Terug naar Decorati
Terug naar de index

Plaats - Postma

Plaats, Willem Jan van der

Geboren te Leiderdorp op 22 februari 1919. Omgekomen bij een vliegtuigongeluk te Kroja op 14 mei 1949.
Bekende onderscheidingen: KV

Bron: KNIL blz. 54 ; www.ogs.nl

Plank, Pleun van der

Geboren te Utrecht op 10 december 1903. Overleden te Amsterdam op 21 oktober 1979.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 16 van 25 juli 1951
   Oud-hoofdinspecteur van Politie

Bron: Spaans (2004), p. 232

Planting, G.

Bekende onderscheidingen: DSM

Distinguished Service Medal (GB)
   9 juli 1942
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 8 van 12 september 1942
   Sergeant-machinist (9811) der Koninklijke Marine

Voor moed en goede diensten aan boord van Harer Majesteits torpedobootjager ISAAC SWEERS gedurende een succesvolle nachtactie, waarbij twee Italiaansche kruisers tot zinken werden gebracht.

Plas, L. van der

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 3 van 8 december 1944
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandsche Koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogsvoering bewees door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijkehandelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv.nr. 239

Plasschaert, Johannes Bernardus ("Bart")

Geboren te Middelburg op 27 april 1915. Overleden te Laren op 3 juni 2000.
Tltn.d.Genie (14-07-1937 KB 26), kol. (31-10-1963 KB 4), e.o. 05-04-1973 KB 60.
Bekende onderscheidingen: MWO.4,ON.4x,OHK.1,XXXV,H.1937,IM.1948,KLO.5

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 6 van 24 augustus 1946
   Tijdelijk eerste luitenant van het Wapen der Genie
   Wegens:

Heeft zich in den strijd door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw onderscheiden in de gevechten tegen de Duitschers te DORDRECHT van 10 tot 13 Mei 1940. Met een zwakke en ongeoefende afdeeling heeft hij stand gehouden tegen een overmachtigen en zwaar bewapenden vijand en diens binnendringen in de binnenstad van de verkeersbrug uit weten te beletten; hij heeft persoonlijk een lichte mitrailleur bediend en ongeoefenden daarin bekwaamd onder vijandelijk vuur. Hij heeft getracht een achtergebleven stuk pantserafweergeschut terug te halen door onder zwaar vijandelijk vuur met een auto daarheen te rijden; deze poging heeft hij moeten staken omdat het stuk door vijandelijk granaatvuur onbruikbaar werd geschoten.
Door zijn onverschrokken houding en bezielende leiding gedurende de oorlogsdagen heeft zijn troep, die door onvoldoende slaap en voeding uitgeput was, tot het uiterste stand weten te houden.

Bron: Maalderink (1982), p. 95

Plassche, J.J. van der

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 5 van 3 augustus 1944
   Sergeant-vlieger der Marine Luchtvaartdienst, bij het R.A.F. No. 321 (R.D.N.A.S.) Squadron

Bron: Meijer et al. (1997), p. 238

Plate, ir. Eric Antoine

Geboren te Rotterdam op 14 januari 1909. Overleden op 21 juni 2000.
Bekende onderscheidingen: NL.3,KV,KB.3

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 45 van 6 februari 1947 (reg.nr. 1236)
   Reserve eerste luitenant-waarnemer bij het Wapen der Militaire Luchtvaart.

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmee het belang van het Koninkrijk gediend, door het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland, waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, één der Nederlandsch-West-Indische Gebiedsdeelen werd bereikt.

Bron: Register van de Kanselarij der Nederlandse Orden

Platerink, Gerard Jacobus

Geboren te Amsterdam op 9 januari 1911. Overleden te 's-Gravenhage op 10 december 1995.
LTZ3 (21-08-1931), SBN (01-10-1960), pensioen 12-10-1962.
Bekende onderscheidingen: ON.4,BK,OHK.3,XXX,VAL.2,Z.2a,MID

Bronzen Kruis
   K.B. no. 35 van 19 januari 1948
   Luitenant-ter-zee der 1e klasse, aan boord van Hr.Ms. 'Flores'

Bron: Leeflang et al. (2004), p. 217 [2.263] ; Meijer (1990), p. 273 ; overlijdensadvertentie

Plesman, Johan Cornelis

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 14 van 4 januari 1949
   Reserve-eerste luitenant-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door in de vroege morgen van 10 Mei 1940 op het vliegveld Schiphol met een D XXI vliegtuig ontmiddellijk op te stijgen, toen vijandelijke bommenwerpers dit vliegveld bombardeerden en deze aan te vallen, waarbij zijn vliegtuig een groot aantal treffers ontving.
Voorts door met een ander vliegtuig weer op te stijgen en vergezeld van drie andere toestellen een vijandelijk transportvliegtuig boven Gouda aan te vallen en neer te schieten en daarna het vliegveld Valkenburg, alwaar de vijand was geland, uit de lucht te mitrailleren.
Vervolgens door in de namiddag van 10 Mei 1940, in een formatie van 7 D XXI vliegtuigen, eigen bommenwerpers naar het vliegveld Waalhaven te begeleiden en daarbij zijn mitrailleurs op een vijandelijk toestel leeg te schieten.
Tenslotte door op 11 Mei een verkenningsvlucht naar Arnhem-Westervoort uit te voeren; op 12 Mei met 6 D XXI vliegtuigen een begeleidende opdracht naar het vliegveld Waalhaven te maken en daarbij vijandelijke vliegtuigen op de grond te beschieten; op 13 Mei zich vrijwillig ter beschikking te stellen ter begeleiding van eigen bommenwerpers, welke een vijandelijke batterij nabij Wageningen moesten aanvallen en zelf met zijn mitrailleurs ook deze batterij onder vuur te nemen en uiteindelijk op 14 Mei 1940 nog een verkenningsvlucht tussen Utrecht-Amersfoort uit te voeren.

