Terug naar Decorati
Terug naar de index

Ockerse - Oort-Lau

Ockerse, C.M.

Bekende onderscheidingen: MH.2

Eerepenning voor Menschlievend Hulpbetoon in zilver
   K.B. no. 6 van 12 april 1945
   Matroos der eerste klasse der Koninklijke Marine

die dienende aan boord van Onzen Torpedojager “van Galen”, zich in den avond van 15 December 1944 met onmiddellijk gevaar voor eigen leven onverwijld te water heeft begeven, toen hij bemerkte dat een overboord geslagen medeschepeling tengevolge van uitputting op het punt stond te verdrinken, en door zijn moedig en beleidvol handelen, niettegenstaande ruwe zee en harden wind, er in geslaagd is den drenkeling behouden aan boord te brengen.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9049

Ockerse, Rudy

Geboren te Batavia, Nederlands-Indië, op 4 oktober 1921.
Heeft gevlogen bij het R.A.F. No. 320 (R.D.N.A.S.) Sqdr., het R.A.F. No. 234 Sqdr. en het R.A.F. No. 322 (Dutch) Squadron.
Korp.Adb.MSD. e.o. en OVL3 (01-10-1943), OVL2 (01-04-1945), LTZ(V)2 (01-01-1949), LTZ1-vl (01-01-1955), pensioen 01-07-1964.
Bekende onderscheidingen: ON.5x,VK,OHK.1,OV.2,NGK,XX

Vliegerkruis
   K.B. no. 27 van 6 oktober 1950
   Luitenant-ter-zee-vlieger der tweede klasse

Heeft zich door daden van initiatief, moed en volharding, als vlieger boven het vasteland van Europa, gedurende 42 vluchten in een vliegtuig, tegenover den vijand onderscheiden in het tijdvak van 1 September 1944 tot 15 April 1945.

Bron: VK blz. 238 ; 320 Sqdr. blz. 225 ; T.1566 ; NKM 1968 blz. 331

Oegema, ds. S.

Geboren in 1900.
Vlootpredikant irgm KLTZ (01-09-1945), pensioen 01-10-1961.
Bekende onderscheidingen: ON.4,OHK,OV,XXV

Officier in de Orde van Oranje-Nassau
   K.B. no. 82 van 29 augustus 1947
   Vlootpredikant

Heeft zich gedurende en na de oorlog met Japan bijzonder onderscheiden, door zijn zorg voor de belangen van familieleden van het Marinepersoneel van alle gezindten, zonder acht te slaan op persoonlijke gevaren, die hem bedreigden van de zijde der Japanse “Kempei” en later van de extremisten.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; NKM 1968 blz. 386

Oei Boen Pong

Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Ingetrokken bij K.B. no. 108 van 14 augustus 1950 (op persoonlijke gronden geweigerd)
   Inspecteur van Politie te Soerabaja

Bron: VOA blz. 105-106

Oele, J.P.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 17 van 20 oktober 1944
   Officier-zeewaarnemer der derde klasse Koninklijke Marine Reserve tijdelijk verband

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 238

Oels, L.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 4 van 26 augustus 1941
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als gezagvoerder en tweede stuurman van het s.s. "SCHIELAND', dat op 19 Juni, 1941, te omstreeks 23.45 uur, door een Duitsch vliegtuig werd aangevallen en in brand gestoken, onder gevaarvolle omstandigheden moedig opgetreden bij de redding van den zwaar gewonde eersten stuurman en den ernstig gekwetsten marconist.

Bron: Koopv. blz. 11,44

Oemar Raden, N.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 37 van 22 juni 1949
   Inheems districtshoofd

Bron: BL/BK blz. 230

Oemboe Toenggoe Bili

Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 11 van 16 januari 1950
   Radja van Memboro

Bron: VOA blz. 131

Oenema, Gaele

Geboren in 1910. Overleden op 16 november 2002.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 15 van 27 juli 1945
   Sergeant-kok, aan boord van Hr.Ms. Onderzeeboot 'Zwaardvis'

Bron: BL/BK blz. 270 ; overlijdensadvertentie

Oenes, T.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 januari 1950 ; reg.nr. 2876
   -

