluchtpogingen, grooten moed, initiatief en doorzettingsvermogen betoond, en er tenslotte, bij zijn derde poging, in weten te slagen te ontkomen en zijn Squadron weder te bereiken.

Croix de Guerre avec étoile d'argent (F)
   29 juni 1940
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 26 van 16 oktober 1941
   ?

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9036

Roosjen, Remko

Geboren op 26 maart 1916.
Bekende onderscheidingen: MBE,MoF.sp

Medal of Freedom with silver palm (US)
   General Orders van 11 december 1946 ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 4 september 1946
   Burger, woonachtig te Hengelo

Bron: met dank aan de heer J. Howes

Roosmalen, B.J.H. van

Geboren in 1891.
Res-tltn.d.Inf. (22-11-1915), res-eltn.d.Inf. (22-11-1919), res-kpt.d.Inf. (01-05-1934).
Bekende onderscheidingen: BK,XX,NOC,Mk

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 21 juni 1946
   Reserve-kapitein der Grenadiers

Roossien, Harm ('Harry')

Geboren op 25 juli 1916. Overleden op 7 februari 2001.
Bekende onderscheidingen: KV,VHK

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 13 van 11 september 1952
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol gedrag onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend door herhaaldelijk zowel in de zomer van 1941 als tot in Mei 1943 als kapitein van het Motorschip “Corona” Nederlandse reserve-officieren en andere personen naar ZWEDEN over te brengen waardoor het mogelijk was, dat deze zich ter beschikking van de Nederlandse Regering konden stellen.
Voorts door met zijn schip van ZWEDEN, uit ENGELAND afkomstige, zendapparaten en codes naar NEDERLAND over te brengen, welke bestemd waren voor inlichtingengroepen in het verzet.
Door dit optreden belangrijke diensten aan de Nederlandse Regering te bewijzen.

Bron: VHK blz. 198 ; Six blz. 61-62,143 ; Legerkoerier, jaargang 1952, nummer 11 ; met dank aan de heer B. Keers

Roovers-Strous, mevrouw Dorothea Josephina

Geboren te Breda op 28 juni 1912. Overleden te Ommen op 4 november 1996.
Huwde op 11 december 1939 te Breda met J.C.A.J. Roovers.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950
   Burger, woonachtig te Bandoeng

Bron: VOA blz. 174

Rooy, Augustimus Wilhelmus Maria de

Bekende onderscheidingen: BEM

British Empire Medal (Military Division) (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 28 november 1945
   Corporal (125191), 1105 Company (General Transport)

From among the 2,450 ORs of the Royal Netherlands Transport Column which has been serving since its formation as part of 21 Army Group, and which has rendered great service to the British Army in providing transport services which made rapid advances possible, Cpl ROOY has been selected as one of the most outstanding.

Bron: PRO WO 373/155, WO 373/187

Rooij, Jan Hendrik de (Rooy?)

Geboren te Sprang op 20 augustus 1923. Gefusilleerd te Amsterdam op 6 januari 1945.
Bekende onderscheidingen: BL,VHK,KCBC

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 17 van 20 januari 1953 (postuum)
   Burger

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden als lid ener verzetsgroep ten Zuiden van de Bergse Maas (Noord-Brabant). Begin December 1944 werd hij aangewezen om een telefonie-zender te gaan bedienen in het nog niet bevrijde gebied benoorden deze rivier, teneinde de bewegingen der Duitse legereenheden in dat gebied door te geven. Na enige mislukte “crossingen” gelukte het hem over te komen en zijn zender te installeren in een boerderij. Van hieruit gaf hij in de dagen voor Kerstmis de belangrijke meldingen door omtrent concentraties van de vijand in het Land van Heusden en Altena, culminerend in een alarmbericht dat aanleiding werd voor de geallieerde legerleiding om na vliegtuigverkenning van het betrokken gebied een belangrijke legereenheid, die uit de omgeving van de Bergse Maas nnaar de Ardennen was gedirigeerd in verband met het ontketende offensief aldaar, met spoed rechtsomkeerd te doen maken en in te zetten op de bedreigde flank.
Mede dank zij dit bericht werd aldus een gevaarlijke aanval over de Bergse Maas in de kiem gesmoord. Onderzoek van Duitse zijde naar de oorzaak van dit échec, bracht de telefonie-zender aan het licht en leidde tot zijn arrestatie alsmede tot die van het gezin op de boerderij, dat bedreigt werd met executie als de marconist niet voor de dag kwam.
De Rooij heeft zich hierop uit eigen vrije wil gemeld en werd enige dagen later gefusilleerd, waarmede hij het gezin voor wraakneming behoedde.

