Terug naar Decorati
Terug naar de index

Regenspurg - Rietdijk

Regenspurg, W.A.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 15 van 16 augustus 1950
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden in het tijdvak van 11-14 Mei 1940 ingedeeld bij de bediening van een mortier van 8 bij de verdediging van ROTTERDAM.
In het bijzonder door op 11 Mei 1940, toen de aanvankelijke opstellingsplaats van de mortieren in de Oranjestraat moest worden verlaten, op zeer flinke wijze op te treden toen bij het passeren van de brug over de Leuvehaven, welke onder vuur lag, enkele manschappen het stuk in de steek wilden laten.
Voorts door op 12 Mei, toen het stuk was verplaatst naar het Haringvliet, waarbij hij als schutter optrad en een vijandelijke bomaanval uit de lucht in de nabijheid plaats had, het stuk alleen met een sergeant te blijven bedienen, waarbij hij met zijn handen de defecte mortier moest vasthouden.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Regout, Rudolph Léon Marie ("Rudy")

Geboren te Maastricht op 2 december 1920. Overleden te Maastricht op 11 maart 2002.
Bekende onderscheidingen: KV,VHK,OV

Bron: overlijdensadvertentie

Rehwinkel, M.J.

Bekende onderscheidingen: BL,MID

Bronzen Kruis met Eervolle Vermelding
   K.B. no. 7 van 14 januari 1943 ; later ingetrokken en vervangen door de Bronzen Leeuw
   Eerste stuurman aan boord van het m.s. 'Ondina'

Mentioned in Despatches (GB)
   ?
   Chief Officer, m.v, 'Ondina'

Bron: BL/BK blz. 231 ; Koopv. blz. 6,39,52

Reichardt, J.C.

Geboren in 1924.
Res-tltn.d.GT (01-05-1950), res-eltn. (01-05-1952).
Bekende onderscheidingen: BOK.p,MWB,MHB.1

Oorlogskruis 1940 met palm
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 25 september 1954
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 16 januari 1956
   Reserve-eerste luitenant, woonachtig te Amsterdam

Bron: Belgische onderscheidingen aan Nederlanders [3412, 3422] ; NRLL 1956 blz. 320 ; Nieuwe Leidsche Courant, woensdag 29 september 1954, blz. 6

Reiche, Johan Bernard

Geboren te Salatiga, Java, op 1 oktober 1909. Overleden te ‘s-Gravenhage op 7 juni 1968.
LTZ3 (18-08-1932), KTZ (01-06-1957), pensioen 01-10-1964.
Bekende onderscheidingen: ON.4x,BK,OHK.4,OV.3,XXX

Bronzen Kruis
   K.B. no. 3 van 23 oktober 1940
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse, aan boord van Hr.Ms. Mijnenlegger 'Willem van der Zaan'
   Wegens:

Voor het verrichten van uitstekende militaire diensten, in tijd van oorlog, voor het Vaderland, te weten, als opvarende van Hr.Ms. Mijnenlegger "Willem van der Zaan", welk schip in de periode van 5 Juli - 1 October 1940 ingedeeld was bij een Britsche mijnenleggerafdeeling, met koelbloedigheid en bekwaamheid zijn taak verricht, waardoor het mede aan hem te danken is geweest, dat op uitstekende wijze mijnenlegopdrachten in de Noordzee en in het Engelsche Kanaal, onder moeilijke en gevaarvolle omstandigen, konden worden uitgevoerd.

Reichert, zuster Cornelia Johanna Maria

Geboren te Haarlem op 25 januari 1901. Geëxecuteerd te Bandjermasin op 20 december 1943.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949 (postuum)
   Rode Kruis-verpleegster en hoofd van het krankzinnigengesticht te Bandjermasin

Bron: VOA blz. 74-75 ; www.ogs.nl

Reidel, Peter

Bekende onderscheidingen: LoM.3

Legion of Merit, Officer (US)
   ?
   Kapitein-luitenant-ter-zee

Bron: Schlegel blz. 74 (NB.: de naam Reidel komt niet voor in de Naamlijst Officieren der Koninklijke Marine)

Reinards, Marie Josef Guillaume Emanuel

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 19 juli 1946
   Dienstplichtig wachtmeester van het Wapen der Artillerie

Heeft zich door moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden op 10 Mei 1940 in de gevechten nabij MILL door onder vijandelijk vuur een waarnemingspost bezet te houden en zijn commandant belangrijke gegevens voor de vuurleiding te verstrekken.