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door, na tijdens de bezetting van Nederland in het Noorden des lands als codist werkzaam te zijn geweest en toen hem bleek, dat de door hem gebruikte code, vermoedelijk door verraad, onjuist was, zich naar het reeds bevrijde Zuiden des lands te begeven en daartoe midden October 1944 over een rivier door de vijandelijke linie weten te komen en te EINDHOVEN zijn berichten af te leveren.
Voorts door, na te EINDHOVEN een nieuwe code in ontvangst te hebben genomen met opdracht naar Noord-Nederland terug te keren en aldaar als codist voor de vier Noordelijke provincies op te treden, na twee vergeefse pogingen, waarbij tijdens de tweede poging een gevecht met een vijandelijke patrouille plaats vond, eind November 1944 weer over de Waal nabij Wamel en door de vijandelijke linies te komen, totdat hij bij zijn verdere tocht door de vijand werd gevangen genomen, doch uiteindelijk wist te ontvluchten.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: BL/BK blz. 270 ; met dank aan de heer B. Keers

Oepkes, Anthonie Albertus

Geboren te Rotterdam op 12 november 1908. Overleden te Katwijk op 11 augustus 1983.
LTZ3 KMR (01-04-1930), LTZ2 KMR (01-04-1935), LTZ1 KMR (16-08-1943), KLTZ KMR & e.o. (16-10-1963).
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.3,XXXV,DSC,MID,LII.4p,BOK.p

Bronzen Kruis
   K.B. no. 18 van 2 september 1942
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse, aan boord van Hr.Ms. Mijnenveger 'Vikingbank'

Distinguished Service Cross (GB)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 1 van 3 mei 1942
   Luitenant ter zee der tweede klasse der Koninklijke Marine Reserve

Officier in de Orde van Leopold II met palm en Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 5 april 1950
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse

Bron: BL/BK blz. 270 ; Belgische onderscheidingen aan Nederlanders, 2807, 3400 ; NKM 1968 blz. 45 ; PRO ADM 1/12234

Oepkes, J.J.A.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 5 van 3 april 1941
   Gezagvoerder ter Koopvaardij, kapitein van het s.s. 'Haulerwijk'

Bron: Koopv. blz. 11,30

Oerlemans, Jacobus Herman

Geboren te Vrijhoeve-Capelle op 9 januari 1908. Overleden te Rotterdam op 27 oktober 1997.
1940-1946 in het leger (1941 Royal Military College, Sandhurst), plaatsvervangend kwartiermeester-generaal van het Nederlandse Leger, gedemobiliseerd als kolonel; 1946-1951 Unilever (Londen & Hamburg); 1951-1954 dir. Handels- en Transportmij. “Vulcaan”; 1954-? dir. Steenkolen-Handelsvereniging.
Bekende onderscheidingen: ON.4x,LoM.4,KTh.3

Legion of Merit, Legionnaire (US)
   Department of the Army General Orders no. 6 van 23 januari 1948
   Uitgereikt te 's-Gravenhage op 16 augustus 1946
   Lieutenant-Colonel, Royal Netherlands Army

Bron: Schlegel blz. 223 ; Wiegand, 2003 DA blz. 43 ; Leidsch Dagblad, 17 augustus 1946, blz. 2

Oerlemans, Martinus Everardus

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 77 van 22 april 1948
   Voormalig dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, door op 10 Mei 1940, als schutter van de lichte mitrailleur van kazemat 115 S, in het gevecht aan de Maas bij MOOK, de strijd gedurende zes uren, onder hevig vijandelijk artillerie- en mitrailleurvuur, voort te zetten, ook nadat de mitrailleur door een voltreffer was vernield.
Hoewel zelf zwaar gewond zijnde, getracht het lichaam van zijn gesneuvelde commandant te bergen.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Oesman

Bekende onderscheidingen: -

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 29 van 3 juli 1945
   Ontnomen bij K.B. no. 19 van 5 september 1947, wegens dienstweigering en desertie op 24 september 1945 te Brisbane
   Eerste kajuitskok

die als 1e kajuitskok aan boord van het m.s. “JANSSENS” van toewijding en groote plichtsbetrachting blijk gaf tijdens landingsoperaties op het eiland Leyte door, tijdens herhaalde en hevige luchtaanvallen de bemanning op uitstekende wijze bij te staan en te bedienen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 205, 740

Oever, A.W. van den

Bekende onderscheidingen: BK.2

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 8 juli 1943 (2e toekenning)
   Sergeant-machinist (12554)

Als opvarenden van Onze Onderzeeboot "O 23" gedurende geruimen tijd in krijgsverrichtingen tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Korporaal-machinist (12554)

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, aan boord van Onze onderzeeboot “O 23”, welke boot in den nacht van 13 op 14 Mei 1940 door den met vele magnetische mijnen onveilig gemaakten Nieuwen Waterweg is uitgevaren, in zijn dienst aan boord eene koelbloedigheid en vastberadenheid betoond, waaraan het mede te danken is, dat de boot veilig Engeland bereikte in niet in handen van den vijand viel.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; Meijer (1990), p. 270

