Terug naar Decorati
Terug naar de index

Mheen - Moquette

Mheen, Hendrik van der ("Henk")

Geboren te Lunteren op 14 juli 1924. Gesneuveld te Dodewaard op 29 januari 1945.
Bekende onderscheidingen: MoF,KCBC

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te Lunteren

Bron: Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 25 ; www.ogs.nl ; met dank aan de heer J. Howes

Mheen, Willem van der ("Wim")

Geboren te Lunteren op 16 februari 1923. Gesneuveld te Dodewaard op 29 januari 1945.
Bekende onderscheidingen: MoF,KCBC

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te Lunteren

Bron: Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 25 ; www.ogs.nl ; met dank aan de heer J. Howes

Michel, H.

Geboren op 14 maart 1919.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 17 van 5 December 1952
   Dienstplichtig wachtmeester van het Wapen der Koninklijke Marechaussee

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als lid ener verzetsgroep in TWENTE. Toen de gevechtslinies kort voor de bevrijding van TWENTE in de nabijheid van zijn boerderij kwamen, wist hij door overreding een dertigtal Duitse militairen met hun commandantte bewegen door de linies nar het Canadese hoofdkwartier te gaan om zich over te geven. Hij nam ze eerst de wapens af en geleidde ze in eigen persoon, waarbij van verschillende zijden vuur werd ontvangen.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618

Michel, Harm

Geboren op 29 april 1906. Overleden te Almelo op 31 mei 2003.
Bekende onderscheidingen: KV,VHK

Bron: VHK blz. 171 ; Overlijdensadvertentie

Michels, Arnoldus Maria

Geboren te Overasselt op 8 december 1907. Overleden in het Kommando Oranienburg op 11 mei 1942.
Bekende onderscheidingen: KV

Bron: www.ogs.nl

Michels, C.

Geboren in 1916.
Res-kapt.d.Inf. (01-02-1949).
Bekende onderscheidingen: OV,KCBC

Bron: NRLL 1956 blz. 88 (NB.: kan dit R.C. Michels zijn?)

Michels, L.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 2 van 15 augustus 1940
   Dienstplichtig soldaat

voor uitstekende daden in tijd van oorlog voor het vaderland bedreven, te weten het met groote vastberadenheid volharden in zijn dienst als chauffeur onder vijandelijk vuur en het bewaken van zijn auto onder een luchtbombardement gedurende den tijd dat het overige personeel van schuilkelders gebruik maakte, benevens het terugkeeren naar Vlissingen, nadat zijn detachement op de Z.oever der Schelde was aangekomen, teneinde zijn auto met een Fransch detachement eveneens over genoemden rivier te brengen, waardoor dit voertuig ter beschikking van de eigen troepen bleef.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; BL/BK blz. 268

Michels, R.C. ("Bob")

Geboren op 18 november 1916. Overleden te Doetinchem op 7 juni 1988.
Bekende onderscheidingen: BL,OHK.2,VHK,OV.3,FCG.p,S3945,BS,FGS,DM,WM2+KCBC

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 12 van 4 november 1948
   Tijdelijk reserve-eerste luitenant van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 229 ; N.B.: niet vermeldt in VHK, nog in de aanvulling daarop

Michiels van Kessenich, Jonkheer mr. Alphons Marie Willem Paul

Geboren te Teteringen op 26 juli 1924.
Kapt.d.Marns. K.M.R.
Directeur-stafmedewerker N.V. Nederlandse Spoorwegen.
Bekende onderscheidingen: KV

Bron: NA 1977 blz. 308 ; NA 1980 blz. 284-285

Michielsen, K.G.P.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 3 van 19 augustus 1940
   Reserve-tweede luitenant van het Wapen der Artillerie

wegens het in tijd van oorlog met groot beleid voorbereiden van hun ontsnapping uit het bezet gebied van Nederland en het moedig en beleidvol uitvoeren van hun overtocht naar Engeland, aan welke overtocht zoowel tengevolge van de geringe zeewaardigheid van hun vaartuig als van het optreden des vijands groote gevaren waren verbonden.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; BL/BK blz. 268

Micola von Fürstenrecht, Jan Willem Abraham

Geboren te Batavia op 27 maart 1906. Overleden te Phoenix, Arizona (US), op 25 juli 1975.
Bekende onderscheidingen: VOA,VHK

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Sergeant van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 104 ; VHK blz. 171

Middelkoop, Cornelius van

Bekende onderscheidingen: KV,MBE

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 4 van 13 november 1941
   Hoofdmachinist ter Koopvaardij, aan boord van het m.s. 'Woensdrecht'

die als Hoofdmachinist van het m.s. “WOENSDRECHT”, dat den 27en December, 1940, te omstreeks 10.00 ure, door een Duitsche bommenwerper in de monding van de Thames werd aangevallen, onder gevaarvolle omstandigheden moedig optrad en groot beleid betoonde, tengevolge waarvan het schip en lading voor ondergang werden behoed.

