Terug naar Decorati
Terug naar de index

Rietschoten - Romijn

Rietschoten, Jan Jacob van

Geboren te Rotterdam op 25 augustus 1921. Overleden in het Kommando Haaren in juli 1944.
Bekende onderscheidingen: BK.2

Bronzen Kruis
   K.B. no. 33 van 2 mei 1953 (postuum) (2e toekenning)
   Reserve-tweede luitenant voor algemene dienst

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als agent van een geheime inlichtingendienst, die hem tijdens de jaren 1940-1945 uitzond naar door de vijand bezet gebied, alwaar hij onder uiterst moeilijke omstandigheden een levensgevaarlijke taak had te vervullen, die door vijandelijke tegenactie tot zijn door leidde.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 6 november 1942
   Student, lid van het verzet

Wegens het in tijd van oorlog met groot beleid voorbereiden van hun ontsnapping uit het door den vijand bezet gebied van Nederland en het moedig en beleidvol uitvoeren van hun overtocht naar Engeland, aan welke overtocht zoowel tengevolge van de geringe zeewaardigheid van hun vaartuig als van het optreden des vijands groote gevaren waren verbonden.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; www.ogs.nl

Rietveld, Dirk Jan

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 77 van 22 april 1948
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, door in de vroege morgen van 10 Mei 1940, als schutter van een “geweer tegen pantser” te MAASTRICHT, bij aanvallen van drie elkander opvolgende vijandelijke pantserwagens, deze op onverschrokken wijze door zijn goed gericht vuur tot staan te brengen en tendele buiten gevecht te stellen. Te blijven standhouden ondanks op hem gericht zwaar mitrailleur- en licht granaatvuur en eerst nadat de aanvallende vijandelijke infanterie, waartegen hij geen voldoende verweermiddel had, hem op zeer korte afstand was genaderd, als laatste terug te trekken.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Rietveld, Frits

Geboren te Gouda op 16 december 1899. Overleden te 's-Gravenhage op 23 augustus 1965.
Bekende onderscheidingen: VOA,OHK.1,OV.2,XXV,Mk

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950
   Kapitein (thans tijdelijk luitenant-kolonel) bij de Generale Staf van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 173-174

Rigter, H.J.

Geboren op 20 juli 1899.
Legernummer 990720000.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 17 van 5 december 1952
   Voormalig tijdelijk benoemd reserve-eerste luitenant voor algemene dienst

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als lid ener verzetsgroep in ZWOLLE, die zich verdienstelijk maakte met het opvangen en transporteren van geallieerde militairen, leden van vliegtuigbemanningen, sabotage op de weg en aan de spoorlijnen enz.
Hij was adjudant van de leider der groep en wist met deze samen de groep tot goede samenwerking en belangrijke successen te leiden.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618

Rigterink, K.N.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Eerste luitenant-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. No. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: VK blz. 239

Riksman, H.

Geboren in 1902.
Off.Vk.3 (01-09-1947), LTZ2.Vk. (01-09-1949), pensioen 01-01-1953.
Bekende onderscheidingen: ON.5x,BK.2,OHK.3,G.Med.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 8 juli 1943 (2e toekenning)
   Opperschipper (187 L.O.)

Als opvarenden van Onze Onderzeeboot "O 24" gedurende geruimen tijd in krijgsverrichtingen tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Opperschipper (187 L.O.)

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, aan boord van Onze onderzeeboot “O 24”, welke boot in den nacht van 13 op 14 Mei 1940 door den met vele magnetische mijnen onveilig gemaakten Nieuwen Waterweg is uitgevaren in zijn dienst aan boord eene koelbloedigheid en vastberadenheid betoond, waaraan het mede te danken is, dat de boot veilig Engeland bereikte en niet in handen van den vijand viel.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; BL/BK blz. 275 ; NKM 1968 blz. 364 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Rink, Pieter

Geboren te Tiel op 10 augustus 1917. Gesneuveld nabij Achterveld op 12 mei 1940.
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.1

Bronzen Kruis
   K.B. no. 2 van 6 mei 1946 (postuum)
   Kornet der Huzaren, bij het 8e Eskadron Wielrijders
   Wegens:

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als commandant van een peloton wielrijders in een gevecht met een overmachtige vijand bij Achterveld (Oost van Amersfoort) op 12 Mei 1940; Is daarbij gesneuveld.