Bron: Meijer (1992), p. 231 ; Nederlandse Luchtmacht Mei 1940

Plesman, Jan Leendert

Geboren te Gouda op 18 decemer 1919. Omgekomen boven St. Omer, département Pas de Calais (Frankrijk), op 1 september 1944.
Bekende onderscheidingen: VK,FCGp

Vliegerkruis
   K.B. no. 8 van 6 januari 1944
   Tijdelijk reserve-kapitein-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart, bij het R.A.F. No. 322 (Dutch) Squadron

Croix de Guerre avec palme (F)
   ? ; postuum uitgereikt te 's-Gravenhage op 23 december 1950
   Reserve-kapitein-vlieger

Bron: Meijer et al. (1997), p. 238 ; www.ogs.nl ; De Gelderlander, Dagblad voor Nijmegen, 27 december 1950.

Pleij, J.

Geboren in 1906.
Res-tltn. (01-01-1929), res-eltn.-vl. (01-01-1933).
Bekende onderscheidingen: VK,OHK.1,XXV

Vliegerkruis
   K.B. no. 10 van 10 juni 1948
   Reserve-eerste luitenant-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Bron: Meijer et al. (1997), p. 238 ; NRLL 1956 blz. 436

Ploeger, L.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 1 van 19 augustus 1943
   Derde Stuurman ter Koopvaardij

die als derde Stuurman van het m.s. “MADOERA”, dat op den 23sten Februari, 1943, door een torpedo werd getroffen, tengevolge waarvan het schip zwaar werd beschadigd, onder gevaarvolle omstandigheden moedig optrad bij het nauwgezet vervullen van zijn plicht, mede tengevolge waarvan het schip behouden te St. Johns, Newfoundland, kon worden binnengebracht.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 168,545 ; Bezemer (1986), p. 11,34

Ploeger, Michiel

Geboren te Borger op 12 december 1918. Gefusilleerd op de Woeste Hoeve te Apeldoorn op 8 maart 1945.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 17 van 5 december 1952
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Genie

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als koerier van de K.P. (Knokploeg)-leider voor ENSCHEDE, Johannes TERHORST, als hoedanig hij behulpzaam was bij het opvangen en transporteren van ontsnapte geallieerde krijgsgevangenen en leden van vliegtuigbemanningen, bij sabotage aan de spoorlijnen naar DUITSLAND, en bij het ontvangen en distribueren van “gedropte” wapens.
Persoonlijk nam hij deel aan verschillende overvallen waarbij verzetsstrijders werden bevrijd. Hij werkte samen met een geallieerd marconist, die in TWENTE voor een militaire inlichtingengroep werkte. In November 1944 werd hij tegelijk met deze gepakt en op 8 Maart 1945 gefusilleerd.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; www.ogs.nl

Plokhooi, H.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 2 van 16 mei 1941
   Derde Machinist ter Koopvaardij, aan boord van het m.s. 'Pendrecht'

Bron: Bezemer (1986), p. 11,40

Ploos van Amstel, Jonkheer Elisa

Geboren te Wons op 29 maart 1896. Geëxecuteerd te Batavia-Antjol op 23 september 1943.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949 (postuum)
   Werkzaam aan het Algemeen Landbouw Syndicaat te Batavia

Bron: Spaans (2004), p. 66 ; www.ogs.nl (NB.: geeft functie als 'Firmant Tiedeman & Van Kerchem')

Plouvier, Eugène Auguste

Geboren te Vlissingen op 21 juli 1919. Vermist op de Atlantische Oceaan sedert 2 november 1942.
Bekende onderscheidingen: MH.3

Bronzen Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon
   K.B. no. 2 van 13 november 1941
   Derde machinist, aan boord van het s.s. 'Maasdam'

Bron: www.ogs.nl

Plugge, W.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 11 december 1941
   Bootsman, aan boord van het s.s. 'Costa Rica'

die als bootsman van het s.s. “COSTA RICA”, dat op den 27en April, 1941, in de Middellandsche zee door Duitsche vliegtuigen bij voortduring werd aangevallen en tenslotte tot zinken werd gebracht, onder gevaarvolle omstandigheden moedig en beleidvol is opgetreden bij de uitvoering van de hem door zijn meerderen verstrekte opdrachten, zoodat ongeveer 2600 man Britsche troepen in een zeer korte spanne tijds, zonder een enkel ongeval op de begeleidende Engelsche oorlogsbodems in veiligheid konden worden gebracht.