Honorary Member in the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   1941
   Chief Engineer, s.s. 'Woensdrecht'

The explosion of the bomb shook the ship violently and did much damage in the pump room and engine room. The pump room was flooded at once. There was a bad leak into the engine room and the lights there went out. The ballast pumps were found to have had their pipes broken. Mr. Middelkoop mended the engine room pump, and the lights, and kept the engine working. He also prevented disaster by blocking up fractured pipes from the double bottom which would otherwise have flooded from the after peak. By directing the water into the bilges he kept the water down with the pump he had mended.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 799 ; Koopv. blz. 11,50

Miedema, ir. R.P.H.

Geboren op 24 mei 1920.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 15 van 26 mei 1952
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend in het laatste jaar der bezetting als lid van een verzetsgroep die zich onder meer bezighield met het verzamelen van gegevens over troepenbewegingen, geschutsopstellingen en andere zaken van militair belang.
Hij trad als leider op in een grensgebied waar veel en nuttig werk kon worden verricht. Ook onderhield hij vruchtbaar contact met andere inlichtingengroepen.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Mierlo, W.A. van

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 11 van 13 december 1947
   Onderluitenant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 229

Miert, Anthonie van

Geboren te Woerden op 28 april 1907.
LTZ3 (11-11-1929), LTZ2 (23-11-1931), LTZ1 (15-11-1941), KLTZ (01-08-1950), pensioen 01-05-1962.
Bekende onderscheidingen: BK.2,KV,OHK.5,OV.3,XXX

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 21 maart 1944 (2e toekenning)
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse, aan boord van Hr.Ms. 'Soemba'

Bronzen Kruis
   K.B. no. 3 van 23 oktober 1940
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse

Voor het verrichten van uitstekende militaire diensten, in tijd van oorlog, voor het Vaderland, te weten, als opvarende van Hr.Ms. Mijnenlegger "Willem van der Zaan", welk schip in de periode van 5 Juli - 1 October 1940 ingedeeld was bij een Britsche mijnenleggerafdeeling, met koelbloedigheid en bekwaamheid zijn taak verricht, waardoor het mede aan hem te danken is geweest, dat op uitstekende wijze mijnenlegopdrachten in de Noordzee en in het Engelsche Kanaal, onder moeilijke en gevaarvolle omstandigen, konden worden uitgevoerd.

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 23 van 2 september 1942
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse

Het als commandant van Onze Mijnenveger "Abraham Crijnssen" onder moeilijke omstandigheden op zeer beleidvolle wijze voeren van zijn schip dwars door de sterke Japanse Marinestrijdkrachten, patrouillerende nabij Straat Madoera en het vervolgens behouden binnen brengen van Onze Mijnenveger "Abraham Crijnssen" te Perth.

Bron: NOKM 1947 blz. 13 ; NKM 1968 blz. 314

Migchelbrink, Gerard

Geboren te Wisch op 25 augustus 1917. Gesneuveld te Wageningen op 13 mei 1940.
Op 9 oktober 1936 als dienstplichtig soldaat ingedeeld bij de infanterie.
Bekende onderscheidingen: MWO.4

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 6 van 9 mei 1946 (postuum bijgeschreven in het register)
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie, bij het 8e Regiment Infanterie
   Wegens:

Heeft zich in den strijd door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw onderscheiden, door zich op 11 Mei 1940 onder vijandelijk artillerie- en mitrailleurvuur naar een verlaten nevensteunpunt in de voorpostenstrook van de Grebbestelling te begeven en een aldaar geplaatste witte vlag weg te halen, waardoor de infiltratie-aanduiding was verdwenen. Heeft de bediening van een vijandelijken mitrailleur neergelegd, welke bediening reeds een deel van een nevenliggend steunpunt had bezet. Is bij de verdediging van het eigen steunpunt gesneuveld.

