Terug naar Decorati
Terug naar de index

Paalman - Pauw

Paalman, Gerrit Hendrik

Geboren te Holten op 17 februari 1919. Omgekomen nabij de Aroë-eilanden, a/b vliegtuig N5-159, op 21 november 1943.
Bekende onderscheidingen: BL

Vliegerkruis met Eervolle Vermelding
   K.B. no. 3 van 19 november 1942 ; later ingetrokken en postuum vervangen door de Bronzen Leeuw
   Vaandrig der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 230 ; VK blz. 238 ; KNIL blz. 57 ; www.ogs.nl (N.B.: claimt VK!)

Paardekooper, ir. Willem Jan Gerard

Geboren te Stouki, Rusland, op 27 maart 1900. Overleden te Patjinang op 9 februari 1942.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 20 van 13 september 1947 (postuum)
   Reserve-eerste luitenant van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 230 ; www.ogs.nl

Paaschen, C.J. van

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 113 van 1 april 1950
   Reserve-eerste luitenant voor algemene diensten

Bron: BL/BK blz. 230

Paauw, L.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 3 van 23 oktober 1940
   Stoker-olieman (11225), aan boord van Hr.Ms. Mijnenlegger 'Willem van der Zaan'
   Wegens:

Voor het verrichten van uitstekende militaire diensten, in tijd van oorlog, voor het Vaderland, te weten, als opvarende van Hr.Ms. Mijnenlegger "Willem van der Zaan", welk schip in de periode van 5 Juli - 1 October 1940 ingedeeld was bij een Britsche mijnenleggerafdeeling, met koelbloedigheid en bekwaamheid zijn taak verricht, waardoor het mede aan hem te danken is geweest, dat op uitstekende wijze mijnenlegopdrachten in de Noordzee en in het Engelsche Kanaal, onder moeilijke en gevaarvolle omstandigen, konden worden uitgevoerd.

Padt, Arie van der

Geboren te Rotterdam op 3 december 1923. Overleden te Almere op 12 oktober 1998.
Bekende onderscheidingen: KV,OHK

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 8 van 2 september 1943
   Stoker-Olieman 2e klasse

Bron: overlijdensadvertentie ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Paessens, A.A.

Geboren op 22 mei 1914. Overleden te 's-Gravenhage op 30 januari 1994.
Res-tltn.d.Inf. (01-01-1936), maj.d.GS. (01-01-1950), ltkol. (30-04-1954).
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.2,XV,FCG.ev

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 12 juli 1945
   Reserve-majoor van het Wapen der Infanterie

Bron: Meijer (1990), p. 271 ; Naam- en Ranglijst der Officieren 1939, p. 207 ; Naam- en Ranglijst der Officieren 1956, p. 12,45 ; overlijdensadvertentie

Pahud de Mortanges, Charles Ferdinand

Geboren te 's-Gravenhage op 13 mei 1896. Overleden te Leiden op 8 april 1971.
Tltn.d.Cav. (12-08-1918), eltn. (12-08-1922), ritm. (01-06-1936), maj. (17-02-1944), ltkol. (01-05-1946), kol. (25-10-1948), briggen. (30-04-1953), genmaj. (16-11-1954).
Meervoudig olympisch medaillewinnaar.
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.1,HO.1,BK,OHK.2,XXXV,IM.1948,KVNRK,GCVO,EL.3,FCG.ev,KB.1,BOK.p,Z.2a,D.2a,O.2a,OVO.1b,WOTh.1,MA.3

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 26 mei 1944
   Majoor

Moed, volharding en beleid getoond door, na eerst in Duitsche krijgsgevangenschap te zijn geweest en na voor herstel van gezondheid eenigen tijd in Nederland te hebben vertoefd, bij het opnieuw terugvoeren in krijgsgevangenschap in Juni 1943 tijdens het transport te ontvluchten, door onder gevaarvolle omstandigheden uit den trein te springen. Daarna, na vele omzwervingen Engeland weten te bereiken.

