Terug naar Decorati
Terug naar de index

Peelen - Pirard

Peelen, Jan

Geboren te Renkum op 9 december 1910.
Sld.d.Inf.-OVW (08-12-1945), tijd.kpl.d.Inf-OVW (01-06-1946), tijd.sgt.d.Inf.-OVW (01-11-1947), e.o. 01-07-1952.
Bekende onderscheidingen: MWO.4,OHK.1,VHK,MOK,OV.4,KMC

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 27 van 14 december 1949
   Als zodanig tijdelijk aangesteld Sergeant-Oorlogsvrijwilliger
   Wegens:

Het zich in de strijd onderscheiden hebben door uitstekende daden van moed, beleid en trouw door in de tweede helft van September 1944 en daarna tijdens de evacuatie van Renkum als ingezetene van Renkum meermalen blijk te geven van krijgshaftige deugden, voortgesproten uit zijn hoge burgerzin, door behalve ten behoeve van de eigen bevolking ook voor afgesneden Britse troepen voedsel- en andere transporten onder levensgevaarlijke omstandigheden te verrichten;
in het bijzonder door in October 1944 een afdeling van deze Britse militaire troepen ter sterkte van een kleine tweehonderd man op uiterst gedurfde wijze te voorzien van inmiddels aangevoerde wapenen en uitrustingstukken waartoe hij een twintigtal malen met grote koelbloedigheid deze wapenen en uitrustingstukken met zijn bakfiets vlak langs een Duitse Commandopost te "Nol en het Bosch" bij Renkum moest vervoeren en vervolgens deze afdeling in de nacht van 21 op 22 October 1944 van de door hem uitgekozen schuilplaats onder, wegens mogelijke ontdekking zeer hachelijke omstandigheden, naar de steenfabriek aan de Rijn ten Zuidwesten van Renkum te geleiden en aldus een zeer werkzaam aandeel te nemen in de behouden overtocht dezer Britse troep over de Rijn.

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 20 oktober 1952
   Burger, woonachtig te Renkum

Bron: Maalderink blz. 164 ; VHK blz. 185 ; Van Ojen, blz. 773 ; De Gelderlander, 21 oktober 1952 ; Nieuwe Leidsche Courant, 8 oktober 1952

Peelen, W.

Geboren op 14 maart 1918.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 54 van 10 april 1953
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als lid van een verzetsgroep in het Zuidwestelijk deel van de Veluwe waar hij onder meer aan vier zogenaamde “droppings” van wapenen deelnam, terwijl ook het vervoer naar de geheime bergplaatsen tot zijn werk behoorde.
Bij de massale afvoer van rester der “Airborne”-Divisie over de Rijn van 22 op 23 October 1944 vervoerde hij in hoofdzaak de wapens en uniformstukken voor d eondergedoken Engelse militairen alvorens deze werden verzameld op de concentratiepunten waarbij hij groot risico liep.

Bron: Arnhem blz. 203 ; met dank aan de heer B. Keers

Peer, J.A. van

Geboren in 1922.
Kapt.-wnr. KLu (01-11-1949), maj. (01-05-1956), ltkol. (01-11-1963).
Bekende onderscheidingen: KV,VK,OHK.2,OV,XXV

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Eerste luitenant-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. No. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: VK blz. 149,238 ; NRLL 1974 blz. 10 (NB.: maakt geen melding van VK en OV)

Peereboom Voller, Arnold Dirk Albert

Geboren te Batavia op 14 juni 1898.
LTZ3 (18-08-1921), KLTZ (01-05-1949), pensioen 01-09-1955.
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.3,OV.1,XXV

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 september 1942
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse, aan boord van Hr.Ms. 'Tromp'

Bron: BL/BK blz. 272 ; Wo.1812

Peeters, Alphonse

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Burger, woonachtig te Echt

Peeters, A.H.