Bron: www.ogs.nl

Ririhatuela

Overleden te Cheribon in 1944.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949 (postuum)
   Ambonees soldaat van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 75

Risseeuw, I.L.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Eerste luitenant-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. No. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: VK blz. 239

Risseeuw, Jan Adriaan

Geboren 18 augustus 1918.
Res-eltn.d.art. e.o. 15-08-1940, eltn.d.art. (15-08-1940) (KB 17 van 17-8-1942), kapt. (01-05-1946), maj. (30-11-1951), ltkol.d.GS. (01-11-1955).
Bekende onderscheidingen: KV,OHK.3,XX,MBE

Honorary Member in the Military Division of the Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 17 april 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 33 van 16 juni 1945
   Captain (3308), Troop Field Artillery

This officer trained and for two months, until he had an accident, commanded on operations the Troop Field Artillery, Royal Netherlands Bde. The Unit whether acting independently or under command of a British Regiment or Battery had maintained an exceptionally high standard of effectiveness and efficiency. This is almost entirely due to this Officer's leadership, drive and example. It is considered that he has rendered outstanding service in the Bde.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9051 ; PRO WO 373/155 ; Allied Awards to the Dutch [273] ; NRLL 1956 blz. 12,192

Ritiauw

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 32 van 30 november 1949
   Kamponghoofd van Djerili, eiland Seroea (onderafdeling Banda, Zuid-Molukken)

Heeft zich onderscheiden door bijzonderde daden van moed en beleid in de strijd tegen Japan.
In September 1944 begaf het Kamponghoofd RITIAUW zich in opdracht van een onderluitenant naar Nila (Zuid-Molukken) om vandaar uit met deze naar java te gaan, teneinde aldaar spionnagediensten te verrichten.
4 October 1944 vertrok de groep per prauw, doch deze werd door een Engelse onderzeeboot beschoten. Ondanks het gerichte vuur bleef RITIAUW, terwijl alle anderen over booord sprongen, op kalme en waardige wijze het roer hanteren. Ook later toen een japanse patrouilleboot gesignaleerd werd en er paniek onder de bemanning ontstond, wist hij volkomen zijn kalmte te bewaren, waardoor hij een voorbeeld voor de anderen was.
Toen daarna voornoemde onderluitenant naar java was vertrokken bleef RITIAUW achter op het eiland Stanger, teneinde de prauw met radio en wapens te bewaken.
Op handige wijze wist hij de Japanners (spionnen) om de tuin te leiden, zodat na tot Februari 1945 tevergeefs op voornoemde onderluitenant gewacht te hebben, men zonder moeilijkheden naar Nila kon terugkeren.

Bron: ARA 2.02.20 inv. 9855 ; BL/BK blz. 232

Ritte, Willem Jacobus

Geboren te Haarlem op 4 juni 1913. Omgekomen op 30 juli 1943 boven de Noordzee (zeemansgraf, Mitchell FR144)
Bekende onderscheidingen: BK+EV,DFC

Bronzen Kruis met Eervolle Vermelding
   K.B. no. 3 van 15 november 1940
   Officier-vlieger der derde klasse

Voor uitstekende daden in tijden van oorlog voor het Vaderland bedreven, te weten:
ingedeeld zijnde als waarnemer aan boord van Ons vliegtuig R7, hetwelk tot taak had in de nacht van 15 op 16 October 1940 naar het door den vijand bezette Nederland te vliegen en aldaar te landen op een der meeren, teneinde een voor den geheimen dienst belangrijke opdracht uit te voeren, door zijn bekwaam en beleidvol optreden in hoge mate bijgedragen tot het uitvoeren van de gevaarvolle opdracht.

Distinguished Flying Cross (GB)
   10 januari 1941
   verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no.6 van 28 februari 1941
   Officier-vlieger der derde klasse

Lieutenant Schaper, Sub-Lieutenant Ritte and Corporal Van Tongeren were pilot, navigator and wireless operator gunner respectively of a Fokker seaplane detailed to undertake a special mission of the very greatest importance involving unusual preparation courage and initiative of a high order. Moreover the operation involved landing and taking off in enemy territory at night without assistance of any kind. Intense opposition from machine guns and searchlights was encountered at a height of less than 100 feet. Sub-Lieutenant Ritte received the entire bust of tracer bullets at point blank range. Fortunately the burst was deflectedby the bomb sight but splinters sprayed this officer's legs, face, hands and chest. Corporal Van Tongeren displayed extreme coolness and qualities of a high order in keeping his gun in action depite the fact that he was wounded in his leg and had his gun nocked out of his hands. Lieutenant Schaper succeeded, by his determination and courage, in bringing his severely damaged aircraft back to base with both members of his crew wounded. Although suffering from loss of blood, Sub-Lieutenant Ritte continued to navigate the aircraft and so enabled his pilot to make a safe landing in the most difficult circumstances. Lieutenant Schaper, Sub-Lieutenant Ritte and Corporal Van Tongeren formed a team whose perfect co-operation alone enabled them to extricate themselves from what might have been a hopeless situation.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9035 ; BL/BK blz. 232 ; VK blz. 206,210 ; 320 Sqdr. blz. 219 ; www.ogs.nl

Ritter, mr. Cornelis Wilhelmus

Geboren te Utrecht op 6 maart 1885. Overleden te Chur op 3 juni 1982.
Oud kassier-generaal Nederlandse Bank.
Res-tltn.MJD (08-06-1940), res-eltn. (08-06-1942), res-kapt. (15-05-1948).
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.4,OHK.2,XV,LoM.4,KB.4p,MBE,BOK.p

Legion of Merit, Legionnaire (US)
   General Orders No. 6 van 23 januari 1948
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 16 april 1946
   Uitgereikt te 's-Gravenhage op 16 augustus 1946
   Majoor van de Generale Staf en G-3 bij het Opperbevel der Strijdkrachten

(...) the recruitment and training of military units formed of Netherlands volunteers, which, in the climax of the Allied war effort, assisted in the defeat of the enemy.