Bron: Meijer (1992), p. 271

Pluim Mentz, Dirk Hendrik

Geboren te Batavia op 3 augustus 1916. Overleden te 's-Gravenhage op 26 februari 2004.
OMSD.3 (13-08-1937), OMSD.2 (13-08-1939), OMSD.1 (01-09-1947), KLTZ(T) (01-08-1956), KTZ(T) (01-01-1962), e.o. 01-03-1965
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.2,NGK,XXV,H.1937,KLO,NOC

Bronzen Kruis
   K.B. no. 21 van 29 juli 1943
   Officier Marinestoomvaartdienst der tweede klasse, aan boord van Hr.Ms. 'Witte de With'

Bron: Klaassen (1979), [2.448] ; Meijer (1992), p. 273 ; Klaassen (1979), [2.448] ; T.1481 ; NKM 1968 blz. 344 ; Brons no. 48, blz. 36

Poedjo, Raden Adipatie Ario

Geboren te Modjowarno op 4 augustus 1890. Geëxecuteerd te Batavia-Antjol in 1943.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. 10 van 21 december 1949 (postuum)
   Regent van Probolinggo

Bron: Spaans (2004), p. 66-67 ; www.ogs.nl

Poel, Adrianus van der

Geboren te Leiden op 25 april 1920. Overleden op de Middellandse Zee op 14 juni 1942
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 16 van 16 augustus 1946 (postuum)
   Vierde stuurman ter Koopvaardij, aan boord van het m.s. 'Aagtekerk'

Bron: Meijer (1992), p. 273 ; www.ogs.nl

Poel, J. van der

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no.
   Stuurmansleerling ter Koopvaardij, aan boord van het s.s. 'Alhena'

Bron: Bezemer (1986), p. 11,23

Poel, Max Willem van der

Geboren te Soekaboemi op 3 april 1910. Gesneuveld nabij Madioen op 3 februari 1942.
Bekende onderscheidingen: BL

Vliegerkruis met Eervolle Vermelding
   K.B. no. 4 van 23 april 1942 (postuum) ; later ingetrokken en vervangen door de Bronzen Leeuw
   Kapitein-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Meijer (1992), p. 231 ; Meijer et al. (1997), p. 238 ; KNIL blz. 47 ; www.ogs.nl (N.B.: claimt zowel BL als VK!)

Poelenjee, H.J.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 7 van 18 september 1947
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandse Koopvaardijvloot waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaar op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend grote gevaren van vijandelijke handelingen werden gelopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 729

Poels, Lambert Antoon ("Bert")

Geboren te America, Noord-Brabant, op 1 juni 1916. Zoon van Johanna A. Poels. Overleden te Sittard op 26 maart 2007.
Bekende onderscheidingen: VHK,BEM,MoF.sp,MPF

Medal of Freedom with silver palm (US)
   General Orders van 11 december 1946
   Uitgereikt te 's-Gravenhage op 4 september 1946
   Burger, woonachtig te America (gemeente Horst)

Bron: Heuvel et al. (1985), p. 187 ; Rotterdamsch Nieuwsblad, 5 september 1946, blz. 1 ; overlijdensadvertentie ; met dank aan de heer R. Rijks

Poels-Emonts, Johanna A. (J.M.?)

Overleden in november 1948 (63 jaar).
Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Burger, woonachtig te America (gemeente Horst)

Bron: Nieuwsblad voor Het Land van Heusden en Altena, 22 november 1948, blz. 3

Poestkoke, H.J.

Geboren in 1912.
LTZ.vk.3 (16-09-1954), LTZ.vk.2oc (16-09-1957), e.o. 01-01-1963.
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.2,Z.Med.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 90 van 7 maart 1947
   Sergeant-vlieger der Marine Luchtvaartdienst

Bron: Meijer (1990), p. 273 (NB.: Spelt naam als Poest Koke) ; NKM 1968 blz. 370

Poetiray, H.B.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 1 van 19 augustus 1943
   Bankwerker

die als Bankwerker van het m.s. “MADOERA”, dat op den 23sten Februari, 1943, door een torpedo werd getroffen, tengevolge waarvan het schip zwaar werd beschadigd, onder gevaarvolle omstandigheden moedig optrad bij het nauwgezet vervullen van zijn plicht, mede tengevolge waarvan het schip behouden te St. Johns, Newfoundland, kon worden binnengebracht.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 168 ; Bezemer (1986), p. 11,34

Pol, August Karel

Geboren te Soerabaja op 14 oktober 1917. Omgekomen in de Javazee, aan boord van Hr.Ms. Vliegboot 'X 17', op 25 februari 1942.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 11 van 15 december 1947 (postuum)
   Vliegtuigmakersmaat

Heeft zich onderscheiden door, behorende tot Onze Groepvliegtuigen 8 blijk te geven van moed, volharding, bekwaamheid en plichtsbetrachting bij het in December 1941 en in Januari en Februari 1942 uitvoeren van talrijke oorlogsvluchten tegenover de vijand in Nederlandsch-Indië.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 238 ; www.ogs.nl

Pol, Bertus van der

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te Ede

Bron: Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 24

Pol, Johannes Petres Theodore van der

Bekende onderscheidingen: MM

Military Medal
   25 mei 1945
   Serjeant (102315), Netherlandse Forces, attached to 3 Reconnaissance Regiment, Nothumberland Fusiliers
   De voordracht - aanvankelijk voor een B.E.M. - luidde als volgt:

Sgt van der Pol, Royal Netherlands Forces, was attached to a Sqn of 3rd Reconnaissance Regt from 22 Oct 44 until 15 May 45.
During this period he carried out his duties as German Interpreter with conspicuous success and gallantry.
On many occasions it was necessary for him to work with the most leading troops, often under heavt fire; nevertheless at all times he remained completely imperturbable. On one occasion during the advance in Germany a patrol from the Sqn in close contact with a German Para Coy at WETTEN suffered casualties of two wounded and one missing. The German Commander sent the missing man back escorted and under flag of truce requesting that the Sqn should evacuate their wounded as he had no facilities. Sgt van der Pol immediately volunteered to go forward to the German lines with the stretcher party and arrange their evacuation. This he successfully accomplished.
At all times this N.C.O. has shown the very highest degree of loyalty both to the Regt and the Allied Cause as a whole.

Bron: PRO WO 373/155, WO 373/187

Pol, Sijbren van der ('Sieb')

Geboren te Wieringen op 9 december 1917. Overleden te Leiden op 7 augustus 2000.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 15 van 7 februari 1948
   Tijdelijk benoemde eerste-luitenant van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door begin 1944 uit het krijgsgevangenkamp van Nederlandse officieren te Stanislau te ontsnappen en Boedapest te bereiken.
Voorts door in Boedapest, ook nadat Hongarije in Maart 1944 door de Duitsers was bezet, zoveel mogelijk de Nederlandse en Geallieerde zaak onder dikwijls moeilijke en gevaarvolle omstandigheden op beleidvolle wijze te dienen.
Tenslotte door in September 1944 in Roemenië de Russische legers weten te bereiken, uiteindelijk in Engeland aan te komen en zich bij de Nederlandse Regering aldaar te melden.

Bron: met dank aan de heer J. Stienen

Polak, L.H.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 2 van 21 maart 1944
   Schipper der Marine Luchtvaartdienst

Bron: Meijer et al. (1997), p. 238

Polak, Paul

Bekende onderscheidingen: KMC

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 23 oktober 1948
   Second Lieutenant

Bron: PRO WO 373/155

Polak, W.

Bekende onderscheidingen: ON.BEMx,BK.2,OHK.2,OV.1,G.Med.

Eremedaille in brons, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
   K.B. no. 22 van 8 september 1944
   Matroos der 1e klasse (4083)

Als opvarende aan boord van Onze Onderzeeboot "O 23" gedurende geruimen tijd, onder moeilijke omstandigheden, bij voortduring met uitmuntende plichtsbetrachting en dienstijver zijn taak vervuld.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 8 juli 1943
   Matroos der 1e klasse (4083)

Als opvarenden van Onze Onderzeeboot "O 23" gedurende geruimen tijd in krijgsverrichtingen tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Matroos der 1e klasse (4083)

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, aan boord van Onze onderzeeboot “O 23”, welke boot in den nacht van 13 op 14 Mei 1940 door den met vele magnetische mijnen onveilig gemaakten Nieuwen Waterweg is uitgevaren, in zijn dienst aan boord eene koelbloedigheid en vastberadenheid betoond, waaraan het mede te danken is, dat de boot veilig Engeland bereikte in niet in handen van den vijand viel.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; Meijer (1992), p. 273 ; met dank aan Alexander Polak (kleinzoon)

Pol-van der Linden, Maria van der

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Burger, woonachtig te Aalst

Bron: Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 25

Polak, P.

Naam gewijzigd in Peters.

Geboren in 1924.
Res-eltn.AD. (01-01-1949).
Bekende onderscheidingen: BL,KV,OHK.1,KMC

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 50 van 29 maart 1946 ; uitgereikt door Koningin Wilhelmina te 's-Hertogenbosch op 2 augustus 1946
   Tijdelijk reserve-eerste luitenant van Algemene Dienst, bij het Bureau Bijzondere Opdrachten
   Wegens:

Bij de uitvoering van zeer belangrijke opdrachten in bezet Nederlandsch gebied zich onderscheiden door bijzonder moedig en voortvarend optreden. Daarbij herhaaldelijk blijk gegeven van groot doorzettingsvermogen en initiatief en alle gevaren ten spijt, zich steeds met groote zelfopoffering gewijd aan het dienen van de Nederlandsche zaak.

Bron: Meijer (1992), p. 194,231 ; NRLL 1956 blz. 161

Polderman, Hendrik

Geboren in 1912.
LTZ3 KMR (06-06-1940), LTZ2 KMR (01-10-1942), e.o. 01-02-1942, LTZ2-wnr KMR (01-02-1949), e.o. 01-06-1951, LTZ1-wnr (01-06-1951), KLTZ-wnr (01-11-1959), e.o. (pensioen) 16-03-1967.
Derde stuurman ter Koopvaardij, bij de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij.
Bekende onderscheidingen: ON.4x,VK.2,OHK.3,OV,NGK,XXV,DFC

Vliegerkruis
   K.B. no. 51 van 13 juli 1950 (2e toekenning)
   Luitenant-ter-zee-waarnemer der derde klasse

Vliegerkruis
   K.B. no. 2 van 21 maart 1944
   Luitenant-ter-zee-waarnemer der derde klasse Koninklijke Marine Reserve

Distinguished Flying Cross (GB)
   26 februari 1944
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 5 van 20 april 1944 en bij K.B. no. 34 van 18 februari 1949
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse Koninklijke Marine Reserve, bij het R.A.F. no. 321 (R.D.N.A.S.) Squadron

Bron: Bakker (1950), p. 324 ; Meijer et al. (1997), p. 206,210,238 ; NKM 1968 blz. 334

Pollaert, H.H.

