Terug naar Decorati
Terug naar de index

Raadt - Reeser

Raadt, dr. O.L.E. de

Geboren te Nederlands-Indië in 1907. Overleden te Lochem op 10 oktober 1994.
KNIL legernummer 072212000 ; OvG.2 (28-06-1932), OvG.1 (28-06-1940), DOvG.2 (02-09-1947).
Bekende onderscheidingen: MBE

Honorary Member of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 25 oktober 1949
   Major, Royal Netherlands Army

For outstanding and meritorious work as a prisoner of war in the Far Eastern Theatre for 3˝ years, and in particular for his devotion to duty through starvation and calculated oppression, at the camps at Pakan Baroe, where he won the admiration and affection of all classes of patients.
His courage and skill and determination to get the best for his patients were an inspiration to all.

Bron: PRO WO 373/187 ; KNIL blz. 130 ; Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde

Raadt, Pleun de

Geboren te Rotterdam op 25 november 1890. Omgekomen op de Indische Ocean, aan boord van het s.s. 'Garoet', op 19 juni 1944.
Gezagvoerder ter Koopvaardij.
Bekende onderscheidingen: KV

Bron: www.ogs.nl

Raaf, mr. Harm Tjeerd de

Geboren in 1913.
Eltn.-wnr.d.ML (01-01-1940), kapt.-wnr.d.KLu (01-01-1948), maj. (16-08-1952), ltkol. (16-08-1955).
Bekende onderscheidingen: VK,OHK.1,XX

Vliegerkruis
   K.B. no. 6 van 10 juli 1946
   Eerste luitenant-waarnemer van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Heeft zich door daden van initiatief, moed en volharding gedurende een of meer vluchten in een luchtvaartuig tegenover den vijand onderscheiden, door in het tijdvak 10-14 Mei 1940 als waarnemer zes verkenningsvluchten in een C-V vliegtuig, van toenmaals sterk verouderd type, met succes uit te voeren ondanks vijandelijke overmacht in de lucht.

Bron: VK blz. 239 ; NRLL 1956 blz. 412

Raak, Hendrik

Geboren te Hoogeveen op 21 juli 1920. Gefusilleerd in de duinen van Bloemendaal op 6 juni 1944.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 15 van 4 januari 1949 (postuum)
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 231 ; www.ogs.nl

Raalte, A.J. van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 11 van 24 juni 1950
   Reserve-kapitein van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in de vroege morgen van 10 Mei 1940 na de plotselinge vijandelijke aanval uit de lucht op ROTTERDAM, toen hij van de Etappencommandant te ROTTERDAM opdracht kreeg om met een patrouille in de richting naar de Maasbruggen een verkenning tegen de vijand te verrichten, deze op onverschrokken wijze uit te voeren.
In het bijzonder door, in gevecht gerakend, de vijand die zich had genesteld aan de Scheepmakershaven ter weerszijden van de spoorweg en vandaar trachtte op te dringen reeds van de aanvang af terug te dringen, hem met een gedeelte van zijn patrouille van het platte dak van een huis aan de Wijnhaven grote verliezen toe te brengen en daarbij zelf met een karabijn zes tegenstanders buiten gevecht te stellen.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Raap, A.M.P.

Gezagvoerder van het: s.s. 'Valentijn' (30-01-1942/1946).
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 10 van 16 januari 1946
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als kapitein bij de Nederlandsche koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogsvoering bewees door gedurende meer dan 2 jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 724 ; K.P.M. blz. 325 (geeft naam als: A.N.P. Raap)

Raat, W. de

Geboren te Zaandam op 3 juni 1898.
N.V. American Petroleum Company (1922), tweede stuurman (1931), m.s. 'Den Haag', eerste stuurman (1937), gezagvoerder (1940) ms 'Rotterdam', LTZ1 KMR (01-1944)
Bekende onderscheidingen: KV,KNMI.z

Kruis van Verdienste
   K.B. no. ? van 25 oktober 1947
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

Rab, N.S.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 44 van 16 juni 1950
   Reserve-kapitein-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. No. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: VK blz. 239

Rachmat, Tengkoe

Geëxecuteerd te Pantjar Batoe op 6 oktober 1944.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949 (postuum)
   Particulier, in dienst van de zelfbesturen ter Oostkust van Sumatra

Bron: VOA blz. 73-74 (NB. betrekt titel bij naam) ; www.ogs.nl (NB. geeft overlijdensplaats en -datum als Medan-Brastagi en 15 november 1943)

Radema, Evert

Geboren te Hoogezand op 7 augustus 1903. Gefusilleerd te Mauthausen op 6 september 1944.
Bekende onderscheidingen: BK,KCBC