Geboren op 15 augustus 1885.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 61 van 5 mei 1953
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend in de jaren 1942 tot 1944 bij het verzorgen van ruim honderd-vijftig ontsnapte geallieerde krijgsgevangenen en leden van vliegtuigbemanningen, die in zijn boerderij onderdak, voeding en kleding kregen en werden gereedgemaakt voor hun verdere toch door België naar Frankrijk.
Hij heeft, toen in het begin het verder afvoeren van deze militairen nog niet was geregeld, zelf een lijn georganiseerd, waarlangs zij verder konden worden voortgeholpen.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618

Peeters, A.W.J.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 6 van 22 juni 1948
   Reserve-kapitein van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 231

Peeters, G.J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 19 november 1942
   Matroos der eerste klasse (14700), aan boord van Hr.Ms. Torpedobootjager 'Piet Hein'

Pel, mr. Robert Rudolf

Geboren te Zaandam op 21 november 1914. Overleden te Huis ter Heide op 1 maart 2008.
Hoofdcommissaris van Gemeentepolitie te Enschede.
Bekende onderscheidingen: ON.4,KV,OHK.1,VD.4

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 98 van 31 maart 1952
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als lid ener ondergrondse organisatie in de Zaanstreek in de jaren der bezetting.
Hij nam contact op met afgesprongen agenten van de inlichtingendienst en vervoerde zenders, codes en wapens voor deze agenten.
Hij voorzag hen van inlichtingen die voor de Geallieerden van militaire waarde waren. Ook aan leden van vliegtuigbemanningen verleende hij assistentie bij het vervoer.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; overlijdensadvertentie

Pelaaluw

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 75 van 27 januari 1947
   Ambonees korporaal der Militaire Politie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 231

Pelder, Frederik ("Pulk" of "Frits")

Geboren in 's-Gravenhage op 19 januari 1918. Overleden aldaar op 19 september 2000.
Gepensioneerd als luitenant-kolonel-vlieger-waarnemer der Koninklijke Luchtmacht
Bekende onderscheidingen: ON.4x,KV,VK,OHK.3,OV.3

Kruis van Verdienste
   K.B. no.
   Tweede luitenant-kortvervand-vlieger der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Blijk gegeven van initiatief, bekwaamheid en moed door, nog onervaren vlieger zijnde, op 7 Maart 1942 als bestuurder van een voor trans-oceaan-vluchten ongeschikte en nauwelijks luchtwaardige Lockheed 12, vier Australische militairen als passagiers van Java naar Colombo te vliegen via Sumatra, waardoor hij de passagiers, zichzelf en het vliegtuig aan den vijand heeft onttrokken.

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Eerste luitenant-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. No. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: VK blz. 238 ; KNIL blz. 81 ; overlijdensadvertentie

Pelenkahu, W.A.F.

Proviandklerk bij de Koninklijke Paketvaart Maatschappij.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 29 van 3 juli 1945
   Proviandklerk

die als Proviandklerk aan boord van het m.s. “JANSSENS”, van groote plichtsbetrachting en toewijding blijk gaf tijdens de landingsoperaties op het eiland Leyte door behulpzaam te zijn bij het aanvoeren van ammunitie tijdens herhaalde en hevige luchtaanvallen, mede tengevolge waarvan de landingsoperatie zonder stoornis kon worden uitgevoerd.

Bron: K.P.M. blz. 324

Penseel, Johannes

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te Arnhem

Peperkamp, A.R.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Matroos der eerste klasse (9067)

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, aan boord van Onze onderzeeboot “O 24”, welke boot in den nacht van 13 op 14 Mei 1940 door den met vele magnetische mijnen onveilig gemaakten Nieuwen Waterweg is uitgevaren in zijn dienst aan boord eene koelbloedigheid en vastberadenheid betoond, waaraan het mede te danken is, dat de boot veilig Engeland bereikte en niet in handen van den vijand viel.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; BL/BK blz. 272

Pereira, A.P.F.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Eerste luitenant voor Speciale Diensten der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. No. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: VK blz. 238

Perretsz, Karel Reinier

Geboren te Batavia op 14 september 1911. Overleden te Sragen op 29 juli 1945.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949 (postuum)
   Reserve-eerste luitenant-kortverband-vlieger van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 66 ; www.ogs.nl

Persoon, L.

Known awards: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 21 van 19 april 1945
   Korporaal, gedetacheerd bij de Civil Affairs Section, U.S. 82nd Airborne Division

Behoorende tot de luchtlandingstroepen tijdens de gevechten in de omgeving van Nijmegen, medio September 1944 en later tot de strijdkrachten, welke op het eiland Walcheren op 1 November 1944 landden, moed, beleidvol optreden en doorzettingsvermogen getoond.