Geboren op 6 maart 1907.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 20 van 8 oktober 1951
   Burger

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden van 1942 tot 1945 als sectiehoofd van de Stad van de Gewestelijke Reserve Gewest 19 O.D. (Limb.)
In het bijzonder heeft hij militaire inlichtingen omtrent de vijand verzameld en doorgegeven, wapens verzameld en wapens, munitie en springstoffen ten behoeve van het verzet in zijn woning bewaard.
Niettegenstaande hij moest onderduiken en zij gezin enige maanden in gijzeling werd gehouden, bleef hij onverschrokken aan het verzet deelnemen.
Voorts heeft hij hulp verleend bij het transport van Geallieerde krijgsgevangenen en leden van vliegtuigbemanningen.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618

Pols, P.J.

Gezagvoerder van het: s.s. 'Amstel' (06-1940/01-1941 en 06-1941/07-1944).
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 10 van 16 januari 1946
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als kapitein bij de Nederlandsche koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogsvoering bewees door gedurende meer dan 2 jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 724

Ponsen, W.R.

Bekende onderscheidingen: BSTR

Bronze Star Medal (US)
   General Orders No. 129 van 3 mei 1946
   Soldaat bij het 1e Battaljon van het 13e Regiment Infanterie

For great diligence, courage and initiative in obtaining and supplying information on enemy positions in the area of Kerkrade and Herzogenrath, in the Netherlands.

Bron: Schlegel (2000), p. 146

Pontier, Hubert

Geboren te Rotterdam op 14 september 1919.
LTZ3 (01-04-1942), LTZ2 (01-04-1944), LTZ1 (01-09-1952), KLTZ (01-10-1961), KTZ (01-01-1967), e.o. 15-11-1969.
Bekende onderscheidingen: ON.4x,OHK.3,OV.1,RV,XXV,UNKOR,MID.2,PUC

Bron: Klaassen (1979), [2.744]

Pool, Jan Carel

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 6 van 19 juli 1946
   Reserve-tweede luitenant-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Heeft zich tijdens de krijgsverrichtingen door zijn moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden door op 10 Mei 1940 als eerste bestuurder van een T.V.-vliegtuig, na tijdens het bombardement van Schiphol gestart te zijn, herhaalde malen een formatie van 9 vijandelijke vliegtuigen aan te vallen en daarvan een vliegtuig neer te schieten.
Op 11 Mei 1940 deelgenomen aan de gevaarlijke opdracht tot bombardeeren van de Maasbrug te ROTTERDAM.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 238

Poole, mr. Jacob le ("Jaap")

Geboren te Leiden op 21 mei 1914. Overleden te Deventer op16 oktober 1993.
Secretaris Patentbureau, secretaris Internationaal Academisch Instituut, secretaris (in 's-Gravenhage) College van Vertrouwensmannen (08-1944/26-05-1945), secretaris Nationale Advies Commissie (20-07-1945/1946), lid Tweede Kamer der Staten-Generaal (20-11-1945/04-06-1946), voorzitter ministeriële commissie van overleg en van advies voor vraagstukken betreffende het filmwezen (1946?), lid Tweede Kamer der Staten-Generaal (05-11-1947/27-07-1948), lid Centrale Raad van Advies voor het Gevangenenwezen, directeur van de Stichting Toezicht op Politieke Delinquenten (1947), algemeen directeur "Sint Jozefziekenhuis" te Deventer, directeur internationale gezondheidszaken, ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid (1957-?).
Bekende onderscheidingen: NL.3,KMC,MWB,MHB

King’s Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   Uitgereikt door Sir Philip Nicholls op het Binnenhof te 's-Gravenhage op 8 juli 1948
   Burger, woonachtig te Noordwijk

Bron: ARA 2.05.118 inv. 2570 ; Nieuwe Leidsche Courant, woensdag 7 juli 1948, blz. 1 ; Leidsch Dagblad, woensdag 7 juli 1948, blz. 2 ; Nieuwe Leidsche Courant, woensdag 29 september 1954, blz. 6 ; www.parlement.com

Poortman, Jan, senior

Geboren te De Wijk op 1 oktober 1897.
Bekende onderscheidingen: KV,VHK,MWB,MHB

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 21 van 21 december 1949
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend door sedert begin 1943 ten behoeve van een inlichtingengroep, welke samenwerkte met het Bureau Inlichtingen van de Nederlandse Regering, in zijn woonplaats Meppel, onder het nemen van grote risico’s wegens zijn grote bekendheid aldaar, wekelijks een honderdtal foto-copiëen te maken.
Voorts door, op verzoek van het Geallieerde Hoofdkwartier, in samenwerking met zijn zoon, zeer belangrijke gegevens te verstrekken over het Duitse oliegebied Alte-Piccardië en zijn verkenningen zo zorgvuldig op te zetten, dat hij, toen het Eerste Canadese Leger in 1945 Meppel bereikte, een compleet stel bijgewerkte stafkaarten wist te leveren.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; 2.05.118 inv. 2570 ; Heuvel et al. (1985), p. 188