Honorary Officer of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 30 augustus 1945
   Verlof tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 20 maart 1946
   Major, Royal Netherlands Army

Since the formation of SHAEF Mission (NETHERLANDS) Major RITTER has carried out the duties of Staff Officer to Commander, Netherlands Forces. During this period a large proportion of the work connected with the formation of liberated manpower units has fallen on his shoulders.
Working under conditions of considerable difficulty, caused by lack of staff, transport and communications, this officer, by his outstanding determination and drive, has succeeded in overcoming all obstacles.
His tact and constant cheerfulness have contributed largely to good relations and liaison which have been maintained between Headquarters Netherlands Forces and this Mission.

Officier in de Kroonorde met palm en Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 51 van 20 juli 1955
   Reserve-kapitein van de militair juridische dienst

Bron: PRO WO 373/155, WO 373/187 ; Belgische onderscheidingen aan Nederlanders [1327, 3408] ; Allied Awards to the Dutch [295, 670, 1338, 1374] ; Schlegel blz. 234 ; NRLL 1956 blz. 23 ; Leidsch Dagblad, 17 augustus 1946, blz. 2

Rivière, ir. Theodor Willem la

Geboren te Dordrecht op 17 februari 1910. Overleden te Hamburg-Neuengamme, Duitsland, op 21 februari 1945.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 31 van 29 juni 1951
   -

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend door begin 1944 zich beschikbaar te stellen om ten behoeve van een radiodienst van een belangrijke verzetsgroep in NEDERLAND een groot aantal zend-ontvangtoestellen te bouwen om hiermede een radionet over geheel NEDERLAND te kunnen leggen zowel voor het geval dat de normale verbindingen niet langer bruikbaar zouden zijn als om tevens het radioverkeer met ENGELAND te kunnen onderhouden en onder het aanvaarden van grote risico’s hiertoe zij uiterste krachten in te spannen.
In het bijzonder door, na er in te zijn geslaagd de benodigde hoeveelheid materiaal voor het bouwen van deze toestellen op gevaarvolle wijze uit ’s vijands voorraad ter beschikking te krijgen, met de bouw te beginnen totdat hij half Juni 1944 bij een overval van de vijand op een geheime zendpost van de groep te DOORN, waar hij voor contrôle aanwezig was, door de vijand werd gearresteerd en naar DUITSLAND werd overgebracht, alwaar hij tenslotte in ee concentratiekamp overleed.

Bron: www.ogs.nl ; met dank aan de heer B. Keers

Robbé Groskamp, ir. Antonie Herman Hendrik

Overleden te Bilthoven op 20 juli 2008.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 19 juli 1946
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Artillerie

Heeft zich door moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden bij een aanval over open terrein nabij den Schenkeldijk (eiland van Dordrecht) op 10 Mei 1940, welke aanval ten doel had een door vijandelijke valschermjagers bezette batterij te heroveren, door, nadat eenige officieren, waaronder zijn batterijcommandant, waren gewond, slechts vergezeld door enkele manschappen dezen aanval tot in de onmiddellijke nabijheid van de batterij door te zetten, totdat hij werd gewond.

Bron: ARA 2.02.20 inv. 9450 ; BL/BK blz. 275

Rochemont, Johan Hendrik Wilhelm de

Geboren te Panaroekan, Sitoebondo op 21 augustus 1903. Geëxecuteerd te Thambyuzajat (Birma) op 13 december 1942.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 13 van 15 augustus 1950 (postuum)
   Kapitein van de Generale Staf van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 194-195 ; www.ogs.nl

Rockx, Eduardus Franciscus

Geboren te IJzendijke op 24 oktober 1918. Overleden te Breda op 1 november 2010.
AOO.d.Inf.
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.1,B.Med.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 14 van 17 maart 1947
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door op 10 Mei 1940 nabij Rijswijk (Z-H) tijdens de aldaar aan den Vliet plaats vindende gevechten, zich vrijwillig en onder vijandelijk vuur naar een, voor het eigen front zwaar gewonden, Nederlandschen soldaat te begeven en dezen in veiligheid te brengen.