Bron: ARA 2.02.20 inv. 9450 ; BL/BK blz. 274

Reinderhoff, G.L.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 54 van 23 augustus 1948
   Kapitein der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 231

Reinders, Gerhardus

Geboren op 5 januari 1920.
Bekende onderscheidingen: VHK,FCG.ea

Oorlogskruis 1939-1945 met zilveren ster (F)
   ? ; uitgereikt te Apeldoorn op 9 juni 1950
   Burger, woonachtig te Lichtenvoorde

Bron: VHK blz. 193 ; De Gelderlander, 9 juni 1950

Reinders, H.

Bij de Koninklijke Paketvaart Maatschappij. Gezagvoerder van het: s.s. 'Van Outhoorn' (02-1942/01-1945), s.s. 'Swartenhondt' (01-1945/05-1945).
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 38 van 26 juni 1946
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandsche Koopvaardijvloot waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 725 ; K.P.M. blz. 325

Reintjes, F.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 3 van 25 februari 1943
   Militie-soldaat der Infanterie (383106) van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Als schutter van eene lichte mitrailleur op den 16en December 1942 bij Ossu (Portugeesch Timor) door uitstekend vuren en kalme houding 15 Japanners gedood en een motorvoertuig vernietigd.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9040 ; BL/BK blz. 274

Reiring, Johannes

Bekende onderscheidingen: MRF.1

Médaille d’argent de la reconnaissance francaise (F)
   ? ; uitgereikt te Apeldoorn op 9 juni 1950
   Burger, woonachtig te Dale

Bron: De Gelderlander, Dagblad voor Nijmegen, 9 juni 1950

Reischard, mevrouw L.E., echtgenote van Immink

Bekende onderscheidingen: EM1

Erktentelijkheidsmedaille in zilver
   Beschikking van de Minister van Buitenlandse Zaken no. 15 van 4 augustus 1947
   -

wegens hare verdiensten voor de Nederlandsche zaak gedurende de tweede Wereldoorlog.

Bron: Archief van het Nederlandse Rode Kruis, Onderscheidingen, inv.nr 112

Reisiger, Gerrit Heinrich

Geboren te Haarlemmermeer op 1 december 1917. Overleden te Itzehoe, Landkreis Steinburg (Duitsland), op 7 april 1945.
Bekende onderscheidingen: BL,KV,KMC

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 34 van 8 juni 1946 (postuum)
   Reserve-eerste luitenant voor algemene diensten, lid van het verzet

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 23 oktober 1948 (postuum)
   Lieutenant

Bron: PRO WO 373/155 ; BL/BK blz. 231

Reitsma, W.

Geboren in 1902.
Off.Vk.3 (01-09-1947), LTZ.Vk.2oc (01-09-1949), pensioen 01-02-1956.
Bekende onderscheidingen: BK.2,OHK.3,OV.1,G.Med.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 10 van 20 oktober 1944 (2e toekenning)
   Majoor-machinist der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. onderzeeboot 'K.XV'

Bronzen Kruis
   K.B. no. 22 van 2 september 1942
   Majoor-machinist der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. onderzeeboot 'K.XV'

Bron: BL/BK blz. 274 ; NKM 1968 blz. 365

Remmerde, Dirk

Geboren op 13 augustus 1910.
Bekende onderscheidingen: BL,VHK,MOK

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 13 van 11 september 1952
   Burger

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden onderscheiden door het verstrekken van belangrijke militaire inlichtingen aan een geheim radiostation dat in de eerste jaren der bezetting in verbinding stond met ENGELAND. Toen dit station werd opgerold, gaf hij zijn berichten via een ondergrondse organisatie in FRANKRIJK door.
Met een hem in eigendom toebehorende K.G.-zender stoorde hij de Duitse uitzendingen van het vliegveld Twente. Medio 1944 werd hij opgenomen in het radioverkeer van een belangrijke inlichtingendienst en verzorgde hij met zijn zender de uitzendingen van ZWOLLE uit. Aldaar werd hij op 8 Februari 1945 overvallen en op de vlucht in zijn been geschoten.

Bron: BL/BK blz. 167,231 ; VHK blz. 193 ; Legerkoerier, jaargang 1952, nummer 11

Remijn, C.J.