Poortman, Jan Albert, junior

Geboren te Meppel op 16 november 1923.
Bekende onderscheidingen: BL,VHK,MWB,MHB

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 9 van 24 november 1950
   Eerste luitenant, gedetacheerd bij de Canadian Army

Bron: ARA 2.05.118 inv. 2570 ; Heuvel et al. (1985), p. 188 ; Meijer (1992), p. 231

Poppe, Willem

Geboren op 22 december 1901.
Bekende onderscheidingen: BK,VHK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 54 van 10 april 1953
   Burger

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in de jaren der bezetting te VLISSINGEN een kern van medewerkers te verzamelen en in wapengebruik te onderrichten, zodat hij bij de landing der Commandotroepen op 1 November 1944 beschikte over een ploeg strijders die metterdaad kon optreden zo niet in onmiddellijke samenwerking, dan toch op eigen terrein, met de geallieerden. Zulks had plaats in de zogenaamde “Nieuwe Stad’, waar hij herhaaldelijk in vuurgevecht was met de Duitsers en ook krijgsgevangenen maakte. De Duitsers kregen hierdoor de indruk dat zij van twee zijden werden bestookt, hetgeen wellicht invloed heeft gehad op hun weerstandsvermogen en hun capitulatie heeft verhaast.

Bron: Heuvel et al. (1985), p. 188 ; met dank aan de heer B. Keers

Pormes, A.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 32 van 30 november 1949
   Regent van Djerili, eiland Seroea (onderafdeling Banda, Zuid-Molukken)

Heeft zich onderscheiden door daden van bijzondere moed en beleid in de strijd tegen Japan.
Toen in Januari 1944 een Amerikaans vliegtuig neerstortte op zee, alarmeerde de Regent PORMES onmiddelijk de bevolking, die de nog levende Amerikanen met hun prauwen ophaalde en aan land bracht.
Onder zijn leiding werden de gewonden verpleegd en zo goed mogelijk gevoed, waarna zij door een Australische vliegboot werden opgehaald en naar Australië overgebracht konden worden.
Door de commandant van deze vliegboot werd aan PORMES een Amerikaanse seinvlag overhandigd.
Op 3 Juni 1944 landde een Australische groep op Seroea met radiozend- en ontvangapparaten. Ook aan deze groep werd door PORMES en zijn mensen grote hulp verleend.
Toen deze groep vervangen werd door een uit Australië gezonden Nederlandse groep was PORMES onmiddelijk bereid om met deze groep, die onder bevel stond van een onderluitenant, mee te gaan en militaire spionnagediensten te verrichten in de Zuid-Molukken en op Timor. Dit geschiedde tot aan de Japanse capitulatie.
Als erkentelijkheid voor de bewezen diensten bracht de bevelhebber der Australische luchtmacht persoonlijk een bezoek aan Seroea, terwijl de Regent PORMES van Generaal Mac. Arthur een eigenhandig ondertekende dankbetuiging mocht ontvangen.

Bron: ARA 2.02.20 inv. 9855 ; Meijer (1992), p. 231

Pors, Gerrit

Geboren op 24 september 1927.
Bekende onderscheidingen: KV,VHK

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 21 van 21 december 1949
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend door van April 1944 tot aan de bevrijding van Westelijk Nederland te Rotterdam een groot gedeelte van zijn huis ter beschikking te stellen van een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied, zulks ten behoeve van al het groepswerk, als centrum van koeriers, contactadres en ter opstelling van een geheim radio-zender. Aldus onder de honderden contactadressen, die deze groep bij haar werkzaamheden in het land heeft gehad, het voornaamste en het veelzijdigst gebruikte te vormen.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; Heuvel et al. (1985), p. 188

Porsius, C.W.

Bekende onderscheidingen: BK.2

Bronzen Kruis (2e toekenning)
   K.B. no. 7 van 8 juli 1943
   Korporaal-machinist (11203)

Als opvarenden van Onze Onderzeeboot "O 23" gedurende geruimen tijd in krijgsverrichtingen tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Stoker-olieman (11203)

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, aan boord van Onze onderzeeboot “O 23”, welke boot in den nacht van 13 op 14 Mei 1940 door den met vele magnetische mijnen onveilig gemaakten Nieuwen Waterweg is uitgevaren, in zijn dienst aan boord eene koelbloedigheid en vastberadenheid betoond, waaraan het mede te danken is, dat de boot veilig Engeland bereikte in niet in handen van den vijand viel.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; Meijer (1992), p. 273 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Portier, Ernst Ferdinand

Geboren te Malang op 15 mei 1916. Overleden te Nijmegen op 27 april 2008.
Bekende onderscheidingen: BK,OHK,VHK,OV,DIV