Bron: BL/BK blz. 232 ; VHK blz. 198 ; www.ogs.nl ; met dank aan de heer H. van Zelst

Rooy, J.P. de

Bekende onderscheidingen: LII.5p,BOK.p,MWB,MHB

Ridder in de Orde van Leopold II met palm en Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 25 september 1954
   ?, woonachtig te Breda

Bron: Nieuwe Leidsche Courant, woensdag 29 september 1954, blz. 6

Rooij, K. de

Geëxecuteerd te Batavia op 15 mei 1943.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949 (postuum)
   Sergeant van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 75-76

Rooij, R.H. de

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 8 van 14 september 1944
   Sergeant-vliegtuigtelegrafist zeemilicien

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 239

Rooy, W.F. van

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 11 van 23 april 1942
   Gezaghebber der Gouvernementsmarine

als Commandant van het Marinetransportschip “Zuiderkruis” tijdens de evacuatie van Java in de eerste helft van Maart 1942 op beleidvolle wijze zijn schip door het gevaarlijk gebied heeft gevoerd en behouden te Colombo heeft binnengebracht.

Rooy-Overgoor, mevrouw L.A. van

Zie L.A. Overgoor.

Rooyaards, Willem Jan

Geboren te Utrecht op 15 maart 1906.
Arts, directeur-geneesheer van het Protestants Christelijk ziekenhuis De Lichtenberg, oud-hoofdredacteur Medisch Contact, oud-reserve-officier van gezondheid der eerste klasse.
Bekende onderscheidingen: BK

Bron: NA 1966 blz. 112 (NB.: staat niet in BL/BK)

Rooyen, Jacobus Marie Adriaan Franciscus van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 19 juli 1946
   Sergeant-capitulant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden, door als commandant van kazemat 65 aan de Maas bij BOXMEER op 10 Mei 1940 verschillende overgangspogingen van den vijand met mitrailleurvuur te verhinderen, daarbij den vijand groote verliezen toegebracht; eenige keeren den mitrailleur onder uiterst moeilijke omstandigheden hersteld; voortdurend onder zwaar artillerievuur zijne, ondanks talrijke treffers op de kazemat, den strijd met groote hardnekkigheid volgehouden, totdat een artillerietreffer het verder vuren uit de kazemat onmogelijk maakte en de kazemat moest worden ontruimd.

Bron: BL/BK blz. 276

Roozen, P.A.H.

Derde stuurman ter Koopvaardij, bij de Koninklijke Paketvaart Maatschappij.
Bekende onderscheidingen: KV

Bron: K.P.M. blz. 325

Rosen Jacobson, mr. Eduard J.

Geboren op 15 september 1916.
Res-tltn.d.MJD (08-06-1940), res-eltn. (08-06-1942), res-kapt. (15-05-1948).
Bekende onderscheidingen: KV,OHK.1,VHK,XV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 11 van 25 februari 1943
   Reserve-eerste luitenant

wegens het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: VHK blz. 199 ; NRLL 1956 blz. 23

Rosevelt, Johan Hendrik Philip van

Geboren te Vlissingen op 25 september 1904. Overleden op 21 april 1975.
LTZ3 (18-08-1926), KLTZ (01-03-1947), pensioen 01-01-1948.
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.1,XX

Bronzen Kruis
   K.B. no. 25 van 14 februari 1949
   Kapitein-luitenant-ter-zee

Bron: BL/BK blz. 276 ; Wo.2020

Rossem, mevrouw dr. Ada van, echtgenote van Fischer

Geboren te Rotterdam op 10 januari 1915. Overleden te Doetinchem op 28 april 2000.
Arts te Utrecht, politiek gevangene (1944-1945), huwde met dr. H.F. Fischer (1948), algemeen vertegenwoordiger van het Nederlandse Rode Kruis in Indonesië (01-05-1949/29-09-1950), geneersheer-directeur van de Rijksasielen voor Psychopaten te Avereest, dito te Doetinchem (1959-?).
Bekende onderscheidingen: ON.4,BK,MRK,NRK4045.g

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 januari 1950
   -

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door als arts in September 1943 haar woning beschikbaar te stellen voor het inrichten van een meteorologische waarnemings- en radiozendpost en gedurende ruim een jaar het dagelijks terugkerende bedrijf van de waarneming en verzending op meesterlijke wijze tegenover haar naaste omgeving weten te verzwijgen en af te schermen.
Voorts door, toen in October 1944 de omgeving van haar woning door de vijand werd omsingeld en zij zich, aanvankelijk ter oriëntatie, zondor moeite als arts door dit cordon had begeven, naar haar woning terug te keren teneinde te trachten de waarnemer-marconist te redden door hem snel in haar kamer te verbergen.
Nadat de zendinstallatie door de vijand was gevonden het op meesterlijke wijze te doen voorkomen dat zij de waarnemer-marconist was, zodat geen nader onderzoek werd ingesteld en de marconist kon ontsnappen.
Tenslotte door zich in de daaropvolgende gevangenschap gedurende dagenlange verhoren zeer dapper te gedragen.