Bekende onderscheidingen: DSM

Distinguished Service Medal (GB)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 9 van 7 mei 1942
   Majoor-machinist (5162) der Koninklijke Marine

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9038

Renaud, Jacob Gerard

Geboren te Rotterdam op 18 augustus 1913. Overleden te Doetinchem op 22 maart 2004.
Oud-gezagvoerder der K.L.M.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 7 november 1947
   Tijdelijk kapitein-kortverband-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. No. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: VK blz. 239 ; Overlijdensadvertentie De Telegraaf 27 maart 2004

Rendengan

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 3 van 18 oktober 1943
   Menadoneesch veldpolitie-agent der tweede klasse

Behoorende tot de gemilitariseerde veldpolitie te Saumlaki en ingedeeld zijnde bij een kleine groep infanterie van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger, door moedig stand te houden tezamen met zijn overige strijdmakkers onder leiding van den brigade-commandant op 30 Juli 1942, den landenden vijand, sterk ongeveer 400 man, ruim twee uren opgehouden en zware verliezen toegebracht, niettegenstaande het vuur van vijandelijke oorlogsschepen en troepen.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9042

Rens, Jacob

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom with bronze palm (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te Antwerpen

Rentjes, J.C.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   KB no. 9 van 17 februari 1951
   Eervol ontslagen reserve-tweede luitenant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door op 13 Mei 1940 als commandant van een sectie infanterie bij de gevechten op de Grebbeberg en gedurende de afwezigheid van zijn compagniescommandant op beleidvolle wijze het bevel over de compagnie te voeren.
In het bijzonder door in de middag van 12 Mei en in de nacht van 12 op 13 Mei, doordat zijn compagniescommandant niet van een tegenstoot was teruggekeerd, het bevel over de compagnie, welke een vak van de stoplijn had te verdedigen, op zich te nemen en nochtans in de voorste lijn te blijven teneinde met meer gezag te kunnen optreden.
Daarbij, toen 13 Mei zijn stelling bij het aanbreken van de dag vijandelijk vuur ontving, dit vuur tot zwijgen te doen brengen en daarna, toen hij opnieuw en thans zwaar vijandelijk vuur ontving, dit krachtdadig te beantwoorden, waarbij hij enkele van zijn als gevolg van inslagen en opstuivend zand in het ongerede geraakte lichte mitrailleurs, persoonlijk herstelde en hij zelf de oprukkende bediening van een vijandelijke lichte mitrailleur buiten gevecht stelde door zijn mitrailleur ondanks ontvangen vijandelijk vuur in een andere stelling op de borstwering te plaatsen.
Vervolgens na het ontvangen van zeer zwaar vijandelijk artillerievuur, waardoor de opstelling van een nevensectie werd vernield en verlaten, te blijven standhouden, ook toen terugvloeiende, gedemoraliseerde troepen door zijn stelling trokken, die hem mededeelden, dat de verdere stellingen reeds in ’s vijands handen waren, daarbij, hoewel tweede luitenant zijnde, het bevel te blijven voeren ondanks de aankomst van twee eerste luitenants.
Tenslotte, toen hij vernam dat de vijand in zijn rug zou zijn doorgedrongen, dit in een persoonlijke en alleen uitgevoerde verkenning na te gaan en verband op te nemen met de commandopost van zijn bataljon, daarna naar zijn stelling, welke onder zwaar vijandelijk vuur bleef liggen, terug te keren, waarna hij, toen hij bemerkte dat toch vijand van zeer nabij in zijn rug was doorgedrongen, bij een poging nogmaals een verkenning te verrichten en verband op te nemen werd gewond; ondanks deze verwonding de verkenning voort te zetten totdat hij kort daarop het bewustzijn verloor.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Rest, Andrias Antonius Marinus van

Geboren te Fort De Kock (Nederlandsch-Indië) op 29 november 1908.
Legernummer 082329000 ; tltn.d.Inf.KNIL (31-07-1932 GB 1z), eltn.KNIL (31-07-1935), kapt.KNIL (31-01-1942), maj.KNIL (24-08-1948), tijd.kol-vl-wnr KLu (01-05-1956 KB 24), e.o. 18-05-1957 KB 51.
Bekende onderscheidingen: MWO.4,BK,OHK,OV,XX

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 15 van 12 februari 1942
   Eerste luitenant-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, Ie Detachment, Vliegtuiggroep V
   Wegens:

Als commandant-voorvlieger van eene afdeeling jachtvliegtuigen op den 23sten en 24sten Januari 1942 duikbomaanvallen uitgevoerd op vijandelijke schepen en luchtafweer door beleidvol en moedig optreden alsmede initiatief, vastberadenheid en koelbloedigheid den vijand zware verliezen toegebracht hebbende hij daardoor blijk gegeven van uitstekende militaire eigenschappen in de strijd tegen een plaatselijk zeer overmachtige vijand, zoomede van onverschrokkenheid en kalm beleid in ettelijke gevechten.