Bron: met dank aan de heer W.F.J. Elgers

Roding, Th.W.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 11 van 24 juni 1950
   Dienstplichtig wachmeester van het Wapen der Cavalerie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door op 11 Mei 1940 bij de WASSENAARSCHE SLAG nabij WASSENAAR, toen hij als Commandant van de Korpstrein van Staf-I-1 R.I. in de duinen aldaar persoonlijk verbinding trachtte op te nemen met zijn Commandant en hij ver voor de eigen onderdelen zijnde door de vijand werd omsingeld, te weigeren zich over te geven, zioh in een gebouwtje te verschansen,waarna hij, na al zijn munitie te hebben verschoten en zijn karabijn te hebben stukgeslagen, door de vijand werd overweldigd en gevangen genomen.
Vervolgens door aan de vijand, niet tegenstaande deze hem herhaaldelijk met de dood bedreigde, te weigeren inliohtingen te verstrekken omtrent de plaats waar de eigen troepen zich bevonden en waaruit de inhoud van zijn trein bestond, waarbij hij zich enkele malen, hoewel ongewapend zijnde, op zijn bedreigers wierp, waarna hij door de vijand met een touw werd gebonden en weggevoerd.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Roebeling, Willem

Geboren te 's-Gravenhage op 25 december 1920. Gefusilleerd te Ermelo op 10 oktober 1944.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 17 van 20 januari 1953 (postuum)
   Ambtenaar bij het Departement van Justitie

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend in het jaar 1944, toen hij zich aansloot bij de K.P. (Knokploeg)-groep in APELDOORN en onder andere deelnam aan vele zogenaamde “droppings” van wapens en aan het vervoer dezer wapens. Ook was hij werkzaam bij de sabotage aan de spoorlijnen rond APELDOORN, die in opdracht der geallieerden werden uitgevoerd.
Bij een razzia in de bossen benoorden APELDOORN op 10 October 1944 werd hij gepakt en vervolgens bij VIERHOUTEN gefusilleerd.

Bron: www.ogs.nl ; met dank aan de heer B. Keers

Roekel, Jan van

Geboren op 25 december 1920.
Res-tltn.d.Inf. (01-09-1947), res-eltn. (01-09-1949).
Bekende onderscheidingen: OHK.1,VHK,MoF.bp

Medal of Freedom with bronze palm (US)
   Uitgereikt te Semarang in januari 1947
   Reserve-eerste luitenant

Bron: VHK blz. 196 ; NRLL 1956 blz. 113 ; Het Dagblad, 16 januari 1947 ; Nieuwe Leidsche Courant, 2e serie, 2e jaargang, nummer 528, zaterdag 18 januari 1947, blz. 5

Roelants, Jan Willem

Bekende onderscheidingen: BSTR

Bronze Star Medal (US)
   General Orders No. 70 van 15 maart 1946
   Eerste Luitenant bij de Afdeling Ontheemden van het Militair Gezag in de Provincie Limburg

... was in charge of the Displaced Persons Detachment of the Netherlands Military Administration for the Province of Limburg. Immediately following the entry into Maastricht of the United States forces, Lieutenant ROELANTS worked tirelessly to prevent the unauthorized movement of Displaced Persons and refugees from enterfering with military operations. He showed outstanding qualities of initiative in gauging the seriousness of the situation, in formulating plans for immediate control by means of reception centres and in spot checks against the spread of disease. In this way the cross currents of movement from various directions by Displaced Persons and refugees was reduced to a minimum and was of tremendous assistance to military operations.

Bron: Schlegel blz. 152

Roeloffs, J.W., echtgenote van De Boer

Geboren op 28 mei 1900.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 98 van 31 maart 1952
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend door in het tijdvak van September 1944 tot April 1945 als arts, toen de gemeente ELST zonder onderbreking in de frontlinie was gelegen, terwijl de andere artsen in ELST dit gevaarlijke gebied hadden verlaten, onder vijandelijk artillerievuur aan het niet-geëvacueerde deel van de bevolking, met herhaaldelijk gevaar voor eigen leven en onder zeer moeilijke omstandigheden, steeds geneeskundige hulp te blijven verlenen.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618

Roeloffzen, Gerd F.

Geboren te Enschede op 24 januari 1914. Overleden aldaar op 23 juliu 1998.
Bekende onderscheidingen: ON.5,BL,OHK.1,DIG

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 32 van 27 juli 1946
   Reserve-sergeant-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Bron: Meijer (1990), p. 232 ; overlijdensadvertentie

Roelofs, A.W.

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Burger, woonachtig te Gemert

Roelofsen, Aart

Bekende onderscheidingen: MoF.bp

Medal of Freedom with bronze palm (US)
   ? ; uitgereikt te Amsterdam op 21 november 1946
   Burger, woonachtig te Lunteren

Bron: Dagblad voor Amersfoort, donderdag 21 november 1946

Roelofsen, Jan

Geboren te Oosterbeek op 29 augustus 1903. Gesneuveld nabij Rhenen op 13 mei 1940.
Mar. (02-10-1925), Wmr-tit.KMar (13-03-1931), Wmr.KMar (17-11-1934).
Bekende onderscheidingen: KV,MH.2,OHK.1,B.Med.,KLO,NOC

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 9 van 6 mei 1946 (postuum)
   Wachtmeester van het Wapen der Koninklijke Marechaussee, bij de 3e Divisie

Heeft zich in verband met vijandelijke actie, door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daardoor het belang van het Koninkrijk gediend, door op 12 Mei 1940, op de Grebbeberg, deel uitmakende van een kleine afdeling Marechaussee middels krachtdadig optreden, terugvloeiende over geruime afstand weder in de richting van de vijand te leiden.
In de nacht van 12 op 13 Mei 1940 wederom energiek opgetreden tegen terugtrekkende troepen, bij dit optreden door vuur van eigen onderdeel gesneuveld.