Oeveren, D.A. van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 11 van 24 juni 1950
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Genie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in het tijdvak van 10 - 14 Mei 1940 op onverschrokken wijze, veelal onder vijandelijk vuur, deel te nemen aan patrouilles in de omgeving van het Beursstation te ROTTERDAM, waarbij hij verschillende verkenningen verrichtte en door op 12 Mei 1940 vrijwillig tot tweemaal toe deel te nemen aan een patrouille onder bevel van een sergeant om, met gevaar voor eigen leven, twee vijandelijke gewonden van het spoorwegviaduct te gaan halen en een vijandelijke mitrailleur te vermeesteren.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Oeveren, P.L.D.J. van

Bekende onderscheidingen: PKZ.1x

Cross of Merit with swords in gold (PL)
   Uitgereikt door kolonel dr. Z.M. Lubicz Szydlowski te Axel op 12 september 1947
   Verlof verleend tot aannemen bij K.B. no. ? van 29 oktober 1947
   Burgemeester van Axel

Bron: Allied Awards to the Dutch [1208] ; Provinciale Zeeuwse Courant, 190e jaargang, nummer 216, zaterdag 13 september 1947, blz. 2

Oewamoeto, Pieter

Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 23 van 6 december 1954
   Soldaat van de Koninklijke Landmacht te Hollandia

Bron: VOA blz. 274

Oggel, D.J.

Bekende onderscheidingen: PKZ.2x

Cross of Merit with swords in silver (PL)
   Uitgereikt door kolonel dr. Z.M. Lubicz Szydlowski te Axel op 12 september 1947
   Verlof verleend tot aannemen bij K.B. no. ? van 29 oktober 1947
   Koopman te Axel

Bron: Allied Awards to the Dutch [1211] ; Provinciale Zeeuwse Courant, 190e jaargang, nummer 216, zaterdag 13 september 1947, blz. 2

Ohl, J.H.M.U.L.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 43 van 11 juni 1948
   Kapitein der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 230

Ohr, Aimé

Geboren te Velsen op 23 april 1909. Gesneuveld a/b Hr.Ms. 'Isaac Sweers', in de Middellandse Zee noordwest van Algiers, op 13 november 1942.
OMSD.3 (21-08-1929), OMSD.2 (21-08-1931), OMSD.1 (01-12-1941).
Hoofd machinekamer Hr.Ms. 'Isaac Sweers' (14-09-1942/23-11-1942).
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.3,MID

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 21 februari 1942
   Officier Marinestoomvaartdienst der eerste klasse

omdat zij als opvarenden van Onze onderzeeboot O 21 bij meerdere gelegenheden tijdens aanraking met den vijand onder veelal gevaarvolle omstandigheden zich onderscheiden hebben door moed, vastberadenheid en groote plichtsbetrachting en daardoor bijgedragen hebben tot het bereiken van belangrijke successen.

Bron: BL/BK blz. 270 ; Wo.2173 ; T.1415 ; www.ogs.nl

Oldenburg, J.H.

Geboren in 1906.
Res-tlnt.d.Inf. (07-07-1927), res-eltn. (07-07-1931).
Bekende onderscheidingen: XV,NHVK

Haakon VII Vrijheidskruis (N)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 19 van 9 juli 1949
   Reserve-kapitein van het Wapen der Infanterie

Bron: ARA 2.02.20 inv. 9808 ; NRL 1939 blz. 157

Olfers, L.G.J.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 13 van 30 maart 1945
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandsche Koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 239

Oli-aman Noh Bola

Geëxecuteerd te Antjol op 31 januari 1944.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949 (postuum)
   Timorees korporaal-schoenmaker van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, lid van de guerilla 'Victoria'

Bron: VOA blz. 65

Olifiers, Cornelius Martinus

Overleden te 's-Gravenhage op 27 oktober 1968.
Bekende onderscheidingen: ON.4x,XXXV,Mk,DAD.3,CzMC

Military Cross (CS)
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 31 augustus 1944
   Majoor van het wapen der infanterie

Bron: overlijdensadvertentie De Telegraaf 30-10-1968

Olm, Jan Mattheus van

Geboren te Nijmegen op 20 juli 1907.
LTZ3 (18-08-1928), HOVL2 (01-09-1948), Sbn.-vl (01-08-1955), pensioen 16-08-1960.
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.4x,OHK.1,OV,XXX,NOC,OBE