Source: Decorare 8 p. 36

Persson, Willem

Geboren te Delfzijl op 10 oktober 1894. Overleden te Haarlem op 8 oktober 1947.
Gezagvoerder bij de Stoomvaart Maatschappij Nederland.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 7 van 18 september 1947
   Postuum uitgereikt aan de weduwe door Koningin Wilhelmina
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandse Koopvaardijvloot waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaar op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend grote gevaren van vijandelijke handelingen werden gelopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 729 ; met dank aan W. Persson (kleinzoon)

Pessinarissa

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   G.B. no. 1z van 24 februari 1942
   Korporaal-luchtvaartradiotelegrafist der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VK blz. 146

Peteri, ir. Henri Bernard

Geboren te Rotterdam op 7 mei 1918. Overleden aldaar op 29 oktober 2007.
Bekende onderscheidingen: ON.4,BK.2

Bronzen Kruis
   K.B. no. 12 van 10 november 1949 (2e toekenning)
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door op 10 Mei 1940, hoewel nog niet geheel afgericht, op onverschrokken wijze en ten voorbeeld aan anderen op te treden bij de verdediging van het Kruithuis aan de Schie nabij Delft tegen opdringende vijandelijke valschermjagers, die mede daardoor werden afgewezen.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 6 november 1941
   Monteur der eerste klasse zeemilicien

Wegens het in tijd van oorlog met groot beleid voorbereiden van zijn ontsnapping uit het door den vijand bezet gebied van Nederland en het moedig en beleidvol uitvoeren van zijn overtocht naar Engeland, aan welke overtocht zoowel tengevolge van de geringe zeewaardigheid van zijn vaartuig als van het optreden des vijands groote gevaren waren verbonden.

Bron: BL/BK blz. 272

Peters, Jacobus Gerardus

Geboren op 7 oktober 1919. Overleden op 9 oktober 2002.
Bekende onderscheidingen: BK,VHK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 45 van 6 februari 1947
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Bron: VHK blz. 186

Peters, Jan Cornelis

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 77 van 22 april 1948
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, door op 10 Mei 1940, tijdens de verdediging van de Maas bij KATWIJK (MOOK), onder zwaar vijandelijk artillerievuur, op rustige wijze als schutter op te treden en tot het uiterste met zijn sectiecommandant te blijven standhouden.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Peters, Jan Mathijs

Geboren te Echt op 11 oktober 1908. Overleden te Sittard op 25 januari 1962.
Onderwijzer R.K. lagere school te Montfort (1928-1936), hoofd R.K. lagere school te Roosteren (1936-1962), organiseerde in 1943 een verzetsgroep die ontsnapte gevangenen en piloten naar België hielp te ontkomen, werd in 1944 commandant van de Orde Dienst (O.D.) in Roosteren, waarnemend burgemeester van Roosteren (1945-1946), lid Tweede Kamer der Staten-Generaal (04-06-1946/25-01-1962), hoofdredacteur dagblad "De Nieuwe Limburger", van (01-01-1957/25-01-1962).
Bekende onderscheidingen: MWO.4,NL.3,VHK,MoF

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 20 van 8 oktober 1951
   Burger
   Wegens:

Het zich in de strijd onderscheiden hebben door uitstekende daden van moed, beleid en trouw in de jaren 1943 en 1944, eerst als leider en organisator van een verzetsgroep en daarna als Commandant van de daaruit samengestelde O.D.-groep Roosteren, die ontsnapte geallieerde krijgsgevangenen en piloten over de Belgische grens bracht, bij welke passeursdiensten hij herhaaldelijk onder vijandelijk vuur kwam.
In Augustus en September 1944 ging hij meermalen door de linies, nu eens als gids van O.D.-leden of van geallieerde patrouilles, dan weer met het doel om belangrijke gegevens over het Duitse front aan het geallieerde Stafkwartier te brengen.
Van September 1944 tot Januari 1945, toen Roosteren in de frontlijn lag, organiseerde hij als Plaatselijk Commandant der O.D. zijn verzetsgroep in militair verband en trad daarmede in nauwe samenwerking met de geallieerden gewapenderhand tegen de vijand op.
In het bijzonder verdient vermelding, dat toen de geallieerden hem aanzochten Roosteren te ontruimen wegens de aan de verdere verdediging daarvan huns inziens verbonden gevaren, hij dit weigerde en mededeelde desnoods alleen met zijn groep te blijven standhouden, waarop van ontruiming werd afgezien. Door deze geest van onverzettelijkheid en zijn beleid wist hij steeds zijn nauwelijks 40 man tellende groep tot de uiterste krachtsinspanning in het bijzonder gedurende de 3½ maandse zware frontdienst bij Roosteren te bezielen en daarvoor de loffelijke getuigenissen van opvolgende geallieerde bevelhebbers in dat gebied te verwerven.