Bronzen Kruis
   G.B. no. 26 van 31 december 1941
   Eerste luitenant-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, Ie Detachement, Vliegtuiggroep V

Bron: Maalderink blz. 236 ; MWO-KLu blz. 63-65 ; KNIL blz. 66,122 : NRLL 1956 blz. 410

Reulen, Albert

Geboren te Roermond op 12 november 1916. Gefusilleerd in de duinen bij Overveen op 10 juni 1944.
Slager.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 54 van 10 april 1953 (postuum)
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als lid van een actieve verzetsgroep, aanvankelijk tot begin Januari 1944 in LIMBURG, daarna, toen hij door de vijand werd gezocht, in NOORD-HOLLAND.
Hij heeft, toen hij nog in LIMBURG werkzaam was, behalve het eigenlijke verzetswerk, bovendien nog leden van geallieerde vliegtuigbemanningen en ontvluchte krijgsgevangenen in veiligheid gebracht en verder vervoerd.
Daarna heeft hij in NOORD-HOLLAND nog aan verscheidene verzetsacties deelgenomen, totdat hij eind Mei 1944 werd gevangen genomen en half Juni daaraanvolgende het leven liet.

Bron: www.ogs.nl ; met dank aan de heer B. Keers

Reumkens, Frans Joseph

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 77 van 22 april 1948
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden, door in de vroege morgen van 10 Mei 1940, als commandant van mitrailleurkazemat 61, bij de verdediging van de brug bij de sluis te BORN aan het Julianakanaal tegen een verraderlijke vijandelijke aanval, ondanks talrijke treffers van de vijandelijke artillerie op deze kazemat, de bezetting herhaaldelijk aan te sporen de verdediging met de zware mitrailleur rustig voort te zetten en aldus op onverschrokken en voorbeeldige wijze met de bezetting te blijven standhouden, totdat een granaat in het schietgat de mitrailleur vernielde, de bediening buiten gevecht stelde en hij zelf zo ernstig werd gewond, dat hij blijvend invalide aan beide ogen geraakte.

Bron: BL/BK blz. 231 ; met dank aan de heer B. Keers

Reij, Jan

Geboren te Magelang op 27 juli 1906. Overleden te Leeuwarden op 22 november 1971.
Algemeen stamboeknummer KNIL 7033.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Adjudant-onderofficier der Militaire Administratie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 109-110

Reybroek, Paul J.

Geboren op 22 maart 1918.
Bekende onderscheidingen: VHK,MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 50 van 21 juli 1947
   Tijdelijk reserve-eerste luitenant voor algemene dienst

Bron: VHK blz. 194 ; Beeldbank Nationaal Archief

Reyers, E.

Bekende onderscheidingen: BK.2

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 8 juli 1943 (2e toekenning)
   Korporaal-kok (15906)

Als opvarenden van Onze Onderzeeboot "O 23" gedurende geruimen tijd in krijgsverrichtingen tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Koksmaat (15906)

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, aan boord van Onze onderzeeboot “O 23”, welke boot in den nacht van 13 op 14 Mei 1940 door den met vele magnetische mijnen onveilig gemaakten Nieuwen Waterweg is uitgevaren, in zijn dienst aan boord eene koelbloedigheid en vastberadenheid betoond, waaraan het mede te danken is, dat de boot veilig Engeland bereikte in niet in handen van den vijand viel.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; Meijer (1990), p. 275 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Reyers, Z.J.

Bekende onderscheidingen: BL,MBE

Kruis van Verdienste met Gesp
   K.B. no. 7 van 27 maart 1941 ; later vervangen vervangen door een Bronzen Leeuw
   Gezagvoerder ter Koopvaardij, kapitein van het m.s. 'Rolf'

Honorary Member in the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   ?
   Captain, Master of the m.v. 'Rolf'

Bron: Meijer (1990), p. 232 ; Koopv. blz. 5,43,51

Reijnders-Keltjens, mevrouw J.H.