Bron: www.ogs.nl ; www.grebbeberg.nl

Roelofsen, W.A.J.

Geboren in 1897.
Tltn.d.Inf. (17-09-1921), e.o. en tltn.d.Marns (01-06-1923), eltn. (17-09-1923), kapt. (16-08-1933), ltkol. (15-10-1941), kol. (01-09-1946), pensioen 01-09-1948, briggen.-tit. (10-12-1963).
Bekende onderscheidingen: ON.4x,OHK.2,OV.3,XXV,H1937,NOC.5,KLO

Officier in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
   K.B. no. 88 van 21 juni 1947
   Kolonel der Mariniers

Na zich als kampcommandant van het krijgsgevangenenkamp “Changi” te Singapore uiterst loffelijk te hebben gedragen bij het opkomen voor de belangen van zijn medegevangenen, zich direct daarna in October 1945 bijzonder onderscheiden door zijn vastberaden optreden tijdens de uiterst moeilijke en gevaarlijke situatie, welke toen te Soerabaja ontstaan was.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; NKM 1947 blz. 81 ; NKM 1968 blz. 336

Roelveld, A.

Bekende onderscheidingen: MH.3

Erepenning voor menslievend hulpbetoon in brons
   K.B. no. 1 van 20 januari 1944
   Derde machinist ter Koopvaardij, aanboord van de sleepboot 'Dexterous'

wegens hun moedig en menschlievend optreden, door zich tijdens een hevige storm vrijwillig beschikbaar te stellen voor het bemannen van de reddingboot, waardoor de zeventien opvarenden van het in nood verkeerende landingsvaartuig L.C.T. 33, onder hachelijke omstandigheden en met gevaar voor eigen leven, konden worden gered.

Bron: ARA 2.04.57 inv. 2975 ; MH blz. 222

Roeper, T.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 1 van 11 november 1941
   Stoker ter Koopvaardij, aan boord van de sleepboot 'Hector'

die als stoker van de sleepboot “HECTOR”, in den avond van den 14en Mei 1940 verdienstelijk en beleidvol optrad bij het voor uitvaren gereed maken van dit schip, tengevolge waarvan het vaartuig tenslotte behouden in het Vereenigd Koninkrijk aankwam en daar dienstbaar kon worden gemaaktaan de geallieerde oorlogsvoering.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9036

Roesman

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   G.B. no. 1z van 24 februari 1942
   Korporaal-luchtvaartradiotelegrafist der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VK blz. 146

Roesna

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 20 van 13 september 1947
   Inheems korporaal der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 232

Roessingh, Albert

Geboren te Tilburg op 28 juni 1914. Omgekomen in de Noordzee op 30 juli 1943 tijdens een Air Sea Rescue.
Bekende onderscheidingen: KV

Bron: www.ogs.nl

Roest, Catherina Agenieka Joanna van der ('Rientje')

Overleden in Californië (Verenigde Staten van Amerika) op 16 juni 1979.
Bekende onderscheidingen: ON.4,OHK.1,OV,RRC

Royal Red Cross, First Class (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 11 april 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 23 van 16 juni 1945
   Hoofdverpleegster aan boord van het hospitaalschip 'Oranje'

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9051 ; PRO WO 373/97 ; Allied Awards to the Dutch [176]

Roeterink, Bob

Bekende onderscheidingen: MBE

Honorary Member of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 28 november 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 20 maart 1946
   Lieutenant (1045), Royal Netherlands Army, attached to HQ 6th Guards Armoured Brigade

Lieutenant B. ROETERINK joined this HQ on 4 OCT 44, and was employed as an interpreter. His english was very out of practice and his vocabulary was limited. His knowledge of the British Army, its needs and organization, were Nil, but he spoke German fluently.
Such however was his industry and study of his duties that he quickly improved his english - grammar and phrase - and at once mastered the British Army organization.
His value as an interpreter and mediator in the difficult winter period in HOLLAND was immediately apparent and he did much most useful work in that capacity.
After the invasion of GERMANY he became more and more useful and was a great help to the Brigade Intelligence Officer and through his fluent and searching interrogation of German prisoners and civilian suspects much valuable evidence and information came to light.
It is fair to say that Lieutenant ROETERINK's attachment to this HQ has been an outstanding success and his skill in overcoming the natural difficulties of language and British military customs is deserving of high praise and some tangible recognition.

Bron: PRO WO 373/155, WO 373/187 ; Allied Awards to the Dutch [336]

Roeterink, J.B.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 7 van 18 september 1947
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandse Koopvaardijvloot waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaar op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend grote gevaren van vijandelijke handelingen werden gelopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 729

Rog, K.