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Burger, woonachtig te Roosteren

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; Maalderink blz. 165 ; VHK blz. 186 ; www.parlement.com

Peters, Leonardus J.M.

Geboren te Rotterdam op 1 augustus 1910.
Bekende onderscheidingen: KV,MWB,MHB

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 21 van 21 december 1949
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend door, na in begin 1944 als medewerker te zijn toegetreden tot een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied in bezet Nederland als zodanig verkenningen te verrichten in het Noord-Westelijk gedeelte van Noord-Brabant en de troepen, welke tot September 1944 in dit gebied lagen, steeds te melden.
Voorts door onder bijzonder moeilijke omstandigheden de verkenning, mede dank zij telefonische verbinding en het gebruik van frontkoeriers, in de hand weten te houden toen een deel van de terugtrekkende vijandelijke troepen zijn gebied doortrok.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; 2.05.118 inv. 2570

Peters, P.

Zie Polak, P.

Peters, W.A.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 4 van 24 september 1942
   Gezagvoerder ter Koopvaardij, kapitein van het m.s. 'Tawali'

Bron: Koopv. blz. 11,46

Peterse, Johannes Alardus Cornelis ("Knokkie")

Geboren te Utrecht op op 2 april 1912. Overleden te Boxtel op 29 november 2005.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 7 van 25 juli 1946
   Eerste luitenant van het Wapen der Cavalerie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in den strijd tegenover den vijand onderscheiden, door op 10 Mei 1940 zijn peloton bij een zelfstandige opdracht aan te voeren in een gevecht nabij Mill. Daarbij vijandelijke onderdeelen, die opgerukt waren tot nabij de eigen artillerie-opstellingen, teruggedrongen. Door zijn optreden van andere eigen afdeelingen, welke teruggingen, officieren en manschappen tot voorwaarts gaan bewogen.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; BL/BK blz. 231 ; overlijdensadvertentie ; met dank aan de heer M.M. van Dekken

Petersen, H.

Bekende onderscheidingen: ON.ZEM

Zilveren eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau
   K.B. no. 2 van 29 april 1947
   Administrateur van de Nederlandsche Club te New York

Bron: Archief van het Nederlandse Rode Kruis, Onderscheidingen, inv.nr. 107

Petersen, J.J.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 1 van 19 augustus 1943
   Vierde Stuurman ter Koopvaardij

die als vierde Stuurman van het m.s. “MADOERA”, dat op den 23sten Februari, 1943, door een torpedo werd getroffen, tengevolge waarvan het schip zwaar werd beschadigd, onder gevaarvolle omstandigheden moedig optrad bij het nauwgezet vervullen van zijn plicht, mede tengevolge waarvan het schip behouden te St. Johns, Newfoundland, kon worden binnengebracht.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 168,545 ; Koopv. blz. 11

Peterson, mevrouw A.

Bekende onderscheidingen: EM1

Erkentelijkheidsmedaille in zilver
   Beschikking van de Minister van Buitenlandse Zaken no. 13 van 26 Juni 1947
   Vrijwilliger bij "Assistance Sanitaire Automobile"

wegens hare verdiensten voor de Nederlandsche zaak in de periode September 1944 - Mei 1945 als leden van de "Assistance Sanitaire Automobile.

Bron: Archief Nederlandse Rode Kruis, Onderscheidingen, inv.nr. 111

Petit, Edouard Paul

Geboren te Boulogne-sur-Mer op 6 april 1908.
Bekende onderscheidingen: VOA,VHK

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 70 van 28 april 1952
   Particulier te Bandoeng

Bron: VOA blz. 246-247 ; VHK blz. 186

Petrie, ir. Andries Pieter

Geboren te Bandoeng op 18 juni 1913. Onthoofd te Antjol (Java) op 27 juli 1943.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950 (postuum)
   Bodemkundige bij het Bodemkundig Instituut te Buitenzorg

Bron: VOA blz. 145 ; www.ogs.nl

Petschi, J.C.