Zie Keltjens, J.H.

Reynhoudt, P.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Kruis met Eervolle Vermelding
   K.B. no. 19 van 30 januari 1941 ; later vervangen door een Bronzen Leeuw
   Stoker bij het Loodswezen

voor uitstekende daden in tijd van oorlog tegenover den vijand voor het Vaderland bedreven, t.w. toen op den 17en Mei 1940 tegen den avond het bewakingsvaartuig No. 30 in de Wielingen met andere zich in de nabijheid bevindende schepen aangevallen werd door vijandelijke vliegtuigen met bommen en mitrailleurs en de schipper en overige bemanning als gevolg van deze aanvallen het schip met de sloepen verlieten om zich aan den wal in veiligheid te stellen, aan boord gebleven en het schip veilig in de haven van Zeebrugge gebracht, zoodat het aan hun kloekmoedigheid en bekwaamheid te danken is geweest dat dit bewakingsvaartuig niet verloren ging of in ’s vijands handen viel en later naar Engeland kon worden overgebracht.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9035 ; Meijer (1990), p. 232

Reyns, Gerardus Bernardus

Geboren te 's-Gravenhage op 1 januari 1907. Gefusilleerd op de Waalsdorpervlakte nabij Wassenaar op 8 maart 1945.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 13 van 11 september 1952
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol gedrag onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als marconist van een geheim radiostation dat van December 1944 tot medio Februari 1945 de verbinding onderhield tussen het centraal bureau van een belangrijke inlichtingendienst en het Bureau Inlichtingen te EINDHOVEN.
18 Februari 1945 werd de zendpost overvallen en viel hij in handen van de S.D. (Sicherheits-Dienst) waarna hij op 8 Maart daaraanvolgend werd gefusilleerd.

Bron: www.ogs.nl ; met dank aan de heer B. Keers

Reijnierse, dr. Willem

Geboren te Stad Vollenhove op 13 september 1912. Overleden te Leiden op 30 december 1994.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 13 van 15 augustus 1950
   Arts, in dienst van de Bataafsche Petroleum Maatschappij

Bron: VOA blz. 207

Reijnierse, Willem Jacobus

Geboren te Nieuw- en St.Joostland op 24 januari 190. Overleden te St.Germain en Laye (Frankrijk) op 3 september 1967.
Commandant GVT.2 (17-06-1941), R.A.A.F. station Rathmines (06-03-1942), R.A.F. 321 (R.N.D.A.S.) Squadron (23-05-1942), Directoraat Luchtstrijdkrachten Verenigd Koninkrijk (09-03-1945), commandant Luchtstrijdkrachten Nederland (09-1945/02-1946), commandant Vliegbasis Leeuwarden (21-08/12-1950), Nederlands lid van de Air Advisery Committee te Londen (01-12-1950), stafofficier SHAPE te Parijs (15-01-1951), commandant Luchtverdediging Nederland (01-11-1952).
LTZ3 (21-08-1931), LTZ2 (18-08-1934), LTZ1 (16-08-1942), e.o. 01-11-1949, ltkol.-vl-wnr. KLu (01-11-1949), kol. (01-10-1952), cdre. (01-11-1952), genmaj. (01-03-1955).
Bekende onderscheidingen: NL.3,BL,VK.2,OHK.4,XX,NOC.5,LoM.3,AFC

Vliegerkruis met Eervolle Vermelding
   K.B. no. 6 van 19 november 1942 ; later ingetrokken en vervangen door de Bronzen Leeuw
   Luitenant-ter-zee-vlieger der eerste klasse, Marine Luchtvaartdienst

Vliegerkruis
   K.B. no. 90 van 7 maart 1947 (2e toekenning)
   Luitenant-ter-zee-vlieger der eerste klasse, Marine Luchtvaartdienst

Vliegerkruis
   K.B. no. 5 van 3 augustus 1944
   Luitenant-ter-zee-vlieger der eerste klasse, bij het R.A.F. No. 321 (R.D.N.A.S.) Squadron

Air Force Cross (GB)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 15 van 19 november 1943
   Luitenant-ter-zee-vlieger der eerste klasse, Marine Luchtvaartdienst

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9042 ; Meijer (1990), p. 231 ; Meijer et al. (1997), p. 206,211-212,239 ; Wo.2264 ; KI.2264 ; NRLL 1956 blz. 408

Reijns, Gerardus Bernardus

Geboren te 's-Gravenhage op 1 januari 1907. Overleden te Wassenaar op 8 maart 1945.
Bekende onderscheidingen: KV

Bron: niet meer bekende Legerkoerier ; www.ogs.nl

Rhebergen, J.