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
   K.B. no. 2 van 26 augustus 1941
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse
   Wegens:

Het verrichten van uitstekende diensten als Commandant van het escadrille Fokker watervliegtuigen te Pembroke Dock van Juni tot October 1940, waardoor hij in zeer belangrijke mate heeft bijgedragen tot het snel operationeel gereed maken der escadrille, terwijl hij daarna als Commandant van de training-flight van het 320e Squadron te Silloth zeer verdienstelijk werk heeft verricht en veel heeft bijgedragen tot het spoedig gereed komen der eerste Hudson bemanningen;
hij werd voorts met ingang van 1 Juni 1941 benoemd tot Commandant van het 320e Squadron te Leuchars en heeft sindsdien de homogeniteit van dit Squadron in belangrijke mate weten te versterken en de oorlogsgereedheid opgevoerd.

Honorary Officer in the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 6 van 26 februari 1941
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9035 ; 320 Sqdr. blz. 219

Olmen, Karel David van

Geboren te Paree op 22 mei 1913. Omgekomen aan boord van het s.s. 'Serooskerke', op de Atlantische Oceaan, op 7 december 1942.
Bekende onderscheidingen: BK,MID

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 31 december 1942 (postuum)
   Derde machinist aan boord van het s.s. 'Paulus Potter'

Mentioned in Despatches (GB)
   ?
   Third Engineer, s.s. 'Paulus Potter'

Bron: ARA 2.16.32 inv. 758 ; Koopv. blz. 52 ; www.ogs.nl

Onderwater, W.H.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 15 van 7 februari 1948
   Reserve-sergeant van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 230

Onnekink, J.B.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 14 van 28 oktober 1943
   Dienstplichtig soldaat

Het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland, waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9042

Onwezen, Teunis Gijbertus

Geboren te Amersfoort op 5 november 1908. Overleden te Kolonedale op 15 augustus 1942.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 20 van 13 september 1947 (postuum)
   Sergeant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 230 ; www.ogs.nl

Oome, Cornelis Marinus

Geboren te Raamsdonk op 10 augustus 1918. Aan zijn verwondingen bezweken te Dordrecht op 10 mei 1940.
Op 1 januari 1938 als dienstplichtig soldaat bij het Korps Pontonniers en Torpedisten ingedeeld.
Bekende onderscheidingen: MWO.4

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 6 van 9 mei 1946 (postuum bijgeschreven in het register)
   Dienstplichtig soldaat van het Korps Pontonniers en Torpedisten
   Wegens:

Heeft zich in den strijd door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw onderscheiden door in een gevecht met vijandelijke valschermjager te DORDRECHT op 10 Mei 1940 onder 's vijands vuurn zijn dekking in de richting naar den vijand te verlaten ten einde trommels met munitie te bemachtigen voor den eenigen mitrailleur ter plaatse, waarbij gebrek aan munitie was. Ondanks daarbij bekomen ernstige verwondingen, zoodat hij niet of moeilijk kon kruipen of loopen, door zich al wentelende voort te brengen, ervoor gezorgd, dat deze munitie in het bezit kwam van de mitrailleurbediening. Hierdoor mogelijk gemaakt, dat een belangrijk toegangspunt tot het hart van de stad kon worden vastgehouden. Is kort daarna aan zijn verwondingen overleden.

Bron: Maalderink (1982), p. 93 ; www.ogs.nl

Oonincx, Johannes Antonius Josephus

Geboren op 24 maart 1903. Overleden op 11 oktober 1985.
Bekende onderscheidingen: VK,OV

Vliegerkruis
   G.B. no. 2z van 29 januari 1942
   Eerste luitenant der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

als commandant en bestuurder transportvliegtuig initiatief, vastberadenheid en voortvarendheid aan dag leggen bij uitvoeren evacuatievluchten, voorts bij talrijke andere vlucgten oorlogsgebied blijk geven van moed, vastberadenheid en bekwaamheid als vlieger.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 238 ; overlijdensadvertentie

Oorschot, van

Bekende onderscheidingen: MRF2

Médaille de la Reconnaissance Française 1939-1945 en bronze (F)
   26 oktober 1948
   Maire de Hardenberg

de la Reconnaissance Française pour services signalés rendus à la France.