Bronzen Kruis
   K.B. no. 11 van 30 november 1948 (postuum)
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

King's Commendation for Brave Conduct (GB)
   1947 (postuum)
   Matroos ter Koopvaardij

in recognition of services of a special nature rendered to the Allied cause during the war.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 808 ; BL/BK blz. 274

Rademaker, H.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   ?
   Soldaat van het Wapen der Infanterie, bij de Koninklijke Nederlandse Brigade 'Prinses Irene'

Radius, Jan

Geboren te 's-Gravenhage op 8 maart 1914. Verongelukt tijdens de start op het vliegveld China Bay (Ceylon) in de nacht van 8 op 9 juli 1945. Hij ligt begraven op de Combined Services Cemetary te Trincomalee.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 10 van 12 oktober 1944
   Officier-vlieger der tweede klasse der Marine Luchtvaartdienst, bij het R.A.F. no. 320 (R.D.N.A.S.) Squadron
   Wegens:

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 239 ; www.ogs.nl

Raffel

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 11 van 13 mei 1947
   Ambonees fusilier der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 231

Raharing, M.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 1 van 15 juni 1944
   Ambonees korporaal der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 231

Rais

Bootsman ter Koopvaardij, bij de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 4 van 16 oktober 1943
   Bootsman ter Koopvaardij

die als bootsman van het s.s. “PATRAS”, dat op den 10den Januari, 1942, ten Zuid-Oosten van Java door vijandelijke duikbooten bij herhaling werd aangevallen en in brand werd geschoten, onder gevaarvolle omstandigheden moedig en beleidvol optrad, alsmede uitstekende leiding betoonde bij de blusschingswerkzaamheden, mede tengevolge waarvan het schip en de opvarenden behouden bleven.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9042 ; K.P.M. blz. 325

Raket, Adriaan Albert Karl Paul

Geboren te Balikpapan op 13-5-1921. Overleden te Oosterhout op 10-2-1998.
Legernummer 211713000 ; tltn.d.Inf.KNIL (08-06-1942), t/eltn. (16-10-1946), eltn. (01-04-1949), kapt. (01-05-1952), maj. (01-06-1959), ltkol. (01-04-1965), kol.AAT (31-12-1971).
Bekende onderscheidingen: VOA,OHK.2,OV,XXV

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21-12-1949
   Cadet-Vaandrig der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 108 ; KNIL blz. 104 ; NRLL 1974 blz. 172

Ramaekers, J.L.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   KB no. 9 van 17 februari 1951
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in de nacht van 9 op 10 Mei 1940 te omstreeks 1.30, behorende tot een patrouille onder bevel van een Vaandrig ter sterkte van totaal 5 man, welke patrouille, op grond van reeds eerder bij een gedurfde verkenning door hem gemelde inlichtingen, een nadere verkenning langs de Nederlands-Duitse grens nabij Susteren (L) verrichtte, toen plotseling op een patrouille van ± 15 man onder bevel van een Kapitein, allen gekleed in Nederlandse uniform, werd gestoten, op onverschrokken wijze daartegen op te treden nadat hem was gebleken, dat dit een Duitse patrouille was, welke, na opnieuw te zijn aangehouden, onverhoeds tot de aanval overging.
In het bijzonder door tijdens het daaropvolgende handgemeen in een strijd op leven en dood met de vuist en met slag- en steekwapenen de leiding van de patrouille op zich te nemen en kort nadat allen tijdelijk buiten gevecht waren gesteld, toen hij weer was bijgekomen, zich met een soldaat van de patrouille over de Maas nabij Roermond te begeven om te trachten zich weer bij de eigen troepen aan te sluiten.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Randwijk, Hendrik Mattheus van ("Henk")

Geboren te Gorinchem op 9 november 1909. Overleden te Purmerend op 13 mei 1966.
Bekende onderscheidingen: MoF,KMC,BOK.p,MWB,MHB

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Amsterdam op 7 mei 1953
   Burger, lid van het verzet

... for their outstanding services in underground activities connected with the organized civil and Armed Forces resistance movement in Holland during the period of occupation of that country by the Germans, from 7 December 1941 to include various dates of such meritorious service leading to the liberation in May 1945. ...