Bekende onderscheidingen: FCG.eb

Croix de Guerre 1939-1945 avec étoile en bronze (F)
   ? ; uitgereikt te Apeldoorn op 9 juni 1950
   Burger, woonachtig te Haulerwijk

Bron: Leeuwarder Courant, 10 juni 1950

Rhebok, Eduard Bernardus

Geboren te Amboina op 29 oktober 1896. Overleden te Batavia op 23 november 1943.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949 (postuum)
   Gepensioneerd sergeant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 75 ; www.ogs.nl

Rhijn, Jan van

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 6 van 19 juli 1947
   Tijdelijk luitenant-kolonel van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in den strijd tegenover den vijand onderscheiden op 10 Mei 1940 bij de gevechten op de Boompjes te Rotterdam. Door zijn beleidvol optreden als Commandant van een mitrailleur-compagnie er zeer veel toe bijgedragen dat de vijand zich op den Noordelijken Maasoever niet verder heeft kunnen uitbreiden.

Bron: ARA 2.02.20 inv. 9450 ; Meijer (1990), p. 232

Rhijn, Willem van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 26 van 12 november 1947
   Dienstplichtig korporaal van het Wapen der Artillerie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, door op 13 Mei 1940 tijdens de gevechten op de Grebbeberg, ingedeeld zijnde bij een stuk 6 Veld, op onverschrokken wijze onder zwaar vijandelijk vuur tot het uiterste te blijven standhouden en zich tegen overgeven aan de vijand verzet, toen zijn Commandant daarvoor aanleiding vond.
Vervolgens eerst terug te trekken toen verdediging tegen de overmachtige van verschillende zijde op korte afstand doorgedrongen vijand niet meer kon baten.
Tenslotte, ondanks, voortdurend vijandelijk vuur, een gewonde soldaat van de bemanning van het stuk te helpen terug te trekken en een hulpverbandplaats te bereiken.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Ribbius, H.

Bekende onderscheidingen: MBE

Honorary Member of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 24 september 1949
   Captain, Royal Netherlands East Indies Army

From May 1942, to August 1945, this officer acted as interpreter at various Prisoner of War Camps, mainly those that were Australian administered. He performed his difficult task fearlessly and was the recipient of many assaults in the course of his duty.
The difficult task of the interpreters to Japanese officials required considerable courage and determination, particularly when health was undermined by hardship and undernourishment.
Following the capitulation this officer was the principal liaison officer between ex-Prisoner of War administration and the I.J.A., and he worked long hours on exacting duties.

Bron: PRO WO 373/155, WO 373/187

Richter, Hartog

Geboren te Amsterdam op 18 oktober 1896. Overleden te Makassar op 24 april 1945.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 13 van 15 augustus 1950 (postuum)
   Controleur der In- en Uitvoer en Accijnzen te Makassar

Bron: VOA blz. 194 ; www.ogs.nl

Ridder, A. de

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 2 van 24 augustus 1940
   Stuurman ter Koopvaardij

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten:
als opvarenden van het Nederlandsche motorschip “Omlandia”, welk schip - op den 8sten Augustus 1940 in verband met vijf andere schepen op weg zijnde van Southamption naar Falmouth - aangevallen werd door een twaalftal vijandelijke vliegtuigen, een koelbloedigheid en vastberadenheid betoond, door niettegenstaande de zware bomaanslagen rond het schip en heftig mitrailleurvuur der vliegtuigen, waardoor het schip zwaar beschadigd werd, op post te blijven en den gezagvoerder ter zijde te staan.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; Meijer (1990), p. 275

Ridder, C. de

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 19 november 1942
   Matroos der tweede klasse (15039), aan boord van Hr.Ms. 'Piet Hein'

Bron: Meijer (1990), p. 275

Ridder, Theodorus Barend Abram de

Geboren te Den Haag op 7 juli 1917. Overleden te Hilversum op 2 juni 2008.
Bekende onderscheidingen: BK,OHK,DIV