Officier de la Légion d'Honneur (F)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 50 van 21 juli 1947
   Tijdelijk luitenant-kolonel van het Wapen der Cavalerie

Officier in de Kroonorde met palm en Oorlogskruis 1940 met palm
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 15 december 1949
   Kolonel van het Wapen der Cavalerie

Bron: Belgische onderscheidingen aan Nederlanders, 1295, 3395 ; DNR blz. 741-742 ; NRLL 1956 blz. 9,175 ; NP 1980/81, blz. 374 ; Nieuwe Leidsche Courant, vrijdag 20 september 1946, blz. 1

Pailalah, F.H.

Algemeen stamboeknummer KNIL 27614.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Menadonees sergeant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 107

Palingdood, G.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 5 van 27 maart 1941
   Timmerman

die als leden der bemanning van het s.s. “SITOEBONDO”, dat op 7 September 1940 in Surrey Commercial Docks te Londen aan de kade lag afgemeerd, moedig en beleidvol optraden, bij het blusschen van de op genoemden datum ten gevolge van een luchtaanval, ontstane branden, waarbij het schip voor schade werd behoed.

Bron: ARA 2.02.20 inv. 9035 ; Koopv. blz. 11,44

Palit

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 51 van 3 april 1948
   Menadonees sergeant der tweede klasse van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 231

Pals, J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 8 van 11 december 1941
   Gezagvoerder ter Koopvaardij, kapitein van het s.s. 'Hontestroom'

die als gezagvoerder van het S.S. “Hontestroom”, dat den 2en Juni, 1941, te omstreeks 05.30 ure eensklaps door een Duitsch watervliegtuig met hevig machinegeweervuur en brisantbommen werd aangevallen, moedig en beleidvol is opgetreden, alsmede groote plichtsbetrachting heeft betoond, door, hoewel ernstig in den buik gewond, zich naar den brug te begeven en daar verder het bevel te blijven voeren, mede ten gevolge waarvan het schip voor avery werd behoed.

Bron: BL/BK blz. 271

Pals, Michiel

Geboren te Hoge Zwaluwe op 4 mei 1912. Gefusilleerd te Mauthausen, Duitsland, op 6 september 1944.
Mar. (09-04-1934), Wmr-tit.KMar (16-05-1941), tijd.wmr.KMar (18-06-1942), wmr.KMar (16-05-1944).
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 33 van 2 mei 1953 (postuum)
   Wachtmeester-te voet van het Wapen der Koninklijke Marechaussee

heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als agent van een geheime inlichtingendienst, die hem tijdens de jaren 1940-1945 uitzond naar door de vijand bezet gebied, alwaar hij onder uiterst moeilijke omstandigheden een levensgevaarlijke taak had te vervullen, die door vijandelijke tegenactie tenslotte tot zijn dood leidde.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; www.ogs.nl

Palstra, Charles Johannes

Geboren te Amsterdam op 27 juni 1906. Overleden te Amsterdam op 2 januari 1955 en gecremeerd te Westerveld.
Res-tltn.d.Mil.Adm. (01-01-1928).
Bekende onderscheidingen: XX,OBE,LoM.3

Honorary Officer of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 28 november 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 20 maart 1946
   Colonel, Paymaster General Netherlands Forces

Col Palstra in his capacity as Paymaster General of the Netherlands Forces has been closely connected both with the policy and it subsequent implementation under Mutual Aid in respect of the requisitioning of accommodation, billeting and the disposal of claims in the Netherlands.
During the whole of the period during which the British Claims - Hirings Directorate and the Netherlands Authorities have been working together on these matters, Col Palstra has been outstanding in his appreciation of the British standpoint and exceptionally helpful in overcoming such difficulties as have arisen. Without the assistance which he has continually given the satisfactory administrative arrangements which now exist between the two countries would have been considerably impaired.