Geboren in 1908.
LTZ.vk.3 (16-03-1954), LTZ.vk.2oc (16-03-1957), e.o. 01-06-1958.
Bekende onderscheidingen: ON.ZEMx,BK,OHK.2,OV,G.Med.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 4 augustus 1944
   Schipper, aan boord van Hr.Ms. Onderzeeboot 'Dolfijn'

Bron: BL/BK blz. 275 ; NKM 1968 blz. 366

Rog, M.

Gezagvoerder van het: s.s. 'Zaan' (01-1941/09-1942 en 11-1942/04-1943).
Bekende onderscheidingen: BK.2,KV

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 8 juni 1944 (2e maal)
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

Bronzen Kruis
   K.B. no. 4 van 28 oktober 1943
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als gezagvoerder van het s.s. “ZAAN”, dat van den 29sten November tot en met den 18den December, 1942, en op den 30sten December, 1942, door vijandelijke vliegtuigen, alsmede den 19den Januari, 1943, door een vijandelijke onderzeeboot werd aangevallen, moedig en beleidvol is opgetreden tegenover den vijand en uitstekende leiding heeft betoond, mede tengevolge waarvan de vijandelijke aanvallen konden worden afgeslagen en het schip voor de Nederlandsche Koopvaardij behouden bleef

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 10 van 16 januari 1946
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als kapitein bij de Nederlandsche koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogsvoering bewees door gedurende meer dan 2 jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9042, 2.16.32 inv. 724 ; BL/BK blz. 275

Roggeveen, J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 2 van 4 november 1943
   Eerste stuurman ter Koopvaardij

die als eerste stuurman van het m.s. “Tiba”, dat in het tijdvak van 4 Maart tot en met 31 Maart, 1943, herhaalde malen vijandelijke lucht- en duikbootaanvallen had te doorstaan, onder gevaarvolle omstandigheden, zich op moedige en beleidvolle wijze heeft gekweten van de hem door den gezagvoerder gegeven opdrachten, mede tengevolge waarvan de taak van dit schip bij de krijgsverrichtingen op de Noord-Afrikaansche kust met goed gevolg werd uitgevoerd en het schip, alsmede de lading oorlogsmateriaal, behouden bleven.

Bron: BL/BK blz. 275

Rohde, mevrouw Marie Caroline ('Karin')

Geboren te Neumünster (Holstein) 10 november 1896. Huwde op 12 april 1927 te San Francisco Jhr. H.G.A. Quarles van Ufford. Overleden te 's-Gravenhage op 17 juni 1966.
Bekende onderscheidingen: VmN

Haakon VII Vrijheidsmedaille (N)
   1949
   -

Bron: Nederlands Adelsboek 1978, blz. 135-136 ; Leidsch Dagblad, 24 januari 1949, blz. 2

Rohling, W.M.H.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 75 van 12 december 1947
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

als gezagvoerder bij de Nederlandse Koopvaardijvloot waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewezen door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend grote gevaren van vijandelijke handelingen werden gelopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 731

Roll, B.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 16 van 26 juli 1945
   Korporaal-vliegtuigschutter zeemilicien der Marine Luchtvaartdienst, bij het R.A.F. no. 320 (R.D.N.A.S.) Squadron

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand, blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 239

Roller, Everhardus Johannes Gerhard te

Geboren te Doesburg op 1 februari 1902. Omgekomen, aan boord van Mitchell B-25 N5-162, nabij de Kei-eilanden op 23 juni 1944.
Bekende onderscheidingen: BL,LoM.3

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 3 van 5 april 1945 (postuum)
   Luitenant-kolonel-vlieger-waarnemer van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Als commandant van het 18e Squadron van den Militairen Luchtvaartdienst in Nederlandsch-Indië bijzonderen moed, beleidvol optreden en doorzettingsvermogen getoond bij vele aanvallen op vijandelijke bases en schepen, waardoor belangrijke schade aan den vijand werd toegebracht. Zijn onderdeel steeds op voorbeeldige wijze aangevoerd en tenslotte gesneuveld op 24 Juni 1944.

Legion of Merit, Officer (US)
   Department of the Army General Orders no. 6 van 1948
   Luitenant-kolonel-vlieger-waarnemer van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Bron: BL/BK blz. 232 ; Schlegel blz. 75 ; Wiegand, 2003 DA blz. 55 ; KNIL blz. 42,70 ; www.ogs.nl (N.B.: spreekt van BK ipv. BL!)