Bron: Maalderink blz. 90 ; www.ogs.nl

Milhando, Albert

Geboren te Amsterdam. Overleden in het Rosa Spier Huis te Laren op 25 juni 2001.
Bekende onderscheidingen: ON.5,MBE

Bron: Overlijdensadvertentie

Mink, Antoon Berend

Geboren te Den Helder op 21 oktober 1918. Gefusilleerd te Mauthausen, Duitsland, op 7 september 1944.
Bekende onderscheidingen: BK,KV

Bronzen Kruis
   K.B. no. 33 van 2 mei 1953 (postuum)
   Sergeant-capitulant van het Wapen der Infanterie

heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als agent van een geheime inlichtingendienst, die hem tijdens de jaren 1940-1945 uitzond naar door de vijand bezet gebied, alwaar hij onder uiterst moeilijke omstandigheden een levensgevaarlijke taak had te vervullen, die door vijandelijke tegenactie tenslotte tot zijn dood leidde.

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 11 van 25 februari 1943
   Dienstplichtig sergeant

wegens het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618

Moddemeijer, E.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 26 mei 1944
   Burger

In tijd van oorlog met levensgevaar ontsnapt uit bezet Nederland en rechtstreeks naar Engeland gekomen, met het doel zich in dienst te stellen van de Nederlandsche Regeering.

Bron: BL/BK blz. 268

Moekardanoe, Hartojo

Geboren in 1923.
OVL3 KMR (01-05-1944), OVL2 KMR (01-01-1947), e.o. en LTZ2oc(V) (01-05-1955), LTZ1(V) (01-03-1956).
Bekende onderscheidingen: VK,OHK.2,OV,NGHK.1,XX

Vliegerkruis
   K.B. no. 59 van 18 oktober 1945
   Officier-vlieger der derde klasse der Marine Luchtvaartdienst, gedetacheerd bij de Fleet Air Arm

Bron: VK blz. 237 ; NKM 1947 blz. 75 ; NKM 1968 blz. 73

Moerer, Johannes

Geboren te Hengelo op 2 augustus 1895. Overleden te Hilversum op 16 oktober 1958.
Adj.Mach. (06-08-1914), O.Mach.3 (16-08-1917), O.Mach.2 (22-12-1920), OMSD.2 (05-04-1923), OMSD.1 (01-10-135), pensioen 01-04-1946.
Bekende onderscheidingen: KV,OHK.1,XXX,Mk

Bron: T.1287

Moesa, Raden

Gesneuveld in augustus 1942.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949 (postuum)
   Javaans fusilier der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 63 ; www.ogs.nl (NB.: geeft overlijdensdatum als 11 oktober 1945!)

Moesa Animala

Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 23 van 6 december 1954
   Soldaat van de Koninklijke Landmacht te Kaimana (Nieuw-Guinea)

Bron: VOA blz. 263

Moesa Sastranagara, dr. Raden

Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Arts

Bron: VOA blz. 104

Mohr, Julius Josephus ("Jules")

Geboren te Haarlem op 1 februari 1893. Omgekomen in het concentratiekamp Buchenwald (Duitsland) op 5 februari 1945.
Bekende onderscheidingen: VZK

Verzetskruis 1940-1945
   K.B. no. 5 van 20 mei 1950 (postuum)
   Directeur van het kantoor van de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij te Parijs

wegens onder gevaarvolle omstandigheden betoonde moed, initiatief, volharding, offervaardigheid en toewijding in de gezamenlijke strijd tegen de gemeenschappelijke vijand tot het behoud van de onafhankelijkheid en van de geestelijke vrijheid.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; VZK blz. 113

Mokkenstorm, Ph.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 8 van 18 januari 1945
   Dienstplichtig korporaal-vliegtuigtelegrafist

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand, blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 237

Mol, G.L.J.M.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 11 van 21 december 1944
   Reserve-tweede luitenant-waarnener van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 237

Molenaar, Franciscus Johannes

Geboren op 23 augustus 1901.
Vol. Instructiebataljon Kampen (04-1917), tltn.d.Inf. (08-09-1924), eltn. (08-09-1928), kapt. (01-12-1938), maj. (18-10-1948), ltkol. (01-11-1948), kol.-wnr.KLu (01-08-1951).
Bekende onderscheidingen: KV,OHK.1,XXX,Mk,LoM.4,FCG.ev

Legion of Merit, Legionnaire (US)
   Department of the Army General Orders no. 6 van 23 januari 1948
   Major (01876), Royal Netherlands Army