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   ? ; uitgereikt te Den Haag op 18 oktober 1948
   Burger, lid van het verzet

Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 25 september 1954
   Burger, woonachtig te Amsterdam

Bron: Six blz. 56-64,81 ; Dagblad voor Amersfoort, 19 oktober 1948 ; Nieuwe Leidsche Courant, woensdag 29 september 1954, blz. 6 ; met dank aan de heer P.J. Schlegel

Rantwijk, W.F.H. van

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   G.B. no. 1z van 24 februari 1942
   Reserve-kapitein-vlieger der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VK blz. 146,238

Rap, Jannes

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te Dedemsvaart

Rapati, Antoon

Geboren te Amsterdam op 21 september 1893.
Bekende onderscheidingen: BMM

Maritieme Oorlogsmedaille 1940-1945 (B)
   Februari 1945
   Scheepskok aan boord van een Belgisch schip

Bron: ARA 2.16.32 inv. 788 ; Vos blz. 210

Rapmund, J.B.J.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 18 van 12 april 1945
   Reserve-tweede luitenant van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

In Nederlandsch Nieuw Guinea bijzonderen moed, beleidvol optreden en doorzettingsvermogen getoond door, nadat een Amerikaansche B. 25 een noodlanding had moeten maken in door den vijand bezet gebied, met zijn afdeeling dit vliegtuig ter hulp te komen, waardoor werd voorkomen dat de bemanning in Japansche handen viel.
Bovendien wederom met bijzonderen moed en doorzettingsvermogen aldaar een expeditie met Amerikaansche vrijwilligers geleid, waardoor krijgsgevangenen en burgergeinterneerden uit het gebied tusschen Wandamenbaai en Manokwari konden worden geëvacueerd en het meerendeel van de Japansche bewakingstroepen werd vernietigd.

Bron: BL/BK blz. 231

Rappanje, W.F.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 75 van 23 juni 1948
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als gezagvoerder bij de Nederlandse Koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend grote gevaren van vijandelijke handelingen werden gelopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 732

Ras, Gozewin Hendrik Gerard

Geboren te Amsterdam op 27 augustus 1914. Gefusilleerd te Mauthausen op 7 september 1944.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 33 van 2 mei 1953 (postuum)
   Tijdelijk benoemd reserve-tweede luitenant voor algemene dienst

heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als agent van een geheime inlichtingendienst, die hem tijdens de jaren 1940-1945 uitzond naar door de vijand bezet gebied, alwaar hij onder uiterst moeilijke omstandigheden een levensgevaarlijke taak had te vervullen, die door vijandelijke tegenactie tenslotte tot zijn dood leidde.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; www.ogs.nl

Ras, Lambertus ("Bertus")

Bekende onderscheidingen: MH.3

Erepenning voor menslievend hulpbetoon in brons
   K.B. no. 1 van 20 januari 1944 ; uitgereikt door Koningin Wilhelmina in april 1946
   Bootsman ter Koopvaardij, aanboord van de sleepboot 'Dexterous'

wegens hun moedig en menschlievend optreden, door zich tijdens een hevige storm vrijwillig beschikbaar te stellen voor het bemannen van de reddingboot, waardoor de zeventien opvarenden van het in nood verkeerende landingsvaartuig L.C.T. 33, onder hachelijke omstandigheden en met gevaar voor eigen leven, konden worden gered.

Bron: MH blz. 222 ; ARA 2.04.57 inv. 2975

Rast, P.H.F.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 8 van 18 januari 1945
   Sergeant-vliegtuigschutter zeemilicien der Marine Luchtvaartdienst, bij het R.A.F. no. 320 (R.D.N.A.S.) Squadron
   Wegens:

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand, blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 239

Ráthonyi Reusz, Aladár Andor Henrik Frigyes

Geboren te Boedapest op 11 maart 1908. Overleden te Wassenaar op 9 augustus 1992.
Algemeen stamboeknummer KNIL 240708.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950
   Soldaat der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 173

Rauws, H.A.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 4 van 4 mei 1944
   Sergeant-schutter der Marine Luchtvaartdienst, bij het R.A.F. no. 320 (R.D.N.A.S.) Squadron
   Wegens:

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 239

Ravensloot, N.J. (Ravesloot?)

Bekende onderscheidingen: BK.2

Bronzen Kruis (2e toekenning)
   K.B. no. 7 van 8 juli 1943
   Sergeant-torpedomaker (9989)

Als opvarenden van Onze Onderzeeboot "O 23" gedurende geruimen tijd in krijgsverrichtingen tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Sergeant-torpedomaker (9989)

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, aan boord van Onze onderzeeboot “O 23”, welke boot in den nacht van 13 op 14 Mei 1940 door den met vele magnetische mijnen onveilig gemaakten Nieuwen Waterweg is uitgevaren, in zijn dienst aan boord eene koelbloedigheid en vastberadenheid betoond, waaraan het mede te danken is, dat de boot veilig Engeland bereikte in niet in handen van den vijand viel.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; Meijer (1990), p. 274 (NB. geeft naam als Ravesloot) ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Ravesteijn, Christiaan Willem van