Rolvink, Arnoldus Marinus Franciscus

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 77 van 22 april 1948
   -

Heeft zich, in verband met vijandige actie, door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend, door het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland, waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Rombeek, J.W.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 3 van 22 juli 1948
   Olieman ter Koopvaardij

heeft nadat het door Japanse vliegtuigen getroffen m.s. “Poelau Bras” in opdracht van de gezagvoerder verlaten moest worden sloep 4 te water gelaten.
Gedurende de overtocht in de sloep, welke vier dagen duurde, heeft hij zich bovendien door zijn menslievende hulp buitengewoon verdienstelijk gemaakt voor de gewonden.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 711

Rombeek, L.A.H. ('Step')

Geboren in 1905. Overleden op 25 december 1956.
Res-tltn.d.Inf. (01-01-1928), e.o. & OVL.3 (24-05-1940), OVL.2 (20-07-1931), OVL.1 (01-11-1945), HOVL.2, e.o. 1951. Rijks Luchtvaartdienst (1952-1956).
Bekende onderscheidingen: BK,XX

Bronzen Kruis
   K.B. no. 33 van 11 augustus 1948
   Hoofdofficier-vlieger der tweede klasse

Heeft zich door moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden, door op 10 Mei 1940 als commandant van het watervliegtuig "R2", dat tengevolge van 's vijands vuur een noodlanding moest maken aan de Noord-oever van de Nieuwe Waterweg nabij het eiland Rozenburg, na deze noodlanding de strijd tegen den vijand te land voort te zetten. In het bijzonder door, toen twee vijandelijke transportvliegtuigen bemand met valschermspringers aldaar landden, onder vuur van de valschermspringers de luchtschutter van de "R2" in de gelegenheid te stellen de "R2" in brand te steken, door hem daarbij door zijn vuur te dekken.

Bron: 320 Sqdr. blz. 225 ; NKM 1947 blz. 66

Rombout, Johannes

Geboren op 22 februari 1913.
Bekende onderscheidingen: BL,VHK,MoF.sp

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 8 van 30 augustus 1948
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse Koninklijke Marine Reserve

Medal of Freedom with silver palm (US)
   General Orders van 11 december 1946
   Uitgereikt te 's-Gravenhage op 4 september 1946
   Burger, woonachtig te Dordrecht

Bron: BL/BK blz. 232 ; VHK blz. 196

Rombout, Machiel W.

Geboren op 13 oktober 1908.
Legernummer 08.10.13.001.
Bekende onderscheidingen: KV,VHK

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 15 van 26 mei 1952
   Eervol ontslagen reserve-majoor van het Wapen der Genie

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als lid van de O.D. (Ordedienst), later B.S. (Binnenlandse Strijdkrachten), in Drente en van de landelijke K.P. (Knokploeg) in het Zuiden en Westen des lands.
Hij was actief werkzaam in het vervoeren en onderbrengen van leden van geallieerde vliegtuigbemanningen, die via de Zuidelijke provincies over de grens werden geleid.

Bron: VHK blz. 196 ; met dank aan de heer B. Keers

Romelingh, Th.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 11 van 19 juni 1945
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandsche Koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9051, 2.16.32 inv. 242

Rommelse, J.

Geboren op 14 september 1919.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 20 van 8 oktober 1951
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend in het tijdvak van begin 1943 tot zijn arrestatie eind September 1944 als technisch assistent van de commandant van de radio-afdeling van Gewest 19 (LIMBURG) van de Orde Dienst.
Onder zijn leiding werd de geheime zender voor dit Gewest opgebouwd.
Als technisch P.T.T.-ambtenaar wist hij telefoonaansluitingen van de politie en van de bezetter tijdelijk buiten werking te stellen, teneinde arrestaties van illegalen te voorkomen.
Tijdens de terugtocht van de vijand in September 1944 heeft hij een voor deze zeer belangrijke telefoonkabel eigenhandig opgegraven en doorgezaagd.
Tenslotte werd hij eind September 1944 met de commandant van de Verbindingsdienst van Gewest 19 O.D. gevangen genomen tijdens een overval op de geheime zender van de O.D. en begin November 1944 ter dood veroordeeld, welk vonnis door voor betrokkene gelukkige omstandigheden niet werd voltrokken.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618

Romp, ir. Hendrik Arnold

Geboren te Amsterdam op 20 oktober 1897. Overleden aldaar op 14 april 1945.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 januari 1950 (postuum)
   -

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door, na sedert begin 1942 veel ondergrondse arbeid te hebben verricht, in begin 1943 als medewerker toe te treden tot een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied in bezet Nederland en als zodanig niet alleen waardevolle inllchtingen te verzamelen, doch ook met zijn, door hem bestuurd, motorvoertuig agenten-valschermspringers te vervoeren.
Voorts door zijn woning beschikbaar te stellen voor het uitzenden van radio-telegrafische berichten en, hoewel zijn woning meerdere malen ternauwernood aan vijandelijke peilactiviteit ontsnapte, steeds wederom bereid te zijn medewerking te verlenen, totdat hij in Januari 1945 op grond van deze activiteit door de vijand werd gevangen genomen en half April daaraanvolgende werd gefusilleerd.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en do Nederlandse Regering.