Major FRANCISCUS JOHANNES MOLENAAR, 01876, while serving with the Royal Netherlands Army, distinguished himself by exceptional meritorious conduct in the performance of oustanding services.
a. Major MOLENAAR, on 8 August 1944, was commander of the 2nd Independent Unit of the Prinses Irene Brigade of the Netherlands Army, then participating in the heavy fighting near Caen, France, prior to the break-through by United States Forces to the south. With magnificent gallantry, Major MOLENAAR led his unit into attack after attack against the enemy which was striving desperately to resist the break-through, and until he was seriously wounded on 13 August 1944, was the inspiration for the heroic action of his unit which contributed so much to the decisive character of our armored break-through.
b. While recuperating from his wounds and on three months' convalescence leave at his home in Heerlan, The Netherlands, he was asked by the SHAEF, G-4, Solid Fuels Section to lend his technical advice and great experience on coal transportation. There was a most serious emergency then existing whereby coal, so vitally necessary to military operations then as well as for civilian survival, was piling up because of the serious disruption in water and rail transport. Without regard for the weakness of his health, Major MOLENAAR threw himself into the task with utmost determination and zeal out of desire to help further the war effort in spite of the disablement from his wounds. During the period from 10 January 1945 until April 1945 he labored unceasingly to move the coal, which he succeeded in doing to an extent which was of vast service to the war effort.
c. On 15 April 1945 he was recalled by the Netherlands War Office in London to act as an aide and administrative assistant to the Minister of War. From that date through 13 July 1945 he played an extremely important part in the shaping of policy and in the implementation of plans for the deployment of Netherlands military forces to assist United States Forces in the Pacific for the war against Japan. He played an important part in the plans for the training of Dutch marines at installation of the United States Marines; for the training of Dutch pilots for work in the Pacific and for the recruitment program to enlarge the Netherlands Army for the fighting expected in the South Pacific. To all these tasks he brought his characteristic drive and determination, his recognized military skill and grasp of military requirements.

Bron: Schlegel blz. 221-222 ; Wiegand, 2003 DA blz. 41 ; NRL 1939 blz. 109 ; NRLL 1956 blz. 408

Molenaar, Jan

Geboren te Waddinxveen op 12 april 1918. Overleden te Hellendoorn op 28 maart 1942.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 21 van 11 september 1951 (postuum)
   Marechaussee te paard van het Wapen der Koninklijke Marechaussee

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden. Na aankomst in ENGELAND medio 1940 heeft hij zich vrijwillig beschikbaar gesteld om als agent-parachutist naar bezet NEDERLAND te worden uitgezonden. Heeft als zodanig dienst gedaan en kwam bij zijn dropping eind Maart 1942 om het leven.

Bron: www.ogs.nl ; met dank aan de heer B. Keers

Molenaar, Koenraad

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te Haarlem

Molendijk, W.

Bekende onderscheidingen: BK.2

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 8 juli 1943 (2e toekenning)
   Sergeant-machinist (9823)

Als opvarenden van Onze Onderzeeboot "O 21" gedurende geruimen tijd in krijgsverrichtingen tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Korporaal-machinist (9823)

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, op den 10den Mei 1940 zijn dienst op Onze torpedoboot “Z 5”, welke torpedoboot te Rotterdam den overgang van de Duitsche troepen van den zuidelijken naar den noordelijken Maasoever over de Maasbrug moest bemoeilijken, onder heftig mitrailleur- en lichtgeschutvuur met kalmte en nauwgezetheid verricht, waardoor hij medegewerkt heeft, dat het schip, waarop 7 opvarenden tijdens deze actie werden gewond, niet dan nadat de munitie was opgeschoten, zonder verdere schade kon worden teruggetrokken.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; Meijer (1990), p. 268 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Moll, H.J.

Bekende onderscheidingen: ON.BEMx

Bronzen Eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
   K.B. no. 2 van 26 augustus 1941
   Korporaal-vlieger der Marine Luchtvaartdienst (15831), bij het R.A.F. no. 320 (R.D.N.A.S.) Squadron
   Wegens:

Het verrichten van uitstekende diensten als vliegtuigmitrailleurschutter waarbij hij op nauwgezette wijze zijn plicht heeft vervuld en gedurende veel konvooivluchten uitstekend oorlogswerk heeft verricht.

Moll, Jan Johannes

Geboren te Soerabaja op 6 maart 1900.
Res-eltn.-vl.d.ML (26-04-1931).
Bekende onderscheidingen: ON.5,BK,KNVvL.2,OBE en vele legpenningen

Bronzen Kruis
   K.B. no. 4 van 5 september 1940
   Reserve-kapitein-vlieger

voor uitstekende daden voor het Vaderland in tijd van oorlog bewezen, te weten: moedig en beleidvol optreden bij het zich in een stadsgedeelte te Rotterdam meester maken van een woning, waaruit vuur werd ontvangen.