Bronzen Kruis
   K.B. no. 20 van 13 september 1947
   Militie-soldaat der Artillerie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Meijer (1992), p. 273

Portier, Theodorus

Geboren te Madioen op 17 maart 1920. Overleden te Voorburg op 23 september 1973.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 27 van 14 april 1951
   Monteur-telegrafist bij de Post-, Telegraaf- en Telefoondienst

Bron: Spaans (2004), p. 220

Porto, S. du

Bekende onderscheidingen: VK,OHK

Vliegerkruis
   K.B. no. 8 van 4 februari 1943
   Reserve-sergeant-vlieger (21084)

Als 1e vlieger-commandant van een der Hudson-vliegtuigen van het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst tijdens een nachtelijken aanval op 22 December 1942 op een vijandelijk konvooi nabij de Nederlandsche kust blijken gegeven van moed, beleid en doorzettingsvermogen door:
    1. nadat door het vijandelijk afweervuur de S.B. motor in brand was geschoten den bomaanval op een der vijandelijke koopvaardijschepen door te zetten, waardoor dit schip in brand werd gezet en zeer waarschijnlijk zonk.
    2. door beleidvol optredenden aanval van een vijandelijk jachtvliegtuig weten af te schudden en vervolgens zijn beschadigd vliegtuig weder veilig op de basis terug te brengen.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 110,238 ; Vos (1977), p. 228

Porzig, Antonius

Geboren te Ewijk op 7 januari 1916. Overleden te Balaikarang op 2 mei 1942.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 51 van 3 april 1951 (postuum)
   Sergeant van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Meijer (1992), p. 231 ; www.ogs.nl

Post, H.

Bekende onderscheidingen: -

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Ingetrokken bij K.B. no. 2 van 16 oktober 1941, wegens plichtsverzuim
   Korporaal-machinist zeemilicien (3020z)

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, op den 10den Mei 1940 zijn dienst op Onze torpedoboot “Z 5”, welke torpedoboot te Rotterdam den overgang van de Duitsche troepen van den zuidelijken naar den noordelijken Maasoever over de Maasbrug moest bemoeilijken, onder heftig mitrailleur- en lichtgeschutvuur met kalmte en nauwgezetheid verricht, waardoor hij medegewerkt heeft, dat het schip, waarop 7 opvarenden tijdens deze actie werden gewond, niet dan nadat de munitie was opgeschoten, zonder verdere schade kon worden teruggetrokken.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034, 9036

Post, Johannes

Geboren te Hollandscheveld op 4 oktober 1906. Gefusilleerd in de duinen bij Overveen op 16 juli 1944.
Bekende onderscheidingen: VZK,VHK,MoF.sp

Verzetskruis 1940-1945
   K.B. no. 17 van 7 mei 1946 (postuum)
   Landbouwer en wethouder (ARP) te Nieuwenlande, gemeente Oosterhesselen
   Wegens:

Voor onder gevaarlijke omstandigheden betoonden moed, inititatief, volharding, offervaardigheid en toewijding in den strijd tegen den overweldiger van de Nederlandsche onafhankelijkheid en voor het behoud van de geestelijke vrijheid,
daarbij in hem eerende een der uitingsvormen van het verzet, dat in zijn veelzijdige activiteit van 15 Mei 1940 tot 5 Mei 1945 in stijgende mate den vijand heeft geschaad en op onvergetelijke wijze tot de bevrijding van het Vaderland heeft bijgedragen.

Medal of Freedom with silver palm (US)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 8 april 1953 (postuum)
   Burger, lid van het verzet

... for their outstanding services in underground activities connected with the organized civil and Armed Forces resistance movement in Holland during the period of occupation of that country by the Germans, from 7 December 1941 to include various dates of such meritorious service leading to the liberation in May 1945. ...

Bron: Schulten (1987), p. 70,84,142 ; Schulten (1993), p. 121-122 ; www.ogs.nl ; Met dank aan de heer P.J. Schlegel

Post, W.

Bekende onderscheidingen: BL,KV

Kruis van Verdienste met Gesp
   K.B. no. 3 van 15 mei 1941 ; later ingetrokken en vervangen door de Bronzen Leeuw
   Gezagvoerder ter Koopvaardij, kapitein van het m.s. 'Tuva'

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 43 van 19 oktober 1945
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandsche Koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 244, 723 ; Bezemer (1986), p. 5,48 ; Meijer (1992)), p. 231

Posthumus, Conrad Valentin

Geboren te Harlingen op 10 maart 1907. Overleden in Dorset (Groot-Britannië) op 20 augustus 1975.
Bekende onderscheidingen: MWO.4,OHK.1

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 2 van 24 augustus 1940
   Gezagvoerder ter Koopvaardij, kapitein van het m.s. 'Omlandia'
   Wegens:

Voor daden van moed, beleid en trouw tegenover den vijand in tijd van oorlog bedreven, te weten: als gezagvoerder van het Nederlandsche motorschip "Omlandia", welk schip - op den 8sten Augustus 1940 in verband met vijf andere schepen op weg zijnde van Southampton naar Falmouth - aangevallen werd door een twaalftal vijandelijke vliegtuigen, zich zeer heldhaftig en beleidvol gedragen door persoonlijk, met de eenigst aan boord opgestelde mitrailleur, niettegenstaande zware bomaanslagen rond het schip en hevig mitrailleurvuur der vliegtuigen, de aanvallende vliegtuigen te blijven beschieten, waarbij, mede door zijn toedoen, een der vliegtuigen werd neergeschoten. Gedurende de geheele actie door zijn voorbeeld en aanmoediging de bemanning tot volhouden aangespoord en niet dan nadat de munitie vrijwel was opgeschoten en zelf zwaargewond zijnde het zwaar beschadigde schip doen verlaten.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; Bezemer (1986), p. 3,38 ; Maalderink (1982), p. 184

Posthumus Meyjes, Willem Christiaan

Geboren te Amsterdam op 27 december 1895. Overleden in 1966.
1940-1942 beheerder Ned. Eigendommen, Ned. Regering te Londen; 1942-1944 secr. Buitengewone raad van advies, Ned. Regering te Londen; 1944-1945 sous-chef Staf Militair Gezag (res-kol.); 1946-? Gezantschapsraad te Ottawa
Bekende onderscheidingen: CBE,LoM.3

Honorary Commander of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 10 januari 1946
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 20 maart 1946
   Colonel (4010), Netherlands Military Administration

Colonel POSTHUMUS MEYJES has been Deputy Chief of Staff of the NMA since 4 Sep 44 until 18 Apr 45, when he became "Commissioner General for Netherlands Economic Recuperation".
Colonel POSTHUMUS MEYJES has throughout been of immense assistance in maintaining close and friendly relations between the Dutch and British Armies.
In the initial stages of the liberation of THE NETHERLANDS he was in charge of the NMA officers in the field.
He was subsequently responsible for setting up the NMA organisation in its expanded and final form.
Throughout, Colonel POSTHUMUS MEYJES' efficiency, cheerfulness, patience and close co-operation with the Allied Armies in spite of every difficulty, set a fine example to all.

Legion of Merit, Officer (US)
   General Orders no. 53 van 11 juni 1946
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 4 van 19 juli 1946
   Kolonel en Sous-Chef Staf van het Nederlands Militair Gezag

With the beginning of Allied military operations on Netherlands territory, Colonel POSTHUMUS-MEYJES arrived in the Netherlands on 3 September 1944 as Head of a Forward Echelon of the Netherlands Military Administration, a body charged by the Queen of the Netherlands to act as a provisional Military Administration in the Netherlands and to act with Allied Armies in the furtherance of the War of liberation in that country. As head of such a Forward Echelon, Colonel POSTHUMUS-MEYJES gave incalculable assistance to our Military Forces by the tremendous energy and balanced wisdom with which he took hold immediately of the problems of disorganization in the liberated areas and the measures he took to restore shattered functions of communications, public safety, health, food distribution and the many other processes of normal life. At the same time he worked in the very closest cooperation with the United States and British elements of the SHAEF Mission to the Netherlands in translating the needs and requirements of the Supreme Commander into direct assistance by Netherlands to Allied Forces.

Bron: PRO WO 373/155, WO 373/187 ; Mulder et al. (2009), [213, 642] ; Schlegel (2000), p. 230-231 ; Schulten (1987), p. 12,142

Postmaa, A.F.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 12 van 4 november 1948 (postuum)
   Reserve-sergeant-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Bron: Meijer et al. (1997), p. 238 ; niet bekend bij www.ogs.nl

Postma, R.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 3 van 8 december 1944
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandsche Koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogsvoering bewees door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijkehandelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 239

Postma, Seerp

Geboren te Bedum op 27 september 1921. Overleden te Apeldoorn op 2 december 1944.
Bekende onderscheidingen: BL,KV,KCBC

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 34 van 8 juni 1946 (postuum)
   Tijdelijk reserve-eerste luitenant voor algemene diensten, lid van het verzet

King's Commendation for Brave Conduct (GB)
   11 juni 1947
   Second Lieutenant (4282), Royal Netherlands Army

Bron: PRO WO 373/184 ; Meijer (1992), p. 231 ; www.ogs.nl

Postma, Sybren Jan ('Charley')

Geboren te Oud-Vroenhoven op 27 oktober 1916. Overleden te Bergen aan Zee op 22 oktober 2013.
Res-tltn.-vl.ML (16-12-1939), res-eltn. (11-09-1947).
Bekende onderscheidingen: BL,OHK.1,XV

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 2 van 15 juni 1946
   Reserve-tweede luitenant-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in den strijd tegenover den vijand onderscheiden door met een C-X vliegtuig van toenmaals reeds verouderd type deel te nemen aan de onbeschermde opdracht naar Waalhaven op 10 Mei 1940. Na het bombardement aangevallen door een jachtvliegtuig; onder vijandelijke vuur en onder moeilijke omstandigheden met succes een noodlanding verricht. Voor de vrijwillige opdracht naar RHENEN en WAGENINGEN daarenboven den voorrang gevraagd boven een gehuwden ranggenoot;
als vlieger in het toestel van escadrille-commandant aan deze vlucht deelgenomen en haar tot een goed einde gebracht.

Bron: Meijer (1992), p. 231 ; NRLL 1956 blz. 437 ; Brons nummer 78, p. 32 ; met dank aan de heer W.F.J. Elgers