Bron: BL/BK blz. 276 ; MRK [187] ; Who's who in the Netherlands 1962/1963, blz. 605 ; Het Nederlandsche Roode Kruis 1867-1967, blz. 372 ; met dank aan de heren B. Keers en L. Bruijn

Rossem, Willem van

Geboren te Heemstede op 23 december 1919.
LTZ3 (01-04-1940), KTZ (01-01-1965), e.o. 01-07-1971.
Bekende onderscheidingen: ON.5x,BK,OV.2,XXX,H.1966,MN.5,O.3b,SAL.4,ANL.3a,LVO,VAL.2

Bronzen Kruis
   K.B. no. 104 van 6 augustus 1946
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse
   Wegens:

Heeft zich door moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden door op 15 Mei 1940 aan boord van Onzen mijnenlegger "Hydra" toen het schip bij het verlaten van het Zijpe reddeloos werd geschoten en bij een gedeelte der bemanning een begin van paniek onstond, deze met geweld te bezweren.

Rossen, B.J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   KB no. 9 van 17 februari 1951
   Dienstplichtig wachtmeester van het Wapen der Cavalerie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden van 10 tot en met 12 Mei 1940 als dienstdoend opperwachtmeester-instructeur van een Eskadron Wielrijders en daarbij uit te munten door voorbeeld en leiding.
In het bijzonder door op 11 Mei 1940 - terwijl de eigen voorste troepen zich slechts op een tiental kilometers van Oostelijk van Amersfoort bevonden - met een huzaar, die zich eveneens vrijwillig daarvoor had opgegeven, per motorrijwiel een verkenning meer dan dertig kilometer verder naar Apeldoorn te verrichten, daarbij wetende, dat deze plaats reeds door de vijand zou zijn bezet, terwijl kleine vijandelijke voorste afdelingen reeds tot in Voorthuizen waren doorgedrongen.
Voorts door in Apeldoorn, dat inderdaad door de vijand reeds was bezet, een aantal motoren in een garage onbruikbaar te maken en, daar hij op de heenmars wegversperringen had aangebracht, langs een omweg terug te keren, waarbij hij nabij Terschuur onder zwaar vijandelijk vuur geraakte.
Vervolgens door op 12 Mei 1940 op voortvarende wijze deel te nemen aan een gevecht tegen een overmachtige vijand nabij Voorthuizen, waarbij hij krijgsgevangene werd gemaakt.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Rossum, drs. August van

Geboren te Soerabaja op 11 maart 1916. Overleden te Bilthoven op 14 juli 1989.
Res-tltn-vl. ML (19-11-1938), ged. OVL3 KMR (01-09-1940), ged. F/o R.A.F.V.R. (14-05-1942), res-eltn-vl-wnr. ML (03-09-1943), ontheffing det. R.A.F.V.R. (02-10-1945), e.o. 01-01-1959.
Oprichter van de Stichting Mens en Universum, mede-oprichter van de stichting Door De Eeuwen Trouw.
Chef Voorlichtingsdienst Luchtstrijdkrachten (08-1944).
Bekende onderscheidingen: VK,OHK.2,XX,KLO,TMPT,LoM.4,DFC,S3945,AtS,DM

Vliegerkruis
   K.B. no. 8 van 6 januari 1944
   Reserve-eerste luitenant-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart, gedetacheerd bij het R.A.F. Coastal Command, No. 502 Squadron
   Wegens:

Als vlieger van Onze Militaire Luchtvaart, in de functie van vliegtuigcommandant, eerst geplaatst bij het 320ste Squadron R.D.N.A.S. van Onze Marine Luchtvaardienst en vervolgens bij het Coastal Command van de Royal Air Force in het Vereenigd Koninkrijk gedurende ongeveer twintig maanden blijk gegeven van moed, voortvarendheid, bekwaamheid en doorzettingsvermogen tijdens vele langdurige dag- en nacht oorlogsvluchten, waarin hij vijandelijke schepen en vliegtuigen heeft afgedreven en een vijandelijke duikboot heeft vernietigd.

Distinguished Flying Cross (GB)
   24 januari 1944
   Verlof verleend tot aannemen end dragen bij K.B. no. 9 van 24 februari 1944
   Flying Officer, R.A.F.V.R. (118741), R.A.F. No. 502 Squadron

Legion of Merit, Legionnaire (US)
   General Orders no. 28 van 28 maart 1946
   Flight Lieutenant, R.A.F.V.R., Senior Public Relations Officer, Royal Netherlands Air Force with the Military Attache, American Embassy in London

... the greatest help and cooperation in dealing with this office, not only in military matters, but also in advance political information. His helpful suggestions and wide contacts, within Netherlands Air Force circles, and also with the British Air Ministry, furnished this office with background on general British-Dutch policy with regard to future intentions in European and East Indian military and civil air matters. (...)