Honorary Officer in the Civil Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 1 van 19 september 1943.
   Voormalig gezagvoerder der Koninklijke Luchtvaartmaatschappij, thans in tijdelijke dienst der British Overseas Airways Corporation

Since he was seconded to the British Overseas Air ways Corporation from the Royal Netherlands Navy Air Arm in September, 1941, Captain Moll has made 24 trans-Atlantic flights and a considerable number of round trips between the United Kingdom and Cairo. He has at all times shown exemplary devotion to duty and outstanding efficiency.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 794 ; VK blz. 206 ; DNR blz. 726 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Moll, Joan Jacques Herman Max van

Geboren te Modjokerto op 2 november 1908.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 13 van 15 augustus 1950
   Burger

Bron: VOA blz. 205

Moll, mevrouw J., echtgenote van Van der Linden

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 9 van 17 februari 1951
   -

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door geheel belangeloos en onder het aanvaarden van grote risico’s tijdens de bezetting van 1942 tot de bevrijding in 1945 haar woning en fabriek te Barneveld dienstbaar te maken aan het gewapend verzetswerk tegenover de vijand zowel te Barneveld als in de verre omgeving van deze plaats, daarbij in sterke mate stimulerend het verzet te helpen uitbreiden.
In het bijzonder door o.a. in haar woning en fabriek de leiders zowel van de ter plaatse opererende J.P. als van andere verzetsorganisaties te herbergen en het mogelijk te maken dat aldaar samenkomsten van agenten van de Regering te Londen met vooraanstaande personen uit het verzet werden gehouden, die aldaar tevens verbinding kregen met koeriers en koeriersters.
Voorts door in haar woning een geheime telefoonleiding te laten aanbrengen, welke door aansluiting met een centraalpost te Amersfoort verbinding in verschillende richtingen kon verkrijgen en het daarbij verder mogelijk te maken, dat in September 1944, na de Geallieerde luchtlanding nabij Arnhem, een geheime zender, bediend door bij haar ondergedoken Britse telegrafisten, in haar fabriek ten behoeve van de Geallieerde oorlogvoering in volle werking kwam.
Tenslotte door er aan mede te werken dat grote hoeveelheden wapenen en munitie bij haar werden verborgen in eveneens daarvoor gebouwde schuilplaatsen en zelfs enkele malen persoonlijk behulpzaam te zijn bij het vervoer van deze wapenen.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde Oorlogvoering en de Nederlandse zaak.

Bron: BL/BK blz. 228

Mommaas, Gerard

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 24 augustus 1946
   Vrijwillig korporaal van het Wapen der Cavalerie

Heeft zich door moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden, door op 10 Mei 1940 tijdens den aanval op het vliegveld Ypenburg, toen munitiegebrek bij zijn eigen pantserwagen ontstond, op eigen initiatief naar de hoeve Ypenburg te rijden; vandaar den munitiewagen te halen en onder hevig vijandelijk vuur munitie naar zijn en naar andere pantserwagens over te brengen. Nadat de munitiewagen defect was geschoten, de munitie op een vrachtwagen overgeladen en naar een vierden pantserwagen gebracht. Bij de uitvoering grooten moed en initiatief aan den dag gelegd.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Monde, D. van der

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Korporaal-telegrafist (11638)

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, op den 10den Mei 1940 zijn dienst op Onze torpedoboot “Z 5”, welke torpedoboot te Rotterdam den overgang van de Duitsche troepen van den zuidelijken naar den noordelijken Maasoever over de Maasbrug moest bemoeilijken, onder heftig mitrailleur- en lichtgeschutvuur met kalmte en nauwgezetheid verricht, waardoor hij medegewerkt heeft, dat het schip, waarop 7 opvarenden tijdens deze actie werden gewond, niet dan nadat de munitie was opgeschoten, zonder verdere schade kon worden teruggetrokken.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; BL/BK blz. 268

Monnier, Wilhelmus J.

Geboren op 7 juni 1919.
Bekende onderscheidingen: VHK,MoF,KMC

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te 's-Gravenhage

King’s Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   ? ; uitgereikt door Sir Philip Nicholls op het Binnenhof te 's-Gravenhage op 8 juli 1948
   Burger, woonachtig te 's-Gravenhage

Nieuwe Leidsche Courant, woensdag 7 juli 1948, blz. 1

Bron: VHK blz. 172

Monster, Berthus J.