Legion of Merit, Officer (US)
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 10 augustus 1946
   Department of the Army General Orders no. 6 van 23 januari 1948
   Kolonel en 'Paymaster General' van het Nederlandse Leger

For the execution of financial arrangements concluded with the Netherlands Governments by United States and British Forces in the name of Supreme Headquarters, Allied Expeditionary Force. With keen insight into the needs of fighting forces, he showed the highest quality of devotion yo the Allied cause by the manner in which he developed simplified procedures calculated to facilitate requisitioning of supplies, services, facilities, billets and manpower required in the Netherlands by United Statesand British Forces. One such agreement which served to relieve our military units of the vast responisbility of detail was the revised procurement agreement under which the Netherlands Government assumed complete responsibility for procurement, administering and paying of Dutch civil labor employed by United States and British Forces.

Bron: PRO WO 373/155 ; Allied Awards to the Dutch [243, 672] ; Schlegel blz. 225-226 ; Wiegand, 2003 DA blz. 44 ; NRL 1939 blz. 352

Palstra, Wesley Elwin

Geboren te Groningen op 24 juni 1909. Overleden te Koepang, Timor, op 7 mei 1942.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   Dagorder no. 30 der Koninklijke Landmacht, Commando Nederlandse Bataljons in Indonesië, dd. 20 december 1950
   K.B. no. 21 van 11 november 1950 (postuum)
   Controleur bij het Binnenlands Bestuur

Heeft zich gedurende de Japanse bezetting bijzonder onderscheiden door daden van geestkracht, karaktervastheid en moed in het verzet tegen de vijand.
Controleur Palstra heeft de moed gehad om tijdens de Japanse bezetting op een verjaardag van het Koninklijk Huis de Nederlandse vlag te doen hijsen. Voor deze dappere daad heeft hij met zijn leven moeten boeten.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; VOA blz. 210 ; www.ogs.nl (NB.: maakt geen melding van VOA)

Pama, J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 11 december 1941
   Olieman, aan boord van het s.s. 'Costa Rica'

die als olieman van het s.s. “COSTA RICA”, dat op den 27en April, 1941, in de Middellandsche zee door Duitsche vliegtuigen bij voortduring werd aangevallen en tenslotte tot zinken werd gebracht, onder gevaarvolle omstandigheden moedig en beleidvol is opgetreden en groote plichtsbetrachting heeft betoond, door zijn werk in de door het binnenstroomende water bedreigde machinekamer tot het laatste oogenblik toe te blijven uitvoeren

Bron: BL/BK blz. 271

Pandean, Rumamtin

Algemeen stamboeknummer KNIL 30153.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Menadonees korporaal der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 107

Panhuys, Jonkheer E.L.W.C. van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 januari 1950
   -

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door sinds 1942 als medewerker toe te treden tot een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied in bezet Nederland en aanvankelijk als zodanig als verkenner werkzaam te zijn in de sector Utrecht.
Voorts door, nadat in de herfst van 1944 de leider van de provincie Overijssel was gevangen genomen, in November 1944 diens arbeid in Overijssel over te nemen en dit gebied geheel zelfstandig onder moeilijke omstandigheden, waarbij bij zelf zijn medewerkers moest kiezen, te bewerken en dit tot de bevrijding van Overijssel in het voorjaar 1945 met succes weten voort te zetten.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Pangemanann, Josef

Geëxecuteerd te Antjol op 31 januari 1944.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949 (postuum)
   Burger, woonachtig te Malang

Bron: VOA blz. 65

Pannekoek, Tjeerd

Geboren te Kloosterburen, Groningen, op 1 december 1886. Omgekomen in het concentratiekamp Mauthausen (Duitsland) op 18 december 1944.
Bekende onderscheidingen: VZK

Verzetskruis 1940-1945
   K.B. no. 17 van 7 mei 1946 (postuum)
   Hoofdbestuurder van de Nederlands Christelijke Arbeiders Bond en lid van de Provinciale Staten van Groningen

Voor onder gevaarlijke omstandigheden betoonden moed, inititatief, volharding, offervaardigheid en toewijding in den strijd tegen den overweldiger van de Nederlandsche onafhankelijkheid en voor het behoud van de geestelijke vrijheid,
daarbij in hem eerende een der uitingsvormen van het verzet, dat in zijn veelzijdige activiteit van 15 Mei 1940 tot 5 Mei 1945 in stijgende mate den vijand heeft geschaad en op onvergetelijke wijze tot de bevrijding van het Vaderland heeft bijgedragen.