Overleden te Schiedam op 6 maart 2004.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 42 van 20 maart 1950
   Dienstplichtig korporaal van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 274 ; Brons no. 48, blz. 36

Ravesteijn, Gerardus Johannes Jacobus van

Geboren te Rotterdam op 22 augustus 1897. Gesneuveld a/b van Hr.Ms. Kruiser 'Java', in de Javazee, op 27 februari 1942.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 27 van 17 juli 1947 (postuum)
   Vlootaalmoezenier

Heeft zich als vlootaalmoezenier aan boord van Onze Kruiser Java onderscheiden, door tijdens de slag in de Javazee op 27 Februari 1942, rustig biddend aan dek te wandelen, de stuksbemanningen moed in te spreken en met hen te bidden tijdens de vuurpauzes, waardoor hij velen tot steun is geweest.

Bron: www.ogs.nl

Ravesteijn, Sybold van

Geboren te Utrecht op 19 juli 1919. Overleden te 's-Gravenhage op 20 juli 2000.
LTZ3 (01-04-1940), LTZ1 (01-08-1950), e.o. 01-05-1958, LTZ1 KMR (01-05-1958), e.o. 01-10-1964.
Bekende onderscheidingen: ON.5x,BK.2,OHK.5,OV.1,XX,DSC

Bronzen Kruis
   K.B. no. 2 van 18 januari 1945 (2e toekenning)
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 8 december 1944
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse, a/b van Hr.Ms. onderzeeboot 'Zwaardvisch'

Bron: BL/BK blz. 274 ; Wo.2571 ; KIM 2571

Razak, Mohamad

Geboren te Medan, Sumatra, op 20 november 1921.
OMSD.3 (01-03-1943), OMSD.2 (01-03-1945), e.o. 16-09-1948.
Bekende onderscheidingen: BL,OHK.2

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 17 van 13 augustus 1947
   Officier Marinestoomvaartdienst der tweede klasse

Bron: BL/BL blz. 231 ; Wo.2926 ; T.1556

Rechteren Limpurg, E.D. gravin van, echtgenote van baron de Vos van Steenwijk

Bekende onderscheidingen: EM1

Erktentelijkheidsmedaille in zilver
   Beschikking van de Minister van Buitenlandse Zaken no. 15 van 4 augustus 1947
   -

wegens hare verdiensten voor de Nederlandsche zaak gedurende de tweede Wereldoorlog.

Bron: Archief van het Nederlandse Rode Kruis, Onderscheidingen, inv.nr 112

Ree, P.W.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 4 van 21 oktober 1943
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse der Koninklijke Marine Reserve, bij het R.A.F. no. 320 (R.D.N.A.S.) Squadron

Als Officier-waarnemer bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst gedurende twee achtereenvolgende jaren blijk gegeven van moed, voortvarendheid, bekwaamheid en uithoudingsvermogen tijdens talrijke Konvooibeschermings- en oorlogsverkenningsvluchten; voorts meerdere offensieve dag- en nacht oorlogsvluchten uitgevoerd, waarbij bij herhaling geslaagde bomaanvallen op de vijandelijke scheepvaart werden verricht onder vaak zwaar vijandelijk afweervuur, terwijl meermalen aanvallen van vijandelijke jachtvliegtuigen moesten worden afgeslagen.

Bron: VK blz. 239 ; ARA 2.02.14 inv. 9042

Reede, Johan Frederik Godard van

Geboren te Den Helder op 7 april 1914. Onthoofd te Pontianak op 27 juni 1942.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949 (postuum)
   Eerste luitenant der Artillerie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 74 ; www.ogs.nl

Reedijk, Anthonie Willem

Geboren te Mijnsheerenland op 21 augustus 1906. Geëxecuteerd te Antjol (Java) op 23 september 1943.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949 (postuum)
   Employé bij het Algemeen Landbouw Syndicaat te Batavia

Bron: VOA blz. 74 ; www.ogs.nl

Reenen, L.A. van

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 2 van 16 oktober 1943
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als gezagvoerder van het s.s. “EXPORT”, dat op den 10den November, 1942, liggende in de haven van Port-Lyautey, door maatregelen van de Fransche autoriteiten in gevaar werd gebracht te zinken, op beleidvolle wijze optrad bij het nemen van de vereischte maatregelen, tengevolge waarvan het schip voor de Geallieerde oorlogsvoering behouden bleef.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9042

Rees, Adriaan Johan

Geboren te Amsterdam op 6 april 1914. Omgekomen nabij Timor, aan boord van B-25 N5-137, op 4 januari 1944.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 22 van 31 januari 1946 (postuum)
   Reserve-kapitein-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bronzen Kruis
   G.B. no. 1z van 27 januari 1941
   Reserve-eerste luitenant-waarnemer

als waarnemer bommenrichter commando vliegtuig eener patrouille zware bommenwerpers op beleidvolle wijze keuze doen vijandelijke scheepsdoelen en door bekwame uitvoering verrichten en vijand ondanks diens tegenweer belangrijke verliezen toebrengen zoomede.