Geboren op 24 februari 1920.
Bekende onderscheidingen: VHK,MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te Vreeswijk

Bron: VHK blz. 172

Monte, G.

Bekende onderscheidingen: LII.5p,BOK.p,MWB,MHB

Ridder in de Orde van Leopold II met palm en Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 25 september 1954
   ?, woonachtig te Tilburg

Bron: Nieuwe Leidsche Courant, woensdag 29 september 1954, blz. 6

Monteiro, G.A.C.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 11 van 13 december 1947
   Kapitein der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 229

Monteiro, J.

Vierde stuurman ter Koopvaardij, bij de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij.
Bekende onderscheidingen: KV

Bron: K.P.M. blz. 324

Monterie, Marius Nicolaas Anton

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 77 van 22 april 1948
   Sergeant-instructeur van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, door in de vroege morgen van 10 Mei 1940, tijdens een plotselinge aanval van vijandelijke jachtvliegtuigen op het vliegveld “Het Gooi” nabij HILVERSUM, als commandant van een lichte mitrailleur tegen luchtdoelen, onder zwaar vijandelijk vuur uit de lucht, zijn mitrailleur onverschrokken te blijven bedienen, totdat zijn munitie op was.
Voorts door, geheel ongedekt en nog steeds onder vijandelijk vuur uit de lucht, munitie op te halen en, na eerst een zwaargewonde soldaat te hebben weggedragen, het vuur voort te zetten.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Mooiweer, Karel Christiaan

Geboren te Bloemendaal op 14 april 1923. Overleden in 1971.
Bekende onderscheidingen: BL,DCM

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 8 van 30 augustus 1948
   Sergeant-titulair, Inlichtingendienst

Distinguished Conduct Medal (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 24 mei 1946
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 7 augustus 1946
   Uitgereikt door de Gouverneur-Generaal van Australië te Melbourne op 16 maart 1949
   Sergeant, Royal Netherlands Army

Bron: PRO WO 373/155 ; BL/BK blz. 229 ; Allied Awards to the Dutch [172] ; Australian War Memorial

Mookhoek, A.D.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 1 van 8 augustus 1941
   3e Stuurman ter Koopvaardij, aan boord van het s.s. 'Moena'

die als gezagvoerder en leden van de bemanning van het s.s. “MOENA”, dat in de Victoria Docks te Londen lag, toen deze van 7 tot en met 10 September, 1940 aan hevige luchtbombardementen bloot stond, onder zeer gevaarvolle omstandigheden moedig optraden, tengevolge waarvan het eigen schip behouden bleef, en tevens het m.s. “ABBEKERK” voor verdere averij kon worden behoed.

Bron: Koopv. blz. 11,37

Moolenburgh, Cornelis

Geboren te Bussum op 26 juni 1901.
LTZ3 (18-08-1921), LTZ2 (18-08-1923), LTZ1 (21-08-1931), KLTZ (16-08-1942), KTZ (01-09-1947), e.o. 01-04-1949.
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.4x,OHK,XXV,IM.1948,CBE,D.2b,MaVF.1,DSO,LoM.4,EL.5

Honorary Commander in the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 8 juli 1948
   Kapitein-ter-zee

Distinguished Service Order (GB)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 7 van 4 december 1941
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse

Bron: Wo.1810

Moonen, Jan Leo

Geboren te Heerlen op 31 augustus 1895. Omgekomen in het concentratiekamp Bergen-Belsen op 2 april 1945.
Bekende onderscheidingen: VZK

Verzetskruis 1940-1945
   K.B. no. 17 van 7 mei 1946 (postuum)
   Rooms-Katholiek priester en secretaris van de Bisschop van Roermond
   Wegens:

Voor onder gevaarlijke omstandigheden betoonden moed, inititatief, volharding, offervaardigheid en toewijding in den strijd tegen den overweldiger van de Nederlandsche onafhankelijkheid en voor het behoud van de geestelijke vrijheid,
daarbij in hem eerende een der uitingsvormen van het verzet, dat in zijn veelzijdige activiteit van 15 Mei 1940 tot 5 Mei 1945 in stijgende mate den vijand heeft geschaad en op onvergetelijke wijze tot de bevrijding van het Vaderland heeft bijgedragen.