Bronzen Kruis
   K.B. no. 15 van 16 augustus 1950
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Artillerie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in de morgen van 11 Mei 1940, ingedeeld als motorordonnans bij 2-I-10 Regiment Artillerie, welke batterij was aangewezen om vuur te brengen op de door de vijand reeds 10 Mei 1940 bezette Maasbrug en het Noordereiland te ROTTERDAM, toen het stuk, met opstelling in de Eenhoornstraat nabij de Maas te ROTTERDAM, plotseling onder vijandelijk mortiervuur afgegeven van de Zuidzijde van de Maas geraakte, waarbij twee gaten in het schild werden geslagen en enige paniek onder de bediening ontstond, zich op flinke wijze te gedragen.
In het bijzonder door, toen onmiddellijk daarna het bevel werd ontvangen om terug te trekken, het initiatief te nemen om de vuurmond en de munitie te redden.
Daarbij geholpen door een onderofficier, ondanks hernieuwd vijandelijk vuur, de remschoppen van de affuit te demonteren en het zware stuk 10 veld op te lieren en tenslotte de munitie op te halen, waarbij hij, tijdens het verplaatsen van zijn trekker onder zodanig vijandelijk mitrailleurvuur geraakte, dat deze herhaaldelijk werd getroffen.

Bron: Meijer (1990), p. 275 ; overlijdensadvertentie ; met dank aan de heer B. Keers

Ridderhof, J.C.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 3 van 23 oktober 1940
   Matroos der tweede klasse zeemilicien (9937z), aan boord van Hr.Ms. Mijnenlegger 'Willem van der Zaan'
   Wegens:

Voor het verrichten van uitstekende militaire diensten, in tijd van oorlog, voor het Vaderland, te weten, als opvarende van Hr.Ms. Mijnenlegger "Willem van der Zaan", welk schip in de periode van 5 Juli - 1 October 1940 ingedeeld was bij een Britsche mijnenleggerafdeeling, met koelbloedigheid en bekwaamheid zijn taak verricht, waardoor het mede aan hem te danken is geweest, dat op uitstekende wijze mijnenlegopdrachten in de Noordzee en in het Engelsche Kanaal, onder moeilijke en gevaarvolle omstandigen, konden worden uitgevoerd.

Bron: Meijer (1990), p. 275

Riebel, P.

Bekende onderscheidingen: BK.2

Bronzen Kruis (2e toekenning)
   K.B. no. 7 van 8 juli 1943
   Korporaal-machinist (9340)

Als opvarenden van Onze Onderzeeboot "O 23" gedurende geruimen tijd in krijgsverrichtingen tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Stoker-olieman (9340)

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, aan boord van Onze onderzeeboot “O 23”, welke boot in den nacht van 13 op 14 Mei 1940 door den met vele magnetische mijnen onveilig gemaakten Nieuwen Waterweg is uitgevaren, in zijn dienst aan boord eene koelbloedigheid en vastberadenheid betoond, waaraan het mede te danken is, dat de boot veilig Engeland bereikte in niet in handen van den vijand viel.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; Meijer (1990), p. 275 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Riedel, Petrus Adrianus

Geboren te Amsterdam op 15 maart 1907.
Ads.Mach. (09-1922), Sgt.Adb.Zeedienst (01-11-1926), LTZ3 (18-08-1928), LTZ2 (18-08-1930), LTZ1 (01-09-1939), KTZ (01-08-1952), pensioen 01-11-1957.
Bekende onderscheidingen: ON.4x,OHK.1,XXV,LoM.3

Legion of Merit, Officer (US)
   Department of the Army General Orders no. 6 van 1948
   Lieutenant-Commander, Royal Netherlands Navy

Bron: Schlegel blz. 75 ; Wiegand (2003 DA), p. 47 ; Wo.2097 ; T.1397 ; OKM 1947 blz. 11

Riel, Franciskus M. van ("Frans")

Geboren te Tilburg op 27 november 1917. Overleden te Valkenswaard op 5 januari 2006.
Bekende onderscheidingen: MOK,VHK,KMC,MoF,MWB,MHB,CEAC

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Burger, woonachtig te Asten

Bron: VHK blz. 194 ; Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 27

Riem, H.