Bron: VZK blz. 120 ; www.ogs.nl

Pannenborg, mejuffrouw H.L.

Geboren op 18 oktober 1916.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 61 van 5 mei 1953
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend op 19 April 1945 nabij de Klomp (VEENENDAAL).
Zij heeft, toen haar door tussenkomst van verzetslieden het verzoek bereikte om ten behoeve van Canadese militairen een verkenning uit LUNTEREN naar de Klomp te verrichten om na te gaan waar zich eventueel nog vijandelijke posten bevonden, deze opdracht onmiddellijk per rijwiel aanvaard en uitgevoerd, bij welke verkenning zij werd beschoten en gewond geraakte.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618

Papareh

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 4 van 5 april 1945
   Sergeant-ziekenverpleger der tweede klasse

Ingedeeld zijnde bij een expeditie op Nederlandsch Nieuw Guinea moed en beleidvol optreden getoond waardoor krijgsgevangenen en burger-geinterneerden in vrijheid konden worden gesteld. Bij deze gevechten persoonlijk verscheidene Japansche militairen doen sneuvelen.

Bron: BL/BK blz. 272

Pape, J.C.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 62 van 1 maart 1948
   Vaandrig van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 272 ; Hartog blz. 360

Papendrecht, A.J. van

Bekende onderscheidingen: MH.3

Bronzen Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon
   K.B. no. 1 van 28 februari 1942
   Sergeant-monteur (stamboeknummer 7854) der Koninklijke Marine

wegens het met ernstig gevaar voor eigen leven redden van een medeschepeling uit een onderzeeboot, welke - na een batterij-ontploffing - gevuld was met bedwelmde dampen.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9037

Paping, Johan

Geboren te Heerlen op 5 april 1920.
OMSD3 (01-09-1941), OMSD2 (01-07-1943), LTZ(T)2 (01-01-1949), LTZ(T)1 (01-10-1951), e.o. 01-10-1954, LTZ(T)1 KMR (01-10-1954), e.o. 01-10-1965.
A/b Hr.Ms. ‘Johan Maurits van Nassau’ (10-05-1940/14-05-1940); a/b Hr.Ms. ‘Heemskerck’ (02-07-1940/13-06-1941); a/b Hr.Ms. ‘O 14’ (01-06-1942/23-06-1943); a/b Hr.Ms. ‘O 19’ (23-06-1943/13-08-1943); a/b Hr.Ms. ‘Zwaardvisch’ (13-08-1943/20-03-1946).
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.3,MID

Bronzen Kruis
   K.B. no. 41 van 31 december 1946
   Officier Marinestoomvaartdienst der tweede klasse

Bron: BL/BK blz. 272 ; Wo.2672 ; T.1525 ; NKM 1947 blz. 103

Papo, L.J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 januari 1950
   -

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door tijdens de bezetting van Nederland in het najaar van 1944 op zeer gedurfde wijze vele malen Nederlandse personen, die o.a. waren belast met het verzamelen van militaire inlichtingen in het bezette gebied, zomede geallieerde militairen per roeiboot over de Waal te zetten en daarbij tevens wapenen en munitie te vervoeren.
Voorts door te trachten een afdeling van ongeveer zestig man Geallieerde troepen uit bezet Nederland naar het bevrijde Zuiden van Nederland over te brengen, waartoe hij ter dekking eerst ondergrondse strijdkrachten van bevrijd naar bezet gebied over de Waal moest zetten.
Tenslotte door, toen hierbij plotseling op een vijandelijke patrouille werd gestoten, deel te nemen aan het daarbij ontstane gevecht.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Parlevliet, Hermanus