Bron: VZK blz. 114 ; www.ogs.nl

Mooren, Andries

Bekende onderscheidingen: MoF.bp

Medal of Freedom with bronze palm (US)
   ? ; uitgereikt te Amsterdam op 21 november 1946
   Burger, woonachtig te Kelpen

Bron: Dagblad voor Amersfoort, donderdag 21 november 1946

Moorman, Henricus Cornelis Willem

Geboren te Roermond op 30 juli 1899. Overleden te 's-Gravenhage op 5 mei 1971.
LTZ3 (16-08-1919), LTZ2 (16-08-1921), LTZ1 (16-03-1930), KLTZ (15-11-1941), KTZ (01-11-1945), SBN (01-05-1947), VAdm (11-10-1950), pensioen 01-01-1954.
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.2x,OHK.1,OV.1,XXXV,Mk,MN.1,LoM.2,O.3b,MTB

Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
   K.B. no. 26 van 17 mei 1947
   Schout-bij-nacht

Moedige, zelfbewuste en loffelijke gedragingen tegenover de Japanse overweldiger in krijgsgevangenschap, waarbij hij niet terugschrok voor strafdreigingen, als het er om ging de zeer slechte levensomstandigheden van zijn medegevangen te verbeteren.
In het bijzonder zij vermeld zijn optreden vlak na de Japanse capitulatie, waardoor hij wist door te zetten, dat vrijwillige mannelijke hulp werd gezonden naar de dor de extremisten bedreigde vrouwenkampen in Midden-Java, zodat het aan zijn beleid en doortastendheid te danken was, dat door deze hulp, welke daar aankwam dertien dagen voor de aankomst der geallieerde hulpdetachementen, vele vrouwen en kinderen in die kampen erger bespaart werd in deze zeer kritieke dagen.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; W.1738 ; NKM 1947 blz. 5 ; NKM 1968 blz. 300

Moorrees, A.D.M.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   G.B. no. 1z van 24 februari 1942
   Tweede luitenant-kortverband-vlieger der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VK blz. 146,237

Moors, Emanuel Henricus Gerardus

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 24 van 14 december 1949
   -

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door in Mei 1944 toe te treden als medewerker tot één van de belangrijkste inlichtingengroepen op militair gebied in bezet Nederland en voor een groot deel van Limburg als zodanig werkzaam te zijn.
In het bijzonder door, door de vijandelijke linies heen, in telefonische verbinding te treden met Amerikaanse strijdkrachten in het bevrijde gebied van Maastricht en van Zuid-Limburg, waardoor, als gevolg van de berichten over de uitkomsten van het door hem geleide verkenningswerk, meermalen Duitse staven en artillerie-opstellingen konden worden gebombardeerd.
Dit contact te handhaven tot begin October 1944 en toen de telefonische verbinding kort daarna afbrak er in te slagen met frontkoeriers de verbinding met het bevrijde deel van Limburg te onderhouden.
Voorts door ondanks het evacuatiebevel te Roermond op zijn post te blijven, aldaar tal van telefonische voorbereidingen te treffen en gedurende geruime tijd gesprekken op Duitse telefoonlijnen af te luisteren en de inhoud er van door te geven aan de Geallieerde legerleiding.
Zodoende op deze eenzame post en door de vijand niet vertrouwd, tot de bevrijding toe zeer verdienstelijk inlichtingenwerk te verrichten.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: BL/BK blz. 230 ; met dank aan de heer B. Keers

Moors, P.W.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 68 van 1 april 1947
   Sergeant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 230

Mooy, Alfred Klaas

Geboren te Amersfoort op 11 juli 1919. Omgekomen in het concentratiekamp Rawicz, Polen, op 30 april 1944.
Korp.adb.MSD e.o. 08-02-1939, adb.Zeedienst e.o. 15-09-1938 ; tijd.tltn.d.Art.KNIL (08-06-1941), als verbindingsagent per parachute afgeworpen boven Nederland en door de Duitse bezetting gearresteerd in de nacht van 24 op 25 september 1942.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 33 van 2 mei 1953 (postuum)
   Tijdelijk benoemd tweede luitenant van het Wapen der Artillerie van het voormalig Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger

heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als agent van een geheime inlichtingendienst, die hem tijdens de jaren 1940-1945 uitzond naar door de vijand bezet gebied, alwaar hij onder uiterst moeilijke omstandigheden een levensgevaarlijke taak had te vervullen, die door vijandelijke tegenactie tenslotte tot zijn dood leidde.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; BL/BK blz. 268 ; Wo.2530,2656 ; T.1495 ; KNIL blz. 57 ; www.ogs.nl

Mooy, M.A.