Bron: met dank aan de heer B. Keers ; www.ogs.nl

Romswinckel, Henri Otto

Geboren te Nijmegen op 22 augustus 1906. Overleden te Heelsum op 30 augustus 1981.
Tltn.d.Marns. (16-08-1927), eltn. (16-08-1929), kapt. (11-02-1939), maj. (01-07-1945), ltkol. (01-05-1948), kol. (01-02-1951), genmaj. (16-09-1954), pensioen 01-10-1958.
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.4x,BK,OHK.1,OV.4,XXX,NOC,LoM.3

Bronzen Kruis
   K.B. no. 15 van 4 april 1949
   Luitenant-kolonel der Mariniers

Bron: BL/BK blz. 276 ; KIM. 2115 ; NKM 1968 blz. 336

Romijn, Ary

Geboren te Vlissingen op 11 maart 1895. Overleden te Paarl (Zuid-Afrika) op 16 februari 1968.
Bekende onderscheidingen: MWO.4,KV,OHK.2,OBE,LMBS,KCBC

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 9 van 20 januari 1948
   Koopvaardij-gezagvoerder, kapitein van het m.s. 'Aagtekerk'

  Heeft zich in de strijd onderscheiden, door uitstekende daden van moed, beleid en trouw door als gezagvoerder van het m.s. "Aagtekerk" dat in Januari 1942 op de Atlantische Oceaan op de reis van Glasgow naar Suez eerst door een duikboot en vervolgens door een vliegtuig werd aangevallen, moedig en beleidvol op te treden en uitnemend te manoevreren, waarbij de onderzeeboot waarschijnlijk vernietigd en de vliegaanval afgeslagen werd;
  voorts door als gezagvoerder van hetzelfde schip, dat op 14 Juni 1942 als "decoy"-schip door vijandelijke vliegtuigen werd gebombardeerd en in brand gezet, onder moeilijke en gevaarlijke omstandigheden uitnemend beleid en zeer grote plichtsbetrachting en zelfverloochening te betonen bij het geven van bevelen ten behoeve van het behoud van schip en lading en de veiligheid der opvarenden, ondanks zijn ernstige verwondingen dadelijk bij de aanvang der actie.

Bronzen Leeuw
   Later ingetrokken en vervangen door de Militaire Willems-Orde

Bronzen Kruis met Eervolle Vermelding
   K.B. no. 7 van 5 juni 1942 ; later ingetrokken en vervangen door de Bronzen Leeuw
   Kapitein

die als gezagvoerder van het m.s. "Aagtekerk", dat in Januari 1942, eerst door een duikboot en vervolgens door een Duitsch vliegtuig werd aangevallen, moedig en beleidvol is opgetreden, alsmede uitnemend heeft gemanoeuvreerd, ten gevolge waarvan het vijandelijk oorlogsvaartuig waarschijnlijk werd vernietigd en de vliegtuigaanval werd afgeslagen.

Kruis van Verdienste met Gesp
   K.B. no. 2 van van 15 augustus 1942
   Kapitein

die als gezagvoerder van het m.s. "AAGTEKERK", dat op den 14den Juni, 1942 in de Middellandsche Zee door vijandelijke vliegtuigen werd gebombardeerd en in brand gezet, tengevolge van welken aanval hij dadelijk zelf zeer ernstig werd gewond, onder moeilijke en gevaarvolle omstandigheden uitnemend beleid, alsmede zeer groote plichtsbetrachting en zelfverloochening betoonde bij het geven van de bevelen ten behoeve van het behoud van schip en lading en de veiligheid van de opvarenden.

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 43 van 19 oktober 1945
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandsche Koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Honorary Officer in the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   ?
   Captain, Master of the m.v. 'Aagtekerk'

Lloyd's War Medal for Bravery at Sea (GB)
   ?
   Captain, Master of the m.v. 'Aagtekerk'

Captain Ary Romeijn is most strongly recommended for the immediate award of a decoration. When his ship was bombed and sunk he showed great gallantry. Although he was so badly burned about the face and arms as to be unrecognisable, he did not give up command until he had done his utmost to save his ship, and ensure the safety of his crew. He is now in hospital, condition serious.

Commendation (GB)
   1942
   Captain, Master of the m.v. 'Aagtekerk'

  A ship had been torpedoed in convoy. The Fourth Officer of the ship next astern sighten the periscope of a submarine 10 degrees on the starboard bow about 130 yards away. The ship was already turning to starboard to get out of the way of the torpedoed ship, but the Master promptly turned her more rapidly. When the periscope, which was sticking 10 feet out of the water, was abreast the starboard bow and not more than 10 yards away, the instrument was sprayed with machine gun fire. When abeam of No. 3 hatch (before the bridge) the periscope was no longer vertical but heeling towards the ship. Abeam of the bridge the stern and part of the hull were seen sticking about three feet out of the sea, suggesting that the submarine was standing on end in the sea. The ship then turned further and hit the submarine again with her stern.
  When the submarine came free of the stern four shells were fired at her as she disappeared. The success was due to the prompt action taken by the Master and the rapid way in which his orders were executed by the Chief and Third Engineers in the engine-room, and by the Third Officer, who took the wheel, as the rapid sequence of orders was beyond the native quarter-master. The Chief Officer was most efficient in seeing that all orders were carried out, and the gunners were very prompt in opening fire the moment their guns could bear.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 244, 723, 766 ; Maalderink (1982), p. 185 ; Koopv. blz. 5-6,22,51,53