Geboren in 1912.
OVL3 (14-04-1937), OVL2 (04-08-1938), OVL1 (01-05-1947), KLTZ-vl (16-06-1955), KTZ-vl (01-03-1960), pensioen 01-01-1966.
Bekende onderscheidingen: ON.4x,VK,OHK.3,OV,NGK,XXV,E2CM,MTB

Vliegerkruis
   K.B. no. 5 van 3 augustus 1944
   Officier-vlieger der tweede klasse, bij het R.A.F. No. 321 (R.D.N.A.S) Squadron

Bron: VK blz. 238 ; NKM 1947 blz. 67 ; NKM 1968 blz. 329

Peyl, J. van der

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 21 februari 1942
   Telegrafistenmaat der Koninklijke Marine

omdat zij als opvarenden van Onze onderzeeboot O 21 bij meerdere gelegenheden tijdens aanraking met den vijand onder veelal gevaarvolle omstandigheden zich onderscheiden hebben door moed, vastberadenheid en groote plichtsbetrachting en daardoor bijgedragen hebben tot het bereiken van belangrijke successen.

Bron: BL/BK blz. 272

Peijl, Johannes Cornelis van der

Geboren te Terneuzen op 28 oktober 1903. Overleden op de Middellandse Zee op 14 juni 1942
Bekende onderscheidingen: BK,KCBC

Bronzen Kruis
   K.B. no. 16 van 16 augustus 1948 (postuum)
   Derde Stuurman ter Koopvaardij, aan boord van het s.s. 'Aagtekerk'

Commendation (GB)
   1942
   Fourth Officer, m.v. 'Aagtekerk'

  A ship had been torpedoed in convoy. The Fourth Officer of the ship next astern sighten the periscope of a submarine 10 degrees on the starboard bow about 130 yards away. The ship was already turning to starboard to get out of the way of the torpedoed ship, but the Master promptly turned her more rapidly. When the periscope, which was sticking 10 feet out of the water, was abreast the starboard bow and not more than 10 yards away, the instrument was sprayed with machine gun fire. When abeam of No. 3 hatch (before the bridge) the periscope was no longer vertical but heeling towards the ship. Abeam of the bridge the stern and part of the hull were seen sticking about three feet out of the sea, suggesting that the submarine was standing on end in the sea. The ship then turned further and hit the submarine again with her stern.
  When the submarine came free of the stern four shells were fired at her as she disappeared. The success was due to the prompt action taken by the Master and the rapid way in which his orders were executed by the Chief and Third Engineers in the engine-room, and by the Third Officer, who took the wheel, as the rapid sequence of orders was beyond the native quarter-master. The Chief Officer was most efficient in seeing that all orders were carried out, and the gunners were very prompt in opening fire the moment their guns could bear.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 766 ; BL/BK blz. 272 ; Koopv. blz. 53 ; www.ogs.nl

Peijnenburg, drs. Gerard Henri Joan Marie

Geboren te Asten op 12 juni 1919. Overleden te 's-Gravenhage op 2 januari 2000.
Legernummer 19.06.12.016.
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.3,HO.4a,BK,OHK,VHK,LoM.2

Bronzen Kruis
   K.B. no. 21 van 11 september 1951
   Voormalig, als zodanig tijdelijk benoemd reserve-eerste luitenant der algemene dienst

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door, nadat op 17 September 1944 Amerikaanse parachutisten in de omgeving van NIJMEGEN waren geland, zich de volgende dag bij een oprukkend onderdeel er van te melden en zijn hulp aan te bieden o.a. als gids en daarmede die zelfde morgen door te dringen tot op korte afstand van de door de vijand verdedigde toegangen tot de WAALBRUG.
Voorts door, aanvankelijk in burgerkleren en later in Amerikaanse uniform, tot en met 24 September daaraanvolgende ook verder bij één van de compagnieën van het Amerikaanse 508th Parachute Infantry Regiment van de 82nd Airborne Division verschillende malen onder vijandelijk artillerie- en zwaar mitrailleur- en geweervuur op onverschrokken wijze deel te nemen aan vele gevechten in en om NIJMEGEN.

Bron: VHK blz. 186 ; met dank aan de heer B. Keers

Phaff, Hendrik Johan

Geboren te ’s-Gravenhage op 1 juni 1887.
1933-1945 adjudant van H.M. de Koningin, 1939-1945 toegevoegd aan Z.K.H. Prins Bernhard, 1941 cdt. Prinses Irene Brigade; 1941-1943 bij de Ned. Militaire missie te Londen; 1942 inspecteur Nederlandse troepen in Engeland & Noord-Ierland; 1943-1945 militair attaché te Londen; 1944 hoofd Nederlandse militaire missie bij SHAEF; 1946 met pensioen (als Gen.Maj.).
Bekende onderscheidingen: XXX,Mk,LoM.2