Geboren in 1905.
LTZ3 KMR (15-08-1940), LTZ2 KMR (01-09-1945), e.o. 01-10-1952.
Bekende onderscheidingen: KV,OHK.2,OV,XV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 11 van 15 december 1947
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse Koninklijke Marine Reserve

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend, door als Commandant van Onze hulpmijnenveger “Ceram”, in het tijdvak van 19 - 23 Februari 1942 leiding te geven bij het, met groot risico, redden van overlevenden van Onze torpedobootjager “Van Nes” en van het ss. “Sloet van de Beele” in de Java Zee.

Bron: NKM 1968 blz. 328

Mooij, N.

Bekende onderscheidingen: ON.ZEMx

Zilveren Eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
   K.B. no. 2 van 26 augustus 1941
   Majoor-machinist (7684), aan boord van Hr.Ms. Mijnenveger 'Jan van Gelder'
   Wegens:

Het zich als hoofd machinekamer aan boord van Onzen Mijnenveeger "Jan van Gelder" onderscheiden door onafgebroken zeer goede plichtsbetrachting en dienstijver waardoor het schip steeds gereed was de diverse opdrachten op tijd uit te voeren.

Mooij, Willem

Geboren te Winschoten op 19 juni 1901. Overleden te 's-Gravenhage op 15 december 2005.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950
   Officier van Gezondheid der eerste klasse

Bron: VOA blz. 170 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Moppes, Willem Marie van

Geboren te 's-Gravenhage op 9 november 1914. Gesneuveld tijdens het zeegevecht in de Straat Lombok op 19 februari 1942.
OMSD3 (13-08-1937 KB 23), OMSD2 (14-08-1939 KB 47).
Bekende onderscheidingen: MWO.4

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 7 van 19 november 1942 (postuum bijgeschreven in het register)
   Officier van de Marine Stoomvaartdienst der tweede klasse, aan boord van Hr.Ms. Torpedobootjager "Piet Hein"
   Wegens:

Als ondergeschikt officier M.S.D. aan boord van Onzen Torpedobootjager "Piet Hein" tijdens het zeegevecht in Straat Lombok op 19 Februari 1942, blijk gegeven van buitengewonen moed en groot beleid, bekwaamheid, initiatief, groote plichtsbetrachting en doorzettingsvermogen, door:
ten eerste, het bedrijf af te zetten op de stookplaatsen, welke vol verstikkende rook waren en waar verscheidene stoom- en brandstofleidingen waren gesprongen,
ten tweede, eigenhandig een aantal gewonde schepelingen uit deze ketelruimen te halen, bij welke reddingswerk hij tenslotte is omgekomen.

Bron: Maalderink blz. 231 ; www.ogs.nl

Moquette, H.E.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 2 van 5 april 1945
   Tijdelijk benoemd reserve-kapitein-vlieger-waarnemer van het Wapen der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Als patrouille-commandant, moed, beleidvol optreden en doorzettingsvermogen getoond, waardoor belangrijke schade aan den vijand werd toegebracht.
In het tijdvak van December 1941 tot Februari 1942 als 2e bestuurder-luchtschutter verscheidene oorlogsvluchten tegen den vijand uitgevoerd.

Bron: VK blz. 237

Moquette, Henri Herman

Geboren te Makassar op 5 januari 1899. Overleden te Soesterberg op 19 november 1942.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 18 van 17 februari 1948 (postuum)
   Reserve-kapitein van het Wapen der Infanterie, na de capitulatie als burger lid van het verzet

Bron: BL/BK blz. 230 ; www.ogs.nl

Moquette, J.P.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 11 van 24 juni 1950
   Gepensionneerd majoor van het Wapen der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door als commandant van een niet voor de strijd bestemde Compagnie Intendance-troepen ter standplaats ROTTERDAM in de vroege morgen van 10 Mei 1940 na de plotselinge vijandelijke aanval uit de lucht op R0TTERDAM zich per auto op gedurfde wijze over de reeds door de vijand bezette Maasbrug naar zijn compagnie te begeven.
Aldaar aangekomen met veel beleid het niet strijdend gedeelte van zijn compagnie buiten elke mogelijkheid van gevechtsaanraking te houden, daarentegen 18 man infanterie met kader, die voor deze compagnie wachtdiensten verrichtten, ter plaatselijke verdediging in te zetten. Deze te bewapenen met lichte mitrailleurs afkomstig van uit het vliegveld WAALHAVEN terugvloeiende troepen en er aldus in te slagen een in gesloten colonne oprukkende vijandelijke afdeling aan de Maashaven nabij de Pretorialaan zware verliezen toe te brengen.

Bron: met dank aan de heer B. Keers