Bron: Meijer (1990), p. 231 ; www.ogs.nl (NB.: maakt melding van een BK ipv. een BL!)

Rees, Eduard Herman van, M.Sc.

Geboren te Utrecht op 9 januari 1918. Overleden te Hilversum op 26 augustus 1996.
LTZ3 (08-08-1938), LTZ2 (16-08-1940), LTZ1 (01-09-1948), KLTZ (01-08-1957), KTZ (01-01-1963), SBN (11-12-1967), VADM (01-05-1972), pensioen 09-01-1974.
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.3x,VOA,OHK.2,XXXV,H.1937,KLO,NOC,LoM.3

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse van de Koninklijke Marine

Bron: Spaans (2004), p. 108-109 ; OKM 1993 blz. 285

Rees, R.Ph.A. van

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   G.B. no. 2z van 12 februari 1942
   Reserve-eerste luitenant-vlieger der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Als commandant en tevens bestuurder van een voor den militaire dienst gecharterd transportvliegtuig gedurende een vlucht boven door den vijand bevlogen gebied met dit vliegtuig, nadat het door vijandelijke vliegtuigen in brand was geschoten, op doortastende en kundige wijze een noodlanding in de wildernis uit te voeren onder zeer moeilijke omstandigheden en vervolgens, hoewel zelf gewond zijnde, de gewonde leden der bemanning en passagiers uit het brandende vliegtuig te redden en in veiligheid te brengen, zonder acht te slaan op het gevaar voor eigen leven.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 239 ; met dank aan de heer R.W. Rijpkema

Rees, S. van

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Kruis met Eervolle Vermelding
   K.B. no. 19 van 30 januari 1941 ; later vervangen door een Bronzen Leeuw
   Kweekeling bij het Loodswezen

voor uitstekende daden in tijd van oorlog tegenover den vijand voor het Vaderland bedreven, t.w. toen op den 17en Mei 1940 tegen den avond het bewakingsvaartuig No. 30 in de Wielingen met andere zich in de nabijheid bevindende schepen aangevallen werd door vijandelijke vliegtuigen met bommen en mitrailleurs en de schipper en overige bemanning als gevolg van deze aanvallen het schip met de sloepen verlieten om zich aan den wal in veiligheid te stellen, aan boord gebleven en het schip veilig in de haven van Zeebrugge gebracht, zoodat het aan hun kloekmoedigheid en bekwaamheid te danken is geweest dat dit bewakingsvaartuig niet verloren ging of in ’s vijands handen viel en later naar Engeland kon worden overgebracht.

Bron: BL/BK blz. 231 ; ARA 2.02.20 inv. 9035

Reeser, Leendert Emanuel Hendrik

Geboren te Rotterdam op 5 mei 1912. Overleden te Alkmaar op 2 september 2001.
LTZ3 (18-08-1932), LTZ2 (18-08-1934), LTZ1 (16-08-1942), KLTZ (01-08-1952), KTZ (01-01-1957), SBN (01-10-1962), VADM (01-10-1964), e.o. (pensioen) 01-12-1966
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.3x,BK,OHK.4,OV.1,NGK,XXX

Bronzen Kruis
   K.B. no. 19 van 30 januari 1941
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse

voor uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog aan het Vaderland bewezen, t.w. op den voormiddag van den 14en Mei 1940 als vuurleider aan boord van Hr.Ms. kanonneerboot “JOHAN MAURITS VAN NASSAU” een bekomen opdracht om eene vijandelijke batterij, opgesteld aan den voet van den afsluitdijk nabij Zurich, op een afstand van ongeveer 18000 M. gelegen van de plaats waar voornoemde kanonneerboot zich bevond te beschieten, op zoodanig uitnemende wijze ten uitvoer gebracht, dat deze batterij, die aan onze verdedigingswerken aan het Kornwerderzand veel schade berokkende, in korten tijd volkomen tot zwijgen werd gebracht.

Bron: BL/BK blz. 274 ; ARA 2.02.20 inv. 9035 ; KIM.2284