Legion of Merit, Commander (US)
   General Orders no. 28 van 28 maart 1946
   Generaal-majoor, Chief Liaison Officer, Dutch Military Attache to the Court of St.James en adjudant in bijzondere dienst van Hare Majesteit de Koningin

Bron: Schlegel blz. 227

Philbert, Adriaan Bob

Geboren in 1916.
Tltn.d.Inf. (05-10-1938), eltn. (02-04-1947), kapt. (05-01-1949), maj. (01-05-1955).
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.1,XV

Bronzen Kruis
   K.B. no. 77 van 22 april 1948
   Tijdelijk benoemd kapitein van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, door op 13 Mei 1940, onder vijandelijk vuur, verschillende patrouille-opdrachten in het terrein voor de voorposten van de Grebbestelling nabij RENSWOUDE op onverschrokken wijze uit te voeren.

Bron: NRLL 1956 blz. 52 ; met dank aan de heer B. Keers

Philips, August

Bekende onderscheidingen: LoM.4

Legion of Merit, Legionnaire (US)
   Department of the Army General Orders no. 6 van 23 januari 1948
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 4 van 19 juli 1946
   Reserve-majoor van het Wapen der Artillerie, plaatsvervangend chef van de Juridische Afdeling van het Nederlands Militair Gezag

Bron: Schlegel blz. 228-229 ; Wiegand, 2003 DA blz. 45

Philipse, P.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 januari 1950
   -

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door sedert September 1943 te MAASTRICHT een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied in bezet Nederland behulpzaam te zijn bij bet organiseren van een koerierslijn en van een ontsnappingslijn voor Geallieerde militairen.
In het bijzonder door, teneinde het passeren van de Nederlands-Belgische grens te verbeteren, te onderzoeken of het ondergrondse gangennet van de hem onbekende, St. Pietersberg daarbij zou kunnen worden ingeschakeld en, na gedurende zes weken dagelijks verdergaande, veelal levensgevaarlijke speurtochten te hebben gemaakt, er in te slagen een doorgang naar België te vinden en daarna langs deze route vele vluchtelingen over de grens te brengen.
Voorts door zich beschikbaar te stellen voor het doen en het daarna radiografisch verzenden van meteorologische waarnemingen en zich, voordat MAASTRICHT was bevrijd, elders in te zetten tot het uitvoeren van belangrijke en gevaarlijke opdrachten.
Tenslotte door eind October van bezet gebied uit, met tal van inlichtingenrapporten bestemd voor de er bij betrokken militaire instanties, de vijandelijke linie te passeren.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Piccardt, mevrouw Simone J., echtgenote van Schoemaker

Geboren op 15 oktober 1910.
Echtgenote van de heer W. Schoemaker, BL.
Bekende onderscheidingen: BK,VHK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 januari 1950
   -

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door sedert Februari 1944 op te treden als de belangrijkste medewerkster van een inlichtingengroep, welke samenwerkte met het Bureau Inlichtingen der Neder landse Regering.
In het bijzonder door het gehele archief van de groep uit het depôt van het Centraal Station te AMSTERDAM, met grote kans om zelf te worden gevangen genomen, naar elders te vervoeren.
Voorts door halfmaandelijks zelf de uitkomsten van het verkenningswerk van meer dan duizend agenten in de vorm van honderden micro-foto’s naar de Belgische grens, ter doorzending naar Engeland, te brengen, evenals, zo nodig, wapens.
Vervolgens door, hoewel zij van December 1944 af door de vijand werd gezocht, haar werkzaamheden als zodanig te blijven voortzetten.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: BL/BK blz. 112-113

Picokrie, Cornelis Johannes

Geboren te Tilburg op 16 december 1924. Gesneuveld bij Hedel op 25 april 1945.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 7 van 12 juli 1945 (postuum)
   Soldaat-Oorlogsvrijwilliger van het Wapen der Infanterie, bij de Koninklijke Nederlandse Brigade 'Prinses Irene'

Bron: BL/BK blz. 231 ; www.ogs.nl

Pieper, C.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 2 van 4 november 1943
   Radio-telegrafist ter Koopvaardij

die als radio-telegrafist van het m.s. “Tiba”, dat in het tijdvak van 4 Maart tot en met 31 Maart, 1943, herhaalde malen vijandelijke lucht- en duikbootaanvallen had te doorstaan, onder gevaarvolle omstandigheden, op moedige en beleidvolle wijze is opgetreden bij het uitvoeren van de hem door zijn meerderen gegeven opdrachten, mede tengevolge waarvan de taak van dit schip bij de krijgsverrichtingen op de Noord-Afrikaansche kust met goed gevolg werd uitgevoerd en het schip, alsmede de lading oorlogsmateriaal, behouden bleven.