Geboren te Baarle-Nassau op 16 mei 1916. Gefusilleerd te Rawicz, Polen, op 30 april 1944.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 33 van 2 mei 1953 (postuum)
   Marechaussee-te voet van het Wapen der Koninklijke Marechaussee

heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als agent van een geheime inlichtingendienst, die hem tijdens de jaren 1940-1945 uitzond naar door de vijand bezet gebied, alwaar hij onder uiterst moeilijke omstandigheden een levensgevaarlijke taak had te vervullen, die door vijandelijke tegenactie tenslotte tot zijn dood leidde.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; www.ogs.nl

Parmentier, Koene Dirk

Geboren te Amstedam op 26 september 1904. Omgekomen bij een vliegongeval te Prestwick, Schotland, op 21 oktober 1948.
Bekende onderscheidingen: ON.5,VK,OHK.1,OBE

Vliegerkruis
   K.B. no. 1 van 24 juni 1943
   Gezagvoerder bij de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij

op 19 April 1943, toen een passagiersvliegtuig dier Maatschappij boven den Atlantischen Oceaan plotseling door zes vijandelijke gevechtsvliegtuigen werd aangevallen en beschoten, zich heeft onderscheiden door moed, beleid en bekwaamheid, waardoor aan verdere aanvallen van die vliegtuigen kon worden ontkomen en het beschadigde vliegtuig met drie passagiers en een belangrijke lading veilig is geland.

Honorary Officer in the Civil Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 1 van 18 maart 1943
   Flying Superintendent, K.L.M. Airlines

Since 1940, K.L.M. have done most valuable work on the service between this country and Lisbon. Their achievement in maintaining almost a hundred per cent regularity in all weathers with a minimum of radio aids, inadequate equipment and depleted staff had been magnificent and had been a notable contribution to the war effort. Commander Parmentier, as their Flying Superintendent, has been responsible for the fine work done by the pilots and Mr. van Os, as Chief of the Technical Service, for the high standard of technical maintenance. The work done by both these men has been beyond praise.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 285, 792 ; VK blz. 238 ; Vos blz. 162,229 ; DNR blz. 742 ; De Gelderlander, Dagblad voor Nijmegen, 22 oktober 1948

Pas, Petrus Wilhelmus Antonius van der

Geboren te Ginneken op 23 april 1911. Overleden te Amoentai (Zuid-Oost Borneo) op 8 februari 1942.
Res-eltn.d.Inf.KNIL
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 21 van 11 november 1950 (postuum)
   Dagorder no. 30 der Koninklijke Landmacht, Commando Nederlandse Bataljons in Indonesië, dd. 20 december 1950
   Adspirant-controleur bij het Binnenlands Bestuur

Heeft zich gedurende de Japanse bezetting bijzonder onderscheiden door daden van moed, geestkracht en karaktervastheid.
De Heer Van der Pas was tijdens de Japanse inval adspirant-controleur te Amoentai (Z.O. Borneo). Ondanks de daaraan verbonden gevaren bleef hij op zijn post, ook nadat de militairen waren teruggetrokken. De Heer Van der Pas werd door de Japanse soldaten met de bajonet opgedreven en naar het midden van een brug gebracht. Toen hij daar zag dat andere Japanners aanstalten maakten de voor de controleurswoning wapperende Nederlandse vlag neer te halen, draaide hij zich om er heen te snellen en dit te beletten. Hij raakte hierbij handgemeen met de hem bewakende soldaten en moest zijn trouw aan de vlag met zijn leven betalen. Hij werd ter plaatse doodgeschoten en zijn lichaam werd in de rivier geworpen.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; VOA blz. 211 ; www.ogs.nl

Pasanea, Johnny S.I.