Oorschot, Aart van

Overleden te Andorra, Italië, op 3 april 1990.
Oud-gezagvoerder KLM.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 6 van 19 juli 1946
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Heeft zich door daden van initiatief, moed en volharding gedurende een of meer vluchten in een luchtvaartuig, tegenover den vijand onderscheiden, hoewel op 10 Mei 1940 zijn G-I-vliegtuig tijdens een vijandelijk luchtbombardement op Waalhaven was beschadigd; gedurende dit bombardement toch opgestegen en vijandelijke vliegtuigen aangevallen en achtervolgd; zich daarna bij een Jachtvliegtuigafdeeling aangesloten. Heeft vervolgens met succes vier opdrachten tot beschieting van gronddoelen uitgevoerd, onder meer op 12 Mei nabij den Grebbeberg.

Bron: VK blz. 238 ; overlijdensadvertentie

Oorschot, Jan Willem van

Geboren in 1875.
Res-tltn.d.Inf. (29-07-1895), res-eltn. (26-03-1901), res-kapt. (19-11-1912), res-maj. (1923).
Bekende onderscheidingen: ON.4x,XXX,Mk,CB,CBE,LEF.5

Honorary Companion of the Military Division of the Most Honourable Order of the Bath (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 5 september 1946
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 3 december 1946
   Major-General (3057), Royal Netherlands Army

Major-Gen. Van OORSCHOT, who had been concerned in British secret intelligence work in HOLLAND at the time of the German occupation, escaped to the U.K. and offered his services to the Dutch Resistance Movement.
In March, 1944 after the complete breakdown of clandestine operations in HOLLAND, His Excellency JHR. O.A.C. LIDTHE de JEUDE, Netherlands Minister for War, appointed him Head of the B.B.O. (Bureau Bijzondere Opdrachten), in order to recommence operations in HOLLAND.
Major-Gen. Van OORSCHOT within a short time built up a complete system of co-operation with British H.Q. Special Forces. His understanding of the needs of the situation, and his unfailing support of Special Force in its clandestine work into HOLLAND, contributed very substantially to the success achieved by the excellent team-work of the two organisations in carrying out the requirements of S.H.A.E.F.

Bron: PRO WO 373/155, WO 373/184 ; Allied Awards to the Dutch [8] ; NRL 1923 blz. 41

Oorschot, Johann Franz van

Geboren te Friemersheim op 19 september 1901. Overleden te Venlo op 28 juni 1966.
Legernummer 01211900 ; eltn.d.Art.KNIL (01-01-1948)
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Eerste luitenant der Artillerie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 106 ; KNIL blz. 116

Oort, Johannes van

Geboren te Madioen (Nederlandsch-Indië) op 17 november 1902. Overleden te Kampen op 7 januari 1969.
Mil-sld.d.Inf. KNIL (18-05-1921), landstormsld1.d.Inf. KNIL (21-10-1947), e.o. 18-05-1949.
Bekende onderscheidingen: MWO.4,Z.Med.

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 17 van 12 mei 1949
   Landstormsoldaat der eerste klasse van het Wapen der Infanterie van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger
   Wegens:

Het zich in de strijd onderscheiden hebben door uitstekende daden van moed, beleid en trouw door op een der eerste dagen van Maart 1942 te Kediri (Oost-Java), ingedeeld zijnde bij een colonne motorvoertuigen, welke bij het binnenrijden van het reeds door de Japanners bezette Kediri in een hinderlaag reed, waarbij de inzittenden van de voorste twee auto's werden gedood of zwaar gewond en de personenauto, waarin hij was gezeten, door een zwaar projectiel werd getroffen en alle inzittenden er, onder achterlating van hun wapens, overhaast uitsprongen en dekking zochten, zelf als enige geweerschutter met grote onverschrokkenheid een onafgebroken vuurgevecht aan te gaan met de hem omringende overmachtige vijand en va dezen door zijn juist gericht en met ware doodsverachting afgegeven vuur enige tientallen neer te leggen, aan welke voorbeeldige koelbloedigheid en schietvaardigheid velen zijner kameraden het leven te danken hebben.

Bron: Maalderink blz. 232

Oort, Johannes Jacobus van

Bekende onderscheidingen: MBE

Honorary Member of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 14 oktober 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 20 maart 1946
   Captain, C. II-14 R.I.

Did excellent work as Commander in operational tasks under 21 Army Group.

Bron: PRO WO 373/155 ; Allied Awards to the Dutch [287]

Oort-Lau, mevrouw dr. Maria van

Geboren te Alkmaar op 13 februari 1895. Overleden te Noordwijkerhout op 9 september 1962.
Huwde op 24 oktober 1922 te Noordwijk aan Zee met P.G.C. van Oort.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Particuliere te Bandoeng

Bron: VOA blz. 106-107