Bron: BL/BK blz. 272

Pieroelie, Johan Jacob

Geboren te Soemedang, Preanger Regio (Nederlands-Indië) op 17 december 1890. Overleden te Djakarta (Nederlands-Indië) op 19 februari 1950.
Bekende onderscheidingen: NL.b

Broeder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
   K.B. van 8 augustus 1941
   Tijdelijk waarnemend commies-redacteur bij het departement van Economische Zaken in Nederlandsch-Indië

Pieschel, H.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 41 van 8 augustus 1945
   Sergeant-vliegtuigmaker der Marine Luchtvaartdienst

Bron: VK blz. 238

Pieters, G.A.G.

Geboren in 1914.
OZWNR.3 KMR (01-06-1943), OZWNR.2 KMR (01-12-1944), e.o. en LTZ1-wnr. (01-10-1955), pensioen 16-07-1958.
Bekende onderscheidingen: VK,OHK.1,XV,MID

Vliegerkruis
   K.B. no. 10 van 12 oktober 1944
   Officier-zeewaarnemer der derde klasse Koninklijke Marine Reserve tijdelijk verband

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 238 ; NKM 1968 blz. 334

Piksen, Gerrit Jan

Geboren te Hellendoorn op 24 juli 1917. Gesneuveld aldaar op 19 oktober 1944.
Bekende onderscheidingen: KV,VHK,MoF

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 17 van 20 januari 1953 (postuum)
   -

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als lid ener verzetsgroep in NIJVERDAL en omgeving tijdens de bezettingsjaren 1940-1945, waar hij zich verdienstelijk maakte met hulpverlening aan neergekomen leden van geallieerde vliegtuigbemanningen, met ontvangst en distributie van zogenaamde “gedropte” wapens, enz. Bij een overval op een boerderij waar een Amerikaans lid van een vliegtuigbemanning was verborgen, wist hij de overvallers zolang bezig te houden dat deze kon ontkomen. In het vuurgevecht verloor hij zelf het leven.

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te Nijverdal

Bron: VHK blz. 187 ; www.ogs.nl

Pilgram, H.E.

Bekende onderscheidingen: BL,OHK.2,OV.2,KNIL,NOC,KLO

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 63 van 9 januari 1948
   Eerste luitenant-kortverband-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Heeft zich in de strijd tegenover de vijand door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden onderscheiden door als waarnemer in een licht verkenningsvliegtuig, op 1 Maart 1942 bij Bantjar (Oost-Java), hoewel vier malen gewond zijnde, de van alle kanten aanvallende vijandelijke jachtvliegtuigen met moed en volharding met mitrailleurvuur te blijven bestrijden; nadat hij voor de vijfde maal ernstig werd gewond en het vliegtuig een noodlanding had gemaakt, nochtans de dodelijk getroffen piloot het wrak te bevrijden.

Bron: Meijer (1990), p. 231 ; Müller (2016:BL), p. 164

Pillen, C.G.L.

Derde werktuigkundige ter Koopvaardij, bij de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij.
Bekende onderscheidingen: ON.5

Bron: K.P.M. blz. 324

Piller, Joseph

Geboren te Amsterdam op 12 maart 1914. Overleden te Mallorca op 8 januari 1998.
Bekende onderscheidingen: BK,VHK,MoF.gp,MBE

Bronzen Kruis
   K.B. no. 31 van 29 juni 1951
   Eervol ontslagen tijdelijk benoemd reserve-kapitein voor algemene dienst

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door van midden 1943 tot Maart 1945 tijdens de bezetting van NEDERLAND aan een Kapitein van het Britse Leger, die per valscherm was geland en die de opdracht had om een ontsnappingsorganisatie op te richten en te leiden om Geallieerde piloten, die waren neergeschoten, uit bezet NEDERLAND te evacueren, bij diens moeilijke taak zoveel mogelijke hulp te verlenen, welke hulp voor de Nederlandse zaak mede van groot belang was voor het doorgeven van militaire gegevens omtrent de vijand.
Voorts door, toen ZUID-NEDERLAND reeds was bevrijd, zich van bezet gebied door de Biesbosch naar onbezet gebied te begeven, op welke tocht hij door de vijand werd beschoten, om daarna naar ENGELAND te gaan om besprekingen te voeren over het ter beschikking stellen van betere verbindingsmiddelen ten behoeve van de ontsnappingsorganisatie in bezet NEDERLAND.