Geëxecuteerd in de omgeving van Daja, Makassar, op 5 oktober 1943.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949 (postuum)
   Ambonees burger, particulier te Makassar

Bron: VOA blz. 65

Pasma, Yeb

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 26 van 12 november 1947
   Sergeant-majoor-instructeur van het Wapen der Genie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door in de vroege morgen van de 10e Mei 1940, toen er nog geen sprake was van een georganiseerde verdediging van Dordrecht, zonder daartoe opdracht te hebben gekregen, met enige soldaten onmiddellijk zelfstandig op onverschrokken wijze de strijd tegen in grote getale in de nabijheid van Dordrecht gelande, zwaar bewapende vijandelijke valschermjagers aan te binden.
  Met zijn mitrailleur achtereenvolgens zowel op het stationsemplacement als nabij andere belangrijke toegangswegen stelling te nemen en er aldus krachtig toe bij te dragen, dat de vijand werd verhinderd reeds dadelijk in de binnenstad door te dringen.

Bron: BL/BK blz. 231

Passenier, G.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 3 van 29 mei 1941
   Tweede Stuurman ter Koopvaardij, aan boord van het s.s. 'Mariso'

Bron: Koopv. blz. 11,35

Pasteur-van Swieten, mevrouw Catharina Maria

Geboren te Oudewater op 23 mei 1893 . Overleden te Driebergen-Rijsenburg op 22 februari 1988.
Huwde op 29 april 1936 te Soerabaja met A. Pasteur.
Bekende onderscheidingen: VOA,VHK

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950
   Particuliere te Soerabaja

Bron: VOA blz. 172 ; VHK blz. 185

Pater, Gerrit Hermanus

Geboren te Utrecht op 9 juni 1916. Overleden te Leiden op 10 mei 1940. Hij werd oorspronkelijk begraven in Oegstgeest en later herbegraven op het Militair ereveld Grebbeberg te Rhenen.
Woonde van 09-06-1916 t/m 13-10-1938 in Zeist.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 6 mei 1947 (postuum)
   Wachtmeester-capitulant bij het Wapen der Artillerie, 3-5-Dep.Afd.

Bron: BL/BK blz. 272 ; Doodenwacht blz. 221 ; www.ogs.nl ; Met dank aan de heer R.P.M. Rhoen

Pattiapon, D.

Geboren te Galala (Ambon) op 5 augustus 1921. Overleden te Leiden op 27 oktober 2008.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 20 mei 1943
   Inlands stoker der 2e klasse (2802)

Als opvarende van Onzen Torpedobootjager “Van Nes” tijdens de luchtaanvallen van Japanse bommenwerpers en duikbommenwerpers op 16 Februari 1942 in de Javazee, welke aanvallen ruim twee uren duurden en waarbij het schip tenslotte een serie voltreffers ontving en onmiddellijk zonk, blijk gegeven van goed moreel, doorzettingsvermogen, voortvarendheid en goede plichtbetrachting, meer in het bijzonder bij het verdragen van dagenlange ontberingen op een vlot of in een sloep tijdens de reddingspogingen.

Bron: met dank aan de heer W.F.J. Elgers

Pattiwael, H.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 1 van 15 juni 1944
   Ambonees korporaal der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 231

Paulen, ir. Adriaan

Geboren te Haarlem op 12 oktober 1902. Overleden op 14 mei 1985.
Binnelandse Strijdkrachten (05-09-1944 / 10-02-1945), Tijd.res-maj.AD (09-03-1945 KB 49), tijd.res-kol.AD (07-03-1946 KB 26)
Bekende onderscheidingen: MWO.4,NL.3,ON.4,OHK.1,VHK,MOK,MoF.bp,IOC.2

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 70 van 12 september 1947
   Tijdelijk reserve-kolonel voor Algemene Dienst
   Wegens:

Het zich in de strijd door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw onderscheiden door op 16 September 1944 na daartoe van de leiding van het verzet in Limburg de opdracht te hebben ontvangen, over de vijandelijke linie door te dringen naar de 2e Amerikaanse pantserdivisie te Valkenburg en zich beschikbaar te stellen voor het dienen van advies en het bieden van hulp bij de te verwachten operaties.
Dank zij zijn grote kennis van de mijnstreken en van de Duitse opstellingen en verdedigingswerken aldaar, deze operaties op uitnemende wijze te bevorderen, niet alleen, doch tevens er persoonlijk aan deel te nemen door op buitengewoon moedige en zeer kundige wijze herhaaldelijk vrijwillig als gids op te treden onder vijandelijk artillerie- en mitrailleurvuur aan het hoofd, hetzij van de aanvallende tanks, hetzij bij de voortse infanterie-afdelingen.
Aldus feitelijk er toe bij te dragen, dat de 2e Amerikaanse pantserdivisie in twee snelle stoten van Valkenburg tot Geilenkirchen kon doordringen, waardoor de vijand was genoodzaakt in allerijl terug te trekken op de lijn Kerkrade-Geilenkirchen.
Hierdoor en door andere zaakkundig getroffen maatregelen bovendien op buitengewone beleidvolle wijze te bevorderen, dat de Nederlandse mijnen voor vernieling door de vijand werden gespaard en de bewoners van deze dichtbevolkte streek voor grote ellende werden behoed.

Medal of Freedom with bronze palm (US)
   General Orders no. 8 van 7 januari 1946
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 48 van 12 oktober 1946
   Civilian
   Wegens:

Adrian Paulen, Dutch civilian, for exceptionally meritorious achievement which aided the United States in the prosecution of the war against the enemy in Continental Europe as interpreter and guide for Combat Command "A", Headquarters, 2d Armoured Division, from 16 September 1944 to 5 November 1944. His excellent knowledge of the German language, habits and military dispositions proved most essential on many occasios. Although subjected to enemy artillery, small arms fire, aerial bombing, and hardships of front line warfare, without thought of personal safety, he advanced on numerous occasions with leading elements on the assault upon German positions. His knowledge of the situation enabled both tanks and Infantry to choose the best avenues of approach, with the result that life, equipment and time were saved. Upon entering Germany, he extended most useful advice and aid to the Military Government officials in handling difficult problems arising concerning the hostile civilian population. His devotion to the task at hand are worthy of the highest praise and are a credit to his nation.

Bron: Maalderink blz. 276 ; VHK blz. 185 ; Decorare 10 blz. 31

Paulussen, Petrus Johannes

Geboren te Gilze en Rijen op 2 februari 1913. Overleden nabij Mill op 14 mei 1940.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 27 van 14 december 1949 (postuum)
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in de vroege morgen van 11 Mei 1940, behorende tot de bezetting van kazemat no. 37 aan het Defensiekanaal van de Peel-Raamstelling nabij Mill (N.Br.), niettegenstaande de opruimingen in het voorterrein van deze kazemat nog op onvoldoende wijze hadden kunnen plaatsvinden, zodat het hem bekend was, dat de vijand ongezien door een bosperceel troepen en materieel tot zeer dichtbij de kazemat kon samentrekken, met de commandant en de overige drie man van de bezetting tot het uiterste te blijven standhouden, daarbij ook nadat de compagnie in de late avond van 10 Mei was teruggetrokken de weerstand te blijven voortzetten, totdat de vijand door anti-tankgeschut de kazemat wist te vernielen, waarbij de gehele bezetting om het leven kwam.

Bron: www.ogs.nl ; met dank aan de heer B. Keers

Pauw, Harry

Geboren te Singapore op 10 januari 1918. Gesneuveld te Vlaardinger-Ambacht op 10 mei 1940 en begraven te Bussum.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 9 van 6 mei 1946 (postuum)
   Reserve-tweede luitenant-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart
   Wegens:

Heeft zich door daden van initiatief, moed en volharding gedurende een of meer vluchten in een luchtvaartuig tegenover den vijand onderscheiden, deel uitmakende van een bemanning van een Douglas-vliegtuig, in een luchtgevecht met een zeer groote overmacht van vijandelijke vliegtuigen boven het vliegveld Ypenburg op 10 Mei 1940; is daarbij gesneuveld.

Bron: VK blz. 112,238 ; www.ogs.nl

Pauw, Jan

Geboren te Zwolle op 28 april 1891. Overleden te Si Rengo-Rengo op 5 juli 1945.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 16 van 25 juli 1951 (postuum)
   Resident van Atjeh en Onderhorigheden

Bron: VOA blz. 223 ; www.ogs.nl