Bron: VK blz. 206,210,239 ; Schlegel blz. 235-236 ; 320 Sqdr. blz. 226 ; NRLL 1956 blz. 436 ; overlijdensadvertentie

Rossum, Gijsbert van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 23 november 1941
   Derde stuurman ter Koopvaardij, aan boord van het s.s. 'Hontestroom'

Bron: ARA 2.16.32 inv. 254, 637 ; BL/BK blz. 276

Rossum, Johannes Hendricus Josephus van

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 2 van 15 juni 1946
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Genie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in den strijd tegenover den vijand onderscheiden, door op 13 Mei 1940 onder voortdurend vuur gedurende zes uur arbeid geheel alleen de springlading aan te brengen onder het viaduct van den spoorweg in den straatweg te RHENEN en deze lading daarna te doen springen, waardoor het viaduct grondig werd vernield. Hij heeft de beide hem toegevoegde manschappen weggezonden, omdat hij het gevaar te groot achtte.
Aan zijn moedig en beleidvol optreden is het te danken dat de verdediging gedurende langen tijd is kunnen worden volgehouden. Aan deze verdediging daarna vrijwillig persoonlijk tot het laatste toe deelgenomen.

Bron: BL/BK blz. 232

Rossum, P.A. van

Geboren in 1910.
Tltn.d.Art. (31-07-1933), kapt. (02-04-1947), maj. (01-11-1949), ltkol. (01-01-1954).
Bekende onderscheidingen: BL,OHK.2,OV.4,XX

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 11 van 13 december 1947
   Eerste luitenant der Artillerie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 232 ; NRLL 1956 blz. 191

Rossum, Wilhelm Marinus Antonius van

Geboren in 1913.
LTZ3 KMR (07-07-1938), e.o. en OVL3 (21-09-1939), OVL2 (12-03-1941), LTZ1(v) (01-10-1949), e.o. en LTZ1 SD KMR (01-10-1952), pensioen 01-10-1958.
Bekende onderscheidingen: BL,OHK.2,OV.1,XX,DFC

Vliegerkruis met Eervolle Vermelding
   K.B. no.2 van 29 november 1941 ; later ingetrokken en vervangen door de Bronzen Leeuw
   Officier-vlieger der tweede klasse
   Wegens:

Het bij een succesvollen aanval met een vliegtuig op een vijandelijk konvooi als commandant van dat vliegtuig betoonen van moed, initiatief en volharding door, nadat de 1e vlieger doodelijk was gewond, de besturing over te nemen en onder vijandelijk vuur en onder zeer moeilijke omstandigheden op uitstekende wijze leiding te geven bij den terugtocht, waardoor het vliegtuig behouden kon worden binnengebracht.

Distinguished Flying Cross (GB)
   17 maart 1942
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no.34 van 18 februari 1949
   Officier-vlieger der tweede klasse

Bron: BL/BK blz. 232 ; VK blz. 206,210,239 ; NKM 1968 blz. 331

Rossum, Wilhelmus Antonius van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 77 van 22 april 1948
   Dienstplichtig korporaal van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, door op 10 Mei 1940, in het gevecht bij St. AGATHA aan de Maas, geheel vrijwillig zijn gedekte opstelling te verlaten en zich onder zwaar vijandelijk vuur naar een nabij gelegen open opstelling van een stuk 8 Staal te begeven, ten einde aldaar hulpbehoevende gewonden bij te staan en de commandant van het stuk in veiligheid te brengen.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Rost van Tonningen, Nicolaas Albertus

Geboren te Willem I, Java, op 8 september 1889. Overleden te Zeist op 15 januari 1979.
Adelb.1 (24-08-1910), LTZ2 (24-08-1912), LTZ1 (01-11-1920), KLTZ (30-04-1933), KTZ (01-02-1938), pensioen 01-12-1945, SBN-tit. (15-04-1946), hersteld in actieve dienst 15-04-1946, VADM.-tit. (05-09-1948), e.o. 16-01-1955.
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.2,HO.1,XL,IM.48,Mk,VG.1,KB.1,D.1,PZ.1,ANL.1,VAL.1,WOTh.1,HMI.1,ME.1,MP.1,LEF.2,O.2a,CBE,LII.4

Honorary Commander in the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   25 maart 1948
   Uitgereikt te 's-Gravenhage op 8 juli 1948
   Schout-bij-nacht

Bron: Wo.1495 ; Het Vrije Woord, 9 juli 1948, blz. 1 ; Nieuwe Leidsche Courant, 7 juli 1948, blz. 1 ; met dank aan de heer C.J. Buyers