Geboren op 7 september 1918.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 98 van 31 maart 1952
   Eervol ontslagen kornet van het Wapen der Artillerie

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als lid van een ondergrondse organisatie te ALKMAAR in de bezettingsjaren.
Hij heeft, in het tijdvak van Mei tot September 1944, onder het aanvaarden van grote risico’s, vijandelijke militaire objecten in het gebied rondom ALKMAAR, waaronder stellingen en versterkingen, welke in verboden gebied waren gelegen, opgenomen en in kaart gebracht.
Voorts heeft hij zich in September 1944 in opdracht van bezet naar reeds bevrijd Nederlands gebied begeven voor het verstrekken van inlichtingen aan de Bevelhebber Nederlandse Strijdkrachten.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618

Riemsdijk, Johannes van ("Hans")

Geboren in 1919. Overleden te Amsterdam op 18 augustus 2005.
Gezagvoerder K.L.M. ; res-tltn.-vl.ML (16-12-1939), res-eltn. (11-09-1947).
Bekende onderscheidingen: VK,XV

Vliegerkruis
   K.B. no. 10 van 10 juni 1948
   Reserve-tweede luitenant-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Bron: Meijer et al. (1997), p. 239 ; NRLL 1956 blz. 437 ; met dank aan de heer Gerard Casius

Riessen, prof.dr.ir. Hendrik van

Geboren op 17 augustus 1911.
1936-1943 bij Bell Telephone Man.Coy., Antwerpen & Den Haag; 1943-1945 in het verzet; 1945-1951 politieke & sociale activiteiten; 1951 prof. Filosofie Technische Hogeschool; 1955 dir. Onderzoeksinstituut voor de Jeugdbeweging.
Bekende onderscheidingen: KMC

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   18 oktober 1948
   ?

For service in the Resistance Movement

Rietberg, Gerrit H.

Bekende onderscheidingen: MoF.bp,FCG.ea

Medal of Freedom with bronze palm (US)
   ? ; uitgereikt te Amsterdam op 21 november 1946
   Burger, woonachtig te Zutphen

Oorlogskruis 1939-1945 met zilveren ster (F)
   ? ; uitgereikt te Apeldoorn op 9 juni 1950
   Burger, woonachtig te Zutphen

Bron: Dagblad voor Amersfoort, donderdag 21 november 1946 ; De Gelderlander, 9 juni 1950

Rietbergen, Cornelis Stephanus Theodorus

Geboren te Vlissingen op 13 april 1889. Omgekomen op de Atlantische Oceaan op 28 februari 1942.
Bekende onderscheidingen: BL,KCBC

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 28 van 23 juni 1948 (postuum)
   Gezagvoerder ter Koopvaardij, kapitein van het s.s. 'Amstelland'

Commendation (GB)
   1941
   Captain, Master of the s.s. 'Amstelland'

The ship was twice attacked by enemy aircraft. She was not seriously damaged the first time, but a heavy bomb fell through the after bulkhead of the Officers' bathroom and remained unexploded. The Chief Officer tried hard to lift it out but he was unable to move it.
Two bombs fell near her in the second attack, and she began to leak badly in the forepeak and in Nos. 1 and 2 holds. Her crew got the pumps going, and for 44 hours they worked unceasingly. A Destroyer stood by; her Commanding Officer repeatedly urged the Master to give up what he saw was a hopeloss end, and in view of the unexploded bomb very dangerous task.
At last the Merchantman lowered a boat and 26 of her crew went aboard the Destroyer. The remaining 20 men worked until, three hours later they received a signal that no tug could reach them until the next day. Then they abandoned ship.
Captain Riethergen, completely exhausted, was the last to leave. Half way down the ladder he lost grip and fell into the sea; he was picked up 15 minutes later, but the Destroyer's doctor was unable to revive him. He was the only casualty.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 799 ; BL/BK blz. 232 ; Koopv. blz. 53 ; www.ogs.nl (NB.: maakt geen melding van BL!)

Rietdijk, A.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Stoker der derde klasse (15877)

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, op den 10den Mei 1940 zijn dienst op Onze torpedoboot “Z 5”, welke torpedoboot te Rotterdam den overgang van de Duitsche troepen van den zuidelijken naar den noordelijken Maasoever over de Maasbrug moest bemoeilijken, onder heftig mitrailleur- en lichtgeschutvuur met kalmte en nauwgezetheid verricht, waardoor hij medegewerkt heeft, dat het schip, waarop 7 opvarenden tijdens deze actie werden gewond, niet dan nadat de munitie was opgeschoten, zonder verdere schade kon worden teruggetrokken.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; Meijer (1990), p. 275