Medal of Freedom with gold palm (US)
   Uitgereikt te 's-Gravenhage op 4 september 1946
   General Orders van 11 december 1946
   Burger, woonachtig te Laren

Bron: Meijer (1990), p. 273 ; Decorare 10 blz. 27 ; overlijdensadvertentie ; met dank aan de heer B. Keers

Pilon, J.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 3 van 3 december 1942
   Matroos ter Koopvaardij, aan boord van het m.s. 'Nautilus'

Bron: Koopv. blz. 11,38

Pinchetti, Leo Waldemar

Geboren te Bondowoso op 29 augustus 1903. Overleden te 's-Gravenhage op 30 november 1974.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 13 van 15 augustus 1950
   Ambtenaar der tweede klasse bij de Dienst der In- en Uitvoerrechten en Accijnzen te Pontianak

Bron: VOA blz. 206

Pinckaers, Pieter J.H.

Geboren op 9 april 1903.
Bekende onderscheidingen: VHK,MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Burger, woonachtig te Nuth

Bron: VHK blz. 186

Pinkas, Justine

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Burger, woonachtig te Maastricht

Pinke, Albertus Samuel

Geboren te Heerde op 14 oktober 1894. Overleden te Bussum op 8 juli 1966.
LTZ3 (31-07-1915), LTZ2 (31-07-1917), LTZ1 (17-08-1925), KLTZ (01-11-1937), KTZ (01-11-1945), SBN (28-12-1945), VADM (01-03-1947), e.o. 01-09-1950.
Bekende onderscheidingen: NL.2,ON.4x,BL,OHK.2,OV,XXXV,Mk

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 104 van 6 augustus 1946
   Kapitein-luitenant-ter-zee (1637), aan boord van Hr.Ms. 'Van Galen'

Bron: BL/BK blz. 231 ; Wo.1637

Pinke, Frederik Albert

Geboren te Batavia, Nederlands-Indië, op 7 oktober 1923. Overleden te Wöbbelin, Landkreis Ludwigslust, Duitsland, op 1 maart 1945.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 januari 1950 (postuum)
   -

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door, na in Januari 1944 te zijn toegetreden als medewerker tot een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied in bezet Mederland en als zodanig aanvankelijk in AMSTBRDAM werkzaam te zijn geweest, zich in September 1944 met een tweetal anderen vrijwillig beschikbaar te stellen voor het doen van verkenningen in de omgeving van ARNHEM.
Zich daarbij zeer verdienstelijk te maken in een moeilijk gebied en, niettegenstaande de vijand zeer waakzaam was, de door hem verrichte verkenningen dagelijks tot hun recht te doen komen door het gebruik van een geheime telefoonlijn.
Midden November 1944 bij een verkenningstocht door de vijand gegrepen en na aanvankelijk te DOETINCHEM gevangen te hebben gezeten, naar een Duits concentratiekamp vervoerd, waar hij kwam te overlijden.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: met dank aan de heer B. Keers ; www.ogs.nl

Pino, Hans

Geboren te Fulda (Duitsland) op 19 januari 1922. Overleden te Breda op 23 mei 1993.
Bekende onderscheidingen: KV,VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 12 van 12 mei 1945
   Sergeant-vliegtuigschutter zeemilicien der Marine Luchtvaartdienst, bij het R.A.F. no. 320 (R.D.N.A.S.) Squadron
   Wegens:

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand, blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 238 ; Overlijdensadvertentie

Pirard, J.

Bekende onderscheidingen: ON.ZEMx

Eremedaille in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
   K.B. no. 2 van 7 september 1943
   Machinist, R.N.V.R., aan boord van het m.s. 'Koningin Emma'

Bron: Koopv. blz. 4,33

Pitoi, D.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 4 februari 1943
   Menadonees fuselier van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Na daadwerkelijk aan de gevechtshandelingen op Java te hebben deelgenomen en na zes maanden krijgsgevangene te zijn geweest en geprest te zijn als drager bij Japansche troepen op de Solomonseilanden, tijdens een actie aldaar onder moeilijke omstandigheden ontvlucht en zich weer bij de geallieerde troepen gemeld. Na zijne herindeeling bij het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger in Australie zich onmiddellijk vrijwillig beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van gevaarvolle speciale opdrachten.

Bron: BL/BK blz. 273